חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

73200 ערך מספר

entrada numero 73200

boka f.

פה, לוע

a la boka boka/a la boka puerta

ברגע האחרון, בדקה התשעים

arrekojerse la boka

לדבר באופן עצור

avrir la boka i dezir kantar

לומר כל מה שיש על הלב בלי מעצורים

boka de beema (ebr.)

לוע

boka de guzanos

אדם המתנבא לרע

boka de kazika/boka de yeriz (t.)

פה של בית כיסא/של ביוב - אדם גס המדבר בגסות ומוציא מפיו נבלויות וגסויות

boka de ley korasón de mamzer (ebr.)

צביעות, אחד בפה ואחד בלב

boka de madre

פתח הרחם

boka de rapoza

פה של שועל - אדם שנון, ערמומי, פיקח

boka dulse

פה דובר חלקות, חנופה

boka kayada

שומר סוד, שומר פיו

boka negra

פה מלוכלך - אדם המנבלפיו, מנאץ, מעליב

boka por ermozura

אדם הממעט לדבר

boka serrada

שומר סוד, שומר פיו

boka sin mano

פה הזקוק למזון אך אינו מסוגל להרויח לחמו

boka suzia

פה מלוכלך - משמיץ, מוציא דיבה

bozdear/bozear (t.) boka

ללכלך את הפה, לקלל, לנבל את הפה

bushkar boka

שאב מידע, תישאל, ביקש לדעת

dar a komer a la boka

'להאכיל מישהו בכפית''

dar en boka

לסכור פיו של מישהו, להשתיק בגסות

de boka

בעל פה, שבעל פה

de boka (para) arriva

שוכב אפרקדן,שוכב על הגב

de boka abasho

הפוך על פיו, מבולגן

de boka de la djente

מפי העם

de boka en boka

מפה לאוזן - שמועהמתפשטת

de boka para abasho

שוכב על בטנו

de boka para el podjo

לגחון על פי הבאר

de boka se dize

'קל לומר'' - על דבר מה שלמראית עין קל לעשותו

de boka yena

בפה מלא, בהסכמה מלאה

de no meter en boka

בלתי אכיל - ''אי אפשר להכניסו לפה''

deshar kon la savor en la boka

להוותר עם הטעם בפה - עם הרושם הטוב והקסם

detenerse la boka

להזהר בדיבורו; להזהר באכילה

dezir de boka

לפזר הבטחות

echar la boka en bueno

לחזות דברים טובים ונעימים

echar la boka en negro

לחזות חזות קשה

el alma a la boka

עייף ורצוץ

estar kon la tripa a la boka

הריון בשלב מתקדם

kaer en la boka de la djente

להיות קרבן לרכילות

kaer en todas las bokas

להיות בפי הבריות, להיות נושא לרכילות

ke en la boka kave

אף על פי שניתן לבטאו במלים מעטות, הוא ענק

kedar kon la boka avierta

נדהם, נותר בפה פעור; לא קיבל את חלקו

kedar kon la savor en la boka

להיות תחת הרושם (''להשאר עם הטעם בפה''), להשאר עם טעם לעוד

ken mete boka?

מי מעז לדבר?!

kerer tomar una boka emprestado

לשתוק, לא לומר מה שעל ליבו בשל כבוד או חשש

kitar de boka

לחייב את עצמו

kitar el pan de la boka

לגדוע מטה פרנסתו של מישהו

kitarse el pan de la boka

לחסוך לחם מפיו (כדי לסייע למישהו)

kon boka yena

מכל הלב

kon media/a media boka

בחצי פה

kuzir la boka

לשים מחסום לפיו

la boka al yan!

שייסכר פיך/עפר לפיך!

la boka del alma

חלל הקיבה

la boka le va dirdir (t.)

המלים נשפכות מפיו, מעיין נובע של דיבורים

le korre la boka

בעל לשון רהוטה

lo ke le sale de la boka

מדבר בלי חשבון, אומר את כל העולה על דעתו

los de la boka

השיניים

me se fuyó de la boka

'ברח לי'', אמרתי בלי להתכוון לומר

meter en boka

להציע, להזכיר

meter la boka al aire

להשאר בלי פרנסה

meter las palavras en la boka

לשים את המלים בפיו

meterse en la boka del león

להכנס לגוב אריות, להכניס עצמו לסכנה

mojarse/arremojarse la boka

לרענן את הפה (במשקה)

no avrir boka

לשתוק, לא לפתוח את הפה

no deshar a uno de la boka

לא לחדול לדבר על מישהו ולהזכירו

no lo kites ni de boka

אל תעז אפילולהשמיע זאת (אל תיתן לו רעיונות)

no meter boka

להמנע מלהתערב בעניין

no se mete boka

אי אפשר לקנותו בהיותו יקר כל כך

no se mete en boka

אינו ראוי למאכל

no tiene boka para avlar

להיות רךוצנוע, לא להוציא הגה מהפה

pasar koza por la boka

לטעום מעט

savor de boka

קינוח, מנה אחרונה, פרפרת

se le fiede/se le guzanea la boka

להנמק ברעב

ser boka de avas

לפטפט

serrar bokas de la djente

לא לתת פתחון פה, לסכור פי הבריות

serrar/entrankar la boka/echar la boka kon yave

לשתוק, לא לומר מילה; להמנע מכל אוכל ושתיה

tapar boka i ojos

לסגור פה ועיניים למת, לוודא מותו של מישהו

tapar bokas/bokas de la djente/del mundo

לסתום פיות, למנוע ביקורת

tapar la boka

לסתום למישהו את הפה,לסכור פיו של מישהו

tener boka de orno

אדם גס הממהרלגדף

tener boka grande

לדבר יותר מן הנחוץ; לומר דבר שמצטערים עליו אח''כ

tener boka por ermozura

שתקן, לא מוציא מילה מהפה (''יש לו פה רק ליופי'')

tener la boka fiel

לחוש מרירות בפה

tener la boka suelta

לשלוח רסן מעללשונו

tener la boka un palo

לחוש יובש בפה

todo pasó por su boka

זה הוא שאכל הכל

tomar a la djente en la boka

לדבר בפומבי על אנשים (רכילות)

tomar/yevar a uno en la boka

להאשים מישהו

traer a boka

לרמוז, לבטא, להזכיר

ya lo kito de la boka

החליט וקבע עובדה; הביע בקשה

ya me kresió pepita en la boka/ya no me kedó saliva

נמאס לי לחזור עלהדברים, חזרתי וחזרתי אך לשוא

ya se paso por la boka

כבר דברנו על כך

arremojar la boka

להרטיב את הגרון

dame te bezaré la boka!

שפתיים יישק!

deshar kon la palavra en la boka

להפנות למישהו את הגב באמצע דבריו, בעודו מדבר

echa la boka en bueno!

(למי שרואה שחורות:) תהיה חיובי, תחשוב בצורה חיובית!

el moso de la media boka

ביישן המדבר בשפה רפה

en la boka tengo un río, ya lo digo, ya lo digo

אני חייב לדבר, קשה לי לכלוא את הסוד בלבי

entrar kon boka chika i salir kon boka grande

להכנס בדרישות צנועות ואחרי כן לבוא בדרישות גדולות

kitar los de la boka

להצמיח שיניים (תינוק)

la boka del podjo

פי הבאר

no me se detuvo la boka

לא יכולתי להתאפק, השמעתי כל מה שהיה על לבי

no meter nada en la boka

לא לאכול ולא לשתות מאומה

se aboltan los de la boka, duelen los de la boka

המחיר כל כל גבוה עד שמקבלים כאב שיניים

tener bokas de mantener

יש פיות רבים להאכיל (נפשות רבות לפרנס)

ya se avrió boka de madre

נפתח פתח לטובה, נראה אור בקצה המנהרהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


esta yara se avrio komo boka de perro (Nehama)

ke vas bushkando? Na entre los ojos lo tienes, si boka tenia te yamaria (Nehama)

la boka le korre komo el kuliko de la babeka (Nehama)

este ven­dedor no save kalkolar, demanda el presio ke le sale de la boka (Nehama)

de boka en boka una pulga se faze un gameyo (Nehama)

para ganar un pan seko el alma a la boka (Nehama)

si me echa el mestro vo a kedar kon la boka al aire (Nehama)

es patrón de sien mil liras de oro, ke en la boka kaven (Nehama)

pasó tres anyos en la kama, de boka se dize! (Nehama)

dize la bivda: tengo de dar abasto (a dar djoab) a tres guérfanos, tres bokas sin manos (Nehama)

invitar a uno kon boka yena: (Nehama)

kerido kon boka yena (Nehama)

tapón ke se le meta en la boka del alma! (Nehama)

kien boka tiene a Roma va (Nehama)

kien se alava kon su boka merese apedreado (Nehama)

de boka en boka se va a las orezas del rey (Nehama)פתגמים Refranes


De boka a boka va asta Roma

Boka despipitada

Boka ke dize no, dize si

Boka dulse avre puerta serrada

Boka dulsi, djenti di oro

Dame una boka en prestado

Kada boka kere su sopa

Boka de leon ke te koma i no ojo de ben-adam

La boka de madre maldize ma su pecho bendize

En tu boka miel, en mi kaza bien i alegria

El amor es komo ablilris, entra por la boka, sale por la naris

De tu boka a los oyidos del Dio

Kuando uno avla, serra tu boka i avre tus oidos

En boka serrada no entra moshka

Mas vale kaer en un rio furiente, ke en bokas de la gente

Munchas manos en un plato presto lo meten de boka abasho

Abastese sopa para tanta arremo boka

El ojo kome mas muncho ke la boka

Al azno vistieron rozas, echo la boka i se las kumio

La boka le va komo el kulo de la patika

Bokita de miel, korason de fiel

Guay de djente ke ablan lashon hara kon sus bokas espanden avoda zara

Boka kon boka, s'avre la gola

Por la boka se keinta el orno

Kien es la loka? La ke se alava kon su boka

Al misherikon no le keda pipita en la boka

Asukar en la boka non ayuda si tu korason es amargo

Miel en la boka guarda la bolsa

Ni ajo komi, ni la boka me fiede

De dizir fuego, la boka no se kema

Kita todo kulevras de la boka

Kita todo perlas de la boka

La ke kita bavas de su boka por seguro es muy muy loka

Ken t'aharvo? Tu boka

El bostezo va de boka en boka komo el vino de bota en bota

Boka tiene i no avla

La boka aze, la boka dezaze

Tu boka ke kome miel

No eches la boka al negro

El shal i el baile i la boka al aire

Solo se enkasho en la boka del lovo

A papo ke keres, a boka ke demandas

Todo se aranja kon boka buena

Tiene boka de iris

Tiene boka de pinyonשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


vazian asus bokas kon apresuransa (Gaon, Poezias)

Flamas de su boka parese el saka (Gaon, Poezias)

Por tapar nozotros la boka de Rikita (La segunda Ester, 1911)

Senyores estas avlas veniash kitar de vuestra boka? (La segunda Ester, 1911)

Eres muy bien loka en kitando de vuestra boka maldision al ke vos toka kon intelijensia poka. (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


se echavan de boka abasho i se enkorvavan a mi maso.'' (Toledo, Koplas de Yosef)

-''padre sienta tu sentido lo ke sakas de la boka (Toledo, Koplas de Yosef)

mirad bien i atenta ke no es koza poka ni ay fuersa en la boka (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Penso Aman de darle su ija la loka para nada no vale fedionda de boka (Purim, De-Fes, sig. 18)

Oygan sinyores dichas de mi boka ke son kozas ke en el alma, ke no fue koza poka la maala de Avraam i de Yits.hak (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


I entre todos los 248 miembros de la presona el ken apresura a pekar es la boka, (Meam Loez Bereshit)

i afilu los ke saven los biervos no entienden lo ke kitan por la boka, (Meam Loez Bereshit)

kuanta mas los biervos del targum, ke no les kave en la boka. (Meam Loez Bereshit)

A tanto ke todo lo ke siente de boka de algun haham, aun ke sea pasuk klaro, (Meam Loez Bereshit)

I aun ke siente toda la parasha enel ka'hal de boka del hazan ke la melda enel Sefer Tora, (Meam Loez Bereshit)

Avrio su boka el rav i le disho kuantas repuestas i kuantos sekretos en akel maamar asta ke se kedo enkantado (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

En sintiendo ditos talmide hahamim esto de boka de akel ombre, se maraviaron muncho, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

haham ribi Hayim, porke no keres venir a meldar kon mi i deprender Ley mi boka? (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

no podia aver manko de dodje leviyim kantadores en el duhan kada dia, pero mas podia ser kuantos venian, i lo ke kantavan era kon la boka i no kon tanyeres (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

ke kedo auzado en muestras bokas del tiempo de Yeoshua por dezir por dezonra: makedanos (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

i por muncho ke akavidaron ke no vaiga ninguno ande eyos, no eskucharon porke eyos kon sus bokas enganyavan ala djente (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

en supito avrio su boka i disho beraha de atse-besamim (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

Izimos tefila i demandamos de el Dio a ke non mos entropeska muestra boka delantre de todos estos leones i kon muchedumbre de puevlo (Shevet Yeuda, Viena 1859)

enbatakavan la boka kon letsanut i navlut i 'ha-pe ? i hanupa (Imre Bina, Belgrad 1837)

toparon kuantas mujeres alechando a sus ijos i kedaron adjuntados mujeres i kriaturas kon el pecho en la boka (Imre Bina, Belgrad 1837)

ay de eyas ke su ovligo es en la boka komo meldar kriat shema i tefila i travajar en la Ley i tanyer shofar enel yovel i asemejante de estas mitsvot (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

toda su platika es sin pezo o es en una koza muy ladina a tanto ke no a de menester avrir boka en eyo, tan ladino es (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


kuando lo trusheron a el met kon la araba en bet a-kevarot fui yo primero i lo vidi ke lo trusheron de boka abasho i lo abashi de la araba i lo bolti de papararriva (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)

i le vidi la nariz ke tenia un poko eskachada la punta i era mi-siba dela araba ke lo trusheron de boka abasho i de ayi se le eskacho (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)

disho ke no save otro ke uno era sunetli, i el sunetli tenia la kara chichekli i tenia guzanos en la boka (Tsel 'ha-Kesef, Sal. 1872)

me disho: djidio, tente la boka kon mi i no avles nada, ke a el cholak ya lo mataron i lo echaron al pozo ('Hon Rav, Sal.(1777תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Kon su grosura serrados; kon su boka avlan altigueza. (Biblia, Const. 1873)

Sean agradavles delante de ti los dichos de mi boka, i el pensamiento de mi korason, (Biblia, Const. 1873)

I la moneda tornada en la boka de vuestros kostales (Biblia, Const. 1873)

me determini ke mi boka no traspase. (Biblia, Const. 1873)

La moneda de kada uno estava en la boka de su kostal (Biblia, Const. 1873)

Bendiciones a cabeza de justo, y boca de malos cubrira falsedad (Biblia de Ferrara, 1553)

Manantial de vidas boca de justo, y boca de malos cubrira falsedad. (Biblia de Ferrara, 1553)

Ke me beze kon los bezos de su boka (Biblia, Const. 1873)

Su boka avrio kon sensia i ley de mersed sovre su lengua (Tefilat kol Pe, 1891)

El comienҫo de nuestro dicho, e el declaramiento de nuestra, boca, somos adebdados de alabar e de honrrar al Señor Dios poderoso e glorioso, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

no aulesh ni agash oir vuestra boz, ni salga palavra de vuestra boka (Biblia, Const. 1873)

i su boka serrada i el ombligo avierto ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I le disho David: tu sangre sea sovre tu kavesa, porke tu boka atestiguo kontra ti, diziendo: yo mati al untado de A'. (Biblia, Const. 1873)

Eskuchad, sielos, i avlare: i oyga la tierra los dichos de mi boka. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


I Djoha avrio sus brasos i kedo aparado unos kuantos minutos sin kitar ni un biervo de su boka. (Otniel Hodja, 2002)

En efeto, ya dishimos ke la ora markava pasado de las sesh, i ke Iizidor era muncho triste kon el sigaro en la boka pensandose de onde iva kitar el pan i el raki (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

de antes 25 anyos ke esta bendision era pasada por su boka ora i punto, pero entonses el estava kon su buen senso (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

Charlie, ke kitava estos biervos de su boka, non era mas ke el ijo de un Clown ''Pailacho'', el kual su padre era un artisto en un ''Music Hall'' de Londra. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Charlie, ke kitava estos biervos de su boka, non era mas ke el ijo de un Clown ''Pailacho'', el kual su padre era un artisto en un ''Music Hall'' de Londra. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Lo ke kedo es el riko folklor ke, de toda manera, tiene una tradision oral i puede ser transmetido, de boka a boka, mizmo por los ke no konosen la eskritura del ladino kon letras ebreas. (Aki Yerushalayim, 2019)

los pulmones se pueden yamar el foyo; la garganta i las narizes, los tubos; la kavidad de la boka, el arko del aire; i las interiores diviziones de la boka, las teklas (La eskalera, Const. 1888)ספרות עממית Literatura popular


De los sus ojos yorava i de la su boka dezia: (Blanka Flor)

Akel pedaso de la boka ke echo lo perio. I en la agua no topo nada. (Hidot de Izopeto)

Echo akel pedaso de la boka i se echo a la agua para tomar el otro pedaso ke era mas grande. (Hidot de Izopeto)

Le disheron: Esto fue un yerro, i el Dio ya te lo enprezenta; no lo kites de boka, ke te traes basheza kon las manos. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

El sekreto es, ke siendo yo de su cherga, ya se kuanto le duele al puevlo kuando le toman el bokado de la boka. (Sipure Sefarad)

Todos los de kaza i del vizindado la kerian bien i mizmo su elmuera, ke la yamava ''mana'' de boka yena porke era buena de korason, alegre i grande nekochera. (Sipure Sefarad)

Se asuvio ribi Yihya a la teva i enpeso a darshar. Todos los del kal kedaron enkantados de oyir lo ke esta kitando de la boka. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

i darsava el papa de Roma herufim i gidufim, loke le salia de la boka i despues se azia el desa[s]tre (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula kuando vee kriatura ke rie durmiendo: ke le de kon el dedo en la boka i kon esto le balda la Lilit de la kriaturs (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para dolor de dientes: ke tome guesos de gayo sekos i ke los muela bien i ke los meskle kon vinagre huerte i ke se meta en la boka (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: el ke kere ke non se le agree el vino ke meta en la boka de la bota un atuendo de barro nuevo yeno de agua (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Sekana ken vee koza de komida harif i non kome i su segula es ke toda la eskupina ke le tiene a la boka en akeya ora ke la eskupa i ke no la engluta (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para ke no se le bozee el vino: ke meta en la boka de la bota un atuendo de barro muevo yeno de agua (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula kuando vee kiriatura ke riye durmiendo: ke le de kon el dedo en la boka i kon esto le balda la Lilit de la kriatura (manus. Papo, Sarajevo 1840)