חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

65870 ערך מספר

entrada numero 65870

bendicho adj.

ברוך, מבורך, מקודש

bendicho!/bendicho padre!

קריאת התפעלות והפתעה: ''מה יפה!

el Bendicho

השם יתברך

estamos bendicho

אנו חשים בטוב

El Santo Bendicho El

הקדוש ברוך הוא

bendichas manos ke tal izieron!

תבורכנה הידיים! (נאמר בהתפעלות והערכה על דבר יפה שנעשה)

bendicho El/bendicho El i Su Nombre!

ברוך הוא וברוך שמו! (קריאה של קוצר רוח)

bendicho el Dio i alavado Su Nombre

ברוך הוא וברוך שמו!

bendicho el Dio por lo ke mos topamos

תודה לאל על מה שיש לנו!

bendicho el Dio!

ברוך השם! - סוף סוף קרה הדבר!

bendicho ke mos eskapó!

ברוך שפטרנו (מעונשו של זה)!

bendico El ke aze kazamientos!

ברוך מזווג זיווגים!

bendico El ke te eskapo!

ברכה ליולדת: ברוך זה שהושיעך!

bindicho

69690דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


bendicho El ke no es a nombrar (Nehama)

bendihco sea el Dio (Nehama)

Bendicho El ke da pasensia al fijo del ombre! (Nehama)

bendicas tripas ke tal parieron!/bendicha la madre ke tal parió! (Nehama)

bendico el ke da i se olvida, ansí ke el ke resive i se akodre! (Nehama)פתגמים Refranes


Bendicho el Dio ke me kriyo ombre i no mujer

Bendicho el Kreador, ke tala ermozura kreo

Bendichas manos, ke esto azieron

Bendichas tripas de madre, ke esto parieron

Ni te maldigo ni te bendigo, bendicha sea la ora ke te lo digo

Puevlo bindicho - puevlo maldicho

Ken a otros ayuda son bendichas sus aksiones

El bueno de ojo sera bendicho

Un onbre bendicho nunka es maldichoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


tornar ala Tierra Santa i Bendicha. (Gaon, Poezias)

deve ser por todos santo i bendicho. (Gaon, Poezias)

kisas la donzeya dizen es bendicha. (Gaon, Poezias)

I el Dio bendicho siguo su kamino (Gaon, Poezias)

i iria ver ansi la vengansa del Dio bendicho. (Papo, Navot)קופלאס Koplas


'bendicho el Dio del sielo. El uno i su nombre uno; (Toledo, Koplas de Yosef)

bendicha sea tal vientre, i madre ke tal pario. (Toledo, Koplas de Yosef)

Israel ke oyeron la boz del Dio Bendicho (Ketuba de la Ley)

i ansi todo salio todo el su rijo lindo i bendicho. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Bendicho el abastado ke mos dio dia onorado, kada shabat amejoreado (El Dio alto)

Ke es tu demanda yo te la are mi reinado partire por konplir tu dicho lindo i bendicho (Purim, De-Fes, sig. 18)

Bendicho sea el Dio ke a sus temientes de su sensia despartio, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Zemirot es de kantar a el Dio el alto, sus maraviyas mentar, el Bendicho i Santo; (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Bendicho sea el Dio, ke mos deshó ver esto, muncho gusto tuvimos, kuando es el resto? rogemos al Dio ke sea muy presto i karne kasher ke no venga en esto. (Kalumnia de sangre, sig 18)

Bendicho el Dio de la Altura sienpre estuvo en su ayuda les enbio una chuma empesaron a morirsen para modre de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Vieron toda la konpanya komo baldo esta setensia enpesaron alavarla: ''Bendicha madre ke salio de eya Eliau'' (Koplas de Eliau, sig. 18)

Kantare a El Gadol bendicho eskapara a mi alma de saar, El es rahman i el es Dio derecho (Donme, sig 18)

bendicha la alma presiada debasho la siya su pozada, supeto es arrondjada de los sielos a la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

nunka me vo olvidar akea alegria / ke sintia la bendicha djuderia (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

bendichos seash del Todo Poderozo / ke korresh para la orasion i el kante relijiozo (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

no aya mufti ni sus dinim / ni era merahem av al banim / metio en tomruk a los memunim / los eskapo el sinyor ribi David Zonana ke sea bendicho de el Dio (manus. Teza, 1820)

Ya se le dio a 'Ester la bendita la korona de Vashti la maldita, la ke izo kon las Judias tal desdita, ni kon esto se le pago su meresimiento, no. (sova semahot, Livorno 1782)ספרות תורנית Literatura relijioza


no diras tefila en esta montanya bendicha ke no resivio ningun danyo del mabul? (Meam Loez Bereshit)

-Bendicha sea la nasion de Yisrael, (Meam Loez Bereshit)

I bindichos eyos tus andjeles, los santos i los limpios, los azientes tu veluntad (Tefilat kol Pe,1891)

Bendicho arrelumbran a negrura de ninyeta de ojos. (Tefilat kol Pe,1891)

kuartena, komo ke fueron afilu las nasiones bendichos kon el; (Lel Shimurim, 1819)

I sovre todo disheron la djente de akel tienpo: Bendicho Avraam de el Dio alto, krian sielos i tierra. (Lel Shimurim, 1819)

ermanos, bendicho el Dio ke mos mando milizina para muestra yaga (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

bendicho A' Dio de Israel ke a El konviene yamarle el uno verdadero el antiguo el kontinuan su bien ke krio el mundo (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

Kuando los vido venir, alevanto su kavesa i disho a eyos: ''Venid, mis ijos bendichos de el Dio.(Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)

i tresladimos dito maase en ladino para ke lo melden todos, ombres i mujeres i sepan la grandeza de los santos nombres i la grandeza de muestra Ley santa i bendicha.(Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)

Sea alavado i enshalshado el nombre del santo bindicho el ke eskujo en su puevlo Israel mas ke setenta umot (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Bivo A' i bendicha sea mi penya i sea enaltesido el Dio de la penya de mi salvasion (Biblia, Const. 1873)

e el primero es él, e el postrimero él es, ante de toda cosa él es, bendito e alabado el su nonbre, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Bendicha mas ke mujeres sea Yael, mujer de Hever el Kenio; mas ke mujeres bendicha sea en la tienda. (Biblia, Const. 1873)

bendicho su nombre de A' ke dio a nos Ley por mano de Moshe el eskrivano grande, eskrita sovre dos tavlas de piedra i sesj ordenes de Mishna i Talmud kon meldadura (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

ke izo el Santo bendicho El? fue deskuvierto kon fuersa de su barragania sivre la mar i enshugo a la mar i al baro non enshugo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


esto era en kaza de famiya una rezerva bendicha i muy bienvenida. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

bendicho tu ke espartio de su onra a rey umano – esta es la bendision ke kada djudio dize en viendo a algun rey (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

bendicho tu ke espartio de su onra a rey umano, esta es la bendision ke kada djudio dize en viendo a algun rey (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

el deskansado de su senyor padre de bendicha memoria a devido azer uzo de este verbo [...] (La Boz de Turkiye, 1947)ספרות עממית Literatura popular


Bendicha sea Silvana i bendicha sea la madre de Silvana, (Blanka Flor)

el yerno ya mos afito, es un ijo bindicho i buen chalishkan i mi Davi tambien. (Sipure Sefarad)

Israel es nombre santo i bindicho, nombre de ley! (Sipure Sefarad)