חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

54230 ערך מספר

entrada numero 54230

ayí/aí adv.

שם, שמה

ay adv. cf

53730דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


kítame d'aki, méteme mas para ayi (Nehama)פתגמים Refranes


D'ayi li dio la tos a la gayina

Disho la tizna a la karvunera vate mas ayi

El ken se va a la gerra ayi no keda

No me mates aki, matame mas ayiשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


ayi no podesta espanto de muerte, (Gaon, Poezias)

ayi onde siente ke kantan i tanyen. (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


I todos los lenyos fruto ivan dando; de ayi lo eskapo el Dio verdadero. (El rey Nimrod)ספרות תורנית Literatura relijioza


Ayi es lo ke me puedes topar i ser serka de mi (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)שאלות ותשובות Responsa


i estuvo tres dias ayi echado enbasho i lo alevantaron i de ayi i lo echaron a el gyol de agua (Hikre Lev I, Sal. 1853)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i toparon ayi una tierra grande i derecha i muy ancha de lugares i se asentaron ayi (P. R. Eliezer, 1876)

i avia un vizir de los vizires de Titus, i entro i ayo una kaza grande i ancha muncho i tomo toda la prea i el espojo ke ayo ayi (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)ספרות עממית Literatura popular


De ayi la oyo la 'sfuegra de altas torres d'ande 'stare. (Blanka Flor)

De ayi la oyo '1 su padre de altas torres de ayi arriva (Blanka Flor)

S'aboltava d'aki, s'aboltava d'ayi. (Djoha ke dize)

Ay debasho se asentan los ke sufren de amor. (Kalendario de kantigas)

el karselero, kualo de piadad, i kualo por la moneda ke tomo, hue i lo yamo i le vino el shamash ayi (manus. Papo, Sarajevo 1840)