חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

70910 ערך מספר

entrada numero 70910

bivdo/a n.

אלמן/אלמנהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


no ay bivda sin dolor (Nehama)

azeitunas en bivda azeitunas en kazada (Nehama)

kuando las bivdas yoran, yoran i las bien kazadas (Nehama)

bivéz para el vendedor kiere bivez (Nehama)פתגמים Refranes


Despues ke la bivda se emprenya, serra la puerta

Maldision de bivda, lagrimas de guerfanos no aparan a bueno

Ken no kreye a la bivda, ke le se aga el marido viajador

Pisho de bivdas

Yoran las bivdas, yoran las bien kasadasשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Suspiros de bivdas amargadas i de guerfanos (Papo, Navot)

De otra parte tengo un padre viejo ke es bivdo, (Rinio, 1906)

puedes tiranizar a la bivda al meskino / al triste i abatido, kitarles el tino? / el ser vanitozo stupido i orgoliozo / inyorante insolente peresozo (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)שאלות ותשובות Responsa


ni es bivda ni kazada, es una mujer de Yts.hak Abudar'ham ke se afogo por mar i por no aver nuevas siertas de su muerte esta ansi (Responsa, Hayim Shabetay, Sal. 1851)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i disho Yeuda a Tamar su nuera: esta bivda en kasa de tu padre asta ke engradeska Shela mi ijo (Biblia, Const. 1547)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Su mujer, topandose bivda i prenyada i no teniendo ningun mezo para bivir, se determino a lavorar la tierra (Pavlo i Virdjinia, 1912)

bivda de un ombre, de un kobardo (alcak) ke despues de averme sombayido, dezonorado i echo madre, no tuvo el korason de darme su nombre (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

Apartuviendo a una de las mas nobles i de las mas viejas famiyas de Erzurum, madam dautyan ke dizde la edad de kuarenta anyos kedo bivda, se avia konsakrado a la edukasion i a la formasion kumplida de sus dos ijas (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)

kualo so yo, djovena o vieja? ermoza o fea? Muchacha o bivda? Kita o kazada? (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)ספרות עממית Literatura popular


Akontesio maase en una sivdad ke avia una bivda muy rika (Hidot de Izopeto)

Le disheron akea bivda kaza kon un mansevo de otra sivdad muy ermozo enpero es ladron. (Hidot de Izopeto)

la bivda, i eya murió antes pokos mezes. (Sipure Sefarad)