חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

35230 ערך מספר

entrada numero 35230

arrastar (port.) v.

גרר, סחב, סחף, משך אחריו; נשרך, נהג בעצלתים; החריב, הרס

arrastar (port.) el pie

גרר רגלים

arrastar (port.) por kayes i plasas

לשוטט ברחובות ובככרות

arrastar (port.) vedre i seko

להרוס עד תום

deshar todo (port.) arrastando

להזניח הכל

kedar arrastando (port.)

להשאר חסר אמצעים, לאבד כל אמצעי מחיה

la fruta/el pesh estan arrastando (port.)

הפירות/הדגים מצויים בשפע

arrastrar (port.)

35320דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


esta ropa se topa arrastando al charshi (Nehama)פתגמים Refranes


El aire i la luvia arasto seko i vedre

El guerko lo yeve, el satan lo arraste

El nombre le abasta, la vanidad lo arrastaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


rasta por las plasas bushkando resiento - (Gaon, Poezias)

Kuerpos de muchachas rastan por la plasa (Gaon, Poezias)

pues de kinze siglos rastar por el mundo (Gaon, Poezias)

ke arastan por las kaes peor ke los zinganos, (Papo, Navot)

las kavras godras, i los bueyes ke sus piezes los arrastan. (Odisea)

Echar me kero repozado, el kavesal desfronyado, del kolchon un poko blando las lanas arrastando. (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


De muestras kazas mos kitaron, en una braza mos enkasharon, de dehi en dehi mos arrastaron (Asidio de Belogrado 1788)

Al Pereo dezbarkimos, komo los perros mos arrastimos, munchos keridos ayi pedrimos, i para Haydar prosegimos (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

Nuestra lingua nos rovaron / nuestras bienes derokaron / a nuestras famiyas las arrastavan / i komo karneros los matavan (La Amerika, 1916)ספרות תורנית Literatura relijioza


i ansi los tienen arastando por los tavlados. (Meam Loez Bereshit)

estando en las oras trusho un kaikchi goy un muerto arrastando por la mar atado kon una kuedra en el kaik (Bene Avraam, 1773)שאלות ותשובות Responsa


i lo fuimos a bushkar enel lugar ke lo vidi i no lo topimos ke parese ke lo arrasto el agua ke es a kindi (Bet David, Sal. 1740)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I estos animales vos seran enkonados entre las sierpes ke van arrastrando sovre la tierra: la komadreja, i el raton, i el lagarto segun su manera, i la anaka, i el koah, i la letaa, i el homet, iel kameleon. (Biblia, Const. 1873)

I estos vos seran enkonados entre las sierpes ke van arrastrando sovre la tierra; la komadreja, i el raton, i el lagarto, segun su manera, (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


sin muncho avlar eyos alevantaron a sus ijo de la kama i lo arrastaron detras de eyos (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

los dos barrilikos de agua ke teniamos en la barka fueron barridos i arrastados por la ultima tempesta (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

Entre mientras el konvertido keda arrastando en medio del mundo. Ke tomen buena nota los konvertidos. (El Djugeton, Const. 1908)ספרות עממית Literatura popular


Si keres estar sano ke estas arastando por los panaires leshos de tu kaza (Sipure Sefarad)