חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

44030 ערך מספר

entrada numero 44030

asiento m.

מושב, כסא; בסיס, כן; מקום, משטח ישיבה; קרן; איתנות, יציבות; הסכם; בסיס כלכלי; עכוז; מצב צבירה; מעמד, תפקיד

asientos

אבניים (מושב היולדת/כלי עבודת הקדר)

azer asiento

התקשות חניכי התינוק לקראת צמיחת השיניים

kulo de mal asiento

'עכוז שאינו יושב כהלכה'' - כינוי למי שמתנועע בלי הרף

tener agujas en el asiento

יש לו קוצים בישבן, חסר מנוחשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


i suvir aki podites ven veras tu mi asiento. (Gaon, Poezias)

un lindo asiento, afin k'el ajeno, entre estos gavientos (Odisea)

La konduizio i asento en un asiento, ke kon panyo lindo (Odisea)קופלאס Koplas


yevalos a su asiento. afirma, Senyor, el djuramiento (Toledo, Koplas de Yosef)

Vido a Mordehay estar en su asiento (Koplas de Purim, 1545)

Ijo de Agag el perro kon mal pensamiento kon el rey se asento serka su asiento (Purim, De-Fes, sig. 18)

Boteah fue en el Dio, gran feuziamiento, ke nos arremetio en el su asiento por enserramiento, ke puertas serraran, la serka rodearan, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)ספרות תורנית Literatura relijioza


I avia una kavesera redonda de oro en el asiento del rey i dita sia era de ruedas i charkes [...] segun la rueda del sat ke kamina de suyo (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

I el asiento fue en kamas de oro i plata, kere dezir ke las kamas eran de seda estimada i por makates espandio telas de oro i los pies de la kama eran de plata (Meam Loez Ester, Izmir 1864)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Sus pilares izo de plata, su reskovdo de oro, su asiento de purpura (Biblia, Const. 1873)

i el kovertero ke estara sovre eya i todos los atuendos de la tienda i la meza i sus atuendos i la almenara .. i el aguamanil i su asiento (Biblia, Const. 1873)

todo esto en seer el palasio sovre su asiento i la ara sovre su konpustura – fuimos konplido de todo bien ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I los pilares de alambre ke estavan en la kaza de A', i los asientos, i el mar de alambre ke estava en la kaza de A', kevraron los Kaldeos, i yevaron el alambre de eyo a Bavel. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


izi dunke kaza i asiento en el palasio ke todos me venian a ver i saludar kon kuriozidad (Guliver, Yerush. 1912)