חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

38270 ערך מספר

entrada numero 38270

arrestar v.

עצר, אסר, חבש בבית סוהר;עצר את הפעילות/ההליכה; עצר לביקורתדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


arrestar a un ladrón (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


i la djustisia? eya me va arrestar i sin duvdo ke yo sere fuzilyado (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Mi determinasion, persigir el echo, sotometer djente a enterrogatorios, arrestar, aprezar (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Despues de sinko puntos de arresto la kampana de la estasion se izo sentir i el treno se metio en kamino kon grande prestez (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

De mas, una aksion enerjika sera echa afin de arrestar a los agresores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)ספרות עממית Literatura popular


No kere dicho ke el vezir i los pashas fueron devista arrestados i una semana mas tadre enforkados publikamente. (Sipure Sefarad)