חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

 

 

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

חיפוש במילון

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Bushkida dentro del diksionario

Segun el orden alfabetiko

 

 

 

רשום שתי אותיות או יותר של התחלת הערך

Eskrivir dos letras o mas del empesijo de la palavra

 

ערכים ראשיים

Entradas prinsipales

פירוש

תעתיק עברי

ערך

מפתח

esplikasion

transkripsión ebrea

entrada

indeks

ל-, אל, ב-

אה

a prep.

10

מה? כן?

אה?

a? interog.

30

עטיפת צמר (גלימה) כפרית בלקנית פשוטה

אבה

abá (t.) f.

40

חייט חלוקי צמר בלקנים

אבאג'י

abadjí (t.) m.

50

חייטות/ייצור חלוקים בלקניים

אבאג'יליק

abadjilik (t.) m.

60

מאודה

אבאפ'אדו

abafado (port.) adj.

70

כלי להחנקת אש, משנק

אבאפ'אדור

abafador (port.).

80

השתנקות

אבאפ'אמיינטו

abafamiento (port.) m.

90

החניק, שינק, כיבה; אידה (בישל באדים)

אבאפ'אר

abafar (port.) v.

100

השתנק, נחנק,

אבאפ'ארסי

abafarse (port.) v. refl.

110

בשפע רב, בהגזמה

אבאפ'יר

abafir adv.

120

צוהר, אשנב, חלון אוורור

אבאז'ה/אבאג'ה

abajá/abadjá (t.) m.

130

אהיל; תריס; מצחיה

אבאז'ור/אבאז'ו/אבאג'ו/אבאג'ור

abajur/abajú/abadjú/abadjur (fr.) m.

140

נכה, בעל מום, משותק

אבאלדאדו

abaldado adj.

150

ביטל; הפך מישהו לבעל מום/נכה, שיתק; ביטל גזירה

אבאלדאר

abaldar v.

160

השתתק; נעשה משותק/בעל מום; התבטלה גזירה

אבאלדארסי

abaldarse v. refl.

170

נטוש, עזוב

אבאנדונאדו

abandonado adj.

180

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

אבאנדונאר

abandonar v.

190

נעזב, ננטש, נזנח; הופקר בידי

אבאנדונארסי

abandonarse v. refl.

205

עזיבה, נטישה, זניחה; עזובה, הזנחה, הפקרה

אבאנדונו

abandono m.

210

ביחד

אבאראבאר

abarabar (t.) adv.

220

הוזיל, הוריד את המחיר

אבאראטאר

abaratar v.

250

לא לצאת ראש עם מישהו

אבאש- נו סאלי אבאש

abash- no sale abash (t.)

260

נזלת, הצטננות, התקררות; ירידה, מורד, מדרון, שיפוע, שֵׁפֵל

אבאשאדה

abashada f.

280

מנוזל, מצונן; שנפל, ירוד

אבאשאדו

abashado adj.

290

מתחת לשולחן, בסתר

אבאשאמאנו/ד'אבאשאמאנו

abashamano/d'abashamano

300

מצונן

אבאשאמינטאדו/אבאשאמיינטאדו

abashamentado/abashamientado adj.

310

ירידה; הורדה

אבאשאמיינטו

abashamiento m.

320

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

אבאשאר

abashar v.

330

הנמיך קומתו, הצטנע

אבאשארסי

abasharse v. refl.

350

מטה, למטה

אבאשו

abasho adv.

360

אבאסטה! ר' באסטה!

abasta! cf. basta!

430

שַׁדַּי, אלהים

אבאסטאדו - איל אבאסטאדו

abastado - El Abastado

440

מקולקל, נשחת

אבאסטאדריאדו

abastadreado adj.

450

קלקל, השחית

אבאסטאדריאר

abastadrear v.

460

כמות מספקת, מספיק

אבאסטאנסה

abastansa (it.) f.

470

אבאסטאנטי ר' באסטאנטי

abastante cf. bastante

480

הספיק

אבאסטאר

abastar v.

490

היכה במקל

אבאסטיריאר

abasterear v.

500

ספק, משביר

אבאסטיסידור/דירה

abastesedor/dera n.

510

סיפק, כילכל, צייד

אבאסטיסיר

abasteser v.

520

סיפק צרכי עצמו, התכלכל

אבאסטיסירסי

abasteserse v. refl.

530

מספיק, די הצורך

אבאסטיסיינטי

abastesiente adj. & adv.

540

הספקה, אספקה, צידה

אבאסטיסימיינטו

abastesimiento m.

550

כמות מספקת

אבאסטיסייון

abastisión f.

570

הספק; כמות מספקת

אבאסטו

abasto m.

580

בטש, הידק (בד בתעשית הבדים)

אבאטאנאר

abatanar v.

600

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

אבאטידו

abatido adj.

610

דכאון, דכדוך, יאוש; תשישות, החלשות, התמוטטות; תדהמה

אבאטימיינטו

abatimiento m.

620

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

אבאטיר

abatir v.

630

נדכָּא (נעשה מדוכא), נחלש; התמוטט; כמש, נבל

אבאטירסי

abatirse v. refl.

650

דכאון, תשישות

אבאטיסייון

abatisión f.

660

נבח

אבאייאר

abayar v.

665

שוטה, טיפש; גס רוח, חסר נימוסים

אבדאל

abdal (t.) m.

680

רחצה טכסית של מוסלמי לפני התפילה

אבדיסט

abdest (arab.) m.

685

התפטר, פרש

אבדיקאר

abdikar v.

690

התפטרות, הסתלקות מכס המלוכה

אבדיקאסייון

abdikasión f.

700

כיור

אבדיזליק

abdizlik (t.) m.

710

ובכן!

אבי!

abe! interj.

720

לחינם, לשוא, בלי תועלת

אביג'

abech (t.) adv.

730

מציל חייו של מישהו, מושיע; בעל צדקה, גומל חסדים

אבידיגואדור

abediguador m.

740

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

אבידיגואר

abediguar v.

750

הוחיה, הוקם לתחיה; קם לתחיה

אבידיגוארסי

abediguarse v. refl.

755

דבורה

אביז'ה

abeja f.

760

אלפון

אביסידארייו

abesedario m.

765

אשוח

אביטו

abeto m.

767

מושקה

אביב'יראדו

abeverado adj.

769

אביב'ראדור ר' אבריב'אדור

abevrador cf. abrevador

770

אביב'ראדורה ר' אבריב'אדורה

abevradura cf. abrevadura

780

אביב'ראר ר' אבריב'אר

abevrar cf. abrevar

790

אביב'רארסי ר' אבריב'ארסי

abevrarse cf. abrevarse

800

אביזבה ר' ביזבה

abezba cf. bezba

810

אבידיגואר ר' אבידיגואר

abidiguar cf. abediguar

820

מוכשר, זריז, מיומן, מנוסה, כשיר

אביל

abil adj.

830

זריזות, כשרון, מיומנות, חריצות, תבונת כפים, כשרוניות

אבילידאד

abilidad/abilitá f.

840

בזריזות, במיומנות

אבילמינטי

abilmente adv.

850

קלקל

אבימאר

abimar (fr.) v.

860

מוצמד

אבינאדו

abinado adj.

865

אביר, בעל כח

אביר

abir (ebr.) adj.

870

אבירסייאר ר' אלבירסייאר

abirsiar cf. albersiar

880

תהום

אביסמו

abismo m.

890

תהומי

אביסאל

abisal adj.

892

אתיופיה, חבש

אביסינייה

Abisinia f.

895

אתיופי, חבשי

אביסינייו/אביסינייאאו

abisinio/abisiniao m. & adj.

897

מיושב

אביטאדו

abitado adj.

915

תושב, דייר

אביטאנטי

abitante n.

920

גר, התגורר

אביטאר

abitar v.

930

מגורים, בית, דירה

אביטאסייון

abitasión f.

940

מתאים למגורים

אביטאב'לי

abitavle adj.

950

מורגל

אביטואדו

abituado adj.

960

רגיל, נהוג, שגרתי, שכיח

אביטואל

abitual adj.

970

כרגיל, באופו רגיל, בצורה שגרתית

אביטואלמינטי

abitualmente adv.

980

הרגיל, לימד

אביטואר

abituar v.

990

התרגל

אביטוארסי

abituarse v. refl.

1000

הרגל, נוהג, מנהג

אביטוד

abitud (fr.) f.

1010

אביזבה ר' ביזבה

abizba cf. bezba

1020

אביזמו ר' אביסמו

abizmo cf. abismo

1030

מרוכך

אבלאנדאדו

ablandado adj.

1040

מרכך

אבלאנדאדור/דירה

ablandador/dera adj.

1050

ריכוך, התרככות

אבלאנדאמיינטו

ablandamiento m.

1060

ריכך

אבלאנדאר

ablandar v.

1070

התרכך

אבלאנדארסי

ablandarse v. refl.

1080

ריכך

אבלאנדיסיר

ablandeser v.

1090

כריתה, קטיעה

אבלאסייון

ablasión f.

1100

אבלוקאר ר' בלוקאר

ablokar cf. blokar

1110

טבילה

אבלוסייון

ablusión f.

1120

מסירות נפש, התמסרות

אבניגאסייון

abnegasión f.

1130

עורך דין, פרקליט, סניגור

אבוגאדור/אבוגאדו

abogador/abogado m.

1140

גחון, כפוף

אבוקאדו

abokado adj.

1150

התכופפות, השתוחחות

אבוקאמיינטו

abokamiento m.

1160

היטה, כפף, הרכין

אבוקאר

abokar v.

1170

גחן, התכופף, רכן, היטה עצמו, השתחווה; נעתר; נכנע, השפיל עצמו

אבוקארסי

abokarse v. refl.

1190

המום; מת

אבולאדו

abolado adj.

1200

עף, טס, ריחף, עופף, ריחף, פרחנמלט במהירות

אבולאר

abolar

1210

מתעשר, עשיר חדש

אבולג'יאדו

aboldjeado (t.) adj.

1220

נתן אשראי, נתן אמצעים

אבולג'יאר

aboldjear (t.) v.

1230

השיג רווחה כלכלית

אבולג'יארסי

aboldjearse v. refl.

1240

ביטל

אבולישיר

abolishir v.

1245

ביטול

אבוליסייון

abolisión f.

1250

אבולו ר' בולו

abolo cf. bolo

1260

הפנית גו מהירה; שאלת אגב להוצאת אינפורמציה

אבולטאדה

aboltada f.

1270

התהפכויות, תזוזות בלתי פוסקות (למשל בשינה)

אבולטאדירו

aboltadero m.

1280

הפוך, שנהפך ל-; מומר, משומד, כופר, דונמה (חסיד שבתי צבי)

אבולטאדו

aboltado adj.

1290

היפוך

אבולטאדורה

aboltadura f.

1300

אבולטאלונה ר' אבולטאב'ילה

aboltaluna cf. aboltavela

1310

מהפך, תפנית, היפוך, התהפכות, שינוי, חילוף; המרת דת

אבולטאמיינטו

aboltamiento m.

1320

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

אבולטאר

aboltar v.

1330

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

אבולטארסי

aboltarse v. refl.

1340

בלתי יציב, הולך אחר הרוח, "שבשבת", אופורטוניסט, סתגלן

אבולטאב'ילה

aboltavela adj.

1350

שבשבת; גם כינוי למי שמחליף דעתו לפי הרוח הנושבת

אבולטאב'ילה

aboltavela f.

1360

הפך

אבולטוריאר

aboltorear v.

1370

תעב

אבומינאר

abominar v.

1380

תועבה

אבומינאסייון

abominasión f.

1390

מאוס, נתעב, מתועב, נבזה, משוקץ, מעורר גועל, שנוא, דוחה

אבומינאב'לי

abominavle adj.

1400

באופן מאוס/נתעב

אבומינאב'לימינטי

abominavlemente adv.

1410

נרגע, נחלש (סערה)

אבונאג'יאר

abonachear (it.) v.

1420

מנוי/חתום (על כתב עת וכו')

אבונאדו

abonado adj.

1430

אבונאמינטו ר' אבונאמיינטו

abonamento cf. abonamiento

1440

הימנות/חתימה (על כתב עת וכו')

אבונאמיינטו

abonamiento m.

1450

אבונאנסאדו ר' אבואינאנסאדו

abonansado cf. abuenansado

1460

החתים (על כתב עת וכו'); עשה הנחה, הוריד מחיר

אבונאר

abonar v.

1470

חתם/נעשה מנוי (על כתב עת וכו'); "נתקע"; הפחית, עשה הנחה

אבונארסי

abonarse v. refl.

1480

שפע, שפעה, ריבוי

אבונדאנסה/אבונדאנסייה

abondansa/abondansia f.

1490

שופע, מצוי בשפע, פורה

אבונדאנטי

abondante adj.

1500

שפע

אבונדאר

abondar v.

1510

שפע, שובע

אבונדו

abondo m.

1520

שיפור, השבחה

אבוניגואמיינטו

aboniguamiento m.

1530

גומל חסד (נאמר עלאלהים)

אבוניגואן

aboniguán m.

1540

שיפר, השביח; עשה טוב, גמל טוב, היטיב

אבוניגואר

aboniguar v.

1550

הוטב, השביח, השתפר

אבוניגוארסי

aboniguarse v. refl.

1555

הימנות/חתימה (על כתב עת וכו'); הנחה, הפחתה, זיכוי

אבונו

abono m.

1560

נגע ב-, השיק ל-; עגן

אבורדאר

abordar v.

1570

נגיש; ניתן להשגה

אבורדאב'לי

abordavle adj.

1580

שונא

אבוריסידור

aborresedor m.

1585

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

אבוריסיר

aborreser v.

1590

נשנא (היה שנוא)

אבוריסירסי

aborreserse v. refl.

1600

מתועב, שנוא, משוקץ

אבוריסידו

aborresido adj.

1610

מתועב, נתעב

אבוריסיינטי

aborresiente adj.

1615

שנאה, איבה, טינה, תעוב, מיאוס

אבוריסימיינטו

aborresimiento m.

1620

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

אבוריסייון

aborresión f.

1630

מאוס, נתעב, מתועב

אבוריסיב'לי

aborresivle adj.

1640

אבוריסייון ר' אבוריסייון

aborrisión cf. aborresión

1650

אבורטאר ר' אב'ורטאר

abortar cf. avortar

1660

אבורטו ר' אב'ורטו

aborto cf. avorto

1670

הקיא

אבוסאר

abosar v.

1680

קיא

אבוסו

aboso m.

1690

אבוטארחו ר' אבודאראחו

abotarho cf. abudaraho

1700

מכופתר

אבוטונאדו

abotonado adj.

1705

כלי רכיסה/כיפתור

אבוטונאדור

abotonador m.

1710

רכיסה, כיפתור; מערכת כפתורים; כפתור קישוט

אבוטונאדורה

abotonadura f.

1720

כפתור, רכיסה

abotonamiento m.

1725

כיפתר, רכס

אבוטונאר

abotonar v.

1730

התכפתר, כיפתר עצמו; עמד על המשמר

אבוטונארסי

abotonarse v. refl.

1740

מטופש; טיפש

אבוב'אדו

abovado adj.

1750

חריטה על מתכת

אבוב'אדורה

abovadura f.

1760

הטפיש; שיטה

אבוב'אר

abovar v.

1770

השתטה

אבוב'ארסי

abovarse v. refl.

1780

אבראמילה ר' אב'ראמילה

abramila cf. avramila

1790

חיבוק

אבראסאדה

abrasada f.

1800

מחובק

אבראסאדו

abrasado adj.

1805

התחבקות, התגפפות

אבראסאמיינטו

abrasamiento m.

1810

חיבק

אבראסאר

abrasar v.

1820

התחבק

אבראסארסי

abrasarse v. refl.

1830

התגפפות, התחבקות מוגזמת

אבראסאטינה

abrasatina f.

1840

התגפפויות

אבראסיז'וס

abrasijos m. pl.

1850

חיבוק

אבראסו

abraso m.

1860

אבראשאיי ר' איבריש/איברישים

abrashay cf. ibrish/ibrishim

1865

הבעיר, הדליק, הצית, שילהב

אבראזאר

abrazar v.

1870

ניצת, נדלק, השתלהב

אבראזארסי

abrazarse v. refl.

1880

שוקת

אבריב'אדירו

abrevadero m.

1890

משקה הצאן

אבריב'אדור

abrevador m.

1900

השקיה (צאן וכו')

אבריב'אדורה

abrevadura f.

1910

השקה; השקה הצאן

אבריב'אר

abrevar v.

1920

שתה

אבריב'ארסי

abrevarse v. refl.

1930

אבריב'אסייון ר' אבריב'יאסייון

abrevasión cf. abreviasión

1940

מקוצר, תמציתי, מתומצת

אבריב'ייאדו

abreviado adj.

1950

קיצור, ראשי תבות

אבריב'ייאדורה

abreviadura f.

1960

קיצור, צמצום

אבריב'ייאמיינטו

abreviamiento m.

1970

קיצר, צמצם, תימצת

אבריב'ייאר

abreviar v.

1980

קיצור, ראשי תבות

אבריב'ייאסייון

abreviasión f.

1990

חוסה, מסתופף

אבריגאדו

abrigado adj.

2000

מקלט, מחסה

אבריגאמיינטו

abrigamiento m.

2010

חוסה

אבריגאנטי

abrigante m.

2020

נתן מחסה, הגן

אבריגאר

abrigar v.

2030

תפס מחסה, חסה בצל,התגונן

אבריגארסי

abrigarse v. refl.

2040

מקלט, מחסה

אבריגו

abrigo m.

2050

משמש

אבריקוק

abrikok m.

2070

עץ משמש

אבריקוקירו

abrikokero m.

2080

התכפתרות, כיפתור;התחברות יחד

אברוג'אמיינטו

abrochamiento m.

2090

כיפתר, רכס; התחבר

אברוג'אר

abrochar v.

2100

אברונזאדו ר' ברונזאדו

abronzado cf. bronzado

2105

אברוש ר' ברוש

abrosh cf. brosh

2110

פריפה, מהדק

אברושיט

abroshet m.

2120

תלול, משופע

אברופטו

abrupto adj.

2130

העדרות, נפקדות; העדר

אבסינסייה

absensia f.

2140

נעדר, נפקד

אבסינטארסי

absentarse v. refl.

2150

נעדר, חסר, נפקד

אבסינטי

absente adj.

2160

מורסה

אבסיסו

abseso m.

2165

מחילה, כפרה

אבסולוסייון

absolusión f.

2170

לחלוטין, לגמרי, בהחלט, מכל וכל, באופן מוחלט

אבסולוטאמינטי

absolutamente adv.

2180

אבסולוטיזם, שלטון בלתי מוגבל

אבסולוטיזמו

absolutizmo m.

2190

מוחלט; רודני, שרירותי (שלטון אבסולוטי)

אבסולוטו

absoluto adj.

2200

ספוג, שקוע (במחשבות/בעבודה)

אבסורבאדו/ב'אדו

absorbado/vado adj.

2210

ספג, קלט, בלע

אבסורבאר

absorbar v.

2220

ספיגה, קליטה, בליעה

אבסורבסייון

absorbsión f.

2230

נמנע

אבסטיניר/אבסטינירסי

abstener/abstenerse v./v. refl.

2240

המנעות

אבסטינסייון

abstensión f.

2250

פרישות, נזירות, הנזרות

אבסטינינסייה

abstinensia f.

2260

הפשטה

אבסטראקסייון

abstraksión f.

2265

אבסטרקטיות

אבסטראקטיזמו

abstraktizmo m.

2267

מופשט, אבסטרקטי

אבסטראקטו

abstrakto adj.

2270

גיחוך, חוסר הגיון, אבסורדיות

אבסורדידאד/אבסורדיטה

absurdidad/absurditá f.

2280

מגוחך, בלתי הגיוני, חסר הגיון, נטול הגיון, אבסורדי

אבסורדו

absurdo adj.

2290

דוכיפת

אבובילייה

abubiya f.

2295

אבוג'ונאר ר' אבוטונאר

abuchunar cf. abotonar

2300

קוויאר יבש, ביצי דגים מיובשות

אבודאראחו

abudaraho m.

2310

אבודאראנו ר' אבודאראחו

abudaranu cf. abudaraho

2320

אבוג'ונאר ר' אבוטונאר

abudjunar cf. abotonar

2330

טוב לב, נעים

אבואינאנסאדו

abuenansado adj.

2340

מנופח, נפוח

אבופ'אדו

abufado adj.

2350

ניפוח, התנפחות

אבופ'אמיינטו

abufamiento m.

2355

ניפח; תפח, צבה

אבופ'אר

abufar v.

2360

התנפח; תפח, צבה

אבופ'ארסי

abufarse v. refl.

2370

נפיחות, תפיחה; התנפחות

אבופ'אסייון

abufasión f.

2380

נטוי, משופע

אבוקי

abukí adj.

2390

הגדיל, ניפח

אבולטאר

abultar v.

2400

ניקב, חורר

אבוראקאר

aburakar v.

2410

סובב, עיקם

אבוריאר

aburear v.

2420

אבורלאר ר' בורלאר

aburlar cf. burlar

2430

אבוטאראנו ר' אבודאראחו

abutarano cf. abudaraho

2440

אבוטארגו ר' אבודאראחו

abutargo cf. abudaraho

2450

הגיע למטרה, הצליח

אבוטיר

abutir v.

2460

ניצל, ניצל לרעה; הגזים, עבר את הגבול; השתמש באופן לא הוגן; התעלל

אבוזאר

abuzar v.

2470

באופן מוגזם, בצורה מופרזת

אבוזיב'אמינטי

abuzivamente adv.

2480

מוגזם, מופרז, בלתי צודק; נצלני

אבוזיב'ו

abuzivo adj.

2490

ניצול לרעה, שימוש לרעה; הגזמה, עודף, יתר

אבוזו

abuzo m.

2500

משתוקק, רעב מאוד

אג'

ach (t.) adj.

2510

גרזן, קרדום

אג'ה

acha f.

2520

אג'אק ר' אג'אקי

achak cf. achake

2530

תירץ, חיפש תרוצים

אג'אקאר

achakar v.

2540

תירוץ, אמתלה, תואנה; סיבה, גורם

אג'אקי

achake m.

2550

אג'אקיאר ר' אג'אקאר

achakear cf. achakar

2555

אג'אקינטו ר' אג'אקוזו

achakento cf. achakozo

2556

בגלל, מפני ש-, בשל

אג'אקיס

achakes conj.

2557

עדין, שביר, רופף; שבריאותו רופפת, חשוף למחלות; מבקש תרוצים; מועד לגנוב, לעשות מעשים לא ראויים, אינו ראוי לאמון, יש לנהוג בו זהירות

אג'אקוזו

achakozo adj.

2600

תפס, אחז, לכד

אג'אפאר

achapar (it.) v.

2610

שטוח

אג'אטאדו

achatado (it.) adj.

2620

שיטח, רידד

אג'אטאר

achatar (it.) v.

2630

אג'ינטו ר' אקסינטו

achento (it.) cf. aksento

2635

הבחין, שם לב

אג'ירקארסי

acherkarse v. refl.

2640

מוסכם

אג'יטאדו

achetado (it.) adj.

2650

מקבל שטר החוב

אג'יטאדור

achetador (it.) m.

2660

הסכים, נענה, נעתר, קיבל, השלים עם

אג'יטאר

achetar (it.) v.

2670

הסכמה, קבלה, העתרות; רשות כניסה

אג'יטאסייון

achetasión (it.) f.

2680

מקובל, מתקבל על הדעת

אג'יטאב'לי

achetavle (it.) adj.

2690

הסכמה, הסכם

אג'יטו

acheto (it.) m.

2700

בהיר

אג'יק

achik (t.) adj.

2710

בבהירות, בבירור

אג'יק

achik (t.) adv.

2720

מוקטן, ממוזער, מגומד

אג'יקאדו

achikado adj.

2735

מזעור

אג'יקאמיינטו

achikaniento m.

2737

הקטין

אג'יקאר

achikar v.

2740

התגמד; הצטמק; קטן

אג'יקארסי

achikarse v. refl.

2745

בגלוי, תחת כיפת השמים

אג'יקטה

achiktá (t.) adv.

2748

פיקח

אג'יקייוז

achikyoz (t.) adj.

2750

תחבולה ערמומית; "חריפות" (באירוניה)

אג'יקייוזלוק

achikyozluk (t.) m.

2760

אדם שהשכיל/הרחיב דעתו/התפתח/נעשה משוחרר/שנעשה מודרני

אג'יליאדו

achileado (t.) adj.

2770

הבהיר, לימד

אג'יליאר

achilear (t.) v.

2780

נעשה בהיר; נעשה עצמאי, השתחרר; נעשה משוחרר/מודרני, התפתח

אג'יליארסי

achilearse (t.) v.

2790

בפתיחות רבה

אג'יטה

achita (t.) adv.

2800

אג'וג'אר ר' אג'אטאר

achochar cf. achatar

2810

דגר על הביצים

אג'וקאר

achokar v.

2820

אג'וקאר ר' אג'וקאר

achukar cf. achokar

2830

מתרווח, יושב בנוחות; יושב בכבדות; יושב ישיבת כריעה

אג'ונקאדו

achunkado adj.

2840

אג'ונקאלאדו ר' אג'ונקאדו

achunkalado cf. achunkado

2850

הושיב (בצורה גסה/מזלזלת); כרע

אג'ונקאר

achunkar (vulg.) v.

2860

ישב בכבדות - מכוון למי שהתיישב שלא לרצון; התישב בכריעה; נהפך לנכה

אג'ונקארסי

achunkarse (vulg.) v. refl.

2870

גרגרן, זולל וסובא

אג'ייוז

achyoz (t.) adj.

2890

עד היום

עד היום

ad ayom (ebr.) adv.

2900

אינו מבחין בין פה לשם - בור ועם הארץ

אדה - נו סאב'יר ני אדה ני בוראדה

adá (t.) - no saver ni adá ni buradá

2905

אי

אדה

ada (t.) f.

2910

מטלטלין

אדאלי

adalé (t.) m.

2920

שמחה, עליזות; גיבוב כלים וחפצים

אדאליט

adalet (t.) m.

2930

אדם, בן אדם; אף אחד

אדם

adam (ebr.) m.

2950

יאה, מתאים

אדאמאקילי

adamakilí (t.) adj.

2960

אדאניאר ר' דאלייאניאר

adanear cf. dayanear

2970

עצר עצמו, נמנע, התאפק

אדאניארסי

adanearse v. refl.

2980

מתאים, שהסתגל

אדאפטאדו

adaptado adj.

2990

סיגל, התאים, תאם את

אדאפטאר

adaptar v.

3000

הסתגל, התאים עצמו

אדאפטארסי

adaptarse v. refl.

3010

הסתגלות, התאמה; עיבוד; אימוץ

אדאפטאסייון

adaptasión f.

3020

ניתן להתאמה

אדאפטאב'לי

adaptavle adj.

3030

אדר, חודש אדר

אדר

adar (ebr.) m.

3040

מגן עור

אדארגה

adarga f.

3050

התגונן, התעטף בשריון

אדארגארסי

adargarse v. refl.

3060

בעל אותו שם

אדאש/אדאשו

adash/adasho (t.) m.

3070

הדסים

הדסים

adasim (ebr.) m. pl.

3080

אדיבאשו ר' דיבאשו

adebasho cf. debasho

3090

לענה; כינוי למשהו מר מאוד

אדיפ'לה

adefla f.

3100

גחן

אדילאדארסי

adeladarse v. refl.

3110

מראש, במוקדם

אדילאנטאדאמינטי

adelantadamente adv.

3120

מתקדם, מתקדם בדעותיו; מוקדם; כשרוני

אדילאנטאדו

adelantado adj.

3130

התקדמות, קידמה, שיפור, קידום; הקדמה, ראית הנולד

אדילאנטאמיינטו

adelantamiento m.

3150

התקדם, השתפר; הקדים, קידם

אדילאנטאר

adelantar v.

3160

התקדם; קידם פני הרעה, מנע

אדילאנטארסי

adelantarse v. refl.

3170

אדילאנטי ר' אדילאנטרי

adelante cf. adelantre

3180

מקדמה (בריצה, תחרות); עדיפות; שיפור

אדילאנטו

adelanto m.

3190

קדימה, לפנים, הלאה

אדילאנטרי

adelantre adv.

3200

אדילפ'ה ר' אדיפ'לה

adelfa cf. adefla

3240

כחוש, רזה, שרזה, שנעשה דק

אדילגאזאדו

adelgazado adj.

3250

רידוד, ריקוע; הרזיה; הידקות (להעשות דק)

אדילגאזאמיינטו

adelgazamiento m.

3260

רידד, ריקע, עשה דק, הרזה; כחש

אדילגאזאר

adelgazar v.

3270

רזה, נעשה דק, התרדד, התעדן; התמעט, הצטמצם

אדילגאזארסי

adelgazarse v. refl.

3280

אדילקה ר' אדיפ'לה

adelka cf. adefla

3290

חוץ מזה, מלבד זאת, לבד מ-, יתר על כן

אדימאס

además adv.

3300

חסיד, מצדד

אדיפטו

adepto adj.

3310

פנה ימינה

אדיריג'אר

aderechar v.

3320

בסביבת

אדירידור- אדירידוריס די

aderedor- aderedores de

3330

הצמדות; הצטרפות (למפלגה, תנועה)

אדירינסייה

aderensia f.

3340

חבר (באגודה וכו')

אדירינטי

aderente m.

3350

אדיריסאר ר' אדריסאר

aderesar cf. adresar

3360

יישר

אדיריסאר/אדיריזאר

aderesar/aderezar v.

3365

אדיריסארסי ר' אדריסארסי

aderesarse cf. adresarse

3370

אדיריסו ר' אדריסו

adereso cf. adreso

3380

נטיה לראות את הצד החיובי של הדברים

אדירייאדיליק

aderiadilik (t.) m.

3390

אדיריינטו ר' אדיינטרו

aderiento cf. adientro

3400

היה חבר ב-, הצטרף אל

אדיריר

aderir v.

3410

אדירייאדיליק ר' אדירייאדיליק

aderyadilik (t.) cf. aderiadilik

3420

מוכשר, מנוסה, בעל נסיון; מאולף

אדיסטראדו

adestrado adj.

3430

רכש נסיון; אילף

אדיסטראר

adestrar v.

3440

מנהג

אדיט

adet (t.) m.

3450

אדיטראס ר' דיטראס

adetrás cf. detrás

3460

חייב, מחוייב

אדיב'דאדו

adevdado adj.

3465

היה לבעל חוב

אדיב'דארסי

adevdarse v. refl.

3470

נטל עליו מחוייבות

אדיב'יטאר

adevitar v.

3480

חברות (באגודה וכו')

אדיזייון

adezión f.

3490

רשות, התר

אדייה

adia (gr.) f.

3500

דחה ליום אחר

אדייאר

adiar (port.) v.

3510

ב-

אדיינטרו

adientro prep.

3520

בפנים, בתוך, בקרב; פנימה

אדיינטרו

adientro adv.

3530

שלום, להתראות

אדייו

adío (it.) m.

3570

הו אלהים!

אדיאו!

adió! interj.

3590

הוספה, צירוף, תוספת; חיבור (חשבון)

אדיסייון

adisión f.

3630

בנוסף לכך

אדיסייונאלמינטי

adisionalmente adv.

3640

הוסיף, חיבר טור של מספרים

אדיסייונאר

adisionar v.

3650

אדיב'ינאדור ר' אינדיב'ינאדור

adivinador cf. endevinador

3660

אדיב'ינאר ר' אינדיב'ינאר

adivinar cf. endevinar

3670

הגדת עתידות

אדיב'ינאסייון

adivinasión f.

3680

אדיב'ינו ר' אינדיב'ינו

adivino cf. indivino

3690

האמנם? היתכן?

אג'אבה?

adjabá? (t.) interog.

3700

מגיע לו!

אג'אדיסה!

adjadisa! interj.

3710

מפתיע, מוזר, מעורר השתאות

אג'איב

adjaib (t.) adj.

3720

טירון, ירוק, בלתי מנוסה

אג'אמי

adjamí (t.)

3740

חוסר נסיון; שגגה (מחוסר נסיון); עזות פנים

אג'אמיליק

adjamilik (t.) m.

3750

תואר השם, שם תואר

אג'יקטיב'ו

adjektivo m.

3760

אג'ילי ר' אג'ילי

adjele cf. adjile

3770

פרסי

אג'ים

adjem (t.) m.

3780

פָּרָס

אג'ים

Adjem (t.) m.

3790

מחברת; תוכן; סדר יום; לוח זמנים

אג'ינדה

adjenda f.

3800

לעזאזל!

אג'ינימול!

adjenimol! (t.) interj.

3810

אג'ינוייארסיו ר' אינג'ינוייארסי

adjenoyarse cf. endjenoyarse

3817

סוכנות

אג'ינסייה

adjensia f.

3820

סוכן, מיופה כח

אג'ינטי

adjente m.

3830

אג'יטיב'ו ר' אג'יקטיב'ו

adjetivo cf. adjektivo

3840

אומלל, נתון לרחמים

אג'ידיאדו

adjideado adj.

3850

רחמים, חמלה, רחמנות

אג'ידיאמיינטו

adjideamiento (t.) m.

3860

ריחם

אג'ידיאר

adjidear (t.) v.

3870

ריחם, נכמרו רחמיו, התמלא חמלה

אג'ידיארסי

adjidearse (t.) v. refl.

3890

חמלה, רחמים

אג'ידיאסייון

adjideasión (t.) f.

3900

רחום, חנון, רחמן

אג'ידיוזו

adjideozo (t.)

3910

אג'ילה ר' אג'ילי

adjilá cf. adjilé

3920

דחוף

אג'ילי

adjilé (t.) adj.

3930

בדחיפות, במהירות

אג'ילי

adjilé (t.) adv.

3940

חפזון, פזיזות, מהירות

אג'ילי

adjilé (t.) f.

3950

הזדרז, מיהר, נחפז

אג'יליארסי

adjilearse (t.) v. refl.

3965

זריז, מהיר; פזיז, נחפז, ממהר

אג'יליג'י/אג'ילילי

adjiledjí/adjilelí (t.) adj.

3970

ירד/כרע על ברכיו

אג'ינוייארסי

adjinoyarse v. refl.

3980

עצוב, עגום, מדוכא

אג'יס

adjís (t.) adj.

3990

צער, עצב, עגמה; כעס

אג'יזליק

adjizlik (t.) m.

4000

התבדח

אג'וקאריאר

adjokarear v.

4005

דחייה

אג'ורנאמיינטו

adjornamiento m.

4010

דחה

אג'ורנאר

adjornar v.

4015

בו ביום, באופן מעודכן

אג'ורנו

adjorno (it.) adv.

4020

שיפוט, שפיטה

אג'ודיקאסייון

adjudikasión adj.

4027

אג'ונטה ר' ג'ונטה

adjunta cf. djunta

4030

מחברת (שמות, פרשת ויקהל) - מקום חיבור של שתי יריעות

אג'ונטאדירה

adjuntadera f.

4035

מחובר, מלוכד, מאוחד, מצורף, מוצמד, נלווה

אג'ונטאדו

adjuntado adj.

4040

מזכיר כינוס; מכנס; חוסך

אג'ונטאדור

adjuntador m.

4050

חיבור, צירוף, איחוד, היתוך; אסיפה, התכנסות, כינוס; הצטרפות, התחברות, התאחות; ייחוד, הזדווגות

אג'ונטאמיינטו

adjuntamiento m.

4060

חיבר, איחה, איחד, צרף, הוסיף, הצמיד, עשה אגודה אחת; כינס, אסף, הפגיש; שידך בין אנשים, הפגיש

אג'ונטאר

adjuntar v.

4070

הצטרף; התכנס, התקבץ; התחבר, התאחד, התלכד, התאחה, התמזג, התווסף

אג'ונטארסי

adjuntarse v. refl.

4090

מכוונן

אג'וסטאדור

adjustador m.

4100

תוספת, השלמה

אג'וסטאדורה

adjustadura f.

4110

הוספה, תוספת, השלמה, צירוף; התאמה

אג'וסטאמיינטו

adjustamiento m.

4120

הוסיף, השלים, הגדיל; סידר; השלים פרטים כדי לעשות את הסיפור אמין

אג'וסטאר

adjustar v.

4130

התווסף

אג'וסטארסי

adjustarse v. refl.

4135

הסכם; תוספת, השלמה

אג'וסטו

adjusto m.

4140

רכש, השיג

אדקיריר

adkerir v.

4150

עדלידע

עדלאידע

adlayada (ebr.) f.

4160

קיבל, הסכים, הודה

אדמיטיר

admeter v.

4170

מקובל, מוסכם

אדמיטידו

admetido adj.

4190

מינהלן, אמרכל, מנהל

אדמיניסטראדור/דירה

administrador/dera n.

4200

ניהל

אדמיניסטראר

administrar v.

4210

מינהלה, מינהל, ניהול, הנהלה

אדמיניסטראסייון

administrasión f.

4220

מנהלי

אדמיניסטראטיב'ו

administrativo adj.

4230

נערץ

אדמיראדו

admirado adj.

4240

מעריץ

אדמיראדור

admirador m.

4250

העריץ, הוקיר, התפעל מ-; התבונן

אדמיראר

admirar (fr.) v.

4260

הערצה

אדמיראסייון

admirasión f.

4270

נערץ; נהדר, נפלא

אדמיראב'לי

admiravle adj.

4290

בצורה ראויה להערצה

אדמיראב'לימינטי

admiravlemente adv.

4300

אישור כניסה, דמי כניסה

אדמיסייון

admisión f.

4310

מתקבל על הדעת, סביר

אדמיסיב'לי

admisivle adj.

4320

אדמיטיר ר' אדמיטיר

admitir cf. admeter

4330

איפה?, היכן?

אדו?

adó? interog.

4340

פיסל, גילף, חטב

אדולאר

adolar v.

4350

כואב, חולה, "מיילל" (מתאונן על רוב כאב); כאוב, נעלב, נפגע

אדולינסייאדו

adolensiado adj.

4360

החליא, הכאיב

אדולינסייאר

adolensiar v.

4370

חלה, נפל למשכב; התאנח מכאבים

אדולינסייארסי

adolensiarse v. refl.

4380

אדולינטאדו ר' אדולינסייאדו

adolentado cf. adolensiado

4390

נאנח מכאב

אדולינטארסי

adolentarse v. refl.

4400

התבגרות, בגרות

אדוליסינסייה

adolesensia f.

4410

אדוליסיר ר' אדולינסייאר

adoleser cf. adolensiar

4415

אדוליסירסי ר' אדולינסייארסי

adoleserse cf. adolensiarse

4417

אדוליסידו ר' אדולינסייאדו

adolesido cf. adolensiado

4420

התקשה, הקשיח

אדולמאר

adolmar v.

4430

אלימות, חמס

אדולמי

adolme m.

4440

הפעיל אלימות

אדולמיאר

adolmear v.

4450

אדולוראר ר' אדולורייאר

adolorar cf. adoloriar

4460

כואב, מלא צער

אדולורייאדו

adoloriado adj.

4470

הצטער; כאב

אדולורייאר

adoloriar v.

4480

הצטער, התעצב

אדולורייארסי

adoloriarse v. refl.

4490

אדונארסי ר' אדורנארסי

adonarse cf. adornarse

4500

איפה? לאן?

אדונדי?

adonde? interog.

4510

אימוץ

אדופסייון

adopsión f.

4520

מאומץ

אדופטאדו

adoptado adj.

4530

אימץ

אדופטאר

adoptar v.

4540

אימוץ, סיגול, קבלה

אדופטאסייון

adoptasión f.

4550

מאומץ

אדופטיב'ו

adoptivo adj.

4560

מעריץ

אדוראדור

adorador m.

4570

אהב אהבה עזה, היה מאוהב ב-, העריץ; עבד, האליל, סגד ל-

אדוראר

adorar v.

4580

הערצה; פולחן

אדוראסייון

adorasión f.

4590

נערץ

אדוראב'לי

adoravle adj.

4600

אדורמימיינטו ר' אדורמיסימיינטו

adormemiento cf. adormesimiento

4610

אדורמינטאדו ר' אדורמיסידו

adormentado cf. adormesido

4620

אדורמינטאר ר' אדורמיסיר

adormentar cf. adormeser

4630

התנמנם

אדורמינטארסי

adormentarse v. refl.

4640

הרדים; נמנם

אדורמיסיר

adormeser v.

4650

הקהה; נרדם

אדורמיסירסי

adormeserse v. refl.

4660

רדום, חסר תחושה

אדורמיסידו

adormesido adj.

4670

הרדמות, תרדמה, הרדמות יתר; הרדמה

אדורמיסימיינטו

adormesimiento m.

4680

אדורמידו ר' אדורמיסידו

adormido cf. adormesido

4690

מקושט, מעוטר

אדורנאדו

adornado adj.

4700

קשט, תפאורן, מעצב

אדורנאדור

adornador m.

4710

קישוט, ייפוי, נוי

אדורנאמיינטו

adornamiento m.

4720

קישט, ייפה, סידר יפה, עיטר

אדורנאר

adornar v.

4730

התקשט

אדורנארסי

adornarse v. refl.

4740

קישוט, עיטור, נוי; תכשיט, עדי

אדורנו

adorno m.

4750

היכן אתה? אייכה?

אדוטי?

adote? interog.

4760

הורה, חינך

אדוטרינאר

adotrinar v.

4770

מתוקן

אדוב'אדו

adovado adj.

4780

מתקן, משפץ, תחזוקן

אדוב'אדור/דירה

adovador/dera n.

4790

תיקון (התוצאה)

אדוב'אדורה

adovadura f.

4800

תיקון

אדוב'אמיינטו

adovamiento m.

4810

תיקן, שיקם, הטליא; השכין שלום, השלים (בין שני בני ריב)

אדוב'אר

adovar v.

4820

הסתדר

אדוב'ארסי

adovarse v. refl.

4830

לבֵנה (מיובשת בשמש)

אדוב'י

adove m.

4840

אדרבא

אדרבה

adrabá (aram.)

4850

שרף (נחש שרף)

אדריאון

adreón adj.

4855

שרף, הבעיר, הדליק; בער

אדריר/אדריר

adrer /adrir v.

4860

בער, נשרף

אדרירסי

adrerse v. refl.

4870

שלח, מען, פנה אל

אדריסאר

adresar (fr.) v.

4880

פנה אל, פנה בדברים

אדריסארסי

adresarse (fr.) v. refl.

4890

מען, כתובת; נאום/מכתב המכוון למישהו

אדריסו

adreso (fr.) m.

4900

אדרידורה ר' ארדידורה

adridura cf. ardidura

4910

אדריאינטי ר' ארדיינטי

adriente cf. ardiente

4920

מכס

אדואנה

aduana f.

4930

תוף, מצילתיים

אדופ'לי

adufle m.

4940

נזיר

אדוק

aduk (ebr.)

4945

שמחה גדולה

אדולה

adula f.

4950

ממותק, מומתק, מרוכך

אדולסאדו

adulsado adj.

4960

המתקה, ריכוך, התרככות; הגשת דברי מתיקה

אדולסאמיינטו

adulsamiento m.

4970

המתיק, ריכך, הקל; הגיש דברי מתיקה

אדולסאר

adulsar v.

4980

התרכך; התכבד בדברי מתיקה

אדולסארסי

adulsarse v. refl.

4990

ניאוף, בגידה

אדולטירייו

adulterio m.

5000

נואף, מנאף

אדולטירו

adúltero m. & adj.

5010

מבוגר, בוגר

אדולטו

adulto m.

5020

ששייך לתואר הפועל

אדב'ירבייאל

adverbial adj.

5030

תואר הפועל

אדב'ירבייו/אדב'ירבו

adverbio/adverbo m.

5040

התנגד

אדב'ירסאר

adversar v.

5050

יריב

אדב'ירסארייו

adversario m. & adj.

5060

יריבות, ניגוד; צרה, פורענות

אדב'ירסידאד/אדב'ירסיטה

adversidad/adversitá f.

5070

אזהרה; תזכורת

אדב'ירטינסייה

advertensia f.

5080

הזהיר; הזכיר

אדב'ירטיר

advertir v.

5090

הגעה; עליה על כס המלכות

אדב'ינימיינטו

advenimiento m.

5095

עורך דין, פרקליט

אדב'וקאט

advokat m.

5100

זקן, קשיש, בא בימים; מבוגר

אאידאדו

aedado m. & adj.

5110

דמי מפתח

אאירה

aera (gr.) f.

5120

משכיר בדמי מפתח

אאיראג'י

aeradjí (gr.) m.

5130

אאיראר ר' אייריאר

aerar cf. airear

5140

אווירי

אאיריאו/אאירייאנו

aereo/aeriano adj.

5150

אאירו ר' איירי

aero cf. aire

5160

שדה/נמל תעופה

אאירודרומו

aerodromo (fr.) m.

5170

מטוס, אווירון

אאירופלאן/אאירופלאנו

aeroplan/aeroplano m.

5180

נמל תעופה, שדה תעופה

אאירופורטו

aeroporto m.

5190

פנה שמאלה, השמאיל

אאיסקיירדאר

aeskierdar v.

5200

אדיבות, נימוס

אפ'אבילידאד/אפ'אביליטה

afabilidad/afabilitá f.

5210

אדיב

אפ'אבלי

afable adj.

5220

גחן (מן החלון או המרפסת)

אפ'אג'ארסי

afacharse (it.) v. refl.

5230

שעמום

אפ'אקה

afaká f.

5240

מנוחם; מרוצה

אפ'אלאגאדו

afalagado adj.

5250

מנחם

אפ'אלאגאדור/דירה

afalagador/dera n. & adj.

5260

נחמה, ניחומים; פיצוי

אפ'אלאגאמיינטו

afalagamiento m.

5270

הרגיע, ניחם, ריצה, השקיט; נתן סיפוק

אפ'אלאגאר

afalagar v.

5280

התנחם; הגיעו לידי הסכמה

אפ'אלאגארסי

afalagarse v. refl.

5290

ניחומים, תנחומים

אפ'אלאגאסייון

afalagasión f.

5300

הרגעה, ניחום, תנחומים

אפ'אלאגו

afalago m.

5310

אפ'אלסאר ר' אפ'אלסיאר

afalsar cf. afalsear

5320

מזוייף

אפ'אלסיאדו

afalseado adj.

5330

זייף

אפ'אלסיאר

afalsear v.

5340

מפורסם, ידוע, נודע, בעל שם; רעב, משתוקק ל-

אפ'אמאדו

afamado adj.

5350

הפך (מישהו) למפורסם; הרעיב

אפ'אמאר

afamar v.

5360

התפרסם, נודע, קנה לו שם

אפ'אמארסי

afamarse v. refl.

5370

עמל, סבל

אפ'אן

afán m.

5380

סובל, מעונה; משלה עצמו

אפ'אנאדו

afanado adj.

5390

אשליה

אפ'אנאמיינטו

afanamiento m.

5400

עייף, הרעיב; השלה

אפ'אנאר

afanar v.

5410

התייגע עד מוות, הוציא כל כוחותיו; השלה עצמו, קיווה תקוות שוא

אפ'אנארסי

afanarse v. refl.

5420

אפ'אראר ר' אפ'יראר

afarrar cf. aferrar

5430

שבע

אפ'ארטאדו

afartado adj.

5440

השביע

אפ'ארטאר

afartar v.

5450

שבע

אפ'ארטארסי

afartarse v. refl.

5460

אפ'אטיגאדו ר' פ'אטיגאדו

afatigado cf. fatigado

5470

אפ'אטיגאר ר' פ'אטיגאר

afatigar cf. fatigar

5480

אפ'אטיגארסי ר' פ'אטיגארסי

afatigarse cf. fatigarse

5490

אפ'אב'לי ר' אפ'אבלי

afavle cf. afable

5500

אפאזיה, אבדן כושר הדיבור

אפ'אזייה

afazia f.

5505

בעל רכוש

אפ'אזליינדאדו

afaziendado adj.

5510

העשיר

אפ'אזליינדאר

afaziendar v.

5520

התעשר

אפ'אזליינדארסי

afaziendarse v. refl.

5530

מכוער; מוקע, מגונה

אפ'יאדו

afeado adj.

5540

מאשים, קטיגור

אפ'יאדור

afeador m.

5550

כיער; הטיל דופי; נזף קשות

אפ'יאר

afear v.

5560

התכער; האשים את עצמו

אפ'יארסי

afearse v. refl.

5570

מוטרד

אפ'ידינטאדו

afedentado adj.

5580

הטריד, הטריח

אפ'ידינטאר

afedentar v.

5590

טרדה, אי נעימות; צרה

אפ'ידינטו

afedento m.

5600

סלח לי

אפ'ידירסין/אפ'ידיסין

afedersín/afedesín (t.) interj.

5610

הסריח, הצחין

אפ'ידיסיר

afedeser v.

5620

התחיל להעלות צחנה

אפ'ידיסירסי

afedeserse v. refl.

5630

מצחין; מאוס, מעורר גועל

אפ'ידיסידו

afedesido adj.

5640

שעמם, היה לטורח, עִייף

אפ'יאינטאר

afeentar v.

5645

השתעמם, נמאס לו, התעייף

אפ'יאינטארסי

afeentarse v. refl.

5647

צרה, דאגה

אפ'יאינטו

afeento m.

5648

איפר, פירכס, קישט

אפ'ייטאר

afeitar v.

5650

התאפר, התפרכס, הצטבע

אפ'ייטארסי

afeitarse v. refl.

5660

קישוט, עיטור; איפור

אפ'ייטי

afeite m.

5670

חיבה, אהבה

אפ'יקסייון

afeksión f.

5690

מחבב; חביב, אהוד

אפ'יקסייונאדו

afeksionado adj.

5700

חיבב, אהב, חשק

אפ'יקסייונאר

afeksionar v.

5710

גילה חיבה ל-

אפ'יקסייונארסי

afeksionarse v. refl.

5720

מושפע, מרוגש, תוסס; נעצב; מעושה; פגוע, נגוע

אפ'יקטאדו

afektado adj.

5730

השפיע; העציב, פגע ב-; נגע ללב; העמיד פנים

אפ'יקטאר

afektar v.

5740

התרגז; התלהב

אפ'יקטארסי

afektarse v. refl.

5750

העמדת פנים, צביעות

אפ'יקטאסייון

afektasión f.

5760

מגלה חיבה; חביב, חם, רגשני, לבבי

אפ'יקטואוזו

afektuozo adj.

5770

התכערות, הכערה; האשמה

אפ'יאו

afeo m.

5780

עניין, מאורע; פרשית אהבים

אפ'ירה

afera f.

5790

אפ'ירים! ר' אפ'ירון!

aferim! (t.) cf. aferún!

5800

אפ'ירמוזיאר ר' אפ'ירמוזיגואר

afermozear cf. afermoziguar

5810

אפ'ירמוזיארסי ר' אפ'ירמוזיגוארסי

afermozearse cf. afermoziguarse

5820

מיופה, מקושט

אפ'ירמוזיגואדו

afermoziguado adj.

5830

ייפה, קישט, שיפר

אפ'ירמוזיגואר

afermoziguar v.

5840

התייפה

אפ'ירמוזיגוארסי

afermoziguarse v. refl.

5850

אחיזה, תפיסה

אפ'יראדה

aferrada f.

5860

תפוס; נטרף מאהבה; שהודבק במחלה

אפ'יראדו

aferrado adj.

5870

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

אפ'יראר

aferrar v.

5880

נתפס, נאחז; התאהב; התעמת עם; ''תפס'' מחלה

אפ'ירארסי

aferrarse v. refl.

5890

הידד! בראבו!

אפ'ירון!

aferún! (t.) interj.

5900

שהפריעו לו, שהטרידוהו

אפ'ישוגאדו

afeshugado adj.

5910

הטרדה

אפ'ישוגאמיינטו

afeshugamiento m.

5920

טורדני, מטריד; (על אוכל:) מעורר בחילה/סלידה

אפ'ישוגאנטי

afeshugante adj.

5930

ליטף, פינק; פיתה, החניף; הטריד, הפריע (סלוניקי ויוגוסלביה), חנק בחיבוקים

אפ'ישוגאר

afeshugar v.

5940

הטרדה, הפרעה; טירדה, שעמום; ליטוף, פינוק; פיתוי, חנופה

אפ'ישוגו

afeshugo m.

5950

מטריד, מפריע, מלאה; (על אוכל:) מבחיל, מעורר בחילה/סלידה

אפ'ישוגוזו

afeshugozo adj.

5960

שנהנה מאשראי

אפ'לייאנסאדו

afiansado adj.

5965

בטח ב-; הבטיח; ערב ל-, נתן אשראי

אפ'לייאנסאר

afiansar v.

5970

התחייב; קיבל ערבות, קיבל אשראי

אפ'לייאנסארסי

afiansarse v. refl.

5980

אפ'לייטאר ר' אפ'ייטאר

afietar cf. afeitar

5990

אפ'לייטארסי ר' אפ'ייטארסי

afietarse cf. afeitarse

6000

אפ'לייטי ר' אפ'ייטי

afiete cf. afeite

6010

מתאר, מצייר

אפ'יגוראדור

afigurador adj.

6020

פסל

אפ'יגוראדור

afigurador m.

6030

צייר, צייר דיוקן; פיסל, עיצב; שיווה בדעתו, שער בנפשו, צייר בדעתו, דמיין

אפ'יגוראר

afigurar v.

6040

דמיין, תאר לעצמו, צייר לעצמו, שיער, דימה

אפ'יגורארסי

afigurarse v. refl.

6050

שיש לו ילדים; ילד מאומץ

אפ'יז'אדו

afijado adj.

6060

אימוץ ילד; ריבוי ילדים

אפ'יז'אמיינטו

afijamiento m.

6070

אימץ (ילד)

אפ'יז'אר

afijar v.

6080

הוליד ילדים

אפ'יז'ארסי

afijarse v. refl.

6090

אפיקומן

אפיקומין

afikomín/afikumín (ebr.)

6100

חבר במועדון, עמית

אפ'ילייאדו

afiliado adj. & m.

6110

קיבל חבר באירגון/במועדון חברים

אפ'ילייאר

afiliar v.

6120

התקבל לאירגון/מועדון חברים

אפ'ילייארסי

afiliarse v. refl.

6130

הצטרפות למועדון חברים

אפ'ילייאסייון

afiliasión f.

6140

אפילו

אפילו

afilú (ebr.) conj.

6150

הכלבה

אפ'ילב'אנאדורה

afilvanadura f.

6170

הכליב

אפ'ילב'אנאר

afilvanar v.

6180

כדי ל-, במטרה ל-

אפ'ין

afín de conj.

6190

מעודן, מרודד, שנעשה דק; שכחש

אפ'ינאדו

afinado adj.

6200

השמדה, הרס, חורבן

אפ'ינאמיינטו

afinamiento m.

6210

עידן, עשה דק; הרעיב; סיים

אפ'ינאר

afinar v.

6220

התעדן; כחש, סבל מתת תזונה; הרעיב עצמו - מקמצנות/מתוך רצון לרזות

אפ'ינארסי

afinarse v. refl.

6230

קבוע, יציב, תקוע

אפ'ינקאדו

afinkado adj.

6240

נעיצה, תקיעה

אפ'ינקאדורה

afinkadura f.

6250

נעיצה, ייצוב, קביעה; התישבות, השתכנות התנחלות

אפ'ינקאמיינטו

afinkamiento m.

6260

תקע, נעץ

אפ'ינקאר

afinkar v.

6270

נתקע, ננעץ

אפ'ינקארסי

afinkarse v. refl.

6280

כאב בטן, עצירות, מזון לא מעוכל שדבק בבטן; אידיאה פיקס, אובססיה; מוסר כליות, יסורי מצפון

אפ'ינקו

afinko m.

6285

חולשות; יסורי רעב

אפ'ינוס

afinos m. pl.

6290

אופיום; אדם דביק/בלתי נסבל/מטרד

אפ'ייון

afión (t.) m.

6300

חתום

אפ'ירמאדו

afirmado adj.

6305

חותם, החתום

אפ'ירמאדור/דירה

afirmador/dera n.

6310

קיום, מילוי, הגשמה (של נדר), התגשמות (איחול/נדר/תחזית)

אפ'ירמאמיינטו

afirmamiento m.

6320

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

אפ'ירמאר

afirmar v.

6330

התגשם, התממש, יצא לפועל (נדר/איחול/תחזית)

אפ'ירמארסי

afirmarse v.

6340

הצהרה, טענה; אישור, התאשרות; תשובה חיובית; התגשמות

אפ'ירמאסייון

afirmasión f.

6350

בחיוב

אפ'ירמאטיב'אמינטי

afirmativamente adv.

6355

חיובי

אפ'ירמאטיב'ו

afirmativo adj.

6360

שם לב, הבחין, ראה

אפ'יסאר

afisar (it.) v.

6370

שלט, כרזה (פוסטר)

אפ'יש

afish (fr.) m.

6380

אפ'ישוגאמיינטו ר' אפ'ישוגאמיינטו

afishugamiento cf. afeshugamiento

6390

אפ'ישוגאר ר' אפ'ישוגאר

afishugar cf. afeshugar

6400

אפ'ישוגו ר' אפ'ישוגו

afishugo cf. afeshugo

6410

אפ'ישוגוזו ר' אפ'ישוגוזו

afishugozo cf. afeshugozo

6420

עצירות

אפ'יטאדו

afitado m.

6430

קרה (מקרה נדיר, יוצא דופן), התרחש; גרם עצירות

אפ'יטאר/אפ'יטארסי

afitar/afitarse v./v. refl.

6440

מקרה; קלקול קיבה; עצירות (סלוניקי); צרה, בעיה

אפ'יטו

afito m.

6450

בטח ב-, נתן אמון ב-

אפ'יוזייארסי

afiuziarse v. refl.

6470

רזיה

אפ'לאקאדירו

aflakadero m.

6480

כחוש, רזה; שרזה

אפ'לאקאדו

aflakado adj.

6490

הרזיה; החלשות, ירידה, שקיעה; חולשה

אפ'לאקאמיינטו

aflakamiento m.

6500

הרזה (גרם רזון); החליש, ריפה, התיש; העני

אפ'לאקאר

aflakar v.

6510

רזה, הרזה, כחש; נחלש, כילה כוחו, תשש, התרופף; התרושש

אפ'לאקארסי

aflakarse v. refl.

6520

מזהיר, נוצץ; חדש

אפ'לאמאנטי

aflamante adj.

6530

נעצב, עגום, דואב

אפ'ליז'ידו

aflijido adj.

6550

אפ'ליקסייון ר' אפ'ריסייון

afliksión cf. afrisión

6555

רופף, רפוי, רפה

אפ'לושאדו

afloshado adj.

6560

הרפיה, רפיון, התרופפות, התרה

אפ'לושאמיינטו

afloshamiento m.

6570

החליש, ריפה, הרפה, שחרר, התיר; נחלש

אפ'לושאר

afloshar v.

6580

התרופף, נחלש, התרפה, נעשה רפוי, דעך; הפיג מתיחותו

אפ'לושארסי

aflosharse v. refl.

6590

התרופפות

אפ'לושו

aflosho m.

6600

שטף, זרם

אפ'לואינסה

afluensa f.

6610

זרם

אפ'לואיר

afluir v.

6620

ספוגי, רך

אפ'ופ'אדו

afofado adj.

6630

הפך לספוגי ורך

אפ'ופ'אר

afofar v.

6640

נעשה ספוגי, נעשה דליל

אפ'ופ'ארסי

afofarse v. refl.

6650

הכין בצק עלים

אפ'וז'אלדאר

afojaldar v.

6660

טבוע, חנוק; מחניק; חנוק מחובות וקשיי מסחר

אפ'וגאדו

afogado adj.

6670

טביעה, חניקה, חֶנֶק

אפ'וגאמיינטו

afogamiento m.

6680

חנק, הטביע; העיק על

אפ'וגאר

afogar v.

6690

טבע, השתנק; השתעמם עד מוות

אפ'וגארסי

afogarse v. refl.

6710

מחנק

אפ'וגאטינה

afogatina f.

6720

חנק

אפ'וגו

afogo m.

6730

מרווח, מתרווח; חי ברווחה; מורחב, שהרחיבוהו

אפ'ולגאדו

afolgado adj.

6740

תוספת/הרחבה לבגד

אפ'ולגאדורה

afolgadura f.

6750

פעולת הרחבה

אפ'ולגאמיינטו

afolgamiento m.

6760

אפ'ולגאנטאמיינטו ר' אולגאנסה

afolgantamiento cf. olgansa

6770

נח, נפש, מצא מנוח; התענג

אפ'ולגאנטאר

afolgantar v.

6780

אפ'ולגאנטארסי ר' אפ'ולגארסי

afolgantarse cf. afolgarse

6790

הרחיב, ריווח

אפ'ולגאר

afolgar v.

6800

התרווח

אפ'ולגארסי

afolgarse v. refl.

6810

הרחבה (של בגד)

אפ'ולגו

afolgo m.

6820

שקוע; שהעמיק

אפ'ונדאדו

afondado adj.

6830

שֶׁקַע (בקרקע)

אפ'ונדאמיינטו

afondamiento m.

6840

העמיק, חדר; העמיק חקר, שקע בעיון, חקר במופלא ממנו

אפ'ונדאר

afondar v.

6850

קרס

אפ'ונדארסי

afondarse v. refl.

6860

גייס

אפ'ונסאדיאר

afonsadear v.

6870

ששוכן באופן זמני (גר ב"הכנסת אורחים")

אפ'וראסטיאדו

aforasteado adj.

6875

פתגם, מימרה

אפ'וריסמו

aforismo m.

6880

אפ'ורמוזיאר ר' אפ'ירמוזיגואר

aformozear cf. afermoziguar

6890

אפ'ורמוזיגואר ר' אפ'ירמוזיגואר

aformoziguar cf. afermoziguar

6900

אפ'ורמוזיגוארסי אפ'ירמוזיגוארסי

aformoziguarse cf. afermoziguarse

6910

חיזק, עשה שיתחזק

אפ'ורטיפ'ייאר

afortifiar (fr.) v.

6920

בר מזל, מאושר, עשיר; דואג, חרד

אפ'ורטונאדו

afortunado adj.

6930

דאג, חרד

אפ'ורטונאר

afortunar v.

6940

נחרד, נבהל, דאג; התעשר, התמזל

אפ'ורטונארסי

afortunarse v. refl.

6950

אפ'ורטוניאדו ר' אפ'ורטונאדו

afortuneado cf. afortunado

6960

אפ'ורטוניאר ר' אפ'ורטונאר

afortunear cf. afortunar

6970

אפ'ורטוניארסי ר' אפ'ורטונארסי

afortunearse cf. afortunarse

6980

חפור, חלול

אפ'וייאדו

afoyado adj.

6990

חפר, כרה

אפ'וייאר

afoyar v.

7000

שקע באדמה

אפ'וייארסי

afoyarse v. refl.

7010

משוחרר

אפ'ראנקאדו

afrankado adj.

7020

שחרור; ביול

אפ'ראנקאמיינטו

afrankamiento m.

7030

שיחרר, הוציא לחופשי; בייל

אפ'ראנקאר

afrankar v.

7040

עלבון; הוצאת שם רע; מבוכה, אי נעימות

אפ'רינטה

afrenta f.

7050

נעלב, שעלבוהו

אפ'רינטאדו

afrentado adj.

7060

העליב; פגע ב-; יצא לקראת, התמודד עם, עימת

אפ'רינטאר

afrentar v.

7070

התעמת

אפ'רינטארסי

afrentarse v. refl.

7080

עלבון

אפ'רינטאסייון

afrentasión f.

7090

רענן, קרר; התקרר, נעשה קר; התרענן

אפ'ריסקאר

afreskar v.

7100

אפ'ריסקארסי ר' אריפ'ריסקארסי

afreskarse cf. arrefreskarse

7110

צל, מקום מוצל

אפ'ריסקו

afresko m.

7120

אפ'רילייאדו ר' אפ'ריאידו

afriado cf. afriido

7130

מעונה, רדוף; סובל מהעדר דבר מה שהוא משתוקק אליו ביותר

אפ'ריאידו

afriido adj.

7140

מענה

אפ'ריאידור

afriidor m.

7150

גמל, מנע, שלל, קיפח; עינה, רדף; העני (הפך לעני)

אפ'ריאיר

afriir v.

7160

נגמל, מנע מעצמו; התענה

אפ'ריאירסי

afriirse v. refl.

7170

אפ'ריאיסייון ר' אפ'ריסייון

afriisión cf. afrisión

7180

מעונה, סובל, מחוסר

אפ'ריאיסייונאדו

afriisionado adj.

7190

אפ'ריאיטו ר' אפ'ריטו

afriito cf. afrito

7200

עשוי מבצק עלים, עשוי מעלים

אפ'ריז'אלדאדו

afrijaldado adj.

7210

אפריקה

אפ'ריקה

Afrika f.

7215

אפריקאי

אפ'ריקאנו

afrikano m. & adj.

7220

אפ'רים! ר' אפ'ירון!

afrim! (t.) cf. aferún!

7230

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

אפ'ריסייון

afrisión f.

7240

עינה

אפ'ריסייונאר

afrisionar v.

7250

משולל, חסר, מנוע, מקופח; מסכן, נענה, מעונה; מתאווה ל-, רעב ל-, משתוקק; ילד רע

אפ'ריטו

afrito adj.

7260

עינוי; דיכוי

אפ'ריטו

afrito m.

7270

אפ'רונטה ר' אפ'רינטה

afronta cf. afrenta

7280

אפ'רונטאר ר' אפ'רינטאר

afrontar cf. afrentar

7290

אפ'רונטארסי ר' אפ'רינטארסי

afrontarse cf. afrentarse

7300

עלבון

אפ'רונטו

afronto m.

7310

בצורה מכוערת/ מאוסה/איומה

אפ'רוזאמינטי

afrozamente adv.

7320

מכוער, מאוס, איום

אפ'רוזו

afrozo (fr.) adj.

7330

צום ממושך

הפסקה

afsaká (ebr.) f.

7340

תקווה

אפ'טאחה

aftahá (ebr.) f.

7350

אופטימיסט

אפ'טאחאלי

aftahalí (ebr.) f.

7410

הפטרה

הפטרה

aftará (ebr.) f.

7420

דיבה, רכילות, עלילה

אפ'טירה

aftira (t.) f.

7430

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

אפ'ואירה

afuera adv.

7450

בחוזקה

אפ'ואירטי

afuerte adv.

7530

סיגריה, טבק

אפ'ומאדירה

afumadera f.

7550

מעושן, מלא עשן

אפ'ומאדו

afumado adj.

7560

אפ'ומאר ר' פ'ומאר

afumar cf. fumar

7570

התפייח, נמלא פיח; קיבל טעם של מזון מעושן

אפ'ומארסי

afumarse v. refl.

7580

אפ'ומיאר ר' פ'ומיאר

afumear cf. fumear

7585

אפ'וראקאר ר' אבוראקאר

afurakar cf. aburakar

7590

רדף אחרי, סילק

אפ'וליינטאר

afuyentar v.

7600

אגא, ראש, מנהיג, שר; תואר לאדם מכובד חסר השכלה

אגה

aga (t.) m.

7610

אגב, בהזדמנות ש-

אגה די

agá de (ebr.) prep.

7620

הגדה של פסח

אגדה

agadá (ebr.) f.

7630

הגעלת כלים

הגעלה

agalá (ebr.) f.

7635

אגאלילייאס ר' אגאייאס

agaleyas cf. agayas

7640

גילויי חיבה מופרזים

אגאפיס

agapes (gr.) m. pl.

7650

שבו (מאבני החושן)

אגאטה

agata f.

7655

אילם (אלומות)

אגאב'ילייאר

agaviyar v.

7660

דלקת גרון

אגאייה

agaya f.

7670

שקדים (בגרון)

אגאייאס

agayas f. pl.

7680

מסעדה

אגג'י ר' אחג'י

agchí (t.) cf. ahchí

7690

הדרכה, הנחיה

אגייאמיינטו

agiamiento m.

7700

הנחה, הוביל, הדריך; זרז

אגייאר

agiar v.

7710

הזדרז

אגייארסי

agiarse v. refl.

7720

דיר כבשים

אגיל

agil (t.) m.

7730

נשר, עיט

אגילה

ágila f.

7740

חזק

אגיר

agir (t.) adj.

7750

אבן משחזת

אגיזאדירה

agizadera f.

7770

מחודד, מושחז

אגיזאדו

agizado adj.

7780

משחיז סכינים

אגיזאדור/דירה

agizador/dera n.

7790

השחזה

אגיזאדורה

agizadura f.

7800

השחיז, חידד

אגיזאר

agizar (fr.) v.

7810

יישוב; התכנסות, התקבצות

אגלומיראסייון

aglomerasión f.

7815

אגולפאר ר' גולפיאר

agolpar cf. golpear

7820

גסיסה, גויעה; דעיכה

אגוניאה

agonía f.

7830

גוסס, גווע, שעומד למות

אגוניזאנטי

agonizante adj.

7840

גסס, גוע

אגוניזאר

agonizar v.

7850

כיכר השוק (בפוליס היוונית); שוק לממכר מצרכי מזון וכו'

אגורה

agora (gr.) f.

7855

עכשיו, כעת, עתה

אגורה

agora adv.

7860

אשתקד, בשנה שעברה

אגוראנאנייו

agorananyo adj.

7870

אגוראר ר' אאוגוראר

agorar cf. augurar

7880

אגורארסי ר' אאוגורארסי

agorarse cf. augurarse

7890

מגיד עתידות

אגורירו

agorero m.

7900

עוד מעט, תוך זמן קצר

אגוריקה

agorika adv.

7910

אגוסטאר ר' גוסטאר

agostar cf. gostar

7920

אוגוסט

אגוסט/ו

agost/o m.

7930

משותק, חולה שיתוק

אגוטאדו

agotado n. & adj.

7940

נעשה משותק

אגוטארסי

agotarse v. refl.

7950

עגלון, רכב, נג

אגוייאט

agoyat (gr.) m.

7960

אגוזאדור ר' אגיזאדור

agozador cf. agizador

7970

עונג, גיל

אגוזאמיינטו

agozamiento m.

7980

טילטל; נדנד, עירסל

אגוזאר (1)

agozar (1) v.

7990

אגוזאר (2) ר' גוזאר

agozar (2) cf. gozar

7995

התנדנד, התערסל

אגוזארסי (1)

agozarse (1) v. refl.

8000

אגוזארסי (2) ר' גוזארסי

agozarse (2) cf. gozarse

8010

אגרה ר' אגראז

agra cf. agráz

8020

נשא חן, מצא חן

אגראדאר/סי

agradar/se v./v. refl.

8030

נעים; אדיב, נעים הליכות

אגראדאב'לי

agradavle adj.

8040

בנועם, בנעימות

אגראדאב'לימינטי

agradavlemente adv.

8050

הודה

אגראדיסיר

agradeser v.

8060

אסיר תודה; שהתקבל ברצון, שזוכה להכרת תודה

אגראדיסידו

agradesido adj.

8070

מכיר תודה, מודה

אגראדיסיינטי

agradesiente adj.

8080

תודה, הוקרה, הכרת טובה

אגראדיסימיינטו

agradesimiento f.

8090

הכרת טובה

אגראדיסייון

agradisión f.

8100

הנאה, עונג; רצון טוב,

אגראדו

agrado m.

8110

בחמיצות

אגראמינטי

agramente adv.

8120

אגראנאדה ר' גראנאדה

agranada cf. granada

8130

אגררי

אגרארייו

agrario adj.

8140

חנני, מלא חן

אגראסייאדו

agrasiado adj.

8150

עשה חנני, מילא בחן

אגראסייאר

agrasiar v.

8160

אגראסטאדה ר' אגריסטאדה

agrastada cf. agristada

8170

החמרה, הרעה

אגראב'אמיינטו

agravamiento m.

8180

מחמיר

אגראב'אנטי

agravante adj.

8190

החמיר (פ''י)

אגראב'אר

agravar v.

8200

החמיר, הורע

אגראב'ארסי

agravarse v. refl.

8210

החמרה, הרעה

אגראב'אסייון

agravasión f.

8220

נפגע, נעלב

אגראב'ייאדו

agraviado adj.

8230

הפוגע, המתעלל

אגראב'ייאדור/דירה

agraviador/dera n.

8240

פגע, התעלל

אגראב'ייאר

agraviar v.

8250

חש נפגע, נעלב

אגראב'ייארסי

agraviarse v. refl.

8260

עלבון, פגיעה

אגראב'ייו

agravio m.

8270

מעליב, פוגע; מזיק, משחית

אגראב'ייוזו

agraviozo adj.

8280

ענבי בוסר, ענבים חמוצים; אוכל חמוץ; כינוי לאדם ''חמוץ''

אגראז/אגראס

agráz/agrás

8290

מיץ ענבי בוסר

אגראזאדה

agrazada f.

8300

חמוץ, בטעם ענבי בוסר

אגראזאדו

agrazado adj.

8310

לתת טעם חמוץ עם מיץ ענבי בוסר

אגראזאר

agrazar v.

8320

שהחמיץ, חמצמץ

אגריאדו

agreado adj.

8330

התקררות (ביחסים)

אגריאמיינטו

agreamiento m.

8340

החמיץ; קלקל את היחסים; התרגז

אגריאר/אגריארסי

agrear/agrearse v./v refl.

8350

תקף

אגרידיר

agredir v.

8370

(רופא) מומחה, מדופלם

אגריז'י

agreje (fr.) adj.

8380

מוחמץ, שהוטבל בחומץ

אגרינטאדו

agrentado adj.

8390

החמיץ מעט

אגרינטאר

agrentar v.

8400

חמצמץ

אגרינטו

agrento adj.

8410

מעשה תוקפנות, מעשה אלימות

אגריסייון

agresión f.

8420

תוקפנות, אגרסיביות

אגריסיב'ידאד/אגריסיב'יטה

agresividad/agresivitá f.

8430

תוקפני, אגרסיבי

אגריסיב'ו

agresivo adj.

8440

תוקפן

אגריסור

agresor m.

8450

אגריסטאדה ר' אגריסטאדה

agrestada cf. agristada

8460

חמצמץ

אגריקו

agriko adj.

8470

חקלאי

אגריקולו

agrikolo adj.

8480

חקלאי

אגריקולטור

agrikultor m.

8490

חקלאות

אגריקולטורה

agrikultura f.

8500

אגריאו ר' אגרו

agrio cf. agro

8510

ירקות כבושים בתחמיץ

אגרירילייו

agririyo m.

8520

רוטב (על בסיס לימון וביצה)

אגריסטאדה

agristada f.

8530

בקול רם

אגריטאנדו

agritando adv.

8540

אגריטאנטי ר' אגריטאנדו

agritante cf. agritando

8550

אגריטאר ר' גריטאר

agritar v. cf. gritar

8560

חמצמץ

אגריטו

agrito adj.

8570

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

אגרו

agro adj.

8580

אגרונום

אגרונום/אגרונומו

agronom/agronomo m.

8620

אגרונומיה

אגרונומייה

agronomia f.

8630

חמיצות, חומציות, חריפות

אגרור

agror m.

8640

מיכשור חקלאי, כלים חקלאיים

אגרוטינסייה

agrotensia f.

8650

קבוצת אנשים; התקבצות, האספות

אגרופאמיינטו

agrupamiento m.

8660

אסף, קיבץ; חילק לקבוצות

אגרופאר

agrupar v.

8670

התקבץ, הסתדר בקבוצות

אגרופארסי

agruparse v. refl.

8680

דברים חמוצים, ירקות כבושים בתחמיץ; חמיצות, מרירות, עוינות

אגרורה

agrura f.

8690

מים

אגואה

agua f.

8710

מימי, מכיל מים

אגואג'ינטו

aguachento adj.

9000

מים עכורים

אגואג'ינה

aguachina f.

9010

מרק צלול; הרבה מים

אגואדה

aguada f.

9020

המתין, חיכה, ציפה

אגואדייאר

aguadiar (it.) v.

9030

מימי, נוזלי

אגואדו

aguado adj.

9040

שואב מים, מוביל מים, שקאי

אגואדור

aguador m.

9050

מי נטילה, מי נטלה

אגואמאנו

aguamano m.

9060

כד, כיור

אגואמאנטיל/אגואמאניל

aguamantil/aguamanil m.

9070

מימי

אגואנטיאדו

aguanteado adj.

9080

יין שרף, יי''ש, ערק

אגוארדיינטי

aguardiente m.

9090

שלולית

אגוארינה

aguarina f.

9100

שלולית מים

אגואטינה

aguatina f.

9110

חריפות, פקחות

אגודינסייה

agudensia f.

9120

חידד, השחיז, ליטש; החכים

אגודיסיר

agudeser v.

9130

עשה חד, התחדד, הושחז; החכים

אגודיסירסי

agudeserse v. refl.

9135

חדות, חריפות

אגודיז

agudez f.

9140

חריפות, חדות השכל

אגודיזה

agudeza f.

9160

זריזות, חדות, חריפות

אגודיזימיינטו

agudezimiento m.

9170

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

אגודו

agudo adj.

9180

מהול במים, מימי

אגואיאדו

agueado adj.

9190

מהל במים, דילל

אגואיאר/אגואילייאר

aguear/agueyar v.

9200

אגואילו ר' אב'ואילו

aguelo cf. avuelo

9210

מהול במים, מימי, חסר ערך

אגואינטאדו

aguentado adj.

9230

הרטיב, לחלח

אגואינטאר

aguentar v.

9240

נרטב, ספג מים

אגואינטארסי

aguentarse v. refl.

9245

אגואינטיאדו ר' אגואינטאדו

aguenteado cf. aguentado

9250

אגואינטיאר ר' אגואינטאר

aguentear cf. aguentar

9260

מימי (מכיל יותר מדי מים); עסיסי

אגואינטו

aguento adj.

9270

כמות גדולה של מים

אגואירייו

aguerio m.

9280

אגואיזמאר ר' גואיזמיאר

aguezmar cf. guezmear

9290

טיפות עינים

אגואיקה/אגואיקו

aguika/aguiko f.

9300

נתח קטן ובלתי מזיק; תרופה קלה

אגואיטה

aguita f.

9310

אגוז'ה ר' אלגוז'ה

aguja cf. alguja f.

9320

דקירת מחט

אגוז'אדה

agujada f.

9330

אגוז'אדור ר' אגיזאדור

agujador cf. agizador

9340

אגוז'ירו ר' אלגוז'ירו

agujero cf. algujero

9350

אגון ר' אלגון

agún cf. algún

9360

עגונה

עגונה

aguná (ebr.) f.

9370

סבל/נשא בעונש

אגורמאר/אגורמאר

agurmar/agormar v.

9380

שמחה גדולה ופורצת

אגוסטאדה

agustada f.

9390

שמח שמחה גדולה ומוחצנת

אגוסטארסי

agustarse v. refl.

9400

אגוזאדירה ר' אגיזאדירה

aguzadera cf. agizadera

9410

אגוזאדו ר' אגיזאדו

aguzado cf. agizado

9420

אגוזאדור ר' אגיזאדור

aguzador cf. agizador

9430

אגוזאדורה ר' אגיזאדורה

aguzadura cf. agizadura

9440

אגוזאר ר' אגיזאר

aguzar cf. agizar

9450

אהה!, קריאת צער

אח!

ah! interj.

9460

אחאג'י ר' אחג'י

ahadjí (t.) cf. ahchí

9500

אחדות, איחוד, סולידריות

אחדות

ahadut/ahadud (ebr.) m.

9510

מעך, כתש, כתת

אחאז'אר

ahajar v.

9520

בלע במהירות, זלל

אחאליאר

ahalear v.

9530

אוכלוסיה, המונים

אחאלי

ahalí (t.) m.

9540

מקום שלא היה ולא נברא

אחאלו/ן די טו מאדרי

ahalú/n de tu madre

9550

הכנה, התנהגות מעושה

הכנה

ahaná (ebr.) f.

9560

''עושה רוח'', מתנהג באופן מעושה, מעמיד פנים של חרוץ

אחאנאג'י

ahanadjí (ebr.) m.

9570

מעמיד פני חרוץ

אחאנארסי

ahanarse (ebr.) v. refl.

9580

אחריות; סיכון, סכנה

אחריות

aharayú(d) (ebr.) m

9590

הבאיש, העביש, התקלקל

אחאריאר

aharear v.

9600

עבש, מתולע, אכול

אחאריינטאדו

aharientado adj.

9610

אחארוב'ה ר' חארוב'ה

aharova cf. harova f.

9620

מכה, מהלומה, נקישה, נקיעה; מכה כלכלית

אחארב'אדה

aharvada f.

9630

חבול; בשל מדי, מגלה סימני רקבון (פרי או אוכל); ירוד כלכלית

אחארב'אדיקו

aharvadiko adj.

9640

חבוט, מוכה; מקולקל, רקוב; מוכה כלכלית

אחארב'אדו

aharvado (ebr.) adj.

9650

מחבט, מטאטא אבק

אחארב'אדור

aharvador (ebr.) m.

9660

חבטה; חבלה, חבורה, מכה טריה; נקע

אחארב'אדורה

aharvadura (ebr.) f.

9670

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

אחארב'אר

aharvar (ebr.) v.

9680

היכה עצמו

אחארב'ארסי

aharvarse (ebr.) v. refl.

9690

עונש, מלקות

אחארב'אסייון

aharvasión f.

9695

לאכול בצורה מופרזת

אחאסטרון/אלחאסטרון- קומיר אחאסטרון פור לאס פאג'אס

ahastrón/alhastrón- komer ahastrón por las pachás (t.)

9700

מטבע תורכי בעל ערך זעום (שליש ה''פארה'')

אחג'י

ahché (t.) m.

9710

טבח

אחג'י

ahchí (t.) m.

9720

בשלנות, אמנות הבישול, טבחות

אחג'יליק

ahchilik (t.) m.

9730

אחי ר' אחיר

ahé (t.) cf. ahir

9740

מעוצב בצורה יפה

אחינאדו

ahenado (ebr.) adj.

9750

ייפוי, סידור נאה, קישוט

אחינאדורה

ahenadura (ebr.) f.

9760

ייפוי, סידור נאה

אחינאמיינטו

ahenamiento(ebr.) m.

9770

ייפה

אחינאר

ahenar (ebr.) v.

9780

התייפה

אחינארסי

ahenarse (ebr.) v. refl.

9790

ייפה, סידר יפה

אחינוזיאר

ahenozear (ebr.) v.

9800

אחר

אחר

aher (ebr.) adj.

9805

ארוחה; מחיה, מזון

אכילה

ahilá (ebr.) f.

9810

אורווה, דיר; כינוי למקום מזוהם וחסר סדר

אחיר

ahir (t.) m.

9820

ערום, ''אחיתופל''

אחיתופל

ahitofel (ebr.) adj.

9830

אכלן, זללן

אכלן

ahlam/ahlán (ebr.) adj.

9840

גרגרן, זללן

אחלאט

ahlat (t.) adj.

9850

אגס פרא

אחלאטה

ahlata f.

9860

גנח, נאנח, התאנח

אחליאר

ahlear v.

9890

שוטה, גולם

אחמאק

ahmak (t.) m.

9900

עכוז, אחוריים

אחור

ahor (ebr.) m.

9910

חצצר, חצרץ

אחוב'לאר

ahovlar v.

9920

תרועת חצוצרה

אחוב'לאסייון

ahovlasión f.

9930

אחריו ר' אחריות

ahrayú (ebr.) cf. aharayú

9940

הכשרה (לעליה)

הכשרה

ahshará (ebr.) f.

9950

תמנון

אחטאפוט

ahtapot (t.) m.

9960

חנווני; סיטונאי מזון, סוחר בכימיקלים; רוקח

אחטאר

ahtar (t.) m.

9970

אמנות ליקוט צמחים

אחטאריי

ahtarié (t.) m.

9980

איסוף צמחים

אחטארליק

ahtarlik (t.) m.

9990

צורך

אחטיזה

ahteza (t.) f.

9995

דאבון לב

אחטי

ahtí (gr.) m.

10000

חלול

אחואיקאדו

ahuekado adj.

10010

רוקן, עשה חלול

אחואיקאר

ahuekar v.

10020

אחואירה ר' אפ'ואירה

ahuera cf. afuera

10030

אחואירטי ר' אפ'ואירטי

ahuerte cf. afuerte

10040

אחוז ר' חוץ/חוז

ahuz (ebr.) cf. huts/huz

10050

אחיזת עינים

אחוזת עיניים

ahuzat/d enayim (ebr.) m.

10060

אכזר

אכזר

ahzar (ebr.) m.

10070

אכזריות, פראות

אכזריות

ahzariyut/d (ebr.) f.

10080

מבוגר למדי (נאמר באירוניה למתפאר בצעירותו)

אאידאדיקו

aidadiko adj.

10090

אאידאדו ר' אידאדו

aidado cf. aedado

10100

ספר ''הזוהר''

אידרא

aidara (aram.) m.

10110

לזלול, לאכול מתוך בולמוס

אאיפ'רון- קומיר אאיפ'רון

aifron- komer aifron

10120

מצרים

אאיפ'טו

Aífto m.

10130

אב/אם לילדים

אאיז'אדו

aijado adj.

10140

הוליד/ילדה; אימץ ילד

אאיז'אר

aijar v.

10160

אייליאר ר' אייריאר

ailear cf. airear

10170

בחפזון, מיד

אאינה

aína adv.

10180

סוג של מטבע זהב

אאינאלי

ainalí (t.) m.

10190

עוד, עדיין; בכל זאת

אאינדה

aínda adv.

10200

יתירה מזאת

אאינדאמאס

aíndamas adv.

10210

מראה, הופעה, דמיון

אייראדה

airada f.

10220

כועס, זועם

איראדו

aírado adj.

10230

הכעיס, הרגיז, עורר כעס

אאיראר (1)

aírar (1) v.

10240

אאיראר (2) ר' אייריאר

airar (2) cf. airear

10250

התרגז, התכעס, זעם

אאירארסי

aírarse v. refl.

10260

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

איירי

aire m.

10270

אוורור מהיר, חשיפה קצרה למשב רוח; דמיון

אייריאדה

aireada f.

10440

מאוורר, שנחשף לזמן מה לאוויר החופשי

אייריאדו

aireado adj.

10450

אוורר

אייריאר

airear v.

10460

התאוורר, התפתח (במובן שלילי: משהו לא טוב), נפוץ (שמועה רעה)

אייריארסי

airearse v. refl.

10480

אוורור

אייריאסייון

aireasión f.

10490

רוח בלתי נפסקת, רוח מתמדת

אייריגינה

airegina f.

10500

מאוורר, מלווה ברוחות (מזג אוויר)

אייריגוזו

airegozo adj.

10510

מאוורר; דואג, חושש, לא חש בנוח

אייריליאדו

aireleado adj.

10520

איוורר, חשף לאוויר החופשי; הטריד, גרם חשש ודאגה

אייריליאר

airelear v.

10530

רוח צחה, משב קל

אייריזיקו

aireziko m.

10540

בור ללא תחתית

איירו/ן- פוזו איירו/ן

airó/n- pozo airó/n

10550

קריאת ברכה

איירולה!

airola! interj.

10560

חינני, אלגנטי

איירוזו

airozo adj.

10570

מצרי

אאיסייאנו

aisiano m.

10580

אאיסלאדו ר' אאיזלאדו

aislado cf. aizlado

10590

אאיסלאמיינטו ר' אאיזלאמיינטו

aislamiento cf. aizlamiento

10600

אאיסלאר ר' אאיזלאר

aislar cf. aizlar

10610

מבודד, עזוב

אאיזלאדו

aizlado adj.

10615

בידוד

אאיזלאמיינטו

aizlamiento m.

10620

בודד (לבודד)

אאיזלאר

aizlar v.

10630

התבודד, הסתגר

אאיזלארסי

aizlarse v. refl.

10640

רביכת שום

אז'אדה

ajada f.

10650

זר, נוכרי

אז'ינו

ajeno n. & adj.

10670

על הברכיים

אז'ינו

ajenú (fr.) adv.

10675

מוכר שום

אז'ירו

ajero m.

10680

שן שום - סגולה כנגד עין הרע

אז'יקו

ajiko m.

10690

מהיר, זריז

אז'יל

ajil adj.

10695

מהירות, זריזות, זריזות כפיים

אז'ילידאד/אז'יליטה

ajilidad/ajilitá f.

10700

ירד על ברכיו

אז'ינוייארסי

ajinoyarse v. refl.

10710

עמלת סוכן מניות/חלפן

אז'ייו

ajio (it.) m.

10720

סוער, רוגש, נרגש, גועש

אז'יטאדו

ajitado adj.

10730

מסעיר, מתסיס

אז'יטאדור

ajitador adj.

10740

תועמלן

אז'יטאדור

ajitador m.

10750

ניער, הגעיש, הסעיר, התסיס

אז'יטאר

ajitar v.

10760

פירכס, פיזז, כרכר, התנועע, תסס, סער

אז'יטארסי

ajitarse v. refl.

10770

תסיסה, התרגשות, הזדעזעות, קדחתנות; תעמולה

אז'יטאסייון

ajitasión f.

10780

שום

אז'ו

ajo m.

10790

אז'ורנאדו ר' אז'ורנאדו

ajornado cf. ajurnado

10810

בסדר, כשורה (חשבונאות), מעודכן

אז'ור

ajur (fr.) adv.

10820

דחוי

אז'ורנאדו

ajurnado (fr.) adj.

10830

דחה

אז'ורנאר

ajurnar (fr.) v.

10840

כאן, פה

אקה

aká adv.

10850

מדכא, מעיק

אקאבלאנטי

akablante (fr.) adj.

10860

דיכא, העיק על

אקאבלאר

akablar (fr.) v.

10870

אקדמיה

אקאדימייה

akademia f.

10880

באופן אקדמי

אקאדימיקאמינטי

akademikamente adv.

10890

אקדמאי, אקדמי

אקאדימיקו

akadémiko adj.