חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

6150 ערך מספר

entrada numero 6150

afilú (ebr.) conj.

אפילו

afilú ke (ebr.)

אפילו ש-, אף על פי ש-דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


afilu hazino se va al fecho (Nehama)

una madre kiere bien a su fijo afilu si es un bandido (Nehama)פתגמים Refranes


Del mal pagador, afilu piedrasספרות תורנית Literatura relijioza


Disho el fulano ke no podia ser, ke el no tenia odren de desharlo afilu un dia (Meam Loez Bereshit)

a tanto ke afilu el avel, ke no tiene odren de meldar ninguna lision (Meam Loez Bereshit)

i afilu los ke saven los biervos no entienden lo ke kitan por la boka, (Meam Loez Bereshit)

por esto afilu en akeya propia ora no enpeso a venir kon furia, (Meam Loez Bereshit)

ke afilu los ke son vazios kon todo se topa en eyos sensia de saver responder djustamente. (Meam Loez Bereshit)

No beva la presona ningun modo de bevraje ke kedo deskovijado afilu en el dia (Shevet musar, Const. 1740)

I por esto fueron forsados, por la grande bondansa ke trava en si, de meterlo en la orasion de kada dia i afilu en Shabat i moed. (Lel Shimurim, 1819)

kuartena, komo ke fueron afilu las nasiones bendichos kon el; (Lel Shimurim, 1819)

afilu ke el teva de la parra i la tierra ya es buena es menester ke el patron de la vinya tenga kargo de azer las mitsvot komo es su hehreah (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

Antes de ora de kindi entro dita mosa kon dos mujeres .. i no salio dita mosa del han afilu a la puerta (Yosef Mitrani responsa II, 1645)

afilu se alevanto i no alkansa ala keila para dizir tefila be-tsibur kon todo esto no es lisensiado de dizir tefila en kaza (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

afilu ke sea negosiante o banker grande es hiyuv de asitiguar una ora al dia i una la noche (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

ke no se kontenga la mujer sovre el marido si afilu tiene por onde kontenerse ke es de djente grande o ke le trusho muncho kontado i ashugar (Pele Yoets I, Viena 1870)

la presona se sonya kon ben adam afilu despues ke esta muerto (Pele Yoets I, Viena 1870)

i afilu ke el yetser 'ha-ra mos sonbae diziendo: ke ganas de afirmar esta mitsva ke no tiene ningun taam? (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

i afilu los kastigerios i dotrinos buenos ke mos anbezaron los sinyores hahamim, todo lo resivio Moshe Rabenu en Sinay (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

i savresh ke las mitsvot se esparten en tres partidas: ay de eyas sihliyot, kere dizir ke afilu ke no se enkomendavan era razon de afirmarlas (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

ke si afilu avia algun muerto debasho, no enbarasava, ke el lugar vazio estajava i no suvia la tum'a (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

i afilu ke tiene muncho travajo para afirmar las mitsvot kon todo esto las ara las mitsvot kon mucho gusto (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

afilu los kastigerios i dotrinos buenos ke mos anbezaron los sinyores hahamim todos los resivio Moshe rabenu (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


i me ayegi a ver i dela fedor non pudi estar i yo dishi: mira ke afilu el perro non la kiere komer dela fedor (Divre Rivot, Sal. 1582)

ke afilu lo ke teniamos ayi de la falta non vino ni menos se vindio ayi mas de 100 kintales en todo fasta la ora de la partida del navio (Responsa Mabi''t, Venezia 1629)ספרות עממית Literatura popular


Afilu su padre i su madre non entravan serka de eya, ke non les dava el korason por veer lo ke iva a parir, (Sipure Noraot,1885)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para fayar la perdita: lugo ke la perdio ke se kede kayado i ke se kite la kamiza i ke la abolte i ke se la vista otra vez aboltada i ke vaya i ke se eche kon eya tres dias i 3 noches i le tornara a el su perdita luego, estas palavras si no demando i non se lo konto a ningun onbre de antes i non deskuvrio este sekreto afilu a sus amigos, enpero si lo deskuvre alguno non le aprovechara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: si bevera el ke lo yevan a la prizion algun bevraje, afilú si non topa, de su urina, no se deterna ayi (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Sekana para durmir en una kaza solo afilú en el dia (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para la mujer ke para zeharim: si le dara a la ke pare nekevot en la ora ke esta asentada en la sia luego kuando pare ke le den 2 guevos de gayo ke se koma, afilu ke no pario nunka ijo, de aki endelantre parira ijos (manus. Papo, Sarajevo 1840)