חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

32310 ערך מספר

entrada numero 32310

ara f.

מזבחפתגמים Refranes


Aras i varas i negras fadasקופלאס Koplas


A el ke dishites: ''Tu ijo presiado sovre la ara sea sakrifisiado''. (Im afes, Papo 1894)

De enfrente vieron una nuve klara, se apresuraron a fraguar la ara; (Im afes, Papo 1894)

Te rogo, membrame en lo ke mi alma djuzgara: atan i el atado i la ara. (Puertas de veluntad)

Nafshi kema komo fuego de ara, sin estajar no save komo fara. (Donme, sig 18)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


entonses alsaran toros sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)

I desenizamiento de ara la de adientro akonantán a adovadura de sinko kandelas (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

disho a eyos: muevos kon viejos, venid i echa goral ken suvia mienbros de la eskalera para la ara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i kitava las brazas de una vanda i de otra, i tanbien las brazas ke eran ardiendo enmedio de la ara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

todo esto en seer el palasio sovre su asiento i la ara sovre su konpustura – fuimos konplido de todo bien ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I levanto la korte al derredor del tavernakulo i del ara, i metio la mamparansa de la puerta de la korte. Ansi akavo Moshe la ovra. ( Biblia, Const. 1873)

I el saserdote los saumara en el ara; es komida de ofrenda kemada por guezmo resivivle; todo el sevo es para A'. (Biblia, Const. 1873)

pondran saumerio a tu nariz, i kemado entero sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)

pondran saumerio a tu nariz, i kemado entero sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)