חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

42920 ערך מספר

entrada numero 42920

asentarse v. refl.

ישב, התיישב; התיישב בכל כובד משקלו; שקע בשל כובד משקלו; נפל על הכסא; פשט רגל

asentar/se en siete

לשבת שבעה

asentarse bene hurim (ebr.)

להסב להתיישב בנוחיות

asentarse de benahas

להתיישב עלהברכיים

asentarse de kuklias

ישב שפוף

asentarse de rodiyas

לשבת בכריעה; יוצר רושם שאינו רוצה למוש ממקומו

asentarse para parir

לשכב במיטה כדיללדת

asentarse enriva

לעשוק

aséntate en tu lugar

שב במקום! אל תפעל מתוך כעס וריתחהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


asen­tarse bina fraguada sovre un terre­no fofo se asenta (Nehama)

me deve una suma de ay tiempo i no me paga, me embió una ropa para ke la remeta a su ermano, me asentí enriva (Nehama)

este merkader se asentó (Nehama)

i atristarsean i alimunyarsean sus puertas i sera limpia ala tierra se asentara (Biblia, Const. 1743)פתגמים Refranes


Asentate tuerto i avla derecho

Alevanta tu, me asentare yoקופלאס Koplas


i te asentas sovre eya kon verdad. (Untane Tokef)

karne asada kon ajada se asentan ija i madre, (Gizados de berendjena, siglo 18)

Kon grande shakeka ayi se asento; el mazal se le bolto, en lugar de fuersa yazio en la fuesa. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

A' rios de mis lagrimas mis estentinas van buyendo / brazas de mis pekados mis rinyones van ensendiendo / al din se asentan i los livros estan aviertos (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


se asentan a avlar dientro del ka'hal uno kon otro komo ke estan dientro de sus kazas, (Meam Loez Bereshit)

se asentaron entre las fuesas de Mitsrayim (Meam Loez Bereshit)

Se asentan en las puertas de los kortijos uno de aki i uno de aki i uno en medio (Shevet musar, Const. 1740)

Kuando dize la Beraha de Lishev Basuka, la dize en pies i despues se asenta. (El Gid,1967)

Beve del vino kantidad de 87 gramos, se lava sus manos (netila) i dize Amotsi i se asenta para komer. (El Gid,1967)שאלות ותשובות Responsa


un kuru sakali de una barvika roya ke se asentava en el bazar a azer saraflik (Mahaze Avraam, Sal. 1795)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i atristarsean i alimunyarsean sus puertas i sera limpia ala tierra se asentara (Biblia, Const. 1743)

i tiro panyo de su bivdez de sovre eya i kuvriose kon el velo i afeitose i asentose en Petah Enayim (Biblia, Const. 1547)

i kito su manto de sivre si i se kuvrio de sako i se asento sovre la seniza (Biblia, Const. 1873)

i si kaiya algun kierpich de arriva abasho se asentavan i enpesavan a yorar i dezian: guay de mozotros (P. R. Eliezer, 1876)

i toparon ayi una tierra grande i derecha i muy ancha de lugares i se asentaron ayi (P. R. Eliezer, 1876)

suvio eya i se asento en la de arriva deznuda, i el suvio i se asento deznudo enfrente de eya ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

diziendo: sierto Shelomo tu ijo enreinara despues de mi, i el se asentara sovre mi siya (Biblia, Const. 1873)

i eya le disho: mi senyor, tu djuraste por A' tu Dio a tu sierva, diziendo: sierto Shelomo tu ijo enreinara despues de mi, i el se asentara sovre mi siya. (Biblia, Const. 1873)

I suviresh detras de el, i vendra, i se asentara sovre mi siya, i el reinara en mi lugar (Biblia, Const. 1873)

sierto Shelomo tu ijo enreinara despues de mi, i el se asentara sovre mi siya en mi lugar, (Biblia, Const. 1873)

i se asentava al lado de el i lo sombaia kon palavras kada dia para ke yaziera kon eya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Eya se asento en un fotolyo, por no kayerse. (Rolando i Eleonora, 1953)

Al prisipio en lo ke me vido alevanto sus pies para fuir, ma presto torno i arrepintio i se asento en su lugar (Asolado en la izla, 1881)

El se asento pezgadamente sovre la unika sia de su kamareta, kansado i fatigado, (Nantes, Tel Aviv 1952)

Marta, ordenando de servirles algunos refreskamientos se asentava enfrente de Jilbert ke era asentado sovre el fotolyo (El prove doktor, Const. 1904)

el se espantava de ser basho, el se disho ke estava enventando destraksiones, i el se asento denuevo djurando ke se iva echar de la ventana abasho, kuando se enpesava a eskureser. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Nantes se asento sovre el bodre del lecho (Nantes, Tel Aviv 1952)

Jane Greer tiene el rolo de Antuanet De Bouban, ke ama a el Duk Mihael, ma non kere ke tome el trono por ke eya se ensela de la prenses Flabia ke deve kazarse a tdo el ke se asentara. en la sia del reynado. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Jane Greer tiene el rolo de Antuanet De Bouban, ke ama a el Duk Mihael, ma non kere ke tome el trono por ke eya se ensela de la prenses Flabia ke deve kazarse a tdo el ke se asentara. en la sia del reynado. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Izedin el kual asta akel momento estava en pies se asento bruskamente sovre una poltrona (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


S'asentaron la noche kada uno en una kiushe: (Djoha ke dize)

Tomas unas kuantas avas i t'asentas en un kanton. (Djoha ke dize)

antes de todo echa tino de no asentarte ni al sol, ni al aire, (Sipure Sefarad)

Ay debasho se asentan los ke sufren de amor. (Kalendario de kantigas)

al segundo dia le disho el rav: vamos aki ala oriya dela mar a pasear ... vinieron a la eskala paseando; vino a la oriya de la mar, se kito el feredje i lo espandio en la mar i se asento enriva komo ken se asenta en kaik (manus. Papo, Sarajevo 1840)

el moel entro se asento en la kaza de la parida; la sinyora parida ke lo vido le disho: ken lo trusho aki? (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula i kabala el kere ir del kuerpo i non puede ir: ke se alevante i se asente asta munchas vezes i provechara (manus. Papo, Sarajevo 1840)