חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

8580 ערך מספר

entrada numero 8580

agro adj.

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

agro i dulse

חמוץ-מתוק

agro por agro

חמוץ מאוד

agro vinagre

חמוץ מאוד, חמוץ כחומץ

responder agro

לתת תשובה חמוצה, לענות בחמיצות פנים

agrio

8510פתגמים Refranes


Ken dize ke su yegurt es agroקופלאס Koplas


De suyo se meldava la eskritura porke el Dio de la altura aze gran milagro abate ombre agro (Purim, De-Fes, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke tenga kavana en entinyendo el apio en el agro o en la agua i sal por la lichua ke va entinyir [...] (El gid, Istanbul 1967)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Kien aprende de los chikos es komo si komiera uvas agras i biviera vino del lagar (Tefilat Imanuel, 1924)ספרות עממית Literatura popular


no deves de komer ni agro, ni salado, ni shavdo, ni kemando! (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para sanedad de el ojo: ke se guarde de fumo i de polvo i el aver ke sale de la kalor o de el frio i de mucho yorar i el mirar mucho en kozas blankas o menudas i de borraches i de es.huenyo muncho i de komidas agras komo dezir sevoyas ajos i hardal i de kozas saladas i el fumo de la pes aguza la vista i deveda la lagrima i kita la sarna de el ojo (manus. Papo, Sarajevo 1840)