חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

16550 ערך מספר

entrada numero 16550

alguja f.

מחט; סיכת קישוט

alguja de churap

מסרגת גרביים

el burako de la alguja

קוף המחט

estar en algujas

'לשבת על סיכות'', להיות נרגש/נרגז

la alguja

'המחט'' - כינוי לבריטניה בעקבות מדיניות ''הפרד ומשול'' אחרי מלה''ע השניה

ojo de alguja

קוף המחט

alguja de ojo siego

מחט בעלת קוף-מחט זעיר

alguja de oro

תופרת מוכשרת מאוד

el podjiko de las algujas

בור צר בגהינום, שקירותיו מכוסים במחטים, שבו החוטאים הקשים ביותר מוחזקים

es alguja; alguja te lo do

הוא נבון ביותר ויודע לחדור ולתקוע עצמו בכל מקום

tiene algujas en el asyento

יש לו קוצים בישבן - חסר מנוח

un punto d'alguja

חוד המחט

aguja

9320דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


El kuerpo me se izo algujas (Moscona)פתגמים Refranes


La mi ija avansadera ata inyudos, la mi nuera gastadera echa algujas, echa filus

Sinyora mestra, enfili la alguja, yo la vo travar

A la haragana, kuando l'alguja, kuando el dedalרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


para esto kalia ser maestra porke los makaronikos i alitrea se azian kon fiizo, un tel delgado komo una aguja longa. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

entre estos, uno de los ke fuian aviendo i el tambien echado un chiko gritiko yo me sinti de vista burakado de mas de sien flechas ke me pikavan kuanto algujas (Guliver, Yerush. 1912)

una alguja empeso a burakarme todo el kuerpo (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Lo mas de estas mujeres traian kon eyas sus enstrumento de torser ilo i sus algujas i sus kalsas empesapas (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

los dedos de la djoven madre infinkavan i tiravan, la alguja de eya lavorava (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)ספרות עממית Literatura popular


Agujika de oro'n mano i un pendon de amor lavrando. (Blanka Flor)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula ke le de la mujer a el ke se va a ir a kamino una aguja ke kuzieron kon eya tahrihim de muerto kon filo lavan i ke kuze el varon en su panyo en la ora ke sale al kamino i kuando eskontra kon los aydukes ke los mire por el burako de la aguja i los kevrantara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

[para traer a una persona de lugar londje] toma koeason de karnero i pon enel korason 9 agujas o 11 agujas i despues ke meta este korason dientro de urina de ombre i ke diga: al modo ke yo aburako este korason ansi se aburake korason de fulano ijo de fulana asta ke sea serka de mi, i si es por mujer ke tome korason de oveja i ke aga asegun dishimos (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para echar aborresedor i enemigo: ke merke un gayo por nombradia del aborresedor i ke lo merke por el presio primero ke lo demandan sin kortar nada i despues ke lo traiga a su kaza i ke lo yame a el gayo por nombre del aborresedor i ke lo mantenga 2 semanas, i despues ke lo degoye en noche de rosh hodesh i ke tome el korason del gayo i ke enkashe ayi 2 agujas muevas una ala longura del korason i una ala anchura i ke lo guadre, despues ke tome al gayo ke lo enterre en la oriya del rio; se murira tu aborresedor al tienpo poko o kaera en holi longo i se atemara todo loke ay a el (manus. Papo, Sarajevo 1840)