חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

53110 ערך מספר

entrada numero 53110

avodazara (ebr.) f.

עבודה זרה

servir avodazára

לעבוד עבודה זרהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


deshar las luzes asendiendo kuando no aprovechan a ninguno es servir avodazára: (Nehama)פתגמים Refranes


Guay de djente ke ablan lashon hara kon sus bokas espanden avoda zara

Ken save sirvir Avoda Zara el diavlo lo menospresiaraקופלאס Koplas


perdidores mamparado i avoda zara sirviente. (Toledo, Koplas de Yosef)

Lo akavido mas ke non la troke por otra ley ni ke sierva avoda zara (Ketuba de la Ley)ספרות תורנית Literatura relijioza


i ayi tienen una figura de palomba i la sierven komo avoda zara, (Meam Loez Bereshit)

siendo todo el ke atorga en la avoda zara i dize ke es vedra komo si kafrara en toda la Ley en todos los neviim i en todo lo ke enkomendaron los neviim (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

i todo este din es en Erets Israel ke keremos ke este limpia de todo modo de enkonamiento i las umot ke eran moradores de Eavoda zararets Israel estavan enbatakados muncho detras de servir avoda zara (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

depedrer depedreredesh a todos los lugares ke sirvieron ayi avoda zara los goyim en los lugares ke vozotros eredastesh (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I por zahut de Avraam Avinu no se le amenguaron las aguas en todo tiempo ke no pensaron en servir avoda zara (P. R. Eliezer,1876)

Siendo ke ayegaron a el midbar se enpeso a mal trazyerrar detras de la avodazara de la kaza de Par'o su padre (P. R. Eliezer,1876)