חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

8060 ערך מספר

entrada numero 8060

agradeser v.

הודהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


fazer i no agradeser es amargo komo la fyel. (Nehama)פתגמים Refranes


Agradese mis vizinas ke ago kon mis gaynas

Tres kozas fuertes : Echar i no durmir, azer i no agradeser, esperar i no venirקופלאס Koplas


agradeses el karnero ke le mostrates, i no olvidas el padre ke aprevates. (Im afes, Papo 1894)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


e rresҫibieron e dixeron: faremos e rresҫibiremos, e gradesҫeremos e conpliremos. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)