חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

22140 ערך מספר

entrada numero 22140

amén! (ebr.) m.

אמן!

dezir amen en todo

לענות אמן על כל דבר, להסכים לכל

en un dezir amen

כהרף עין

no dezir amen de baldes

לא לעשות את הדבר הפעוט ביותר בלי לקבל על כך גמול

por un amén ke no kede

אם צריך להוסיף דבר מה אעשה זאת - העיקר שלא ייאמר שבגלל דבר פחות ערך נכשל הענייןדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


tanto dezir amen fin a ke kaye el talé (Nehama)פתגמים Refranes


Non dize amen debaldes

Tanto dize ''amen'' asta ke le kayo el Taletקופלאס Koplas


abasta, senyor, abasta. amen, ve-nomar amen. (Toledo, Koplas de Yosef)ספרות תורנית Literatura relijioza


I el Sh.Yit. envelunte i meta aslaha en echas de muestras manos, Amen!. (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, respondio al rey, i disho: amen. Ansi diga A' Dio de mi senyor el rey. (Biblia, Const. 1873)