חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

42240 ערך מספר

entrada numero 42240

asegún prep.

לפי, כמו, בדיוק כמו, בו ברגע ש-

asegún es

כמות שהוא, כמו שהוא

asegun ti ke sea

שיהיה כרצונך, לו יהי כדבריך

asigún

44160דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


asegun vino se hue: (Nehama)

asegun entró se asentó a ko­mer (Nehama)

asegun dizen, vamos a tener buena rekolta (Nehama)

asegún fazes te farán: (Nehama)

asegun va el djidió lo ayuda el Dio (Nehama)

asegun la nariz el panarís (Nehama)

asegun da el aire abolta la vela (Nehama)

ase­gun le dio entre mushos i kara lo puedía siegar (Nehama)

asegun asembras akojes (Nehama)פתגמים Refranes


Asegun no keres mal para ti, no keres mal para tu kompanyero

Al bovo i al loko asegun le da

Asigun el lavorador asi es el lavoro, i asigun la kama asi es el repozo

Asigun es el kantar asi es el bailarספרות תורנית Literatura relijioza


I si es ke alguno lo grita al prove asegun uzan la djente (Meam Loez Bereshit)

asegun el galeon ke esta muy kargado (Meam Loez Bereshit)

Kada tsadik tiene su talamo aparte asegun su kavod (Shevet musar, Const. 1740)

asegun dize: ''wa-yehal elo'him bayom ha-shevii. (Leket 'ha Zo'har, 1855)

Entonses enpesa a entronpesar por la razon ke no ay rijo de meldares, sino kada uno aze asegun ke puede (Lel Shimurim, 1819)

asegun somos enkomendados de el Dio b''h i de la ley santa. (Lel Shimurim, 1819)

Asegun el musafir ke le viene ansi sortian las komidas, ke en siendo djente muy estimados apuntan a meter las komidas muy estimadas i kuando son las djente mas basha no apuntan tanto (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

el amal ke tiene la buena fuersa, asigun entra en la kaza del mitsri de vista se karga un sepet al onbro, la flor i la buena ropa (Imre Bina, Belgrad 1837)

asegun vemos en los goyim ke sus entendidos de eyos les izieron livros de kozas de dereh erets i rijos del mundo para ke puedan bivir enel mundo (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

asegun vimos en Avraham ke kuando iva a degoyar a su ijo se iva kon mucha alegria komo ke iva a kazarlo (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


despues de esto me alevanti yo i fui en una kaza de un arel i me konto todo el arel asigun me disho el arap ('Hon Rav, Sal.(1777תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


e agora, pues vino a nuestras manos; asi commno fizo, mandat que le fagan, quémenlo segund el quemo a nuestros dioses. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

mas el mi Señor semeja que es ҫerca de nos, e es mucho ҫerca de nuestros coraҫones, segund esta escrito: ҫerca es el Señor a cada uno que lo llama con verdadera contriҫión, e de coraҫon. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

asegun ke todas sus palavras son sovre la regla komo eran en el mundo en akonantamiento i en detardamiento, ke no se topa en este livro tardiozas kozas ke eran adelante; o akonantadas kozas ke eran prosteras, sino kada koza i koza en su lugar i su tiempo fue eskrita (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Se esta viendose ke es vuestro kismet estas gayinas, dunke ke seya ansi asigun el presio ke dishites. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)ספרות עממית Literatura popular


asigun sta aziendo la orasion, sta mirando arriva, (Djoha ke dize)

le dieron una karta bien ordenada kon sus firmas kon buen korason i los 500 gro' en la mano i le disheron: vate en la buena ora, asegun aras, del Dio lo toparas (manus. Papo, Sarajevo 1840)

el mansevo se hue a kaza, asegun lo vieron el padre i la madre enpesaron abrasarlo i a bezarlo de la alegria (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


[para traer a una persona de lugar londje] toma koeason de karnero i pon enel korason 9 agujas o 11 agujas i despues ke meta este korason dientro de urina de ombre i ke diga: al modo ke yo aburako este korason ansi se aburake korason de fulano ijo de fulana asta ke sea serka de mi, i si es por mujer ke tome korason de oveja i ke aga asegun dishimos (manus. Papo, Sarajevo 1840)