חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11160 ערך מספר

entrada numero 11160

akavado (de) adj.

זה עתה הסתיים/נגמר

akavado de kanseria

מותש מרוב עייפות, ''גמור''/''הרוג'' מעייפות

akavado de naser

זה אך נולד; רך נולד

akavado de salir del martiyo

חדש לגמרי

es un akavado

הוא "גמור"

estar akavado por komer/ por dormir/por favlar

"מת" לאכול/לישון/לדברפתגמים Refranes


Ni bien djusto, ni mal akavadoקופלאס Koplas


'Espigas eran eyas mucho akavadas. (Poema de Yosef)