חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

36890 ערך מספר

entrada numero 36890

arrelumbrar/se v./v.refl.

האיר, הבהיר, זהר, קרן; שפך אור; הואר; שימח

arrelumbrarse kon kandela de otro

לנצל רכושם של אחרים, ליהנות מרכוש אחרים, להתפאר במה שאינו שלו

arrelumbrarse kon su kandela

להסתפק במה שיש לו בלי להזדקק לעזרת אחרים

el oro, onde se mete arrelumbra

הזהב מבהיק בכל מקום - אדם בעל ערך יבלוט בכל מקום שאליו יגיע

kien se tiene ke arrelumbrar en este kandil?

מי יזכה באורו של הנר הזה? - מי יהנה מעושרו של הקמצן הזה?

komo se estanya el kovre, arrelumbra

הנחושת מבהיקה אחרי ציפויה בבדיל - העונש ממרק את האדם

lo poko ke tiene le arrelumbra

גם את המעט שיש לו הוא יודע להציג בצורה נאה

ninguno se arrelumbra kon su kandela

אינו עוזר לאחרים

todo lo ke mete le arrelumbra

יודע להתלבש באופן אלגנטי

alelumbrar

15570

alumbrar v.

19900דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


arrelumbrar las kayes (Nehama)

todo lo ke arre­lumbra no es oro (Nehama)

en este kandil ke mos arrelumbre! (Nehama)

la anyada ke mos arrelumbre/me arrelumbre la anyada! (Nehama)פתגמים Refranes


Aze los diez dedos kandelas i ni uno no le arlumbra

Fierro aharvado arlumbra

De su kandela no ay ken se arelumbre

Oro marteado arelumbra

Un buen livro es una luz eterna, non se amata, siempre arelumbra

El sol alumbra a las ermozas i a las pishonasקופלאס Koplas


Ayi en el midbar vidi arrelumbrar las tavlas de la ley vidi abashar (Pizmon de Moshe, 1893)

Mi mazal hue eskura, el shem santo me alumbra, kon dolor hue mi petira. (Donme, sig 18)

tanto gusto eya tomava kuando en tripa eya estava, un sirio le arrelumbrava ke vea toda la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


I era muy ermozo, ke su kara alumbrava komo la klaridad del sielo (Meam Loez Bereshit)

para alumbrar por todas las partes i sostener todos los miembros, (Meam Loez Bereshit)

I fue de ayi kamino de dos dias i vino asta 'hare hosheh, i ayi non alumbra el sol de dia. (Ben Gorion, 1743)

El dizia por el: Este ijiko es aparejado a devinir un grande personaje, i de su luz se van a alelumbrar todos los ijos de Israel dizde el oriente asta el oksidente. (El Gid,1967)

Arrelumbra a negrura de ninyeta de ojos (Tefilat kol Pe,1891)

Arrelumbra mis ojos kuando me durmere del suenyo de la muerte (Tefilat kol Pe,1891)

Se echo sovre sus karas, i lo vido a el arrelumbrando sirios en el palasio del meleh 'hamashiah. (Leket 'ha Zo'har, 1855)

sino yo i vozotros vamos, i kada uno ke diga palavras de hohma por arrelumbrar el kamino. (Leket 'ha Zo'har, 1855)

la personalita (shahsiyet) de Rashi alelumbro komo sol i fue model para todo el djudaizmo (El gid, Istanbul 1967)

i en eskapando de kantar arrelumbrava el sol komo la primeria, i se ivan todos los djidios alegres kada uno a su lugar (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

les dio unos vestidos de reinado muy presiados ke kon eyos se arrefinan i arrelumbran ke paresen un pedaso de diamante i berlante (Pele Yoets I, Viena 1870)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


La enkomendansa de H' es klara, ke alumbra los ojos. (Biblia, Const. 1873)

e el alunbra a todos los ҫielos, e la tierra con el sol en meytad del dia, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i kada uno tenia en kada mano una entorcha por alunbrar, i se espartian en dos partidas ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Las trensas oskuras, la klaridad de la facha i la boz de son de kampanas, todos endjuntos ivan tornando agora a arrelumbrar su memoria. (Otniel Hodja, 2002)

Ma me sorprendi muncho kuando vidi la kara de mi djoven djuzgador arrelumbrarse: (El Princhipiko, 2010)

la mezma demanyana el sol eternel lumbrava la kama (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)ספרות עממית Literatura popular


En esto sta viendo ke le sta arelumbrando koza d'en basho. (Djoha ke dize)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para arrelumbrar los ojos i para melezinarlos: ke los lave la noche kuando se va a echar kon agua de finojo i en la manyana kon su urina (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Varon i mujer se akaviden de no urinar enfrente de la luna kuando se arrenova i arrelumbra kisas enprenyara en akeya ora i la kriatura non bivira, i no urine aguas de noche por algun burako i ansi en dia de tevet i shevat non vaya la kriatura deskalso ke estonses el gato endjentra i puede venir a un holi ke no ay a el melezina (manus. Papo, Sarajevo 1840)