חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

13080 ערך מספר

entrada numero 13080

aksión f.

פעולה, עשיה; מניה

action, doing; stockפתגמים Refranes


Los anyos son para el konsejo, las aksiones para el mansevo

Ken a otros ayuda son bendichas sus aksionesתנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Komo una mala aksion trae otra konsigo (Tefilat Imanuel, 1924)

La penitensia i las buenas aksiones son un (eskudo) mamparo kontra la dezgrasia (Tefilat Imanuel, 1924)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


El ambasador de Israel, yamo esta aksion obsena i un akto de puro antisemitismo. (Erensia Sefardi, 2006)

Estas aksiones no okuren en vazio i son simtomatikas de las atakes konstantes kontra Israel. (Erensia Sefardi, 2006)

Estas malas aksiones del S.R.C son kondanavles. Nuestro puevlo deve akavidarse antes de versar mizmo un cent (La Boz del Puevlo, 1918)

sin ke mos meneemos de muestros postos i sin ke agamos el minimo esforso por pasar de la teoria alaaksion (Renasensia Djudia, Sal. 1920)

De mas, una aksion enerjika sera echa afin de arrestar a los agresores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

ma esta aksion es desturbada por talos atakos ke non solo no pujan las posibilidades de lavoro sino ke danyan tambien los intereses propios del lavorador. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)

el aire en entrando i saliendo, kon mas o menos fuersa, por la trakia, se forma en vibrasiones o tonos por el aksion de la glotis, ke para esto se avre i se serra (La eskalera, Const. 1888)ספרות עממית Literatura popular


a la fin del torno se topó a aver merkado un buen numero de aksiones. (Kuentos, 1986)

Entre tiempos el fato ke el amigo de Rotschild avía merkado tantas aksiones izo su efeto sovre los adjentes de la Bursa, i el presio de akeyas aksiones suvió a las estreas. (Kuentos, 1986)

Los adjentes de Bursa, viéndolo al lado de Rotschild, i kreyendo ke era i el un grande finansero, le fueron propozando aksiones. (Kuentos, 1986)