חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

48920 ערך מספר

entrada numero 48920

atorgar v.

הודה, הכיר ב-; התוודה; הצהיר; הבטיח; נעתר

atorgar por uno

לתמוך במישהו, לדבר בעדו, להצדיקו, להגן עליו

atorgo ke ..

מודה אני

atrogar

49960

otorgar

344690פתגמים Refranes


Pekado atorgado, medio perdonado

Kien kaya otorgaקופלאס Koplas


i kon ti atorgare; i si no, sere reveyador.'' (Toledo, Koplas de Yosef)

Ke al rey tienda el virdugo de reino a akeya tal se le otorgan vidas (Koplas de Purim, 1545)

Atorgaras i kreeras ke no ay mas ela Hu. Saver savras i serviras no fayaras ela 'Hu (Donme, sig 18)

Don[a] Krensia deske lo sintiera luego se los atorgara (Donme, sig 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


atorgaron todos ke su djudezmo era de alma i de korason i no por algun interese, (Meam Loez Bereshit)

I todos los hahamim atorgan ke este zehut de la akeda no ay akavamiento para el (Meam Loez Bereshit)

Atorgan yo delantre de ti A' mi Dio i Dio de mis padres sovre toda la mersed ke izites kon mi (Tefilat kol Pe,1891)

siendo todo el ke atorga en la avoda zara i dize ke es vedra komo si kafrara en toda la Ley en todos los neviim i en todo lo ke enkomendaron los neviim (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

I kuando entravan los edim a dar algun edut falso arrodeavan todas las ruedas i gritavan todas las hayot i les paresia a los edim ke se iva a destruir el mundo i de el miedo atorgavan la verdad (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

se maraviavan de ver su hohma ke era sin kantidad i atorgavan en las vedrades (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


atorgo yo el afirmado abasho komo yevo de Shim'on 950 reales, los 700 van por mi kuento de Shim'on i los 260 van por mi kuento i es el aharayut sovre mi i el aharayut de los 700 es sovre el (Responsa Yom Tov Tsahalon, Venezia 1694)

kijeron no kijeron i atorgaron diziendo: los ke lo mataron son tres, i el uno de eyos es este aprezado kon nozotros (Yadav shel Moshe, Sal. 1812)

i atorgo: verdad es ke yo lo yevi, andjak lo deshi en el tashlik ('Hon Rav, Sal.(1777רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


lnterojada, Margerita atorgo todo al duke, konsejandole kon senseridad de no mas okuparse de eya. (La dam o kamelia)

i oy no desparisieron estas komidikas spesiales pero kale atorgar ke da pena para las azer i komo komida es muy pezgada. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

kon muncha dulsor, kon munchas rogativas el perkuro de azer atorgar todo por kitarlo en libertad (El Alakran, Tel Aviv 1954)

a las vezes la mas fuerte manera de niegar una koza es atorgarla en ironia i en konsentiendo ironikamente kon uno ke avla sin razon (La eskalera, Const. 1888)ספרות עממית Literatura popular


De aki tome konsejo el ombre de no atorgar para azer bien i pensar en su mahashava a azer mal. (Hidot de Izopeto)

En akea ora, komo sentir el haham padre de la novia, se tomo muncho saar, ke non keria por deskuvrir su makula; Ma en su oir la amor muncha de el mansevo kon su ija, atorgo a sus palavras, (Sipure Noraot,1885)

Ke kon su hohma ke tenia lo hizo atorgar a ke le iziera su veluntad; (Sipure Noraot,1885)

respondieron todos los de la yeshiva i disheron: Si[nyor] de el mundo en tu mano esta el poder i la eskapadura, enpero loke rogamos todos es ke sea la eskapadura por mano del rav ribi Avraam i atorgo el Sh.Yit. kon eyos (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para la mujer ke atorge todo loke izo: si tomaras arnevet por nombrada de la mujer ke kieres i lo pornas a el sovre panyo de pishtan ke es lino muevo i se lo meteras debasho de la kavesera en loke esta durmiendo i eya te denunsiara a ti todo lo ke enveluntas (manus. Papo, Sarajevo 1840)