חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

37280 ערך מספר

entrada numero 37280

arremojar v.

הרטיב, הטביל, לחלח, ריכך במים

arremojar la boka

לשתות או לאכול משהו בין הארוחותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


arremojar masá (Nehama)

en verano se tiene menester de arremojar el garón kon bevidas freskas (Nehama)

arremojar flores/la tierra (Nehama)פתגמים Refranes


El ke ve la barva del vizino kemar, mete la suya a arremojarסגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para saver si la mujer esta prenyada de ijo o ija ke arremoje un pedaso de pan en el dam nidot i ke le de a komer a el perro si se lo kome es de zahar (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para los ojos korelados mehamat de dolor: ke tome pan de semola i si no topa ke tome de resto de minim kantidad de un guevo i ke lo arremoje en las aguas yeladas i tiene de menester de arremojar luego kuando traen el agua de la huente, i despues ke ate el pan en 1 tovaja linpia i ke la meta en el peskueso toda la noche i todo el dia i ke aga en este molde 2 i 3 vezes (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para saver si la mujer prenyada va a parir ijo o ija: kuando esta de ocho mezes a su prenyes ke tome de la leche ke le sale de sus pechos i ke eche 1 pinga i un panyo de lino blanko i ke lo meta en el sol asta ke se seke el panyo i despues arremojara el panyo e lugar de la leche sin agua para azer pasar la mancha de la leche i despues ke ya se arremojo bien ke mire si keda al derredor de la mancha asenyalado en el panyo del lino preto i en medio blabko - es ijo; i si keda komo mancha amaria todo se abolta por blanko es ija (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para mordedura de perro: ke tome kaveo de onbre i ke arremoje en vinagre i ke meta en lugar de la mordedura del perro loko i aprovechara en el punto (manus. Papo, Sarajevo 1840)