חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

50430 ערך מספר

entrada numero 50430

aún conj.

למרות, בלי להתחשב ב-

aún ke

אף על פי ש-, למרות זאת, הגם ש-

aún kon todo

למרות הכל

aunke

50540דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


venir al lavoro aunke hazino (Nehama)

te vo a fazer la palavra aunke no lo mereskas (Nehama)פתגמים Refranes


Shabat kon pletos i desrepozado aunke de mucha karne i peshe artadoספרות תורנית Literatura relijioza


i aun ke tiene munchos ijos, si no tiene ija no afirmo su ovligo. (Meam Loez Bereshit)

aun ke toda su vida fue penando de mal en mal, resivio los yisurin kon buena veluntad, (Meam Loez Bereshit)

I aun ke siente toda la parasha enel ka'hal de boka del hazan ke la melda enel Sefer Tora, (Meam Loez Bereshit)

i ansi, aun ke todos no eran hahamim de saver estudiar Gemara, (Meam Loez Bereshit)

aun ke son de 'hagada, para el son muy karos i ondos, (Meam Loez Bereshit)

Aun ke ya dishimos ke si no kere komer pan i se kere pasar kon frutos, ya puede komer afuera la Suka, aun kon todo es Mitsva de komer 14 pransos en los siete dias de Sukot. (El Gid,1967)

aun ke esta eskrito en el dia tresero, se konkluyo el kuarteno; (Leket 'ha Zo'har, 1855)

aunke todos estamos enkomendados i de la ley santa, asegun ke lo dezimos kada dia dos i tres vezes (Lel Shimurim, 1819)

I lo propio izo onde Yitshak por su grande fieldad; aunke i Rivka era tanbien manyera, tanbien le dio el Dio b''h el grande prezente kon Yaakov. (Lel Shimurim, 1819)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Aunke A' avia serrado su bulba (Biblia, 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


vemos de todo esto, ke aun adelantados, i kon mucho konfor el prove de un tiempo pudo mejor giyarse tokante la limpieza ke oy! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

el marido se kansava i la mujer no se meneava de su indiferensia, ma aun kon todo el ninyo ke avia venido al mundo devia formar entre eyos un santo atadero (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


Yo, kayadez. Ya no dishimos ke so kaprichoso, aunke senteyas me saltavan de los ojos! (Sipure Sefarad)