חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

65690 ערך מספר

entrada numero 65690

benadam (ebr.) m.

בן אדם, אדם, איש,גבר; ''בן אדם'' - אדם בעל יושרה; אף אחד

azer benadam (ebr.) a uno

להתייחס אליו בכבוד אף שאינו ראוי לכך

azerlo benadam (ebr.)

לייפות

azerse benadam (ebr.)

להעשות ''בן אדם'', להתנהג כראוי

ke no se aze benadam (ebr.)

חסר תקנה

komporto de benadam (ebr.)

התנהגות מכובדת ונעימה

no meter a uno en kuenta de benadam (ebr.)

לא להתיחס אל מישהו כבן אדם - לא להעריך מישהו

no ser benadam (ebr.)

להיות חסר נימוסים, להתנהג לא יפה

no lo agas benadam

אל תשים אליו לב!דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


alguno demandó por mi? be­nadam! (Nehama)

benadam no es? i komer kiere i su kaza para morar (Nehama)

benadam no pasa por esta kaye (Nehama)פתגמים Refranes


El mal non van pur lus dalis - van pur lus binadames

Boka de leon ke te koma i no ojo de ben-adam

El palo salio de Geinam para enderechar al benadam

La para kita loko al ben-adam

El perro es amigo del ben-adam, el gato es enemigo

Ojo de leon ke te koma, ojo de benadam ke no te vea

El Dio ke guadr(a)[e] el meoyo del ben-adam

Al benadam la palavra, azno el palo

Alevanta kavesa de kulevro i no de ben-adam

El ben-adam es de karne i de sangreקופלאס Koplas


Avrid ojos benadam ke tu sos basar i dam, venistesh en el olam para fayar emuna. (Donme, sig 18)

tsadik Moshe, yo me entremetere en tu kevura, lo ke no zahá beadam miyom shenivrá (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

mira lo ke es el kavo del basar vadam, la muerte kedo del tiempo de Adam, de eya no eskapa benadam, anke sea kuanto Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


todo esta en la maaraha del ben adam, (Meam Loez Bereshit)

Toda la sudor de el ben adam es tosigo i sam amavet (Shevet musar, Const. 1740)

esto mamash en la azeite de la vida del ben adam, si kijo bushkar grandeza se va apresurando para eskaparse la azeite suya (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

el ben-adam ke kere alkansar mas grandeza se va mas presto porke la neshama es doma a la kandela de la lampa ke ensienden noche de shabat (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

la presona se sonya kon ben adam afilu despues ke esta muerto (Pele Yoets I, Viena 1870)ספרות עממית Literatura popular


Por esto, ke se akavide el benadam de no tokar mujer de otro ombre. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Ke sepas, sinyores meldadores, ke este mansevo no era ben adam. Era ijo del rey de los shedim. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

le disho la parida: i yo so ben-adam komo el, i me trusheron aki, solo komi de sus komidas, mas no pudi salir de aki i me kazi kon un shed (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)