חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11610 ערך מספר

entrada numero 11610

akeyo pron. dem.

הדבר ההוא; ''מה שמו'' (כאשר חסרה המילה המתאימה)דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Akeyo no salio verdad (Moscona)פתגמים Refranes


Kuandu uno bushka mas de lo ke merese, pierdi i akeyu ke li davan

Kien son enemigos del adelantamiento? Akeyos ke soportan mal komportamiento

Lo ke aborresi, akeyo enkampiספרות תורנית Literatura relijioza


pero ni kon akeyo uvo remedio bastante por munchas sibot, (Meam Loez Bereshit)

kitando los savios ke avian entre eyos i entendian ke akea estreya o akel galgal ke estava su semejansa echa en el palo akeo era el Dio (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)שאלות ותשובות Responsa


i si yo supiera ke lo yamavan para lo matar no lo yamara, i disho ke todo akeyo avia visto (Torat Emet, Venezia 1626)ספרות עממית Literatura popular


por el grande evenemiento presto ya korrieron bozes por las kavanés i ariento de una semana se vendió la mas parte de akeyo ke un tiempo fue el patrimonio del rikinion Rafael Aftalion (Sipure Sefarad)