חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

12970 ערך מספר

entrada numero 12970

akseptar v.

הסכים, קיבל, נעתר, נענה

to consent, accept, grant, complyפתגמים Refranes


Una viejes frankamente akseptada komo una segunda mosedad invitadaרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Malgrado ke el governo Italiano esta pronto a akseptar hazinos Palestinianos a sus opitales, fista oy solo un grupo de Palestinianos aksepto esta envitasion. (Shalom, 2007)

Es kon la muncha ensistensia de Lusi ke aksepti a trokar solo mi penyado. (Luz de Israel, 1985)

Es kon la muncha ensistensia de Lusi ke aksepti a trokar solo mi penyado. (Luz de Israel, 1985)

Entonses el astronomo torno a dar kuenta de su deskuvrimiento en 1920 en un vistido muy elegante, i esta vez todo el mundo aksepto su demostrasion. (El Princhipiko, 2010)

un bankiero lo tomava por profitar siempre de su intelijensa ke el akseptava. (Nantes, Tel Aviv 1952)

el fakto ke eyas sean prontas a akseptar no importa kual suerte por visto de no ser enviados atras en los paises basho kontrolo komunisto [...] (La Boz de Turkiye, 1947)

Nantes fue ovligado de akseptar un chiko enpiego al lado de un negosiente, onde estuvo sirviendo dodje anyos, yevando una vida siempre a mesma manera donde lo enfastyava i lo dezesperava. (Nantes, Tel Aviv 1952)

el imajinava munchas merkansias, un ombre politiko venia merkarlo por azer de el un enstrumento, un bankiero lo tomava por profitar siempre de su entelijensa ke el akseptava. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Yo aksepto, disho krudamente. Un minuto la kayades reino en la kamareta. Demando de madmazel Shoen eksplikasiones klaras... ke keriya eya por su entremetemiento. (Nantes, Tel Aviv 1952)

La version en idish esta eskrita kon letras ebreas, sigun reglas de eskritura tradisionales mientre ke la version en ladino esta eskrita en letras latinas, i sin bazarse sovre reglas de ortografia tradisionales i akseptadas. (Aki Yerushalayim, 2019)

Todo esto enrezio el estatuto de la mueva eskritura, yamada ??eskritura de Aki Yerushalayim?? i ke ya fue akseptada i adoptada por la mayoria de los ke eskriven i meldan en ladino en muestros dias, (Aki Yerushalayim, 2019)ספרות עממית Literatura popular


Si diskutimos por el puntiko de la yod; si no deshamos repozo al ke está meldando la Tora, i no mos kedamos kayados kuando se yerra, komo podemos akseptar todas akeyas kreyensas, ke vozotros kristianos akseptásh sin diskusiones? (Kuentos, 1986)

el padre, antes de akseptar, le demandó al mansevo: Tú keres a mi ija por su ermozura i sus buenas kalidades o pur su dota? (Kuentos, 1986)