חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1390 ערך מספר

entrada numero 1390

abominasión f.

תועבהפתגמים Refranes


Kale meter muncho tino en la instruksion, sin eya el ser es una abominasionתנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Porke es abominasion a los aisianos (Biblia, Const. 1873)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago i el esmerejon i el buitre, i el el milano segun su manera. (Biblia, Const. 1873)

De su karne no komash, i sus kalavrinas tendresh en abominasion. (Biblia, Const. 1873)

Balanzas de engaño abominación de .A., y peso perfeto su voluntad. (Biblia de Ferrara, 1553)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago, i el esmerejon, i el buitre, i el milano segun su manera, (Biblia, Const. 1873)

I toda otra sierpe de ave ke tiene kuatro pies, abominasion vos sera. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares, i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas, i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran (Biblia, Const. 1873)

Lo izieron zelar kon diozes estranyos, kon abominasiones lo ensanyaron. (Biblia, Const. 1873)