חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

42900 ערך מספר

entrada numero 42900

asentar v.

הושיב, יישב; ארגן; חיבר (שיר, סיפור); הותיר משקע

asentar trushí (t.)

להניח לצרכי כבישה

asentar un fecho

להניח יסוד לעסק, לארגנו ולבססו

asentar una konfafa

לקשור קשר

asento la nieve

השלג יצר משטח חלק

las paredes asentan

קירות הבית שוקעיםדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


asentar una karta/una kantiga/una konseja (Nehama)

esta bluza asenta bueno (Nehama)

el kavé/la azeite/el vino/el vinagre asentan (Nehama)

asento la nieve (Nehama)פתגמים Refranes


Asentimos i barrimos

Asenta kuliko - incha fuziko

Todos se vayan anpalar, ki yo al talamon mi vo asentar.

Barir i asentarקופלאס Koplas


Sentavanse i komian, i sus ojos alsavan, (Poema de Yosef)

revanadas asentava debasho de una gayina (Gizados de berendjena, siglo 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


lo asentes a el i le des a komer i a bever i lo siervas en la meza kon toda tu fuersa. (Meam Loez Bereshit)

Agora ba-avonot bario i asento i diskrepo el mundo en kantidad (Meam Loez Bereshit)

I no kijo asentarlos en lugar ke se asentaron en el primer konbite sino en la guerta del verdjel del rey ke estava plantada de arvoles i espesias ermozas (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

lo fueron abashando asta ke lo asentaron en la tabaka prostera, ke siendo no platiko en ninguna koza no lo estimaron por nada (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)שאלות ותשובות Responsa


Shemuel Kalderon me yamo ami ake fuera adjugar kon el, i yo yami le-Gavriel ... i fuimos los dos adjugar kon el i mos asentimos adjugar (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

kuando sali en tierra demandi a los yemidjis: a onde estan mis haverim? me respondieron dos yemidjis: tomimos a el djudio ke estava asentado en tu lado en el sumbaki por el sovako para sakarlo a tierra i no lo podimos sakar i lo soltimos en la mar i abasho i se undio i no lo vimos mas (Darhe Noam, Venezia 1697)

i vinimos asta un pozo a bever agua, i deskargaron los ladrones el kavayo de Yekutiel i asentaron a komer i se espartieron las mansanas ke yevava el en la ibe (Mahaze Avraam, Sal. 1795)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


En su solombra dezei i me asenti i su fruto fue dulse a mi paladar (Biblia, Const. 1873)

Es konosido en los konsejos su marido en su asentar kon viejos de tierra (Tefilat kol Pe, 1891)

Para asentarlos kon prinsipes, i los aze eredar siya de onra. (Biblia, 1873)

El aze mis pies komo de sierva, i me asenta sovre mis alturas (Biblia, Const. 1873)

e asento la tierra sobre el agua; e con los angeles de fuego; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

en su primodjenito la asementara i en su menor asentara sus puertas (Biblia, Const. 1873)

I Moshe levanto el tavernakulo, i asento sus almirezes, i pozo sus tavlas, i metio sus serraderos, i levanto sus pilares. ( Biblia, Const. 1873)

I tu, mi senyor rey, los ojos de todo Yisrael estan sovre ti, para ke les des a saver kien se a de asentar sovre la siya de mi senyor despues de el. (Biblia, Const. 1873)

Los ke fuistesh veluntarios en el puevlo, bendizid a A'. Los ke kavayash sovre aznas blankas, los ke vos asentash en djuisio, los ke andash por el kamino, avlad. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ansi es ke el asento a komer endjuntos en la kompanyia. (Banyos de sangre, 1912)

lo izo asentar en su meza por senar i azerlo artarlo (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)ספרות עממית Literatura popular


Asentada 'sta Mira-i-beya en el puertal de la kaye, (Blanka Flor)

El me izo asentar i me demando kual era el diente hazino. Yo ke estava ni enbasho ni enalto de las dolores a tanto me ensatani, ke le dishe: Ke berber achileado sos si no puedes apartar de un diente hazino a un diente sano!'' (Sipure Sefarad)

'Ke sepas ke el rey ke metimos ya se murio. Ven i asenta en lugar (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

le dio la mano i lo asento alado; en un kuarto de ora vinieron a la sivdad de Roma (manus. Papo, Sarajevo 1840)

kuando ya vino en la sivdad no veye sino dos o tres kazas entro en kaza le disho el baal a-bayit al moel: entre asente fin ke vienen la djente (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)