חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

37370 ערך מספר

entrada numero 37370

arrempushar v.

דחף בכוח, הדף; דירבן; דחה; דחה (דבר לא רצוי); הסיט/הזיז דבר מה ממקומו בדחיפה; בלע (דמעות צחוק)

arrempushar para abasho

לבלוע

arrempushar a uno

לדרבן מישהו בכוח

arrepushar/se

37680

arrimpushar

39570

rempushar

400250

repushar/repujar

402230דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


tomar una likor/un kavé para arrempushar el komer (Nehama)

kale arrempushar al haragan para ke lavare (Nehama)

arrempushar las lágrimas/las rizas (Nehama)

arrempushar la boda (Nehama)

arrempushar las eskadensias de los pagamientos (Nehama)פתגמים Refranes


Un mal arrepusha l'otroרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


i de rempushar los terminos por loku­siones a raizes fransezas mas entendibles por los leedores. (La boz de Turkiye, 1948)

una muchidumbre de djente okupava sovre el trotuar la repushavan sovre el kamino por adelantar i por tanto su fuersa non le permetia de kaminar mas presto (Nantes, Tel Aviv 1952)

la kashika era de kovre muy simple, kaje ninguna serradura, bastava rempushar fuertemente la tapadura por ke eya se avriera (El Alakran, Tel Aviv 1954)

En fin el iva a meter el pie sovre este mundo ke lo repushava i lo rondjava a la mizeria (Nantes, Tel Aviv 1952)