חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

22780 ערך מספר

entrada numero 22780

amokarse v. refl.

גרף את חטמודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Ainda no se save mokarse ya sta avlando por kazar! (Moscona)

Le disheron ke se amoke, se aranko la nariz! (Moscona)

Amokate novia el moko, ni tanto, ni tan poko! (Moscona)פתגמים Refranes


A Djoha le disheron ke se amoke, se kito la nariz

Le disheron ki si amoka, si kito la nariz

Amokate novia, ni poko ni muncho