חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31900 ערך מספר

entrada numero 31900

aprovechar v.

הפיק תועלת, ניצל; הועיל, היה לתועלת, סייע

aprovecher

31920

provechar

385420דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


melezina de buen dotor aprovecha (Nehama)

apro­vechar a su serkano (Nehama)

aprovechar a los proves (Nehama)

ke no me aproveche este pan si favlo mentiras (Nehama)פתגמים Refranes


Aprovecharon los ratones el momento ke el gato de kaza estuvo absentoקופלאס Koplas


Kon todas estas kozas no le provecharon no pudo echar kazas ni manko mataron (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Sutlach i kozas de leche a el ken kome le aproveche; a dormir ke no se eche, ke no es ansí el dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

dibur bueno a eya le davan: si sus mitsvot eya guadrava de la shehina se aprovechava kuando torna a la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

reada les travo de oyir estos biervos / la dezventura ke les hue al patri de eyos / aspros i dineros no le aprovecho / kon su mano lo echo/ no le izo hayre / se le hue el aire (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


i le aprovechara muncho para el otro mundo (Meam Loez Bereshit)

Alevanta, yama a tu Dio, i aze sigufim i taaniyot i tevilot mas, porke todo lo ke izites en Misrayim no aprovecha nada (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

tambien mos disheron de espantarlo supito, puede ser ke aprovechara para esto (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

Kada keli se demudava i se azia de munchas sortes porke era burmali i un keli aprovechava para munchas melahot komo salero i platiko i djarro (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

este penser aprovecha por ke no atorve ni se tome muncho saar si le vino algun mal a la kavesa ? otro ke tomara las kozas kon repozo i kon pasensia (Pele Yoets I, Viena 1870)

i les dio a kada uno un livro ke ayi esta aklarado las kozas ke aprovecha por el vestido i loke les danya (Pele Yoets I, Viena 1870)

i lo inchian de piedras ke no tenia de azer en eyas pegima, komo el kuchiyo de shehita ke si ay enel tantiko de pegima no aprovecha (Meshivat nefesh I , Const. 1743)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


No aprovechara aver en dia de saña, y justedad escapara de muerte. (Biblia de Ferrara, 1553)

No aprovecha thesoros de malicia, y justedad escapa de muerte. (Biblia de Ferrara, 1553)

No aprovecha thesoros de malicia, y justedad escapa de muerte. (Biblia de Ferrara, 1553)

e non les aprouechaua cosa ninguna, e pelauan sus baruas, e mesauan sus cabellos, e fazian su sacrefiҫio de lo que mesauan a sus dioses. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

E desque vieron que non les aprouechaua cosa ninguna, dixeron uno a otro: ay aqui de aquella gente que saco el Señor de tierra de Egibto, e les partió la mar por doze carreras; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)ספרות עממית Literatura popular


I mas, kefi a la ley, non aprovecha por mujer. (Sipure Noraot,1885)

un dia se hue onde el rav dela sivdad i se le echo a sus pies i yoro i se aharvo i se arrasto en basho diziendo: guay de el aya komo desho su ley santa ke se dio en Sinay i komo se hue a servir ley falsa ke no aprovecha i sus echos todos tuertos (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para kriatura ke tiene dolor de korason: ke pize ruda menuda i ke le de a bever kon vino saraf i esto aprovecha tambien para los grandes (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula para kriatura ke tiene kefiya ke es batidero de pies i de manos: kuando kaye en akel lugar ke kayo ke le kiten de el la kamiza o los vestidos i ke los korte a pedasos i ke los enterre a eyos en el lugar ke kayo i aprovechara beezrad a-El (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula para la mujer ke tiene huerte parto: ke tome shilia de mujer otra ke es el pelejo ke sale enbrujada la kriatura kuando nase, ke la keme seniza i ke le de a bever kon agua i ansi a ken ke le kedo la shilia en la tripa aprovecha ansi (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula si enkolgaras kaveo de perro preto entero sovre uno ke tiene ruah raa aprovechara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para fayar la perdita: ke aprometa pr' para shemen la-maor por su alma de ribi Mair luego fayara la perdita, i ke non deshe pasar tienpo muncho siendo ke despues non le aprovechara el neder (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para avrir la maká: ke tome sevoyas ke las korte a migajikas chikas i ke la kuzine a eya kon leche asta ke se amoyese i ke meta en el grano i se avrira i esto aprovecha para todo modo de ferida ke en el mundo (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para dolor de kavesa: ke tome trigo de shual i ke kuzine kon vinagre huerte i aprovechara kon ke se meta en la kavesa asta ke sude (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula i kabala el kere ir del kuerpo i non puede ir: ke se alevante i se asente asta munchas vezes i provechara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para afermoziguar las karas i para los ermoyos malos ke salen en las karas i para dolor de las orejas aprovecha gordura de pato i de los gayos, la gordura aprovecha para demenesteres de las mujeres (manus. Papo, Sarajevo 1840)

kriatura ke tiene dolor de korason ke pize ruda menuda i ke le de a bever kon vino saraf i esto aprovechara tanbien para los grandes (manus. Papo, Sarajevo 1840)

[segula para prenyes]: ke tome leche de perra, ke se lave la erva i ke sea meshamesh kon eya luego i aprovechara` i tiene demenester de azer esto munchas vezes (manus. Papo, Sarajevo 1840)