חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

750 ערך מספר

entrada numero 750

abediguar v.

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

abediguar almas

פיקוח נפש

abidiguar

820דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


abediguar famiyas, hazinos, guerfanos i bivdas (Nehama)

abediguar a su provre, a su djidio (Nehama)פתגמים Refranes


Mijor un sezudo ke te aharve, ke un loko ke te abedigue

Ni para bivos onrar, ni para muertos abidugarקופלאס Koplas


i toda ija ke nasiese al naser abediguase. (Koplas de Par'o, 1901)

Yamo: ''Ya Dio, abedigua a este ijo de la aniya, toma la yave de la luvia ke no podesta sovre todas dos Eliau'' (Koplas de Eliau, sig. 18)

Despues de las palavras las estas, engrandesio el rey a 'Haman, ijo de Hamdata, i puzo su siya de todas las siyas mas alta; a el ke kiere abedigua, i a el ke kiere matar, mata; ke no ay kien le diga ni si, ni no. (sova semahot, Livorno 1782)ספרות תורנית Literatura relijioza


yamo el rey de Mitsrayim a las komadres i disho a eyas: porke izitesh la koza la esta de bushkar mezonot a las aniyot i abediguates a los ninyos? (Meam Loez Shemot I)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I para abediguarvos por eskapadura grande (Biblia, Const. 1873)

A' mata i abedigua, el aze desender a la foya i aze suvir (Biblia, 1873)

i Yeoshua izo paz kon eyos i tajo kon eyos firmamiento para abediguarlos i los mayorales de la kompanya les djuraron (Biblia, Const. 1873)

porke por solombra la sensia, por solombra la plata, i vantaje del saver ke la sensia abediguara a sus duenyos (Biblia, Viena 1841)

yo mato, i yo abidiguo; yo yago, i yo melezino; i no ay kien eskape de mi mano. (Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i nos adjuntemos al real de los Arameos; si nos abidiguaren, biviremos; i si nos mataren, muriremos. (Biblia, Const. 1873)