חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

6440 ערך מספר

entrada numero 6440

afitar/afitarse v./v. refl.

קרה (מקרה נדיר, יוצא דופן), התרחש; גרם עצירותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Afito ke me topi en kaza (Moscona)

la muca dulsera afita (Nehama)

le afitó de ganar la lotería (Nehama)

siempre viene a la ora, oy solo le afitó de venir tadre (Nehama)פתגמים Refranes


Kuando sales a kamino ke ti afitaספרות עממית Literatura popular


No ay dubio ke anoche te afitaria alguna kavesa de kavra en lugar de kavesika de kodrero! (Sipure Sefarad)

el yerno ya mos afito, es un ijo bindicho i buen chalishkan i mi Davi tambien. (Sipure Sefarad)

Saviendo ke para irse a kaza su ermano pasava por un kyupriiko estrecho, el riko tomo una bolsa, la incho kon oro, la metio enmedio del kyupri i se eskondio por ver loke va afitar. (Sipure Sefarad)

i se yo, mil modos de sakametlikes ke pueden afitar, ya se tiene visto el Dio ke no de! (Sipure Sefarad)

Afitó ke esta mujer trusho la kestión kon los vizinos, i eyos le disheron ke éste no save nada, ke es mintirozo grande, i ke lo ke eskrivió es patranyas i bavajadas. (Kuentos, 1986)

largo tiempo Yako Abenshoan i Mamo no eskapavan de kontar kon regreto lo ke les avia afitado kon la pinturia de Gogumagogu. (Sipure Sefarad)

si el dezventurado se metia a esplikar loke le afito, aprometiendo de tornar las paras kon su demaziado, Yako le respondía kon despresio: (Sipure Sefarad)

ma, sikomo me se vesh djente simpátika vos puedo dar un konsejo: si por endelantre vos afita alguna pinturia, antes de venderla yamame i yo vos diré si es rala i valutoza o no. (Sipure Sefarad)

se entiende ke okaziones komo estas no afitavan en kada día (Sipure Sefarad)

Afitava dias de echo flako, ma las semanas antes de las fiestas no se dava a mano. (Sipure Sefarad)

A la tresera vez na ke ya le afito i me kito el diente hazino, le pagi por tres dientes, ama me alevanti kontente porke sali kon mi kapricho. (Sipure Sefarad)