חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

51970 ערך מספר

entrada numero 51970

aver v.

היה (יש), היה לו, הכיל, היה ל-, התקיים, קרה

avía de ser

היה היה

ay de

כדאי ל-

ay ke

צריך ל-, יש צורך ל-

tener dar i aver kon uno

לשאת ולתת עם מישהו

tengo de aver

אני חייב לקבל

a no aver avía sien personas

נכחו שם לפחות 100 בני אדם

avras de saver

עליך לדעת ש-

ay koza en el

יש בו משהודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


ay Dio en los sielos (Nehama)

uvo pleito: (Nehama)

buen aver de djente! (Nehama)

aver ay de ver/d'ambezar/de meldar/d'estudiar/de entender (Nehama)

ay ke ver/ke meldar/ k'estudiar/ k'entender: (Nehama)פתגמים Refranes


Kon parientes ke no tengas dar i aver

Ken marido ay di servir, la noche no ay dormir

Ande ay franses, no ay fez

Ande no ay madre no ay ni padre

Mar i guerta ki no ay buelta

Dale ke le daras, guay ke de si no ay, de su mano no ay

Kituba sin ketata no ay

Ajo dulse no ay

Ay altas i bashas

Ande no ay banyo, no ay danyo

Bet-ahayim de ambre no ay

Ay dar, ay saludar

Emprestimo bueno no ay

Kura dulse no ay

Lenya sin fumo no ay

Malorozo, mas malorozo ay

Mashal mentirozo non ay

Muerta dulsi no ay

Muncho ay, muncho se va

Ande ay bien kerer, no kave mal meter

Kuando mazal no ay, ventura ke buska?

Kuando ay dar sos bueno

Kuando ay luvia aze friyo

Ande ay ahadu ay beraha

Lavor ke aya, ke salud no mankaקופלאס Koplas


Y kon la alegria uvoselo olvidado, (Poema de Yosef)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I tu, mi senyor rey, los ojos de todo Yisrael estan sovre ti, para ke les des a saver kien se a de asentar sovre la siya de mi senyor despues de el. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


No aviya muncho a ensistir sovre el presio ke Izidor le pagava, (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

un merkader disho averse enkontrado kon el konde en Alemania, ma ke el avia tomado otro nombre i no kijo azerse rekonoser del merkader italiano (La Epoka, Sal. 1900)

ay dias ande este djurnal es muy alegre al meldarse (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


Aun ke bivian en la mizma sivdad, no se avian visto por anyos, (Sipure Sefarad)