חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

 
מילון המובאות: קופלאס ופיוטים
האות A בלבד

 

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

מילון המובאות: קופלאס ופיוטים

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Diksionario de sitasiones: Koplas

Segun el orden alfabetiko

 

 
מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

150

abaldado adj.

נכה, בעל מום, משותק

Ke kon tal gran gerra de tantos dias, askier de tantas vias, su sensia baldada, ke no izo nada. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

190

abandonar v.

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

I el, abandonando su grande karinyo, korio alegre onde su karo ninyo; (Im afes, Papo 1894)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

290

abashado adj.

מנוזל, מצונן; שנפל, ירוד

pense en su alma la presiada de lugar santo es abashada, si terna zahud sera sonalsada kuando va de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

ensanyose i abasho, -asi seas bivo i sano (Toledo, Koplas de Yosef)

En este dia abasho el Dio en Sinay i milarias de mal'ahim kon el (Ketuba de la Ley)

grandes dolores ke le venga i le abashe me'huma: (Gizados de berendjena, siglo 18)

Luz le abasharia de la shehina el rey bien la atina las sus karas ruvias ke paresen djoyas (Purim, De-Fes, sig. 18)

Kon estos abasha asta la fondura de la mar, la mar se aze delantre de ti un sanegor. (Donme, sig 18)

kon tres malahim abasho mishemé rumá; los malahim le izieron la kama, kon neshiká le tomo su neshama (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

piedre kudiado, salvador de Israel, resivi tu tefila esklavo fiel, yo abashare kon Mihael i Gavriel, ande ti Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

por su pezar es abashado i por su pezar es afigurado, i por pizar es kriado a venir a la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Es por esto ke abashara sovre Sinay / el kreador del mundo ke es Adonay / porke deprenda toda la existensia / i tome por manto la amuldensia (umildansa) (Ketuba, manus. Rodosto 1931)

A' rey fuerte azien abashar i azien enalteser / kon dichas de santos i kon setensia de andjeles / despedasan penyas i rompen montes (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

360

abasho adv.

מטה, למטה

se echavan de boka abasho i se enkorvavan a mi maso.'' (Toledo, Koplas de Yosef)

a ti A' todo modo de kriansa sea de arriva sea de abasho dan edut ke eyos se depiedren i tu estas para siempre (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

440

abastado - El Abastado

שַׁדַּי, אלהים

entendido de gran sensia, kerido de el Abastado, (Toledo, Koplas de Yosef)

komo la espiga uno sovre otro nisim ke nos amostro el Dio Abastado alto i enshalshado. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Bendicho el abastado ke mos dio dia onorado, kada shabat amejoreado (El Dio alto)

No kale akodrar todo lo pasado / rogaremos al Dio sea olvidado / i el Abastado / ke es buen pagador / ke kastige al pekador / al ombre djenerozo / el Dio le de repozo (La Amerika, 1911)

Teshuva kale azer por nuestros pekados / rogaremos a el Dio sean pardonados / i el Abastado / nos mande la salvasion / a toda la nasion / el dia alegre vino / kantemos de kontino (La Amerika, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

490

abastar v.

הספיק

Ya es bien abastado lo ke aviamos pasado; mandamos a el untado, mashiah de Israel. (El Dio alto)

Haserim son de saver no ay ken los entienda no les abasta a ver para sus biviendas (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

520

abasteser v.

סיפק, כילכל, צייד

ken puede abasteser por alavar tus senyales (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

550

abastesimiento m.

הספקה, אספקה, צידה

siendo ke keria askier muncho i no tenian abastesimiento para todas las males (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

610

abatido adj.

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

Muncha mala djente son, estan esparsidos sobervios de korason i no abatidos (Purim, De-Fes, sig. 18)

zaif disho ke estava le erguelio la kavesa / de ver todo este mal no ay ken lo vensa / kon muncha tristeza / a enprezo se hue / abatido esta el oher / no ay ken lo ate / de ver este desbarate (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

630

abatir v.

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

De suyo se meldava la eskritura porke el Dio de la altura aze gran milagro abate ombre agro (Purim, De-Fes, sig. 18)

Komo ver esto Elia en la tierra los batiera por esta djente tan negra komo estan muriendo puevlo santo del Dio de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

650

abatirse v. refl.

נדכָּא (נעשה מדוכא), נחלש; התמוטט; כמש, נבל

A Haydar ya arrivimos, de haftonas mos konsomimos, tres dias estuvimos, de ansia mos abatimos (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

750

abediguar v.

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

i toda ija ke nasiese al naser abediguase. (Koplas de Par'o, 1901)

Yamo: ''Ya Dio, abedigua a este ijo de la aniya, toma la yave de la luvia ke no podesta sovre todas dos Eliau'' (Koplas de Eliau, sig. 18)

Despues de las palavras las estas, engrandesio el rey a 'Haman, ijo de Hamdata, i puzo su siya de todas las siyas mas alta; a el ke kiere abedigua, i a el ke kiere matar, mata; ke no ay kien le diga ni si, ni no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

755

abediguarse v. refl.

הוחיה, הוקם לתחיה; קם לתחיה

i toda ija ke nasiese al naser abediguase. (Koplas de Par'o, 1901)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

840

abilidad/abilitá f.

זריזות, כשרון, מיומנות, חריצות, תבונת כפים, כשרוניות

Kuanto bueno es ke los Estados Unidos / komo seheludo paes tuviendo buenos grandinos / i ministros finos / ke deklararon neotralidad / Vilson mostro abilidad / en este pleito agudo / el se rijo muy seheludo (La Amerika, 1915)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

890

abismo m.

תהום

Munchos anyos estuvimos eskondidos / i en el abizmo estuvimos undidos / kuando un grande djudio la bandiera keria alsar / Ah! Lo yevo la muerte sin su dezeo alkansar (La Amerika, 1916)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1140

abogador/abogado m.

עורך דין, פרקליט, סניגור

De buena razon seras mi abogado, (Poema de Yosef)

Yosef penso ese dia ke seria su abogado. (Poema de Yosef)

Komo la flama mi amor, kema, bushka al Kreador, no ay a mi abogador (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1210

abolar

עף, טס, ריחף, עופף, ריחף, פרחנמלט במהירות

i komo la polvorina ke abola, (Untane Tokef)

responde la alma: yo so alavada; el puerpo peko i yo no kulpo nada, por aver del mundo so abolada kuando me vo de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

Rabanim de la nasion eskojidos todos / darshen en las keilot asegun sus modos / ke agan a todos / los korasones despertar / i de lo negro aboltar / porke el Dio kere salvarmos / kale aparejarmos (La Amerika, 1911)

de noche se le izo i la su venida / bendiziendo a el Dio ke le dara muncha vida / kon buena salida a kaza bolta / ala semana se le konta / estas mis rogativas / ke munchos anyos bivas (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

i se bolto por kruel sovre su ijo, su kerido. (Toledo, Koplas de Yosef)

atras se boltaron toda su djente (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Leshos de milias kuatro atras se boltaron ke no les venga el tiro ayi abasharon (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Kon grande shakeka ayi se asento; el mazal se le bolto, en lugar de fuersa yazio en la fuesa. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1470

abonar v.

החתים (על כתב עת וכו'); עשה הנחה, הוריד מחיר

Los klubes i sosietas siempre van pujando / mansevos de la nasion se van abonando / todos van gritando / kon grande ahadut / adelantre joventud / penar por el progreso / siempre sin intereso (La Amerika, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

sus ermanos se selaron, enyadieron a aborreserlo; (Toledo, Koplas de Yosef)

tahbulot i ormot munchas azemos todo es ke lo enganyemos, i despues lo aborresemos lo desterramos de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1920

abrevar v.

השקה; השקה הצאן

Tambien mando abevrar kon atuendos finos no merese de yerrar ni ke manke vino (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2030

abrigar v.

נתן מחסה, הגן

I le disho su padre: el Dio santo mos abrigara, i el karnero El mos amostrara, veluntad de muestro Dio en nos se afirmara (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2050

abrigo m.

מקלט, מחסה

Ansi el mandado del enperador ke lo tiene en amor el es su amigo tambien su avrigo (Purim, De-Fes, sig. 18)

ken es enemigo se repentira, tanbien se verguensara, por esto bendigo al Dio mi abrigo (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

i respondio su padre: en el Dio bivo de avrigo / ke El es ke amostrara por su alsasion el karnero / save ke todo lo ke envelunta el Dio aze / fraguaremos mi ijo oy delantre de El siya / estonses se enshashara sangrifisio i el sangrifisian (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2310

abudaraho m.

קוויאר יבש, ביצי דגים מיובשות

Uvrizikas de ternera, ava, mansana i pera, avgotaraho sin sera porke es bueno para bever. (Mandjares de Purim, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2720

achik (t.) adv.

בבהירות, בבירור

le ara algo de provecho si es achik ke se trave asi a ser tsenua (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2748

achiktá (t.) adv.

בגלוי, תחת כיפת השמים

esto ke vieron en la madre achikta fue por la ihteza ke demandaron ot i siman (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2900

ad ayom (ebr.) adv.

עד היום

Ad ayom la nemistad la tienen guardada, mos amostran amistad komo eskarada; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2930

adalet (t.) m.

שמחה, עליזות; גיבוב כלים וחפצים

i las kazaron kon muncho adalet i konsograron kon djente grande ke mas antesdita djente grande no lo begeneavan a dito padre de novia ni por mesharet (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3040

adar (ebr.) m.

אדר, חודש אדר

zayin de Adar se apregono kon muncha bealá: serrad las puertas de los sielos i no resivas su tefila, ke ya se le fue la gedulá (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3130

adelantado adj.

מתקדם, מתקדם בדעותיו; מוקדם; כשרוני

Tanto riko i eznaf se van okupando / tomaron muevo medjlis todos ayudando / otros van pensando / eskolas de fondar / al prove adelantar / porke vaya adelantado / nuestro puevlo alavado (La Amerika, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3160

adelantar v.

התקדם, השתפר; הקדים, קידם

Una boz ya le grito ke se adelantara. (Puertas de veluntad)

Tanto riko i eznaf se van okupando / tomaron muevo medjlis todos ayudando / otros van pensando / eskolas de fondar / al prove adelantar / porke vaya adelantado / nuestro puevlo alavado (La Amerika, 1911)

Djugar i emborrachar, haraganear i gastar / ansina nunka puederas adelantar / repentete mi ermano, rekoje bien la mano / esto te dize el aumoristikano (La Amerika, 1914)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3520

adientro prep.

ב-

burakadas por adientro i inchidas a no mas (Gizados de berendjena, siglo 18)

las vaziava por adientro i les deshava los fondikos (Gizados de berendjena, siglo 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3870

adjidear (t.) v.

ריחם

miravan de enfrente sin esvarear, no avía adjidear de los enemigos a presio de igos. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4040

adjuntado adj.

מחובר, מלוכד, מאוחד, מצורף, מוצמד, נלווה

Fuerte era por ser uno fueron adjuntados. (Donme, sig 18)

batieron en puertas de piadades por avrir / el ijo por ser sangrifisiado i el padre por sangrifisiar / esperantes a el Dio i en sus piadades por enfiuziar / esperantes a H' renovaran fuersa / rekiered en eredad de el Dio por seer adjuntado (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4070

adjuntar v.

חיבר, איחה, איחד, צרף, הוסיף, הצמיד, עשה אגודה אחת; כינס, אסף, הפגיש; שידך בין אנשים, הפגיש

Veni, todos adjuntemos, a su nombre bendeziremos i de El demandemos la bendision de Israel. (El Dio alto)

Venid vos i adjuntad los prinsipes mios kondes i djentios (Purim, De-Fes, sig. 18)

Tenemos de adjuntar todos los vizinos para tanyer i kantar i prevar los vinos; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Kuando todas las kriaturas se van adjuntar / i por azer bien todo ombre se va aprontar / todos los djudios se van alegrar / i kada uno jenerozo se va mostrar (La Amerika, 1916)

I su mano la tienda de los galgalim adjunto I kon kolchetes de el poder telas de las kriansas ato (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4090

adjuntarse v. refl.

הצטרף; התכנס, התקבץ; התחבר, התאחד, התלכד, התאחה, התמזג, התווסף

Ya vee ke el sielo en mi envelunta; Mi korason a su dezeo se adjunta; (Im afes, Papo 1894)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4135

adjustarse v. refl.

התווסף

se djustava diziendo mal rebolvi / i enmentarash ke yevo esta toka ke le komio moneda de ribi Yosef 'ha-Levi / enel komercho del tutun / lo atemara el Dio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4220

administrasión f.

מינהלה, מינהל, ניהול, הנהלה

la administrasion sinagogal i su prezidente / a los senyores maftirim es muy rekonosiente (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4340

adó? interog.

איפה?, היכן?

Viendo Yits.hak el fuego i la lenya aparejado, le disho a su padre: ado el karnero ke por korban sera ayegado? Su padre le respondio para ke no fuera atorvado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

anduvieron ambos eyos por azer en la ovra / i respondio Yits.hak a su padre ansi: / mi padre vi fuego i lenya de la ordenansa / ado mi sinyor karnero ke no la 'halaha? / si tu en dia este tu ley olvidan? (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4370

adolensiar v.

החליא, הכאיב

Guay a mi por mi madre ke se adolensiara! (Puertas de veluntad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4490

adoloriarse v. refl.

הצטער, התעצב

Siendo ansi en su tino se desbaratara i kostumbre le vino se adoloria (Purim, De-Fes, sig. 18)

A' oyi i me estremesi dia ke enel me vijitas / tenbli i me adoloryi dia ke en el me djuzgas / me arrebashi i me atorvi de kuanto kon tu folor me apokas (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4700

adornado adj.

מקושט, מעוטר

En fin, el dia esperado esklaresio / kada muntanya glorioza aparesio / adornada gustoza i kontente / delantre de nuestro kreador potente. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4860

adrer /adrir v.

שרף, הבעיר, הדליק; בער

Ora ke mi kuerpo en el fuego se adrera, un poko de seniza por mi rekodro guadrara, (Puertas de veluntad)

Dezilde a mi madre Sara ke su gozo perdio, el ijo regalado ke de noventa anyos lo pario, el kuchio lo degoyo i el fuego lo ardio (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

de el kuchiyo mi alma djimira rogo aguza mi padre el kuchiyo i mi atadero enreiziar / i la ora de ensender el fuego i mi karne adrira / toma kontigo lo ke de la siniza kedara / dezilde a Sara: esto kedo de Yits.hak (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5250

afalagado adj.

מנוחם; מרוצה

les disho a eyos: mi puevlo amado, ya vo lo perdono, yo pedri kudiado, presto fue afalagado el si' de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5260

afalagador/dera n. & adj.

מנחם

Uno ke se yamava djudio falaguero; (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5280

afalagar v.

הרגיע, ניחם, ריצה, השקיט; נתן סיפוק

Duro por ensanyar, i lejero por afalgar. (Untane Tokef)

A mi madre yevara i kon esto se afalagara. (Puertas de veluntad)

A' a el lo endechava: kuando pekaron Israel el me afalagava, i ruah akodesh lo alavava (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Viendose Vashti el ravo de la gran vestia, empeso a yorar i dezir: guay, ,ke es esta sentensia? Sus donzeyas la afalagavan i para eya no avia pasensia; guay, ke ize pekar a las Judias, ke de otro no me vino, no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5350

afamado adj.

מפורסם, ידוע, נודע, בעל שם; רעב, משתוקק ל-

Los de Belogrado eran afamados, agora no son kontados porke no tienen parás ni dukados (Asidio de Belogrado 1788)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5380

afán m.

עמל, סבל

porke mueras kon afan, I tanbien piedras la jornada. (Toledo, Koplas de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5590

afedentar v.

הטריד, הטריח

el nombre de la gaava es fedorenta, la tenemos en la enkuvierta, fiede komo koza muerta, ke afedenta la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5650

afeitar v.

איפר, פירכס, קישט

Yosef respondia razon muy afeitada: (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5670

afeite m.

קישוט, עיטור; איפור

Tamar no demandava kolor ni afeite no menos se untava dingun azeite (Purim, De-Fes, sig. 18)

De ver los sarayes komo van sin djente, las kokonas de eyos no meten afeites; de ver a sus maridos kortados enfrente se van sufriiendo komo la azeite (Kalumnia de sangre, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5850

afermoziguarse v. refl.

התייפה

Mordehay no lo indinyo ni kijo umiliarse kon imaje ke sinyo por aformoziguarse (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

Komo los kito afuera, su shevet todo viera ke izo de esta manera korrieron aferrarlo i matarlo a Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6040

afigurar v.

צייר, צייר דיוקן; פיסל, עיצב; שיווה בדעתו, שער בנפשו, צייר בדעתו, דמיין

por su pezar es abashado i por su pezar es afigurado, i por pizar es kriado a venir a la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

yevalos a su asiento. afirma, Senyor, el djuramiento (Toledo, Koplas de Yosef)

de afirmar la Ley tanto kon proveza komo tener muncha bonansa: (Ketuba de la Ley)

Grande zehut tiene el senyor parido, ke afirmo la misva de Avraam avinu. (El rey Nimrod)

kavod grande tu ternas si al yetser no eskucharas, a mis mizvot tu afirmaras, las ke se azen en la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6340

afirmarse v.

התגשם, התממש, יצא לפועל (נדר/איחול/תחזית)

Los suenyos se afirmaran ke tu as sonyado.'' (Poema de Yosef)

Veluntad de muestro Dio en nos se afirmara i la siya de su onra oy se relustrara (Puertas de veluntad)

I le disho su padre: el Dio santo mos abrigara, i el karnero El mos amostrara, veluntad de muestro Dio en nos se afirmara (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

O puevlo de Israel! / del esklavaje eskapar si keres / mira de ser umilde komo Sinay / para ke poze entre ti Adonay / i se afirme: ''Veanavim yirshu arets''. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6710

afogarse v. refl.

טבע, השתנק; השתעמם עד מוות

Pregon salio por todas las sivdades: Todo ijo ke nasiese al naser afogase (Koplas de Par'o, 1901)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6930

afortunado adj.

בר מזל, מאושר, עשיר; דואג, חרד

Para ora komo esta tan afortunada (Koplas de Purim, 1545)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7140

afriido adj.

מעונה, רדוף; סובל מהעדר דבר מה שהוא משתוקק אליו ביותר

miramos buena komida, i buena sea la bevida, la alma keda afriida, no goza de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

de el dia de su seer presona es apretado i afriido yagado aharvado de el Dio i krevantado su presipio tamo empushado i su trazeria paja arrojada (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7160

afriir v.

גמל, מנע, שלל, קיפח; עינה, רדף; העני (הפך לעני)

ke a su alma afrie kayentura i gran fierve.'' (Toledo, Koplas de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7170

afriirse v. refl.

נגמל, מנע מעצמו; התענה

Puertas de veluntad es ora de avrirse; dia ke mi kuerpo deve afriirse, (Puertas de veluntad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7215

Afrika f.

אפריקה

En estando yo en la Afrika / me determini de avlar de Amerika / me asenti a eskrivir estac poezia / i rogo ke kada uno la melde demazia (La Amerika, 1916)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7240

afrisión f.

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

Shorrada se entra oy kon esta grande gerra / djidio, turko i goy kaye muerto en tierra / la mizeria aki entra / i se yeva afriision / kuando avra eskapasion / de esta matasina / ke trayen las ruvinas (La Amerika, 1915)

se apiado el Dio de ver muesra afriision / estavamos kon tanta pasion / se tomo kon todo el mundo de nasion / tal mamzer no vidi yo (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7260

afrito adj.

משולל, חסר, מנוע, מקופח; מסכן, נענה, מעונה; מתאווה ל-, רעב ל-, משתוקק; ילד רע

apiadame en el presio, ke el alma tengo afrita. (Toledo, Koplas de Yosef)

-''akeya korkovadika kon el alma muy afrita, (Toledo, Koplas de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

no kreemos en ninguno fueras de ti. Dio kerido. (Toledo, Koplas de Yosef)

Su ermana la nevia una barka le aria, por adientro i por ahuera la enpezaria, (Koplas de Par'o, 1901)

Komo los kito afuera, su shevet todo viera ke izo de esta manera korrieron aferrarlo i matarlo a Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7530

afuerte adv.

בחוזקה

komo le viene afuerte para bever un vazo (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7610

aga (t.) m.

אגא, ראש, מנהיג, שר; תואר לאדם מכובד חסר השכלה

ni katan aga ni mahkeme ni emir, (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

enkomendo a el buluk bashi i a el kol agasi (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7740

ágila f.

נשר, עיט

por alkansar la rikeza se aze komo la agila lejera (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7810

agizar (fr.) v.

השחיז, חידד

Rogo, senyor padre, bueno de atarme i el kuchio aguza antes de kortarme. (Puertas de veluntad)

de el kuchiyo mi alma djimira rogo aguza mi padre el kuchiyo i mi atadero enreiziar / i la ora de ensender el fuego i mi karne adrira / toma kontigo lo ke de la siniza kedara / dezilde a Sara: esto kedo de Yits.hak (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7815

aglomerasión f.

יישוב; התכנסות, התקבצות

grande aglomerasionde damas i senyores / vienen a sintir el kante delos amatores (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

Yaze komigo agora, non sea mesturada.'' (Poema de Yosef)

Disho kando le azia: ''A mi vernas agora!'' (Poema de Yosef)

De estonses asta agora, travajando por Israel. (Donme, sig 18)

Respondio 'Ester: yamen a 'Haman i venga agora, i konbite se arme en esta ora. Le Disho el rey: si, senyora, ke tu dicho no la baldo, no. (sova semahot, Livorno 1782)

i djimieron todos los mal'ahim de la merkava / ofanim i serafim demandantes por nedava / engrasiantes a el Dio por el sinyor de Yits.hak: rogo da rezgate i otro en su paga da / Ah Dio, non agora sea el mundo sin la luna klara (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8030

agradar/se v./v. refl.

נשא חן, מצא חן

ke no le agradava vaka sino la buena kordera: (Gizados de berendjena, siglo 18)

La segunda si oyish vos agrada mas i mas, (Gizados de berendjena, siglo 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8060

agradeser v.

הודה

agradeses el karnero ke le mostrates, i no olvidas el padre ke aprevates. (Im afes, Papo 1894)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8570

agrito adj.

חמצמץ

kon vinagre fuerte i limon ke salieran bien agritas, (Gizados de berendjena, siglo 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8580

agro adj.

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

De suyo se meldava la eskritura porke el Dio de la altura aze gran milagro abate ombre agro (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8710

agua f.

מים

Hasid fue a oras de tadre paseando por la kaye topo al ijo i a la madre les demando un poko de agua, ''ke kero bever'' Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Dio su fuego a mi alma por kemar, munchas aguas non pueden amatar. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9180

agudo adj.

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

La su boka agudika kon un pinyon la tapare. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9510

ahadut/ahadud (ebr.) m.

אחדות, איחוד, סולידריות

Los klubes i sosietas siempre van pujando / mansevos de la nasion se van abonando / todos van gritando / kon grande ahadut / adelantre joventud / penar por el progreso / siempre sin intereso (La Amerika, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9590

aharayú(d) (ebr.) m

אחריות; סיכון, סכנה

resivio el aharayut de lo ke mankara en eya (Ketuba de la Ley)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9650

aharvado (ebr.) adj.

חבוט, מוכה; מקולקל, רקוב; מוכה כלכלית

aharvados de espada i kombatidos de saetas (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

de el dia de su seer presona es apretado i afriido yagado aharvado de el Dio i krevantado su presipio tamo empushado i su trazeria paja arrojada (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

enpesaronse a harvar ke les entro grande pleito, (Toledo, Koplas de Yosef)

Alshten (?) kon haftonas , al apelo mas i mas, bloko vas i shtupo vas kon krueldad, mos aharvavan sin peadad (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

'Hayom 'harat olam dezid kon muncha alegria / la djustisia i la verdad arrivo en Turkia / muncho negro avia i sin pueder avlar / mos tomavan a harvar / mizmo mos akuzavan / i mos aprezavan / (La Amerika, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9690

aharvarse (ebr.) v. refl.

היכה עצמו

Yeoshua muncho se atorvo, sus vestidos razgo i muncho se harvo, i los kaveos de su kavesa se los travo (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9805

aher (ebr.) adj.

אחר

mando a dezir si ay mas shohad angusio a djudio i no aher / lo komio moneda de ribi Avraam Elkahed / doblado se las mandara el Dio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9995

ahteza (t.) f.

צורך

esto ke vieron en la madre achikta fue por la ihteza ke demandaron ot i siman (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10130

Aífto m.

מצרים

las albrisias de Ayifto las traiya en un biervo. (Toledo, Koplas de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10180

aína adv.

בחפזון, מיד

i se alevanto en un punto muy presto i muy aina. (Toledo, Koplas de Yosef)

respondiole el su padre, muy aina i muy luego: (Toledo, Koplas de Yosef)

Aina i presto mos frague el santuvario: (Ketuba de la Ley)

Alkansolo a saver el rey Nimrod esto, mando ke lo traigan aina i presto: (El rey Nimrod)

Fuese 'Ester a el rey aina, le Disho: Bigtan i Teresh te kieren entosegar komo una gayina; Mordekay el Judio me lo Disho asina. Por esto guardese el rey ke no lo entosigan, no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10200

aínda adv.

עוד, עדיין; בכל זאת

Para eya konortador ainda no nasio. (Puertas de veluntad)

Ainda oy esto existe / i kada uno azerse grande insiste / i ansi es ke ay miles de komunidades / en Nuyork i en otras grandes sivdades (La Amerika, 1916)

Korriendo torno a el rey el gran sinklavo, i mil males avlo de la reina, le puzo un gran klavo; dize ke no kiere venir, ke inda ayer eras de su padre esklavo, i no aze kuenta del rey ni de los senores, no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10240

aírar (1) v.

הכעיס, הרגיז, עורר כעס

Hahamim van airando detras de muestro goel (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

Kon aires i vientos se desvanesio kaje ke le paresio ke un andjel lo asota bien le va derrota (Purim, De-Fes, sig. 18)

kara de muncha shehina ke el Dio mo lo guadre / de verlo kon el kalpak ke le dio mas donaire / parese un aire a senyor Yehezkel / ke biva este i akel / no veamos faltura / de su sonbultura (manus. Teza, 1820)

reada les travo de oyir estos biervos / la dezventura ke les hue al patri de eyos / aspros i dineros no le aprovecho / kon su mano lo echo/ no le izo hayre / se le hue el aire (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10650

ajada f.

רביכת שום

karne asada kon ajada se asentan ija i madre, (Gizados de berendjena, siglo 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10670

ajeno n. & adj.

זר, נוכרי

Fuese a la korte de konsuelo ajena (Koplas de Purim, 1545)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10690

ajiko m.

שן שום - סגולה כנגד עין הרע

kon sus ajikos mundados dientro de una kaldera. (Gizados de berendjena, siglo 18)

i ensima le echava salsa kon un ajiko majado. (Gizados de berendjena, siglo 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10850

aká adv.

כאן, פה

'Ven aka, mis amores, kierasme konortar; (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10955

akalsear v.

לסלול (כביש, מסילה)

enfortesidvos i gozadvos ke la prea se kumplio / a el Fuerte esperad, su firmamiento guadro a vos / i suviran a Tsion i dira / akalsead akalsead sus kalsadas / empese la anyada i sus bendisiones (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10990

akantidar v.

העריך (כמות), כימת

i non por akantidiar katriguas de tu onra, (Untane Tokef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11000

akantidarse v. refl.

שם לב, חש ב-

su padre, terah nombrado, entre tanta mala djente, (Toledo, Koplas de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11020

akantonar (port.) v.

דחק לקרן זוית; צבר (נאמר בד"כ על דברים ללא שימוש)

Los transportos mos kansaron, de lager en lager mos yevaron, a la fin de la trajedia a Belzen mos akantonaron (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11160

akavado (de) adj.

זה עתה הסתיים/נגמר

'Espigas eran eyas mucho akavadas. (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11220

akavar v.

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

Yosef ke akavava akestas razones (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11270

akavidado adj.

זהיר, מתון

por muncho ke fue akavidada i tanbien akondjurada lo echa detras de la espalda i se apega kon la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11300

akavidar v.

הזהיר

Lo akavido mas ke non la troke por otra ley ni ke sierva avoda zara (Ketuba de la Ley)

Yamo i los akavido kon muy klaros biervos: ansi es mi partido kon vos los mis siervos (Purim, De-Fes, sig. 18)

I les dio patenta i les konbido tambien los akavido ke kon gana todos esten a sus modos (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11310

akavidarse v. refl.

נזהר, נהג זהירות

por esto akavidate i avre muy bien el ojo, (Toledo, Koplas de Yosef)

kuando toma el ben adam alguna tarla se akavida ke no sea serka de la sivdad ke no lo miren todos (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11370

akayamiento m.

השקטה, השתתקות, חזרה לשקט

I kon shofar grande es tanyido, i boz de akayadura se oye. (Untane Tokef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11480

akel pron. dem.

ההוא

kara de muncha shehina ke el Dio mo lo guadre / de verlo kon el kalpak ke le dio mas donaire / parese un aire a senyor Yehezkel / ke biva este i akel / no veamos faltura / de su sonbultura (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11490

akea/s cf. akeya/s

Yoro la sinyora de Sara toda akea noche por su regalado: komo sera mi vida de espartirte de mi lado? i les izo la komania kon los ojos chorreando (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11520

akerensiado adj.

אהוב, שמחבבים אותו

Avraam Mihael Kardozo i mor Shabetay Tsevi estan kon amor de sienpre i muy akerensiados. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11590

akeya /akeyas pron. dem.

ההיא/ההן

Los nueve ermanos fueron en akesta traision; (Poema de Yosef)

Ke akesas tus kolores me avrian de matar. (Poema de Yosef)

Y mucho lo amava en akesas sazones (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11630

aki adv.

כאן, פה

Lo vine a bushkar si esta por aki; si es ke esta bivo me konsolo yo. (El rey Nimrod)

De aki aya, i es para Tevaria, ordenes de gerra mas ke la primera. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11690

akistar v.

רכש, השיג, קיבל; זכה; הרוויח

kargo kon lenyos su kuesta delikada, i akisto una fama inulvidada. (Im afes, Papo 1894)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11760

aklarar v.

האיר; הבהיר, הסביר, באר

i no por aklarar enshashamiento de tu nombre. (Untane Tokef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11830

akodrar v.

הזכיר; זכר

No ay provecho del padre, desha fechos kon tu madre i a su dicha akodre. (Donme, sig 18)

No kale akodrar todo lo pasado / rogaremos al Dio sea olvidado / i el Abastado / ke es buen pagador / ke kastige al pekador / al ombre djenerozo / el Dio le de repozo (La Amerika, 1911)

korason bueno tene ke mos mantegamos / akodremos en grandeza i en bien no mos enadneemos / i no mos kansemos / ke todo es nada / una pasada / ke mos mantengamos /i muhtach ke no tengamos (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונו

Dio !Akordate de akeyo ke izo! kontra su ijo la peadad dezizo. (Im afes, Papo 1894)

I rekontas i kontas, i te akodras todas las ulvidadas de mozotros. (Untane Tokef)

En el dia ke djuzgare a mi puevlo amado me akodrare de la ara, del atan i el atado. (Puertas de veluntad)

Akodrate emigrado, akodrate emigrado / de lo ke prometites / por ayudar, por ayudar a tus djenitores / tu non mantuvites, ni en tino metites / lo ke aprometites (La Amerika, 1914)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

Gerreros ke akojga de todas las partes (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Hevrot salen akojer de kaza en kaza, bushkan de arrekojer asigún su kavza. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

todo esto supo el pastor fiel, akojo i apanyo a todo Israel, de todos demando mehilá el (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

vos ke sosh padre rahman, akojemos de mizrah i maarav i tsafon i teman, mandamos el pastor neeman (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11900

akojido m.

אסופי; פליט

Hasidim eran todos konsejo tomaron i fueron akojidos i shofar yevaron i el Dio yamaron kon boz de yoro (Zimrat 'ha-Arets, 1745)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11970

akometer v.

הבטיח

-''tu ke tal akometistes eyos iran de mal en mal. (Toledo, Koplas de Yosef)

i djuro kon djuramiento dar lo ke akometi, (Toledo, Koplas de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12130

akompanyar v.

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

siman bueno le sera al ye'hudi muestro / la tsedaka i el korban le akonpanye presto / i el i el resto / no mos tengan sar / i al Dio muncho rogar / ke no tenga muerte / i el Dio los enprezente (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12310

akondjurado adj.

מושבע, מחוייב בשבועה; מחוייב בנדר

por muncho ke fue akavidada i tanbien akondjurada lo echa detras de la espalda i se apega kon la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12385

akonsejarse v. refl.

התייעץ

Le kayo en suerte ke los entendio Bigtan i Teresh prendio ke se akonsejaron en su mal pensaron (Purim, De-Fes, sig. 18)

Dos sinklavos en el rey reveyaron, tosigo en el vazo le echaron; en linguaje de [P]ersianos se akonsejaron para ke ninguno los entendiera, no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12420

akonteser v.

קרה, התרחש

lo ke nunka akontesio ni en sivdades ni en viyas. (Toledo, Koplas de Yosef)

Maraviyas susedio mas ke las de Ayifto siendo ayi no kontesio sino un gran sodjifto (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Oyid lo ke akontesio en tiempo de avante i lo ke se enrikesio ke es koza de enkante (Purim, De-Fes, sig. 18)

Ke sean savientes, tambien entendientes, para konoser lo ke a de konteser, es profetezia kon mas demazia. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Repari ke no es bien salir sin konsejo de el senyor, i tambien ombre grande i viejo, komo el espejo ke arreluze, todo antes lo dize lo ke akontese komo si lo viese. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Israel en el dezierto akontesio este despecho djudio krisiana en su lecho yoraron toda la kompanya i Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Bora grande komo esta / nunka tuvo akontesido / al rumor de la tempesta / kedo el puevlo entontesido (La Epoka, Sal. 1898)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12450

akontesimiento m.

ארוע, מאורע, מקרה, התרחשות,מעשה; ''בריחה'' במכנסים

i la luna desperta de vez ke se renova en el mez novedades de el mundo i sus akontesimientos, sus buendades i sus males (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12550

akordarse v. refl.

הסכימו זה עם זה

me akordo anyos pasados / la forma ke shabatot eran sonalsados (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12680

akosado adj.

חרד, נתון במצוקה

Ah, senyor padre presiado, en buen lugar es mi estado, me espanto no sea akosado del yetser de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12720

akostar v.

התקרב, ניגש אל; הגיע אל המזח; היטה

si no tiene zahud eya va penando, los mekatregim la van akosando, i por el mundo va bolando, na vanad en la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13240

aktual adj.

עכשוי, נוכחי, ממשי, אקטואלי

Bushkaron de matar a fransez el influente / serbos lo izieron asasinar por mano de basha djente / esta matansa sangriente / izo la gerra aktual / la kuala trusho muncho mal / i inda se espera / ke munchos se yiran a la tierra (La Amerika, 1915)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13340

akudirse v. refl.

התאושש; נחלץ לעזרה

todo djenisero en Belibakcha se akudio. (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

Dieron eyos konsejo: presto akudivos kon gran sehel i rijo mira de fuyirvos (Zimrat 'ha-Arets, 1745)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13710

akuzar v.

האשים; אישר קבלה

'Hayom 'harat olam dezid kon muncha alegria / la djustisia i la verdad arrivo en Turkia / muncho negro avia i sin pueder avlar / mos tomavan a harvar / mizmo mos akuzavan / i mos aprezavan / (La Amerika, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13740

al (a el) prep.

אל, ל-

su pekado le alkanso del arur el malo / porke era un haver kon este diavlo / salio muy sanpavlo / se trusho en este al / a djudios ya izo mal / le pago el Dio presto / a el i al resto (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13780

ala f.

כנף; סנפיר

En tu entrar en este mar toma a ti dos alas, la una es anava i la segunda sea temor. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13920

alado prep.

ליד, על יד, סמוך ל-

Eyos paseavan día de kada día alado de las kokonas kon muncha fantazía; Yosef los konortava kon muncha alegría: ''aré alegrar a toda la djudería'' (Kalumnia de sangre, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14130

alanseado adj.

מדוקר, דקור, הרוג, חלל, שהוכה בחנית

i los ke sos alanseados de sus enemigos eyos dezvainan espada kontra eyos (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14140

alansear v.

היכה/דקר בחנית

Hasid ke entro de la puerta Zimri kon Kozbi esta en buelta uno el otro apreta alanseolos a los dos Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14320

alarovez adv.

להפך, היפוכו של דבר

Zihri avlo un romez, todo agas arevez ven bushkate vez en vez (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14330

alarze m.

ארז; נחושת, פליז

No kijo ningun palo, alarze ni pino loke Aman el malo metio en su tino (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14400

alavado adj.

מהולל; מפורסם

rogamos a ti, Dio alavado, ke perdones muestros pekados (Toledo, Koplas de Yosef)

Yis.hak muestro ijo kiere embezado la ley santa de el Dio, muestro alavado; (Puertas de veluntad)

Vido Eliau malparado desharon a el Dio alavado konpesan a servir a el idolo ke alevanto Izevel enemiga de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Zakay de Avraam betoh de la komida le fue avlando: muestro ijo se engrandesio sin saver lo ke enkomendo el Dio alavado lo yevare a la yeshiva por anbezarle lo ovligado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

estas komplas son alavadas por el padre de la Ley son ordenadas, por la petira son deklaradas del sinyor de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

i los shales mas alavados ke de lana son ilados de beemot son treskilados, las ke kaminan en la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

responde la alma: yo so alavada; el puerpo peko i yo no kulpo nada, por aver del mundo so abolada kuando me vo de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Bendigamos a el Dio santo I poderozo / i rogemos ke mos de alegria i gozo / ke renda gloriozo al nuevo sultan / porke es ombre muy neeman / del Dio sea enshalshado / i siempre alavado (La Amerika, 1911)

kantos alavados remplaso la derasha / melodias relijiozas por el deklaro de la perasha (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

alavaremos kon alegria lo aremos de basho de tu siya (Toledo, Koplas de Yosef)

Es razon de alavar ael Dio grande i poderozo (Ketuba de la Ley)

i lo alavaron los djidiós. (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

Komo un erizo el se enkosho kon un grande enojo lo topo meldando i al dio alavando (Purim, De-Fes, sig. 18)

Alavare kon gozo a el verdadero por kavza ke nos izo el nes por entero; (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Alava ati prove Yeuda ke para sienpre fizistes (Donme, sig 18)

Kon ayuda del Dio alto ke no mos aga nada falto; lo alavo i lo kanto, ke le tenemos ke dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

Todos djuntos alavemos porke muncho le devemos; después de esto beveremos, ke ansí es el dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

al Dio alavaron kon muncho plazer, porke estavan bezer grandes komo chikos, proves también rikos. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

le fuera eskuzado esta desdicha, se topó en estrecha; mozotros kantemos, al Dio alavemos. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

A' a el lo endechava: kuando pekaron Israel el me afalagava, i ruah akodesh lo alavava (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

ken puede abasteser por alavar tus senyales (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14460

alavarse v. refl.

התרברב, התפאר

ke no vayan i se alaven ke eyos sierven a lo sierto; (Toledo, Koplas de Yosef)

I perdio el su tino i se alavaria ke en toda su via no pudo verla (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14470

alavasión f.

שבח, תשבחות, הלל, תהילה

a ti es los sekretos ke non ay somportamiento de alavasion i penserio (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

kon ermozura de palavras a ti yama / i kante i alavasiones ke a ti konviene / asta kuando enkuvriras tu ojo i veras / estranyos komientes sus eredades (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14560

alba f.

שחר

Luego amanesio la alva alva klara i espejada. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14625

albala (arc.) f.

מסמך, תעודה, תעודת משלוח

Tomaron kon arte albalas setenta, (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14710

albersia /albirsia f.

בשורה טובה

Albirsias nos vinieron kon gran reboltina, kon kartas ke eskrivieron los de Kostantina, muncha esklamatina (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Mozotros esperando ke el ya entrava, vimos uno bolando ke ya se bolava albrisias el dava: (Zimrat 'ha-Arets, 1745)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14860

alborotado adj.

מבולבל, נטרד, נסער

Eya dio apeyido, i fue alborosada. (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14920

albrisias f. pl.

שי בשורה (שי הניתן למביא הבשורה); תודות

las albrisias de Ayifto las traiya en un biervo. (Toledo, Koplas de Yosef)

alvisias demos al Dio por todo pasado, kien se toma kon djidió merese enkolgado; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15290

alechar v.

היניק; ינק

Toda mujer ke alechase, ke venga a­ dar teta a Moshe, (Koplas de Par'o, 1901)

Porke yo ya tengo a ken me alechara, porke so kriado del Dio verdadero. (El rey Nimrod)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15440

alegrar v.

שימח

Eyos paseavan día de kada día alado de las kokonas kon muncha fantazía; Yosef los konortava kon muncha alegría: ''aré alegrar a toda la djudería'' (Kalumnia de sangre, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַז

Los djidiós todos kantavan, kon el bien se alegravan i agora todos endechavan (Asidio de Belogrado 1788)

Kuando todas las kriaturas se van adjuntar / i por azer bien todo ombre se va aprontar / todos los djudios se van alegrar / i kada uno jenerozo se va mostrar (La Amerika, 1916)

tefilot i taanit a el Dio aremos / ke en sus dias buenos al mashiah veremos / i mos alegraremos / todo Israel / djuntos vos kon el goel / veremos alegria / en la djuderia (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15460

alegre adj.

שמח, עליז, תוסס, מאושר

Muy alegre soltava este suenyo, Yosef. (Poema de Yosef)

Muy alegre iva Avraam komo si fuera a la boda de su ijo regalado, siendo ke kon buena veluntad resivio su komando del Dio alto i enshalshado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Teshuva kale azer por nuestros pekados / rogaremos a el Dio sean pardonados / i el Abastado / nos mande la salvasion / a toda la nasion / el dia alegre vino / kantemos de kontino (La Amerika, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15480

alegría f.

שמחה, גיל, חדווה, עליזות,ששון, צהלה

Disho: ''Faz alegria, non estes desmayado. (Poema de Yosef)

Luego el dia tersero, el rey izo alegria (Poema de Yosef)

Resivieron los djidios ke en akea via Purim todos los anyos kon gran alegria (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Kon un rey djigante el Ahashverosh kantare kon grande boz i kon alegria esta maravia (Purim, De-Fes, sig. 18)

Eyos paseavan día de kada día alado de las kokonas kon muncha fantazía; Yosef los konortava kon muncha alegría: ''aré alegrar a toda la djudería'' (Kalumnia de sangre, sig 18)

Las kazas ke eran de alegrías de yenas se izieron vazías, las patronas yoran de día en día (Asidio de Belogrado 1788)

Viniendo la ora sesh de el primer día en la meza enpesesh kon muncha alegría; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Hasid de Avraam a su mujer le diria: kero ke me agas buenas komidas i komeremos kon muncha alegria, ke a muestra vejes nisim grandes mo se aria (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

'Hayom 'harat olam dezid kon muncha alegria / la djustisia i la verdad arrivo en Turkia / muncho negro avia i sin pueder avlar / mos tomavan a harvar / mizmo mos akuzavan / i mos aprezavan / (La Amerika, 1911)

ke en todas las alegrias del mundo no ay komo simhat ledat ben zahar u-bifrat kuando es mahpul (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

nunka me vo olvidar akea alegria / ke sintia la bendicha djuderia (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

tefilot i taanit a el Dio aremos / ke en sus dias buenos al mashiah veremos / i mos alegraremos / todo Israel / djuntos vos kon el goel / veremos alegria / en la djuderia (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15600

alemán/o n. & adj.

גרמני

La Turkia tambien se entro en la boda / el alman ke la kere bien la kandereo en una ora / al ruso atako por la koda / i lo sheshereo / mas de una nave le batereo / sun avlar demazia / kiena le vino a la Rusia (La Amerika, 1915)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15780

aleshado adj.

רחוק, מרוחק; מבודד, מתבודד

giala kon repozo a morada de su yaziza / ke esta mucho aleshada de su kerido enveluntado / i eya komo enfloresien se espunto su ermoyo / no se koizieron sus razimos (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15810

alesharse v. refl.

התרחק, נסוג, שמר מרחק מ-

disho a Sara ke tu kovdisiado Yits.hak se engrandesio i no embezo servisio de el sielo / andare i le amostrare ke a el Dio fuero / disho: anda sinyor empero no te aleshes / respondio: sea tu korason en el Dio enfiuzianse (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

Todas se levantavan, ovedesian a la mia; (Poema de Yosef)

penso de tomar plazer kon otras maneras mando presto a traer munchas eskaleras sean muy lejeras a levantarlas (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Vido Eliau malparado desharon a el Dio alavado konpesan a servir a el idolo ke alevanto Izevel enemiga de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Ya tomaron el ferman muy bien arreglado / kon grande difikultad ya fue eskapado / kon grande kudiado / mos devemos levantar / i a una boz gritar / biva los ke penaron / al puevlo kontentaron (La Amerika, 1911)

Ya es tiempo ke mos levantemos / i la bandiera de Tsion alsemos / azer en el mundo djudio una yamada /por rekojer una fuerte armada (La Amerika, 1916)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

Luego se levantavan, non avian soltadores (Poema de Yosef)

tres se alevantaron: Yildizloló y Hali[l] y Ahmed, (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

Se alevanto un rey muy riko Ahav su nombre era dicho Izevel mando kon su dicho ke sirvieran idolos en lugar del Dio de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

A la entrada de la puerta, el rey se levanto a el; (Donme, sig 18)

i kuando lo suves en las tasas de la balansa non se va para abasho la tasa i non se alevanta para arriva (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

se alevanto para irse a erets Israel para ser zohe a ser niftar be-erets Israel (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

A' delantre su fonsado apregona kon fuersa / kien kere espesia de vidas i el, patron de fuersa / se alevante en antes ke se atorsen la djente de el fonsado (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16310

alforia/alforía/alforiya (port.) f.

גאולה, שחרור (לעֶבֶד)

Gritad biva Gazi bey kon su kompania / fondaron la libertad i la alforia / toda la Turkia se izo ermandad / tambien igualidad / kon turkos i kristianos / semos komo ermanos (La Amerika, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16360

algo m.

משהו, דבר מה; מעט

Les demando a sus mosos si algo vieron; estuvieron kayados i no respondieron. (Puertas de veluntad)

maraviyozas son tus echas i mi alma ke algo save delantre de ti muncho krevanta (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16470

alguaya f.

אנחה

Le murio el ijo de la aniya suvio lo echo en su aliya yoro su madre una alguaya: ''Si por matar a mi ijo vinites por aki Eliau?'' (Koplas de Eliau, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16490

alguayar v.

זעק, נאנח, התאנח

Alguayad a mi madre, ke su gozo lo pedrio! (Puertas de veluntad)

avlad a mi madre ke su gozo se movio / el ijo ke pario alos noventa anyos fue para el fuego, i para el kuchiyo se aparejo / ande bushkare a eya ado konortador / angustia a mi por mi madre ke yorara i alguayara (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16650

alhad/alhá/alhat (arab.) m.

יום ראשון

kon mal pensa para se lo pensa / en dia de alhad lo metieron en la prensa / Yegen se topo un grande guerguensa / dalkauk bien lo meresio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16950

aliado adj.

בעל ברית

Danyo grande le tomo a la basha Rusia / kuando eya oyo ke tokaron a la Serbia / ma la Djermania / presto la entendio / su braso ya espandio / para ayudar a su aliada / ma a la Fransia le vino yelada (La Amerika, 1915)

Non topo kualo rijir la Gresia fanatizada / kijo komer azer no ayudo a su aliada / iva ser dezmiembrada / se iva intervenir / negra ora le iva venir / a Yavan el malo / iva gostar del palo (La Amerika, 1915)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16960

aliansa f.

איחוד, ברית

Zahmet mucho se dio la grande Ingletierra / i muncho a entender dio por no deshar azer gerra / ma viendo la gezera negra / eya tambien mobilizo / vapores de askier incho / los mando en Fransia /por mantener su aliansa (La Amerika, 1915)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17080

alilá (ebr.) f.

עלילה, השמצה, דיבה; הוצאת דיבה, הוצאת שם רע

ande via ombre de golor / metia su ojo kon grande folor / le alsava alila kon grande dolor / no desho givir ke no lo irio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17170

alimento m.

מזון

Deske vido el ansi los sus pensamientos entraron de si a si en sus alimentos (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17260

alimpiar v.

ניקה, טיהר, מרק; ''גילח'' ממישהו את כל רכושו

Fue notado para no ser mas alimpiado lo de Avraam kon su ijo regalado. (Im afes, Papo 1894)

le disheron: vos azimos arraviar, i mozotros pekimos ke vos bushkimos de apedrear, guestro korason mira de alimpiar muestro si' de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17310

alimunyarse v. refl.

אבֵל, התאבל

su neshama yora i se alimunya (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17720

aliyá (ebr.) f.

אשכבה (בעת קבורה); גרעין עליה; עלית גג

Le murio el ijo de la aniya suvio lo echo en su aliya yoro su madre una alguaya: ''Si por matar a mi ijo vinites por aki Eliau?'' (Koplas de Eliau, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17750

alizar v.

החליק, ליטש, מֵרֵק, צחצח; החניף

sys dichas muchigua i sus avlas aliza i muchigua por tomar nedarim i kuando ya sale a el espasio esbivla sus palavras (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

'alkansa ya un bokado, sino, del chanto metevos. (Toledo, Koplas de Yosef)

ke Ya'akov muestro padre alkanso a tener doze ijos, (Toledo, Koplas de Yosef)

para poder ponerlas i ke suvirian los alkansarian. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Alkansolo a saver el rey Nimrod esto, mando ke lo traigan aina i presto: (El rey Nimrod)

Despues de matada i arrematada su pekado le alkanso en muy prestos dias (Purim, De-Fes, sig. 18)

No alkansimos sus fechas antes ke modo era (Donme, sig 18)

Si keresh ayi topar una koza no alkansas (Donme, sig 18)

Shabat devemos guadrar kon grande kudiado / si tadra la rehmision es de este pekado / mismo el ke es forsado / deve repozar / el djudesmo bien guadrar / al savio oyeremos / todo bueno alkansaremos (La Amerika, 1911)

Munchos anyos estuvimos eskondidos / i en el abizmo estuvimos undidos / kuando un grande djudio la bandiera keria alsar / Ah! Lo yevo la muerte sin su dezeo alkansar (La Amerika, 1916)

tu sos aunado i en sekreto de tu aunamiento los savios de sezo se maraviyan ke no alkansan a saver ke es (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17905

alkansarse v. refl.

הושג

su pekado le alkanso del arur el malo / porke era un haver kon este diavlo / salio muy sanpavlo / se trusho en este al / a djudios ya izo mal / le pago el Dio presto / a el i al resto (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18115

alkóhol m.

פוך

Sus ojos kon alkoholos pintadas i su boka redonda komo rozas, kon su luenga avlava grandezas. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18230

Allah (t.) m.

אלהים

Kelal de este Purim es avrir las manos, diziendo Alláh kierim i biva, ermanos; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18320

alma f.

נשמה, נפש

i torno kon muncha alma a servir a la verdad, (Toledo, Koplas de Yosef)

Metio su noble korason sovre su palma, por amor de servirte kon toda su alma. (Im afes, Papo 1894)

todas las almas en monte de Sinay estuvieron (Ketuba de la Ley)

Solamente kon una era bastante azer matar de una mas de almas vente (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Porke muncho ke me amo en todas las vias mas munchas manzias mi alma siente (Purim, De-Fes, sig. 18)

Ke nos salieramos, almas ke eskapamos, komo aves bolar, no es ora de burlar. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Presto mandaron por eskapar las almas, ya no pueden más, vendieron las kazas; a eyos los kortan kon unas pajas, sus kavesas van por kaes i plasas (Kalumnia de sangre, sig 18)

El día de Kipur de manyana el nemsí mos vino asta la ventana, los djidiós se les kema el alma (Asidio de Belogrado 1788)

Yashar ke oyo esta fama tomo lansa en su palma metio su alma en su palma se enfeuzio en el Dio de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Echaronse en una kama dos puerpos i una alma (Donme, sig 18)

Oygan sinyores dichas de mi boka ke son kozas ke en el alma, ke no fue koza poka la maala de Avraam i de Yits.hak (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

bendicha la alma presiada debasho la siya su pozada, supeto es arrondjada de los sielos a la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

miramos buena komida, i buena sea la bevida, la alma keda afriida, no goza de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

responde la alma: yo so alavada; el puerpo peko i yo no kulpo nada, por aver del mundo so abolada kuando me vo de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

maraviyozas son tus echas i mi alma ke algo save delantre de ti muncho krevanta (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

salmeamiento se baldo, i su kovdisia mayorgaras / por enveluntar aserkamiento de su kerida i aras pasar / de su korason ansia de su alma / por bushkar amor de sus noviedades (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

Supo Mordelsay esta echa, esklamo ayuno, yoro i endecha, le Disho 'Ester kon alma estrecha: dime lo ke pensas azer, i lo ke no. (sova semahot, Livorno 1782)

la uma entera muncho mo lo aman / diziendo shapchi se le arranka el alma / esta buena fama / asta su vejes / Dio mas muerte no le desh / ke kaze a sus ijos / kon muy buenos rijos (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18690

almendra f.

שקד; טבעת דמוית שקד

kon almendras blankeadas i majava un biskocho, (Gizados de berendjena, siglo 18)

kon sevoya i almendra las azia un toron (Gizados de berendjena, siglo 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18700

almendrada f.

משקה חלב שקדים ממותק

Indianas muy bien asadas, pinyonada i almendradas; lombos, luengas aumadas porke azen bien bever. (Mandjares de Purim, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18890

almiskle m.

ניחוח, בושם; מוּשְּׁק (סוג של בושם); מור

supieron sus mosos ke los yamo por dezir: / luz si vitesh espuntan en kavesera de monte de almiskle / i disheron: no vimos salvo ke el almiskle / respondio: estad aki puevlo enshemplado a el azno / i yo i el moso por seer espandido (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18950

almodrote/almodroti/almudruti m.

פשטידת חצילים אפויים בגבינה

i las yamava por nombre la komida de almodrote. (Gizados de berendjena, siglo 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19180

alondjarse v. refl.

התרחק, ניצב מרחוק; התארך

i kuando la luna viene debasho de el sol estonses la luna se eskurese, i kuanto mas se alondja la luna de el sol de su klaredad va tomando (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19330

alsar v.

העלה, הרים, הניף, נשא

Sentavanse i komian, i sus ojos alsavan, (Poema de Yosef)

Apresurada mente alsaron a Yosef (Poema de Yosef)

Y sus ojos alsava aya donde se iva (Poema de Yosef)

Kuando vino su marido, luego la boz alsava: (Poema de Yosef)

Aunke en tu alma el es muy amado, alsamelo por korban a tu regalado en el monte Moriya, en medio la shara. (Puertas de veluntad)

El kijo matarse, por el Dio selo sus ojos en el sielo estavan alsados i al Dio katados (Purim, De-Fes, sig. 18)

Munchos anyos estuvimos eskondidos / i en el abizmo estuvimos undidos / kuando un grande djudio la bandiera keria alsar / Ah! Lo yevo la muerte sin su dezeo alkansar (La Amerika, 1916)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19355

alsarse v.

התרומם

i en kada dia i dia se enkorva a su rey i en lugar de senderos se para, por la manyana se alsa de mizrah i por la tadre se umilia a maarav (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19360

alsasiones f. pl.

קורבן/קורבנות, עולה/עולות

lo ato a Yis.hak komo barvez de alsasion; (Puertas de veluntad)

Tomo la lenya i la ordeno sovre el mizbeah kon grandr pasion, kon lagrimas de sus ojos lavava su fision i lo ato komo barvez de la alsasion (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

aparejo lenyos de alsasion kon fortaleza i poder / i ato a Yits.hak komo su atar un barvez i fue luz del dia en sus ojos komo noche / i muchidumbre de sus lagrimas estelantes kon fortaleza / ojo kon amargura yoran i el korason alegre (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

en prostemeria fue prevado en kavo de las dies prevas / el ijo ke fue nasido a ti de Sara / si tu alma asta mucho fue atada / alevanta a mi por alsasion klara / sovre monte ke onra a ti esklaresera (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

i respondio su padre: en el Dio bivo de avrigo / ke El es ke amostrara por su alsasion el karnero / save ke todo lo ke envelunta el Dio aze / fraguaremos mi ijo oy delantre de El siya / estonses se enshashara sangrifisio i el sangrifisian (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19570

alteza f.

גובה, רום, רוממות, הוד מעלה

Derecho el ke vide su grandeza, torno el bien i le izo tristeza, por su kavod por onrar su alteza (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19620

altiguez/altigueza f.

יהירות, יוהרה, שחצנות

Kontoles tanbien su grande altiveza (Koplas de Purim, 1545)

I la su djustisia se va aserkando se le tira su mando i la su grandeza i su altigueza (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19700

alto adj.

גבוה, רם, נישא, מרומם, תמיר

En el mas alto estavan mandjares muy konpuestos (Poema de Yosef)

i kon ayuda del Alto este ijo le nasio. (Toledo, Koplas de Yosef)

El Dio alto kon su grasia mos mande muncha ganansia, (El Dio alto)

Enpesar kero a kontar echas del Dio alto (Purim, De-Fes, sig. 18)

Hatan i kala avian dientro de nekuda alta (Donme, sig 18)

Mi Dio, mi Dio Tu sos alto, kien no kree el es falto. Nafshi, mi korason salto para loar a Tu Nombre. (Donme, sig 18)

Kon ayuda del Dio alto ke no mos aga nada falto; lo alavo i lo kanto, ke le tenemos ke dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

Izo Avraam Avinu segun le enkomendo el Dio alto i enshalshado, izo tefila al kevayahol por Israel puevlo amado; este kuento no sea olvidado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

reveamos en el alto, djuramos su nombre santo, falsamos en el trato komo uzansa de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Kada una dizia: Yo so la mas alta / de todas las mas grandes muntanyas / Su Maestad! En mi deve dar la ley santa / i se ivan meneando komo kanyas. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)

Es verdad ke en alto moro / ma sovre el arrebashado miro / ''Lama teratsedun 'harim gavnunim, 'ha'har / hamad Eloim leshivto yishkon lanetsah'' (Ketuba, manus. Rodosto 1931)

Despues de las palavras las estas, engrandesio el rey a 'Haman, ijo de Hamdata, i puzo su siya de todas las siyas mas alta; a el ke kiere abedigua, i a el ke kiere matar, mata; ke no ay kien le diga ni si, ni no. (sova semahot, Livorno 1782)

Vino blanko trusheron de Espanya, i kolorado de alta Alemania, i de muchas maneras de Transilvania; no kedo modo de vino ke no se trusho, no. (sova semahot, Livorno 1782)

A' mi korason, de flamas de fuego de tus brazas se fuye / temerozo en puevlo alto, mi korason kon amargura esklama / komo suvira i verna pelado (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19850

altura f.

גובה; גבעה, תל

Save lo enkuvierto el senyor del altura; (Poema de Yosef)

por ke de las alturas traven tus bondades, Dio asentado en sia de peadades! (Im afes, Papo 1894)

Bendicho el Dio de la Altura sienpre estuvo en su ayuda les enbio una chuma empesaron a morirsen para modre de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Todas las muntanyas altas Karmel, Tavor, / avlava kada una en sa mizma favor: / Ermozura, altura, na las buenas manyas, / es por esto ke Dio pizara sovre nozotras. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)

'Salid de aki muntanyas vanitozas , / Dio no envelunta en vozotras gloriozas, / ermozura, altura, son vanas kozas, / dizia Dio kon an tono de rizas. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)

ya kumplieron sus mision a la altura / por la sezon del invierno oy es la klotura (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

Ansiose 'Ester i yamo a el Dio de la altura, i levanto sus ojos kon amargura, Disho: Dio de verdad i no de tortura, no me entregues a la muerte, no. (sova semahot, Livorno 1782)

oid koplas del givir ke no veamos faltura / ke sienpre por el prove el muncho perkura / El de la altura / ke vaya kon el / ke lo enbio a yamar el rey / por bien ke lo sea / se enalteska su estrea (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20030

alva adj.

בהירה, לבנה

La su kara alva klara komo leche en la sangre (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20165

alvisiar v.

התענג

Komer, bever, alvisiar en paseos, nada eyos, i todos son vazios, si pensara no ay provecho de eyos, (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20220

alvorada f.

שחר, עמוד השחר; חגיגה משפחתית של הצגת הנדוניה

Aman luego madrugo por la alvorada i apresuro luego kon vista siegada (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20400

amado m. & adj.

אהוב

veas Dio selozo grasiozo i piadozo, y amado (Toledo, Koplas de Yosef)

no deshes deperder un puevlo amargado, desendiente de un patriarka amado! (Im afes, Papo 1894)

Aunke en tu alma el es muy amado, alsamelo por korban a tu regalado en el monte Moriya, en medio la shara. (Puertas de veluntad)

Kerido del Dio Eliau, amado del Dio Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Pendones yevan erijidos lavrados de sus amadas (Donme, sig 18)

Izo Avraam Avinu segun le enkomendo el Dio alto i enshalshado, izo tefila al kevayahol por Israel puevlo amado; este kuento no sea olvidado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

les disho a eyos: mi puevlo amado, ya vo lo perdono, yo pedri kudiado, presto fue afalagado el si' de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20490

amahar (arab.) v.

שיכך, ריפא, הרגיע, השקיט כאב, ריכך; נרגע, נחלש, שכך (הכאב); החליש חריפות הבצל

enmentare unos kuantos komo una gotera en la mar i ago viduy por eyos, puede ser are amahar el sonido de sus olas i sus ondas (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20505

amal (ebr.) m.

מקצוע

Riko era por su mal i por su kevranto antes era su amal barbero en un kanto (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20510

Amalek (ebr.)

עמלקי; איש אכזר; אדם המשתמש בתבונתו לרוע

por azer konkiyas a el Amalek, ago banyo kon telek; todo va un kuento, no mires el resto. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Amalekim se mentavan no se loke pensavan / de mujeres i de bien el no se artava / no se kontentava / de fraguar yalis / ay ke no le kede raiz / de este espino / de 'Haman sovrino (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20590

Amán (ebr.)

המן; ערום

Aséret bené Amán estavan deskuidados: no dieron aman zemán, presto enforkados; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Bushko Amán el mamzer de kerer merkarmos esto lo kijo azer para atemarmos. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20620

amán! (t.) interj.

בקשת חנינה: רחמים!; קריאה חסרת סבלנות: הלוואי!

Aséret bené Amán estavan deskuidados: no dieron aman zemán, presto enforkados; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20700

amaneser m.

שחר, הנץ החמה

Al amaneser vide ke se enkuvrio de una; dishe: No es este el Dio vedradero. (El rey Nimrod)

Luego amanesio la alva alva klara i espejada. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20720

amaneser v.

האיר/הנץ השחר; השכים קום

ke vido el sol amaneser, penso ke era el kriador; (Toledo, Koplas de Yosef)

Amanesio el dia, en sekretamente a Yits.hak lo desperto i todo el aparejo kon su mano lo pronto, i tomo la lenya i el kuchio (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20790

amanyana/aminyana adv.

מחר

Ke veni amanyana al konbite odrenado (Koplas de Purim, 1545)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20810

amanyanear v.

השכים קום

amanyaneo i madrugo por andar por la manyana / i dos sus mosos de varones de la falsedad / dia el tresero ayegaron a los peshkerimientos / i vido asemejansa de onra i loor i ermozura / parose i paro mientes por seer untado (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20843

amanziante adj.

מעורר רחמים, אומלל,מסכן, עלוב

Avlar kero lektor kon boz atristante / de la gerra ke ay ke es muy amanziante / eya kamina avante / i aze destruision / ya se ruvino kada nasion / ma inda van gerreando / la sivdad kemando (La Amerika, 1915)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20850

amanziarse v. refl.

ריחם, נכמרו רחמיו, חמל, התמלא חמלה

Andjeles de merkava se amanziaron, ofanim i serafim por eyos esklamaron; (Puertas de veluntad)

I muestro padre rahman de ti se amanziara. (Puertas de veluntad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20910

amar v.

אהב

Su senyora le amava, prendieronle temores, (Poema de Yosef)

Todos los senyores se arrodiyavan i se enkorvavan a 'Haman, i senyor sobre todos los senyores lo yaman, i el rey i los senyores a el aman, ke de kuanto demandava, no se le dizia no. (sova semahot, Livorno 1782)

la uma entera muncho mo lo aman / diziendo shapchi se le arranka el alma / esta buena fama / asta su vejes / Dio mas muerte no le desh / ke kaze a sus ijos / kon muy buenos rijos (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20960

amargado adj.

נעצב, ממורמר

no deshes deperder un puevlo amargado, desendiente de un patriarka amado! (Im afes, Papo 1894)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21030

amargo adj.

מר, מריר; עגום; זריז, מוכשר, ערום; כינוי לקפה

De ke pekado mos vino este mal amargo i preto?; (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

Muncho lemuniozos estan los djidios rogando todos al dio amargos estavan tambien endechavan (Purim, De-Fes, sig. 18)

A Atah mandara ke le pregunte i ke todo le konte porke esta amargo, yo tengo su kargo (Purim, De-Fes, sig. 18)

Israel en grande apreto / de ke pekado mos vino este mal amargo i preto? / esk[l]amimos a el Dio muy presto / kisa mos apiadara el Dio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21110

amargura f.

מרירות; עצב, עוגמה; מרור

Apiadate, rahman, de la amargura de Sara. (Puertas de veluntad)

sus korasones kontentes, sus yoros de amargura. (Puertas de veluntad)

Yorad i enguayad oy tishabeav ermanos / ma rogad ke presto se den todos las manos / por ke no ayga matansas i amargasion / i eskape el tishabeav de kada nasion (La Amerika. 1913)

Non pensas a tu padre ni mizmo a tu madre / ke yoran manyana i tadre / siendo yevan amarguras / i tienen sekaturas / i tu non vienes en sus ayuda (La Amerika, 1914)

Ansiose 'Ester i yamo a el Dio de la altura, i levanto sus ojos kon amargura, Disho: Dio de verdad i no de tortura, no me entregues a la muerte, no. (sova semahot, Livorno 1782)

A' mi korason, de flamas de fuego de tus brazas se fuye / temerozo en puevlo alto, mi korason kon amargura esklama / komo suvira i verna pelado (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

aparejo lenyos de alsasion kon fortaleza i poder / i ato a Yits.hak komo su atar un barvez i fue luz del dia en sus ojos komo noche / i muchidumbre de sus lagrimas estelantes kon fortaleza / ojo kon amargura yoran i el korason alegre (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21200

amariyo adj.

צהוב

ibrishay i shali / badja i samur no yeve kalpakli / kalsado amario ke no yeve fermanli / de negro a todo mos vistio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21430

amatar v.

כיבה; הרגיע; מחץ בין האצבעות

ke todo el mundo savia ke al fuego amata el agua; (Toledo, Koplas de Yosef)

ke so mayoral del agua; al fuego amatare.'' (Toledo, Koplas de Yosef)

Dio su fuego a mi alma por kemar, munchas aguas non pueden amatar. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21470

amator (fr.) m. & adj.

חובב, חובבן

Kavod a ribi Nahum devemos de darle / todo va enderechar kale ayudarle / el Dio va pagarle / a este buen pastor / del povre es amator / del Dio fue eskojido / este savio i entendido (La Amerika, 1911)

grande aglomerasion de damas i senyores / vienen a sintir el kante delos amatores (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

tizku le-mitsvot grupo de amatores / ansi alas nobles damas i estimados senyores (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21660

ambezado adj.

משכיל, מחונך, מלומד, בעל השכלה; מורגל ב-, מלומד ב-; שנלמד; מורגל

Dezgrasiado Auschwitz ke rovino nuestras famiyas, embezados en muncho bueno, arrastados sin manzia (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21680

ambezar v.

לימד, הורה; למד

Por azer su komando de el enshalshado, lo yevare a la yeshiva para embezar Tora. (Puertas de veluntad)

ke ansi la anbezo su konsuegra bula Lena. (Gizados de berendjena, siglo 18)

Zakay de Avraam betoh de la komida le fue avlando: muestro ijo se engrandesio sin saver lo ke enkomendo el Dio alavado lo yevare a la yeshiva por anbezarle lo ovligado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

disho a Sara ke tu kovdisiado Yits.hak se engrandesio i no embezo servisio de el sielo / andare i le amostrare ke a el Dio fuero / disho: anda sinyor empero no te aleshes / respondio: sea tu korason en el Dio enfiuzianse (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21700

ambezarse v. refl.

למד

ke ansi se lo anbezo la suegra de Moshe Dasa. (Gizados de berendjena, siglo 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21860

ambos

שניהם, שתיהן

Vinieron entranbos ala dicha komida (Koplas de Purim, 1545)

anduvieron ambos eyos por azer en la ovra / i respondio Yits.hak a su padre ansi: / mi padre vi fuego i lenya de la ordenansa / ado mi sinyor karnero ke no la 'halaha? / si tu en dia este tu ley olvidan? (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

Sera fanbre granada siete anyos en la tierra, (Poema de Yosef)

Ken en la ambre, i ken kon la sed. (Untane Tokef)

Vistio grasia i mersed en el terser dia muerta de anbre i sed de ver tal manzia (Purim, De-Fes, sig. 18)

Zakai le disho a la madre: ''Traye pan ke yo tengo ambre''. Disho la ija de buen padre: ''No tengo mas ke esta arinika. Ke te are Eliau?'' (Koplas de Eliau, sig. 18)

Belzen tomba umana, onde pedrimos nuestra ermana, si deperdieron i munchas ijas por la ambre i la vida mala (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21930

ambrera/ambrerea f.

רָעָב, כפן, בצורת

i el desperta en el mundo gerras i prea i kativerio i ambrera ke esto es su uzo i estruye tierras i arranka reinados (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22050

amejorado/amejoreado adj.

משופר

Bendicho el abastado ke mos dio dia onorado, kada shabat amejoreado (El Dio alto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22140

amén! (ebr.) m.

אמן!

abasta, senyor, abasta. amen, ve-nomar amen. (Toledo, Koplas de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22180

amenazar v.

אִיֵּם

Ke yo lo se por sierto ke te an amenazado.'' (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22280

amezurado (fr.) adj.

מדוד, מחושב; מוגבל; דחוק (כלכלית); זהיר; מלאכותי; שעבר בדיקה; מיופייף, מגונדר

kién i kién se apara por ver un maymón kolgado en un timón: el sinyor onrado bien amizurado. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22410

amigo m.

חבר, רע, עמית, ידיד

'Amigos, komo estades a tan desmayados? (Poema de Yosef)

las mandava a las amigas, kada una kon pichel. (Gizados de berendjena, siglo 18)

Ansi el mandado del enperador ke lo tiene en amor el es su amigo tambien su avrigo (Purim, De-Fes, sig. 18)

Ken izo Vashti tambien a las sus amigas por ke les krese su bien komo las espigas (Purim, De-Fes, sig. 18)

hazak ve-emats dire a ken es amigo: sienpre yo lo kantare sin ningun fatigo; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

hesed grande aze konmigo eskapame del enemigo, vos ke sos padre amigo, sennyor de toda la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22520

amistad/amistá f.

ידידות, רעות, חיבה

Ad ayom la nemistad la tienen guardada, mos amostran amistad komo eskarada; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Alavar kero al Dio kon tanyer i kante, siendo El no pedrió amistad avante, de ombre berbante El mos eskapó i Amán lo enkapó en una payida, no topó fuyida. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Por no olvidarmos esta nimistad meldamos kon amistad de la vieja istoria, tenerlo en memoria. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

La mosa era guerfana de madre, a Mordekay su tio tenia por padre, kon el se saludava manyana i tarde, no trokava su amistad, no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22920

amor m. (Sal.)/f. (Izm./Ist.)

אהבה,חיבה; אהוב

Tan mal ke le akeshavan akeyos sus amores. (Poema de Yosef)

Amor de mi emuna ke es muncha, komo la mar la grande i la ancha, en mi korason komo un entorcha. (Donme, sig 18)

salmeamiento se baldo, i su kovdisia mayorgaras / por enveluntar aserkamiento de su kerida i aras pasar / de su korason ansia de su alma / por bushkar amor de sus noviedades (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23150

amostrar v.

הראה; הוכיח

i amostramos ya salvasion de puevlo kruel i tanbien salion. (Toledo, Koplas de Yosef)

komo la espiga uno sovre otro nisim ke nos amostro el Dio Abastado alto i enshalshado. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Damos, Senyor, tu bendision kon la buena kondision; amostramos tu salvasion de el bet mikdash Ariel. (El Dio alto)

I de munchas vias mando a traer amostrar a su aver i la su grandeza kon muncha rikeza (Purim, De-Fes, sig. 18)

Ad ayom la nemistad la tienen guardada, mos amostran amistad komo eskarada; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

I le disho su padre: el Dio santo mos abrigara, i el karnero El mos amostrara, veluntad de muestro Dio en nos se afirmara (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

todo este mal kon su mano se lo kijo / a el meleh perfijo disho ke era ijo / este negro rijo / de amostrarle el kyar / se esta topando en sar / keda muy kayado / i muy shasheado (manus. Teza, 1820)

disho a Sara ke tu kovdisiado Yits.hak se engrandesio i no embezo servisio de el sielo / andare i le amostrare ke a el Dio fuero / disho: anda sinyor empero no te aleshes / respondio: sea tu korason en el Dio enfiuzianse (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

i respondio su padre: en el Dio bivo de avrigo / ke El es ke amostrara por su alsasion el karnero / save ke todo lo ke envelunta el Dio aze / fraguaremos mi ijo oy delantre de El siya / estonses se enshashara sangrifisio i el sangrifisian (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23910

anavá (ebr.) f.

ענווה, צניעות

Por ke deprenda el ombre i tome la anava por manto: (Ketuba de la Ley)

En tu entrar en este mar toma a ti dos alas, la una es anava i la segunda sea temor. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24150

ancho adj.

רחב; נח לבריות

Amor de mi emuna ke es muncha, komo la mar la grande i la ancha, en mi korason komo un entorcha. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24420

andar m. (port.)

קומה בבית, דירה; הליכה

Luego en akeya ora el le avlava: Andavos la mi madre de la meara, (El rey Nimrod)

Marineros i sus naves se andan kon feuzia, ke era mar de Genosar el se izo gan va-sor. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24430

andar v.

הלך, צעד, פסע, התהלך; עשה בלהט

Segun ke lo departe la nuestra eskritura (Poema de Yosef)

Mas gran envidia avian komo andava Yosef. (Poema de Yosef)

Y sienpre andava El Dio kon Yosef. (Poema de Yosef)

I ke fuese un ombre bien apregonado i ke diga por nombre kuando va andando (Purim, De-Fes, sig. 18)

Anda a el rey i avla kon el, ke no se pierde Yehudah ni 'Ariel, i no sea por tu mano fin de Yisrael, ke no venga tal dia, no. (sova semahot, Livorno 1782)

Viendose Vashti en eya tanta fealdad, Disho: yo no puedo ir; vos andad; i a el rey de mi parte saludad, ke esto muy mala, no puedo ir, no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24500

ande/andi adv.

איפה, היכן? לאן?; אצל

Devemos azer djunbúsh en estos dos días, sovre inchir el rabúsh ande los Nahmías; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

bushkad de Horev, demandad de Sinay, ande se eskombro esklavo de A', el ke kito de Mitsrayim lehol 'hamonay (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

piedre kudiado, salvador de Israel, resivi tu tefila esklavo fiel, yo abashare kon Mihael i Gavriel, ande ti Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

yerrado esta el ke se kontiene kon los vestidos ke el tiene, pare mientes de ande viene ke todo sale de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

huerte echo se le rizo en muy pokos dias / todo este bien ande lo tenias? / para ke lo kerias / sirviendo al malhut / apanyen asta el bahur / de 'Haman el nieto / ya lo vimos muerto (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24600

andjélo /ánjel/ándjel/ándjeli/ándjel

מלאך

I luego respondiera el angel a Yosef: (Poema de Yosef)

en sekreto de andjeles de la santedad, (Untane Tokef)

Andjeles de merkava se amanziaron, ofanim i serafim por eyos esklamaron; (Puertas de veluntad)

El hasidut de Abraham los andjeles ya vieron, (Puertas de veluntad)

A' rey asentado sovre siya de din / a sus derredores andjeles estantes sovre el din / ke ansi mandado de el rey delantre de todos savientes ley i din (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

disho a Avraam el Sinyor de los sielos: no tiendas tu mano a el luzero atersiado / tornadvos por pas andjeles de mis fonsados / este dia zahut a Yerushalayim guadrado / i puertas de piadades yo les avrire (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25290

angustia f.

תוגה, צער, יגון, עצב, דאבה; מחנק; גועל, דחייה, רצון להקיא; בוז

angustia grande se rebolvio. (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

en la angustia serkano nuestro Dio. (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

Muncho tiempo en angustia, en mi korason da feuzia, mi delunsiador delunsia, (Donme, sig 18)

avlad a mi madre ke su gozo se movio / el ijo ke pario alos noventa anyos fue para el fuego, i para el kuchiyo se aparejo / ande bushkare a eya ado konortador / angustia a mi por mi madre ke yorara i alguayara (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25320

angustiar v.

צרר, התנכל, לחץ, דיכא, גרם חרדה

mando a dezir si ay mas shohad angusio a djudio i no aher / lo komio moneda de ribi Avraam Elkahed / doblado se las mandara el Dio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25370

aní (ebr.) m. & adj.

עני, דל, רש, דלפון;רעב ללחם

El Dio le disho a Eliau: ''Vate serka la aniya'' en Tsarfat ayi moraria Sera bendezida el azeite i la arina por kavod de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25540

animalia f.

חיה, חית טרף

Yom sinko de Elul le dio dolor en su entranya, i luego la avla perdio komo la animalia; (Zimrat 'ha-Arets, 1745)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25700

aniyim (ebr.) m. pl.

עניים

Aniyim i hasidim i ombres onestos / por podersen mantener siempre van despuestos / mizmo i por estos / devemos de kudiar / el Dio mos va ayudar / penemos kon dos manos / por nuestros ermanos (La Amerika, 1911)

A' responde a los aniyim los estantes delantre de ti / komo proves ke demandan, bushkan perdon de ti / konpone su korason, eskucha tu oreja (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25740

aniyo m.

טבעת

Komo entro una dedo dientro de un aniyo (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25810

anke (it.) prep.

למרות ש-; הגם ש-, נוסף לכך, יתירה מזאת; אף על פי כן, בכל זאת

anke esta desmanparado su korason enfeuzyado, (Toledo, Koplas de Yosef)

hayre no ay de eskapar de la muerte, grandes i chikos kaen en esta suerte, anke sea tan fuerte komo el si' de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25910

anocheser m.

רדת הלילה

vido [despues] anocheser la luna kon su derededor, (Toledo, Koplas de Yosef)

Al anocheser vide a la luna, konti a las estreyas una por una. (El rey Nimrod)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25920

anocheser v.

ירד הלילה; באירוניה: נזכר בחלומו במטלה ששכח לבצעה

kon todo esto le parese ke para esto el krese, no save ke se anochese i se eskurese la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26170

ansí adv.

כך, ככה

A sus ermanos yamava, i ansi les dezia: (Poema de Yosef)

ansi fue: de los tres el mas grande kayo; (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

ke ansi lo vido azer de Pavucha de Firmon. (Gizados de berendjena, siglo 18)

Aman luego apresuro i ansi lo izo kon korason eskuro en lugar de rizo (Purim, De-Fes, sig. 18)

Todos djuntos alavemos porke muncho le devemos; después de esto beveremos, ke ansí es el dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

anduvieron ambos eyos por azer en la ovra / i respondio Yits.hak a su padre ansi: / mi padre vi fuego i lenya de la ordenansa / ado mi sinyor karnero ke no la 'halaha? / si tu en dia este tu ley olvidan? (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26190

ansia f.

צער, סבל, ענות; דאגה, חרדה; קמצנות, אהבת בצע

Non veamos mal ni ansia, a nos i a todo Israel. (El Dio alto)

Siente muncha ansia en lugar de gozo, komo un palo tezo ansi kedaria asta el terser dia. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Aun ke me viene ansia, Tu le das a mi pasensia, muchigua a mi sensia (Donme, sig 18)

A Haydar ya arrivimos, de haftonas mos konsomimos, tres dias estuvimos, de ansia mos abatimos (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

nada no keda de esta ganansia, su vida es kon muncha ansia, su yetser kon su dezgrasia lo eskombra de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

salmeamiento se baldo, i su kovdisia mayorgaras / por enveluntar aserkamiento de su kerida i aras pasar / de su korason ansia de su alma / por bushkar amor de sus noviedades (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26210

ansiado adj.

נטרד, סובל, עצב, דואג, חרד

ke la neshama no esta ansiada ni triste (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26270

ansiarse v. refl.

התענה, הצטער, התעצב,התמלא דאגה; שאף ל-, חתר ל-

Ansiose 'Ester i yamo a el Dio de la altura, i levanto sus ojos kon amargura, Disho: Dio de verdad i no de tortura, no me entregues a la muerte, no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26290

ansina/ansine/ansín adv.

כך, ככה

Fuese 'Ester a el rey aina, le Disho: Bigtan i Teresh te kieren entosegar komo una gayina; Mordekay el Judio me lo Disho asina. Por esto guardese el rey ke no lo entosigan, no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26400

ante adv.

לפני, מול

Muy alegre viniera Antel rey, Yosef. (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26530

antes adv.

קודם, פעם, לפני כן

Fijo, i antes mueras ke lo fagas, Yosef!'' (Poema de Yosef)

las metia en el forno antes de kemar la braza. (Gizados de berendjena, siglo 18)

Antes de esto, avlo el kon la su mujer se determino tambien sus amigos kojer (Purim, De-Fes, sig. 18)

Bueno es ke se fuygan agora en sekreto, mas en antes ke vengan los dias de apreto, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26540

antes prep.

לפני, קודם

A' delantre su fonsado apregona kon fuersa / kien kere espesia de vidas i el, patron de fuersa / se alevante en antes ke se atorsen la djente de el fonsado (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26670

antiguo /antigo adj.

עתיק, עתיק יומין;מיושן

i su puerpo es mas grande de el puerpo de tierra sien i setenta tantos segun amostrasiones (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27310

anyada f.

תקופת השנה, יום השנה; משכורת שנתית

enfortesidvos i gozadvos ke la prea se kumplio / a el Fuerte esperad, su firmamiento guadro a vos / i suviran a Tsion i dira / akalsead akalsead sus kalsadas / empese la anyada i sus bendisiones (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27410

anyo m.

שנה

Seran anyos siete ke vienen de fartura.'' (Poema de Yosef)

Resivieron los djidios ke en akea via Purim todos los anyos kon gran alegria (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

El ijo ke de 90 anyos eya lo pario, el kuchio lo degoyo i el fuego lo ardio; (Puertas de veluntad)

Bivas tu munchos anyos, el rey mi amigo, ke eskapes de danyo siempre te bendigo (Purim, De-Fes, sig. 18)

No tuvimos deskanso asta el otro anyo, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Despues de dias i anyos Israel rikos i sanos se olvidaron de los anyos ke los sako de Misrayim el Dio de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Munchos anyos estuvimos eskondidos / i en el abizmo estuvimos undidos / kuando un grande djudio la bandiera keria alsar / Ah! Lo yevo la muerte sin su dezeo alkansar (La Amerika, 1916)

me akordo anyos pasados / la forma ke shabatot eran sonalsados (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

tino pozo a azer mas danyo / izo azer dos papeles en un anyo / el papel salio i el kedo enel kanyo / mal tenga ken aze mal al djudio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27555

anyublado (arc.) adj.

שדוף, מוכה שידפון

Suvian despues deyas otras anyuvladas; (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27580

aogado m.

טבוע, טובע; חנוק

Ken aogado en las aguas, i ken kemado en el fuego. (Untane Tokef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27840

apalpar v.

מישש, גישש, גישש באפילה; קיבל כסף

I ayi no avian apalpar ni de uzansas (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27910

apanyamiento m.

תפיסה, אחיזה, לכידה; אסיפה, התכנסות; הכנסה; תיקון; המאסף

I apanyamiento de los aguas mares yamastes (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27930

apanyar v.

תפס, אחז, החזיק, לפת; חטף;כינס, אסף; תיקן

Eya le disho apanya los djudios (Koplas de Purim, 1545)

Mordehay luego apanyo a todo el puevlo disholes: se ensanyo el Dio en el sielo (Purim, De-Fes, sig. 18)

Gozar kijo el su bien en akeos dias mando i apanyo tambien a sus kompanyias (Purim, De-Fes, sig. 18)

Al hazán lo apanyaron, onde el abdán lo yevaron; todos los djidiós yoraron (Asidio de Belogrado 1788)

todo esto supo el pastor fiel, akojo i apanyo a todo Israel, de todos demando mehilá el (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Enbio 'Ester a Mordekay, Bilgan, i le Disho: apanya a los Judios de Susan, i ayunen konmigo treze, i katorze i kinze de Nisan, para ke no nos deperdamos, no. (sova semahot, Livorno 1782)

huerte echo se le rizo en muy pokos dias / todo este bien ande lo tenias? / para ke lo kerias / sirviendo al malhut / apanyen asta el bahur / de 'Haman el nieto / ya lo vimos muerto (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28030

apararse v. refl.

התייצב, ניצב מול, הופיע, הראה עצמו במקום גבוה, ניצב בחלון, נשען על אדן החלון

Aparesvos mi Sherifa de la ventana de plata i veredesh a Adonenu kon la shehina ensu kara (Donme, sig 18)

kién i kién se apara por ver un maymón kolgado en un timón: el sinyor onrado bien amizurado. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28080

aparejado adj.

מוכן, שהוכן, שיועד

Na la lenya i el fuego ya es aparejado, i ande esta el barvez ke sera ayegado? (Puertas de veluntad)

Viendo Yits.hak el fuego i la lenya aparejado, le disho a su padre: ado el karnero ke por korban sera ayegado? Su padre le respondio para ke no fuera atorvado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

el ke para esto es aparejado, komo tiene gana de ir pekando? no se despega de el enkonado, el enemigo de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28110

aparejar /aparijar v.

הכין, ערך, התקין

Vido el rey su vision ke se aunaron Ester i Aman prizion le aparejaron, djuntos se kazaron i el kornudo (Purim, De-Fes, sig. 18)

es komo la espondja kon la portukal, aparejen un bokal, después una bota, no keda ni gota. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

aparejo lenyos de alsasion kon fortaleza i poder / i ato a Yits.hak komo su atar un barvez i fue luz del dia en sus ojos komo noche / i muchidumbre de sus lagrimas estelantes kon fortaleza / ojo kon amargura yoran i el korason alegre (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28120

aparejarse v. refl.

התכונן, הכין עצמו; הציג עצמו; מישמש ובא

Vino el espino en el konsejo para Aman se aparejo ya se la estrena le viene muy buena (Purim, De-Fes, sig. 18)

Yamo a el su savio, i lo konsejara ke para otro anyo se aparejara, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Bien entendido ke se aparejavan / para el dia santo del sesh de Sivan / para salir delantre del Dio despierto / en medio del grande temerozo dezierto. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)

Las kartas se eskrivieron en lenguaje de los djentios: ke se aparejesen kon espadas i kuchiyos, todos los ke estan dientro de los kastiyos, de mandado de 'Abashverosh ke no kedase ninguno, no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28130

aparejo m.

הכנה, סידור

Enpeso a eskojer de dime ahay de la muerte de Mordehay dame el konsejo i el aparejo (Purim, De-Fes, sig. 18)

Amanesio el dia, en sekretamente a Yits.hak lo desperto i todo el aparejo kon su mano lo pronto, i tomo la lenya i el kuchio (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28250

apareser v.

הופיע, נגלה

En fin, el dia esperado esklaresio / kada muntanya glorioza aparesio / adornada gustoza i kontente / delantre de nuestro kreador potente. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28270

aparesido adj.

בעל הופעה, נאה, לבוש יפה; לילד: נראה גדול מגילו

Eliyau anavi nos sea aparesido i daremos, loores al verdadero. (El rey Nimrod)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28420

apartado adj.

נבדל, נפרד, מופרד, מופרש, מובדל, מבודד; רחוק, מנותק; שמורבצד; נסיך, משוח

Aava ke enporta tredje es uno onestedad i ke seran komo uno no sean apartados. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28480

apartar v.

הפריש, הבדיל, שמר בצד, הקדיש; הפריד, הבחין; ניתק, הרחיק; גישש באפילה; חסך

El rey ke apartava a los sus varones, (Poema de Yosef)

tu sos savio i de tu sensia apartastes por kriar a el mundo komo el poel i el maestro por kriar el kriamiento de el mundo de sontraemiento de la nada (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28540

aparte adv.

לחוד, בנבדל, בנפרד

Luego favlo aparte el rey a Yosef: (Poema de Yosef)

Loen todos los djudios ke en toda parte nisim de los dos anyos, kada uno aparte, komo el diamante (Zimrat 'ha-Arets, 1745)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28700

apasentar v.

רעה

sus ermanos a las vias, a pasentar las ovejas. (Toledo, Koplas de Yosef)

apasenta a tus ovejas, leones ke arrodearon / i vierte tu eresimiento en dizientes deskuvrid / i kompuesta de tu derecha forteyaron i kojeron / no izieron romaneser sus lambrushkos (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28860

apaziguar v.

השקיט, הרגיע; השלים בין,השכין שלום

Ken sera apaziguado, i ken sera kastigado kon yisurim fuertes. (Untane Tokef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28880

apedreado adj.

נסקל, שנרגם באבנים; שהוקע ע''י דעת הקהל

Ken sera aogado, i ken sera apedriado. (Untane Tokef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28900

apedrear v.

סקל, רגם באבנים

le disheron: vos azimos arraviar, i mozotros pekimos ke vos bushkimos de apedrear, guestro korason mira de alimpiar muestro si' de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Avrieronse los sielos / mostrarmos ke ay un Dio / mos apedreo kon yelos / por puntos non mos undio (La Epoka, Sal. 1898)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29090

apegarse v. refl.

נדבק; דבק ב-, נקשר ל-; נדבק (שאריות אוכל לסיר)

De dia i de noche kon ti me apegare: (Ketuba de la Ley)

Salvo kon eya se apegara (Ketuba de la Ley)

Grande amor tomate, de El non espantate, en la ley apegate. (Donme, sig 18)

por muncho ke fue akavidada i tanbien akondjurada lo echa detras de la espalda i se apega kon la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29135

apel (fr.) m.

מיפקד במחנה ריכוז

A las tres de medianoche, al bloko 20 arrivimos, los apeles empesaron, en los friyos mos apuraron (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29170

apelo m.

קריאה; מפקד; ערעור

Alshten (?) kon haftonas , al apelo mas i mas, bloko vas i shtupo vas kon krueldad, mos aharvavan sin peadad (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29310

aperfijado adj.

מאומץ, ילד מאומץ; חוסהבמוסד נוער

todo este mal kon su mano se lo kijo / a el meleh perfijo disho ke era ijo / este negro rijo / de amostrarle el kyar / se esta topando en sar / keda muy kayado / i muy shasheado (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29470

apetite/apetito/apetit m.

תאבון, חשק, התאווּת; כשרון, נטיה; יֵצֶר

Tamar ke ansi oyo echo un invite: loke kero yo i mi apetite ke en el mi konbite vos ayegesh vos i Aman djunto kon vos mos asentaremos djuntos beveremos (Purim, De-Fes, sig. 18)

Diole la su intesion de azer un konbite siendo ansi su intesion no ay ken se lo kite el su apetite i su veluntad (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29495

apeyido (arc.) m.

קריאה

Al moso non fayava, fizo grande apeyido (Poema de Yosef)

Fizo grande apeyido, i disho estas razones: (Poema de Yosef)

Eya dio apeyido, i fue alborosada. (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29555

apiadado adj.

מרוחם

Apiadado yo sere, yora por mi tu mi madre, non alegri para siempre. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29580

apiadar v.

נחלץ לעזרה, סייע ל-, עזר ל-

apiadame en el presio, ke el alma tengo afrita. (Toledo, Koplas de Yosef)

apiada Senyor sovre mi por santidad de tu nombre. (Toledo, Koplas de Yosef)

Le respondio su padre: El Dio mos apiadara i tambien el karnero El mo lo mostrara; (Puertas de veluntad)

Apiada a mi alma A-donay, yevi males munchas bevaday, konsolame kon luz de rey Shabetay. (Donme, sig 18)

lo aprezo a chilibi Yosef Mordehay / en akea semana mos izo nes el Dio Hay / presto mos apiado / ke ansi envelunto el Dio (manus. Teza, 1820)

Israel en grande apreto / de ke pekado mos vino este mal amargo i preto? / esk[l]amimos a el Dio muy presto / kisa mos el Dio apiadara (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29590

apiadarse v. refl.

חמל, ריחם

Apiadate, rahman, de la amargura de Sara. (Puertas de veluntad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29930

aplazear v.

עינג; ריצה, השביע רצון

Tambien El mos aplazo komo novio kon grande hiba (Ketuba de la Ley)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30170

apokar v.

המעיט, הפחית, הקטין; מיעט, צמצם; הקהה; פחת, התמעט; העליב

A' oyi i me estremesi dia ke enel me vijitas / tenbli i me adoloryi dia ke en el me djuzgas / me arrebashi i me atorvi de kuanto kon tu folor me apokas (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30180

apokarse v. refl.

פחת, התמעט

torno, la vido en menguante, ke eya se va apokando; (Toledo, Koplas de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30690

apozentar v.

יצר משקע/שכבה; איכסן, אירח

Don[a] Krensia deske lo vido komo rey lo apozentara (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31070

aprestar v.

הועיל, היה לתועלת

ni aprestes ni mas ni manko ke el suenyo del perro.'' (Toledo, Koplas de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31105

apresuradamente adv.

במהירות, בחיפזון

Ivan se lo soltar apresurada mente. (Poema de Yosef)

Apresurada mente alsaron a Yosef (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31140

apresurar v.

זרז, האיץ, החיש, דחק

Luego apresure i are tu dicho anke eres maldicho (Purim, De-Fes, sig. 18)

Aman luego apresuro i ansi lo izo kon korason eskuro en lugar de rizo (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31150

apresurarse v. refl.

מיהר, נחפז, הזדרז, אץ

De enfrente vieron una nuve klara, se apresuraron a fraguar la ara; (Im afes, Papo 1894)

I los mal'ahim se apresuran, i dolor i tembla les trava, i dizen: (Untane Tokef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31155

apresurozo adj.

ממהר, נחפז

Kavayeros salieron muy apresurozos alegres anduvieron i muncho gozozos (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31200

apretado adj.

לחוץ, דחוק, הדוק, מהודק; קמצן, קפוץ יד; ביישן, נחבא אל הכלים

I por tanto duelo azed teshuva muestra orasion suva ke estash apretados por muestros pekados (Purim, De-Fes, sig. 18)

de el dia de su seer presona es apretado i afriido yagado aharvado de el Dio i krevantado su presipio tamo empushado i su trazeria paja arrojada (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31280

apretar v.

הידק, לחץ, דחק; בלם; הכביד על, העיק; הפעיל לחץ, הכריח, כפה; איית; לחץ, עינה, נגש, דיכא, הכניע; הטריד; גרר, החזיק בכח

muy klaro i muy visto de apretarlos i no para matarlos komo aki keria asta la famiya (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Hasid ke entro de la puerta Zimri kon Kozbi esta en buelta uno el otro apreta alanseolos a los dos Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31360

apreto m.

לחץ, מועקה; עינוי, ענות, מצוקה, רעב, דוחק, ייסורים

ke yevan grande apreto; guadran tu ley kon gran tormiento (Toledo, Koplas de Yosef)

Enkorvandomos tu nombre envokamos, En nuestro apreto la akeda kontamos; (Im afes, Papo 1894)

Tuvieron Yisrael grande apreto: (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

Teilot a el Dio alto estonses las dimos en oras de apreto ke mos respondimos (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Eya guardaria este sekreto por muncho ke apreto porke muncho presto sale bien de esto (Purim, De-Fes, sig. 18)

Dio, porke mos traesh en tal apreto, ke fue este sekreto? (Purim, De-Fes, sig. 18)

Bueno es ke se fuygan agora en sekreto, mas en antes ke vengan los dias de apreto, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Serbia ya fue echa en una bolema / ayuda kijo de la Grecha ma kedo kon la postema / ainda eya se kema / siendo al grego ayudo / kuando en apreto se topo / al tiempo de la Bulgaria / kuando aharvado se via (La Amerika, 1915)

tsar li meod! mi flakeza i de mi korason el apreto / me impidio de kontinuar a mi grande regreto (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

Israel en grande apreto / de ke pekado mos vino este mal amargo i preto? / esk[l]amimos a el Dio muy presto / kisa mos apiadara el Dio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31420

aprevar v.

העמיד בנסיון; ניסה

agradeses el karnero ke le mostrates, i no olvidas el padre ke aprevates. (Im afes, Papo 1894)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31430

aprezado adj. & m.

אסור, אסיר, שבוי

Vino la ora del Dio de ser eskapados / kapos de toda nasion / personajes aprezados en la eskuridad / kon muncha krueldad/ por ke se rijeron / segun eyos kijeron (La Amerika, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31450

aprezar v.

אסר, כלא

'Hayom 'harat olam dezid kon muncha alegria / la djustisia i la verdad arrivo en Turkia / muncho negro avia i sin pueder avlar / mos tomavan a harvar / mizmo mos akuzavan / i mos aprezavan / (La Amerika, 1911)

diziendo a kojer moneda / de muncho ke no tenia devda / lo aprezo al ke no tenia devda / diziendo kon mal los desnudo (manus. Teza, 1820)

lo aprezo a chilibi Yosef Mordehay / en akea semana mos izo nes el Dio Hay / presto mos apiado / ke ansi envelunto el Dio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31680

aprometer v.

הבטיח; הציע

te dare tu buen presio yo, pago lo ke aprometo.'' (Toledo, Koplas de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31730

aprontar v.

הכין, עיבד; ערך (שולחן), סידר, ארגן; ערך/סידר משהו במהירות

Yitshak apronto su kueyo delikado, i su padre se aego a su lado (Im afes, Papo 1894)

Amanesio el dia, en sekretamente a Yits.hak lo desperto i todo el aparejo kon su mano lo pronto, i tomo la lenya i el kuchio (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Inda romano i bulgar no se avian dechidido / por salir a gerrear mucho avian kijido / ma el romano dezvanesido / kaje ke va empesar / el kontinua armar / a todos sus soldados / por tenerlos aprontados (La Amerika, 1915)

Makedonia entera se metio en rebuelta / kada uno en su tierra apronto su saeta / Montenegro disho a lista ma ya se repentio / negra pruna se le metio / a este enkorkovado / ya kedo deskavenyado (La Amerika, 1915)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31770

apropiado adj.

מתאים, הולם; מיועד

Nombre de Tu apropiado, antes de todo fayado, Tova, no esta kayado (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31840

aprovado adj.

מוכח, מאושר; מנוסה, בדוק, שנוסה; מוסכם

Y sera provada la palavra de Yosef. (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31900

aprovechar v.

הפיק תועלת, ניצל; הועיל, היה לתועלת, סייע

Kon todas estas kozas no le provecharon no pudo echar kazas ni manko mataron (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Sutlach i kozas de leche a el ken kome le aproveche; a dormir ke no se eche, ke no es ansí el dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

dibur bueno a eya le davan: si sus mitsvot eya guadrava de la shehina se aprovechava kuando torna a la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

reada les travo de oyir estos biervos / la dezventura ke les hue al patri de eyos / aspros i dineros no le aprovecho / kon su mano lo echo/ no le izo hayre / se le hue el aire (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32065

apuesto (arc.) adj.

מקושט; יפה, נאה

Muy apuesto andava komo rozas i flores. (Poema de Yosef)

Kon sortija apuesta, i bendision granada, (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32150

apunto adv.

מייד; זה אך, לפני רגע; בדיוק; בזמן, ברגע ש-

Taanit apregonó Mordejay el djusto, ninguno dezayuno tres días apunto; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32260

apurar v.

טיהר; ריכז בהרטבה או אידוי; דחס, צמצם, צימק; גרם ענות, לחץ

A las tres de medianoche, al bloko 20 arrivimos, los apeles empesaron, en los friyos mos apuraron (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32310

ara f.

מזבח

A el ke dishites: ''Tu ijo presiado sovre la ara sea sakrifisiado''. (Im afes, Papo 1894)

De enfrente vieron una nuve klara, se apresuraron a fraguar la ara; (Im afes, Papo 1894)

Te rogo, membrame en lo ke mi alma djuzgara: atan i el atado i la ara. (Puertas de veluntad)

Nafshi kema komo fuego de ara, sin estajar no save komo fara. (Donme, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33070

arder/ardir cf. adrer

El ijo ke de 90 anyos eya lo pario, el kuchio lo degoyo i el fuego lo ardio; (Puertas de veluntad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33165

Ardjel f.

אלג'יריה

el kunyado de David el ke vino de Ardjel: (Gizados de berendjena, siglo 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33170

ardor m.

להט, התלהבות, להיטות, דבקות; התפרצות

Zahmet muncho travaron ombres de konsensia / penaron kon muncha ardor i kon muncha sensia / i kon la pasensia / le pudieron arreglar / mos izieron alegrar / los buenos se gustaron / los negros se atristaron (La Amerika, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33210

arel (ebr.) m. [pl.: arelim]

ערל, גוי, נוכרי

Oíd mis ermanos komplas 18, los arelim kresieron komo el finojo; en súpito salieron kon un grande enojo, el Dio los echó komo piedra en pozo . (Kalumnia de sangre, sig 18)

Los arelim yoravan, yamavan al Hristo, el Hristo se les izo de piedra, repuesta no les dio; los djidios yoravan, yamavan al Dio, a tan poko tienpo El mos respondió. (Kalumnia de sangre, sig 18)

Arelim venía ke no avía kuenta por entrar en la sivdat azer una rebuelta, por no desharmos ni menor ni fiesta; el Dio, baruh 'hu, les izo la buelta (Kalumnia de sangre, sig 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33620

arina f.

קמח

biskochadas kon guevos freskos i un poko de arina has (Gizados de berendjena, siglo 18)

les batia mucho guevo en un poko de farina (Gizados de berendjena, siglo 18)

El Dio le disho a Eliau: ''Vate serka la aniya'' en Tsarfat ayi moraria Sera bendezida el azeite i la arina por kavod de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Komo oyo esto Elia, disho: ''En el Dio ten figuzia no se ateme el azeite ni la arina komo palavra de Dio ke avlo a Eliau'' (Koplas de Eliau, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33820

arka f.

תיבה, ארון (הברית)

metio la mano en la arka - se sano de su maka. (Koplas de Par'o, 1901)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33830

arká (t.) f.

אחוריים, עגבות; תמיכה, סיוע; מטען גב

rasgaron sus gezerot fue kon grande shaka / no le kedo arka i ninguna ilaka / de pekado ke se tomo kon sinyor ribi Yits.hak Mayoral baal tsedaka / ke sienpre este kon el Dio (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34010

arko/arkol m.

קשת (בענן), קשת (נשק), קשת (כינור); קימור, ארקדה; קולב

en la gerra entra i la espada lo fiere, le pasa un arkol azerado i lo buraka i lo arrodean ansias i lo arravdonan aguas furientes (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34080

arma f.

נשק; שלט אצולה

kada uno a su arma sinyo. (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

djente del rey por tierra armas sinyeron; (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

Fuertes mas ke fierro el las kevranta, tambien los arremata sin arma i sin gerra, deskansa la tierra. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

I bolsas mandara a el reinado, ke le viniera el mando kon armas bastantes, mas de las de antes. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34090

armada f.

חיל, צבא, ארמדה, אוגדה

'Hayom es de gerrear disheron los fransezes / empesaron a mobilizar i se metieron chezmezes / ma empesaron de los inglezes / lo ke ivan a dezir / viendo ke no avia lo ke rijir / kamino la armada /ma negra haftuna les fue dada (La Amerika, 1915)

Vilhelm pasaje kijo azer entre los beljikanos / i por non los dezazer les avlo komo ermanos / viendo ke levantaron manos / a su armada ordeno / el tiro alman sono / la Beljika fue atakada / i en sivdad franseza mandada (La Amerika, 1915)

Ya es tiempo ke mos levantemos / i la bandiera de Tsion alsemos / azer en el mundo djudio una yamada /por rekojer una fuerte armada (La Amerika, 1916)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34100

armado adj.

חמוש, מצוייד

armados de dia i de noche non deshan dormir; (Rebuelta de Yenicheris, siglo 18)

Poshea salio la Italia ni mantuvo su aliansa / en deklarandose neotrala eya salio falsa / ma dia no se pasa / si ke este armado / ma no savemos kuando / sarlera de las kantones / en mashkando makarones (La Amerika, 1915)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34150

armar v.

חימש, צייד; טען את הנשק; ביצר

Ordenes de gerra keria armar, por la tierra i por la mar, por azer su gusto, tuerto i no djusto. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Armavan gerra los moros alas sivdades de gerrear rebolviendo sus kavayos salian djugar las lansas (Donme, sig 18)

I para dormir kon eya grande traision armara (Donme, sig 18)

Inda romano i bulgar no se avian dechidido / por salir a gerrear mucho avian kijido / ma el romano dezvanesido / kaje ke va empesar / el kontinua armar / a todos sus soldados / por tenerlos aprontados (La Amerika, 1915)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34170

armarse v. refl.

התחמש, הצטייד

Respondio 'Ester: yamen a 'Haman i venga agora, i konbite se arme en esta ora. Le Disho el rey: si, senyora, ke tu dicho no la baldo, no. (sova semahot, Livorno 1782)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34380

arnaút (t.) adj. & m.

אלבני, כינוי לאדם בעל שער פרא

ke la yevo el arnaut i kedo dezmamparada: (Gizados de berendjena, siglo 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34680

arrankar v.

עקר, עקר מן השורש; קטף, תלש בכח, קרע, שבר

se vistió de luito la reina Ester, ansí fue demenester por un ombre malo de el mundo arrankalo. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

tsorer el yetser el malo no lo desha despegarlo, su tino es por arrankarlo de kaminos de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

i el desperta en el mundo gerras i prea i kativerio i ambrera ke esto es su uzo i estruye tierras i arranka reinados (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34720

arrankarse v. refl.

נעקר, נקרע מעל; נכסף, השתוקק; נעצב

la uma entera muncho mo lo aman / diziendo shapchi se le arranka el alma / esta buena fama / asta su vejes / Dio mas muerte no le desh / ke kaze a sus ijos / kon muy buenos rijos (manus. Teza, 1820)

no pensava en la muerte ni metio en tino / se tomo en el negro kamino /se arranko este espino / i se arremato / kon basheza lo mato / porke era maldicho / por el mundo dicho (manus. Teza, 1820)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35170

arrastado (port.) adj.

נסחב; מָשוּך;מסכן, עלוב

Dezgrasiado Auschwitz ke rovino nuestras famiyas, embezados en muncho bueno, arrastados sin manzia (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35230

arrastar (port.) v.

גרר, סחב, סחף, משך אחריו; נשרך, נהג בעצלתים; החריב, הרס

De muestras kazas mos kitaron, en una braza mos enkasharon, de dehi en dehi mos arrastaron (Asidio de Belogrado 1788)

Al Pereo dezbarkimos, komo los perros mos arrastimos, munchos keridos ayi pedrimos, i para Haydar prosegimos (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

Nuestra lingua nos rovaron / nuestras bienes derokaron / a nuestras famiyas las arrastavan / i komo karneros los matavan (La Amerika, 1916)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35380

arraviar v.

הכעיס, הרגיז; לא עמד בדבריו; סירב לשלם חובו אחרי הפסד במשחק

le disheron: vos azimos arraviar, i mozotros pekimos ke vos bushkimos de apedrear, guestro korason mira de alimpiar muestro si' de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35480

arrazgar v.

קרע, שיסע; בילה

Mas tambien estradavan sako i seniza i los mas arrazgavan sayo i kamiza (Purim, De-Fes, sig. 18)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35500

arrazgarse v. refl.

קרע לעצמו (בגד); נקרע

I luego se razgava sus panyos, por Yosef. (Poema de Yosef)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35540

arrebashado adj.

מושפל, מדוכא

Ken sera arrebashado u ken sera enaltesido. (Untane Tokef)

Es verdad ke en alto moro / ma sovre el arrebashado miro / ''Lama teratsedun 'harim gavnunim, 'ha'har / hamad Eloim leshivto yishkon lanetsah'' (Ketuba, manus. Rodosto 1931)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35570

arrebashar v.

השפיל, זילזל, העליב, השמיץ, הוציא לעז, לעג ל-, ביזה, הנמיך

Estas palavras siempre iva repetando / i se estava arrebashando tanto / asta ke se kuvrio entera kon el manto / i su kavesa siempre iva rebashando. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35580

arrebasharse v. refl.

התרפס, השפיל עצמו, ירד על ברכיו לבקש טובה

Salvo en monte de Sinay ke se arrebasho tanto (Ketuba de la Ley)

A' oyi i me estremesi dia ke enel me vijitas / tenbli i me adoloryi dia ke en el me djuzgas / me arrebashi i me atorvi de kuanto kon tu folor me apokas (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion