חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

מילון המובאות: ספרות תורנית

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Diksionario de sitasiones: Literatura relijioza

Segun el orden alfabetiko

 

 

מילון המובאות: ספרות תורנית
האות A בלבד
מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40

abá (t.) f.

עטיפת צמר (גלימה) כפרית בלקנית פשוטה

i el otro era alto i tenia un mentan de aba de Istanbul i shalvar kolorado i lo yamavan Kapisis ke kortava karne en la salana (Yede David, 1867)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

190

abandonar v.

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

El puevlo de Yisrael entienden en fin ke lo ke van a tener repozo i bueno es en abandonando sus negras manyas[...] (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

malgrado todo esto el puevlo djudio supo guadrar a su livro i no abandono su relijion (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

260

abash- no sale abash (t.)

לא לצאת ראש עם מישהו

i no avia de los sinyores hahamim ke ivan, ke salieron abash kon eyos, a karal ke dia en dia iva mankando las yeshivot (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

280

abashada f.

נזלת, הצטננות, התקררות; ירידה, מורד, מדרון, שיפוע, שֵׁפֵל

Si en la suvida si en la abashada no sea el djudio abasho i el goy por arriva (Menorat 'Hamaor, 1762)

asigun la suvida es la abashada i asigun la nave es la fortuna (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

fueron abashando aguas de los sielos repozadamente, komo la luvia ordenavle; (Meam Loez Bereshit)

i despues se avrieron las ventanas de los sielos i fue abashando luvia sovre la tierra (Meam Loez Bereshit)

Abashan a geinam i yevan yisurin una ora i esklaman i yoran i suven (Menorat 'Hamaor, 1762)

Kon la magna abashava piedras buenas i djoyas (Shevet musar, Const. 1740)

Si estava komiendo en la Suka i empesaron a abashar luvias, i se fue a kaza i despues kedaron las luvias, no es ovligado de ir de nuevo a la Suka, (El Gid,1967)

Abasharon rabi Elazar i rabi Aba, i lo bezaron; (Leket 'ha Zo'har, 1855)

I es ke los reyes uzan a enprezentar espadas kon diamantes i otras djoyas i ansi van estos prezentes a klasa a klasa, tanto abashando i asuviendo, (Lel Shimurim, 1819)

abashi yo abasho i vidi esta shemata (Bene Avraam, 1773)

lo fueron abashando asta ke lo asentaron en la tabaka prostera, ke siendo no platiko en ninguna koza no lo estimaron por nada (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

todos estos modos de danyadores negros los abasho a eyos al burako de el teom grande, i ata el hamor ke es kelipa gedola (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

estos son 3 kelipot abasharon a enbatakar la sivdad i ninguno puede ir ande esta djente (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

i en medio al kortijo avia unas (alberkas) djifias de aguas manantes aguas de vidas, i en medio un djuske ke sovre el suven i abashan las aguas kon fortaleza i tornan i kaen en las djifias i se inche (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

arrodeando por las kayes, asuve eskaleras i abasha eskaleras be-ofan ke kuando torna a kaza ya esta muerto kansado (Pele Yoets I, Viena 1870)

yetser ara es enemigo de la presona segun disheron hahamim ke abasha i lo sonbaye i asuve i kontraya sovre el (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

360

abasho adv.

מטה, למטה

Mis padres guadraron su dinero en los siyeros de abasho (Meam Loez Bereshit)

Si en la suvida si en la abashada no sea el djudio abasho i el goy por arriva (Menorat 'Hamaor, 1762)

a punto se avrio la tierra i kayeron eyos i sus livros abasho no kedo de eyos ninguna senyal de eyos (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

490

abastar v.

הספיק

no abastasen para sostener la ambre a ke puedan la djente meldar dos palavras de Ley, (Meam Loez Bereshit)

Ya le abasta i una poka koza, (Lel Shimurim, 1819)

i yo demandi a un haham si savia las prevas komo el Sh.Yit. es uno, i disho ke abastava dezirselo su padre (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

basta ke ayga un poko de buena veluntad se parviene a todo i en korto tiempo nuestra lingua puede rebivirse (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

610

abatido adj.

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

i algunos estan abatidos kon yisurin i proveza grande (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

630

abatir v.

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

ke sierto el abatir al yetser 'ha-ra es koza muy grande. (Meam Loez Bereshit)

El ke abate a su apetite malo (Meam Loez Bereshit)

tiene de naser una kriatura en los djidios ke derrokara a Mitsrayim i abatira a todos los mitsriyim i los salvara a Israel de tu poder (Meam Loez Shemot I)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

650

abatirse v. refl.

נדכָּא (נעשה מדוכא), נחלש; התמוטט; כמש, נבל

eyos se abaten i dizen: si ay mamon ay kavod, no ay mamon ay shidafon (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

750

abediguar v.

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

yamo el rey de Mitsrayim a las komadres i disho a eyas: porke izitesh la koza la esta de bushkar mezonot a las aniyot i abediguates a los ninyos? (Meam Loez Shemot I)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1100

ablasión f.

כריתה, קטיעה

el emperador ... no se imajino mizmo ke de la yeshiva de Yavne iva esklareser la luz de Israel i ke el djudaizmo iva topar el abrigo por enforteserse i sostenerse delantre las tempestas del tiempo i bivir miles de anyos despues dela abolasion del grande imperio de Roma, konkistador de una grande partida del mundo, le akordo al punto su demanda (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1190

abokarse v. refl.

גחן, התכופף, רכן, היטה עצמו, השתחווה; נעתר; נכנע, השפיל עצמו

No se aboke el djudio delantre el goy no sea ke le machuke su kavesa (Menorat 'Hamaor, 1762)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1290

aboltado adj.

הפוך, שנהפך ל-; מומר, משומד, כופר, דונמה (חסיד שבתי צבי)

partio de ayi kon un kieradji .. i kon un kuyumdji togar .. boltado de erminis (Bene Avraam, 1773)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

ke sierto el zehut del ben adam es bastante de boltar el mazal de mal a bien. (Meam Loez Bereshit)

ma kuando konto el kuento a Lavan i Betu'el abolto el metsiut (Meam Loez Bereshit)

por esto le boltaron las avlas ke paresian enbaraso. (Meam Loez Bereshit)

El sh.yit. ke es grande de mersed abolta por la mersed, kere dizir abolta el kontrapezo por vanda de el zehut. (Menorat 'Hamaor, 1762)

Bolto el rav 'ha-Ari la kara i vido ke era ketivat yad, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

I bolto Poros su kara para ver, i iriolo Aleksandros i lo mato, i enreino Aleksandros sovre toda su tierra. (Ben Gorion, 1743)

Kuando suvia todos los eskalones avia ayi un kulevro de plata ke boltava la rueda de la sia i le aparejava lugar ke se asente el rey (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

vemos ke despues se arepintieron i se les abolto el korason, (Meam Loez Bereshit)

Ma kon todo su tsaar, no kijo boltarse a su sivdad (Meam Loez Bereshit)

i en otro lugar aparte estan las almas ke ya vinieron aki i se boltaron a su lugar. (Meam Loez Bereshit)

El ke arraska su kavesa en kashkara de el datilar se le boltara su kara por atras (Menorat 'Hamaor, 1762)

Denpues ke se bolto, demando de el apifior ke arrojara a los hahamim de los djidios delantre de el i les prevara de el Talmud ke el Mashiah ya vino i es Yeshu (Shevet Yeuda, Viena 1859)

El shemad de 140 fue ke se bolto un djudio ke se yamava Yehoshua Ha-Lorki (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

ke siendo konosido de djente grande todos se selan de el i lo aboresen (Meam Loez Bereshit)

Viene de esto ke aborrese en su marido i la kadena kolgada en sus gargantas (Shevet musar, Const. 1740)

Ke si era un ajeno lo aborresia asta el ultimo grado, pero siendo es su ijo, la natura de padre lo forsa a ke lo ame de todo su korason aunke no tiene ningun plazer de el; (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1610

aborresido adj.

מתועב, שנוא, משוקץ

El puevlo de Yisrael viendose en kativerio aboresido i persekutido de muchos enemigos (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1820

abrasar v.

חיבק

en kual ker lugar ke muere lo abrasa la tierra komo un ijo suyo. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1920

abrevar v.

השקה; השקה הצאן

I akeya noche izo konbite grande a ditos mil barraganes suyos i kito los vazos de oro del bet amikdash para bever vino kon la reina i abevrava a sus donzeyas i sus barraganes (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2040

abrigarse v. refl.

תפס מחסה, חסה בצל,התגונן

I ayudolos A' i los eskapo de malos i los salvo ke se avrigaron en El. (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2050

abrigo m.

מקלט, מחסה

el emperador ... no se imajino mizmo ke de la yeshiva de Yavne iva esklareser la luz de Israel i ke el djudaizmo iva topar el abrigo por enforteserse i sostenerse delantre las tempestas del tiempo i bivir miles de anyos despues dela abolasion del grande imperio de Roma, konkistador de una grande partida del mundo, le akordo al punto su demanda (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2470

abuzar v.

ניצל, ניצל לרעה; הגזים, עבר את הגבול; השתמש באופן לא הוגן; התעלל

ma por no abuzar de vuestra pasensia nos kontentamos de desharlo para otra okazion (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2550

achake m.

תירוץ, אמתלה, תואנה; סיבה, גורם

Goy ke aze algun konbite por algun achake de boda ke kazo al ijo i konbido a los djudios de la sivdad, aunke komen i beven kada uno de lo suyo i sus servisiales sirviendo delantre de eyos kon todo esto es pekado (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2557

achakes conj.

בגלל, מפני ש-, בשל

En korto, mira ke achakes de la ley santa sielos i tierra se sostienen, (Lel Shimurim, 1819)

Ke achakes de Yosef fue el akontesimiento de Misrayim i komo estos i estos grandes akontesimientos. (Lel Shimurim, 1819)

i dito rav Ka'hana tenia el beso kortado achakes de un grano ke tuvo i kedo sakat del beso ke se le vian los dientes (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2740

achikar v.

הקטין

Para ke no digan Israel ke dita salvasion ke tuvieron no es koza milagroza [...] i kon esto vienen a achikar el nes del Sh.Yit. diziendo ke por dita salvasion no lo merese de azer tanto pirsum 'ha-nes (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2748

achiktá (t.) adv.

בגלוי, תחת כיפת השמים

Ke para matar en achikta se topa mas de lo ke se topa ombre ke se echare kon mujer kzada (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

en la prima es visto achikta (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2790

achilearse (t.) v.

נעשה בהיר; נעשה עצמאי, השתחרר; נעשה משוחרר/מודרני, התפתח

i kuando no esta el marido se achilean a avlar i djokarear kon el ke topan (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2930

adalet (t.) m.

שמחה, עליזות; גיבוב כלים וחפצים

kon ke adalet era ke en saviendo el ben adam todo el rijo ke avia, entendera ke koza grande pedrimos (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

i gasto para la shemira i el berit kon muncho adalet (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

lo entro a su ijo al palasio kon adalet grande (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2950

adam (ebr.) m.

אדם, בן אדם; אף אחד

Adam arishon peko konel vino .. ke Hava le esprimio uva i le dio (Shevet musar, Const. 1740)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2960

adamakilí (t.) adj.

יאה, מתאים

en este grandisimo uvraje, el aranjo de una manera majistrala (adamakilli) todas las leyes esparzidas en el Talmud i en los geonim (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3080

adasim (ebr.) m. pl.

הדסים

Despues ansi yevaron mi alma [...] en un kampo ke enfrente de gan eden i en el arvoles de maneras de 'hadas porke tomemos golor buena por kitar el golor de el ashufre (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3110

adeladarse v. refl.

גחן

estava asentado una noche de shabat en la meza komiendo, se adelado la meza de suyo i kayo (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3130

adelantado adj.

מתקדם, מתקדם בדעותיו; מוקדם; כשרוני

i si no lo pensa adelantado, despues no podra remediarse. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3150

adelantamiento m.

התקדמות, קידמה, שיפור, קידום; הקדמה, ראית הנולד

orozamente ke nuestra ovra kon grandes esforsos izo todo lo posivle por el adelantamiento de nuestra lingua (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3170

adelantarse v. refl.

התקדם; קידם פני הרעה, מנע

kulevra, alakran, perro kudus i toda koza ke ay perikolo, el ke se adelanta para matarlos es alavado (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3200

adelantre adv.

קדימה, לפנים, הלאה

i el kaminava adelantre i eya detras; (Meam Loez Bereshit)

le disho ...: ken pasa adelantre se va tambien adelantre (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3270

adelgazar v.

רידד, ריקע, עשה דק, הרזה; כחש

poza la masa en una mezika i ayi la va adelgazando, en pasando ensima tavlikas redondas ke son apropiadas para adelgazar la masa (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3520

adientro prep.

ב-

Avia adientro de dito livro sekretos grandes i temerozos. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

La Mitsva de la Suka es de komer i bever ariento de eya, i esforsarse a morar en la Suka todos los siete dias, sea el dia komo la noche. (El Gid,1967)

Asta ke la famiya de Moshe i munchos otros fuyeron de sivdad en sivdad ariento el payis de Espanya. (El Gid,1967)

i todo Yerushalayim en un pedaso de yoro i esklamasion akarar ke los felahim ke estavan derredor del kale les paresio ke izieron lagum de adientro (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3530

adientro adv.

בפנים, בתוך, בקרב; פנימה

I de las dos vandas de la sia avia dos pareras de oro kresiendo uva i dos leones de oro vazio adientro para enchirsen de modos de espesias i guezmos (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

la kantidad de azer la agala es de plonjar el aktuendo ariento la agua buyendo, i en vista kitarlo (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4005

adjokarear v.

התבדח

i kuando no esta el marido se achilean a avlar i djokarear kon el ke topan (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4040

adjuntado adj.

מחובר, מלוכד, מאוחד, מצורף, מוצמד, נלווה

toparon kuantas mujeres alechando a sus ijos i kedaron adjuntados mujeres i kriaturas kon el pecho en la boka (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4060

adjuntamiento m.

חיבור, צירוף, איחוד, היתוך; אסיפה, התכנסות, כינוס; הצטרפות, התחברות, התאחות; ייחוד, הזדווגות

tanto en el rijo del adjuntamiento, segun deve de ser. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4070

adjuntar v.

חיבר, איחה, איחד, צרף, הוסיף, הצמיד, עשה אגודה אחת; כינס, אסף, הפגיש; שידך בין אנשים, הפגיש

adjunto kon el 30 presonas patrones de batalya bien armados (Meam Loez Bereshit)

Si kera matarlo espande el djudio su derecha i lo trava si es kon espada lo adjuntara ala derecha i si es kon vara lo adjuntara a la iskierda (Menorat 'Hamaor, 1762)

Si le adjunto kon el goy por el kamino le adjuntara a el goy a la derecha de Israel (Menorat 'Hamaor, 1762)

Lo konpozi i lo adjunti para seer zohe umzake et arabim; (Lel Shimurim, 1819)

Este mizmo pasuk ''shene shadayih'' se disho en kapitulo 4, ma ayi adjunto alkavo 'Los pasientes en los lirios' i aki no adjunto estos biervos. (M''L Kantar de los Kantares ,1899)

i akel shir estava adjuntando kon unos haruzim traidos al pezo del kante (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4090

adjuntarse v. refl.

הצטרף; התכנס, התקבץ; התחבר, התאחד, התלכד, התאחה, התמזג, התווסף

i se yama ke se adjunta kon nida, (Meam Loez Bereshit)

siendo el ken se adjunta kon nida es hayav karet, (Meam Loez Bereshit)

La ave ke se yama sidguenya aun kon todo ke se aze tevila despues ke se adjunta kon su zahar kon todo es tame (Shevet musar, Const. 1740)

uvo otro apanyamiento grande de munchos reyes ke se adjuntaron en un lugar i se aunaron por pelear kon ahadut uno kon Yeoshua (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

I se djuntaron en una todos los sheluhim, i kedaron entre eyos ke Don Vidal Benveniste ke sea el avlador delantre el apifior, por razon ke era haham en todas las hohmot i savia bien la lengua latina (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4130

adjustar v.

הוסיף, השלים, הגדיל; סידר; השלים פרטים כדי לעשות את הסיפור אמין

si pudiera adjustar los mil era mi alegria kumplida. (Meam Loez Bereshit)

I en fin de 72 dias adjustaron de kopiar todos los 24 livros de la Ley. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4380

adolensiarse v. refl.

חלה, נפל למשכב; התאנח מכאבים

ke dire yo ke lo tengo en mi kaza tanto tiempo, i de su desfilo me adolensyi? (Meam Loez Bereshit)

del tsaar ke resivio kuando lo echaron al pozo de kulevros se adolensio (Meam Loez Bereshit)

asta ke se adolensio i kayo doliente en un ondo de kama. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4480

adoloriar v.

הצטער; כאב

Enpesan por adoloriar la neshama yetera (Shevet musar, Const. 1740)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4670

adormesido adj.

רדום, חסר תחושה

Loke las eskrivi fue por enflamar i espavoreser los korasones adurmidos (Shevet musar, Const. 1740)

I de muncha angustia ke se tomo, se kedo adormesido. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4680

adormesimiento m.

הרדמות, תרדמה, הרדמות יתר; הרדמה

Bendicho tu A' muestro Dio Rey del Mundo echan suerte de esfuenyos sovre mis ojos adormesimiento sovre mis parparos (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4780

adovado adj.

מתוקן

Al dia segundo venimos delantre el apifior, i topimos la kaza bien adovada ke ayi tenia ke ser el vikuah (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4820

adovar v.

תיקן, שיקם, הטליא; השכין שלום, השלים (בין שני בני ריב)

se iva adovando su kaveyo i afeitandose (Meam Loez Bereshit)

la verdad es ke izimos mankansa grande siendo ermanos, pero es una mankansa ke no se puede adovar i no ay remedio (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4840

adove m.

לבֵנה (מיובשת בשמש)

paja non se da a tus esklavos i los nogesim dizen a mozotros adoves aze asigun el heshbon primero (Meam Loez Shemot I)

ya es savido ke todo los djidios, tanto el menor djidio komo el sinyor rav grande, estuvieron travajando en el baro i en los adoves (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4850

adrabá (aram.)

אדרבא

i adraba pujo el puevlo i se enfortesieron muncho i kon esto ganaron las komadres muncho dinero (Meam Loez Shemot I)

ke no te desijas otro ke adraba si no tenias ijos el Sh.Yit. te da (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4880

adresar (fr.) v.

שלח, מען, פנה אל

I sovre la kavesera de la sia avia almenara de oro bien aderesada kon todos sus aparejos i siete kanyas en eya (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4890

adresarse (fr.) v. refl.

פנה אל, פנה בדברים

De todas las partes del universo se aderesavan grandes Rabinos kon sus demandas. (El Gid,1967)

en akel momento, el penso salvar a lo manko el livro, la relijion. El topo el remedio de salir de Yerushlayim i de aderesarse direktamente al emperador demandandole la otorizasion de avrir una eskola en Yavne, un kazaliko serka de Yerushalayim (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5280

afalagar v.

הרגיע, ניחם, ריצה, השקיט; נתן סיפוק

Alo manko dame un poko de resfolgo de ir a topar kon mi tio i kon su djente i afalgarlos (Meam Loez Bereshit)

Viendo el Dio santo la buena veluntad de su puevlo i su determinasion kumplida a oveseder sus komandos kon toda su posibilidad, enpesa afalagarlo (M''L Kantar de los Kantares,1899)

i si demanda muncho mas de su valuta a demenester ke lo tomen kon buenas i ke lo afalagen a ke lo de kon su valuta (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

i era akel moso sezudo i agudo en kuanto le enkomendo el rey, i akeyos ombres de kien avia de resivir de eyos la moneda afalagaronlo … kon palavras (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5290

afalagarse v. refl.

התנחם; הגיעו לידי הסכמה

kisas kon esto se afalagara i le perdonara su yerro. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5650

afeitar v.

איפר, פירכס, קישט

kada dia venian vijitaderas ijas de reyes i kondes bien afeitadas (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5660

afeitarse v. refl.

התאפר, התפרכס, הצטבע

se iva adovando su kaveyo i afeitandose (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5850

afermoziguarse v. refl.

התייפה

Kuanto se aformoziguaron sovre los montes pies de albresiador, azien oyir paz, albrisian bueno, azien oyir salvasion. Dizien a Tsion enreino tu Dio. (Tefilat kol Pe,1891)

I es aora ke toma a rekontar el Dio santo las alavasiones del puevlo despues dela regmision, i dize: 'Kuanto se aformoziguaron tus patadas'. (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

Ya tomates la manya de el djidio, ke kuando lo aferan por un kavo se fuye por el otro (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6040

afigurar v.

צייר, צייר דיוקן; פיסל, עיצב; שיווה בדעתו, שער בנפשו, צייר בדעתו, דמיין

i les afiguravan ditas profetas una figura ke les inventava en su mahashava I dizian de este modo es la figura de dita estreya (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6150

afilú (ebr.) conj.

אפילו

Disho el fulano ke no podia ser, ke el no tenia odren de desharlo afilu un dia (Meam Loez Bereshit)

a tanto ke afilu el avel, ke no tiene odren de meldar ninguna lision (Meam Loez Bereshit)

i afilu los ke saven los biervos no entienden lo ke kitan por la boka, (Meam Loez Bereshit)

por esto afilu en akeya propia ora no enpeso a venir kon furia, (Meam Loez Bereshit)

ke afilu los ke son vazios kon todo se topa en eyos sensia de saver responder djustamente. (Meam Loez Bereshit)

No beva la presona ningun modo de bevraje ke kedo deskovijado afilu en el dia (Shevet musar, Const. 1740)

I por esto fueron forsados, por la grande bondansa ke trava en si, de meterlo en la orasion de kada dia i afilu en Shabat i moed. (Lel Shimurim, 1819)

kuartena, komo ke fueron afilu las nasiones bendichos kon el; (Lel Shimurim, 1819)

afilu ke el teva de la parra i la tierra ya es buena es menester ke el patron de la vinya tenga kargo de azer las mitsvot komo es su hehreah (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

Antes de ora de kindi entro dita mosa kon dos mujeres .. i no salio dita mosa del han afilu a la puerta (Yosef Mitrani responsa II, 1645)

afilu se alevanto i no alkansa ala keila para dizir tefila be-tsibur kon todo esto no es lisensiado de dizir tefila en kaza (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

afilu ke sea negosiante o banker grande es hiyuv de asitiguar una ora al dia i una la noche (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

ke no se kontenga la mujer sovre el marido si afilu tiene por onde kontenerse ke es de djente grande o ke le trusho muncho kontado i ashugar (Pele Yoets I, Viena 1870)

la presona se sonya kon ben adam afilu despues ke esta muerto (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6200

afinado adj.

מעודן, מרודד, שנעשה דק; שכחש

I bihlal se akesho don Vidal por lo ke disho Jeronimo ke kijo dezir ke si non eskuchan, seran afinados (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6320

afirmamiento m.

קיום, מילוי, הגשמה (של נדר), התגשמות (איחול/נדר/תחזית)

Sinyor del mundo, en muestro suvir sovre muestro korason ke no mas de el tiempo akortimos en tu avoda i en entremetiendo de tu Ley santa i afirmamiento de tus mitsvot (Tashlih, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

Agora mos aviza la Ley el ovligo ke tiene el ombre de afirmar la mitsva de 'periya u-rviya (Meam Loez Bereshit)

i aun ke tiene munchos ijos, si no tiene ija no afirmo su ovligo. (Meam Loez Bereshit)

Primero es ke ternesh avizo de las mitsvot ke mos ovligo el Sh.-Yit. de afirmarlas, (Meam Loez Bereshit)

I ba-avonot muncha djente no lo afirman, siendo no entienden leshon 'ha-kodesh, (Meam Loez Bereshit)

Ma agora ke esta eskrita toda la parasha en ladino, podran meldarla i afirmar su ovligo, (Meam Loez Bereshit)

En entrando todos los siete dias a la Suka es bueno ke diga estos biervos ''Yo esto pronto a afirmar las enkomendansas de Dio ke nos enkomendo de asentarmos en la Suka komo esta eskrito en la ley : ''En sukot vos asentarash siete dias''. (El Gid,1967)

afirma su konsejo komo la koza ke fue dicha, dara a ti komo tu korason i todo tu konsejo akumplira. (Tefilat kol Pe,1891)

I afirmanos A' muestro Dio pasuk ke esta eskrito: (Tefilat kol Pe,1891)

Enpero esto no es dicho solamente por lo ke somos agora mozotros, sino por demostrar komo afirmaron el pasuk ke dishimos i meldaras a tus ijos, (Lel Shimurim, 1819)

I vera de no mientar lo ke dize o reniegar o avlar mentiras, h''v, i afirmar la palavra ke kita de la boka i es: vetalmud tora keneged kulam, i el keren kayemet leolam aba. (Lel Shimurim, 1819)

i si le afirmaran todos sus sfuenyos i el eredara todo el bien de muestro padre i todas las berahot de muestros antigos apozaran sovre el (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

siendo dezde ke niftar Yosef a-tsadik se avian baldado Israel de afirmar la mitsva de berit mila ke esto fue uno de los kavzos del galut de Mitsrayim (Meam Loez Shemot I)

todo el ke lee tan solamente es tanto komo ke no tuviese Dio, sino es menester djunto kon el leer afirmar las mitsvot i azer mersed i plazer a la djente (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

i se afirmo dita setensia ke el Sh.Yit. afirma lo ke asetensia el tsadik (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

reusho a enkulkar a sus ijos i a toda la djente de su jenerasion la ovligasion de estudiar la santa ley i de afirmar las mitsvot (El gid, Istanbul 1967)

iremos ande sinyor padre i le daremos haber por Yosef i ke mos afirme su dibur (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6340

afirmarse v.

התגשם, התממש, יצא לפועל (נדר/איחול/תחזית)

i baldo konsejo de djentes, vedo pensamientos de puevlos. I fue dicho: akonsejad konsejo i sera baldado, avlad koza i no se afirma, ke kon nos el Dio. (Tefilat kol Pe,1891)

Por esto se le afirmo la maldision a Haman i sus ijos ke fueron enforkados en el madero del bet amikdash por avizo ke todo el mal les vino porke baldaron la fragua del bet amikdash (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

i se afirmo dita setensia ke el Sh.Yit. afirma lo ke asetensia el tsadik (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

i me enkomendo ke te de shalom de su parte, i ke te diga a ti, ke todo lo ke te dize a ti tu senyor haham [...] en el inian de gilgul de tu neshama, todo es emet, i non te desfiuzies de nada, ke todo se afirmara (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6510

aflakar v.

הרזה (גרם רזון); החליש, ריפה, התיש; העני

los bafos ke suven de la montanya a el sielo aflakan un poko la luz del sol (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6580

afloshar v.

החליש, ריפה, הרפה, שחרר, התיר; נחלש

I akea noche se le aflosharon sus vientres de Belshatsar i estuvo kon yetsia i fue muhrah de salir afuera del palasio (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

[...] se akavide en lo ke el aktuendo esta ariento la agua de afloshar la masha afin ke las aguas buyendo vengan tambien a el lugar de la masha (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6670

afogado adj.

טבוע, חנוק; מחניק; חנוק מחובות וקשיי מסחר

lo mizmo si lo toparon enforkado o afogado, o echado ensima de la espada dientro de su kaza (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6910

aformoziguarse cf. afermoziguarse

save por sierto ke por prendermos bivos mos yaman para engrandeser sus famas en el mundo i por aformoziguarsen i alavarsen (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6940

afortunar v.

דאג, חרד

i kon esto no afortunes i asegun pasaron todos pasas i tu (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7160

afriir v.

גמל, מנע, שלל, קיפח; עינה, רדף; העני (הפך לעני)

i ke loko se afrie a si mizmo de no komer del todo (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7215

Afrika f.

אפריקה

Asta ke se fuyeron ala Afrika ala sivdad de Fes, ke enstonses Arambam era de edad de 23 anyos. (El Gid,1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7240

afrisión f.

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

I todo modo de proveza i afrision i dezeamientos malos (Tefilat kol Pe,1891)

estos no se yaman ? dias buenos, se yaman dias de afriision (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7420

aftará (ebr.) f.

הפטרה

dimos ke es lo ke deprendistes i ke entendistes de la parasha i la 'haftara de kada semana, (Meam Loez Bereshit)

I tanbien veresh de meldar dia de Shabat el deklaro de la 'haftara de la semana, (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

fueras de dito pekado se le konta komo si ezbivlo shabat; (Meam Loez Bereshit)

Aun ke ya dishimos ke si no kere komer pan i se kere pasar kon frutos, ya puede komer afuera la Suka, aun kon todo es Mitsva de komer 14 pransos en los siete dias de Sukot. (El Gid,1967)

Es defendido de ordenar en Sukot pransos afuera la Suka, ma frutos i beveraje i kozas sin pan ya puede komer afuera la Suka. (El Gid,1967)

i mozotros kedaremos afuera afuera vazios de todo lo bueno ke de la ravia de esto ke le izimos a Yosef no mos podra ver mas en kara (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

i el ombre entendido perkura de sakar akeya sensia fuera de su korason de potensia en akto komo sakan la agua ke esta eskondida en la tierra (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

I akea noche se le aflosharon sus vientres de Belshatsar i estuvo kon yetsia i fue muhrah de salir afuera del palasio (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

se tiro de mi la kayentura i tornaron todas mis fuersas en mi lugar, afuera de la vista ke me kedo aharvada, ke restaron mis ojos eskuros fin de siete dias (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

Ya es savido ke uno ke va prevar alguna koza de algun maamar, kale ke akel maamar non tenga otro perush afuera de el ke kere entender el para ke akea preva sea sana i non se pueda dar buelta (Shevet Yeuda, Viena 1859)

ahuera de la fatiga i la kanseria, salen otros danyos, ke no manka en las vijitas agav de avlar salen algunas palavras de isur (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7630

agadá (ebr.) f.

הגדה של פסח

aun ke son de 'hagada, para el son muy karos i ondos, (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7635

agalá (ebr.) f.

הגעלת כלים

Aktuendos ke se pueden azer kasher para pesah kon agala: aktuendos de metal, de tavla, de gueso (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7660

agaviyar v.

אילם (אלומות)

ahuera de la fatiga i la kanseria, salen otros danyos, ke no manka en las vijitas agav de avlar salen algunas palavras de isur (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7740

ágila f.

נשר, עיט

I luego espandian las agilas a sus alas ms arriva de sus kavesas i le azian komo tienda sovre el rey (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

I sovre eya avia 12 leones de oro i eskuentra de eyos avia 12 agilas de oro i estavan una enfrente de otra la mano derecha del leon eskuentra de la siedra de la agila (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7855

agora (gr.) f.

כיכר השוק (בפוליס היוונית); שוק לממכר מצרכי מזון וכו'

Aora torna a rekontar el Dio santo los avantajes espirituales ke va posedar entonses, en tiempo dela geula, el puevlo de Israel, (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

ma agora vos devedaresh de eyas saviendo ke no sosh lisensiados de azerlas. (Meam Loez Bereshit)

pero agora sentiresh el metsiut por entero. (Meam Loez Bereshit)

Disho rabi Aba: enpesemos en palavras de Ley, ke la ora i el tiempo es agora por ser metaken los kaminos. (Leket 'ha Zo'har, 1855)

Agora estamos mirando ke todos estamos kon este prezente enkargados sin las prevas ke fue prevado Avraam muestro padre. (Lel Shimurim, 1819)

Aora viendose manko de todo lo bueno (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

Denpues de esto, siendo se ayegaron los lakerdis, disho el rey ke se vayan agora a komer (Shevet Yeuda, Viena 1859)

Vuestra Ley era verdadera un tiempo, ma agora ya se baldo (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7980

agozamiento m.

עונג, גיל

Puertas de agozamiento, puertas de firmeza, puertas de milizina komplida para todos los dolientes, (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8030

agradar/se v./v. refl.

נשא חן, מצא חן

de ser fudul ombre ke le agrada pelear (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

Ma savresh ke en el tanyer i en el kantar no son todos los deot de la djente iguales ke lo ke agrada a uno no le plaze a otro (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8270

agravio m.

עלבון, פגיעה

un andjel de los sielos se envistio en figura de presona i les fue aziendo todos estos agravios (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8580

agro adj.

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

ke tenga kavana en entinyendo el apio en el agro o en la agua i sal por la lichua ke va entinyir [...] (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8710

agua f.

מים

izo su pozada serka de un manadero de agua (Meam Loez Bereshit)

fueron abashando aguas de los sielos repozadamente, komo la luvia ordenavle; (Meam Loez Bereshit)

I tambien akojo agua de todas las partes del mundo i kon eya amaso la tierra. (Meam Loez Bereshit)

El ke beve aguas enprestadas (Menorat 'Hamaor, 1762)

El ke pasa sovre aguas de la netila de la manyana (Menorat 'Hamaor, 1762)

i el ombre entendido perkura de sakar akeya sensia fuera de su korason de potensia en akto komo sakan la agua ke esta eskondida en la tierra (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

la sensia naturalmente esta en el korason de el ombre asi komo esta la agua en el korason de la tierra (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

i tomaron komania para el kamino, pan i agua ke no toko mujer. (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)

estas mirando estos vidros, son almas de tus ijos ke se murieron en sus chikes i estan de kontino en las djifias de aguas de sus padre (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

entraron enprimero 30 felahim por un lagum de aguas, ke de esto no tuvo haber el nizam (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9130

agudeser v.

חידד, השחיז, ליטש; החכים

El ke le defende ke non djuge le responden ke su intesion es pasar ora i agudeser el sehel (Shevet musar, Const. 1740)

Non vemos ke despues ke djuga i agudese el sehel toma el livro por entender en la ley kon agudes de el eshkako (Shevet musar, Const. 1740)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9140

agudez f.

חדות, חריפות

Non ay otra agudes mas grande ke eya (la Ley) (Shevet musar, Const. 1740)

Non vemos ke despues ke djuga i agudese el sehel toma el livro por entender en la ley kon agudes de el eshkako (Shevet musar, Const. 1740)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9180

agudo adj.

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

ya se ke vozotros siempre tornash por el, ke Yosef kon su elguenga aguda vos enganya i vos amostra amistad (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

i era akel moso sezudo i agudo en kuanto le enkomendo el rey, i akeyos ombres de kien avia de resivir de eyos la moneda afalagaronlo … kon palavras (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9400

agustarse v. refl.

שמח שמחה גדולה ומוחצנת

Kuando vinieron onde rabi Yose su es.huegro, toparon ayi a rabi Shimeon ben Yohay i se gustaron. (Leket 'ha Zo'har, 1855)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9510

ahadut/ahadud (ebr.) m.

אחדות, איחוד, סולידריות

uvo otro apanyamiento grande de munchos reyes ke se adjuntaron en un lugar i se aunaron por pelear kon ahadut uno kon Yeoshua (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9560

ahaná (ebr.) f.

הכנה, התנהגות מעושה

ke todas akeas 'hahanot ke kontimos ke izieron ditos senyores i las mezas ke odrenaron (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9590

aharayú(d) (ebr.) m

אחריות; סיכון, סכנה

el ken va detras de mujer, ke tiene muncho aharayut ke se le enviste el yetser 'ha-ra (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9650

aharvado (ebr.) adj.

חבוט, מוכה; מקולקל, רקוב; מוכה כלכלית

si avlara el ombre alguna palavra sera gritado i harvado, (Meam Loez Bereshit)

se tiro de mi la kayentura i tornaron todas mis fuersas en mi lugar, afuera de la vista ke me kedo aharvada, ke restaron mis ojos eskuros fin de siete dias (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

Es asur a el ombre ke harve a su mujer (Shevet musar, Const. 1740)

todo modo de eskritura de Ley es asur de kemarlos i depedrerlos kon la mano i ken tal aze lo harvaran bet din makat mardut ke es harvarlo sin taksa (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

korriendo i su kirbach en mano harvando el kavayo ke korra (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9850

ahlat (t.) adj.

גרגרן, זללן

No kale komer komo ahlates ni bever komo borrachones (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9995

ahteza (t.) f.

צורך

Le respondio dito ombre: porke a mi me manka moneda, ke tengo ahteza de vender dito livro i merkar otro? (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

Otra es ehteza de deklararlo i es ke afilo a el goy no puede avlar mrnturas (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

kuando pena por kozas de ihteza muncha (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10200

aínda adv.

עוד, עדיין; בכל זאת

Dezime la vedrad si mi padre esta ainda bivo. (Meam Loez Bereshit)

a los presipios ke ainda no aviyan munchas aguas, estava la teva dientro del agua 11 pikos, (Meam Loez Bereshit)

En todo esto, ainda el rab ribi Hayim Vital estava en Sham, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

Ke por sierto no kere aki dicho kualmente en akel tienpo meldavan muncho mijor sin tener ainda la ley i sin tener livros, i todo esto es bien savido. (Lel Shimurim, 1819)

Onde es ke kuando un rey tiene un servidor ke lo sierve kon todo modo de fieldad, i despues de esto aze ainda mas de toda su posibilidad (Lel Shimurim, 1819)

Siendo ainda estava kazado kon Vashti i por esto no pudo entender la soltura de ditas avlas (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

ke los muertos saven lo ke akontese entre los bivos i avlan unos kon otros inde mas kuando son kerovim (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

En anyo de 5301 a la kriasion del mundo; en seer mi padre ainda en hutsa la-arets, se aferasteo serka de el un senyor haham muy grande ke en el dor (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

Ainda non ay ninguna reaya, porke Eliau disho ke dos mil anyos son dias del mashiah (Shevet Yeuda, Viena 1859)

inde mas mozotros guerfanos, ke muestro korason non kon mozotros, tantiko de resbolvimiento de kualkere koza ya mos destira de servimiento de el Sh.Yit. (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

porke el yesod del agua i fuego i aire, aun ke son tres yesodot altos, todos estuvieron dekolgados, (Leket 'ha Zo'har, 1855)

i avia aire fuerte i le alevanto las aldas de el vistido i se vido el sako (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10670

ajeno n. & adj.

זר, נוכרי

Ke si era un ajeno lo aborresia asta el ultimo grado, pero siendo es su ijo, la natura de padre lo forsa a ke lo ame de todo su korason aunke no tiene ningun plazer de el; (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10957

akamá (ebr.) f.

הקמה (הקמת ספר תורה)

i ansi el ke aze akama del sefer tora i lo arrodea por las kuatro partes, ke enpese arrodear a la derecha (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11090

akarar v.

עימת

i todo Yerushalayim en un pedaso de yoro i esklamasion akarar ke los felahim ke estavan derredor del kale les paresio ke izieron lagum de adientro (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11210

akavamiento m.

סיום; אפיסת כוחות

I todos los hahamim atorgan ke este zehut de la akeda no ay akavamiento para el (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11220

akavar v.

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

Akavando las kopias, vino uno de los sekretarios del rey i meldo todo akeyo (Meam Loez Bereshit)

I akavando Eliya'hu 'ha-navi de avlar, se desparesio de el. (Meam Loez Bereshit)

I si tambien ke es un livro pekenyo ke se akava de meldar en poko tiempo, (Meam Loez Bereshit)

de modo ke de dia de alhad asta Shabat akavesh de meldar toda la parasha. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11300

akavidar v.

הזהיר

i por esto kuando mos dio la Ley el Sh.Yit. lo primero fue por este partikolar akavidandomos ke no sea ke servamos a ningun modo de kriansa (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

Siendo las leyes de iruvim son muchas i komplikadas (karishik) es de akavidar a no vinir i pasar a este dover: de yevar i trayer alguna koza de un lugar prive a un lugar publiko (El gid, Istanbul 1967)

i por muncho ke akavidaron ke no vaiga ninguno ande eyos, no eskucharon porke eyos kon sus bokas enganyavan ala djente (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11310

akavidarse v. refl.

נזהר, נהג זהירות

I deve la presona de akavidarse de no deshar pasar vente anyos sin kazar, (Meam Loez Bereshit)

Por esto kada ombre podeste en si i se akavide muncho de la ravia (Shevet musar, Const. 1740)

ke se akavide ke sea el zivug en kresiente del mez i no en menguante (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

en el atkuendo ke mezura la arina se akavide a no apretar, sino ke este la arina fofa (El gid, Istanbul 1967)

un dia kaminando por la kaye i no se akavido de apretar bien sus vistidos ensima para ke no se le viera el sako (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

I kon esto akavidate i non vayas avlando i alargando en derashot (Shevet Yeuda, Viena 1859)

kale ke mos akavidemos a no entrar en su red i no darle pie de entrada, i kon esto biviremos sanos en este mundo i bien para olam aba (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11320

akavido m.

זהירות

Estamos jeneralmente entornados de tus enkomendansas relijiozas i de muchos akavidos ke resivimos sovre nozotros (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11480

akel pron. dem.

ההוא

i akel lugar ke ayegastes en el tu korban i se resivio, (Meam Loez Bereshit)

kuando le viene algun mushteri lo va sonando akel hare entre las manos (Meam Loez Bereshit)

De akel dia endelantre lo yamava a rabi Elazar i rabi Aba, Peniel, ke disho el pasuk: ''ki raiti eloim panim el panim. (Leket 'ha Zo'har, 1855)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11590

akeya /akeyas pron. dem.

ההיא/ההן

en akeya ora disho: Eliyau, le keremos mos verna en esta ora, i apunto le aparesio delantre de el i le dio shalom (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11610

akeyo pron. dem.

הדבר ההוא; ''מה שמו'' (כאשר חסרה המילה המתאימה)

pero ni kon akeyo uvo remedio bastante por munchas sibot, (Meam Loez Bereshit)

kitando los savios ke avian entre eyos i entendian ke akea estreya o akel galgal ke estava su semejansa echa en el palo akeo era el Dio (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11620

akeyos pron. dem.

ההם

savesh porke a akeyos el Sh.Yit. presto les respondia? porke entregavan sus almas por servisio del Sh.Yit. (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11630

aki adv.

כאן, פה

Le respondio el rav 'ha-Ari asta aki tengo lisensia de dezirvos (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

los tres ya les demudo sus karas i ya se enpesaron a tenblar enteros i ir de aki para aki (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

de aki dotrino grande de tener heshek de meldar en la ley ... sin estajar (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11740

aklarado adj.

מואר, מובהר; נאור

i les dio a kada uno un livro ke ayi esta aklarado las kozas ke aprovecha por el vestido i loke les danya (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11760

aklarar v.

האיר; הבהיר, הסביר, באר

i savresh ke lo ke no lo aklaro la Ley fue por tres sevarot (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

es menester de aklarar la ayin de shaa ke se ladina resive (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11765

aklararse v. refl.

התבהר; הסביר את עצמו, הבהיר את דבריו

se aklaro la sivdad de loke no avia efsek de los tufekes (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונו

siendo rogamos ke se akodre la akeda, mos apiada. (Meam Loez Bereshit)

ke siendo se akodra la presona ke es kriado del polvo de la tierra (Meam Loez Bereshit)

en todo modo de koza ke kere por akodrarse lo asenyale por eskrito por membrasion a el (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

entendimos ke tu venida fue para akojer dinero (Meam Loez Bereshit)

kada kapitulo aparte, akojido de Gemara i midrashim i resto de livros de los savios grandes, (Meam Loez Bereshit)

I akojo tierra de las 4 partes del mundo de 4 kolores. (Meam Loez Bereshit)

I tambien akojo agua de todas las partes del mundo i kon eya amaso la tierra. (Meam Loez Bereshit)

I akojo Poros a todo su fonsado, i kojo alefantes i hayot raot por pelear kon eyas, (Ben Gorion, 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11875

akojerse v. refl.

נאסף, התקבץ

I el taam ke se akojo la tierra de las kuatro partes del mundo (Meam Loez Bereshit)

ke en la ora primera del dia se akojo el polvo de la tierra; (Meam Loez Bereshit)

luego se aparejaron i se aprontaron todos los kuatro reyes kada uno kon sus fonsados i se apanyaron i se akojaron todos en lugar uno (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11970

akometer v.

הבטיח

siendo Rivka es ija de reyes, komo akomete a tomarla por mano de su esklavo? (Meam Loez Bereshit)

pos komo es posivle de azer lo ke tu akometes? (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12010

akomodado adj.

מסודר, מאורגן, מצוייד כהלכה

kon un kavayo muy valido i bien akomodado (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12100

akompanyado adj.

מלווה; רדוף, מכושף

ke responderemos i ke diremos? ke el kavzante de todo esto fue el yetser a-ra ke mos kontruvia tambien los yisurin fuertes fue akompanyado a mozotros (Tashlih, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12130

akompanyar v.

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

alos djidios ke los enbie asus kazas i ke los enbineen en kavayos i ke vaigan detras djente a konpanyarlos komo djente grande (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12270

akonantar v.

הקדים, היה בעל הקדימות, היתה לו זכות בכורה; ידו היתה על העליונה

aun ke ya savian ke la eskuridad akonanto a la luz (Meam Loez Bereshit)

i por este kavzo akonanti a eskrivir los dinim de nida en la parasha de Bereshit, (Meam Loez Bereshit)

El ke enkontra kon alguna mujer en ora ke sale de tevilat mitsva se akonanta i aze tashmish amita lo trava ael ruah zenunim (Menorat 'Hamaor, 1762)

Por esto lo mas mijor es akolantar i matar a Belshatsar por mi mano i yevare la kavesa de Belshatsar a Koresh (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12320

akondjurar v.

השביע; הפציר ב-, התחנן לפני

si. padre no lo desha i le porfia muncho i lo akondjura ke le diga la verdad i kale ke le konte todo lo ke le izimos (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

en akel dia tajo berit kon eyos, ke tajar berit es komo shevua hamura ke los akondjuro ke resivieron de guadrar todo el djudezmo segun se ovligaron eyos i sus ijos (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12380

akonsejar v.

ייעץ

I aun ke es mi ija te akonsejo ke no penses de tomarla. (Meam Loez Bereshit)

i baldo konsejo de djentes, vedo pensamientos de puevlos. I fue dicho: akonsejad konsejo i sera baldado, avlad koza i no se afirma, ke kon nos el Dio. (Tefilat kol Pe,1891)

I todo el ke akonseja sovre nos i sovre Israel konsejo ke non el bueno i pensamiento ke non el bueno, balda su konsejo (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12385

akonsejarse v. refl.

התייעץ

siendo el rey no se konfio de ponerlos en un lugar para ke no se akonsejen uno kon otro (Meam Loez Bereshit)

Ma eyos se akonsejaron i izieron buen indjenio (Meam Loez Bereshit)

I fue la pelea pezgada entre eyos sinkuenta dias, i se akonsejaron fonsado de Aleksandros por entregarlo en poder de rey de la India. (Ben Gorion, 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12420

akonteser v.

קרה, התרחש

I kuando alkontesia ke la madre de Rabbi Shim'on ben Yohay avlava, (Meam Loez Bereshit)

su mania era ke todo dezastre ke le alkontesiya lo resivia kon buena veluntad. (Meam Loez Bereshit)

pedristesh el sehel mis ermanos? ke si lo tomamos i lo tornamos en kaza, luego ke lo ve si. padre de tanto bien ke lo kere le demanda ke te akontesio oy? (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

lo mizmo lo akontesio a el rey Avimeleh por kavza de Sara se le serraron los ojos i la boka i la nariz i resto de lugares ke non podian tomar resfolgo tanto eyos tanto sus beemot (Meam Loez Shemot I)

ke los muertos saven lo ke akontese entre los bivos i avlan unos kon otros inde mas kuando son kerovim (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

Dito maase temerozo lo toparon entre los livros de el rav ribi Yeuda Meir z''l ke era talmid de dito Yosef de la Reina, ke el estava en Galil Tsefat [Safed] kuando akontesio este maase, (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)

ke no kite la presona de su tino los males ke pueden akonteser; siempre kale pensar ke todos los males kaminan por el mundo i pueden pasar por su kavesa (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12450

akontesimiento m.

ארוע, מאורע, מקרה, התרחשות,מעשה; ''בריחה'' במכנסים

I tanbien mansevikos ke ainda van anbezar lisiones i gostan de sentir unos akontesimientos ke non sintieron en akeya edad (Lel Shimurim, 1819)

Ke achakes de Yosef fue el akontesimiento de Misrayim i komo estos i estos grandes akontesimientos. (Lel Shimurim, 1819)

I en primero se save komo kale ke sea la koza i denpues se mira los akontesimientos (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12540

akordar v.

העניק, נתן, חלק ; כיוונן

el emperador ... no se imajino mizmo ke de la yeshiva de Yavne iva esklareser la luz de Israel i ke el djudaizmo iva topar el abrigo por enforteserse i sostenerse delantre las tempestas del tiempo i bivir miles de anyos despues dela abolasion del grande imperio de Roma, konkistador de una grande partida del mundo, le akordo al punto su demanda (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12660

akorruto adv.

לעתים קרובות, תדיר; באופן אקראי

segun uzan algunos de dizir tales biervos a koroto, (Meam Loez Bereshit)

azia al kuruto viajes afuera la sivdad (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12700

akoso m.

מצוקה

i diga la beraha […] sin dingun akoso (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12735

akostarse v. refl.

נטה

i vimos kon muestros ojos komo las paredes se ivan akostando de un lugar al otro (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12813

akpadá (ebr.) m.

הקפדה, קפידה

tanbien por muncho ke kere salir de hova kon todos se le fuye alguno del tino i viene a keshas i 'hakpadot (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12840

akresentar v.

הגדיל, העצים, הוסיף, האריך

kada uno prekuro de avantajar i akresentar sovre lo ke le desho su padre (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13190

akto m.

מעשה, פעולה; רישום; מערכה (במחזה)

i el ombre entendido perkura de sakar akeya sensia fuera de su korason de potensia en akto komo sakan la agua ke esta eskondida en la tierra (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13270

aktualmente adv.

כעת, עכשיו, עתה

tuvi meldado en un jurnal datado del 21 Mayo 1946 ke aparese aktualmente en nuestra sivdad lo sigiente: (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13340

akudirse v. refl.

התאושש; נחלץ לעזרה

I ansi en kada ora de tsaar mos akudimos kon esta parasha (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13450

akumplir v.

ביצע, הגשים, הוציא לפועל, מילא (בקשה); השביע רצון

afirma su konsejo komo la koza ke fue dicha, dara a ti komo tu korason i todo tu konsejo akumplira. (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13650

akurtar v.

קיצר, צמצם, תמצת; חתך

no sea ke pense de akortarlo kon kitar los dinim i los rijos del djudezmo (Meam Loez Bereshit)

akorto la Ley en la kriyansa de Adam 'ha-rishon, (Meam Loez Bereshit)

siendo kijo akortar kon dar aentender muncha sensia kon pokas palavras, (Meam Loez Bereshit)

Sinyor del mundo, en muestro suvir sovre muestro korason ke no mas de el tiempo akortimos en tu avoda i en entremetiendo de tu Ley santa i afirmamiento de tus mitsvot (Tashlih, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13660

akurtarse v. refl.

התקצר

la incho muncho -si es kon una mecha tura muncho insiendo, - pujo otra mecha, se puja la luz ma se apresa a matar, -pujo otra mecha, mas presto ... en pujando mechas se akurta para matarse (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13780

ala f.

כנף; סנפיר

I luego espandian las agilas a sus alas mas arriva de sus kavesas i le azian komo tienda sovre el rey (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Kon la fuersa de las ruedas ke estavan enfinkadas de trazera de la sia kuando keria suvir el rey espandia sus alas para ke se arrimara el rey (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13920

alado prep.

ליד, על יד, סמוך ל-

I de de ayi endelantre no se menearon de alado de el rav, i meldavan kon el, i les deskuvria sekretos grandes. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

Disheron eyos alado: be-avonot, ke ya pasaron kuantos anyos i non vino, lo kual siendo ke Eliahuera navi, supo la verdad ke en los dos mil anyos trazeros tenia ke venir el mashiah (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13960

alahá (ebr.) f.

היכל, ארון קודש; הלכה

Este es el livro ke lo yamo tanbien ''Mishne-Tora'', onde arrekojio todos los sujetos de la Alaha, (El Gid,1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14040

alakrán m.

עקרב

kulevra, alakran, perro kudus i toda koza ke ay perikolo, el ke se adelanta para matarlos es alavado (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14160

alaod m.

עוּד, לאוטה (כלי נגינה)

i otros leviyim avian ke tanyian kon modos de tanyeres kon alaudes i ka(n)tavlenas i viguelas i tronpetas i retenyederas (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14200

alareyo adv.

בזה אחר זה

El ke uza por poner su mano alareyo en bodre de su nariz, le es eskalera ke le trae pavor (Menorat 'Hamaor, 1762)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14220

alargamiento m.

הארכה, ארכה

I para amostrar su verdaderia de la koza a ke kada uno entienda a su manera, presto sin alargamiento traeremos un enshenplo muy bien savido. (Lel Shimurim, 1819)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14230

alargar v.

האריך; השהה, משך את הזמן

I dize la Gemara ke le demandaron a un savio ke koza le kavzo de alargar sus dias. (Meam Loez Bereshit)

Agora por non alargar no digo otro ke solamente el talmud tora kontrapeza a todo (Lel Shimurim, 1819)

I kon esto akavidate i non vayas avlando i alargando en derashot (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14360

alat (t.) m.

כלי, מכשיר

i su ofisio era tashchi ke dozudeava piedras i el alat suyo se yama piko (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

Todo modo de atkuendo (alet) ke son menesterozos a lavoros defendidos en shabat son tambien defendidos de tokarlos en shabat, por exempio: martio, tijera, metro, stilo, lampa mezmo ke no esta asendida, letras de komercho, bonos, chekes, paras ... (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14400

alavado adj.

מהולל; מפורסם

ke su fruta era muy alavada, (Meam Loez Bereshit)

Ke ansi ke rogo ke a lo menos kada baal abayit ke se merke uno, i el ke puede mas merkar i enprezentar de sierto este es mas alavado. (Lel Shimurim, 1819)

mashal a un rey ke tenia una guerta de unas frutas muy alavadas i se espantava de meter guardianes en la guerta ke no se koman las frutas (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

Despues ke termina el Todo-poderozo alavar las buendades morales i materiales ke va tener el puevlo de Israel kuando sera regmido, mostra alora su grande plazer por esto i dize: Oh, ke ermoza i ke savroza es la amor kon plazeres. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

Es el shir prezente ke disho Shelomo 'ha-meleh kon ruah hakodesh delantre el Senyor del mundo por alavar su grandeza i rekontar las virtudes i buendades del puevlo de Yisrael i sontraer las piadades del Dio sovre el puevlo, semen de sus keridos amigos avot haolam Avraam, Yitshak i Yaakov alehem hashalom (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14460

alavarse v. refl.

התרברב, התפאר

kual el riko ke se puede alavar kon su rikeza? (Meam Loez Bereshit)

save por sierto ke por prendermos bivos mos yaman para engrandeser sus famas en el mundo i por aformoziguarsen i alavarsen (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

para ke no topen ke alavarsen diziendo vensimos kavesera grande de los djidios ke vieron en tu vensimiento i barragania grande (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14470

alavasión f.

שבח, תשבחות, הלל, תהילה

I es aora ke toma a rekontar el Dio santo las alavasiones del puevlo despues dela regmision, i dize: 'Kuanto se aformoziguaron tus patadas'. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

El puevlo de Yisrael enpesa a rekontar las alavasiones del Dio santo (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14500

alay (t.) m.

קהל; כנופיה; פמליה; חבורה,להקה; גדוד; לעג, קלס; חגיגה

i loke desho de askier nizam fue un emir alay kon 800 almas (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14690

alberka f.

בריכה; תנור, כבשן

Ke todos se enbezaran de eyos a konoser al Dio uniko kriador de todo el universo, komo las albergas de Heshbon ke todo el mundo bevian i se artavan de ayi. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

Tus ojos seran komo las albergas (grandes sisternas) de Heshbon, la kapitala del pais de Sihon, sovre la grande puerta ke pasavan por ayi muchedumbre de djente: (M''L Kantar de los Kantares,1899)

i en medio al kortijo avia unas (alberkas) djifias de aguas manantes aguas de vidas, i en medio un djuske ke sovre el suven i abashan las aguas kon fortaleza i tornan i kaen en las djifias i se inche (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14910

albrisiador m.

מבשר, מביא בשורה/ידיעה

Kuanto se aformoziguaron sovre los montes pies de albresiador, azien oyir paz, albrisian bueno, azien oyir salvasion. Dizien a Tsion enreino tu Dio. (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14915

albrisiar v.

בישר, הביא בשורה/ידיעה

I dishole a el una ave: te albrisiare ke prenderas el reino de la India, i mataras a Poros su rey. (Ben Gorion, 1743)

Kuanto se aformoziguaron sovre los montes pies de albresiador, azien oyir paz, albrisian bueno, azien oyir salvasion. Dizien a Tsion enreino tu Dio. (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15040

alda f.

צד, שולים, כנף בגד

Alevantemos las aldas i fuyiremos de aki por ke no mos mate la kamea (Menorat 'Hamaor, 1762)

En lo ke estava avlando kon eyos, paso un ombre i toko en la alda, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

i avia aire fuerte i le alevanto las aldas de el vistido i se vido el sako (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15050

aldea f.

כפר

fue demandando a los turkos de las aldeas ke vinieron la-shuk por el (Yosef Mitrani responsa II, 1645)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15100

aldikera f.

כיס, ארנק

de momento en ke arrivo en erev-pesah [...] kitan todos los aktuendos de hamets, los alimpia i los guadra en lo ke estan bien enshuados, barre toda la kaza, sakude sus aldikeras, arrekoje todas las migas i los pedasikos de pan los kema. (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15290

alechar v.

היניק; ינק

si keres ire i yamare a ti una mujer kriadera de las djudias i alechara a ti a el ninyo (Meam Loez Shemot I)

toparon kuantas mujeres alechando a sus ijos i kedaron adjuntados mujeres i kriaturas kon el pecho en la boka (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15320

alef (ebr.)

אל''ף (האות הראשונה בא''ב)

Ke no se onde mora la alef porke so de los anusim de Espanya. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15440

alegrar v.

שימח

i tenga muncho kargo de azer modo i manera para alegrarlos; (Meam Loez Bereshit)

Es alora ke yo dechizi i dishe: apozare mi providensia en este datilar, me enramare kon sus ramas, i entonses seran tus rejidores komo los razimos dela parra, ke el fruto ke sale de eyos, ke es el vino, es muy ekselente ke alegra al Dio i ala djente; (M''L Kantar de los Kantares,1899)

Por kavza ke en el bever kon kelim de oro ay segula buena para alegrar el korason i kitar las ansias [...] i es milizina buena para ken tiene holi de tikia (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַז

se alegra kon su parte ke le enprezento el Sh.-Yit. i no dezea mas de lo ke tiene (Meam Loez Bereshit)

I le plazio muncho a Poros i alegrose muncho, ke la altura de Aleksandros non era estimada en sus ojos. (Ben Gorion, 1743)

Se alegraron rabi Elazar i rabi Aba, i yoraron i disheron: va kuatrigua, i mozotros iremos detras de ti. (Leket 'ha Zo'har, 1855)

I el apifior se alegro muncho de su sensia i de su alguenga de don Vidal (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15460

alegre adj.

שמח, עליז, תוסס, מאושר

i en eskapando de kantar arrelumbrava el sol komo la primeria, i se ivan todos los djidios alegres kada uno a su lugar (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15480

alegría f.

שמחה, גיל, חדווה, עליזות,ששון, צהלה

si pudiera adjustar los mil era mi alegria kumplida. (Meam Loez Bereshit)

Konke viendo los prezentes de ke mano santa ke son i kuanta alegria tienen los padres i madres en el dia de el berit mila (Lel Shimurim, 1819)

i su hazanya traye alegria (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15800

aleshar v.

הרחיק, דחה

porke mozotros siendo ijos de la sinyora puede ser ke no terna korason muestro padre de alesharmos, ama a vozotros sierto ke echa la ravia (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15810

alesharse v. refl.

התרחק, נסוג, שמר מרחק מ-

ke konoskan la djente ke aun ke era muy ermozo, se alesho de pekado, (Meam Loez Bereshit)

ke siempre se anbeze a alesharse de los visios de este mundo (Meam Loez Bereshit)

i de las kozas ke mos enkomendo ke mos aleshemos de eyas a no azerlas, (Meam Loez Bereshit)

i se aleshen de las averot, (Meam Loez Bereshit)

ni de mitsvot lo taase, ke son las kozas ke deve la presona alesharse de eyas; (Meam Loez Bereshit)

Komo se aleshara asi mizmo de peligros i de ladrones i de haverim malos (Menorat 'Hamaor, 1762)

Se aleshe muncho el ombre de la borraches (Shevet musar, Const. 1740)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15820

aleskuro adj.

חשוך, אפל, כהה

el behor ke aze taanit no puede kortar asta ke se aga enteramente areskuro (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

por esto nunka alevantan la kavesa i no paran mientes en el sielo i no avlan, (Meam Loez Bereshit)

Alevantemos las aldas i fuyiremos de aki por ke no mos mate la kamea (Menorat 'Hamaor, 1762)

kere dezir: i meldaras a tus ijos i avlaras en eyos (kon darles a entender o deklararles), tanto ke estes en tu kaza o por la karrera o en tu echar i alevantar; (Lel Shimurim, 1819)

ke todo el mundo dizen ke esklavo ke se vende en Mitsrayim mas no alvanta kavesa (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

Siendo ke la leshura de la sivdad kavza a alevantar el miedo del malhut, ke las sivdades ke son serka del malhut se espantan de el muncho lo kual en las sivdades mas leshanas se apoka su miedo (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Kuando los vido venir, alevanto su kavesa i disho a eyos: ''Venid, mis ijos bendichos de el Dio.(Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)

i avia aire fuerte i le alevanto las aldas de el vistido i se vido el sako (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

poniendo un poko de tierra sovre el veras ke kon kualker koza poka se alevanta el pezo. (Meam Loez Bereshit)

I las noches del envierno ya se alevanta demadrugada, (Meam Loez Bereshit)

Alevantate i vate a Sefat, i seras li-kvurat Erets Israel, siendo tus dias seran pokos bar-minan (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

Komo vido esto, disho: me alevantare i ire ande este haham en Sefat i topare kon el, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

se alevantaron unas profetas falsas I los enganyavan i les dizian mira ke el Dio Baruh-U enkomendo ke servash a tal estreya I ke ayegesh delantre de eya korban (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

Komo oyeron los talmidim a las palavras del haham se alevantaron kon zerizut [esveltez] grande para vestirse vestidos limpios i azer tevila i trokaron sus panyos (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)

en anyo de 5580 se alevanto uma bezuya por mar i por tierra i por ande topavan djidio lo matavan kon ziyetes fuertes (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16370

algodón m.

צמר גפן, כותנה; ריפוד

es misva de asender las luzes de hanuka kon azete i mechas de algodon (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16520

alguenga f.

לשון (בפה)

I el apifior se alegro muncho de su sensia i de su alguenga de don Vidal (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16630

algún adj.

איזשהו

U-vi-frat algunos viejos o dolientes ke estan enserrados en kaza (Meam Loez Bereshit)

I uzan a konbidar i a algunos hahamim, i no kere dicho el sandak i el moel. (Lel Shimurim, 1819)

I si estaran disferensiados en alguna koza, ke non se menospresien delantre el apifior (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16640

alguno pron.

מישהו

I algunos tienen munchos livros nahalat avot i no los tokan en la mano, (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16650

alhad/alhá/alhat (arab.) m.

יום ראשון

de modo ke de dia de alhad asta Shabat akavesh de meldar toda la parasha. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16950

aliado adj.

בעל ברית

primera desizion ke tomaron los governos aliados en los lugares ke okuparon fue de ensenyar relijion a la nueva jenerasion (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17067

alikodearse/alikudearse (t.) v.

התעכב

i kuanto mas se alikudea en este olam (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

i en noche de vente i dos, se alikudearon serka de mi muncha djente, esperando de veer la yetsia de la neshama (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17130

alimanya f.

חיית בר, חיית טרף

esta uma se asemejaron a las alimanyas del kampo ke no tienen de menesrer komadre i ansi antes ke venga la komadre onde eyas, ya estan paridas (Meam Loez Shemot I)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17260

alimpiar v.

ניקה, טיהר, מרק; ''גילח'' ממישהו את כל רכושו

Ke su natura se le va purifikar i alimpiar de manera ke no se va mayorgar mas los dezseos del kuerpo en la persona, komo es aora, (M''L Kantar de los Kantares,1899)

Ke alimpie toda la kaza, ke frege todas las kalderas, ke aranje (duzeltmek) las kamas, ke ordene la meza [...] (El gid, Istanbul 1967)

emprimero alimpian las piedras del molino kon klavos i despues las keman kon brazas i flamas (El gid, Istanbul 1967)

de momento en ke arrivo en erev-pesah [...] kitan todos los aktuendos de hamets, los alimpia i los guadra en lo ke estan bien enshuados, barre toda la kaza, sakude sus aldikeras, arrekoje todas las migas i los pedasikos de pan los kema. (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17270

alimpiarse v. refl

התנקה, ניקה עצמו; הצדיק עצמו; איבד רכושו; השתלט על רכוש; מת, נפטר; באירוניה: נפטרנו ממנו

Kuando vido entrar a su novio, se alimpio las lagrimas (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17300

alimunyar v.

גרם צער גדול; גרם אבל (בהודעה על מות מישהו)

No paso munchos anyos Ribi Moshe se alimunyo i se atristo kon la muerte de su ermano ke fasilmente no se konortava. (El Gid,1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17310

alimunyarse v. refl.

אבֵל, התאבל

Ribi Moshe se alimunyo i se atristo kon la muerte de su ermano ke fasilmente no se konortava (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17565

alishterearse v. refl.

התרגל

asta ke se alishea i se enbeza melaha azerla buena (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17690

alivianar v.

הקל, נקט בגישה דתית מקלה

si es ke loke alivianan la djente, ya tienen sovre ke asufrirsen, ke ya ay sevara en los livros (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17700

alivianarse v. refl.

הוריד מן העומס המוטל עליו, הקל ממשא עבודתו; התפגר

lo bueno es ke se aliviane la persona de eyas i ke no vijite mas ke al rav de la sivdad, padre i madre, eshuegro i eshuegra, tios i tias, ermano grande, su haham i basta (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

ke siendo Yaakov era navi, pasando unos kuantos dias lo alkansara a saver (Meam Loez Bereshit)

siendo ken alkanso a tener sien grosh bushka a tener dozientos (Meam Loez Bereshit)

se le rekresio una mala dolensia i rebolvimiento de meoyo ke alkanso al punto de la muerte (Meam Loez Bereshit)

ke era muy savio i entendido, ke alkanso a saver de todo lo ke ay en los sielos i la tierra (Meam Loez Bereshit)

komo es posivle ke pudo alkansar el arvol. (Meam Loez Bereshit)

i bushkando i peskuzando en su daat alkanso a saver la verdaderia komo ay Dio ke lo rije este mundo i El lo krio i afuera de El no ay mas (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

i ay ken dize ke eya espandio su mano i se engrandesio su kovdo 60 pikos para ke alkansa a tomar la kasha del rio (Meam Loez Shemot I)

alkanse ke el ikar de kien aze la koza por el Sh.Yit. la a de azer kon korason linpio i klaro, i si fuere de otro modo no es resivida akeya ovra (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

eso esta bien para kien no tiene sezo para alkansarlo por sezo, komo las mujeres i los ninyos i los ignorantes ke no tienen sezo (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

i no kijo salir de ayi por no morir kon herpa i bizayon a vista de todo Israel i toparon una meara i se eskondieron en eya i lo alkanso a saver el enemigo el pasha Aspasianos (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

el ben-adam ke kere alkansar mas grandeza se va mas presto porke la neshama es doma a la kandela de la lampa ke ensienden noche de shabat (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

afilu se alevanto i no alkansa ala keila para dizir tefila be-tsibur kon todo esto no es lisensiado de dizir tefila en kaza (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17940

alkatrán m.

זפת

no es uzansa de los araveyidos de kargar otro ke pes i alkitran i kueros, (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17950

alkavo adj.

אחרון

Este mizmo pasuk ''shene shadayih'' se disho en kapitulo 4, ma ayi adjunto alkavo 'Los pasientes en los lirios' i aki no adjunto estos biervos. (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18040

alkilar v.

השכיר; שכר

I madrugo el rav por la manyana i fue a su kaza, i mando por gameyeros, i alkilo gameyos, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18320

alma f.

נשמה, נפש

atorgaron todos ke su djudezmo era de alma i de korason i no por algun interese, (Meam Loez Bereshit)

metio su alma en la palma para eskaparlo, (Meam Loez Bereshit)

i izo milagro el Sh.-Yit. i les torno la alma a su lugar. (Meam Loez Bereshit)

i ken es patron de alma i se espanta del sh.-yit. i kere ke le bivan sus ijos, (Meam Loez Bereshit)

yo so shaliah del Sh.-Yit., ke me mando para ke te tome el alma. (Meam Loez Bereshit)

tanbien kavzaresh provecho a guestra alma, (Meam Loez Bereshit)

en la kuartena le puzo la alma; (Meam Loez Bereshit)

Por todos estos kavzos kovdisio mi alma de endjeniar un remedio bueno i kontinavle (Meam Loez Bereshit)

I disho Ribi Azarya ke la alma su lugar es en el korason, (Meam Loez Bereshit)

I el puerpo se sostiene kon la alma i eya se sostiene kon poder del Sh.-Yit. (Meam Loez Bereshit)

siendo vos izo favor el Sh.-Yit. de darvos alma santa ke es venida de lugar alto (Meam Loez Bereshit)

el puerpo kon la alma tienen buena razon de diskulparse en dia del djuzgo, (Meam Loez Bereshit)

Despues de 12 mezes su guf se atema i sus almas se les kema (Menorat 'Hamaor, 1762)

Malgrado esto no tuvieron del todo repozo, i siempre estavan sus almas en perikolo, (El Gid,1967)

I loke repeto muchas vezes el biervo de 'Torna' es a darmos a entender ke la persona, kuando viene a grado ke kere kumplir su alma i apegarse kon el Dio, komo kuando va ser en tiempo dela geula, no se kontenta su alma estar en un grado, (M''L Kantar de los Kantares,1899)

savesh porke a akeyos el Sh.Yit. presto les respondia? porke entregavan sus almas por servisio del Sh.Yit. (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

eskrivio 'ha-Rambam z''l ke todos los fonsados ke en los sielos deayno el sol i la luna i las estreyas todas son kozas bivas patrones de alma (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

brazas p torchas (meshale) ke estan esparzidas en la kaye i puede aver danyos grandes o perikolo de alma pueden amatarlas en shabat (El gid, Istanbul 1967)

es alora ke ribi David fue ovligado de fuyir de sivdad en sivdad para salvar a su alma (El gid, Istanbul 1967)

Israel sin su relijion asemeja a un kuerpo sin alma (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

Todo lo ke su mersed kere aremos, ke H' tu Dio esta kon todos mozotros. I mozotros, tus esklavos, estamos prontos a azer tu veluntad de tu alma''. (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)

estas mirando estos vidros, son almas de tus ijos ke se murieron en sus chikes i estan de kontino en las djifias de aguas de sus padre (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

Despues ansi yevaron mi alma [...] en un kampo ke enfrente de gan eden i en el arvoles de maneras de 'hadas porke tomemos golor buena por kitar el golor de el ashufre (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

I kon alma rebashada i esprito basho, i kon korason kevrado i majado, enpues ha-rav Zerahaya Halevi empeso una derasha , i disho sekretos altos, i eskapo la derasha kon tefila i bakasha (Shevet Yeuda, Viena 1859)

i loke desho de askier nizam fue un emir alay kon 800 almas (Imre Bina, Belgrad 1837)

kien ke non le es bueno en su sivdad, ke se vaya a sivdad otra por topar olgansa por su alma (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18530

almario m.

ארון; כינוי לטיפש

komando ke le izieran un buen almario a guadrarlo en el kon muncha santidad (Meam Loez Bereshit)

antes de kontrolar el hamets es bueno ke barra todos los lugares i los almarios i bufes para ke se aga mas fasil el kontrol (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18680

almenara/almenará f.

נברשת, מנורה; נר נשמה

En la ora ke estavan beviendo salio una palma de mano de los sielos iI eskrivio en la pared en frente de la almenara ditos biervos (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

I en la punta de la almenara avia un kantaro de oro yeno de azeite (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

I sovre la kavesera de la sia avia almenara de oro bien aderesada kon todos sus aparejos i siete kanyas en eya (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19130

alomenos adv.

לפחות, לכל הפחות, למצער

eya le porfio ke a lo menos se echara a su lado, kada uno kon su kolcha a parte (Meam Loez Bereshit)

Dame tiempo un anyo o a lo menos 6 mezes, kisas terne ventura de afirmar la mitsva. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19240

alora (it.) adv.

ובכן

Ke alora fueron ovligados la famiya de Maymon de partir a Erets-Israel en el mez de Iyar del anyo 4925. (El Gid,1967)

Es alora ke yo dechizi i dishe: apozare mi providensia en este datilar, me enramare kon sus ramas, i entonses seran tus rejidores komo los razimos dela parra, ke el fruto ke sale de eyos, ke es el vino, es muy ekselente ke alegra al Dio i ala djente; (M''L Kantar de los Kantares,1899)

Vate detras de los uzos de tus padres i enbeza a tus ijos segiir sus kaminos , i alora tu seras meresiente de ser mas estimada i mas arriva de resto de los puevlos[...] (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

Alora izo su kastigerio en forma de shir (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

es alora ke ribi David fue ovligado de fuyir de sivdad en sivdad para salvar a su alma (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19330

alsar v.

העלה, הרים, הניף, נשא

I siendo el kito mala fama a sus ermanos diziendo ke alsavan sus ojos a ver ijas de la djente (Meam Loez Bereshit)

lo aregalava muncho para ke alsara su ojo a verla. (Meam Loez Bereshit)

estando el sol en medio del sielo, ninguno puede alsar los ojos a verlo, (Meam Loez Bereshit)

Se estremesio rabi Shimeon i yoro, also sus manos sovre sus kavesas (Leket 'ha Zo'har, 1855)

Siendo ke al tiempo venidero no tiene ke aver mas gerras en el mundo, segun promete el Dio santo por boka de Yeshaaya el profeta: Non alsara djente a djente espada, i non anbezaran mas pelea. (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19440

altelik/altilik (t.) m.

מטבע תורכי ישן (ששה פיאסטרים)

si es por mano de mas kontadiko kale ke le de un altelik altmishlik [altilik] (Imre Bina, Belgrad 1837)

si es por mano de mas kontadiko kale ke le de un altelik altmishlik [altilik] (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19700

alto adj.

גבוה, רם, נישא, מרומם, תמיר

I disho sekretos altos sovre estos, a karar ke kayeron rabi Elazar i rabi Aba delantre de el. (Leket 'ha Zo'har, 1855)

I sovre todo disheron la djente de akel tienpo: Bendicho Avraam de el Dio alto, krian sielos i tierra. (Lel Shimurim, 1819)

nuestra istoria es de alta valor, si mos interesamos a eya, remarkamos los selebres savios del Talmud, los grandes savios dela Espanya, doktores en todas las sensias, filosofos, astronomos, poetas, ministros i ombres de estado ke azen la onor de nuestro puevlo (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

i venia de la parte de maarav por el kamino de el bet akeneset de la plasa; i estavan kantando un pizmon ermozo kon boz alta (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

I kon alma rebashada i esprito basho, i kon korason kevrado i majado, enpues ha-rav Zerahaya Halevi empeso una derasha , i disho sekretos altos, i eskapo la derasha kon tefila i bakasha (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19730

altor m.

גובה

Esto va ser, dize el Todo-poderozo, kuando vere ke esta altor (boy) tuya asemeja a el datilar, ke todos tus miembros, kada uno a su grado, son kumplidos en la sensia, en buenas ovras, en onestedad, etc. (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19850

altura f.

גובה; גבעה, תל

Enpusharan a el de la altura de el sielo asta las teomot komo arrondjar piedra kon la fonda (Shevet musar, Const. 1740)

I ayo mas hayot de sinko pies i tres ojos i sesh pikos su altura; (Ben Gorion, 1743)

I le plazio muncho a Poros i alegrose muncho, ke la altura de Aleksandros non era estimada en sus ojos. (Ben Gorion, 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20320

ama/amá (t.) conj.

אך, אבל, אולם

porke mozotros siendo ijos de la sinyora puede ser ke no terna korason muestro padre de alesharmos, ama a vozotros sierto ke echa la ravia (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

ama es el provecho semejante al kezo ke se mete en la ratonera, ke a la savor del kezo se entra el raton ama le sale por los ojos ke le viene la muerte detras (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20325

amaarasut (ebr.) m.

בורות, עם הארצוּת

I el melamed melda asegun ke save o puede i esto es la kavza de la grande desgrasia i grande mankansa i mas i mas grande am aarasut o inyoransa. (Lel Shimurim, 1819)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20330

amaares (ebr.) n.

עם הארץ, בור, בער

Ke le respondere i ke le dire, i ke le djustifikare? Ke so uno de los ame aarasot de bar Natan (Shivhe 'ha-Ari, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20400

amado m. & adj.

אהוב

ke modo se rijira el ombre a ser amado entre la djente? (Meam Loez Bereshit)

Este shir es kompuesto de dos partidas de shir: la una es la poezia i alavasiones ke aze el puevlo de Yisrael a su bien ` Dio i deplora de El su amistad i su proteksion (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20720

amaneser v.

האיר/הנץ השחר; השכים קום

i antes ke amanesio el dia mando a yamar a todos sus savios i les konto el esfuenyo i los komando ke le disheran la soltura (Meam Loez Shemot I)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20910

amar v.

אהב

Ke savresh ke ay muchas kozas ke las personas las aman mizmo sin tener plazer de eyas, (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20915

amarse v. refl.

אהבו זה את זה; נאהב, היה אהוב

Pero kuando se ama una koza ke se tiene plazer de eya, komo kuando ama la persona a su ijo savio i intelijente i bien kumplido, es sin dubio una amor doblada, siendo es mesklada kon plazer ke resive de la koza. (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21030

amargo adj.

מר, מריר; עגום; זריז, מוכשר, ערום; כינוי לקפה

i en viendo ke ya se enpeso a enserrar el sol enpesaron a yorar kon bozes muy amargas (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

Este sinyor se determino a por?a de traer al Mashiah i kitarmos de este galut tan amargo. (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21110

amargura f.

מרירות; עצב, עוגמה; מרור

se kedo akeya noche durmiendo kon amargura i muerto de ambre. (Meam Loez Bereshit)

i fueron a su kaza i vieron la amargura i los yoros grandes (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21200

amariyo adj.

צהוב

i se le izo la kara amariya i muy flaka (Meam Loez Bereshit)

tierra amariya, ke de eya se krio la karne del puerpo. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21270

amasado m.

לישה; בצק

I el taam es ke si fuera amasado kon polvo de oro (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21280

amasado adj.

שנלוש

Todo modo de koza ke se da al orno amasado kon agua i arina de 5 djeneros de produktos (mahsul) ke salen de la tierra ke son: trigo, sevada chavdar, yulaf, trigo preto (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21340

amasar v.

לש

I tambien akojo agua de todas las partes del mundo i kon eya amaso la tierra. (Meam Loez Bereshit)

ma si el dia ke molino el trigo, la amaso i izo la matsa, no la defenden (El gid, Istanbul 1967)

i del lugar ke mezura envista echa la arina a la payla onde va amasar (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21355

amasarse v. refl.

נלוש

en la segunda se amaso; (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21430

amatar v.

כיבה; הרגיע; מחץ בין האצבעות

Si se le amataron noche de shabat las luzes en lo ke estava komiendo en la Suka, i tenia Luz asendiendo en su kaza, le es permetido de salir de la Suka i irse a su kaza i komer aya. (El Gid,1967)

buelta lo vieron i empeso a gritar Belshatsar diziendo yo so el rey i no lo eskucho dito sinklavo i lo prendio i le korto la kavesa i amato la luz del palasio en sekretamente (Meam Loez Ester, Izmir 1864מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21431

amatarse v. refl.

כבה

i vide ke eran asendientes el fuego ke se amata kada shabat, i vide una kaza entera de fuego i ashufre muncho (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21660

ambezado adj.

משכיל, מחונך, מלומד, בעל השכלה; מורגל ב-, מלומד ב-; שנלמד; מורגל

Giveon era sivdad muy enkastiliada ke sus kales eran de marmoles i tambien la djente ke en eya todos eran barraganes i enbezados a pelear (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21670

ambezamiento m.

הוראה, לימוד

Puertas de ambezamiento de ley por su nombrado, puertas de mantenimiento sin sar, (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21680

ambezar v.

לימד, הורה; למד

I me dize i me porfia ke me vaya a su lado a Sefat, ke me kere enbezar Ley i sekretos ondos''. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

Arambam se embezo Tora i sensias dela filosofia, i medikeria. (El Gid,1967)

Ke el Dio santo promete ke entonses no va ser menester ke enbeze uno a otro a konoser su grandeza, (M''L Kantar de los Kantares,1899)

nos embezamos kualo nos es defendido, i kualo nos es permitido; lo enkonado i lo puro (temiz); en kualo semos ovligados, i en kualo semos examptados (muaf); lo ke es kasher i lo ke es taref. (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21700

ambezarse v. refl.

למד

ke siempre se anbeze a alesharse de los visios de este mundo (Meam Loez Bereshit)

la lingua ebrea no deve de seer mas solo la lingua dela keila, azemos yamar a nuestra manseves de embezarsen el ebreo komo preferan a embezarsen otras linguas (manus. Vitali Varon, Const. 1948)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

el ke esta kativo su tsaar es muncho mas negro ke la muerte i ambre i resto de males, (Meam Loez Bereshit)

siendo el patron ke lo kativo, puede matarlo kon espada o de ambre, (Meam Loez Bereshit)

se kedo akeya noche durmiendo kon amargura i muerto de ambre. (Meam Loez Bereshit)

i apreto la ambre de mal modo, (Meam Loez Bereshit)

no abastasen para sostener la ambre a ke puedan la djente meldar dos palavras de Ley, (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22140

amén! (ebr.) m.

אמן!

I el Sh.Yit. envelunte i meta aslaha en echas de muestras manos, Amen!. (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22165

amenazamiento m.

איום

Siendo ke el viene a azer vikuah, non konviene ke empese kon amenazamientos (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22180

amenazar v.

אִיֵּם

un djidio era moser i lo amenazo a su haver ke lo keria entregar a umot 'ha-olam (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22260

amerikana/amerikán f.

אריג גס

i yevava ensima la kamiza un pedaso de merikana kon kuatro sidjimes de lana en las puntas, dos sidjimes delantre i dos atras (Avodat 'hashem.1893)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22350

amidá (ebr.) f.

(תפילת) עמידה, תפילת שמונה עשרה

ke no eskupa en loke esta diziendo la amida (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22410

amigo m.

חבר, רע, עמית, ידיד

no bueno azen akeya djente ke azen sus seudot en yom tov en kazas de sus amigos i deshan su mujer i sus kriaturas solos en sus kazas (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22520

amistad/amistá f.

ידידות, רעות, חיבה

no kave en pendola el shiur de la amistad ke le tenia; (Meam Loez Bereshit)

tienen muncha amistad kon la Ley i tienen desfelo de sentir algun hidush de Ley, (Meam Loez Bereshit)

ma fue avizo a los andjeles ke el Sh.-Yit. tiene kovdisia i amistad kon la presona (Meam Loez Bereshit)

Ke es tan presiozo ke aze avlar (menear los bezos mizmo de los ke estan durmiendo), no desha olvidar la amistad de entre eyos. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

ya se ke vozotros siempre tornash por el, ke Yosef kon su elguenga aguda vos enganya i vos amostra amistad (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

Este shir es kompuesto de dos partidas de shir: la una es la poezia i alavasiones ke aze el puevlo de Yisrael a su bien amado Dio i deplora de El su amistad i su proteksion (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

Ke por amistad de la reina aze el rey su veluntad anke sera kuentra su korason (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22720

amofinarse v. refl.

נעצב, התעצב, נעגם

en el mes de nisan no azen taanit, tambien no se amofinan (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22920

amor m. (Sal.)/f. (Izm./Ist.)

אהבה,חיבה; אהוב

I da en nos apetite bueno por servirte kon verdad i kon temor i kon amor (Tefilat kol Pe,1891)

Bien entendido esta amor no es muy kumplida, una vez ke es kon desplazer. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

zivug ke es echo kon namoramiento por amores (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

non kere dicho kantigas trukueskas o de otros leshonot o de amores (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

Ke tus amores i kerensias me son mejores ke todos los visios i pasa-tiempos i brevajes savrozos komo el vino (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22970

amorá (ebr.) m.

אמורא

los emoraim dizian siempre las palavras de nombrado del ke las disho (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23130

amosí/amotsí (ebr.)

ברכת המוציא

Esta Beraha de ''Lishev Basuka'' la dize antes de komer el bokado de Amotsi. (El Gid,1967)

Beve del vino kantidad de 87 gramos, se lava sus manos (netila) i dize Amotsi i se asenta para komer. (El Gid,1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23150

amostrar v.

הראה; הוכיח

konpeso adovar su kaveyo amostrando su ermozura. (Meam Loez Bereshit)

sepanse ke su pena es grande ke dan amostrar ke no keren kumplir la veluntad del sh.-yit. (Meam Loez Bereshit)

Eyos le amostraron los porgaminos bien eskritos kon letras de oro (Meam Loez Bereshit)

Amostrarles a los ke los azen komo son echos de vanidades (Menorat 'Hamaor, 1762)

Dizde su chikes el djoven Moshe ya amostro ke el devia ser una Luz en Israel. (El Gid,1967)

ya se ke vozotros siempre tornash por el, ke Yosef kon su elguenga aguda vos enganya i vos amostra amistad (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

de amostrar a su novia a sus amigos a ke djugen kartas kon la novia (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

I esto fue por amostrar al mundo ke les izo kavod demaziadamente siendo la regla de los rikos es apuntar i tener muncho kargo de sus guertas (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Siendo su mehuvan de Ahashverosh a azerles hanupa i amostrarles ke no le embarasa gastar muncho dinero por eyos (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

en ke te lo kontienes por tener esta grandeza? ke ven te amostrare a tu ija komo esta enterrada kon estera de kanyas (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

i le amostro el ferman de el meleh (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

vino de Paras una presona [...] ke azia taanit el rov de sus dias, i me disho a mi ke le amostravan a el en el esfuenyo ke la geula de Israel esta dekolgado en mi al yade ke aga tornar a Israel en teshuva (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23170

amostrarse v. refl.

הופיע, הראה עצמו;העמיד פנים

I esto propio se amostro en Avraam avinu, siendo fue tan neeman en todo modo de koza kon el Dio b''h, aunke ainda no estava la ley dada, (Lel Shimurim, 1819)

I la uzansa de Bavel es ke las mujeres estan muy tapadas i no se amostran komo las togarmot i siendo Vashti 'ha-malka era de Bavel uzava a ser muy onesta i muy tapujeada (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24100

anchear v.

הרחיב, הגביר

Si demanda el goy: onde andas? Le anche el kamino (Menorat 'Hamaor, 1762)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24120

anchearse v. refl.

התרחב, התפשט על מקום רחב; "התנפח", התרברב

Ke bushka de ancharse delantre de su haverke no ay komo el en neemanut (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

por no ancharse muncho en su echo i su trato, ke mijor es komer pan seko kon repozo i sin rebolvimiento de su daat i miedo i pavor mas de engodrados kon saar i apreto (Pele Yoets I, Viena 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24150

ancho adj.

רחב; נח לבריות

El ke su korason es estrecho su luenga es ancha (Shevet musar, Const. 1740)

la seja ke tenia preta i ancha i djunta una seja kon otra, ke pegava kaveyo de la una kon la otra (Yosef Mitrani responsa II, 1645)

ke esta ancho i pancho en [el livro] ''Rehovot ananar'' (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24270

anchura f.

רוחב, רחבות; רווחה

aun ke va a tener muncha anchura i ferahlik (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

tengo gana de tomarlo por modre de las sheluhim ke kuando me vienen en kaza ke esten kon gusto i ke tengan anchura i ke se espasien de estar en morada buena (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24420

andar m. (port.)

קומה בבית, דירה; הליכה

Si demanda el goy: onde andas? Le anche el kamino (Menorat 'Hamaor, 1762)

Si pasa entre eyos algun tsadik ke anda kon derechedad avlan fealdades de el (Shevet musar, Const. 1740)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24430

andar v.

הלך, צעד, פסע, התהלך; עשה בלהט

salvo lo ke kiere el Sh.Yit. es ke agash djustisia i azed mersedes kon la komunidad i ke andesh onesto kon el (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

savete ke tu sos aparejado por andar` a erets Israel para morar ayi (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24500

ande/andi adv.

איפה, היכן? לאן?; אצל

iremos ande sinyor padre i le daremos haber por Yosef i ke mos afirme su dibur (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

i por muncho ke akavidaron ke no vaiga ninguno ande eyos, no eskucharon porke eyos kon sus bokas enganyavan ala djente (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

vino el shamash de Bet amikdash, i era enemigo de los djidios, i vino ende mi i bezo a mis manos (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24590

andjak (t.) adv.

אבל, לעומת זאת, בכל אופן

Andjak si le dize a su suegro ke me enprezente el komercho de toda mi merkansia, le dare el livro. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24600

andjélo /ánjel/ándjel/ándjeli/ándjel

מלאך

un andjel de los sielos se envistio en figura de presona i les fue aziendo todos estos agravios (Meam Loez Bereshit)

dos andjeles ke ay apropiados para esto ponen sus manos sovre su kavesa (Meam Loez Bereshit)

ma fue avizo a los andjeles ke el Sh.-Yit. tiene kovdisia i amistad kon la presona (Meam Loez Bereshit)

Enkomenda a tus andjeles, andjeles del servimiento sirvientes a el Dio alto ke me sekuten kon piadades (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24610

andjelikado adj.

אלהי, מלאכי

Savras, senyor, ke este Livro es santo i andjelikado (Meam Loez Bereshit)

La neshama es mas alta i andjelikada (Shevet musar, Const. 1740)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24620

andjéliko/anjéliko adj.

מלאכי, כמו מלאך

i la tersera es la divina i la andjelika ke es saver la divinidad del Sh.Yit. i de su Ley i el resto de las kozas intelektuales de la alma i del sezo i los kuerpos espirituales (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25290

angustia f.

תוגה, צער, יגון, עצב, דאבה; מחנק; גועל, דחייה, רצון להקיא; בוז

Veresh en ora de tadre angustia grande i torva (Shevet musar, Const. 1740)

I de muncha angustia ke se tomo, se kedo adormesido. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

Puertas de salvasion, komo lo eskrito i salvasion de djustos, A' de su fortaleza en ora de angusia. (Tefilat kol Pe,1891)

Le promete de protejarlo una vez por siempre i regmirlo de todas sus angustias (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25300

angustiado adj.

עצוב, כאוב, נוגה; חרד;דחוי, בזוי, נקלה

ke ya tenia el korason angustiado (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25330

angustiarse v. refl.

נחרד, הושפל, ספג בוז

I komo vido ansi, se tomo muncho saar, i se angustio muncho (Shivhe 'ha-Ari, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25370

aní (ebr.) m. & adj.

עני, דל, רש, דלפון;רעב ללחם

Leolam travaje el ombre en la ley si es ani ai es riko (Menorat 'Hamaor, 1762)

yamo el rey de Mitsrayim a las komadres i disho a eyas: porke izitesh la koza la esta de bushkar mezonot a las aniyot i abediguates a los ninyos? (Meam Loez Shemot I)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25590

ánimo m.

עוז, אומץ

ke animo puedo tener yo de sentir tu konsejo (Meam Loez Bereshit)

I komo tuvistes animo de djurar el Nombre del Shem, o por la Ley Santa? (Meam Loez Bereshit)

Ken es este ke tuvo animo de azer tal koza? (Meam Loez Bereshit)

ninguno tuvo animo de avlarle a Noah, (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25700

aniyim (ebr.) m. pl.

עניים

ke mamash los arrebiven a los aniyim (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25740

aniyo m.

טבעת

Konosio el aniyo de pirinchi ke tenia en su dedo (Yosef Mitrani responsa II, 1645)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25760

aniyut/aniyud/aniyú (ebr.) m.

עוני, דלות, מחסור, עניות

porke no podian somportar el aniyut. (Meam Loez Bereshit)

El ke puede komer pan de arina i kome de salvado por eskarsiar viene a aniyut (Menorat 'Hamaor, 1762)

En poner kapak suzio en boka de kantaro ke beven agua de el les trae aniyut (Menorat 'Hamaor, 1762)

i su mujer en kada dia de viernes echava lumbre en su orno por ke saliera umo de su kaza para ke les pareska a sus vizinas ke eya tambien esta koziendo pan [...] por no arrejistarse de su aniyut (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25810

anke (it.) prep.

למרות ש-; הגם ש-, נוסף לכך, יתירה מזאת; אף על פי כן, בכל זאת

Ke por amistad de la reina aze el rey su veluntad anke sera kuentra su korason (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25900

anoche adv.

אמש, הלילה שעבר

Anoche me vensio el yetser ara (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

anoche sali por vertir aguas i vide el sol en medio dia, i alevante los ojos i vide a ti bolando por el aver i espandido sovre el bet amikdash komo ora una (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26160

anshugar m.

נדוניה

I mos disho ke non ay ningun miedo, otro ke ansi es la regla de los reyes de eskrivir todo lo ke les pasa en sus dias i lo notan en livros todo klaramente (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26170

ansí adv.

כך, ככה

I ansi, estando enbevesido le disho a su padre (Meam Loez Bereshit)

i ansi, aun ke todos no eran hahamim de saver estudiar Gemara, (Meam Loez Bereshit)

i ansi los mas de la djente estan sin meldar ninguna lision. (Meam Loez Bereshit)

porke no entiende leshon 'ha-kodesh, i ansi no save los dinim ke tiene ovligo de azerlos, (Meam Loez Bereshit)

i ansi emplea akeya ora luzia en avlas del mundo por no saver ke azer. (Meam Loez Bereshit)

I ansi fue el metsiut de su kriansa. (Meam Loez Bereshit)

I komo vido ansi, se tomo muncho saar, i se angustio muncho (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

I ansi denunsiare tu grandeza kon kantar (Tefilat kol Pe,1891)

Ke ansi ke esta propia rogativa aze i el trezladador. (Lel Shimurim, 1819)

Ansi entenderan todo el puevlo ke tora shebijtav i tora shebealpe todo es una, todas son dadas de boka del Sinyor del mundo por mano de Moshe rabenu, (M''L Kantar de los Kantares,1899)

Les disho el haham: ''Si era ansi esto aze: trokavos los vestidos i aze tevila i tres dias no tokesh mujer, i kada uno apareje para el kamino komania, i djuremos de no tornar en kaza asta azer venir al Mashiah(Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)

Despues ansi yevaron mi alma [...] en un kampo ke enfrente de gan eden i en el arvoles de maneras de 'hadas porke tomemos golor buena por kitar el golor de el ashufre (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26190

ansia f.

צער, סבל, ענות; דאגה, חרדה; קמצנות, אהבת בצע

El ke anda por konsolar a los avelim ke eyos estan kon mofina i ansia i les avla konsuelos (Menorat 'Hamaor, 1762)

Por kavza ke en el bever kon kelim de oro ay segula buena para alegrar el korason i kitar las ansias [...] i es milizina buena para ken tiene holi de tikia (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26380

antarí/antirí (t.) m.

גלימת גבר ואשה חסרת שרוולים; כתונת לילה גברית

i estava enriva degoyado enbrujada la garganta kon un anteri i el viejo ke estava de debasho estava dado kon balta en la kavesa (Mihtav Shelomo, 1855)

Tenia su kargo de darle un antari i una djubika (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

i se aze un antari de 200 arayot i un djube de 300 malamata para shabat (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

vistia kamiza de chul ensima de sus karnes i el anteri ensima bien arrekojido ke no se le viera ni lo supieran la djente (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26530

antes adv.

קודם, פעם, לפני כן

Torna, torna, la kumplida kompanya de Israel, torna, torna definitivamente a tu bueno de antes i te veremos siempre en tu prospero (M''L Kantar de los Kantares,1899)

i a medio dia se enserrava el sol antes de su tiempo, i eskuridad i tinievla en todo el mundo (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26540

antes prep.

לפני, קודם

si los sielos se kriyaron mas antes de la tierra, o la buelta, o los 2 djuntos? (Meam Loez Bereshit)

ke antes de salir de kaza aze todo su aparejo, i la komania del kamino ke sea demenester, (Meam Loez Bereshit)

un poko el dia antes de ir a la butika, i otro poko la noche antes de echar a dormir, (Meam Loez Bereshit)

ke estudia i pensa muncho antes de azerla. (Meam Loez Bereshit)

i les disho ke antes le pregunto i despues le enprezento para ke no le ariften (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26670

antiguo /antigo adj.

עתיק, עתיק יומין;מיושן

i si le afirmaran todos sus sfuenyos i el eredara todo el bien de muestro padre i todas las berahot de muestros antigos apozaran sovre el (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

bendicho A' Dio de Israel ke a El konviene yamarle el uno verdadero el antiguo el kontinuan su bien ke krio el mundo (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

yo so djudio, mi lingua la lingua ebrea me es plaziente mas ke otras linguas, siendo ke eya es la eredad de nuestros avuelos, eya es el restante de nuestras kozas valutozas delos dias antiguos (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

ke metio en tino dito Yosef de la Reina a ke viniera el Mashiah. I ba-avonot por muestros pekados no pudo ser, i era esto de los tiempos antiguos porke no savemos en ke tienpo hue este maase. (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26880

antisemit/a m. & adj.

אנטישמי, שונא ישראל

Los enemigos de Yisrael - los antisemitas- se burlan kon menospresio de este puevlo no mas ke por kavza de su relijion (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27260

anús (ebr.) m.

אנוס

Ke no se onde mora la alef porke so de los anusim de Espanya. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

i ansi aaun ke ditas komadres podian azer lo ke les enkomendo Par'o por dos sibot: uno es por ser komando de el rey ke el ke refuza merese matado i se yamavan anusot (Meam Loez Shemot I)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27310

anyada f.

תקופת השנה, יום השנה; משכורת שנתית

en la anyada mezma, se enhazinio mi mujer Hana una hazinura fuerte (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27410

anyo m.

שנה

siendo Yosef mansevo de 17 anyos i muy ermozo, podian venderlo por suma grande (Meam Loez Bereshit)

I es mistva de kazar en el presipio del anyo de 18 i no deshar pasar. (Meam Loez Bereshit)

lo ke savemos es ke de los bivos se toma pecha una vez al anyo (Meam Loez Bereshit)

Dame tiempo un anyo o a lo menos 6 mezes, kisas terne ventura de afirmar la mitsva. (Meam Loez Bereshit)

En tantos anyos ke estuvistes en akel mundo, (Meam Loez Bereshit)

ke kuando lo pario a Moshe tenia siento i trenta anyos. (Meam Loez Bereshit)

I ay ken dize ke kuando se krio Adam 'ha-rishon era kuanto un mansevo de 20 anyos, (Meam Loez Bereshit)

ay dos anyos ke le entro un dimion falso en su meoyo de dizir ke el es muestro ermano ijo de muestro padre (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27590

aogador m.

עניבת חנק; ענק

los vistio a todos buenas vestimientas i puzo ogador de oro en sus gargantas. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27620

aogarse v. refl.

טבע, נחנק, השתנק

i uvo de eyos ke se echo al rio i se aogo i se mataron kon sus manos (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27840

apalpar v.

מישש, גישש, גישש באפילה; קיבל כסף

siendo en lo ke apalpa kada dia para bezar la mezuza se viene a arrematar el nombre de Shaday (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27880

ápansiz/apansía (t.) adv.

פתאום, לפתע, באופן בלתי צפוי

son kozas ke vienen apansis sin haber (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27910

apanyamiento m.

תפיסה, אחיזה, לכידה; אסיפה, התכנסות; הכנסה; תיקון; המאסף

uvo otro apanyamiento grande de munchos reyes ke se adjuntaron en un lugar i se aunaron por pelear kon ahadut uno kon Yeoshua (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27930

apanyar v.

תפס, אחז, החזיק, לפת; חטף;כינס, אסף; תיקן

Moshkas, bizbaz i semejantes no las puede apanyar en shabat. Tambien es defendido de meter ratonera (kapandja) o kura de tosigo (zehir) para apanyar ratones [...] (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27960

apanyarse v. refl.

נתפס; נאחז ב-, דבקב-; נפל בפח; הוציא המרצע מן השק, נאסף

i se apanyavan ayi todos I se enkorvavan I dizian a toda la djente ke es razon de servirla I espantar de dita estreya ke en su mano esta de azer bien o mal (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

luego se aparejaron i se aprontaron todos los kuatro reyes kada uno kon sus fonsados i se apanyaron i se akojaron todos en lugar uno (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27980

aparado adj.

מוצג, ניצב; מבליט חזהו

Ke la veluntad de el Sh.Yit. era ke les kataran kavod a sus servisiales ke estan parados delantre de eyos (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

se sonyo Par'o un mal esfuenyo i es ke vido ke estava asentado en la siya de su reinado i also sus ojos i vido un ombre viejo aparado delantre de el (Meam Loez Shemot I)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28030

apararse v. refl.

התייצב, ניצב מול, הופיע, הראה עצמו במקום גבוה, ניצב בחלון, נשען על אדן החלון

se aparavan deznudas delantre de Yosef, i nunka envelunto alevantar su ojo de la tierra. (Meam Loez Bereshit)

no se aparo ningun varon kon el kuando se dio a konoser Yosef a sus ermanos. (Meam Loez Bereshit)

en la kintena se aparo en pies. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28080

aparejado adj.

מוכן, שהוכן, שיועד

i es aparejado la presona de dar kuenta por todo lo ke izo, (Meam Loez Bereshit)

El dizia por el: Este ijiko es aparejado a devinir un grande personaje, i de su luz se van a alelumbrar todos los ijos de Israel dizde el oriente asta el oksidente. (El Gid,1967)

I ke tu aparejado por azer kon mi i kon todos tus kriados ijos de mi firmamiento. (Tefilat kol Pe,1891)

Es el shir ke somos aparejados el puevlo de Yisrael de dezir en tiempo ke el Santo dio se rekordara de su puevlo (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

savete ke tu sos aparejado por andar a erets Israel para morar ayi (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

me atorve muncho de lo ke vide en la azeite, ke tu sos aparejado para enreinar sovre los djidios sin ningun safek (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28110

aparejar /aparijar v.

הכין, ערך, התקין

por kavod de Yosef ha-tsadik se le aparejo, dita karavana de sakos yenos de espesias, (Meam Loez Bereshit)

komando ke les aparejen todo su mantenimiento por entero. (Meam Loez Bereshit)

I vido a las hayot ke aparejo por pelear kon eyas, (Ben Gorion, 1743)

Es el shir ke disheron Yisrael en lo ke estavan en el dezierto sekiozos por agua i les aparejo el Dio un pozo de agua manante ke iva kaminando kon eyos (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)

Kuando suvia todos los eskalones avia ayi un kulevro de plata ke boltava la rueda de la sia i le aparejava lugar ke se asente el rey (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

estontes son ovligados Israel de aparejar i apropiar sesh sivdades ke se yamaron are miklat ke su ladino es sivdades de kojidura (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

Les disho el haham: ''Si era ansi, esto aze: trokavos los vestidos i aze tevila i tres dias no tokesh mujer, i kada uno apareje para el kamino komania, i djuremos de no tornar en kaza asta azer venir al Mashiah(Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28120

aparejarse v. refl.

התכונן, הכין עצמו; הציג עצמו; מישמש ובא

luego se aparejaron i se aprontaron todos los kuatro reyes kada uno kon sus fonsados i se apanyaron i se akojaron todos en lugar uno (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

despues se aparejaran delantre de ti dos kaminos: uno por gan-eden i otro por ge'hinam, i estonses la behira en tu mano (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

si sera ansi, me aparejare por estar konplido en todos los maasim para ke, has ve-shalom, no me tope en manko de nada en olam ha-ba (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28130

aparejo m.

הכנה, סידור

Dito gevir se alevanto a media noche para azer aparejo de la kevura (Meam Loez Bereshit)

ke antes de salir de kaza aze todo su aparejo, i la komania del kamino ke sea demenester, (Meam Loez Bereshit)

I sovre la kavesera de la sia avia almenara de oro bien aderesada kon todos sus aparejos i siete kanyas en eya (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28240

apareser m.

זריחת כוכב; הופעה (כתב עת)

Gam tuvo zehut ke no se aparesio moshka sovre su meza, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28250

apareser v.

הופיע, נגלה

se apareska a mi supita mente i me topare enkonado. (Meam Loez Bereshit)

tuvi meldado en un jurnal datado del 21 Mayo 1946 ke aparese aktualmente en nuestra sivdad lo sigiente: (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

en akeya ora disho: Eliyau, le keremos mos verna en esta ora, i apunto le aparesio delantre de el i le dio shalom (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28260

apareserse v. refl.

הופיע, התגלה, נגלה פתאום

estando el novio kon la novia en el talamo, se le aparesio Eliya'hu 'ha-navi (Meam Loez Bereshit)

en sus tiempos se aparesieron en la sivdad tres mansevos luzios ke su ermozura era una i hahamim al gueso (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

i se aparesia una presona entero arrazgado i los kaveyos de su kavesa elguengos ke le tokavan asta los piezes (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28420

apartado adj.

נבדל, נפרד, מופרד, מופרש, מובדל, מבודד; רחוק, מנותק; שמורבצד; נסיך, משוח

ma despues los aparto en dos puerpos apartados. (Meam Loez Bereshit)

bueno es si la aze la yeshiva apartada de la morada en algun kyenar de el kortijo (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28480

apartar v.

הפריש, הבדיל, שמר בצד, הקדיש; הפריד, הבחין; ניתק, הרחיק; גישש באפילה; חסך

ma despues los aparto en dos puerpos apartados. (Meam Loez Bereshit)

ke si apartamos maaser tenemos agua boldje (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28520

apartarse v. refl.

הבדיל עצמו, התפלג, נפרד, נבדל; התבדל; התגרש

siendo ke de la ora ke sale del puerpo va bolando por los sielos i se aparta de este mundo. (Meam Loez Bereshit)

i saviendo ke el kavo de la presona es de apartarse de este mundo (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28540

aparte adv.

לחוד, בנבדל, בנפרד

I se enseraron kada uno aparte (Meam Loez Bereshit)

kada kapitulo aparte, akojido de Gemara i midrashim i resto de livros de los savios grandes, (Meam Loez Bereshit)

kon todo esto es hayav el aparte de meldar kada semana su parasha, (Meam Loez Bereshit)

i en otro lugar aparte estan las almas ke ya vinieron aki i se boltaron a su lugar. (Meam Loez Bereshit)

Kada tsadik tiene su talamo aparte asegun su kavod (Shevet musar, Const. 1740)

Dos pransos kada dia, uno el dia, i uno la noche, aparte de shabat ke deve komer tres Seudot, (El Gid,1967)

Aparte de sus dos livros, el kompozo tanbien ''Shmona-Perakim'', ''Sefer-Amitsvot'' i munchos otros uvrajes. (El Gid,1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28700

apasentar v.

רעה

Dime onde es lo ke apasentas tus ovejas[...] i onde es lo ke las azes echar oras de medio dia i yo ire ayi por toparte (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28850

apaziguamiento m.

פיוס, התפייסות, הרגעה

Puertas de apaziguamiento, puertas de ley, puertas de orasion, puertas de teshuva, (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28940

apegado adj.

דבוק, קשור

porke la kedusha de Avra'ham, Yits.hak ve-Yaakov esta apegada kon eyos. (Meam Loez Bereshit)

Adam 'ha-rishon se krio djuntamente kon su mujer apegados los dos espalda kon espalda (Meam Loez Bereshit)

ke ansi envelunto de kriarlos apegados uno kon otro (Meam Loez Bereshit)

apegados kon deprendimiento de ley i echas buenas i engrasiados de saver i entendensia i prosperidad de kontino, (Tefilat kol Pe,1891)

los ke estan muy apegados en taavat mamon se yaman devdozos de kontino (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

si ve a un buen djidio apegado kon la ley i kon el djudezmo se zifklenea de el i se burla de el i lo tiene en kelal de bestia (Imre Bina, Belgrad 1837)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29030

apegar v.

הדביק, איחה; הדביק במחלה; סטר

la seja ke tenia preta i ancha i djunta una seja kon otra, ke pegava kaveyo de la una kon la otra (Yosef Mitrani responsa II, 1645)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29090

apegarse v. refl.

נדבק; דבק ב-, נקשר ל-; נדבק (שאריות אוכל לסיר)

Se aprimio a el polvo nuestra alma i se apego ala tierra nuestra vientre (Shevet musar, Const. 1740)

I loke repeto muchas vezes el biervo de 'Torna' es a darmos a entender ke la persona, kuando viene a grado ke kere kumplir su alma i apegarse kon el Dio, komo kuando va ser en tiempo dela geula, no se kontenta su alma estar en un grado, (M''L Kantar de los Kantares,1899)

metia sus pies enel legen asta ke sus pies se apegavan enel bus ke se azia yelo (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29190

apenado adj.

קשה, מצער, רב טורח; ענוש, נענש; מתייסר; מוטרד; קשה

meresio ser apenado ke se kito la behora de el i se dio a mi, (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29220

apenar v.

העניש; גרם סבל, גרם עצב

despues ke muere la presona, le tornan la alma dientro del puerpo i los apenan a los dos''. (Meam Loez Bereshit)

ni los buenos ternan buen pago ni los malos seran apenados''. (Meam Loez Bereshit)

apenar a los malos segun meresen. (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29240

apenarse v. refl.

נענש, הוענש

no se apenan porke no tienen davedjis por eyos. (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29470

apetite/apetito/apetit m.

תאבון, חשק, התאווּת; כשרון, נטיה; יֵצֶר

El ke abate a su apetite malo (Meam Loez Bereshit)

I da en nos apetite bueno por servirte kon verdad i kon temor i kon amor (Tefilat kol Pe,1891)

Podeste en mi apetite el bueno no podeste en mi apetite el malo (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29530

apezgar v.

הכביד, החמיר; הנהיג חומרה דתית; הלאה

i vido Par'o ke ya uvo revaha i apezgo a su korason i no sintio a eyos (Meam Loez Shemot I)

i fue en dia de shabat ke le apezgo muy muncho la hazinura ke ya non se sentia ningun konsentimiento (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29580

apiadar v.

נחלץ לעזרה, סייע ל-, עזר ל-

siendo rogamos ke se akodre la akeda, mos apiada. (Meam Loez Bereshit)

I El tornara kon ti i te apiadara i te rekojera de entre todos los puevlos, de onde kere ke sea ke estes kativado; (M''L Kantar de los Kantares,1899)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29590

apiadarse v. refl.

חמל, ריחם

'Apiadate de mi, ke alkavo kavo tu ermano so. (Meam Loez Bereshit)

I ansi lo solto 'Hevel i se apiado de el. (Meam Loez Bereshit)

Agora mis ermanos estremesedvos por vuestros keridos ijos, enfortesedvos por vuestras kriaturas, apiadadvos i esforsadvos sovre esto. (Lel Shimurim, 1819)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29635

apifior (ebr.) m.

אפיפיור

Al dia segundo venimos delantre el apifior, i topimos la kaza bien adovada ke ayi tenia ke ser el vikuah (Shevet Yeuda, Viena 1859)

Denpues mos avlo el apifior kon mucha estima (Shevet Yeuda, Viena 1859)

I ovieron de mozotros ke estuvieron gustozos de las palavras de el apifior, ma partida de eyos se atristaron segun la uzansa de los djidios (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29650

apikorós (ebr./gr.) m.

כופר, אפיקורוס, פלפלן, מורד בדעות המקובלות

I yo vengo por darvos a saver todo el paso, i de mi savresh algunas kozas para responder al apikoros (Shevet Yeuda, Viena 1859)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29690

apio m.

סלרי, כרפס

komo aprontan el plato del seder: 1. tres matsot enteras [...]; 2. la pachaika asada (o brasiko) de la derecha; 3. un guevo haminado de la siedra; 4. el haroset de la derecha de la pachaika; 5. las ojas de apio a la siedra del guevo; 6. la lichua en medio (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29990

aplikar v.

יישם, הוציא לפועל; הצמיד; השתמש; הבחין; הקפיד

siempre keria ke los dinim se apliken kon toda homra (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30010

aplikasión f.

יישום, השמה; שקדנות, תשומת לב; אפליקציה

kon grande regreto, en nuestra kava jenerasion , la aplikasion de nuestra relijion esta en grande dekadensia (El gid, Istanbul 1967)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30160

apokamiento m.

הפחתה, המעטה; ירידת פני המים

I meresemos por resivir shabatot kon muncha alegria i kon rikeza i onra i kon apokamiento de delitos (Tefilat kol Pe,1891)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30170

apokar v.

המעיט, הפחית, הקטין; מיעט, צמצם; הקהה; פחת, התמעט; העליב

i de dia en dia se va apokando el meldar (Meam Loez Bereshit)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30180

apokarse v. refl.

פחת, התמעט

Siendo ke la leshura de la sivdad kavza a alevantar el miedo del malhut, ke las sivdades ke son serka del malhut se espantan de el muncho lo kual en las sivdades mas leshanas se apoka su miedo (Meam Loez Ester, Izmir 1864)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30420

apostadamente adv.

בכוונה

I tanbien Hana izo lo propio i aprometio a el Dio b''h de darlo a su ijo apostadamente por servidor de el Dio b''h, (Lel Shimurim, 1819)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30650

apozar v.

שם, קבע, הציב, הניח; נח, קבע מקומו, ישב, התישב; עצר, עיכב; עצר את ההתקדמות; שאב, שאב מים מהבור

Estando por kamino apozo la noche en un kazal. (Meam Loez Bereshit)

Es alora ke yo dechizi i dishe: apozare mi providensia en este datilar, me enramare kon sus ramas, i entonses seran tus rejidores komo los razimos dela parra, ke el fruto ke sale de eyos, ke es el vino, es muy ekselente ke alegra al Dio i ala djente; (M''L Kantar de los Kantares,1899)

i si le afirmaran todos sus sfuenyos i el eredara todo el bien de muestro padre i todas las berahot de muestros antigos apozaran sovre el (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

Mia veluntad delantre del Dio ke apoze veluntad en echas de muestras manos i atorne el Sh.Yit. kon mozotros en este echo i mos ayude porke muestro mehuvan es por kavod del Sh.Yit. i su shehina ke esta en galut por muestros pekados. (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30690

apozentar v.

יצר משקע/שכבה; איכסן, אירח

ke apozente su shehina en esta kaza santa (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31140

apresurar v.

זרז, האיץ, החיש, דחק

I entre todos los 248 miembros de la presona el ken apresura a pekar es la boka, (Meam Loez Bereshit)

I esto es loke profetiza Yeshaaya: Yo, H', en su ora la apresurare, (M''L Kantar de los Kantares,1899)

esto mamash en la azeite de la vida del ben adam, si kijo bushkar grandeza se va apresurando para eskaparse la azeite suya (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31150

apresurarse v. refl.

מיהר, נחפז, הזדרז, אץ

la incho muncho -si es kon una mecha tura muncho insiendo, - pujo otra mecha, se puja la luz ma se apresa a matar, -pujo otra mecha, mas presto ... en pujando mechas se akurta para matarse (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31200