חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

 
 

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

מילון המובאות: תנ"ך משנה ומדרש

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Diksionario de sitasiones: Biblia, Mishna, Midrash

Segun el orden alfabetiko

 

 

מילון המובאות: תנ"ך משנה ומדרש
האות A בלבד
מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

Entonses eya los abasho kon una kuerda por la ventana (Biblia, Const. 1873)

los ke suvian para dar los kierpiches suvian por la parte de mizrah i kuando los davan abashavan por la parte de maarav (P. R. Eliezer, 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

360

abasho adv.

מטה, למטה

Levantate, O H'; akonanta sus fases, echalo abasho, (Biblia, Const. 1873)

i si kaiya algun kierpich de arriva abasho se asentavan i enpesavan a yorar i dezian: guay de mozotros (P. R. Eliezer, 1876)

i partio Sefo a la piedra, i vino a la me'ara i vido i ek alimanya grande komien al toro, su meatad i arriva semejansa de ombre, i de meatad para abasho semejansa de alimanya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

440

abastado - El Abastado

שַׁדַּי, אלהים

I el Dio Abastado vos de piadades delante del varon (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

490

abastar v.

הספיק

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

610

abatido adj.

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

Evita por verlo kuando por su error fue abatido i umiliado (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

630

abatir v.

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

A' empovrese i enrikese, abate i enaltese, el levanta del polvo al povre I del muladar enaltese al menesterozo (Biblia, 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

750

abediguar v.

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

I para abediguarvos por eskapadura grande (Biblia, Const. 1873)

A' mata i abedigua, el aze desender a la foya i aze suvir (Biblia, 1873)

i Yeoshua izo paz kon eyos i tajo kon eyos firmamiento para abediguarlos i los mayorales de la kompanya les djuraron (Biblia, Const. 1873)

porke por solombra la sensia, por solombra la plata, i vantaje del saver ke la sensia abediguara a sus duenyos (Biblia, Viena 1841)

yo mato, i yo abidiguo; yo yago, i yo melezino; i no ay kien eskape de mi mano. (Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i nos adjuntemos al real de los Arameos; si nos abidiguaren, biviremos; i si nos mataren, muriremos. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

890

abismo m.

תהום

i a su lugar enbeve, i anda kamino del avismo, i esclarese a la manyana del lugar ke el puzo de ayi de ayer. (Koelet Targum,1744)

E la palabra salia e fendia los ҫielos e los abismos, e en las quatro partes del mundo los ҫielos se enclinaron, e los montes fuyeron, e las mares se enturbiaron, e los linajes se touieron, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

me rodearon las aguas asta el alma, el abismo me arrodeo, el djunko se apreto a mi kavesa (Biblia, Const. 1873)

de ayi el pastor, la piedra de Yisrael: del Dio de tu padre, i el te ayudara, i de Todopoderozo, i el te bendizira, kon bendisiones de los sielos de arriva, kon bendisiones del abismo ke yazie abasho, kon bendisiones de los pechos i de la bulba. (Biblia, Const. 1873)

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)

de ayi el pastor, la piedra de Yisrael: del Dio de tu padre, i el te ayudara, i de Todopoderozo, i el te bendizira, kon bendisiones de los sielos de arriva, kon bendisiones del abismo ke yazie abasho, kon bendisiones de los pechos i de la bulba. (Biblia, Const. 1873)

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1140

abogador/abogado m.

עורך דין, פרקליט, סניגור

Si sos djuzgador no te meskles por ordenar las kozas komo el abogado (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1210

abolar

עף, טס, ריחף, עופף, ריחף, פרחנמלט במהירות

ken estos komo la nuve abolaran i komo palombinos a sus finiestras (Biblia, Const. 1743)

Komo el agila despierta su nido, abola sovre su poyos, (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

I Shimshon se fue, i aferro tressientas rapozas; i tomo tizones, i bolto kola a kola, i pozo un tizon en medio entre las dos kolas. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

i enbueltate en polvo de sus pies,i beve en el tienpo de tu sed sus palavras de eyos. (Pirke avot, siglo XV)

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1390

abominasión f.

תועבה

Porke es abominasion a los aisianos (Biblia, Const. 1873)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago i el esmerejon i el buitre, i el el milano segun su manera. (Biblia, Const. 1873)

De su karne no komash, i sus kalavrinas tendresh en abominasion. (Biblia, Const. 1873)

Balanzas de engaño abominación de .A., y peso perfeto su voluntad. (Biblia de Ferrara, 1553)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago, i el esmerejon, i el buitre, i el milano segun su manera, (Biblia, Const. 1873)

I toda otra sierpe de ave ke tiene kuatro pies, abominasion vos sera. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares, i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas, i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran (Biblia, Const. 1873)

Lo izieron zelar kon diozes estranyos, kon abominasiones lo ensanyaron. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1490

abondansa/abondansia f.

שפע, שפעה, ריבוי

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1550

aboniguar v.

שיפר, השביח; עשה טוב, גמל טוב, היטיב

alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)

alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1555

aboniguarse v. refl.

הוטב, השביח, השתפר

mijor tristeza mas ke rizo, porke kon pezgadumbre de fases se abonigua korason (Biblia, Viena 1841)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1585

aborresedor m.

שונא

Me eskapo de mi enemigo fuerte, de mi aborresedores, porke eran mas fuertes ke yo (Biblia, Const. 1873)

I iziste ke mis enemigos me dieran la espalda, mis aborresedores, i los taji (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

ama el ofisio, i aborrese ser dotor, i no te fagas konoser al kavdiyo. (Pirke avot, siglo XV)

Con quebrantamiento sera quebrantado porque fio estraño, y aborrecien tocantes mano, confiado. (Biblia de Ferrara, 1553)

i aborresieron tierra buena i kovdisiada ke era por la parte de mizrah i se fueron a Bavel ke es Bagdat (P. R. Eliezer, 1876)

i no lo miraron ni en la kara i aborresieron su palavra komo una piedra ke esta enriva de la tierra ke no es kontada por nada (P. R. Eliezer, 1876)

Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, para ke no se levanten. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

I disho el padre de eya: dizir yo dishe ke aborreser la aborresias, i la di a tu kompanyero; ma su ermana menor, no es mas ermoza ke eya? tomala pues en su lugar. (Biblia, Const. 1873)

I yoro la mujer de Shimshon delante de el, i disho: por sierto me aborreses, i no me amas.; propoziste un enigma a los ijos de mi puevlo, i no me lo deklaraste. I el le disho: ek, ni a mi padre ni a mi madre lo deklari, i lo tengo ke deklarar a ti? (Biblia, Const. 1873)

Bendize, A', su aver, i envelunta la ovra de sus manos; yaga los lumbos de los ke se levantan kontra el, i de los ke le aborresen, para ke no se levanten. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

tornare vengansa a mis angustiadores, i pagare a los ke me aborresen. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1610

aborresido adj.

מתועב, שנוא, משוקץ

aborresida es la serradura ke se afeyaron kon eya los reshaim … grande es la mila ke se tajaron sovre eya treze firmamientos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1630

aborresión f.

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

Kien se abstiene de djuzgar a otros evita aborresion, rovo i djuramiento falso (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1820

abrasar v.

חיבק

Su izkierda esta debasho de mi kavesa i su derecha me abrasa (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1920

abrevar v.

השקה; השקה הצאן

i tambien por abrevar todo simiente ke komia de el i toda fruta de la tierra (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2030

abrigar v.

נתן מחסה, הגן

i este delante del rey, i lo abrige, i yazga en tu seno, i se kayente a mi senyor el rey. (Biblia, Const. 1873)

I la mosa era muy ermoza, i abrigava al rey, i le servia; ma el rey no la konosio. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2040

abrigarse v. refl.

תפס מחסה, חסה בצל,התגונן

tu ke salvas kon tu derecha a los ke se abrigan en ti, (Biblia, Const. 1873)

El Dio de mi penyasko me abrigare en El, mi fortaleza alta i mi fuida (Biblia, Const. 1873)

Eskudo es a todos los ke se abrigan en El (Biblia, Const. 1873)

I dira: onde estan sus diozes, el fuerte en ke se abrigaron: (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2240

abstener/abstenerse v./v. refl.

נמנע

Kien se abstiene de djuzgar a otros evita aborresion, rovo i djuramiento falso (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2295

abubiya f.

דוכיפת

I el buho, el somorgujo, i el ibis, i el sisne, i el pelikano, i el buitre de karonya, i la siguenya, la garza segun su manera, i la abubiya i el mursielago. (Biblia, Const. 1873)

i la siguenya, la garza segun su manera, i la abubiya, i el mursiegalo. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2540

achakar v.

תירץ, חיפש תרוצים

Para achakarse kontra nozotros i para echarse sovre nozotros (Biblia, Const. 1873)

ke porfetas de la falsedad eyos me kavzaron por achakear fortaleza de sanya de A' sovre mi (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2950

adam (ebr.) m.

אדם, בן אדם; אף אחד

Enpeso el Sh.yit. para akojer el polvo de adam arishon de las kuatro partes de la tierra (P. R. Eliezer,1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3170

adelantarse v. refl.

התקדם; קידם פני הרעה, מנע

Por lo ke los komandantes se adelantaron en Yisrael, por lo ke fue veluntario el puevlo , bendizid a A'. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3200

adelantre adv.

קדימה, לפנים, הלאה

asegun ke todas sus palavras son sovre la regla komo eran en el mundo en akonantamiento i en detardamiento, ke no se topa en este livro tardiozas kozas ke eran adelante; o akonantadas kozas ke eran prosteras, sino kada koza i koza en su lugar i su tiempo fue eskrita (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3365

aderesar/aderezar v.

יישר

boz apregonan enel dezierto eskombrad karrera de A' aderesad en la yanura kalsada a nuestro Dio (Biblia, Const. 1743)

ve a echa del Dio, porke ken podra por aderezar a lo ke atorsio (Biblia, Viena 1841)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3465

adevdado adj.

חייב, מחוייב

El comienҫo de nuestro dicho, e el declaramiento de nuestra, boca, somos adebdados de alabar e de honrrar al Señor Dios poderoso e glorioso, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3520

adientro prep.

ב-

I todo atuendo de barro adientro del kual kayere algo de eyos, todo lo ke uviere en el sera enkonado i lo kevraresh. (Biblia, Const. 1873)

i tamien fraguaremos una kale grande adientro de eya i mos suviremos a los sielos (P. R. Eliezer, 1876)

I yamo a los portaleros; i dieron avizo adientro en kaza del rey.(Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3530

adientro adv.

בפנים, בתוך, בקרב; פנימה

I desenizamiento de ara la de adientro akonantán a adovadura de sinko kandelas (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I se komia adientro de las kortinas a machos de ke'huna en kualker komida a sua i noche asta medianoche (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4035

adjuntadera f.

מחברת (שמות, פרשת ויקהל) - מקום חיבור של שתי יריעות

sinkuenta ojales izo en la tela la una i sinkuenta ojales izo en kavo de la tela ke en la adjuntadera (Biblia, Const. 1547)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4040

adjuntado adj.

מחובר, מלוכד, מאוחד, מצורף, מוצמד, נלווה

tendra dos ombreras adjuntadas a sus kavos (Biblia, Const. 1873)

I al resto de puevlo ke avia kedado en la sivdad , i a los adjuntados ke se avian adjuntado al rey de Bavel, i al resto del fonsado, los yevo kativos Nevuzaradan, kapitan de los de la guardiya. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4070

adjuntar v.

חיבר, איחה, איחד, צרף, הוסיף, הצמיד, עשה אגודה אחת; כינס, אסף, הפגיש; שידך בין אנשים, הפגיש

el doladizo lo kuvrio maestro i platero kon el oro lo espande i kadenitas de plata le adjunta el platero (Biblia, Const. 1743)

i adjunto a sinko las telas una kon otra (Biblia, Const. 1547)

i izo sinkuenta ganchetes de oro i adjuntó a las telas una kon otra kon dos ganchetes (Biblia, Const. 1547)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4090

adjuntarse v. refl.

הצטרף; התכנס, התקבץ; התחבר, התאחד, התלכד, התאחה, התמזג, התווסף

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. (Biblia, Const. 1873)

I al resto de puevlo ke avia kedado en la sivdad , i a los adjuntados ke se avian adjuntado al rey de Bavel, i al resto del fonsado, los yevo kativos Nevuzaradan, kapitan de los de la guardiya. (Biblia, Const. 1873)

Tambien kuando venia algun forastero a sus sivdades i traia su merkaderia ke merkava o keria vender, i se adjuntavan sovre el varones i mujeres, i famiyas, i mosos i viejos, i se ayegavan todos al varon i le tomavan por fuersa de la merkaderia asta ke se atemava la merkaderia del patron (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i era en la ora de sus alegrias, i se adjuntavan todos i travavan kada uno mujer de su kompanyero i en ija de su kompanyero la donzeya, i yaziyan kon eyas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

Venid pues agora, i nos adjuntemos al real de los Arameos; si nos abidiguaren, biviremos; i si nos mataren, muriremos. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4150

adkerir v.

רכש, השיג

Kien observa un presepto se adkiere un defendor (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4340

adó? interog.

איפה?, היכן?

i yamo A' Dio a el omre i disho ado ti? i disho a tu boz oyi en el guerto i temi ke desnudo yo i eskondime (Biblia, Const. 1547)

i demando a varones de su lugar por dezir: ado la aplazada? (Biblia, Const. 1547)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4370

adolensiar v.

החליא, הכאיב

ke en mudarse sovre eya el aire i las aguas, adolensio (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

En la ora la esta, adolesio Yania, ija de Ushi, mujer del rey Angeas i se enduresio su dolensia sovre Angeas i sovre sus senyores (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4380

adolensiarse v. refl.

חלה, נפל למשכב; התאנח מכאבים

por un poko ke lo vitesh, vos shasheatesh de verlo [?] i yo ke lo tengo en mi kaza i lo miro kada ora, komo no me adolesere? (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4440

adolme m.

אלימות, חמס

I Tu me enaltesiste sovre los ke se levantaron kontra mi, del varo de adolme me eskapaste (Biblia, Const. 1873)

mi salvador de adolme me salvaras (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4580

adorar v.

אהב אהבה עזה, היה מאוהב ב-, העריץ; עבד, האליל, סגד ל-

que asi fizo Abrahan que non quiso creer nin omillarse a los ydolos que su padre adoraua. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4650

adormeser v.

הרדים; נמנם

i se ayego a el el kapitan de la nave i le disho: ke tienes adormesido? levantate, yama a tu Dio! (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4660

adormeserse v. refl.

הקהה; נרדם

Apañan en verano, hijo entendido, adormeciense en la segada hijo malo. (Biblia de Ferrara, 1553)

ma Yona avia desendido a los rinkones de la nave i yazio i se adormesio (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4700

adornado adj.

מקושט, מעוטר

Su interior adornado kon lavores de amor de las ijas de Yerushalayim (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4800

adovadura f.

תיקון (התוצאה)

I adovadura de dos kandelas akonantán a saumerio (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

la ordenansa grande akonantava a la ordenansa segunda de el saumerio... i desenizamiento de la ara la de adientro akonantava a adovadura de los sinko kandeles o lanpa ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4855

adreón adj.

שרף (נחש שרף)

de la derecha i de la istierda eran los deziertos ke eran yenos de kulevros adreones i detras de eyos era Par'o el malo i su real (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4860

adrer /adrir v.

שרף, הבעיר, הדליק; בער

sakadla i sea ardida (Biblia, Const. 1547)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4940

adufle m.

תוף, מצילתיים

i sera viguela i alaod adufle i kantavlena i vino de sus beveres (Biblia, Const. 1743)

i andavan ayi todos los varones [?] eyos i sus mujeres i sus famiyas i sus ijos i se alegravan ayi kon adufles i kantavlenas. (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

tambien el rey i todos sus mayorales salieron kon adufles i kon kantavlinas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5290

afalagarse v. refl.

התנחם; הגיעו לידי הסכמה

i tornara vengansa a sus angustiadores, i se afalagara kon su tierra, kon su puevlo.(Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5570

afearse v. refl.

התכער; האשים את עצמו

aborresida es la serradura ke se afeyaron kon eya los reshaim … grande es la mila ke se tajaron sovre eya treze firmamientos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5620

afedeser v.

הסריח, הצחין

moshkas en su muerte azen afedeser azen manar azeite de konfisionador (Biblia, Viena 1841)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5660

afeitarse v. refl.

התאפר, התפרכס, הצטבע

i tiro panyo de su bivdez de sovre eya i kuvriose kon el velo i afeitose i asentose en Petah Enayim (Biblia, Const. 1547)

i se puso sovre la kavesa piedras presiozas enkastonadas kon oro, i se afeito su kara i su kuerpo kon modos de afeites de mujeres (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5670

afeite m.

קישוט, עיטור; איפור

Ke metia afeite de oro sovre vuestros vestidos (Biblia, Const. 1873)

i se puso sovre la kavesa piedras presiozas enkastonadas kon oro, i se afeito su kara i su kuerpo kon modos de afeites de mujeres (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5830

afermoziguado adj.

מיופה, מקושט

Se afermoziguaron tus keshadas kon las djoyas, tu serviz kon las shartas (Biblia, Const. 1873)

Se alevanto enpies Adam arishon i era su forma muy aformuziguada en asemejansa de su kriador (P. R. Eliezer,1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5840

afermoziguar v.

ייפה, קישט, שיפר

Yerva shavonal porke eya vinia? Para aformoziguar kon eya a la unya por ke fuera fuerte. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

Aferradnos las rapozas, las rapozas pekenyas ke danyan kas vinyas (Biblia, Const. 1873)

I Shimshon se fue, i aferro tressientas rapozas; i tomo tizones, i bolto kola a kola, i pozo un tizon en medio entre las dos kolas. (Biblia, Const. 1873)

I suvieron a eya los prinsipes de los Pelishteos, i le disheron: sombaylo, i mira en ke esta su fuersa grande, i komo lo podremos venser, para ke lo atemos para aferrarlo, (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5970

afiansar v.

בטח ב-; הבטיח; ערב ל-, נתן אשראי

Yo lo afiansare, de mi mano lo bushkaras (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

I las tornava a el majadero en la tadre de dia de antes de kipur para afirmar mitsvat minudo de lo minudo (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

e en esa ora dixo Dios a los fijos de Ysrael: dame fiadores de afirmar la ley; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7160

afriir v.

גמל, מנע, שלל, קיפח; עינה, רדף; העני (הפך לעני)

I eya lo izo durmir sovre sus rodiyas, i yamo a un varon, i lo izo rapar las siete vedijas de su kavesa; i empeso a afriirlo, i su fuersa se aparto de el. (Biblia, Const. 1873)

I Delila disho a Shimshon: te rogo ke me digas en ke esta tu fuersa grande, i kon ke podras ser atado para afriirte. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

Afueras de tres kozas ke son asurim de komerse ke son la sangre i el sevo i el gid anashe (P. R. Eliezer,1876)

Kien es Dio afuera de A' i kien es penya afuera de nuestro Dio? (Biblia, Const. 1873)

Que tus hermanos estan en la gloria del Señor, e tu estaras de fuera; no quieras escuchar aquel malo, nin te partas de tus hermanos. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i travolo por su panyo por dezir: yaze konmigo, i desho su panyo en su mano i 'huyo i salio afuera (Biblia, Const. 1547)

empero la karne del toro i su kuero i su fienda kemaras en fuego afuera del real (Biblia, Const. 1873)

los unos se ian de la kamara la de afuera por la vanda de mizrah i los otros por la vanda de maarav ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I metio la meza en la tienda del plazo, al lado del tavernakulo al norte, afuera del velo. ( Biblia, Const. 1873)

Por afuera desijara la espada, i en las kamaras espanto; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7655

agata f.

שבו (מאבני החושן)

i el terser orden una ligura, una agata i un ametisto, i el kuarto orden un krisolito, i un oniks i un jaspe (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7740

ágila f.

נשר, עיט

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago i el esmerejon i el buitre, i el el milano segun su manera. (Biblia, Const. 1873)

Mas lejeros ke agilas, mas fuertes ke leones (Biblia, Const. 1873)

Yeuda ijo de Tema dizien: see fuerte komo el tigro i lejero komo la agila i korredor komo el siervo i barragan komo el leon por azer veluntad de tu padre en los sielos (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

mas lejeros ke agilas, mas fuertes ke leones. (Biblia, Const. 1873)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago, i el esmerejon, i el buitre, i el milano segun su manera, (Biblia, Const. 1873)

Komo el agila despierta su nido, abola sovre su poyos, (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7855

agora (gr.) f.

כיכר השוק (בפוליס היוונית); שוק לממכר מצרכי מזון וכו'

kantare agora ami kerido kantar de mi kerido por su vinya (Biblia, Const. 1743)

I disho Delila a Shimshon: ek, tu te burlaste de mi. i me avlaste mentiras; agora te rogo ke me digas kon ke podras ser atado. (Biblia, Const. 1873)

Mirad agora ke yo, yo soy, i no ay dio konmigo; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

Porke de la muchidumbre de mi kesha i de mi ansia avli asta agora. (Biblia, 1873)

En nuestros pasos agora nos rodean, (Biblia, Const. 1873)

Si no nos uvieramos detadrado, sierto agora uvieramos ya tornado dos vezes (Biblia, Const. 1873)

Por mis ermanos i mis kompanyeros avlare agora paz por ti (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

e agora, pues vino a nuestras manos; asi commno fizo, mandat que le fagan, quémenlo segund el quemo a nuestros dioses. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

I agora ven, te dare agora konsejo, i salva tu vida, i la vida de tu ijo Shelomo. (Biblia, Const. 1873)

enfechiza agora fechiza a nosotros, i kon el fechizo savremos kien mayorgara en la pelea la esta ke mozotros andantes sovre eya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I el rey se levanto de noche, i disho a sus siervos: yo vos dire agora lo ke nos izieron los Arameos:(Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i entraremos, i demos avizo en kaza del rey.(Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7990

agozar (1) v.

טילטל; נדנד, עירסל

Kuando agozare mi reluziente espada, i mi mano travare de djuisio, (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8040

agradavle adj.

נעים; אדיב, נעים הליכות

Sean agradavles delante de ti los dichos de mi boka, i el pensamiento de mi korason, (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

Yissahar azno guesudo yazien entre los korales. I vido ke el deskanso era bueno, i ke la tierra era agradavle; i akosto su ombro para soportar, i fue a pecha sodjiftado. (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

Yissahar azno guesudo yazien entre los korales. I vido ke el deskanso era bueno, i ke la tierra era agradavle; i akosto su ombro para soportar, i fue a pecha sodjiftado. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8060

agradeser v.

הודה

e rresҫibieron e dixeron: faremos e rresҫibiremos, e gradesҫeremos e conpliremos. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8580

agro adj.

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

Kien aprende de los chikos es komo si komiera uvas agras i biviera vino del lagar (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8710

agua f.

מים

Todos los arroyos i manaderos de aguas andantes i korrientes a aguas de Okeanos ke arrodea a el mundo (Koelet Targum,1744)

Porke oimos komo H' izo sekar las aguas del mar ruvio (Biblia, Const. 1873)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas: todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

Enbio de lo alto i me tomo, me sontrusho de las muchas aguas (Biblia, Const. 1873)

i el korason del puevlo se diritio i se izo komo agua (Biblia, Const. 1873)

sean kortadores de lenya i sakadores de agua para toda la kompanya (Biblia, Const. 1873)

porke ya se esta mirando ke la fuersa de el Dio no es mas ke en las aguas (P. R. Eliezer, 1876)

I pozo el agua-manil entre la tienda del plazo i el ara, i metio en el agua para lavar. ( Biblia, Const. 1873)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas; todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas, en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

I de Levi disho: tus tumim i tus urim sean a tu varon santo, al kual prevaste en Masa, kon el kual barajaste a las aguas de Meriva: (Biblia, Const. 1873)

presurozo komo las aguas, no seras aventajado; porke suviste a la kama de tu padre; entonses enkonaste: a mi estrado suvio. (Biblia, Const. 1873)

I partio el Dio una foya ke avia en Lehi, i salieron de eya aguas, i bevio, i retorno su espirito, i se rebivio. Por tanto yamo su nombre En-'Hakore, ke esta en Lehi asta oy. (Biblia, Const. 1873)

I de Levi disho: tus tumim i tus urim sean a tu varon santo, al kual prevaste en Masa, kon el kual barajaste a las aguas de Meriva: (Biblia, Const. 1873)

presurozo komo las aguas, no seras aventajado; porke suviste a la kama de tu padre; entonses enkonaste: a mi estrado suvio. (Biblia, Const. 1873)

El demando agua, i eya le dio leche, en plato de novles, prezento manteka. (Biblia, Const. 1873)

Vinieron reyes i pelearon, entonses pelearon los reyes de Kenaan en Taanah a las aguas de Megido; ninguna ganansia de moneda tomaron. (Biblia, Const. 1873)

i eran a eyos en sus tierras una montanya ancha muncho komo andadura de dia i medio i en eya fuentes de agua i sembrados muchos sovre las aguas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

disheron malos i la mleska ke entre eyos: a aguas de la mar pudo enshugar i al baro non pudo por enshugar (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

kantar tresero disheron ijos de Israel en tiempo ke fue dado a eyos pozo de agua (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9070

aguamantil/aguamanil m.

כד, כיור

i el kovertero ke estara sovre eya i todos los atuendos de la tienda i la meza i sus atuendos i la almenara .. i el aguamanil i su asiento (Biblia, Const. 1873)

I pozo el agua-manil entre la tienda del plazo i el ara, i metio en el agua para lavar. ( Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9180

agudo adj.

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

i avia un ombre malo i tortavenyo, i agudo para mal (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

i oyo Potifar las palavras de su mujer i enkomendo ke lo harvaran a Yosef fuertes golpes, i izieron ansi (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10130

Aífto m.

מצרים

I aresh saver a mi padre todo mi onra en Ayifto (Biblia, Const. 1873)

Porke yo soy H', ke vos ago suvir de la tierra de Ayifto para ser vuestro Dio: seresh, pues, santos, porke yo soy santo. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10240

aírar (1) v.

הכעיס, הרגיז, עורר כעס

I la tierra se konmovio i temblo, los simientos de los sielos se estremesieron, se konmovieron porke A' se airo (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10260

aírarse v. refl.

התרגז, התכעס, זעם

Los ijos de mi madre se airaron kontra mi (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

ke en mudarse sovre eya el aire i las aguas, adolensio (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10580

aisiano m.

מצרי

Porke los aisianos no podian komer pan kon los ebreos (Biblia, Const. 1873)

Porke es abominasion a los aisianos (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10940

akaeser v.

קרה, התרחש, ארע

Acaesҫio que un moҫo entro en la mar en una nao con mucha gente, e ouieron muy grant tormenta; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11130

akarrear v.

משך, סחב, סחף, גרר; הוביל, הסיע, העביר, הביא, סיפק; גרם, הוליד, יצר, חולל

todo akel ke amuchigua favlar kon la mujer, akarrea danyo a si mismo, (Pirke avot, siglo XV)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11220

akavar v.

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

I fue ke komo akavaron de komer la severa ke trusheron de Ayifto. (Biblia, Const. 1873)

Ek, mientras ke tu estas avlando ayi kon el rey, yo entrare detras de ti, i akavare tus palavras. (Biblia, Const. 1873)

I fue, ke komo akavo de avlar, echo de su mano la keshada, i yamo a akel lugar Ramat-Lehi. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11270

akavidado adj.

זהיר, מתון

Tambien tu siervo es akavidado por eyos, (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11330

akavidozo adj.

זהיר

Porke non eyas akavidozas en el apartamiento, i en la hala i en ensendimiento de la kandela (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11480

akel pron. dem.

ההוא

solamente en akel dia rodearon la sivdad siete vezes (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11530

akerensiar v.

חיבב; התאהב

i era avlan kon nos pases kon pases komo varon ke beza a su kompanyero de muchidumbre de kerensia ke akerensio a nos, avantajadamente mas ke a setenta puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11590

akeya /akeyas pron. dem.

ההיא/ההן

los israelitas prearon para si las kuatropeas i el espojo de akeya sivdad (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונו

Nos akordaremos de tus kerensias mas ke de vino (Biblia, Const. 1873)

I Elkana konosio a su mujer i A' se akodro de eya. (Biblia, 1873)

kuando mi alma se desmayava en mi' me akodri de A', i mi orasion entro a ti, a tu templo santo (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

Enpeso el Sh.yit. para akojer el polvo de adam arishon de las kuatro partes de la tierra (P. R. Eliezer,1876)

I fue, ke en el dia sesheno akojieron dos tantos de pan, dos omeres para kada uno; (Biblia, Const. 1873)

I lo akojean kada manyana, kada uno segun su komer; i kuando el sol eskayentava, se deritia. (Biblia, Const. 1873)

I los ijos de Yisrael izieron ansi, i akojieron, unos mas, i otros menos. I lo mezuraron kon el omer, i no sovrava al ke akojio mucho, ni faltava al ke akojio poko; kada uno segun su komer akojieron. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11875

akojerse v. refl.

נאסף, התקבץ

Empero fuente i pozo onde se akojen aguas sera limpio; ma lo ke tokare en su kalavrina sera enkonado. (Biblia, Const. 1873)

i kuando la vestia Nimrod dita vestimienta se akojian kuantas beemot i hayot i venian i se enkorvavan delantre de Nimrod ke se les entendia (P. R. Eliezer, 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12130

akompanyar v.

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

I se ensendio su fulor, i suvio a la kaza de su padre. I la mujer de Shimshon fue dada a su kompanyero, ke lo akompanyava. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12260

akonantado adj.

בעל הקדימות

asegun ke todas sus palavras son sovre la regla komo eran en el mundo en akonantamiento i en detardamiento, ke no se topa en este livro tardiozas kozas ke eran adelante; o akonantadas kozas ke eran prosteras, sino kada koza i koza en su lugar i su tiempo fue eskrita (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12265

akonantamiento cf. akonanto

בעל הקדימות

asegun ke todas sus palavras son sovre la regla komo eran en el mundo en akonantamiento i en detardamiento, ke no se topa en este livro tardiozas kozas ke eran adelante; o akonantadas kozas ke eran prosteras, sino kada koza i koza en su lugar i su tiempo fue eskrita (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12270

akonantar v.

הקדים, היה בעל הקדימות, היתה לו זכות בכורה; ידו היתה על העליונה

Levantate, O H'; akonanta sus fases, echalo abasho, (Biblia, Const. 1873)

Me akonantaron en el dia de mi desgrasia, ma A' fue mi asofrensia (Biblia, Const. 1873)

Me akonantaron enkampamientos de muerte (Biblia, Const. 1873)

I adovadura de dos kandelas akonantán a saumerio (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I el saumerio akonantán a los miembros (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

non verna a la sivdad la esta i non arrondjara ayi saeta i non la akonantara eskudo i non vertera sovre eya trabuko (Biblia, Const. 1743)

i las tortas akonantan a las templasiones i las templasiones akonantan a los enyadidos i los enyadidos akonantan a las tasas ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12420

akonteser v.

קרה, התרחש

Si tomaresh tambien a este de delante de mi i le akontesiere algun dezastre (Biblia, Const. 1873)

I le kontaron todas las kozas ke les avia akontesido (Biblia, Const. 1873)

i la suerte kayo sovre Yona i le disheron: kontanos agora por kavza de kien nos akontesio este mal (Biblia, Const. 1873)

venid i echemos suertes para ke sepamos por kavza de kien nos akontesio este mal (Biblia, Const. 1873)

I akontesio despues de la muerte de Shaul, kuando David torno de erir a los Amalekitas, ke David estuvo en Tsiklag dos dias. (Biblia, Const. 1873)

I akontesio ke a la tarde suvieron kodornizes, i kuvrieron el real (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

I akontesio despues de algunos dias, ke en el tiempo de la segada del trigo, Shimshon vijito a su mujer kon un kavrito de las kavras, i disho: entrare a mi mujer a la kamara. Ma el padre de eya no lo desho entrar. (Biblia, Const. 1873)

I despues de esto akontesio ke se enamoro de una mujer en al arroyo de Sorek, el nombre de la kual era Delila. (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

I akontesio en el anyo noveno de su reino, en el mez dezeno, a los diez del mez, ke vino Nevuhadnetsar, rey de Bavel, el i todo su fonsado, kontra Yerushalayim, (Biblia, Const. 1873)

I akontesio komo el varon del Dio avia avlado al rey, diziendo: dos medidas de sevada por un siklo, i una medida de semola por un siklo, sera manyana a esta ora en la puerta de Shomron:(Biblia, Const. 1873)

I ansi le akontesio: porke el puevlo lo pizaron en la puerta, i murio. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12540

akordar v.

העניק, נתן, חלק ; כיוונן

Si te aprofondes en eya te akorda grande rekompensa (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12550

akordarse v. refl.

הסכימו זה עם זה

Akordate de los dias antiguos. Parad mientes a los anyos de djerenansio i djerenansio; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12620

akornear v.

נגח בקרניו

Su ermozura es komo la de su buey primodjenito, i kuernos de unikornio son sus kuernos; kon eyos akorneara puevlos a una asta los atemos de la tierra; (Biblia, Const. 1873)

Su ermozura es komo la de su buey primodjenito, i kuernos de unikornio son sus kuernos; kon eyos akorneara puevlos a una asta los atemos de la tierra; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12695

akosear v.

בעט

i sangre de uvas beviste, vino puro. i engordose Yeshurun, i akoseo (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12720

akostar v.

התקרב, ניגש אל; הגיע אל המזח; היטה

akosta tu oreja a mi, oye mi dicho. (Biblia, Const. 1873)

I akosto los sielos i desendio, i tinievlas debasho de sus pies (Biblia, Const. 1873)

i vidola Yeuda i kontola por eskarada ke kuvrio sus fases i akosto a eya a la karrera (Biblia, Const. 1547)

i todo dayan ke toma shohad i akosta a el din non se muere de la vejes asta ke sus ojos se siegan ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Yissahar azno guesudo yazien entre los korales. I vido ke el deskanso era bueno, i ke la tierra era agradavle; i akosto su ombro para soportar, i fue a pecha sodjiftado. (Biblia, Const. 1873)

Yissahar azno guesudo yazien entre los korales. I vido ke el deskanso era bueno, i ke la tierra era agradavle; i akosto su ombro para soportar, i fue a pecha sodjiftado. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13080

aksión f.

פעולה, עשיה; מניה

Komo una mala aksion trae otra konsigo (Tefilat Imanuel, 1924)

La penitensia i las buenas aksiones son un (eskudo) mamparo kontra la dezgrasia (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13630

akurtado adj.

מקוצר

Temor de .A. añadira dias, y años de malos seran acortados. (Biblia de Ferrara, 1553)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13700

akuzador m.

תובע, קטיגור

Kien komite un pekado gana un akuzador (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13780

ala f.

כנף; סנפיר

en la solombra de tus alas eskondeme. (Biblia, Const. 1873)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas: todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran. (Biblia, Const. 1873)

I kavayo sovre keruv i bolo i se aparesio sovre las alas del viento (Biblia, Const. 1873)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas; todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas, en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares, i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas, i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran (Biblia, Const. 1873)

Espande sus alas, los toma, los yeva sovre sus plumas; A' solo lo gio, i no uvo kon el dio estranyo. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13960

alahá (ebr.) f.

היכל, ארון קודש; הלכה

Ke el meresedor de el mundo el vinien ke ansi dize el pasuk: andamientos de mundo a el; non meldes andamientos, salvo alahot (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Meldador de kaza de Eliyau dizien: todo el ke melda alahot en kada dia enfeuziado a el (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14090

alambre m.

חוט ברזל; נחושת

solamente la plata i el oro i los atuendos de alambre i de fierro metieron en la kaza de A'. (Biblia, Const. 1873)

i lo inchi de espirito del Dio en saviduria i en entendimiento i en sensia i en toda ovra para enventar enventos para ovrar en oro i en plata i en alambre (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

I de Asher disho: bendicho de ijos sea Asher; sea agradavle a sus ermanos, i banye en azeite su pie. Fierro i alambre sera tu sapato; i komo tus dias sera tu fortaleza. (Biblia, Const. 1873)

I las oyas, i las paletas, i las despaviladeras, i los kucharones, i todos los atuendos de alambre, kon ke servian, tomaron. (Biblia, Const. 1873)

I los pilares de alambre ke estavan en la kaza de A', i los asientos, i el mar de alambre ke estava en la kaza de A', kevraron los Kaldeos, i yevaron el alambre de eyo a Bavel. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14095

alamema f.

צניפה - מצנפת נשית

los espejos i las savanas i las alamemas i los mantos (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14160

alaod m.

עוּד, לאוטה (כלי נגינה)

i sera viguela i alaod adufle i kantavlena i vino de sus beveres (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14230

alargar v.

האריך; השהה, משך את הזמן

Si has veshalom no alarges tu fulor kon el mijor es pertenesiente a el ke no venga a el olam (P. R. Eliezer,1876)

meldamos kualmente demandaron los talmidim a ribi Nehunia ijo de Akana: kon loke alargastes dias? le disho a eyos: en mis dias non me onri kon dezonra de mis konpanyeros ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

a lo todo vide en dias de mi nada, ay djusto deperdido kon su djustedad, i ay malo alargan en su malisia (Biblia, Viena 1841)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14250

alargarse v. refl.

האריך בדיבור; הרחיב עסקיו; נח, התרווח

alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14330

alarze m.

ארז; נחושת, פליז

las vigas de nuestras kazas son de alarzes, nuestros techos de pinos. (Biblia, Const. 1873)

Kon ke ensenderan i kon ke non ensenderan? Non ensenderan non kon lana de alarze, non kon lino krudo, non kon sezes de seda. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14400

alavado adj.

מהולל; מפורסם

Yamare a A', el kual es alavado, i sere salvo de mis enemigos (Biblia, Const. 1873)

e el primero es él, e el postrimero él es, ante de toda cosa él es, bendito e alabado el su nonbre, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14420

alavansa f.

שבח, הלל, תשבחות

ma yo kon boz de alavansa sakrifikare a ti, pagare lo ke prometiמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

Alevantaronse sus ijos i bien la aventuraron su marido i alavola (Tefilat kol Pe, 1891)

Dad a eya de frutos de sus manos i alavarlaan en los konsejos sus echas (Tefilat kol Pe, 1891)

e alabaron los fonsados delos ҫielos e de la tierra, e los rreyes del mundo les tomo grant tenblor e espanto; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i fue tomada onra de kaza de muestras vidas, lugar ke te alavaron en el muestros padres ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Alavad djentes a su puevlo; porke el vengara la sangre de sus siervos, (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14470

alavasión f.

שבח, תשבחות, הלל, תהילה

kantares i alavasiones ke disho Shelomo el porfeta rey de Israel kon el esprito de porfetizia delantre Sinyor de todo el mundo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14870

alborotar/alborotear v.

הקים מהומה, הרעיש, השתולל; יצא משגרה; הרס, השחית

I enbio saetas i los esparzio, relampago i los alboroto (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15040

alda f.

צד, שולים, כנף בגד

i sovre sus aldas aras granadas de kardeno i purpura i karmezi sovre sus aldas al deredor i kampanías de oro entre eyas al deredor (Biblia, Const. 1873)

i fue kuando fuyo kon torva, i se le rompio la alda de Yosef en mano de Zeliha, i se fue a la kaye ke tuvo miedo (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15050

aldea f.

כפר

Los eskapados del ruido de los saetadores onde sakan agua, ayi kontaran las djustedades de A', las djustedades de su senyorio [aldea] en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)

Los senyorantes [aldeas] en Yisrael se vedaron, se vedaron, asta ke yo Devora me levanti, me levanti madre en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15070

alderedor prep.

סביב, מסביב

i sovre sus aldas aras granadas de kardeno i purpura i karmezi sovre sus aldad al deredor i kampanias de oro entre eyas al deredor (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15290

alechar v.

היניק; ינק

I alecho a su ijo asta ke lo desteto, i despues ke lo uvo destetado lo izo suvir konsigo. (Biblia, 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15440

alegrar v.

שימח

Los mandamientos de H' son derechas, ke alegran el korason; (Biblia, Const. 1873)

Hijo sabio haze alegrar padre, e hijo loco ansia de su madre. (Biblia de Ferrara, 1553)

Nos gozaremos i nos alegraremos en ti (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַז

Se alegra komo barragan para korrer el kamino. (Biblia, Const. 1873)

No te alegres kuando kaye tu enemigo ni te gozes kuando se tropiesa (Tefilat Imanuel, 1924)

Se yama riko kien se alegra i kontenta kon su parte (Tefilat Imanuel, 1924)

No sea ke se alegren las ijas de los pelishteos (Biblia, Const. 1873)

alegravos kon Yerushalayim i agozavos kon eya todos sus amantes agozadvos kon eya gozo todos los alimunyantes por eya (Biblia, Const. 1743)

no sea ke se alegren las ijas de los Pelishtios, no se ke se agozen las ijas de los serrados. (Biblia, Const. 1873)

I de Zevulun disho: alegrate, Zevulun, en tu salir; i tu Yissahar, en tus tiendas. (Biblia, Const. 1873)

I de Zevulun disho: alegrate, Zevulun, en tu salir; i tu Yissahar, en tus tiendas. (Biblia, Const. 1873)

i andavan ayi todos los varones [?] eyos i sus mujeres i sus famiyas i sus ijos i se alegravan ayi kon adufles i kantavlenas. (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15480

alegría f.

שמחה, גיל, חדווה, עליזות,ששון, צהלה

Azme oir gozo i alegria, (Biblia, Const. 1873)

En el dia de la alegria de su korason (Biblia, Const. 1873)

E se marauillaron los que estauan en las fuesas, e folgo el mundo de plazer e de alegria, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

korason de savios en kaza de limunio, i korason de lokos en kaza de alegria (Biblia, Viena 1841)

i era en la ora de sus alegrias, i se adjuntavan todos i travavan kada uno mujer de su kompanyero i en ija de su kompanyero la donzeya, i yaziyan kon eyas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15810

alesharse v. refl.

התרחק, נסוג, שמר מרחק מ-

aleshate de mal vezino, i no te akonpanyes kon el malo, (Pirke avot, siglo XV)

i membraremos a eyas i amaremos a su Elaut, i mos alesharemos detras de idolos de los puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

Ke no despertesh ni agash levantar a mi amada asta ke envelunte (Biblia, Const. 1873)

I en sus dias de estos reyes alevantara el Dio de los sielos un reino ke nunka se danyara (P. R. Eliezer,1876)

I los atemi i los yagi i no se levantaron i kayeron debasho de mis pies (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

de los ke se levantan kontra eyos. (Biblia, Const. 1873)

Levantate persige detras de los varones! (Biblia, Const. 1873)

Enbia al muchacho konmigo i nos levantaremos i iremos (Biblia, Const. 1873)

Levantate kompanyera mia, ermoza mia, i vente. (Biblia, Const. 1873)

Me levantare agora i rodeare por la sivdad (Biblia, Const. 1873)

Alevantaronse sus ijos i bien la aventuraron su marido i alavola (Tefilat kol Pe, 1891)

I Tu me enaltesiste sovre los ke se levantaron kontra mi, del varo de adolme me eskapaste (Biblia, Const. 1873)

Sometiste debasho de mi los ke se levantaron kontra mi (Biblia, Const. 1873)

e en esa ora se leuanto un estrella e trago quatro estrellas; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i se ayego a el el kapitan de la nave i le disho: ke tienes adormesido? levantate, yama a tu Dio! (Biblia, Const. 1873)

i Yona se levanto para fuir a Tarshish de delantre de A' i desendio a Yafo (Biblia, Const. 1873)

levantate, vate a Ninve, la sivdad grande i apregona kontra eya (Biblia, Const. 1873)

i la aselada se levanto presto de su lugar i korrieron luego ke el estendio su mano i vinieron a la sivdad i la prendieron (Biblia, Const. 1873)

Los senyorantes [aldeas] en Yisrael se vedaron, se vedaron, asta ke yo Devora me levanti, me levanti madre en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)

se levanten i vos ayuden, i sean vuestro mamparo. (Biblia, Const. 1873)

alevantose Zeliha i suviose a su palasio, i vistiose de panyos de reino (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i se alevanto Sefo sovre la alimanya la esta i la mato kon su espada (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I el rey se levanto de noche, i disho a sus siervos: yo vos dire agora lo ke nos izieron los Arameos:(Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16470

alguaya f.

אנחה

Lo ayo en tierra de dezierto, i en lugar desolado de alguaya; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16490

alguayar v.

זעק, נאנח, התאנח

La madre de Sisera katava por la ventana, i alguayava por la resha, diziendo por ke se tarda su kuatrigua de venir? por ke se tardan las ruedas de sus kuatriguas? (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16520

alguenga f.

לשון (בפה)

venid i rebolveremos a sus alguengas (P. R. Eliezer, 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16640

alguno pron.

מישהו

I kuando en la karne de alguno, en su kuero, uviere sarna, i se sanare ( Biblia, Const. 1873)

I akontesio, ke en el dia seteno salieron algunos del puevlo para akojer, i no toparon. (Biblia, Const. 1873)

I akontesio despues de algunos dias, ke en el tiempo de la segada del trigo, Shimshon vijito a su mujer kon un kavrito de las kavras, i disho: entrare a mi mujer a la kamara. Ma el padre de eya no lo desho entrar. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16840

alhenya f.

חינה, כופר (צבע אדום)

Razimo de hena es mi kerido para mi en las vinyas de En Gedi (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17130

alimanya f.

חיית בר, חיית טרף

i partio Sefo a la piedra, i vino a la me'ara i vido i ek alimanya grande komien al toro, su meatad i arriva semejansa de ombre, i de meatad para abasho semejansa de alimanya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i se alevanto Sefo sovre la alimanya la esta i la mato kon su espada (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17260

alimpiar v.

ניקה, טיהר, מרק; ''גילח'' ממישהו את כל רכושו

de los pekados enkuviertos alimpiame. (Biblia, Const. 1873)

Lavame bien de mi delito, i de mi pekado alimpiame. (Biblia, Const. 1873)

Alimpiame kon oregano, i sere limpio; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17300

alimunyar v.

גרם צער גדול; גרם אבל (בהודעה על מות מישהו)

alegravos kon Yerushalayim i agozavos kon eya todos sus amantes agozadvos kon eya gozo todos los alimunyantes por eya (Biblia, Const. 1743)

i rompio Yaakov sus panyos i puso sako en sus lomos i alimunyose sovre su ijo dias muchos (Biblia, Const. 1547)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17310

alimunyarse v. refl.

אבֵל, התאבל

i atristarsean i alimunyarsean sus puertas i sera limpia ala tierra se asentara (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17690

alivianar v.

הקל, נקט בגישה דתית מקלה

i echaron los atuendos ke avia en la nave a la mar para alivianarla de eyos (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17760

aljaguán m.

ארגמן, שני

Tapetes izo para eya lino i aljaguan su vistido (Tefilat kol Pe, 1891)

diez telas lino torsido i kardeno i aljaguán i tinto vermejo keruvim ovra de maestro izo a eyos (Biblia, Const. 1547)

i toda mujer savia de korason kon sus manos ilavan i trusheron ilado a el kardeno i a el aljaguán a el tinto vermejo i al lino (Biblia, Const. 1547)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

No sea ke vea el mal ke alkansara a mi padre (Biblia, Const. 1873)

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

luego se ia por el kalejon ke era kon sus kandeles, alunbrado de una vanda i de otra, asta ke alkansava a la kaza de la tevila ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i ek, las kuatriguas i los kavayeros lo alkansaron. (Biblia, Const. 1873)

Las savias de sus senyoras le respondian, i aun eya se respondia a si mizma: no akansaron? no espartieron el espojo? (Biblia, Const. 1873)

I el fonsado de los Kaldeos persigieron detras del rey, i lo alkansaron en las yanuras de Yeriho; (Biblia, Const. 1873)

I disheron el uno al otro: no izimos bien; oy es dia de buenas nuevas, i nozotros kayamos; si esperaremos asta la luz de la manyana, nos alkansara pena.(Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17940

alkatrán m.

זפת

Kon azeite de peshkados, kon azeite de merendjena, kon alkatran i kon petrolio. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Non ensenderan kon alkatran por onra de shabat. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18040

alkilar v.

השכיר; שכר

i disheron el uno al otro: ek, el rey de Yisrael a alkilado kontra nozotros a los reyes de los Hiteos, i a los reyes de los Aisianos, para venir kontra nozotros. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18045

alkilarse v. refl.

השכיר עצמו, נשכר

Los artos se alkilaron por pan i los ambrientos se vedaron. (Biblia, 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18320

alma f.

נשמה, נפש

Oye O H' la djustedad, (Biblia, Const. 1873)

eskapa mi alma del malo kon tu espada; (Biblia, Const. 1873)

I ke eskaparesh nuestras almas de la muerte (Biblia, Const. 1873)

Denunsiame, tu a kiem ama mi alma onde apasentas (Biblia, Const. 1873)

Komo poko pasi de eyos asta ke ayi al ke ama mi alma (Biblia, Const. 1873)

me rodearon las aguas asta el alma, el abismo me arrodeo, el djunko se apreto a mi kavesa (Biblia, Const. 1873)

i si algun ombre le dezeava el alma a merkar alguna koza de vedrura mandava al moso (P. R. Eliezer, 1876)

i el Santo Bindicho El le da esprito i alma i forma de fases i vista del ojo i oida de la oreja i avla i andadura de los pies i saver i entendensia ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

ke todo el ke depierde alma una de Israel konta sovre el el pasuk komo se sosteniera un mundo yeno ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

ke aun bushka mi alma i non ayi; ombre uno de mil ayi, i mujer en todos estos no ayi (Biblia, Viena 1841)

I el rey djuro, i disho: bivo A' ke regmio mi alma de toda angustia, (Biblia, Const. 1873)

akojed de el kada uno segun su komer, un omer por kavesa segun el numero de vuestras almas; tomaresh kada uno para los ke estan en su tienda. (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

I akontesio, ke komo lo apreto kada dia kon sus palavras, i lo kanso, de modo ke su alma se angustio asta la muerte, (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

Pizaste, alma mia, fortaleza. Entonses se majaron las unyas de los kavayos, por las patadas, las patadas de sus kavayones. (Biblia, Const. 1873)

i dishe: kisa sera mi alma por espojo (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18480

almagra/almagre f.

טיח אדום

maestro de maderos tendio linia asenyalalo kon la almagra azelo kon las aplanaderas i kon el kompas lo asenyala i azelo komo asemejansa de varon (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18630

almástiga f.

מסטיק, שרף

eskucha mi orasion ke ago sin lavios de enganyo. (Biblia, Const. 1873)

ek karavana de moros vinien de Gil'ad i sus gameyos kargados de seda i triaka i almastiga andantes por desender a Mitsrayim (Biblia, Const. 1547)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18670

almena f.

שֵׁן חוֹמָה

Sea paz en tu barbakana paz en tus almenas (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18680

almenara/almenará f.

נברשת, מנורה; נר נשמה

i el kovertero ke estara sovre eya i todos los atuendos de la tienda i la meza i sus atuendos i la almenara .. i el aguamanil i su asiento (Biblia, Const. 1873)

non ara i non almenara; non mienbros i non tenplasiones; non asofrimiento i non rezinas ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I pozo la almenara en la tienda del plazo, enfrente de la meza, al lado del tavernakulo al sud. ( Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18790

almirez m.

מכתש קטן, מדוכה; בסיס, אדן

i kuarenta armirezes de plata izo debasho de vente las tavlas (Biblia, Const. 1547)

I Moshe levanto el tavernakulo, i asento sus almirezes, i pozo sus tavlas, i metio sus serraderos, i levanto sus pilares. ( Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18890

almiskle m.

ניחוח, בושם; מוּשְּׁק (סוג של בושם); מור

Sakito de almiskle es mi kerido para mi, entre mis pechos repozara (Biblia, Const. 1873)

Saumada de almiskle i de ensensio de todo polvo de merkader (Biblia, Const. 1873)

Almiskle i anbar, espikonardo i zafran pezo a 16, 17 livras (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

i tu tomate espesias prinsipales de almiskle fino kinientos siklos i de sinamon golorozo la mitad de esto .. i de kanela goloroza .. i de kasia (Biblia, Const. 1873)

non palasio i non monte de almiskle; non djunta i non atorgamiento; non linpieza i non esparzimiento ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i safumo a su kaza i a su palasio kon almiskle i anderehas, i esparzio en toda la kaza almiskle i sandalos (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18895

almisklera f.

נטיפה - צלוחית קטנה למי בושם, עדי המכיל ומפיץ בושם

las almiskleras i las maniyas i los velos (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19330

alsar v.

העלה, הרים, הניף, נשא

I also sus ojos i vido a Binyamin su ermano, ijo de su madre (Biblia, Const. 1873)

entonses alsaran toros sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)

Empero estos no komash de los ke alsan la rumian i de los ke tienen pesunya: el kameyo, porke alsa la rumia ma no tiene pesunya endida, enkonado vos sera. (Biblia, Const. 1873)

a ken arrepodiaste i denostastes? sovre ken enaltesiste boz i alsaste a los sielos tus ojos? (Biblia, Const. 1743)

i pasaron varones midianim merkaderes i sontrayeron i alsaron a Yosef de el pozo i vindieron a Yosef a los moros por vente pesos de plata (Biblia, Const. 1547)

i fue enpues de las palavras estas i also mujer de su senyor a sus ojos a Yosef i disho: yaze konmigo (Biblia, Const. 1547)

alsad el arka del firmamiento i siete saserdotes yeven siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka de A' (Biblia, Const. 1873)

i en la provintsia komo su meldadura. en la provintsia eran alsantes los koanim a sus manos komo eskuentra sus onbros ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i siendo ke oiya el memuné a boz de sus pies del koen gadol ke el salien, alsava el kovertero ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I pozo el ara de la alsasion a la puerta del tavernakulo de la tienda del plazo, i also sovre eya la alsasion i el prezente, komo A' enkomendo a Moshe. ( Biblia, Const. 1873)

Empero estos no komash de los ke alsan la rumia, i de los ke tienen pesunya: el kameyo, porke alsa la rumia, ma no tiene pesunya; enkonado vos sera. (Biblia, Const. 1873)

I el konejo, porke alsa la rumia, ma no tiene pesunya; enkonado vos sera, (Biblia, Const. 1873)

I el puerko, porke tiene pesunya, i tiene la pesunya endida, ma no alsa la rumia; enkonado vos sera. (Biblia, Const. 1873)

Porke yo also a los sielos mi mano, i digo: bivo yo para siempre. (Biblia, Const. 1873)

i also Zeliha, mujer de su senyor, a sus ojos i vido a Yosef ke era ermozo muncho, i kovdisio su ermozura en su korason (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19355

alsarse v.

התרומם

Ma si no se alsava la nuve, no se movian asta el dia ke se alsava. ( Biblia, Const. 1873)

I kuando la nuve se alsava de sovre el tavernakulo, se movian los ijos de Yisrael en todas sus movidas. ( Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19360

alsasiones f. pl.

קורבן/קורבנות, עולה/עולות

En alsasion, no enveluntas. (Biblia, Const. 1873)

En alsasion i ke­mado entero; (Biblia, Const. 1873)

Ke ansi dize el pasuk: i ordenará sovre eya la alsasion i saumará sovre eya sevos de las pazes sovre eya kumple todas las ayegasiones todas eyas. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

non alsasion i non azazel; non parohet o kortina i non toro de la linpieza ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I pozo el ara de la alsasion a la puerta del tavernakulo de la tienda del plazo, i also sovre eya la alsasion i el prezente, komo A' enkomendo a Moshe. ( Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19620

altiguez/altigueza f.

יהירות, יוהרה, שחצנות

mete tino a mi esklamasion, (Biblia, Const. 1873)

No muchiguesh avlando altigueza, altigueza. Ni salga palavra fuerte de vuestra boka. (Biblia, 1873)

Andemos yo i vozotros i vistiremos altigueza i fortaleza i enreinaremos sovre nos a el ke mos krio (P. R. Eliezer,1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19665

Altisimo m.

אל עליון, עליון, הכל יכול, ריבונו של עולם

Trono de los sielos A', eg el Altisimo dio su boz (Biblia, Const. 1873)

Kuando el Altisimo izo eredar a las djentes, kuando izo espartir los ijos del ombre, (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19700

alto adj.

גבוה, רם, נישא, מרומם, תמיר

El Dio de mi penyasko me abrigare en El, mi fortaleza alta i mi fuida (Biblia, Const. 1873)

i sera sovre todo monte alto i sovre toda kuesta enshalshada pelagos arroyos de aguas (Biblia, Const. 1743)

mijor prostemeria de koza mas ke su prisipio. mijor longo de espirito mas ke alto de espirito (Biblia, Viena 1841)

no sea ke digan: nuestra mano alta ovro todo esto, i no A'. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19850

altura f.

גובה; גבעה, תל

El aze mis pies komo de sierva, i me asenta sovre mis alturas (Biblia, Const. 1873)

O ermozura de Israel sovre tus alturas , matado, komo kayeron los barraganes (Biblia, Const. 1873)

Yeonatan matado sovre tus alturas (Biblia, Const. 1873)

avrire sovre alturas rios i entre vegas fuentes, porne dezierto por pelago de aguas i tierra sekania por manaderos (Biblia, Const. 1743)

izieron una pared muy grande ke la altura era shiur de setenta milias (P. R. Eliezer, 1876)

Komo kayeron los barraganes en medio de la batalia Ye'honatan matado sovre tus alturas (Biblia, Const. 1873)

O ermozura de Yisrael sovre tus alturas matado. Komo kayeron los barraganes (Biblia, Const. 1873)

Bienaventurado tu, o Yisrael! kien komo tu, puevlo salvo en A', el kual es el eskudo de tu ayuda, i ke es la espada de tu losania! i tus enemigos seran sodjiftados a ti, i tu pizaras sovre sus alturas.(Biblia, Const. 1873)

Bienaventurado tu, o Yisrael! kien komo tu, puevlo salvo en A', el kual es el eskudo de tu ayuda, i ke es la espada de tu losania! i tus enemigos seran sodjiftados a ti, i tu pizaras sovre sus alturas.(Biblia, Const. 1873)

Zevulun fue puevlo ke arrishko su vida a la muerte, i Naftali sovre las alturas del kampo. (Biblia, Const. 1873)

Lo izo kavayar sovre las alturas de la tierra, para ke komiera los renuevos del kampo; (Biblia, Const. 1873)

La altura del un pilar era diez i ocho kovdos, i la korona sovre el era de alambre, i la altura de la korona era tres kovdos, i avia red i granadas sovre la korona al derredor, todo de alambre; i las mizmas kozas en el pilar segundo kon la red. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19895

alumbrante adj.

מאיר

E dixeron los sabios que crio el Señor Dios sobre la tierra el ҫielo alunbrante, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20400

amado m. & adj.

אהוב

Ke no despertesh ni agash levantar a mi amada asta ke envelunte (Biblia, Const. 1873)

Shaul i Yeonatan amados i ermozos en su vida i en su muerte no fueron espartidos (Biblia, Const. 1873)

Shaul i Ye'hontan amados i ermozos en su vida, i en su muerte no fueron espartidos; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20780

amante n.

אוהב, מאהב; אהוב; ארוס; מומחה, בקיא

Paz grande a amantes tu Ley i non a eyos entronpieso (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

alegravos kon Yerushalayim i agozavos kon eya todos sus amantes agozadvos kon eya gozo todos los alimunyantes por eya (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20910

amar v.

אהב

Le dishe: vistesh al ke ama mi alma? (Biblia, Const. 1873)

Denunsiame, tu a kiem ama mi alma onde apasentas (Biblia, Const. 1873)

Le dishe: vistesh al ke ama mi alma? (Biblia, Const. 1873)

Los derechos te aman (Biblia, Const. 1873)

Por tanto las eskosas te aman (Biblia, Const. 1873)

Ma a Hana dio una porsion de dos tantos porke amava a Hana (Biblia, 1873)

dartehemos a nuestro padre Ysaque; e dixo el Señor: non lo quiero, que adebdado es ante mi, por que amo a Ysaumas que a Yacob; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. (Biblia, Const. 1873)

I yoro la mujer de Shimshon delante de el, i disho: por sierto me aborreses, i no me amas.; propoziste un enigma a los ijos de mi puevlo, i no me lo deklaraste. I el le disho: ek, ni a mi padre ni a mi madre lo deklari, i lo tengo ke deklarar a ti? (Biblia, Const. 1873)

Tambien ama a los puevlos, todos sus santos estan en tu mano; i eyos se adjuntan a tus pies, i resiven de tus mandamientos. (Biblia, Const. 1873)

Ansi se depierdan todos tus enemigos o A'! ma los ke lo aman sean komo el sol kuando sale en su barragania. I la tierra repozo kuarenta anyos.(Biblia, Const. 1873)

i membraremos a eyas i amaremos a su Elaut, i mos alesharemos detras de idolos de los puevlos (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

portanto amaron los djustos por andar detras senderos de tu bien, porke ereden el mundo el este i el mundo el ke viene (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20980

amargar v.

ציער, מרר

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21030

amargo adj.

מר, מריר; עגום; זריז, מוכשר, ערום; כינוי לקפה

i ayan yo amargo mas ke la muerte a la mujer, ke eya kasaderas i redes en su korason ataderos en sus manos (Biblia, Viena 1841)

Konsumidos seran de ambre, i komidos de fievre ardiente, i de tajamiento amargo; (Biblia, Const. 1873)

sus uvas son uvas de tosigo, razimos amargos tienen. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21110

amargura f.

מרירות; עצב, עוגמה; מרור

i fue komo mos meneo el Shem meneadura de varon por manos de reyes de Edom, de lugar en lugar, de sivdad en sivdad, kon mal i amargura (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i komo oyia el merkader a esta koza, se alevantava i se iva deyos kon tristura i amargura muncha de alma (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21340

amasar v.

לש

En la ora segunda lo amaso, en la ora tresera lo izo golem kere dizir taslak (P. R. Eliezer,1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21430

amatar v.

כיבה; הרגיע; מחץ בין האצבעות

El ke amata a la kandela porke el temien de djentes, de ladrones, de esprito malo, i si por el doliente ke duerma es livre (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21431

amatarse v. refl.

כבה

Razonad ke buena su merkansia non se amatara en la noche su kandela (Tefilat kol Pe, 1891)

noche i dia non se amatara para siempre suvira su umo de djerenansio a djerenansio (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21469

amatista f.

אחלמה (מאבני החושן)

i el terser orden una ligura, una agata i un ametisto, i el kuarto orden un krisolito, i un oniks i un jaspe (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21570

ambar/a (t.) f.

ענבר, קציעה (מסממני הקטורת); חרוז תפילה; פנינת זכוכית או פלסטיק

Almiskle i anbar, espikonardo i zafran pezo a 16, 17 livras (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21660

ambezado adj.

משכיל, מחונך, מלומד, בעל השכלה; מורגל ב-, מלומד ב-; שנלמד; מורגל

Ke ansi dize el pasuk: i todos tus ijos anbezados de A' i muchiguarsea paz de tus ijos (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21680

ambezar v.

לימד, הורה; למד

Entonses anbezare a los reveyadores tus kaminos, (Biblia, Const. 1873)

El anbeza mis manos para la pelea, i el arko de azero es kevrado por mis brasos (Biblia, Const. 1873)

I disho ke anbezaran a los ijos de Yeuda el arko (Biblia, Const. 1873)

Anbeza Ley muncha i daran a ti presio muncho i save ke dadiva de su presio de los djustos a lo aparejado por venir (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

para sienpre ke anbeze el ombre a su ijo ofisio i ke porfee ke sea el ofisio linpio i liviano, i ke bushke piadades de ken ke es de bushkar, ke es riko i las aziendas de el ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I disho ke anbezaran a los ijos de Ye'huda el arko. (Biblia, Const. 1873)

porke eyos guardaron tu dicho, i observaron tu firmamiento. Anbezaran tus djuisios a Yaakov, i tu Ley a Yisrael: (Biblia, Const. 1873)

porke eyos guardaron tu dicho, i observaron tu firmamiento. Anbezaran tus djuisios a Yaakov, i tu Ley a Yisrael: (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21700

ambezarse v. refl.

למד

i apersivete en tu favla, por ke no se anbezen de eya a mentir. (Pirke avot, siglo XV)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21790

ambisión f.

שאיפה, אמביציה

El selo i la voluptuozidad i la ambision sakan a el ombre del mundo (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21860

ambos

שניהם, שתיהן

kuando estuvieren los del pleito ante ti, anbos sean serka de ti malisiozos, (Pirke avot, siglo XV)

i tomo de su fruto i komio i dio tabien a su marido kon eya i komio i fueron aviertos ojos de anbos eyos (Biblia, Const. 1547)

i sonyaron suenyo anbos eyos kada uno su suenyo (Biblia, Const. 1547)

a kada uno una mosa, o dos; el espojo de kolores de brosladura, la ropa de kolor broslada de ambos lados, para lo servizes de los ke toman el espojo. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

I la ambre era pezgada en la tierra (Biblia, Const. 1873)

Konsumidos seran de ambre, i komidos de fievre ardiente, i de tajamiento amargo; (Biblia, Const. 1873)

A los nueve del mez kuarto, la ambre se enfortesio en la sivdad, i no uvo pan para el puevlo de la tierra. (Biblia, Const. 1873)

eyos saven ke tenemos ambre, i salieron del real para eskondirse en el kampo, diziendo: kuando salieren de la sivdad, los prenderemos bivos, i entraremos en la sivdad.(Biblia, Const. 1873)

Si disheremos: entrimos en la sivdad, la ambre esta en la sivdad, i muriremos ayi; i si nos kedaremos aki, muriremos tambien.(Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21950

ambriento /e adj.

רעֵב

Los artos se alkilaron por pan i los ambrientos se vedaron. (Biblia, 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22140

amén! (ebr.) m.

אמן!

I Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, respondio al rey, i disho: amen. Ansi diga A' Dio de mi senyor el rey. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22190

amenazo m.

אִיּוּם

Por el amenazo de A' por el soplo del reflo de su folor (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22220

amenguar v.

הפחית, פיחת, המעיט, הוריד, הנמיך, דילל, החליש, השפיל; פחת, התמעט

I por zahut de Avraam Avinu no se le amenguaron las aguas en todo tiempo ke no pensaron en servir avoda zara (P. R. Eliezer,1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22410

amigo m.

חבר, רע, עמית, ידיד

faz para ti maestro, i konpra para ti amigo,i juzga a todo ombre a buena parte. (Pirke avot, siglo XV)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22910

amontonar v.

צבר, ערם, גיבב; אסף, קבץ,קיבץ, אגר; חסך כסף; צבר הון

i amontono plata i oro muncho, (Koelet Targum,1744)

Amontonare males sovre eyos; mis saetas atemare en eyos. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22920

amor m. (Sal.)/f. (Izm./Ist.)

אהבה,חיבה; אהוב

Odio haze despertar pendencias, y sobre todas rebeldias cubrira amor. (Biblia de Ferrara, 1553)

Me trusho a la kaza del vino i su bandera sovre mi fue amor (Biblia, Const. 1873)

Su enterior adornado kon lavores de amor de las ijas de Yerushalayim (Biblia, Const. 1873)

Kuando el molia dizia: minudo bueno, bueno minudo, por amor ke la boz es ermozo para las espesias. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Muy dulse me fuiste, maraviyozo me fue tu amor mas ke amor de mujeres (Biblia, Const. 1873)

I mas meldo Bar Kapara si era dan en eya una damla de miel no el podia por sostenerse por amor de su guezmo (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

muy dulse me fuiste maraviyozo me fue tu amor, mas ke amor de mujeres. (Biblia, Const. 1873)

i kayo Zeliha doliente por su amor (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23330

amuchiguar v.

הרבה, הגדיל, הכפיל

i no amuchigues favlar kon mujer (Pirke avot, siglo XV)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24150

ancho adj.

רחב; נח לבריות

i toparon ayi una tierra grande i derecha i muy ancha de lugares i se asentaron ayi (P. R. Eliezer, 1876)

i avia un vizir de los vizires de Titus, i entro i ayo una kaza grande i ancha muncho i tomo toda la prea i el espojo ke ayo ayi (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i eran a eyos en sus tierras una montanya ancha muncho komo andadura de dia i medio i en eya fuentes de agua i sembrados muchos sovre las aguas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24270

anchura f.

רוחב, רחבות; רווחה

I me sako a la anchura, me eskapo porke envelunto en mi (Biblia, Const. 1873)

longura de la tela la una vente i uno kon el kovdo i anchura kuatro kon el kovdo la tela la una (Biblia, Const. 1547)

i aras el pechoral de djuisio de echura de maestro … kuadrado sera i doblado, un palmo sera su longura i un palmo su anchura (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24370

andamiento m.

הליכה, מהלך, הילוך, התקדמות של עסק

Ke el meresedor de el mundo el vinien ke ansi dize el pasuk: andamientos de mundo a el; non meldes andamientos, salvo alahot (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24380

andamio m.

הילוך, צעידה, דהירה; התפתחות

e fazed andamio, konviene a saver, guarda a la ley, (Pirke avot, siglo XV)

Atalaya andamios de su kaza i pan de perezozos non kome (Tefilat kol Pe, 1891)

i Ninve era sivdad muy grande, de andadura de tres dias (Biblia, Const. 1873)

i el Santo Bindicho El le da esprito i alma i forma de fases i vista del ojo i oida de la oreja i avla i andadura de los pies i saver i entendensia ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i eran a eyos en sus tierras una montanya ancha muncho komo andadura de dia i medio i en eya fuentes de agua i sembrados muchos sovre las aguas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24400

andante adj.

רגלי; מאיכות פשוטה; אנדאנטי (מוסיק.)

eskucha mi orasion ke ago sin lavios de enganyo. (Biblia, Const. 1873)

i a lugar ke los arroyos andantes i korrientes, ayi eyos tornantes por andar de kanales de el avismo. (Koelet Targum,1744)

enfechiza agora fechiza a nosotros, i kon el fechizo savremos kien mayorgara en la pelea la esta ke mozotros andantes sovre eya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24430

andar v.

הלך, צעד, פסע, התהלך; עשה בלהט

i a su lugar enbeve, i anda kamino del avismo, i esclarese a la manyana del lugar ke el puzo de ayi de ayer. (Koelet Targum,1744)

I todos los ke andan sovre sus palmas entre todos los animales ke andan sovre kuatro pies, enkonados vos seran; todo el ke tokare en su kalavrina sera enkonado asta la tarde. (Biblia, Const. 1873)

yo dishe kon tajamiento de mis dias andare en puertas de foya seria mentado resto de mis anyos (Biblia, Const. 1743)

i oyeron a boz de A' Dio andan en el guerto aparte de el dia i eskondiose el omre i su mujer delante A' entre arvol de el guerto (Biblia, Const. 1547)

se resfuiya el segundo i andava a el; i despues eran espandientes a el todos los mienbros ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

mijor por andar a kaza del limunio mas ke andar a kaza del konbite, por lo ke el kavo de todo el ombre i el bivo dara a su korason (Biblia, Viena 1841)

Toda sierpe i ave ke anda sovre kuatro pies, abominasion vos sera. (Biblia, Const. 1873)

I anduvo Shimshon a Aza, i vido ayi una mujer eskarada, i entro a eya. I fue dicho a los de Aza: Shimshon es vinido aki. (Biblia, Const. 1873)

En los dias de Shamgar, ijo de Anat, en los dias de Yael, se vedaron los kaminos, i los ke andavan por senderos, andavan por kaminos retuertos. (Biblia, Const. 1873)

Los ke fuistesh veluntarios en el puevlo, bendizid a A'. Los ke kavayash sovre aznas blankas, los ke vos asentash en djuisio, los ke andash por el kamino, avlad. (Biblia, Const. 1873)

i anduvo Sefo i vido, i ek en yuzanias del monte el este, me'ara grande i piedra grande puesta en puerta de la me'ara (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

deskuvierto delantre de ti ke el puevlo el este son aparejados para pikar i por andar` enel kativerio (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

I anduvieron detras de eyos asta el Yarden; i ek, todo el kamino estava yeno de vestidos i atuendos ke los Arameos avian echado en su prisa.(Biblia, Const. 1873)

I tomaron dos kuatriguas de kavayos; i enbio el rey detras del real de los Arameos, diziendo: andad i ved.(Biblia, Const. 1873)

i tornaron en otra tienda, i de ayi tambien tomaron, i anduvieron, i eskondieron. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24480

andarse v. refl.

הלך, עזב

kuando viere ke se anduvo el poder de eyos, i ke no ay detenido ni deshado. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24500

ande/andi adv.

איפה, היכן? לאן?; אצל

Por ende, todo aquel que tiene fuzia en Dios, él sera su ayudador e su escapador. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24600

andjélo /ánjel/ándjel/ándjeli/ándjel

מלאך

e en ese punto desҫendieron los angeles del ҫielo, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

ke savien el Dio ke en dia de vuestro komer de el i seran aviertos vuestros ojos i seredesh komo andjeles savientes bien i mal (Biblia, Const. 1547)

Maldizid a Meroz, disho el andjel de A'; maldizid kon maldision a sus moradores; porke no vinieron en ayuda de A', en ayuda de A' kontra los barraganes. (Biblia, Const. 1873)

i kuando tornaron en teshuva i fue perdonado a eyos, se muchiguo klaredad de onra de sus fases komo los andjeles porke izieron telas para el tavernaglo (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25290

angustia f.

תוגה, צער, יגון, עצב, דאבה; מחנק; גועל, דחייה, רצון להקיא; בוז

Justo de angustia es escapado, y vino malo en su lugar. (Biblia de Ferrara, 1553)

En mi angustia yami a A' i a mi Dio yami (Biblia, Const. 1873)

yami de mi angustia a A', i me respondio, del vientre de la foya esklami i oiste mi boz (Biblia, Const. 1873)

I el rey djuro, i disho: bivo A' ke regmio mi alma de toda angustia, (Biblia, Const. 1873)

Angustias tengo por ti, ermano mio Ye'honatan (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25310

angustiador/dera n. & adj.

צורר, צר, אויב, לוחץ; גורם חרדה

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

Ke sus manos le basten, i tu le seas ayuda kontra sus angustiadores. (Biblia, Const. 1873)

i tornara vengansa a sus angustiadores, i se afalagara kon su tierra, kon su puevlo.(Biblia, Const. 1873)

Si no temiera la sanya del enemigo, no sea ke niegen sus angustiadores, (Biblia, Const. 1873)

tornare vengansa a mis angustiadores, i pagare a los ke me aborresen. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25330

angustiarse v. refl.

נחרד, הושפל, ספג בוז

I akontesio, ke komo lo apreto kada dia kon sus palavras, i lo kanso, de modo ke su alma se angustio asta la muerte, (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25430

aniazme m.

נזם

las sortijas i aniazmes de la nariz (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25510

animal m.

חיה; אדם חסר מצפון

Estos son los animales ke komeresh de todas las kuatropeas ke estan sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)

e espaҫiáronse los fijos de Ysrael, e sosegaronse las animalias e las aves; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

porke iziste esta, maldicho tu mas de toda la kuatropea i mas de toda animal de el kanpo (Biblia, Const. 1547)

estos son los animales ke komeresh de todas las kuatropeas ke estan sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25790

anka f.

ירך, אגן ירכיים, טורסו

Kada uno tiene su espada sovre su anka a kavza del pavor en las noches (Biblia, Const. 1873)

i az para eyos panyetes de lino para kuvrir la karne de su desnudez, dezde los lombos asta las ankas seran (Biblia, Const. 1873)

las dos sus manos sovre dos sus sienes, dos sus brasos sovre dos sus ankas, los dos karkanyales sovre dos sus kuestas i su kavesa sovre dos sus rodias ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I los irio pierna sovre anka kon grande erida; i desendio i estuvo en el riskisio de la penya de Etam. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25910

anocheser m.

רדת הלילה

I se levantaron al anocheser, para irse al real de los Arameos; i kuando vinieron al kavo del real de los Arameos, ek, no avia ayi ninguno. (Biblia, Const. 1873)

I se levantaron, i fuyeron al anocheser, i desharon sus tiendas, i sus kavayos, i sus aznos, el real komo estava, i fuyeron por su vida. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25950

anojar (port.) v.

הכעיס, הרגיז, הטריד, צער, הפריע, הקניט

I su enemiga tambien la enojava mucho kon motivo de azerla atristar (Biblia, 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26170

ansí adv.

כך, ככה

Komo el lirio entre los espinos, ansi es mi kompanyera entre las ijas (Biblia, Const. 1873)

komo non tu savien ke es karrera del viento, i komo los miembros en vientre de la yena, ansi non savras a echa del Dio (Biblia, Viena 1841)

I Benaya'hu, ijo de Ye'hoyada, respondio al rey, i disho: amen. Ansi diga A' Dio de mi senyor el rey. (Biblia, Const. 1873)

Komo A' fue kon mi senyor el rey, ansi sea kon Shelomo, i engrandeska su siya mas ke la siya de mi senyor el rey David. (Biblia, Const. 1873)

I desendio su padre a la mujer; i Shimshon izo ayi konbite; porke ansi azian los mansevos. (Biblia, Const. 1873)

i barajavan todos los dos delantre el djuez, este dezia ansi es; i este dezia ansi es (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i oyo Potifar las palavras de su mujer i enkomendo ke lo harvaran a Yosef fuertes golpes, i izieron ansi (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I ansi le akontesio: porke el puevlo lo pizaron en la puerta, i murio. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26190

ansia f.

צער, סבל, ענות; דאגה, חרדה; קמצנות, אהבת בצע

I tus siervos aran desender la kaneza de nuestro padre kon ansia a la fuesa (Biblia, Const. 1873)

Hijo sabio haze alegrar padre, e hijo loco ansia de su madre. (Biblia de Ferrara, 1553)

Porke de la muchidumbre de mi kesha i de mi ansia avli asta agora. (Biblia, 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26400

ante adv.

לפני, מול

kuando estuvieren los del pleito ante ti, anbos sean serka de ti malisiozos, (Pirke avot, siglo XV)

dartehemos a nuestro padre Ysaque; e dixo el Señor: non lo quiero, que adebdado es ante mi, por que amo a Ysaumas que a Yacob; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26530

antes adv.

קודם, פעם, לפני כן

Ya fue de sienpre en dias de los djerenansios ke eran de antes. (Koelet Targum,1744)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26670

antiguo /antigo adj.

עתיק, עתיק יומין;מיושן

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)

El arroyo de Kishon lo barrio, el arroyo antigo el arroyo de Kishon. (Biblia, Const. 1873)

Akordate de los dias antiguos. Parad mientes a los anyos de djerenansio i djerenansio; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27130

anual adj.

שנתי

I suvio el varon Elkana kon toda su kaza para sakrifikar a A' el sakrifisio anual i su prometa. (Biblia, 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27340

anyadir/anyader v.

הוסיף, חיבר

Temor de .A. añadira dias, y años de malos seran acortados. (Biblia de Ferrara, 1553)

Bendición de .A. ella enriquecera, y no añadirá tristeza con ella. (Biblia de Ferrara, 1553)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27345

anyadura f.

תוספת

i ek ayegaron a muestra mano de este livro dodje sevarot i peskerimos en eyos, i ek todos eyos una sevara, i no ay entre eyo ningun demudamiento, ni anyadura , ni menguadura (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27410

anyo m.

שנה

I suvia este varon de su sivdad de anyo en anyo (Biblia, 1873)

Trezientos i sesenta i ocho livras eran en eya 365 komo kuenta de dias de el anyo, livra en kada dia (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

dia de vengansa para A' anyo de pagamientos por baraja de Sion (Biblia, Const. 1743)

para sienpre ke atersee el ombre sus anyos: tersio en mikrá, tersio en mishná, tersio en gemara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I fue en el mez primero, en el segundo anyo, en el primer dia del mez, ke fue levantado al tavernakulo. ( Biblia, Const. 1873)

I djuzgo a Yisrael en los dias de los Pelishteos vente anyos. (Biblia, Const. 1873)

esto kuantos dias i anyos i tiempos ke se yo del estruyimiento de Yerushalayim, i me entre en esta kaza i ize a mi esta kamareta (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i templaron a el templamientos a vando de anyo en anyo, en el dia el este, i trusheron a el prezentes (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27910

apanyamiento m.

תפיסה, אחיזה, לכידה; אסיפה, התכנסות; הכנסה; תיקון; המאסף

Vijitamiento de dolientes i apanyamiento de forasteros i madrugar a el bet akeneset i traer pas entre ombre i su konpaniero (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I puzo eskuridad al derredor de si komo por kavanyas, apanyamiento de aguas, nuves de los sielos (Biblia, Const. 1873)

komo brama el leon i el kadilio sovre arrevatadura komo es apanyado apanamiento de pastores (Biblia, Const. 1743)

i los armados ivan delante de los saserdotes ke tanyian las trompetas, i el apanyamiento iva detras del arka (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27930

apanyar v.

תפס, אחז, החזיק, לפת; חטף;כינס, אסף; תיקן

i paso sovre dicho de H' i apanyo kavayos i kuatreguas, i kavayeros munchos, (Koelet Targum,1744)

Apañan en verano, hijo entendido, adormeciense en la segada hijo malo. (Biblia de Ferrara, 1553)

Apañan en verano, hijo entendido, adormeciense en la segada hijo malo. (Biblia de Ferrara, 1553)

komo brama el leon i el kadilio sovre arrevatadura komo es apanyado apanamiento de pastores (Biblia, Const. 1743)

i enkomendo a todos sus siervos por apanyar tajantes de piedras a miles i a miyares, i tajaron piedras munchas a non kuenta (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i komo vino este livro a mano de Talmay, meldo en el i plugo en sus ojos muncho, i peshkiro en el kon su sensia , i prevo i ayo su bushkida , i desho de sovre el todos livros ke apanyaron a el (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27960

apanyarse v. refl.

נתפס; נאחז ב-, דבקב-; נפל בפח; הוציא המרצע מן השק, נאסף

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

i salieron delantre del djuez peleando i lo oyeron todos los varones de Sedom, i se apanyaron sovre eyos i esklamaron todos sovre el forastero , lo kitaron kon turva de la sivdad (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28010

aparar v.

הציג, הראה בפומבי; חידד (עפרון)

Si no lo parare delante de ti, sere kulpozoa ti todos los dias (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28080

aparejado adj.

מוכן, שהוכן, שיועד

ke era aparejado por espartirse kon Yerov'am ijo de Nevat, (Koelet Targum,1744)

sea tu kaza, kaza aparejada para los savios, (Pirke avot, siglo XV)

Tres peleas fuertes son aparejados los bene Yishmael de azer en la tierra en kavo de los dias (P. R. Eliezer,1876)

Anbeza Ley muncha i daran a ti presio muncho i save ke dadiva de su presio de los djustos a lo aparejado por venir (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Porke serkano es el dia de su kevranto, i se apresuran las kozas aparejadas para eyos. (Biblia, Const. 1873)

deskuvierto delantre de ti ke el puevlo el este son aparejados para pikar i por andar enel kativerio (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28110

aparejar /aparijar v.

הכין, ערך, התקין

Trae los varones en kaza i degoya degoyo i apareja (Biblia, Const. 1873)

i A' aparejo un peshkado grande para englutir a Yona i estuvo Yona en las entranyas del peshkado tres dias i tres noches (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28240

apareser m.

זריחת כוכב; הופעה (כתב עת)

I ayi le aparesio el pozo ke se krio en viernes ben ashemashot (P. R. Eliezer,1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28260

apareserse v. refl.

הופיע, התגלה, נגלה פתאום

Las flores se aparesieron en la tierra (Biblia, Const. 1873)

I se aparesieron los manaderos de la mar, los simientos del mundo fueron deskuviertos (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28420

apartado adj.

נבדל, נפרד, מופרד, מופרש, מובדל, מבודד; רחוק, מנותק; שמורבצד; נסיך, משוח

seran sovre la kavesa de Yosef, i sovre la meoyera del apartado de sus ermanos. (Biblia, Const. 1873)

seran sovre la kavesa de Yosef, i sovre la meoyera del apartado de sus ermanos. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28440

apartadura f.

תרומה, הענקה, השתתפות;הפרדה

Montes de Gilboa, ni rosio ni luvia kayga sovre vozotros, ni kampos de apartaduras (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28460

apartamiento m.

הפרדה, קיטוע; הפרדה גזעית; הנזרות, פרישות, פרישות נידה

Porke non eyas akavidozas en el apartamiento, i en la hala i en ensendimiento de la kandela (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28520

apartarse v. refl.

הבדיל עצמו, התפלג, נפרד, נבדל; התבדל; התגרש

Porke todos sus djuisios tengo delante de mi i sus fueros no me aparti de eyos (Biblia, Const. 1873)

I eya lo izo durmir sovre sus rodiyas, i yamo a un varon, i lo izo rapar las siete vedijas de su kavesa; i empeso a afriirlo, i su fuersa se aparto de el. (Biblia, Const. 1873)

Si fuere rapado, entonses mi fuersa se apartara de mi, i me enflakesere, i sere komo todos los otros ombres. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28540

aparte adv.

לחוד, בנבדל, בנפרד

i oyeron a boz de A' Dio andan en el guerto aparte de el dia i eskondiose el omre i su mujer delante A' entre arvol de el guerto (Biblia, Const. 1547)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28700

apasentar v.

רעה

Apasenta tus kavritas djunto a las moradas de los pastores (Biblia, Const. 1873)

Denunsiame, tu a kiem ama mi alma onde apasentas (Biblia, Const. 1873)

Mi kerido es mio i yo so suya, el apasenta entre los lirios (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28710

apasento m.

מרעה; רעיה, הוצאה למרעה

i agora are saver agora a vos a lo ke yo azien a mi vinya: tirad su valiado i sera por apasentamiento (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29030

apegar v.

הדביק, איחה; הדביק במחלה; סטר

Enpero si la apego el oyero de prisipio es livre, porke el atuendo uno (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29090

apegarse v. refl.

נדבק; דבק ב-, נקשר ל-; נדבק (שאריות אוכל לסיר)

i su alma se apego en Yosef, i lo sombaia kada dia, i lo vestia de panyos buenos (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29190

apenado adj.

קשה, מצער, רב טורח; ענוש, נענש; מתייסר; מוטרד; קשה

Kuando ay profanasion del nombre de Dio es apenado (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29440

apersivir/apersever v.

הבחין, הבחין ב-(בעין), חש

i apersivete en tu favla, por ke no se anbezen de eya a mentir. (Pirke avot, siglo XV)

savios, apersevidvos en vuestras palavbras, (Pirke avot, siglo XV)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29580

apiadar v.

נחלץ לעזרה, סייע ל-, עזר ל-

Kuando apiada sovre la kandela, kuando apiada sovre el azeite, kuando apiada sovre la mecha es ovligado (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

no se apiadaron sovre el kavod de su kreador a venderle koza de komida a el forastero i al pasajero ke pasava por su sivdad (P. R. Eliezer, 1876)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29850

aplayinador (port.) m.

מקצועה

maestro de maderos tendio linia asenyalalo kon la almagra azelo kon las aplanaderas i kon el kompas lo asenyala i azelo komo asemejansa de varon (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29905

aplazada f.

קדשה

i demando a varones de su lugar por dezir: ado la aplazada? (Biblia, Const. 1547)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29925

aplazarse v. refl.

נועד (להוועד)

i se aplazaron todos eyos por azer a el dia uno en el anyo, dia de plazo, i yamaron a nombre del dia el este Sefo sovre su nombre (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30170

apokar v.

המעיט, הפחית, הקטין; מיעט, צמצם; הקהה; פחת, התמעט; העליב

Apoka tu negosio i desha tiempo para el estudio de la Ley (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30180

apokarse v. refl.

פחת, התמעט

en el dia ke se estremeseran guardadores de la kaza i se atorseran varones de la fuersa, i se baldaran las molederas porke se apokaran i se eskureseran las vientes en las finiestras (Biblia, Viena 1841)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30650

apozar v.

שם, קבע, הציב, הניח; נח, קבע מקומו, ישב, התישב; עצר, עיכב; עצר את ההתקדמות; שאב, שאב מים מהבור

Non inchira ombre plato de azeite i ponerloa en lado de la kandela i meter kavesa de mecha entre eya para ke sea apozante (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30910

aprender v.

למד

Aprendi de todos los ke kijieron ensenyarme (Tefilat Imanuel, 1924)

Kien aprende de los chikos es komo si komiera uvas agras i biviera vino del lagar (Tefilat Imanuel, 1924)

Se yama savio kien aprende de kualkier persona (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31140

apresurar v.

זרז, האיץ, החיש, דחק

i luenga de tartamudos apresurara por avlar klarezas (Biblia, Const. 1743)

i el sol se paro en medio de los sielos i no apresuro a ponerse kaje un dia entero (Biblia, Const. 1873)

i fue komo el rey de Ay vido esto, los varones de la sivdad se apresuraron i madrugaron i salieron al enkuentro de Israel a la pelea .. al tiempo senyalado (Biblia, Const. 1873)

non te apresures en tu espirito por ensanyarte, porke sanya en seno de lokos poza (Biblia, Viena 1841)

i apersuro i desvaino la espada ke tenia debasho de sus vestidos i se la puzo en la garganta de Yosef (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31150

apresurarse v. refl.

מיהר, נחפז, הזדרז, אץ

I se apresuro Yosef porke se eskayentaron sus entranyas por su ermano (Biblia, Const. 1873)

Apresurate para observar mizmo preseptos livianos komo para fuir de los pekados livianos (Tefilat Imanuel, 1924)

Porke serkano es el dia de su kevranto, i se apresuran las kozas aparejadas para eyos. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31200

apretado adj.

לחוץ, דחוק, הדוק, מהודק; קמצן, קפוץ יד; ביישן, נחבא אל הכלים

Yo so mujer apretada de espirito, no bevi vino ni sidra ma verti mi alma delante de A'. (Biblia, 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31280

apretar v.

הידק, לחץ, דחק; בלם; הכביד על, העיק; הפעיל לחץ, הכריח, כפה; איית; לחץ, עינה, נגש, דיכא, הכניע; הטריד; גרר, החזיק בכח

I akontesio, ke komo lo apreto kada dia kon sus palavras, i lo kanso, de modo ke su alma se angustio asta la muerte, (Biblia, Const. 1873)

I eya yoro delante de el los siete dias ke tuvieron el konbite; i fue ke al dia seteno, se lo deklaro, porke lo apreto; i eya deklaro el enigma a los ijos de su puevlo. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31340

apretarse v. refl.

נלחץ, כפה על עצמו מחסור והנזרות; התנסה בלחץ ומצוקה

me rodearon las aguas asta el alma, el abismo me arrodeo, el djunko se apreto a mi kavesa (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31440

aprezamiento m.

מאסר, מעצר; כליאה

Los ke nasen muriran, los ke mueren resusitaran (rebiveran) I los ke resusitan seran djuzgados (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31570

aprofetizar v.

התנבא, חזה

Palavras de profezia ke aprofetizo Koelet, el Shelomo, ijo de David, el rey ke era en Yerusalaim. (Koelet Targum,1744)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31600

aprofondarse (it.) v. refl.

התרכז, העמיק חשוב; הדגיש

Si te aprofondes en eya te akorda grande rekompensa (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31900

aprovechar v.

הפיק תועלת, ניצל; הועיל, היה לתועלת, סייע

No aprovechara aver en dia de saña, y justedad escapara de muerte. (Biblia de Ferrara, 1553)

No aprovecha thesoros de malicia, y justedad escapa de muerte. (Biblia de Ferrara, 1553)

No aprovecha thesoros de malicia, y justedad escapa de muerte. (Biblia de Ferrara, 1553)

e non les aprouechaua cosa ninguna, e pelauan sus baruas, e mesauan sus cabellos, e fazian su sacrefiҫio de lo que mesauan a sus dioses. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

E desque vieron que non les aprouechaua cosa ninguna, dixeron uno a otro: ay aqui de aquella gente que saco el Señor de tierra de Egibto, e les partió la mar por doze carreras; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31910

aprovecharse v. refl.

הפיק תועלת; הרוויח, זכה ב-; נהנה מ-, ניצל, השתמש ב-

Kien se aprovecha de la Ley se kondena el propio a la muerte (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32310

ara f.

מזבח

entonses alsaran toros sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)

I desenizamiento de ara la de adientro akonantán a adovadura de sinko kandelas (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

disho a eyos: muevos kon viejos, venid i echa goral ken suvia mienbros de la eskalera para la ara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

i kitava las brazas de una vanda i de otra, i tanbien las brazas ke eran ardiendo enmedio de la ara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

todo esto en seer el palasio sovre su asiento i la ara sovre su konpustura – fuimos konplido de todo bien ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I levanto la korte al derredor del tavernakulo i del ara, i metio la mamparansa de la puerta de la korte. Ansi akavo Moshe la ovra. ( Biblia, Const. 1873)

I el saserdote los saumara en el ara; es komida de ofrenda kemada por guezmo resivivle; todo el sevo es para A'. (Biblia, Const. 1873)

pondran saumerio a tu nariz, i kemado entero sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)

pondran saumerio a tu nariz, i kemado entero sovre tu ara. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32490

arado m.

חריש; אדמה חרושה

I dainda ay sinko anyos en ke no avra arada ni segada (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32790

arar v.

חרש (את האדמה), גידל

I el les disho: si no uvierash arado kon mi bezerra, no uvierash deskuvierto mi enigma. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33070

arder/ardir cf. adrer

i kitava las brazas de una vanda i de otra, i tanbien las brazas ke eran ardiendo enmedio de la ara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33085

ardido adj.

שרוף

Non ensenderan kon azeite ardido en dia bueno. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Estos i estos ardidos en lugar de la seniza (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33100

ardiente adj.

לוהט, יוקד, בוער, מתלקח; נלהב, להוט, קנאי

i ayi avia una mashala ardiendo ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Konsumidos seran de ambre, i komidos de fievre ardiente, i de tajamiento amargo; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33220

arena f.

חול; אבן בכליות; זירה

e allego las aguas en un lugar, e llamoles mares, e sello las con arena que non cresҫieren, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33485

argumentarse v.

התנכל, חרש רעה

i vieron a el de leshos i antes ke se ayegase a eyos i argumentaronse para el para matarlo i disheron kada uno a su ermano: ek duenyo de los suenyos (Biblia, Const. 1547)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33820

arka f.

תיבה, ארון (הברית)

Alsad el arka del firmamiento i pasad delante del puevlo (Biblia, Const. 1873)

alsad el arka del firmamiento i siete saserdotes yeven siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka de A' (Biblia, Const. 1873)

i los armados ivan delante de los saserdotes ke tanyian las trompetas, i el apanyamiento iva detras del arka (Biblia, Const. 1873)

i siete saserdotes yevaran siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka (Biblia, Const. 1873)

I tomo i metio el Testimonio en el arka, i pozo las varas sovre el arka, i metio el kuvertero sovre el arka por ensima. ( Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33940

arkero m.

קשת, רובה קשת

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34010

arko/arkol m.

קשת (בענן), קשת (נשק), קשת (כינור); קימור, ארקדה; קולב

Los arkos de los barraganes son kevrados i los flakos se sinyeron de fuersa. (Biblia, 1873)

De kuando nasio [Yishmael] su ofisio fue echar arko i arrondjar saetas i en esto se engrandesio (P. R. Eliezer,1876)

De la sangre de los matados, del sevo de los barraganes, el arko de Yeonatan no se tirava atras (Biblia, Const. 1873)

I disho ke anbezaran a los ijos de Yeuda el arko (Biblia, Const. 1873)

I disho ke anbezaran a los ijos de Ye'huda el arko. (Biblia, Const. 1873)

De la sangre de los matados, del sevo de los barraganes, el arko de Ye'honatan no se tirava atras, ni la espada de Shaul se tornava en vazio. (Biblia, Const. 1873)

Ma kedo en fortaleza su arko, i se esforsaron los brasos de sus manos por las manos del fuerte de Yaakov; (Biblia, Const. 1873)

Ma kedo en fortaleza su arko, i se esforsaron los brasos de sus manos por las manos del fuerte de Yaakov; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34080

arma f.

נשק; שלט אצולה

Komo kayeron los barraganes i se depedrieron las armas de gerra (Biblia, Const. 1873)

Komo kayeron los barraganes, i se deperdieron las armas de gerra (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)

Shimon i Levi ermanos; instrumentos de adolme sus armas. en su sekreto no entre mi alma; en su apanyamento no se aune mi onra! (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34100

armado adj.

חמוש, מצוייד

i los armados ivan delante de los saserdotes ke tanyian las trompetas, i el apanyamiento iva detras del arka (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34680

arrankar v.

עקר, עקר מן השורש; קטף, תלש בכח, קרע, שבר

I los aseladadores estavan kon eya en la kamara; i eya le disho: ¡los Pelishteos, sovre ti Shimshon! I el arranko las kuerdas, komo se arranka un ilo de estopa kuando guele el fuego. I su fuersa no fue konosida. (Biblia, Const. 1873)

I Shimshon yazio asta la media noche; i a la media noche se levanto, i travo las puertas de la puerta de la sivdad, i los dos postes, i los arranko kon la serradura, i los pozo sovre sus ombros, i los suvio a la punta del monte ke esta enfrente de Hevron. (Biblia, Const. 1873)

ma el se desperto de su suenyo, i arranko la estaka del telar i la tela. I (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34720

arrankarse v. refl.

נעקר, נקרע מעל; נכסף, השתוקק; נעצב

i persigieron detras de Yeoshua i se arrankaron de la sivdad (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34790

arrapado adj.

מסופר למשעי, גלוח ראש;מגולח; שהסתפר זה עתה

Si fuere rapado, entonses mi fuersa se apartara de mi, i me enflakesere, i sere komo todos los otros ombres. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34860

arrapar v.

גילח, סיפר (תספורת); שעמם

I eya lo izo durmir sovre sus rodiyas, i yamo a un varon, i lo izo rapar las siete vedijas de su kavesa; i empeso a afriirlo, i su fuersa se aparto de el. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35230

arrastar (port.) v.

גרר, סחב, סחף, משך אחריו; נשרך, נהג בעצלתים; החריב, הרס

I estos animales vos seran enkonados entre las sierpes ke van arrastrando sovre la tierra: la komadreja, i el raton, i el lagarto segun su manera, i la anaka, i el koah, i la letaa, i el homet, iel kameleon. (Biblia, Const. 1873)

I estos vos seran enkonados entre las sierpes ke van arrastrando sovre la tierra; la komadreja, i el raton, i el lagarto, segun su manera, (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35570

arrebashar v.

השפיל, זילזל, העליב, השמיץ, הוציא לעז, לעג ל-, ביזה, הנמיך

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35620

arrebivir v.

החיה, החזיר לתחיה, עורר מחדש; רענן, אושש, דירבן, המריץ

Los ke nasen muriran, los ke mueren resusitaran (rebiveran) I los ke resusitan seran djuzgados (Tefilat Imanuel, 1924)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35630

arrebivirse v. refl.

קם לתחיה; שמח; התגבר על ביישנותו

I partio el Dio una foya ke avia en Lehi, i salieron de eya aguas, i bevio, i retorno su espirito, i se rebivio. Por tanto yamo su nombre En-'Hakore, ke esta en Lehi asta oy. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

36560

arrekojer v.

אסף, כינס, ריכז, קיבץ, קבץ, צבר, ליקט; הקהיל; הלביש, כיסה; מיזגאוויר החדר; נתקף התכווצויות בפה

i vine asta aki i me se puso el sol aki, i esto en la plasa, i no topo a ninguno ke me rekoja en su kaza (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

36860

arrelumbrado adj.

מואר, מובהר, מאוייר; זוהר מאושר

luego se ia por el kalejon ke era kon sus kandeles, alunbrado de una vanda i de otra, asta ke alkansava a la kaza de la tevila ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

36890

arrelumbrar/se v./v.refl.

האיר, הבהיר, זהר, קרן; שפך אור; הואר; שימח

La enkomendansa de H' es klara, ke alumbra los ojos. (Biblia, Const. 1873)

e el alunbra a todos los ҫielos, e la tierra con el sol en meytad del dia, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i kada uno tenia en kada mano una entorcha por alunbrar, i se espartian en dos partidas ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

37070

arrematar v.

סילק; כילה, השמיד, הרס, נתן מכת מוות

Segun la muchedumbre de tus piadades arremata mis reveyos. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

37140

arremendado adj.

מתוקן, מוטלא; מתוקן בצורה לא יפה; נאמר על המסופר שהכבירו עליו פרטים כדי שישמע סביר

i tomaron sakos viejos sovre sus aznos, i odres de vino, viejos i rotos i atados, i sapatos viejos i remendados en sus pies (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

37460

arrepentirse v. refl.

התחרט, ניחם (על), חזר בו מהבטחתו/התחייבותו; סרב, ויתר

Porke A' djuzgara a su puevlo, i sovre sus siervos se arrepentira, (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

37640

arrepudiar v.

ביזה, לעג בפומבי; גרש (את אשתו), נתן ספר כריתות/גט

a ken arrepodiaste i denostastes? sovre ken enaltesiste boz i alsaste a los sielos tus ojos? (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38430

arresvalar v.

החליק, גלש; אכל בבולמוס

Justo para siempre no resvalara, y malos no moraran tierra. (Biblia de Ferrara, 1553)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38730

arrevatadura f.

חטיפה, שוד, אונס; טֶרֶף,טריפה, גֶּזֶל, ביזה

komo brama el leon i el kadilio sovre arrevatadura komo es apanyado apanamiento de pastores (Biblia, Const. 1743)

Kachorro de leon Ye'huda. De la arrevatadura suviste, ijo mio. Arrodiyo, yazio komo leon i komo leona. kien lo levantara? (Biblia, Const. 1873)

Kachorro de leon Ye'huda. De la arrevatadura suviste, ijo mio. Arrodiyo, yazio komo leon i komo leona. kien lo levantara? (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38750

arrevatar v.

חטף, שדד, גזל, לקח בכח; טרף; חטף אות (בדיבור); חטף כמו לחמניות טריות

bestia mala lo komio arrevatar fue arrevatado Yosef (Biblia, Const. 1547)

Binyamin komo lovo arrevatara; por la manyana komera la prea, i a la tarde espartira el espojo.(Biblia, Const. 1873)

I de Gad disho: bendicho el ke aze ensanchar a Gad; komo leon morara, i arrevatara braso i meoyera. I el provido para si lo primero, porke ayi la parte del ledjislador fue guardada; (Biblia, Const. 1873)

Binyamin komo lovo arrevatara; por la manyana komera la prea, i a la tarde espartira el espojo.(Biblia, Const. 1873)

I de Gad disho: bendicho el ke aze ensanchar a Gad; komo leon morara, i arrevatara braso i meoyera. I el provido para si lo primero, porke ayi la parte del ledjislador fue guardada; (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

39460

arrimado adj.

שעון, נשען, סמוך, נסמך

I el mansevo ke le dava las nuevas disho: vine a kaso al monte de Gilboa, i ek, Shaul estava arrimado sovre su lansa (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

39600

arrinkón m.

פינה, זווית, פאה

Estas kozas ke non a eyas kantidad: el arrinkon, i las primerias i el seer aparesido i gualardonar de mersedes i deprendimiento de Ley. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

Komo era? suvia en la eskalera i katava a el rodeo i venia a el arrinkon deromit mizrahit tsefonit tsefonit maaravit deromit (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

39660

arriskar v.

סיכן

Zevulun fue puevlo ke arrishko su vida a la muerte, i Naftali sovre las alturas del kampo. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

39690

arriva adv.

למעלה

Toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, abominasion vos sera. Empero esto komeresh de toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, ke tiene piernas arriva de sus pies para saltar kon eyas sovre la tierra; (Biblia, Const. 1873)

i si kaiya algun kierpich de arriva abasho se asentavan i enpesavan a yorar i dezian: guay de mozotros (P. R. Eliezer, 1876)

i aras el manto del espaldar todo de kardeno i avra una avertura arriva en medio de el avra un borde a su avertura al deredor de echura de teshedor (Biblia, Const. 1873)

suvio eya i se asento en la de arriva deznuda, i el suvio i se asento deznudo enfrente de eya ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Empero esto komeresh de toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, ke tiene piernas arriva de sus pies, para saltar kon eyas sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)

i partio Sefo a la piedra, i vino a la me'ara i vido i ek alimanya grande komien al toro, su meatad i arriva semejansa de ombre, i de meatad para abasho semejansa de alimanya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

39940

arrodear v.

סובב, הקיף, סבב, חג, גלגל; תעה, שוטט ללא מטרה; חיפש בכל מקום

i era arrodean por las sivdades i las komarkas de tierra de Iisrael, (Koelet Targum,1744)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40060

arrodiyar

הבריך, הוריד על הברכיים

Kachorro de leon Ye'huda. De la arrevatadura suviste, ijo mio. Arrodiyo, yazio komo leon i komo leona. kien lo levantara? (Biblia, Const. 1873)

Kachorro de leon Ye'huda. De la arrevatadura suviste, ijo mio. Arrodiyo, yazio komo leon i komo leona. kien lo levantara? (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40070

arrodiyarse v. refl.

כרע ברך

Entre sus pies se arrodiyo, kayo, yazio; entre sus pies se arrodiyo, kayo; onde se arrodiyo, ayi kayo muerto. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40200

arrojar v.

גרש, סילק; הדף, זרק, יידה, השליך, הטיל, דחה; פלט; גרש; שתה בלי להשתכר; פיטר

I era arrondjan saetas detras de las aves (P. R. Eliezer,1876)

non verna a la sivdad la esta i non arrondjara ayi saeta i non la akonantara eskudo i non vertera sovre eya trabuko (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40440

arroyo m.

נחל, פלג, יובל, זרם

i a lugar ke los arroyos andantes i korrientes, ayi eyos tornantes por andar de kanales de el avismo. (Koelet Targum,1744)

Todos los arroyos i manaderos de aguas andantes i korrientes a aguas de Okeanos ke arrodea a el mundo korneo el seyo, (Koelet Targum,1744)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas: todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran. (Biblia, Const. 1873)

Kuando me rodearon olas de muerte, arroyos de maldad me torvaron, kuerdas de Sheol me rodearon (Biblia, Const. 1873)

i sera sovre todo monte alto i sovre toda kuesta enshalshada pelagos arroyos de aguas (Biblia, Const. 1743)

i seran trastornados sus arroyos por pez i su polvo por ashufre (Biblia, Const. 1743)

Esto komeresh de todo lo ke ay en las aguas; todos los ke tienen alas i eskamas en las aguas, en las mares, i en los arroyos, akeyos komeresh. (Biblia, Const. 1873)

Ma todos los ke no tienen alas i eskamas en las mares, i en los arroyos, de toda sierpe de las aguas, i de toda koza biva ke esta en las aguas, abominasion vos seran (Biblia, Const. 1873)

I despues de esto akontesio ke se enamoro de una mujer en al arroyo de Sorek, el nombre de la kual era Delila. (Biblia, Const. 1873)

El arroyo de Kishon lo barrio, el arroyo antigo el arroyo de Kishon. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40760

artar v.

השביע; השביע רצון

entre las tardes komeresh karne, i a la manyana vos artaresh de pan (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40770

artarse v. refl.

שבע, אכל לשובע; סיפקאת עצמו

se artan sus ijos, i deshan su sovraje a sus chikitos. (Biblia, Const. 1873)

kuando me despertare, me artare de tu semejansa. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41120

arto adj.

שָּׁבֵעַ

Los artos se alkilaron por pan i los ambrientos se vedaron. (Biblia, 1873)

Este ombre ke keres krear tuyo es i el es korto de dias i arto de ravia i viene a pekar (P. R. Eliezer,1876)

I de Naftali disho: Naftali, arto de buena veluntad, i yeno de la bendision de A'; el oksidente i el sud ereda. (Biblia, Const. 1873)

I de Naftali disho: Naftali, arto de buena veluntad, i yeno de la bendision de A'; el oksidente i el sud ereda. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41250

árvol m.

עץ, אילן

Komo el mansano entre los arvoles de la shara, ansi es mi kerido entre los ijos (Biblia, Const. 1873)

Todo el salien de el arvol non el se enkona enkonamiento de tiendas salvo lino. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

de fruto de arvol de el guerto komeremos i de fruto de el arvol ke entre el guerto disho el Dio non komadesh de el i non tokedesh en el porke no mueraresh (Biblia, Const. 1547)

i disho: ken denusio a ti ke desnudo tu? si de el arvol ke te enkomendi por non komer de el komiste? (Biblia, Const. 1547)

i lo ke vistes manta tenyida de kuantas kolores , vinyas ternas i plantaras en el todo modo de arvol (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41550

asaetador m.

רובה קשת; כינוי למבקר עוקצני וחריף; מזל קשת

Los eskapados del ruido de los saetadores onde sakan agua, ayi kontaran las djustedades de A', las djustedades de su senyorio [aldea] en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41560

asaetar/asaetear v.

ירה חץ מקשת; תקף וביקר בצורה עוקצנית טורדנית ולעגנית

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)

I lo amargaron, i lo asaetearon, i lo aborresieron los arkeros. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41720

asar v.

צלה, קלה

Antes ke saumavan el sevo, vinia el moso del saserdote i dizia al varon ..: Da karne para asar para el saserdote. (Biblia, 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41930

asaventar v.

הודיע, תידע; למד, קנה דעת

non seas djusto muncho i non asaventes demaziadamente, por ke te desolaras?

todo esto previ kon la sensia, dishi: me asaventare, i eya leshana de mi (Biblia, Viena 1841)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41940

asaventarse v. refl.

התעניין ב-, ביקש מידע אודות; החכים

i travo en su mano ojas de datilares, i se asavento i enfechizo kon eyos sovre las aguas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42090

42090

מצור

I estuvo la sivdad en asedio asta el anyo onzeno del rey Tsidkiya'hu. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42240

asegún prep.

לפי, כמו, בדיוק כמו, בו ברגע ש-

e agora, pues vino a nuestras manos; asi commno fizo, mandat que le fagan, quémenlo segund el quemo a nuestros dioses. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

mas el mi Señor semeja que es ҫerca de nos, e es mucho ҫerca de nuestros coraҫones, segund esta escrito: ҫerca es el Señor a cada uno que lo llama con verdadera contriҫión, e de coraҫon. (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

asegun ke todas sus palavras son sovre la regla komo eran en el mundo en akonantamiento i en detardamiento, ke no se topa en este livro tardiozas kozas ke eran adelante; o akonantadas kozas ke eran prosteras, sino kada koza i koza en su lugar i su tiempo fue eskrita (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42260

asegundado adj.

נעזר, מועדף; שנוי, נשנה

[esta] koza esta asegundada en Neviim i aterseada en Ketuvim ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42370

aselada f.

פח, פח יקוש, מוקש, מלכודת, מארב

i la aselada se levanto presto de su lugar i korrieron luego ke el estendio su mano i vinieron a la sivdad i la prendieron (Biblia, Const. 1873)

ma erl no savia ke avia aselada kontra el detras de la sivdad (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42400

aseladador m.

משגיח, צופה

I los aseladadores estavan kon eya en la kamara; i eya le disho: ¡los Pelishteos, sovre ti Shimshon! I el arranko las kuerdas, komo se arranka un ilo de estopa kuando guele el fuego. I su fuersa no fue konosida. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42420

aseladar v.

צפה, ארב, טמן פח, טמן מלכודת, עקב אחרי, ריגל; רימה, הונה

I lo rodearon , i lo aseladaron toda la noche en la puerta de la sivdad; i estuvieron kayados toda la noche, diziendo: asta la luz de la manyana, entonses lo mataremos. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42500

asembradura f.

זריעה, עונת הזריעה

I si kayere algo de su kalavrina sovre alguna simiente de asembradura, ke sea de sembrar sera limpia. (Biblia, Const. 1873)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42510

asembrar v.

זָרַע; פיזר דברים על כל עבר, זרע מהומה

Malo haze obra de falsedad, y asembran justedad precio de verdad. (Biblia de Ferrara, 1553)

su madre asenbra lo kolorado de el kuero i karne, i sangre i kaveyos i lo preto ke en los ojos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

su padre asenbra la blankura ke en las unyas, los guesos, los biervos , el meoyo ke en la kavesa i lo blanko ke en los ojos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42570

asemejansa f.

דמיון, קירבה, אנלוגיה

Se alevanto enpies Adam arishon i era su forma muy aformuziguada en asemejansa de su kriador (P. R. Eliezer,1876)

maestro de maderos tendio linia asenyalalo kon la almagra azelo kon las aplanaderas i kon el kompas lo asenyala i azelo komo asemejansa de varon (Biblia, Const. 1743)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42590

asemejar v.

דמה ל-; השווה; הופיע

A la kavayeria en las kuatriguas de Par'o te asemeji, kompanyera mia (Biblia, Const. 1873)

Este mundo asemeja al atrio del mundo futuro (Tefilat Imanuel, 1924)

darsho r. Shimlay: a ke asemeja el ninyo en estentinas de la madre? a un kuaderno ke esta kovijado i doblado ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

el onbre sale a la kaye i sea asemejan en sus ojos komo lo entregaran al politsié ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42600