מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumim

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי
מילון המובאות: דיגומים מילוניים


לפי סדר אלפביתי
מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

494

120

abafir adv.

בשפע רב, בהגזמה

a la plasa, algunos dias se topa peshe abafir (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

495

130

abajá/abadjá (t.) m.

צוהר, אשנב, חלון אוורור

avrir una abadja en el techo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

496

140

abajur/abajú/abadjú/abadjur (fr.) m.

אהיל; תריס; מצחיה

kuando ay mucho sol kale serrar los abadjus (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

497

150

abaldado adj.

נכה, בעל מום, משותק

kedate abaldado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

498

170

abaldarse v. refl.

השתתק; נעשה משותק/בעל מום; התבטלה גזירה

se tuyo i s'abaldo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

499

180

abandonado adj.

נטוש, עזוב

un viejo abandonado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

102

190

abandonar v.

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

Non mos deshes i non mos abandones (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

511

260

abash- no sale abash (t.)

לא לצאת ראש עם מישהו

bravo a ti ke salites abash de este fecho (Nehama)

este ombre es muy kavesudo, no se sale abash kon el (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

108

280

abashada f.

נזלת, הצטננות, התקררות; ירידה, מורד, מדרון, שיפוע, שֵׁפֵל

Esta kon abashada (Moscona)

en la vida ay abashadas i suvidas (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

109

290

abashado adj.

מנוזל, מצונן; שנפל, ירוד

Abashado de los sielos (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

515

300

abashamano/d'abashamano

מתחת לשולחן, בסתר

lavorar d'abashamano (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

110

330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

Abasho la lana - pujo el gaytan (Moscona)

Ay dizientes ke el presio del pan va abashar (Moscona)

Otra koza no le abasha (Moscona)

abashar la eskalera (Nehama)

no esta abashando porke esta hazino (Nehama)

abasharon las aguas (Nehama)

es la ora ke le abasha la bovedad (Nehama)

el mestro le abasho la mezada (Nehama)

abasha de lo ke devia lo ke ya te pagi i lo ke te di atras (Nehama)

el hazino sudo i le abasho la kayentura, estuvo en repozo i le abasho la tansion (Nehama)

abasharon los presios (Nehama)

abasho la lana i suvio el algodon (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

113

360

abasho adv.

מטה, למטה

Abasho en el kurtijo (Moscona)

Mirar de arriva abasho (Moscona)

Abasho la gerra! (Moscona)

abashar abasho (Nehama)

favlar de abasho arriva (Nehama)

meter todo de abasho arriva (Nehama)

no me se va el komer para abasho (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

500

440

abastado - El Abastado

שַׁדַּי, אלהים

El Abastado bendisho a Yaakov avinu i amargo a Naomi (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

501

460

abastadrear v.

קלקל, השחית

la negra kompanyia abastadrea los uzos i las maneras de los fijos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

103

470

abastansa (it.) f.

כמות מספקת, מספיק

Ya tenemos abastansa (Moscona)

tener abastansa de komanya para el envyerno (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

104

490

abastar v.

הספיק

La paras no me estan abastando (Moscona)

ya abasta i sovra (Nehama)

ya tomo el dupyo de lo meresido; dize ke no le abasta i kiere mas (Nehama)

no me abastan mis males; tengo por agusto los males de la par entera (Nehama)

el Dio ke diga i abasta (Nehama)

abasta ke kite un biervo de la boka para ke sea ovedesido sin tadria (Nehama)

basta mi nombre ke sea de Abravanel! (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

105

520

abasteser v.

סיפק, כילכל, צייד

Para abasteser la kumanya es menester de penar sus venti unyas (Moscona)

lavora de dia i de noche para abasteser a su famiya (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

509

540

abastesiente adj. & adv.

מספיק, די הצורך

tener abastesiente para pasar el mez (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

106

580

abasto m.

הספק; כמות מספקת

Tenemos abasto de arina (Moscona)

Entendi ke no komites a tu abasto (Moscona)

faze sigaros a la mano, i dos d'eyos no le damos abasto para embrujar lo ke kita de la mano, tanto lavora presto (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

529

600

abatanar v.

בטש, הידק (בד בתעשית הבדים)

los panyeros de Salonik iyan abatanar las lanas, los panyos en las aguas de Verrya (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

116

610

abatido adj.

מדוכא, מדוכדך, מוכה (גם נפשית), נדכא; קודר, עגום, נוגֶה; מיוגע; המום, נדהם

Abatido al polvo de la tierra (Moscona)

esta abatido despues de un dia muy kanseryozo (Nehama)

pedrio mucha para en su fecho i esta abatido, abatidiko (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

117

620

abatimiento m.

דכאון, דכדוך, יאוש; תשישות, החלשות, התמוטטות; תדהמה

Abatimiento de korason (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

118

630

abatir v.

דיכא, השפיל העיק על; פגע ב- הלם, היכה, המם; הפיל, הפיל ארצה, מיגר; התיש; פחת

El frio abate el leon (Moscona)

el frio ya abatio (Nehama)

el kayentor ya abatio (Nehama)

la kayentura ya abatio (Nehama)

la ravia ya abatio (Nehama)

la sekera/la fambre/ la luvia ya abatio (Nehama)

el aire/ el pedrisko ya abatio (Nehama)

la landra/ la holera ya abatio (Nehama)

el espanto ya abatio (Nehama)

la la luvia abate el aire (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

542

750

abediguar v.

תמך, סעד, סייע, חיזק; החיה

abediguar famiyas, hazinos, guerfanos i bivdas (Nehama)

abediguar a su provre, a su djidio (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

546

1040

ablandado adj.

מרוכך

ya parese mas ablandado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

119

1070

ablandar v.

ריכך

La gayina ya se ablando (Moscona)

No ay ablandar esta kavesa! (Moscona)

Ablandar los guevos (Moscona)

ablandar la karne (Nehama)

ablando el frio/la kalor (Nehama)

el Dio ke le ablande el korason (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

550

1140

abogador/abogado m.

עורך דין, פרקליט, סניגור

tener abogadores (Nehama)

mijores abogadores ke mos apareje el Dio (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

122

1150

abokado adj.

גחון, כפוף

Abokado sovre el livro (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

552

1190

abokarse v. refl.

גחן, התכופף, רכן, היטה עצמו, השתחווה; נעתר; נכנע, השפיל עצמו

abokarse para arrekojer una koza de en basho (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

553

1280

aboltadero m.

התהפכויות, תזוזות בלתי פוסקות (למשל בשינה)

Esta en la kama kon un mal aboltadero ke no desha dormir a los otros (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

554

1290

aboltado adj.

הפוך, שנהפך ל-; מומר, משומד, כופר, דונמה (חסיד שבתי צבי)

Shabetay Sevi hue un aboltado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

555

1300

aboltadura f.

היפוך

pagar al shastre la aboltadura de un vestido (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

123

1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

No le aboltes kara! (Moscona)

No aboltesh las palavras (Moscona)

vo ir en kaza i vo aboltar sin tadrar (Nehama)

ya aboltates la kara, ya paso el dia, la semana, el mez (Nehama)

este ninyo era muy malo, ya abolto (Nehama)

el tiempo abolto (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

560

1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

s'aboltó la barka i el barkero s'afogó (Nehama)

s'abotió la redoma i se vazió el vino (Nehama)

se abolta por onde le viene el ayre (Nehama)

al aboltar de viaje (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

564

1420

abonachear (it.) v.

נרגע, נחלש (סערה)

el tiempo abonacheó (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

565

1480

abonarse v. refl.

חתם/נעשה מנוי (על כתב עת וכו'); "נתקע"; הפחית, עשה הנחה

abonar los presyos/abonar una fakura. (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

566

1570

abordar v.

נגע ב-, השיק ל-; עגן

la barka abordó al molo (Nehama)

abordar una kuestion sin ir por kalejikas (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

568

1590

aborreser v.

שנא, תעב, בחל ב-, מאס

los ensavanados se fazen aborresér (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

125

1610

aborresido adj.

מתועב, שנוא, משוקץ

Aborresido del Dio i de la djente (Moscona)

aborresido del Dio i de la djente (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

126

1630

aborresión f.

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

Me entro aborresion por el tutun (Moscona)

me entró aborresion por este lugar, por esta persona (Nehama)

tengo aborresion por este komer (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

127

1750

abovado adj.

מטופש; טיפש

Bovo abovado (Moscona)

lo griti, al lugar de responder me kedo mirando en la kara de un aire abovado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

573

1780

abovarse v. refl.

השתטה

al lado de este mestro, el ninyo se abovo al lugar de agudeserse (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

574

1800

abrasada f.

חיבוק

en tornando de viaje, en una abrasada, el padre apreto su pecho a su mujer i a sus dos fijikos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

575

1820

abrasar v.

חיבק

kierer abrasar mucho, muchas kozas en una (Nehama)

kien mucho abrasa poko apreta (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

128

1850

abrasijos m. pl.

התגפפויות

Manko sea esta manera de abrasijos! (Moscona)

onde ay muchos abrasijos ay mucha falsía (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

129

1860

abraso m.

חיבוק

Ayer se pelearon, agora ya stan bezos i abrasos (Moscona)

arresevir kon bezos i abrasos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

579

1920

abrevar v.

השקה; השקה הצאן

el pasíor abreva su revanyo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

1912

2000

abrigado adj.

חוסה, מסתופף

kaza bien avrigada kontra el frío/la luvia (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

130

2040

abrigarse v. refl.

תפס מחסה, חסה בצל,התגונן

Abrigate bien ke el frio esta grande (Moscona)

abrigarse debasho una ala de tejado/débasho un arvol/debasho las alas de uno/debasho las alas del Dio/ las alas de los malahim (Nehama)

abrigarse del ladronisio (Nehama)

abrigarse de la luvia/del viento/del sol (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

1916

2050

abrigo m.

מקלט, מחסה

kada padre de famiya deve de asegurar un abrigo para los suyos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

580

2070

abrikok m.

משמש

los kueshkos de abrikok, ke son amargos, se adulsan kuando se deshan unos kuaníos dias kon agua i sal (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

583

2310

abudaraho m.

קוויאר יבש, ביצי דגים מיובשות

el abutargo es muy kyisto en Oriente: se toma komo aperitivo, para avrir la gana, o despues de komer (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

581

2350

abufado adj.

מנופח, נפוח

abufado del esfuenyo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

131

2370

abufarse v. refl.

התנפח; תפח, צבה

Se abufo de yorar (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

582

2390

abukí adj.

נטוי, משופע

un tavlado abuki (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

132

2470

abuzar v.

ניצל, ניצל לרעה; הגזים, עבר את הגבול; השתמש באופן לא הוגן; התעלל

No kero abuzar de vuestro tiempo (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

584

2510

ach (t.) adj.

משתוקק, רעב מאוד

estar ach por komer (Nehama)

estar ahc por pelear (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

141

2540

achakar v.

תירץ, חיפש תרוצים

No achakeas achakes kon malisia (Moscona)

para eskuzar la tadria, achako ke le tomo la luvia (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

140

2550

achake m.

תירוץ, אמתלה, תואנה; סיבה, גורם

No ay muerte sin achake (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

142

2557

achakes conj.

בגלל, מפני ש-, בשל

No vino achakes ke estuvo muy okupado (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

587

2600

achakozo adj.

עדין, שביר, רופף; שבריאותו רופפת, חשוף למחלות; מבקש תרוצים; מועד לגנוב, לעשות מעשים לא ראויים, אינו ראוי לאמון, יש לנהוג בו זהירות

no lo deshesh solo al lado de la kasha: es achakozo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

143

2630

achatar (it.) v.

שיטח, רידד

Achatar komo oja de lata (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

588

2640

acherkarse v. refl.

הבחין, שם לב

dize ke me estuvo faziendo sinyos kon las manos, kon los ojos para meterme en guardia, ma yo no me acherki de nada (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

589

2660

achetador (it.) m.

מקבל שטר החוב

el achetador de una kamiala (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

590

2670

achetar (it.) v.

הסכים, נענה, נעתר, קיבל, השלים עם

no kieria entrar en un fecho, le arrogi y acheto (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

144

2710

achik (t.) adj.

בהיר

La ropa esta muy achik (Moscona)

El echo ya sta achik (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

591

2740

achikar v.

הקטין

achikar un tapet (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

146

2750

achikyoz (t.) adj.

פיקח

No seas tan achikyoz! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

592

2770

achileado (t.) adj.

אדם שהשכיל/הרחיב דעתו/התפתח/נעשה משוחרר/שנעשה מודרני

un kazalino achileado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

147

2790

achilearse (t.) v.

נעשה בהיר; נעשה עצמאי, השתחרר; נעשה משוחרר/מודרני, התפתח

El sielo se achileo (Moscona)

Ke se le achileara este mazal! (Moscona)

paresia un tonto, ma de kuando frekuenta kon djente se achileo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

594

2840

achunkado adj.

מתרווח, יושב בנוחות; יושב בכבדות; יושב ישיבת כריעה

nos vino a vijitar para federmos, se kedo dos malas oras achunkado; no le mirimos en la kara (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

149

2870

achunkarse (vulg.) v. refl.

ישב בכבדות - מכוון למי שהתיישב שלא לרצון; התישב בכריעה; נהפך לנכה

Se achuko en la kyushe (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

150

2890

achyoz (t.) adj.

גרגרן, זולל וסובא

Es muy achyoz artasion para el no ay! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

609

2900

ad ayom (ebr.) adv.

עד היום

muchos uzos del tiempo del rey David kedaron ad ayom sin trokamiento (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

596

2950

adam (ebr.) m.

אדם, בן אדם; אף אחד

espartir una suma de moneda a tanto por adam (Nehama)

adam no pasa por esta kaleja (Nehama)

adam no demanda por mi (Nehama)

del tiempo d'Adam arishon (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

605

2980

adanearse v. refl.

עצר עצמו, נמנע, התאפק

se adaneo por la kaye (Nehama)

la karrosa se adaneo delantre de mi kaza (Nehama)

adanearse por urinar (Nehama)

el mestro le diso las del perro i el supo adanearse para no responder (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

610

3100

adefla f.

לענה; כינוי למשהו מר מאוד

estavan bailando i kantando, ensupito se aferraron de manos i se les fizo todo fyel y adefla (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

179

3130

adelantado adj.

מתקדם, מתקדם בדעותיו; מוקדם; כשרוני

Adelantado en los estudios (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

180

3160

adelantar v.

התקדם, השתפר; הקדים, קידם

Nuestros armadas adelantaron de diez kilometros (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

181

3170

adelantarse v. refl.

התקדם; קידם פני הרעה, מנע

Se adelanto de antes kon antes (Moscona)

tenia entision de yamarlo a komer, ma se adelanto i es el ke me envito (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

183

3190

adelanto m.

מקדמה (בריצה, תחרות); עדיפות; שיפור

Ovrar por el adelanto de la sensia (Moscona)

tiene mucho adelanto, no lo puedo aferrar (Nehama)

favlar mal de uno por adelantre i por atras (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

182

3200

adelantre adv.

קדימה, לפנים, הלאה

Kamina adelante! (Moscona)

Kaminavan kon la banda adelantre (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

614

3300

además adv.

חוץ מזה, מלבד זאת, לבד מ-, יתר על כן

te akavidaron kontra este ombre; ademas ya lo vites arrovar kon tus ojos i portanto le dates konfiensa (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

185

3480

adevitar v.

נטל עליו מחוייבות

Me adeviti de venir en kada'ldia (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

595

3510

adiar (port.) v.

דחה ליום אחר

si prometes no adies para mantener palavra (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

624

3520

adientro prep.

ב-

ay ladron adientro la kaza (Nehama)

estar adientro de un fecho (Nehama)

alimpyar una bota por adientro i por ahuera (Nehama)

ninguno save lo ke el otro tiene adientro: (Nehama)

en la borrachez, en la ravia, todo lo ke ay adientro sale ahuera: aborrision, kovdisia, dezeos negros, penserios somenos (Nehama)

o adientro o ahuera (Nehama)

ni adientro ni ahuera (Nehama)

tener el guerko por adientro (Nehama)

adientro de una frangola salio un djidyo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

757

3700

adjabá? (t.) interog.

האמנם? היתכן?

adjabá atornó de viaje i no supimos nada? (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

758

3710

adjadisa! interj.

מגיע לו!

está yevando mal kon su fijo, adjadisa, ke no lo ambizara tanto negro de chiko (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

759

3740

adjamí (t.)

טירון, ירוק, בלתי מנוסה

es ainda adjamí (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

186

3750

adjamilik (t.) m.

חוסר נסיון; שגגה (מחוסר נסיון); עזות פנים

Grande adjamilik de su parte (Moscona)

es adjamilik de me­terse en un kuriente kuando s'esta sudando (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

187

3810

adjenimol! (t.) interj.

לעזאזל!

Adjenimol! No kero ni saver! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

761

3870

adjidear (t.) v.

ריחם

es de adjidear al riko ke deskaye mas ke al prove ke nasió prove (Nehama)

no tiene kien lo adjidee (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

188

3890

adjidearse (t.) v. refl.

ריחם, נכמרו רחמיו, התמלא חמלה

Me se adjideo la alma de ver (Moscona)

Djideate de mi! (Moscona)

No adjidees la para! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

191

3950

adjilé (t.) f.

חפזון, פזיזות, מהירות

Ke es la adjilé? (Moscona)

Se metio en la kaye kov grande adjilé (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

193

4000

adjizlik (t.) m.

צער, עצב, עגמה; כעס

El adjizlik se lo kere kitar kon mi! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

194

4060

adjuntamiento m.

חיבור, צירוף, איחוד, היתוך; אסיפה, התכנסות, כינוס; הצטרפות, התחברות, התאחות; ייחוד, הזדווגות

Mejor morar kon leones I kulevros mas ke adjuntamiento de mujer pleitoza (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

195

4130

adjustar v.

הוסיף, השלים, הגדיל; סידר; השלים פרטים כדי לעשות את הסיפור אמין

Me se azen demenester otros diez mil levos para adjustar el kontado (Moscona)

Para adjustar el shabat se kere una bolsa sin dip (Moscona)

Yo vo adjustar ke... (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

198

4140

adjusto m.

הסכם; תוספת, השלמה

Mas vale mal adjusto ke buen pleito (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

199

4350

adolar v.

פיסל, גילף, חטב

I adolo dos tavlas de piedra komo las primeras (Moscona)

Adolar en piedra i palo (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

201

4430

adolmar v.

התקשה, הקשיח

La mano tengo adolmada (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

202

4470

adoloriado adj.

כואב, מלא צער

El pie tengo adoloriado (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

204

4650

adormeser v.

הרדים; נמנם

Ni dormir ni adormeser (Moscona)

la kalor huerte adormese (Nehama)

la asperina adormese la dolor (Nehama)

el estar mucho asentado adormese los miembros (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

618

4660

adormeserse v. refl.

הקהה; נרדם

me se adormesieron el pie i la mano (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

205

4670

adormesido adj.

רדום, חסר תחושה

El pie tengo adormesido (Moscona)

tengo la pierna adormesida (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

203

4680

adormesimiento m.

הרדמות, תרדמה, הרדמות יתר; הרדמה

I adormemiento kayo sovre Avraam (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

619

4730

adornar v.

קישט, ייפה, סידר יפה, עיטר

adornar la kaza para resivir vijzita (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

620

4740

adornarse v. refl.

התקשט

se vistio i se adorno para la boda (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

621

4770

adotrinar v.

הורה, חינך

un buen padre save adotrinar a su fijos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

206

4820

adovar v.

תיקן, שיקם, הטליא; השכין שלום, השלים (בין שני בני ריב)

Adovar la kondukta (Moscona)

Danyar es kolay, adovar es fuerte (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

622

4830

adovarse v. refl.

הסתדר

estavan peleados, ya se adovaron (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

207

4840

adove m.

לבֵנה (מיובשת בשמש)

I era a eyos el adove en lugar de piedra (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

208

4860

adrer /adrir v.

שרף, הבעיר, הדליק; בער

El gaz esta adriendo de dia I de noche (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

209

4945

aduk (ebr.)

נזיר

Yo le digo ke so aduk, el me demanda kuantos krios tengo (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

210

4950

adula f.

שמחה גדולה

Esta unas adulas! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

211

4980

adulsar v.

המתיק, ריכך, הקל; הגיש דברי מתיקה

Adulsar la moleja (Moscona)

Es aedado ma le plaze dar bueltas de manseviko (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

213

5240

afaká f.

שעמום

Ya me suvio afaka a la kavesa (Moscona)

Ya me dio afaka de sintir uno i mizmo (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

633

5280

afalagar v.

הרגיע, ניחם, ריצה, השקיט; נתן סיפוק

afalagar kon palavras (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

215

5300

afalagasión f.

ניחומים, תנחומים

Para esta piedrita afalgasion no ay! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

216

5340

afalsear v.

זייף

Agora i la manteka la estan afalsando (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

217

5350

afamado adj.

מפורסם, ידוע, נודע, בעל שם; רעב, משתוקק ל-

Un doktor muy afamado (Moscona)

un médiko afamado (Nehama)

presto, ke traygan komer, estamos afamados (Nehama)

afamado de gloria (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

637

5360

afamar v.

הפך (מישהו) למפורסם; הרעיב

la mestra mizmiza afama a las servideras (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

218

5370

afamarse v. refl.

התפרסם, נודע, קנה לו שם

El ke tiene la sensia kon eya se afama (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

219

5390

afanado adj.

סובל, מעונה; משלה עצמו

Akorrido i afanado (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

638

5440

afartado adj.

שבע

se hue afanado de todo lo bueno de este mundo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

639

5450

afartar v.

השביע

un punyadiko de tyerra afarta solo el ojo del ombre (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

640

5460

afartarse v. refl.

שבע

la salud es de komer un bokado manko de lo ke se kiere para afartarse (Nehama)

afartarse de meldar (Nehama)

mis nietos me vinyeron a vjzitar, estuvieron dos puntos i se hueron, no me afarti de verlos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

644

5510

afaziendado adj.

בעל רכוש

riko i afaziendado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

645

5530

afaziendarse v. refl.

התעשר

este mansevo se afaziendo kon la dota ke tomo de su eshuegro (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

646

5540

afeado adj.

מכוער; מוקע, מגונה

afeado del Dio i de todo el mundo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

222

5560

afear v.

כיער; הטיל דופי; נזף קשות

Ma de afear son akeas mujeres ke salen por los kampos i por las karreras yenas de hadras i rizas (Moscona)

este chapeo te afea (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

220

5570

afearse v. refl.

התכער; האשים את עצמו

Komo chika era ermoza, en grande se afeo (Moscona)

El se afeava de la severidad de sus primeros djuzgamientos (Moscona)

al lugar de afermoziguarse se afeo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

649

5620

afedeser v.

הסריח, הצחין

estuvo días sin komer i se le afedesio la boka (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

223

5630

afedeserse v. refl.

התחיל להעלות צחנה

Se afedeesieron or sea: se izieron aboresivles (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

224

5645

afeentar v.

שעמם, היה לטורח, עִייף

Ya afeenteo al kolel (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

225

5647

afeentarse v. refl.

השתעמם, נמאס לו, התעייף

Ya me afeenti de esta vida! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

226

5648

afeento m.

צרה, דאגה

Kada dia un modo de afeento (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

650

5700

afeksionado adj.

מחבב; חביב, אהוד

un amigo afeksyonádo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

697

5840

afermoziguar v.

ייפה, קישט, שיפר

el bienyevar aformozea, el malyevar embrutese (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

651

5860

aferrada f.

אחיזה, תפיסה

en una aferrada se yevo la metad del komer ke avia para todos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

227

5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

Ya me aferri la bela (Moscona)

aferró la luvia (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

228

5890

aferrarse v. refl.

נתפס, נאחז; התאהב; התעמת עם; ''תפס'' מחלה

Ya se le afero la mintira (Moscona)

aferrarse de un detalio, de una bava (Nehama)

empesó kon eniegar ma en avlando se aferró el propio kon sus palavras (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

655

5940

afeshugar v.

ליטף, פינק; פיתה, החניף; הטריד, הפריע (סלוניקי ויוגוסלביה), חנק בחיבוקים

este pezgado me viene a ver kada ora i kada punto, me está afesugando (Nehama))מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

656

5960

afeshugozo adj.

מטריד, מפריע, מלאה; (על אוכל:) מבחיל, מעורר בחילה/סלידה

un beveraje mucho dulse es afesugozo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

657

5965

afiansado adj.

שנהנה מאשראי

estar afiansado en las bankas (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

229

5970

afiansar v.

בטח ב-; הבטיח; ערב ל-, נתן אשראי

Afiansa por tu kompaniero el karar ke alkansa tu mano (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

658

6040

afigurar v.

צייר, צייר דיוקן; פיסל, עיצב; שיווה בדעתו, שער בנפשו, צייר בדעתו, דמיין

no viene a afigurar a uno ke fizo buenos estudios kon uno ke no save ni meldar (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

676

6060

afijado adj.

שיש לו ילדים; ילד מאומץ

esta kazado i afijado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

662

6130

afiliarse v. refl.

התקבל לאירגון/מועדון חברים

afiliarse a una sochetá sekreta (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

659

6150

afilú (ebr.) conj.

אפילו

afilu hazino se va al fecho (Nehama)

una madre kiere bien a su fijo afilu si es un bandido (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

661

6180

afilvanar v.

הכליב

afilvana antes de kuzir (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

663

6190

afín de conj.

כדי ל-, במטרה ל-

esta kurriendo afin de arrivar a tiempo (Nehama)

se echo a arrovar afin de traer pan a su famiya (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

665

6220

afinar v.

עידן, עשה דק; הרעיב; סיים

la madrasta afina, en vezes, a los fijos de la otra madre (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

666

6230

afinarse v. refl.

התעדן; כחש, סבל מתת תזונה; הרעיב עצמו - מקמצנות/מתוך רצון לרזות

el kazalino se afina kuando mora en la sivdad (Nehama)

no kome komer de bivos, se está afinando, por eskarsedad (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

668

6280

afinkarse v. refl.

נתקע, ננעץ

me se afinkó el bokado, el komer al estomago (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

669

6285

afinko m.

כאב בטן, עצירות, מזון לא מעוכל שדבק בבטן; אידיאה פיקס, אובססיה; מוסר כליות, יסורי מצפון

se le mitió un afinko en la boka del alma (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

230

6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

Afirmar una karta (Moscona)

afirmar las enkomendansas de la ley (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

231

6340

afirmarse v.

התגשם, התממש, יצא לפועל (נדר/איחול/תחזית)

Todo lo ke kito de boka se afirmo (Moscona)

bendision de padre se afirma (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

232

6355

afirmativamente adv.

בחיוב

Me rtespondio afirmativamente (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

233

6360

afirmativo adj.

חיובי

Repuesta afirmativa (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

234

6440

afitar/afitarse v./v. refl.

קרה (מקרה נדיר, יוצא דופן), התרחש; גרם עצירות

Afito ke me topi en kaza (Moscona)

la muca dulsera afita (Nehama)

le afitó de ganar la lotería (Nehama)

siempre viene a la ora, oy solo le afitó de venir tadre (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

675

6450

afito m.

מקרה; קלקול קיבה; עצירות (סלוניקי); צרה, בעיה

kien tiene fijos no muere de afito (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

235

6470

afiuziarse v. refl.

בטח ב-, נתן אמון ב-

El rey se afiuzio en el (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

236

6500

aflakamiento m.

הרזיה; החלשות, ירידה, שקיעה; חולשה

Aflakamiento de korason (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

677

6510

aflakar v.

הרזה (גרם רזון); החליש, ריפה, התיש; העני

mucho lavorar kon komer poko, aflaka (Nehama)

las marrekías, los espantos, los menajos aflakan el korason (Nehama)

los estrasgos de la gerra mondial aflakaron mucho la industria i el (Nehama)

ya m'aflakó kon sus demandas de kada ora i punto (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

237

6520

aflakarse v. refl.

רזה, הרזה, כחש; נחלש, כילה כוחו, תשש, התרופף; התרושש

De la hazinura se aflako (Moscona)

komer poko para aflakárse (Nehama)

los fechos se aflakan kuando la rekolta es prove (Nehama)

travo la metad de su kapital i se le aflakó el fecho (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

238

6580

afloshar v.

החליש, ריפה, הרפה, שחרר, התיר; נחלש

El frio ya aflosho un poko (Moscona)

el frío afloshó (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

685

6590

aflosharse v. refl.

התרופף, נחלש, התרפה, נעשה רפוי, דעך; הפיג מתיחותו

la amistad, el amor se afloshan (Nehama)

a la vejes se afloshan las vidas (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

239

6620

afluir v.

זרם

Djente afluivan de todas las partes (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

699

6660

afojaldar v.

הכין בצק עלים

afojaldár la masa de las pastas (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

687

6670

afogado adj.

טבוע, חנוק; מחניק; חנוק מחובות וקשיי מסחר

el tiempo, el aver están afogados (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

688

6690

afogar v.

חנק, הטביע; העיק על

l'echó los dedos al garón i lo afogó (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

689

6710

afogarse v. refl.

טבע, השתנק; השתעמם עד מוות

s'está afogando de la kalor (Nehama)

s'afogára al naser! (Nehama)

se anojó kon el komer, ama ya se afoga ke l'arrogen de pasar a la meza (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

692

6800

afolgar v.

הרחיב, ריווח

un vestido afolgado (Nehama)

afolgar una pulsera (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

694

6850

afondar v.

העמיק, חדר; העמיק חקר, שקע בעיון, חקר במופלא ממנו

afondar una foya, un podjo (Nehama)

los savios del Talmud mos ambezan ke mucho afondar trae danyo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

696

6860

afondarse v. refl.

קרס

una fragua ke tyene témeles flakos se afonda (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

240

6930

afortunado adj.

בר מזל, מאושר, עשיר; דואג, חרד

Lo vidi muy afortunado (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

241

6950

afortunarse v. refl.

נחרד, נבהל, דאג; התעשר, התמזל

No te vayas afortunando (Moscona)

no te afortunees, todo se va adovar, todo bueno va a akonteser (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

242

7030

afrankamiento m.

שחרור; ביול

El afrankamiento de los negros (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

700

7050

afrenta f.

עלבון; הוצאת שם רע; מבוכה, אי נעימות

no pueder somportar una afrenta (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

701

7060

afrentado adj.

נעלב, שעלבוהו

no se puede ver a si, esta muco afrentado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

702

7070

afrentar v.

העליב; פגע ב-; יצא לקראת, התמודד עם, עימת

no tener myedo de afrentar al mas grande (Nehama)

afrontar la tempesta (Nehama)

afrontar la ravia de uno (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

243

7100

afreskar v.

רענן, קרר; התקרר, נעשה קר; התרענן

El tiempo afresko (Moscona)

al tiempo, para afreskar un melón, una redoma de agua, era uzo de atarlos kon un kuedrel i de echarlos al podjo (Nehama)

el tiempo afreskó (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

705

7140

afriido adj.

מעונה, רדוף; סובל מהעדר דבר מה שהוא משתוקק אליו ביותר

muestros padres fueron afriidos en Ayifto (Nehama)

mientres la okupasion nazi, estavamos afriidos por un pedasiko de pan (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

246

7210

afrijaldado adj.

עשוי מבצק עלים, עשוי מעלים

Boyos afrijaldados (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

244

7240

afrisión f.

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

Este es el pan de la afriision ke komieron muestros padres en tierra de ayifto (Moscona)

grande hue la afriisión de los djidios en tiempo de Hitler (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

245

7260

afrito adj.

משולל, חסר, מנוע, מקופח; מסכן, נענה, מעונה; מתאווה ל-, רעב ל-, משתוקק; ילד רע

Tiene tres afritos ke ya le kemaron la karne (Moscona)

en los kampos de konsentrasion los prizioneros estavan afritos por un pedasiko de asuka (Nehama)

esta akamado, no ve a ninguno, está afrito de ver djen­te (Nehama)

estar afrito por un kopo de agua. (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

247

7420

aftará (ebr.) f.

הפטרה

Largo komo la aftara de Teshbeav (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

248

7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

Afuera en el kurtijo (Moscona)

Ayer estuvimos afuera (Moscona)

Afuera de la kama no espandes los pies (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

251

7530

afuerte adv.

בחוזקה

Avla mas afuerte (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

713

7580

afumarse v. refl.

התפייח, נמלא פיח; קיבל טעם של מזון מעושן

se le afumó la sena (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

714

7620

agá de (ebr.) prep.

אגב, בהזדמנות ש-

agá de la boda de su fija se kortó un vestido (Nehama)

aga de la luvia no salí d'en kaza (Nehama)

aga de ti i otros se komportan negro (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

717

7650

agapes (gr.) m. pl.

גילויי חיבה מופרזים

desfiate de muchos ágapes (Nehama)

ya basta tantos ágapes (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

719

7670

agaya f.

דלקת גרון

vino la eskadensia de un bono, le apretí las agayas al devdor: o ke page o ke kreve; (Nehama)

solo kuando se le apretan las agayas se akodra de padre i madre (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

253

7680

agayas f. pl.

שקדים (בגרון)

Este zuro largo ya me apreto las agayas! (Moscona)

Kortar las agayas (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

255

7740

ágila f.

נשר, עיט

La agila, moskas no apanya, ni de moskas se mantiene! (Moscona)

Me kero bolar kon las agilas! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

721

7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

i si no agora, kuando? (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

256

7870

agorananyo adj.

אשתקד, בשנה שעברה

El bereket de agoananyo mo lo tenemos ke akodrar! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

259

8030

agradar/se v./v. refl.

נשא חן, מצא חן

Me agrada lo bueno! (Moscona)

Te agrado la komida? (Moscona)

este komer no me agrada (Nehama)

este peinado, este vestido me agradan (Nehama)

este fehco no m'está agradando (Nehama)

la manera k'está kaminando la hazinura no me está agradando (Nehama)

no m'agrada el komporto de uno ke favla mucho (Nehama)

eskoje a tu agradar (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

260

8040

agradavle adj.

נעים; אדיב, נעים הליכות

Una vista agradavle (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

729

8060

agradeser v.

הודה

fazer i no agradeser es amargo komo la fyel. (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

730

8070

agradesido adj.

אסיר תודה; שהתקבל ברצון, שזוכה להכרת תודה

un vizitador muy agrade­sído (Nehama)

en tiempo de karestía un sesto de fruta es muy agradesido (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

732

8080

agradesiente adj.

מכיר תודה, מודה

te se muy agradesiente por tu buen resivo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

733

8290

agráz/agrás

ענבי בוסר, ענבים חמוצים; אוכל חמוץ; כינוי לאדם ''חמוץ''

esta savor da, asemeja a la savor del agraz (Nehama)

los padres kumieron agraz i a los fijos se les eskrusheron los dientes (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

263

8350

agrear/agrearse v./v refl.

החמיץ; קלקל את היחסים; התרגז

Ni es.huegra ni kunyada ni vizina agreada (Moscona)

Mos agreimos (Moscona)

La kol se agreo (Moscona)

el vino deshado desta­pado se agrea (Nehama)

estos dos ermanos se agrearon entre eyos (Nehama)

no se puede favlar kon el, al punto se agrea (Nehama)

estuvo kontente en pri­mero del lavoro ke le fizieron, ma se le agreó el estomago kuando sintió lo ke devía de pagar (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

264

8540

agritando adv.

בקול רם

Ke diga la amida entera agritante biervo por biervo (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

265

8690

agrura f.

דברים חמוצים, ירקות כבושים בתחמיץ; חמיצות, מרירות, עוינות

Esto kon agruras (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

744

8710

agua f.

מים

el agua puede ser klara, truvia, kayente, tivia, fría, yelada, arrenoza, suzia, limpia (Nehama)

en las resepsiones de espozorio, de boda, de berahá, de berí, de hatanúd, las vijitas son arrufiadas en las manos, en las vestimientas kon agua rozada (Nehama)

Agua Dio! la tierra la demanda, k'abashe la farina, ke koman los djidios; agua kyeremos! (Nehama)

bushkar una koza agua Dio/asperar agua Dio (Nehama)

agua ke no as de bever desha­la korrer (Nehama)

esta ropa se topa en aguas de una lira el metro (Nehama)

no meter manos en (Nehama)

para ke este médiko tan famozo vaya a vijitar a un hazino se esfrian las aguas (Nehama)

kosta sien groshes i agua, vino a las ocho y agua (Nehama)

no es ni agua, ni vino, ni bozá (Nehama)

el agua de mi vizina es melezina (Nehama)

echa agua kita dinero (Nehama)

apartad la buena djente ke vo a echar agua kayente (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

266

9040

aguado adj.

מימי, נוזלי

Kada koza aguada se embeve en la tierra (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

739

9130

agudeser v.

חידד, השחיז, ליטש; החכים

la kompanyia de djente savida agudese (Nehama)

el aire de Barselona agudese (Nehama)

el bien agudese i el mal entontese (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

267

9180

agudo adj.

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

Esta muy agudo! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

268

9245

aguentarse v. refl.

נרטב, ספג מים

La sal se aguenta (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

270

9270

aguento adj.

מימי (מכיל יותר מדי מים); עסיסי

Pera aguenta (Moscona)

La leche sta aguenta (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

271

9280

aguerio m.

כמות גדולה של מים

Para lavar es aguerio ke se va! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

742

9390

agustada f.

שמחה גדולה ופורצת

le nasió un ben zahar y está bolado de l'agustada (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

743

9400

agustarse v. refl.

שמח שמחה גדולה ומוחצנת

le vino haber ke ganó la rifa i s'agustó entero (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

272

9460

ah! interj.

אהה!, קריאת צער

I ahes munchos echaras kuando de mi te akodraras (Moscona)

Kon este ah me vo murir (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

274

9530

ahalear v.

בלע במהירות, זלל

Se lo ahaleo todo en dos kucharadas (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

275

9560

ahaná (ebr.) f.

הכנה, התנהגות מעושה

Ahana de meza (Moscona)

Boda chika boda grande, ahana se kere! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

277

9600

aharear v.

הבאיש, העביש, התקלקל

La manteka esta ahareando (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

279

9650

aharvado (ebr.) adj.

חבוט, מוכה; מקולקל, רקוב; מוכה כלכלית

Aharvado del pedrisko (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

280

9670

aharvadura (ebr.) f.

חבטה; חבלה, חבורה, מכה טריה; נקע

Aharvadura de boka rompe guesos (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

281

9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

Me esta aharvando el kalsado (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

282

9690

aharvarse (ebr.) v. refl.

היכה עצמו

Los deshi ke se estavan aharvando (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

283

9930

ahovlasión f.

תרועת חצוצרה

Retenyederas de ahovlasion (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

284

9970

ahtar (t.) m.

חנווני; סיטונאי מזון, סוחר בכימיקלים; רוקח

Shavon del bakal, pilo del ahtar, todo tomi fiado, ke los paga el mi kunyado (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

285

10140

aijado adj.

אב/אם לילדים

Muchacho sos? No, kazado i aijado (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

286

10180

aína adv.

בחפזון, מיד

Avlar ke pasa aina i no se detiene (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

3646

10200

aínda adv.

עוד, עדיין; בכל זאת

ya le di todo lo ke demanda, inda no esta kontente (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

7976

10210

aíndamas adv.

יתירה מזאת

No kreo ke me pueda refuzar indemas ke somos kos'huegros (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

287

10260

aírarse v. refl.

התרגז, התכעס, זעם

Airarse barajando (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

2122

10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

salir a tomar aire/un poko de aire (Nehama)

guádrate de aire de kaleja i de pedo de vieja: (Nehama)

airear la kaza/airear las kamas (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

2125

10500

airegina f.

רוח בלתי נפסקת, רוח מתמדת

no se puede salir a la kaye de la airegina (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

2126

10510

airegozo adj.

מאוורר, מלווה ברוחות (מזג אוויר)

los kazales de montanya son muy airegozos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

2127

10530

airelear v.

איוורר, חשף לאוויר החופשי; הטריד, גרם חשש ודאגה

aurelear kolchas/mendeles/savanas (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

288

10580

aisiano m.

מצרי

Esklava aisiana I su nombre Agar (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

289

10615

aizlado adj.

מבודד, עזוב

En un lugar aizlado (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

290

10670

ajeno n. & adj.

זר, נוכרי

Los ajenos no prime ke sepan loke se pasa en kaza (Moscona)

El ajeno apalpa en la mankura mas ke el ke la aze (Moscona)

Me konto lo suyo i lo ajeno (Moscona)

Konose munchas linguas ajenas (Moscona)

estar en kaza ajena (Nehama)

tomar una koza ajena (Nehama)

los ajenos fazen mas ke los serkanos (Nehama)

es un ajeno para mi (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

294

10675

ajenú (fr.) adv.

על הברכיים

El profesor los metio ajenu (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

2168

10790

ajo m.

שום

por dezir azo no fiede la boka: (Nehama)

ni ajo dulse, ni tudesko bueno: (Nehama)

el ajo mata al ojo malo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

133

10940

akaeser v.

קרה, התרחש, ארע

Todo puede akaeser (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

134

11100

akararse v. refl.

התעמת, התייצב מול; דיבר פנים אל פנים; הופיע

Es menester de no akararse kon eyas kara kon kara (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

135

11130

akarrear v.

משך, סחב, סחף, גרר; הוביל, הסיע, העביר, הביא, סיפק; גרם, הוליד, יצר, חולל

Mitsva akarrea mitsva (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

136

11220

akavar v.

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

Akavo sus dias en provedad (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

137

11270

akavidado adj.

זהיר, מתון

Apartate de tus aboresientes i kon los amigoa ke seas bien akavidado (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

138

11310

akavidarse v. refl.

נזהר, נהג זהירות

Ken se akavida en la mansevez, bive kon repozo en la vejez (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

139

11320

akavido m.

זהירות

I tomo sus akavidos por ke nunka kesha se levante kontra el (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

152

11470

akedo adv.

בשקט, בחשאי

El salon estava bien aklarado (Moscona)

Fama mala es dicha akedo i sekretamente (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

296

11510

akerarse v. refl.

נכסף ל-, ערג; עינה עצמו, התענה

Ya me se akero la alma de asperar en baldes (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

297

11545

akerensimiento m.

אהבה, חיבה

Por akerensimiento de la mitsva (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

301

11610

akeyo pron. dem.

הדבר ההוא; ''מה שמו'' (כאשר חסרה המילה המתאימה)

Akeyo no salio verdad (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

763

11630

aki adv.

כאן, פה

por aki abolti la kara ke (Nehama)

aki me apego mi madre (Nehama)

en kurto, k'es aki? se trata de rezikar sien groshes, kaminando (Nehama)

no viene por aki (Nehama)

ke bueno, ke bushkas por aki (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

768

11690

akistar v.

רכש, השיג, קיבל; זכה; הרוויח

akistar onor/ buena fama/ rikezas/ saviduria (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

302

11700

akitarse (fr.) v. refl.

פרע חוב, מילא חובתו

El fue a kitarse su mision i torno despues de un punto (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

151

11740

aklarado adj.

מואר, מובהר; נאור

Persona aklarada (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

769

11760

aklarar v.

האיר; הבהיר, הסביר, באר

el Dio ke aklare los korasones (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

153

11765

aklararse v. refl.

התבהר; הסביר את עצמו, הבהיר את דבריו

Ven mos aklararemos (Moscona)

Me se aklaro el korason (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

770

11790

aklaro m.

הסבר, באור, הערה, הבהרה

el savio Rashi dio los mijores aklaros sovre los livros de la Biblia (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

155

11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונו

Se akodro de kagar las oras de kazar (Moscona)

Akodrate si azites mal, alvidate si azites bien! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

771

11860

akojedor m.

מקבץ נדבות

akojedor de sedaka (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

772

11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

akojer la kolada/el espandido (Nehama)

akojer la rekolta (Nehama)

kien asembra akoje (Nehama)

lo ke se asembra se akoje (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

776

11890

akojida f.

קבלת פנים

fazer una akojida kaloroza/yelada (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

777

11920

akolchetar v.

רכס

akolchetar el busto (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

157

11960

akometa f.

הבטחה

Le akometio akometansa grande (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

158

11970

akometer v.

הבטיח

Akometeme ke mas no los vas azer (Moscona)

Le akometieron a Rahel, le dieron a Lea (Moscona)

Me akometieron una ropa ermoza i barata (Moscona)

kien akomete en devda se mete (Nehama)

fulano akomete tanto por su fija(Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

161

11980

akometerse v. refl.

התחייב בפני עצמו; העמיד עצמו לרשות; התארס; הסתכן, הרשה לעצמו

Se akometio por empiegado (Moscona)

akometerse de alevantarse temprano (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

781

11990

akometido m. & adj.

ארוס, מאורס

estar akometido de la chikez (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

782

12010

akomodado adj.

מסודר, מאורגן, מצוייד כהלכה

kaza bien akomodada (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

162

12050

akomodarse v. refl.

הסתגל, התאים עצמו, הסתדר

Akomodarse al anbiente (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

783

12070

akomodijo m.

התאמה, הכשרה

no ay molde de akomodijo en esta kaza (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

784

12100

akompanyado adj.

מלווה; רדוף, מכושף

mas vale solo ke mal akompanyado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

785

12120

akompanyamiento m.

ליווי; לווית המת

tomar parte a un akompanyamiento es un dover para kada buen djidyo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

786

12130

akompanyar v.

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

akompanyar a un muerto (Nehama)

beve sin darse por konsentido, todos no lo pueden akompanya (Nehama)

akompanyi el enkante fin a un sierto punto, avia mucos altereadores,hui ovligado de abandonar (Nehama)

no pueder akompanyar a uno en el gaste, en el kredito, en el apogo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

790

12270

akonantar v.

הקדים, היה בעל הקדימות, היתה לו זכות בכורה; ידו היתה על העליונה

al pasar una puerta, el mas aedado akonanta (Nehama)

kuando ay poko komer, los fijos akonantan (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

163

12280

akonanto m.

קדימות, עדיפות, זכות קדימה

Los chikos tienen akonanto en el komer (Moscona)

el viejo tiene el akonanto sovre el mansevo/ la muzer sovre el ombre (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

793

12297

akoncharse v. refl.

סתדר, בא לידי מימוש

faze i faze, no se akonchuga nada (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

795

12310

akondjurado adj.

מושבע, מחוייב בשבועה; מחוייב בנדר

el banyo lo tiene akondjurado: lo preto no lo faze blanko (Nehama)

tener akondjurado de no emprestar paras/ livros (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

796

12340

akonduchear v.

השתמש בחסכנות

akonducear l'azeite (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

797

12370

akonsejador/dera n.

יועץ

un padre, una madre son los mejores akonsejadores (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

164

12380

akonsejar v.

ייעץ

Te akonsejo yo de tenerte leshos de este echo (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

798

12400

akontentar v.

השביע רצון

me se akontento el alma (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

799

12410

akontentarse v. refl.

הסכים, הגיע להסכמה; הסתפק

bien aventurado el ombre ke se akontenta kon su parte (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

165

12420

akonteser v.

קרה, התרחש

Son kozas ke akontesen (Moscona)

ke le akontesio? lo ke no le tenia ke akonteser (Nehama)

ke akontesyo? (Nehama)

le akontesio una desgrasia (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

803

12450

akontesimiento m.

ארוע, מאורע, מקרה, התרחשות,מעשה; ''בריחה'' במכנסים

komportarse se los akontesimientos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

805

12490

akorado adj.

חרד, קצר רוח

akorada ke le vea el alma komo la akoro a mi (Nehama)

estar el alma akorada (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

806

12500

akoramiento m.

חרדה, מועקה; קוצר רוח

akoramiento de alma (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

807

12510

akorar v.

החריד; גרם קוצר רוח

me se akora el alma (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

166

12540

akordar v.

העניק, נתן, חלק ; כיוונן

Me akodraron diez dias de repozo (Moscona)

akordar un piano/akordar las oras (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

167

12570

akordo m.

הסכמה, הסכם, חוזה, התאמה

No vo de akordo (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

173

12650

akorrido adj.

נחפז, אץ, רץ

Akorrido I asigido del echo (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

176

12660

akorruto adv.

לעתים קרובות, תדיר; באופן אקראי

Deve de pensar en la beraha i no dizirla akorruto lo ke viene a la boka (Moscona)

pasa por aki akorruto (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

168

12720

akostar v.

התקרב, ניגש אל; הגיע אל המזח; היטה

Akosta tu oreja a la sensia i te asaventaras (Moscona)

kijo salir de la barka antes ke akostara i se kayo a la mar (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

169

12815

akrán (t.) m.

בן גיל

Yo i el somos akranes (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

812

12840

akresentar v.

הגדיל, העצים, הוסיף, האריך

akresentar un kozido/ un triko (Nehama)

a partir de Hanuka los dias akresentan (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

813

12860

akrevantado adj.

שבור (גם נפשית), נואש, מיואש, מדוכא, מותש

estar kon el korason akrevantado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

814

12870

akrevantar v.

שבר (גם נפשית), דיכא, מוטט, הביא מורך בלב, החליש, התיש

la luenga no tiene gueso ma akrevanta gueso (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

815

12910

aksadear (t.) v.

הפריע, הטריד, גרם אי נוחות, נתן מכשול; עצבן, הקניט; גרם נזק

esta pantufla me aksadea al pie (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

170

13115

aktirear (t.)

פיזר, בלבל, יצר בלבול, עשה בלגן

Todo esta aktireado (Moscona)

Ya me se aktriearon las tripas (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

172

13190

akto m.

מעשה, פעולה; רישום; מערכה (במחזה)

Una komedia en tres aktos (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

816

13300

akuantidar v.

מדד

la mucidumbre era tal ke no era posivle de akuantarla (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

819

13330

akudir v.

עזר ל-, סייע ל-, בא לעזרה, נחלץ לעזרה, חש לעזרה, הציל

akudir a un alma en perikolo (Nehama)

akudir al prove/ al jazin (Nehama)

se kayo a la mar i no uvo kien lo akudiera (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

820

13360

akuento m.

מקדמה, מפרעה

tomar un akuento sovre la mezada (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

174

13650

akurtar v.

קיצר, צמצם, תמצת; חתך

De siklet se akurtan los dias (Moscona)

los embrolios akurtan las vidas/los dias (Nehama)

akurtar un diskorso (Nehama)

akurtar un pantalon (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

175

13665

akurutamente adv.

לעתים קרובות, תדירוֹת

Viene akurutamente (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

824

13670

akuturú (t.) adv.

בקבלנות; בלי שים לב לכמות

dar un fecho akuturú (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

177

13710

akuzar v.

האשים; אישר קבלה

Akuzar en vano (Moscona)

Kon la prezente akuzo el resivo de tu karta (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

303

13780

ala f.

כנף; סנפיר

Alas tiene, bolar no puede (Moscona)

las manziyas de la gerra abaten las alas del korason (Nehama)

la vedrura/llas flores avren las alas del korason (Nehama)

avrigarse debasho las alas del Dio/de un protejador (Nehama)

avrigarse debasho una ala de tejado (Nehama)

la gayina tyene alas, ma no bola (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

304

13910

aladjak-veredjek (t.) m.

משא ומתן כספי, עסקים

Kon esta persona no tengas aladjak-veredjek (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

305

14160

alaod m.

עוּד, לאוטה (כלי נגינה)

Alaod de diez kuerdas (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

306

14230

alargar v.

האריך; השהה, משך את הזמן

El repozo alarga los dias (Moscona)

El Dio ke alarge tus dias (Moscona)

el Dio te alarge las vidas (Nehama)

por no tener mas hidush no alargo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

307

14250

alargarse v. refl.

האריך בדיבור; הרחיב עסקיו; נח, התרווח

Alargate un poko (Moscona)

El echo se va alargando de en dia en dia (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

310

14320

alarovez adv.

להפך, היפוכו של דבר

No solo ke no tienes razon ma alarovez (Moscona)

Avlar alarovez i al derecho (Moscona)

Esta kaminando alarovez del mundo (Moscona)

Se alevanto kon la kamiza alarovez (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

314

14360

alat (t.) m.

כלי, מכשיר

A kada zanaat su alat (Moscona)

un buen alat eskapa fecho (Nehama)

alat ke no se emplea se ferrojentea (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

317

14380

alav ashalom (ebr.)

המנוח, הנפטר, עליו השלום; דרך אירונית לומר על משהו כי אינו קיים

Mi papu alav ashalom (Moscona)

-fulano es riko -era riko: alav ashalom ya pedrio todo (Nehama)

mi padre/mi nono alav-ashalom (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

315

14390

alavadero m.

התרברבות, התפארות

Tiene mal de alavadero (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

316

14400

alavado adj.

מהולל; מפורסם

Un doktor alavado (Moscona)

alavado sea el Dio (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

838

14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

tanto alavar al muerto no s'arrebiva (Nehama)

vate a alavar ke sos mi ermano/ ke sos mujer, si no iyas a komer buena lenya (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

318

14490

alavatinas f. pl.

שבחים מופרזים

Esta unas alavatinas komo ke no se tiene visto! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

319

14500

alay (t.) m.

קהל; כנופיה; פמליה; חבורה,להקה; גדוד; לעג, קלס; חגיגה

Ayi vidi un alay de kozas muevas (Moscona)

un alay de lokos/de ladrones (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

320

14620

albakora (ebr.) f.

בַּכּוּרָה (תאנים מבכירות)

Primeria de igera o albakora (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

321

14800

albonearse (ebr.) v. refl.

התרגז

No lo agas albonearse a tu sinyor padre (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

840

14860

alborotado adj.

מבולבל, נטרד, נסער

es muy alborotado, kale ke arresente (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

322

14870

alborotar/alborotear v.

הקים מהומה, הרעיש, השתולל; יצא משגרה; הרס, השחית

Alborota su kaza el ke es dado a la avarista (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

841

14960

albúmina/albumín f.

חלבון

traer albúmina (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

842

15070

alderedor prep.

סביב, מסביב

alderedor de mi kaza ay yervado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

331

15100

aldikera f.

כיס, ארנק

Tornar kon las aldikeras vazias (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

843

15250

alear v.

נופף בכנפיו, נופף זרועותיו; החליף כח; ''לקח נשימה'' (הפסקה); ''תפס במילה''

la mestra va asigiyendo a la muchacha, no la desha alear ni un punto (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

844

15270

alechadura f.

הנקה

la alechadura es koza grande, no se paga ni kon bolsas de moneda (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

847

15320

alef (ebr.)

אל''ף (האות הראשונה בא''ב)

para ambezar bueno un ofisio, kale ulvidar lo poko ke se save de pratika y empesar de la ale (Nehama)

dezir la tefila de la ale fin a la taf (Nehama)

el padre le mobleo la kaza i le dio todo de la ale fin a la taf (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

332

15440

alegrar v.

שימח

Keres alegrar alguno, dale aslanlik (Moscona)

Me alegro de verte! (Moscona)

Me alegri komo ke me visti vistido muevo (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

849

15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַז

azer todo lo posivle para ke no se alegren muestros enemigos (Nehama)

me se alegra el alma/ se alegran siete korasones (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

335

15460

alegre adj.

שמח, עליז, תוסס, מאושר

Alegre ke me estas (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

336

15800

aleshar v.

הרחיק, דחה

Alesha de ti este negro penserio (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

337

15810

alesharse v. refl.

התרחק, נסוג, שמר מרחק מ-

Se alesho del vero kamino (Moscona)

Si te keren forsar por komer, aleshate de la meza (Moscona)

alesharse de echos/de parientes/de amigos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

851

15830

aleste/alesta (t.) adj.

מוכן, מזומן

tengo un moso k'esta siempre alesta (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

852

15850

alevantada f.

הרמה, העלאה, הגבהה; משא שמורם בהרמה אחת; עלילה, האשמת שוא

yevarse todo en una alevantada (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

854

15870

alevantado adj.

עומד

alevantado de dormir (Nehama)

pared alevantada delantre de las ventanas (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

860

15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

se peleo kon mi por una bava i me alevanto la palavra/el saludo/ los buenos dias; kuando me enkontra se aze del ke no me ve (Nehama)

el hazino estava grave, alevantaron al dotor a medianoche para ke lo huera aver (Nehama)

el Dio solo alevanta i arrebaha (Nehama)

alevantar el kuartier kon gritos/alevantar la mala/ la kaza (Nehama)

alevantar un pezgo/un moble (Nehama)

alevantar una moneda de en basho (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

339

16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

Alevantarse de madruga (Moscona)

alevantarse de la kama (Nehama)

ke tal t'alevantates? (Nehama)

se alevanto aire/aireziko (Nehama)

de onde se alevanta el sol i asta onde se pone (Nehama)

el sol se alevanta la manyana: 'le so-leil se leve le matin'; (Nehama)

alevantarse en pies delantre de uno (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

340

16220

alfinete (port.) m.

סיכה; דבר פחות ערך; אטב

No ay ande asoltar una alfinete (Moscona)

alfinete a su kazamiento, esta novia no truso ni un alfinete, ni dota ni asugar (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

868

16280

alfinikado adj.

מתפורר

una roska alfinikada (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

341

16310

alforia/alforía/alforiya (port.) f.

גאולה, שחרור (לעֶבֶד)

I en el seteno saldra a alforia en baldes (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

342

16360

algo m.

משהו, דבר מה; מעט

Algo de nuevo? (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

343

16370

algodón m.

צמר גפן, כותנה; ריפוד

Unas karnes algodones blankos! (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

344

16550

alguja f.

מחט; סיכת קישוט

El kuerpo me se izo algujas (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

871

16630

algún adj.

איזשהו

si ay algun prove dale a komer (Nehama)

esto bushkando algun mediko (Nehama)

ay algun duvdo? (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

874

16640

alguno pron.

מישהו

algunos dizen (Nehama)

alguno de estos dos (Nehama)

alguno vino? (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

875

16690

alhamorras f.

גלי חום

estar kon alhamorras. (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

876

16780

alhasarear v.

קלקל, בזבז, עשה ברשלנות

el shastre neglijente alhaserea la ropa (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

877

16790

alhashé f.

קרום החזה

la rea i la alhashe ke se vendian en una, eran la karne de los proves (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

878

16840

alhenya f.

חינה, כופר (צבע אדום)

pleito de ermanos, alhenya de manos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

345

16880

alhenyar v.

צבע בחינה

Ya me alhenyaron de novia (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

879

16930

alhorzar v.

עשה מכפלת לקיצור הבגד

alhorzar el fostan (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

346

16950

aliado adj.

בעל ברית

Las armadas (Moscona)

Las armadas aliadas (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

348

16960

aliansa f.

איחוד, ברית

Tratado de aliansa (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

880

17000

alidjí (t.) m.

לקוח, קונה

no ay alidji para esta ropa (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

881

17040

alika f.

כנף קטנה

una alika de poyo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

885

17060

alikodear/alikudear (t.) v.

עיכב (הזמין) לארוחת ערב; עיכב, גרם לו לאחור

alikudear la boda (Nehama)

Alikudear a echar a uno (Nehama)

alikudear a komer (Nehama)

desha palavra, no me alikudeyes (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

349

17080

alilá (ebr.) f.

עלילה, השמצה, דיבה; הוצאת דיבה, הוצאת שם רע

Se alevanto alila ke (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

886

17145

alimarse v. refl.

התחדד, שוייף; התעדן

kon pasar sesh mezes en buena kompanyia, este kazalino se alimo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

350

17160

alimentasión f.

תזונה, הזנה

La alimentasion tiene muy flaka (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

888

17200

alimpiada f.

ניקוי שטחי

se arrevano el plato en una alimpiada (Nehama)

en dos alimpiadas ya se lambio el varandado (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

889

17210

alimpiadero m.

שגעון לנקיון

esta kon un mal alimpiadero, no desha fregon ni handrajo de la mano (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

890

17260

alimpiar v.

ניקה, טיהר, מרק; ''גילח'' ממישהו את כל רכושו

el djgugo/los visios/la espekulasion alimpian al mas poderozo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

351

17270

alimpiarse v. refl

התנקה, ניקה עצמו; הצדיק עצמו; איבד רכושו; השתלט על רכוש; מת, נפטר; באירוניה: נפטרנו ממנו

Alimpiarse las manos (Moscona)

Alimpiarse de los pekados (Moscona)

alimpiarse la para de uno (Nehama)

se alimpio kon el dado/kon las kartas (Nehama)

el es el de los malos echos, ma kuando vino la ora de dar kuentos, supo alimpiarse los mushos (Nehama)

komio, bevio i se alimpio los mushos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

354

17450

alish ferish/alish verish (t.) m.

פעילות מסחרית, עסקית; זרם של קונים

Oy el alish verish estuvo flako (Moscona)

en tiempo de buena rekolta ay alish-ferish en charshi (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

897

17480

alishar v.

החליק (עשה חלק), הקציע, יישר, צחצח, מירק, ליטש

alishar el terreno (Nehama)

alishar una tavla (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

357

17535

alishik (t.) adj.

מורגל

Ya estamos alishik (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

899

17540

alishik (t.) m.

קשר חברתי או מסחרי

no tienen alishik una koza kon otra (Nehama)

es perikolozo de tener alishik kon un ladron (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

355

17560

alishterear (t.) v.

הרגיל, סיגל; תירגל; לימד ידיו לעשות דבר מה

Ansina lo alisheates (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

356

17565

alishterearse v. refl.

התרגל

Ya me alishei kon el echo (Moscona)

alisterearse en una lingua (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

1133

17590

aliskuridad f.

חשיכה, חושך

Echa tino de no chinchonearte en la aliskuridad (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

353

17600

aliskuro adj.

חשוך, אפל, כהה

En el katoy es aliskuro (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

901

17680

alivianamiento m.

הקלה, הפטרות מאדם בלתי רצוי

dale todo lo ke demanda i ke se vaya, alivianamiento ke ayga (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

903

17690

alivianar v.

הקל, נקט בגישה דתית מקלה

alivianar la kaza/ el servisio de kaza (Nehama)

alivianar un pezgo (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

358

17700

alivianarse v. refl.

הוריד מן העומס המוטל עליו, הקל ממשא עבודתו; התפגר

El sako de arina ya se esta alivianado (Moscona)

Ya se le aliviano la gayle (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

360

17740

alizamiento m.

החלקה, צחצוח, מירוק,ליטוש; חנופה

Lavios de alizamiento enaltesen la desonra (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

905

17850

alkanfor m.

קמפור; לובן בלא כתם

faz la ropa komo el alkanfor (Nehama)

facha luzia i blanka komo el alkanfor (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

323

17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

Alkanso oras de tadre (Moscona)

Alkanso a ser uno de los rikos (Moscona)

Si no korres no alkanses i si bushkas no topas! (Moscona)

Lo ke pensa tu madre ke no te alkanse, lo ke pensa tu mujer ke te alkanse (Moscona)

ni Par'o alkanso esta grandeza (Nehama)

alkansar rikezas/onores/grandezas/titolos (Nehama)

alkansar su dezeo (Nehama)

el mediko no alkanso a echarse ke lo yamaron kon prisa ende un hazino (Nehama)

Moshe Rabenu no alkanso a entrar en Tierra Santa (Nehama)

no me alkansan mis fuersas/mi bolsa/ mi influensa fin ayi (Nehama)

fulano le oro la muerte a sistrano: no alkanse a ver tal dia (Nehama)

maldision de guerfano i de bivda alkansa (Nehama)

mi dezeo/mi bendision t'alkansen (Nehama)

korrer detras de uno i alkansarlo (Nehama)

alkansar fin el medio kamino (Nehama)

no me alkansa la mano fin al tavan (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

918

17905

alkansarse v. refl.

הושג

nada no se alkansa sin sudar (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

919

17910

alkanso/alkanse m.

השג, הצלחה

no tenga alkanso el ke agura lo negro para el otro (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

363

17940

alkatrán m.

זפת

Ken alkitran menea la golor le kefa (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

327

17950

alkavo adj.

אחרון

Yo estuve alkavo de todos (Moscona)

Alkavo, loke fue? (Moscona)

Alkavo somos amigos (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

361

18040

alkilar v.

השכיר; שכר

Alkilar una kamareta (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

362

18045

alkilarse v. refl.

השכיר עצמו, נשכר

Se alkilo por vakero (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

330

18200

alkuza f.

פך, כד שמן, אסוך; ''שערה'' בעין

En la alkuza no kave mancha (Moscona)

tener alkuza al ojo es sinyo de eskarsedad (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

364

18230

Allah (t.) m.

אלהים

No te despasensies, veras ke todo va pasar Alla versin! (Moscona)

Allah bilir si kita el pan (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

365

18320

alma f.

נשמה, נפש

Kerer en la alma ariento (Moscona)

Ya me vino la alma al garon! (Moscona)

Asta ke va i viene alma tiene(Moscona)

Alma sin pekado(Moscona)

No ay alma biva (Moscona)

el gato no aferra al raton por el alma de su padre, es para komerle la kavesa (Nehama)

alma santa/ alma buena/ alma del Dio/ alma sin pekado (Nehama)

kien alma tiene alma kree (Nehama)

ay perikolo de alma (Nehama)

para suvir sien eskalones se kyere dado el alma al Dio/ tiene el alma a la boka (Nehama)

me salio el alma (Nehama)

kon su alma trae su pan (Nehama)

alma mia!; mi alma! (Nehama)

las ninyas tienen siete almas (Nehama)

va i viene, alma tiene (Nehama)

alma tiene, komer kiere (Nehama)

se angustia el alma (Nehama)

alma estrecha (Nehama)

tener el alma espantada (Nehama)

no pasa alma biva, no se ve un alma por esta kaye (Nehama)

lo kyero komo mi alma (Nehama)

una madre da su alma por un fijo (Nehama)

el ojo ve, el alma dezea (Nehama)

dar el alma por un komer (Nehama)

dar el alma por un kopo d'agua (Nehama)

alegrada ke le vea el alma! (Nehama)

Akontentar/ konsolar el alma (Nehama)

se alegra/se embrenea el alma (Nehama)

el i su alma lo saven (Nehama)

por modre de el entri en este fecho i deshi los guesos, me tomó en el alma (Nehama)

si siete al tiene no la eskapa (Nehama)

un alma tengo onde ke la meta en primero (Nehama)

ya di todo lo ke tenia, alma no puedo dar (Nehama)

adjidearse del alma de uno (Nehama)

adjidéate de alma (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

1015

18530

almario m.

ארון; כינוי לטיפש

un almario i el - dos (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

370

18630

almástiga f.

מסטיק, שרף

El dulse de deva esta komo almastiga (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

372

18680

almenara/almenará f.

נברשת, מנורה; נר נשמה

Alminara de siete brasos (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

371

18690

almendra f.

שקד; טבעת דמוית שקד

Gajo de almendra (Moscona)

el Dio da almendras al ke no tiene muelas (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

1017

18700

almendrada f.

משקה חלב שקדים ממותק

la almendrada faze abashar la leche (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

1018

18740

almenos/al menos adv.

לפחות, לכל הפחות, למצער

uza a venir almenos una vez al día (Nehama)

eskúzate al menos (Nehama)

kédate kon mozotros, almenos ke teasperando en otro lugar (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

1021

18890

almiskle m.

ניחוח, בושם; מוּשְּׁק (סוג של בושם); מור

esta kaza guele almiskle (Nehama)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

373

18910

almizmara f.

מזלף בשמים, כלי בשמים

I tomaron kada uno su almizmara i dieron sovre eyas fuego i puzieron sovre eyas saumerio (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש

374

19010

almozna f.

נדבה, צדקה

la almozna es komo guardia de eskudo (Moscona)מפתח
רשומה

מפתח

ערך

פירוש