חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

 
 

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

מילון המובאות: ספרות עממית

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Diksionario de sitasiones: Literatura popular

Segun el orden alfabetiko

 

 

מילון המובאות: ספרות עממית
האות A בלבד
מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

190

abandonar v.

עזב, נטש, זנח; הזניח, הפקיר; ויתר על; דחה; התפטר, הסתלק

Guerfana era yo, m'abandonates, el Dio ya te pago porke pekates. (Kalendario de kantigas)

No m'abandones karas de flores, (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

330

abashar v.

ירד, פחת; הוריד, הפחית, הנמיך; העמיק (בשאלה/נושא)

Para ke suva i ke abashe la manyanika i la tadre. (Blanka Flor)

a este panair abashavan merkaderes i sirgidjis i de sivdades leshanas (Sipure Sefarad)

Ya abasha la novia para el varandado. (Kalendario de kantigas)

Abasho i los tomo a todos los dos i los kito a tierra i los mato i los metio sovre un monton. (Hidot de Izopeto)

I fue komo sus oir, se rieron de el, siendo eyos ya savian el sekreto de esta oja de ande abashava. (Sipure Noraot,1885)

El chorbadji le ambezava los nombres de los artikolos, los presios i fin kuanto ke abashe si el mushteri se ampesa a tratar. (Sipure Sefarad)

lo ke te puedo abashar del presio es 20 levos. si tienes gusto tómala por 280. (Sipure Sefarad)

Lo abasharon en la puerta de la sivdad i le demandaron al mansevo: ''Kuando ke tornemos a tomarte?'' Les disho el mansevo: ''De aki a un anyo venish i me tomash.'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

350

abasharse v. refl.

הנמיך קומתו, הצטנע

Eskapo el darush, disho kadish i se abasho. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

Se abasho del azno el i el moso i les disho a los merkaderes: ''Vozotros andavos i yo vo azer shabat aki, ke yo no ago hilul shabat.'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

490

abastar v.

הספיק

Le respondio el leon ya te basta lo ke entrastes dientro de mi boka en pas i salites en pas. (Hidot de Izopeto)

vino akel kazalino kon el ijiko deskalso, ke merko un par de charas para si i disho ke no le estavan abastando las paras para merkar charikas i para el ijiko (Sipure Sefarad)

Le disho a la mujer: ''Ke es esta lokura mia? No abasta ke mos esta manteniendo, i tambien ke tomi d'el dies duros? Esto no kere el Dio! Dake las paras aki!'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1080

ablandarse v. refl.

התרכך

ke te s'ablande el korason ke pases por mi kaza. (Kalendario de kantigas)

Ermozo nekuchir! I ande ke lo buya este lashon akodesh. No se va ablandar ni fin amanyana i no se si va kaver en la kaldera de lavar! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1170

abokar v.

היטה, כפף, הרכין

Kontan mizmo, ke en un paiz leshano uzavan enforkar a akeyos haraganes prononsados, ke ni el amenazo de muerte no era bastante para azerlos abokar kavesa. (Sipure Sefarad)

lo ke ganava Mamo presto lo dava enbasho para tapar los gastes de su famiya kon sesh krios i kere no kere, era ovligado de abokar kavesa i darle a Yako su parte. (Sipure Sefarad)

Kijo, no kijo, eya aboko la kavesa, ke ansina era la regla en akel zeman de ovedeser a sus parientes i para Laglaomer azieron boda. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1190

abokarse v. refl.

גחן, התכופף, רכן, היטה עצמו, השתחווה; נעתר; נכנע, השפיל עצמו

a vezes, antes de tomar alguna dechizion mas importante, komo ke se abokava para golerla. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1330

aboltar v.

סובב, הקיף; הפך; חזר, שב, הלך בחזרה; החזיר; הפנה; החליף; השתנה

I agora veresh, una vez ke disho ''no!'' no le puedes aboltar la kavesa! (Sipure Sefarad)

En boltando a su kaza, enkontró a un viejo, ke le demandó la razón de su estrechura, (Kuentos, 1986)

Le disho el rey: ''El remedio es ke en tala sivdad ay uno ke se yama Yihya el Akra, i tiene siete ijas. Si saves tomar a la chika de eyas te se abolta el mazal.'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

el rey komo era enemigo a los djidios no le kontento las avlas i la razon ke dieron los djidios i abolto la djustisia i demando: el djusgo de esto komo es? (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

S'aboltava d'aki, s'aboltava d'ayi. (Djoha ke dize)

Se bolto de la otra parte se topo al rey al lado. (Blanka Flor)

Despues, aboltandose de vanda de la viejezika le demando: (Sipure Sefarad)

Por ande ke se aboltara el rey via modos i maneras de frutos, zarzavat fresko; pishkado i karne; diferentes aves, asta pichones. (Sipure Sefarad)

Pishin yoro ribi Meir, i se bolto atras por yirse. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1610

aborresido adj.

מתועב, שנוא, משוקץ

La haraganut fue siempre uno de los visios los mas aborresidos. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1630

aborresión f.

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

I de el muncho selo, le entro aborrision en su korason (Sipure Noraot,1885)

El rey no disho nada, ma de las palavras del mandradji entendió asta ke mizura iva la aborresion del puevlo por el rey, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

1820

abrasar v.

חיבק

No t'olvides ke te bezi, te tuve i abrasado, (Kalendario de kantigas)

Lo bezaron i lo abrasaron i partio por mar kamino de dias fin ke arrivo en la sivdad Kostantina. (Sipure Noraot,1885)

La madre lo abraso, lo afalago i lo mando ke se lave la kara. (Sipure Sefarad)

el mansevo se hue a kaza, asegun lo vieron el padre i la madre enpesaron abrasarlo i a bezarlo de la alegria (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2050

abrigo m.

מקלט, מחסה

El rey le rogo ke les de abrigo i algo de komer porke estavan kansos i ambiertos, adjuntando ke por el plazer está pronto de pagar lo ke les demandaría. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2550

achake m.

תירוץ, אמתלה, תואנה; סיבה, גורם

achakes ke bivian a kilometros uno del otro, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2557

achakes conj.

בגלל, מפני ש-, בשל

Asegun entraron en la sivdad, este los beza, este los abrasa, este va a dar mujde al rav ke ya vino el ijo, porke ya avia kitado la esperansa achakes ke les konto el merkader ke se kedo en lugar de shedim. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2670

achetar (it.) v.

הסכים, נענה, נעתר, קיבל, השלים עם

Una mersed vos rogo '1 tio la kuala me devesh de achetar, (Blanka Flor)

Esta mersed el mi suvrino non vo la puedo achetar, (Blanka Flor)

lo muncho ke te puedo dar es de 120 a 130 levos, le disho Danailov. Yako no acheto i Danailov se hué. (Sipure Sefarad)

Yako acheto el presio, arrekojó la moneda, le batió la espalda del mansevo i aziendole reveranses lo mando kon la pinturia (Sipure Sefarad)

El Sinyor de Rotschild, viendo ke el ombre era seriozo, dinyitozo i de sintimientos onestos, achetó de ayudarlo. (Kuentos, 1986)

I el, mirando a Rotschild, ke le estava aziendo sinyos afirmativos kon la kavesa, achetó de merkar lo ke le estavan propozando. (Kuentos, 1986)

ma kon plazer achetava a kontar algunos pasajes de su mansevez. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

2770

achileado (t.) adj.

אדם שהשכיל/הרחיב דעתו/התפתח/נעשה משוחרר/שנעשה מודרני

El me izo asentar i me demando kual era el diente hazino. Yo ke estava ni enbasho ni enalto de las dolores a tanto me ensatani, ke le dishe: Ke berber achileado sos si no puedes apartar de un diente hazino a un diente sano! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3130

adelantado adj.

מתקדם, מתקדם בדעותיו; מוקדם; כשרוני

La kondision es, ke antes de sintir el konsejo el interesado kale ke page de adelantado - pishin para. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3160

adelantar v.

התקדם, השתפר; הקדים, קידם

Sanos ke esten, mansevos son, ya van a adelantar. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3200

adelantre adv.

קדימה, לפנים, הלאה

Kon dodje mansevikos, adelantre el mi amor. (Kalendario de kantigas)

Amor galante, mi baragante, pase adelante (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3520

adientro prep.

ב-

Adientro de akel kastiyo avia una mosa dekolte, (Blanka Flor)

Estuvieron peleando ariento de la agua. Este a travar i este a no kerer ir. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3530

adientro adv.

בפנים, בתוך, בקרב; פנימה

'Na, Djoha, endivina agora kualo ay aki ariento!'' (Djoha ke dize)

Ampesi a batir a la puerta. De ariento ni haber. (Sipure Sefarad)

De ariento mi mujer me demanda: Tu sos, Persiado? Yo repuesta. (Sipure Sefarad)

hue el shamash presto i le trusho todo komo keria el rav i lo tomo adientro el kantaro de agua i el karvon por la ventana (manus. Papo, Sarajevo 1840)

le disho al rey: senyor, mira a ver tu siyo ke metites en el kadenado si esta firmo, porke a mi pareser veo ke no ay ninguno adientro (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3570

adío (it.) m.

שלום, להתראות

Adio, adio kerida, non kero la vida, me l'amargates tu (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3740

adjamí (t.)

טירון, ירוק, בלתי מנוסה

lo apanyo del braso i lo trusho a la butika. El kazalino kedo en las demandas, ma el chorbadji le batio la espalda i lo mando ke se vaya diziendole, ke el ijiko se trublo porke dainda es adjami. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3830

adjente m.

סוכן, מיופה כח

Entre tiempos el fato ke el amigo de Rotschild avía merkado tantas aksiones izo su efeto sovre los adjentes de la Bursa, i el presio de akeyas aksiones suvió a las estreas. (Kuentos, 1986)

Los adjentes de Bursa, viéndolo al lado de Rotschild, i kreyendo ke era i el un grande finansero, le fueron propozando aksiones. (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

3870

adjidear (t.) v.

ריחם

mezmo la djente se adjidearan. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4040

adjuntado adj.

מחובר, מלוכד, מאוחד, מצורף, מוצמד, נלווה

Tendrásh de saver ke las parashiyot de akel shabat eran Tazría i Metsorá, ke a las vezes se meldan adjuntadas. (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4070

adjuntar v.

חיבר, איחה, איחד, צרף, הוסיף, הצמיד, עשה אגודה אחת; כינס, אסף, הפגיש; שידך בין אנשים, הפגיש

Komo fakto kuriozo adjuntan, ke un dia, una viejizika yendose a merkar pan, enkontro un alay de djente ke ivan detras de dos djellates i un mansevo kon las manos atadas por detras. (Sipure Sefarad)

El rey le rogo ke les de abrigo i algo de komer porke estavan kansos i ambiertos, adjuntando ke por el plazer está pronto de pagar lo ke les demandaría. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4130

adjustar v.

הוסיף, השלים, הגדיל; סידר; השלים פרטים כדי לעשות את הסיפור אמין

Komo tio amistozo ke era, le merkava dulsuras, lo ambezava a kortar tasmas, ke bata kon la mushta las kusturas de las charas, ke las kite del kalup, ke adjuste los pares, ke se ambeze tambien i a vender. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4260

admirar (fr.) v.

העריץ, הוקיר, התפעל מ-; התבונן

i en invierno, el grande plazer para los krios era de admirar las ventanas enrozadas ande el frio lavrava modos de rozas i figuras... (Sipure Sefarad)

los ijikos admiravan las atraksiones del tsirk ande en interval de dos oras vían diferentes animales dresados (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4830

adovarse v. refl.

הסתדר

Kuriozos de ver si el kondanado va preferar la muerte or, arrepintiendose en el ultimo momento, se va deshar kortar la una oreja deklarando delantre de tres ishaetes su veluntad de adovarse definitivamente. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

4900

adreso (fr.) m.

מען, כתובת; נאום/מכתב המכוון למישהו

Tomó un anvelop i el adereso lo izo kon puntos mas godros. ''E,'' le disho, ''va, mete un pul i échala a la posta!'' (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5280

afalagar v.

הרגיע, ניחם, ריצה, השקיט; נתן סיפוק

La madre lo abraso, lo afalago i lo mando ke se lave la kara. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5560

afear v.

כיער; הטיל דופי; נזף קשות

Si vo lo konto el buen reye afearesh mis palavras? (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5660

afeitarse v. refl.

התאפר, התפרכס, הצטבע

A lavarme i a afeitarme i atrokarme una kamiza, (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5670

afeite m.

קישוט, עיטור; איפור

Linda sosh la linda Dina i sin afeite i sin kolor, (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

5880

aferrar v.

תפס, אחז, החזיק; תפס (שכלית), הבין; הגיע

'A la tripa de muestra madre si mos vamos a ir, el mos va anferrar!'' (Djoha ke dize)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6070

afijamiento m.

אימוץ ילד; ריבוי ילדים

embevisimientos atados kon gastes, ke no kada famiya podía permeterse, índemas las sovrekargadas de afijamiento. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6150

afilú (ebr.) conj.

אפילו

Afilu su padre i su madre non entravan serka de eya, ke non les dava el korason por veer lo ke iva a parir, (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6305

afirmado adj.

חתום

i disheron: el remedio ke te podemos azer es ke te damos una karta afirmada de todos los rabanim i los gevirim (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

En akea ora se surejaron sus piadades de el muchacho sovre eya i afirmo a su palavra (Sipure Noraot,1885)

I dio a eya kidushin kon korason kumplido, i meldaron i afirmaron la ketuba kon todos los tenaim. (Sipure Noraot,1885)

Kon esto bushko de ti a ke te apiades de mi i ke afirmes esta misva; (Sipure Noraot,1885)

kuando ya se faltavan 3 mezes para el echo eskrivio el rav 1 karta temeroza i la afirmo i se la dio en mano de 1 shaliah i le enkomendo: mira esta karta no la des en mano ajena sino en su mano davka (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6360

afirmativo adj.

חיובי

I el, mirando a Rotschild, ke le estava aziendo sinyos afirmativos kon la kavesa, achetó de merkar lo ke le estavan propozando. (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6440

afitar/afitarse v./v. refl.

קרה (מקרה נדיר, יוצא דופן), התרחש; גרם עצירות

No ay dubio ke anoche te afitaria alguna kavesa de kavra en lugar de kavesika de kodrero! (Sipure Sefarad)

el yerno ya mos afito, es un ijo bindicho i buen chalishkan i mi Davi tambien. (Sipure Sefarad)

Saviendo ke para irse a kaza su ermano pasava por un kyupriiko estrecho, el riko tomo una bolsa, la incho kon oro, la metio enmedio del kyupri i se eskondio por ver loke va afitar. (Sipure Sefarad)

i se yo, mil modos de sakametlikes ke pueden afitar, ya se tiene visto el Dio ke no de! (Sipure Sefarad)

Afitó ke esta mujer trusho la kestión kon los vizinos, i eyos le disheron ke éste no save nada, ke es mintirozo grande, i ke lo ke eskrivió es patranyas i bavajadas. (Kuentos, 1986)

largo tiempo Yako Abenshoan i Mamo no eskapavan de kontar kon regreto lo ke les avia afitado kon la pinturia de Gogumagogu. (Sipure Sefarad)

si el dezventurado se metia a esplikar loke le afito, aprometiendo de tornar las paras kon su demaziado, Yako le respondía kon despresio: (Sipure Sefarad)

ma, sikomo me se vesh djente simpátika vos puedo dar un konsejo: si por endelantre vos afita alguna pinturia, antes de venderla yamame i yo vos diré si es rala i valutoza o no. (Sipure Sefarad)

se entiende ke okaziones komo estas no afitavan en kada día (Sipure Sefarad)

Afitava dias de echo flako, ma las semanas antes de las fiestas no se dava a mano. (Sipure Sefarad)

A la tresera vez na ke ya le afito i me kito el diente hazino, le pagi por tres dientes, ama me alevanti kontente porke sali kon mi kapricho. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6450

afito m.

מקרה; קלקול קיבה; עצירות (סלוניקי); צרה, בעיה

Un dia, por afito, los dos se enkontraron, (Sipure Sefarad)

La otra noche, por afito, torni mas tadrezika i un poko kefli. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

6950

afortunarse v. refl.

נחרד, נבהל, דאג; התעשר, התמזל

Has veshalom vava! No se afortune. Yo i Liza ya le vamos a ayudar. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7210

afrijaldado adj.

עשוי מבצק עלים, עשוי מעלים

Una noche el konsejo de famiya dezeo komer pastel afrijaldado. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7240

afrisión f.

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

A ke mire el Sh. Yit. en su afriision i su amargura, i le de grasia i mersed delantre su novio kovdisiado (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7340

afsaká (ebr.) f.

צום ממושך

una noche se echo a dormir el rav; padre del mansevo, kon afsaka de semana entera, i diziendo kiryat shema yorando se dormio (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7450

afuera adv.

בחוץ; חו"ל; בהשאלה: בבית הקברות

uno de miel, uno de fiel, i uno de...'', afuera las karas! (Djoha ke dize)

ya es savido ke la kavesa de kavra da un pilisko de tripa ke afuera las karas, (Sipure Sefarad)

Se salio ribi Meir afuera, i topo a ribi Yeuda el gizandon, i le dio shalom. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Eya me se anojo! i no solo esto: Si otra vez me vienes a estas oras - dize - te vo deshar afuera en la kaye! (Sipure Sefarad)

le disho el rav al mansevo: dame la mano, i lo kito ahuera, i le kito el vestido bueno ke tenia i le metio al suyo roto i le troko su asemejansa i le disho: vate a kaza en buena ora (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7740

ágila f.

נשר, עיט

En lo ke estavan peleando los vido una agila ke iva bolando. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

7860

agora adv.

עכשיו, כעת, עתה

Agora por mis pekados vino a ser un kadrador. (Blanka Flor)

Kisa agora el amor el me amara, (Kalendario de kantigas)

Anoche estuvites noche entera riendo kon mi, i agora te vino la verguenya kon mi? (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

ke ansi agora vinieron los djidios enemigos del Yeshu kon sonbaimientos i kon akometerme moneda kerian kitarme de mi ley ke esto yo muy kontente en eya i mi korason apegado kon Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)

les disho el rav a todos: agora ?? ke vozotros vos kerersh vengar de mi para morde estos mamzerim i por su amor, agora vos amostrare vuestra falsia ke no topesh lugar onde fuir (manus. Papo, Sarajevo 1840)

agora el, si kere eskapar de aki, ke no goste nada, i kuando le dize mi marido ke kale ke lo arregale, mire ke no tome nada (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8540

agritando adv.

בקול רם

Tomó el haham el puntero de la mano del shamásh, i meldó kada u - i, kada i -u. i ansí a kada yerro ke el azía, el kal entero se mitía a korrijarlo a gritandos. (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8580

agro adj.

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

no deves de komer ni agro, ni salado, ni shavdo, ni kemando! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

8710

agua f.

מים

En Seviya ay una fuente i una fuente de agua fria (Blanka Flor)

Estuvieron peleando ariento de la agua. Este a travar i este a no kerer ir. (Hidot de Izopeto)

lo muevo para esta kazika dezde trenta anyos para'ki, fue la agua ke su padre avia echo traer asta la kuzina (Sipure Sefarad)

guay de el i guay de su alma ke ansi le rogo a su mersed ke me mire algun remedio para fuirme de esta tierra i irme a Yerushalayim i komer pan i tierra i agua kon seniza (manus. Papo, Sarajevo 1840מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9180

agudo adj.

חד, מחודד, מושחז, מלוטש; שנון, חריף, חד שכל; חד (צליל, כאב), צורם

Un sultan era muy amador de estravagansas i le plazia sintir repuestas agudas i intelijentes. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9680

aharvar (ebr.) v.

היכה, הלקה, חבט, עינה; צלצל, דפק

Va bushkate otro amor, aharva otra puerta, (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9690

aharvarse (ebr.) v. refl.

היכה עצמו

un dia se hue onde el rav dela sivdad i se le echo a sus pies i yoro i se aharvo i se arrasto en basho diziendo: guay de el aya komo desho su ley santa ke se dio en Sinay i komo se hue a servir ley falsa ke no aprovecha i sus echos todos tuertos (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

9720

ahchí (t.) m.

טבח

el plazer entero de los panairdjis era de ir ande Ismail el ahchi (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10080

ahzariyut/d (ebr.) f.

אכזריות, פראות

Apiadar sovre el rasha es ahzariyut para el tsadik. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10210

aíndamas adv.

יתירה מזאת

indemas ke no frekuentavan la mizma keila. (Sipure Sefarad)

embevisimientos atados kon gastes, ke no kada famiya podía permeterse, índemas las sovrekargadas de afijamiento. (Sipure Sefarad)

en jeneral entre yako i su djente pasavan relasiones de amistad, indemas kuando alguno reushía en un trato mas vistozo. (Sipure Sefarad)

No les fue liviano a los viejos de esbaregarsen de sus repozo indemas a ham Mair, ke anyo por anyo devia trokar de manyas i amigos (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10270

aire m.

רוח, אוויר, הבל, דברים בטלים; מנגינה, נעימה, לחן; מראה, דמיון

O vo la demudo el aire o vo la demudo el sol? (Blanka Flor)

kon ventanas a la mar por donde el aire la entrara; (Blanka Flor)

antes de todo echa tino de no asentarte ni al sol, ni al aire, (Sipure Sefarad)

por una le entrava el sol i el aire de la manyana; (Blanka Flor)

Arvoles yoran por luvias i montanyas por aires, (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10670

ajeno n. & adj.

זר, נוכרי

no ay ken sepa mi dolor, ni ajenos ni parientes. (Kalendario de kantigas)

kuando ya se faltavan 3 mezes para el echo eskrivio el rav 1 karta temeroza i la afirmo i se la dio en mano de 1 shaliah i le enkomendo: mira esta karta no la des en mano ajena sino en su mano davka (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

10940

akaeser v.

קרה, התרחש, ארע

I akaesio ke akel dia se enduresieron los talmidim en el inyan de la alaha i non pudieron por entender la 'havana, (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11220

akavar v.

סיים, כילה, גמר; חפר; הרעיב

i hue el shaliah akavo de 1 mez ayego ayi, a la sivdad de Yishmael i entro en la sivdad i demando por el rav Ibn-Ezra i le disheron: en la yeshiva esta (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11270

akavidado adj.

זהיר, מתון

Le servia para guadrarse los bebrekes de yelor. Era i muy akavidada. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11300

akavidar v.

הזהיר

Le konto ribi Yeuda: Mi mujer primera se murio, i esta, la akavidi por tu kavod mas de la primera. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

I mira Donika, sovre todo te lo akavido, pursedaka no steas a dezmodrarte kon alguna palavra delantre del haham tu sinyor! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11310

akavidarse v. refl.

נזהר, נהג זהירות

i se akavidava mucho de azer kavod a ribi Meir en lo ke pozava ande eyos. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11390

akayarse v. refl.

החריש, השתתק, דמם

La munchedumbre se akayo. Todos asperavan kon ansia a ver ke fin va tomar este echo sin presedente. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11610

akeyo pron. dem.

הדבר ההוא; ''מה שמו'' (כאשר חסרה המילה המתאימה)

por el grande evenemiento presto ya korrieron bozes por las kavanés i ariento de una semana se vendió la mas parte de akeyo ke un tiempo fue el patrimonio del rikinion Rafael Aftalion (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11620

akeyos pron. dem.

ההם

Akeyos se fuyeron. Stan muertos de la sehora. (Djoha ke dize)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11630

aki adv.

כאן, פה

Suviresh aki Silvana i suviresh aki arriva, (Blanka Flor)

S'aboltava d'aki, s'aboltava d'ayi. (Djoha ke dize)

Fueron i se lo disheron a el haham. Disho: Trayemeldo aki; siendo ke komio el leon de el komo un kazayit, komo ke lo komiera entero. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

A por aki el mansevo ya izo las balas i lo ke vendio vendio. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

Lo abasharon en la puerta de la sivdad i le demandaron al mansevo: ''Kuando ke tornemos a tomarte?'' Les disho el mansevo: ''De aki a un anyo venish i me tomash.'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

le disho la parida: i yo so ben-adam komo el, i me trusheron aki, solo komi de sus komidas, mas no pudi salir de aki i me kazi kon un shed (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11700

akitarse (fr.) v. refl.

פרע חוב, מילא חובתו

entre el dia asta oras de tadre, kada uno se akitava o kon ropa, o en tornando las paras atrás. (Sipure Sefarad)

si alguno le vinía la demanyana sin akitarse de la devda de ayer, Yako alevantava el kushín de la siya ande uzava asentarse i le dizia: (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11760

aklarar v.

האיר; הבהיר, הסביר, באר

Tia, eya disho ke en su kaza tiene un sako de muezes, ma no aklaro si las muezes son en gajo, o ke prime yo ke me meta a partirlas una por una? (Sipure Sefarad)

Al otro viernes es menester de aklarar este echo!'' - se penso entre si Haskito. (Sipure Sefarad)

Disho: Me yire ande el grande de la yeshiva, i le aklarare mis pekados; i lo ke me ovliga, resevire sovre mi. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11765

aklararse v. refl.

התבהר; הסביר את עצמו, הבהיר את דבריו

Ansi se aklaro, ke el vezir i algunos pashas deskontentes de los postos ke okupavan, le aprometieron una grande suma de paras i el titolo de bey por ke lo degoye mientres ke lo estaria arrapando. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11830

akodrar v.

הזכיר; זכר

Eya me azia akodrar de ande sali, para ke todas mis echas sean de provecho para mis ermanos del puevlo. (Sipure Sefarad)

El dia de oy me lo tengo ke akodrar! Gani, komo gana un Kamondo! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11840

akodrarse v. refl.

נזכר, העלה בזכרונו

Agora no me esto akodrando si eras tu o tu ermano? (Sipure Sefarad)

Nisimachi alevanto los ombros i izo un djesto komo por akodrarse i disho: (Sipure Sefarad)

Akodrate akeya ora ke te bezava yo la boka. (Kalendario de kantigas)

Akodratelo siempre antes de tomar alguna desizion i sovre todo, kuando tienes keazer kon djente ke te amostran hanefut, ma ke te keren kitar los ojos, si les viene de la mano. (Sipure Sefarad)

El rey se akodro del viejo i lo mando a bushkar ma no lo toparon, siendo ya avia murido. (Sipure Sefarad)

Djohá, komo se akodró lo kontenido de la letra de la mujer al marido, empesó a inventar repuestas a lo ke eya le avía demandado de eskrivilde al marido, (Kuentos, 1986)

te akodras lo ke te estava diziendo en kantando tu amigo? - ''Fregasela, enkáshasela, tómale las paras!'' (Sipure Sefarad)

A la mizma demanda el treser se akodro ke kuando dava sus ordenes el viejo vali siempre tenia delantre de si una kashika (Sipure Sefarad)

Eya se akodrava mizmo i de algunos platos de un zeman komo: bulgur, garvanso, yalandji yaprak; (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

ya akojieron la djente i izieron berit mila, metieron la meza, disho el moel ke el no puede komer ke tiene taanit halom (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

11970

akometer v.

הבטיח

Hida ke no konviene de azer bien kon el rasha aun ke le akomite muncho presio. (Hidot de Izopeto)

Dize el haham vos dire un mashal ake asemeja el ombre ke akomite de azer bien a su haver i en lugar de bien le aze mal. (Hidot de Izopeto)

ke ansi agora vinieron los djidios enemigos del Yeshu kon sonbaimientos i kon akometerme moneda kerian kitarme de mi ley ke esto yo muy kontente en eya i mi korason apegado kon Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12130

akompanyar v.

ליווה; הגיע לאותה רמה, השתווה בהישג

en este momento Mamo ke estava serka de la pianola, batiendo sovre la klaviatura, komo ke esta akompanyando una kantika (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12410

akontentarse v. refl.

הסכים, הגיע להסכמה; הסתפק

Aun kon todo porfiates kon mi padre i mi madre a ke non refuzaran a ti, ke ya te kontentates en todo; (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12420

akonteser v.

קרה, התרחש

dechidieron los tres ke pase uno d'eyos por la kaza suya a ver lo ke sta akontesiendo. (Djoha ke dize)

Akontesio maase en una sivdad ke avia una bivda muy rika (Hidot de Izopeto)

Ke akontesio? Ke tomates a estas oras? Dike estas yorando? (Sipure Sefarad)

i salieron a resivirlo todos sus parientes i le disheron: Ke te akontesio? (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Le disho el haham: Ke vinites? Respondio: Luz para el mundo, ansi i ansi me akontesio; (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

kuando el le kontó lo ke le akontesió, le disho el viejo: No te preokupes! Ya te vo a salvar yo! (Kuentos, 1986)

Maase akontesio en un rav ke era hasuh banim. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

en la Espanya akontesio un milagro grande por dar a saver la grandeza del Sh.Yit. i los milagros ke aze kon Israel ke nunka mos desho ni mos deshara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

maase akontesio en Roma para dar a saver las maraviyas del Sh.Yit., onde es ke avia una uzansa negra en los yevanim ke ba-avonot kada anyo matavan un djidio el dia de la paskalya de los arelim por vengansa del Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12440

akonteserse v. refl.

התרחש, ארע

Vites, sinyor rey, le disho el viejo, ke ya te akontesió i a ti de ver un gameo bolar, porké ya es posivle de ver kon la fantazía un gameo bolar (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12450

akontesimiento m.

ארוע, מאורע, מקרה, התרחשות,מעשה; ''בריחה'' במכנסים

En este akontesimiento sus padres buenos amigos i vizinos de kaza, vieron un sinyal de los sielos i dechizaron de kazarlos kuando verna el tiempo. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12570

akordo m.

הסכמה, הסכם, חוזה, התאמה

al vekil le dishe ke vo avlar kon ti i si vas de akordo, podemos ir endjuntos a Vidin i azer el trato en el lugar. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12815

akrán (t.) m.

בן גיל

Dizia ke se kazo kuando tenia 15 anyos i era kaje akrana de ham Mair, su balabay, solo ke el avia nasido por Pesah i eya en Shevo. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

12970

akseptar v.

הסכים, קיבל, נעתר, נענה

Si diskutimos por el puntiko de la yod; si no deshamos repozo al ke está meldando la Tora, i no mos kedamos kayados kuando se yerra, komo podemos akseptar todas akeyas kreyensas, ke vozotros kristianos akseptásh sin diskusiones? (Kuentos, 1986)

el padre, antes de akseptar, le demandó al mansevo: Tú keres a mi ija por su ermozura i sus buenas kalidades o pur su dota? (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13080

aksión f.

פעולה, עשיה; מניה

a la fin del torno se topó a aver merkado un buen numero de aksiones. (Kuentos, 1986)

Entre tiempos el fato ke el amigo de Rotschild avía merkado tantas aksiones izo su efeto sovre los adjentes de la Bursa, i el presio de akeyas aksiones suvió a las estreas. (Kuentos, 1986)

Los adjentes de Bursa, viéndolo al lado de Rotschild, i kreyendo ke era i el un grande finansero, le fueron propozando aksiones. (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13780

ala f.

כנף; סנפיר

kon las alas aviertas i no le aze ningun male. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

13920

alado prep.

ליד, על יד, סמוך ל-

Se bolto de la otra parte se topo al rey al lado. (Blanka Flor)

A medianoche vino un leon alado de el, lo golio i se fue. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

le dio la mano i lo asento alado; en un kuarto de ora vinieron a la sivdad de Roma (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14230

alargar v.

האריך; השהה, משך את הזמן

no kero largar palavras, mira las kartas ke me dieron i 500 gro' de moneda blanka me dieron en la mano, i ken save a kuantos arian de este modo a kitarlos del la ley de Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14400

alavado adj.

מהולל; מפורסם

Grande el Dio i alavado muncho, ke non desho su mersed kon mozotros i esto sera por aolgantar muestra alma i muestra trazeria. (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14440

alavar v.

שיבח, הילל, פאר

agora ke estash alavando tanto a los paylachos i los otros djugadores en el tsirk, no es de djusto sigun ti, ke aparte de vozos los kuatro ermanos, ke vayamos a riirmos i mozos también kon tu madre? (Sipure Sefarad)

Yako le enkomendava kavé, lo alavava por su maestría i le apropiava una komisiona mas jeneroza (Sipure Sefarad)

Los inyetos la alavavan por su maestr?a i en komiendo se chupavan los dedos. (Sipure Sefarad)

Su vava estava muy kontente i no eskapava de alavarlo kuando tornava a kaza kon el zimbil yeno. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14460

alavarse v. refl.

התרברב, התפאר

Ah! no t'alaves ke sos blanka, blanka komo el yasimin, (Kalendario de kantigas)

El uno se alavava de sus echas i el otro no kedava atrás. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14500

alay (t.) m.

קהל; כנופיה; פמליה; חבורה,להקה; גדוד; לעג, קלס; חגיגה

Komo fakto kuriozo adjuntan, ke un dia, una viejizika yendose a merkar pan, enkontro un alay de djente ke ivan detras de dos djellates i un mansevo kon las manos atadas por detras. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

14600

albadrar (1) v.

עודד, אימץ, דירבן

El padre lo kijo albadrar: Haskito, tu sos ijiko grande, no se avla ansina por el chorbadji! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15040

alda f.

צד, שולים, כנף בגד

I ande ke me asente? En las aldas de tu mana! (Sipure Sefarad)

Toma a esta kriatura en faldar de vuestra kamiza, (Blanka Flor)

Ke yevash aki el buen konde en faldar de vuestra kamiza? (Blanka Flor)

Lo entraron delantre el rey. De rudias, este vino asta el trono, bezo la alda de la djube del sultan i le diso: (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15100

aldikera f.

כיס, ארנק

No puedes dar ni un paso sin untar en la mano de estos ladrones. Lo ke parese ke te son haveres i ke sos ovligado de inchirles las aldikeras, del chiko asta el grande, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15290

alechar v.

היניק; ינק

Lo tomaron a el i lo dieron en kriadera i lo alecho; (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15440

alegrar v.

שימח

Ma ansina ize una mizva de kalsar i alegrar a una kriatura prove. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15450

alegrarse v. refl.

שמח, עָלַז

Se los mandare a mi madre ke se alegre de los ve[r]. (Blanka Flor)

En akea ora se le arrepozo su daat i alegrose su korason, kon entendiendo ke de los sielos le fueron zohe a el esto. (Sipure Noraot,1885)

I la ija de el haham el enmentado oyo i supo todo lo ke se izo i se alegro muncho a si mizma; (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15460

alegre adj.

שמח, עליז, תוסס, מאושר

El djidio tomo la bolsa, dio sus grasias i se fue alegre i kontente. (Sipure Sefarad)

I avía múzika ... kantar, bailar ... i la kaza stava muy alegre. (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15480

alegría f.

שמחה, גיל, חדווה, עליזות,ששון, צהלה

no se artavan de mirarsen kon alegria, (Sipure Sefarad)

Mira chodjum, sinti i vos ijikos miyos: en lugar de ir a este erremo de tsirk a mirar las trazeras de los paylachos, no es mijor de azer un shabat de alegría kon aroz i armi de gayna? (Sipure Sefarad)

todos dizian ke de kuando vino al poder el nuevo vali, si no párese ke trusho kon si el bolluk i la prosperidad, el kante i la alegria. (Sipure Sefarad)

Kon una palavra, era djusto de akeyas viejas por las kualas el refr?n dize: Vieja en kaza -alegr?a de la kaza. (Sipure Sefarad)

ala manyana se desperto el rav i tanto hue su alegria ke korto el taanit el i la djente de su kaza i izo a toda la sivdad ke koman i bevan a gusto i el Sh.Yit. el mostrara sus maraviyas i les dio buena avtaha (manus. Papo, Sarajevo 1840)

el mansevo se hue a kaza, asegun lo vieron el padre i la madre enpesaron abrasarlo i a bezarlo de la alegria (manus. Papo, Sarajevo 1840)

i ansi izieron, ke disheron: algo vido el rav ke sera alegria kunplida (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15755

alerumro m.

לידה

Ande kayo alerumro, ken a ken korrera azerle onor al rav? (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

Ande kayo alerumro, ken a ken korrera azerle onor al rav? (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15810

alesharse v. refl.

התרחק, נסוג, שמר מרחק מ-

Tu no nasites para mi, presto aleshate de mi. (Kalendario de kantigas)

A ke oiga a eya i non se aleshe de eya en veer sus karas, a ke non la deshe de todo asolada. (Sipure Noraot,1885)

De vista se atorno atras i se alesho de eya. (Sipure Noraot,1885)

a la mizma manera komo Danailov, tomo la pinturia en mano, se aleshó, se aserkó, yine se alesho i demando por el presio (Sipure Sefarad)

de nuevo se aserko, otruna vez se alesho i se kedo pensando. (Sipure Sefarad)

los haveres lo kedaron mirando komo se iva aleshando i endjuntos kon el, la ermoza okazion de kitar el pie del lodo i sovre todo Mamo el shashuto... (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

15920

alevantar v

הרים, הקים, העלה, זקף, הגביה, הניף; קומם, המריד; שיקם; העתיק; אסר

Yamo al vizir i le disho: ''Alvanta la tavla de aki!''. (Djoha ke dize)

De akel tiempo Mair kedo kyul, komo dizen, i mas no alevanto kavesa. (Sipure Sefarad)

bene uvene, alevanto los ojos ... vido en la pared una tsura de mujer muy endjoyada kon vestido de oro i seda (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16030

alevantarse v. refl.

קם, התרומם; קם ממיטתו; מרד, התמרד; הפסיק; (על השמש/היום:) זרח; סמר; יצא לדרך

Kon dos palavras de eya, el ya se alevanto. (Blanka Flor)

A la demanyana se alevanto ribi Meir i se fue a el bet amidrash a dizir tefila. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

si se ambezo por exempio, ke fulano se esta aprontando a alevantarse kon la famiya para la Fransia or otro lugar, iva, lo topava i azia el trato por todo el bien de su kaza; (Sipure Sefarad)

Pasaron anyos i Daniel kon la famiya se alevanto a Sofia. (Sipure Sefarad)

un dia se alevanto el arur muy demanyana i se hue onde el rey al divan estando ayi todos los grandes de reinado (manus. Papo, Sarajevo 1840)

se alevanto ... i enpeso kon boz gritando i la yamo kon este lashon de bizayon: arura, temea, retsutsa , zona nishkahat, abasha abasho i despluma esta gaina` i abasho i se metio a desplumarla (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16360

algo m.

משהו, דבר מה; מעט

Ke dada la tengo en Fransia por sien liras i algo mas, (Blanka Flor)

Haskito atino, ke tres semanas de sira, viernes la tadre venia su padre i tratenyendose kon el chorbadji, komo ke le metia algo en la mano. Despues de esto el chorbadji le dava la semanada de tres groshes, i Haskito endjunto kon su padre se tornava a kaza. (Sipure Sefarad)

El rey le rogo ke les de abrigo i algo de komer porke estavan kansos i ambiertos, adjuntando ke por el plazer está pronto de pagar lo ke les demandaría. (Sipure Sefarad)

i ansi izieron, ke disheron: algo vido el rav ke sera alegria kunplida (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16520

alguenga f.

לשון (בפה)

Eskojo la mas grande de las alguengas, ken save de ke boy de beema, ke al pezo vino 4 kilos i era kaje medio metro de largor. (Sipure Sefarad)

I esto ke es? se shasheo la vava, alguenga de fil me trushites es ke? (Sipure Sefarad)

Por el kamino se riiva entre si pensando komo lo va enkontrar la vieja en viendo esta alguenga bisharetsiz. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16550

alguja f.

מחט; סיכת קישוט

Agujika de oro'n mano i un pendon de amor lavrando. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16630

algún adj.

איזשהו

su ermana Mazal kitava algún levo komo kumbidadera or iva a las kazas de la djente komo lavandera i djudia. (Sipure Sefarad)

kedaron solo algunas menudensias, la pianola i una pinturia. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16640

alguno pron.

מישהו

Lo ke pueden azer es de asperar kuanto media ora, asta ke alguno, korriendo, va i lo aze vinir a djuzgador ke lo djuzgo. (Sipure Sefarad)

si alguno le vinía la demanyana sin akitarse de la devda de ayer, Yako alevantava el kushín de la siya ande uzava asentarse i le dizia: (Sipure Sefarad)

Eya se akodrava mizmo i de algunos platos de un zeman komo: bulgur, garvanso, yalandji yaprak; (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

16650

alhad/alhá/alhat (arab.) m.

יום ראשון

el plazer entero para chikos i para grandes era, en alhades de enverano, kuando la plasa estava serrada, de salir en araba, djunto kon las famiyas de otros arabadjis djidyos, en los dentornos de Sofia, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17900

alkansar v.

השיג, הגיע ל-; הספיק; הצליח

En este mundo tuve un dezeo ma no lo alkansi (Kalendario de kantigas)

Las paredes altas, no te alkanso,demando salvasion del mi Dio Santo. (Kalendario de kantigas)

Ay ke buena ke fue la ora ke vos alkansi (Kalendario de kantigas)

rogo en el Dio ke no me mate sin alkansarla. (Kalendario de kantigas)

Kaminando, kaminando, alkanso asta'l pazar, ke en akeya sivdad se azia en dia de lunes. (Sipure Sefarad)

i kon kushís lo alkanso, lo tomo del braso i lo trusho a la butika. (Sipure Sefarad)

Yo entrava i sal?a en esta kaza siendo amigo de Haim, su inyeto, i por esto alkansi a saver munchas kozas del pasado de esta remarkavle vieja. (Sipure Sefarad)

No alkansava el rav a demandar la koza ke ya lo azia. En korto es ke este topo gerasia en ojos de todos. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

i disho: mira senyor, ya saves komo el por alkansar tu ley i por saver ke es verdad se vino el aya a servir a Yeshu por rezgatar su alma de penas de gehinam (manus. Papo, Sarajevo 1840)

i su padre i su madre yorando noche i dia, i toda la kaza kon taanit i tefila, siendo ke mas no esperavan de alkansarlo en su lugar (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

17950

alkavo adj.

אחרון

Al kavo le dize la mujer: ''Vamos a Stanbol. Es sivdad grande. (Djoha ke dize)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18320

alma f.

נשמה, נפש

Porke yorash blanka ninya la mi alma porke yorash? (Blanka Flor)

Debasho de la kolcha esta, el alma al Dio dando. (Kalendario de kantigas)

Al mansevo se le apego su alma kon la mosa; (Sipure Noraot,1885)

Rogo ke non te venges de mi alma, porke de los sielos fue esto. (Sipure Noraot,1885)

guay de el i guay de su alma ke ansi le rogo a su mersed ke me mire algun remedio para fuirme de esta tierra i irme a Yerushalayim i komer pan i tierra i agua kon seniza (manus. Papo, Sarajevo 1840)

i disho: mira senyor, ya saves komo el por alkansar tu ley i por saver ke es verdad se vino el aya a servir a Yeshu por rezgatar su alma de penas de gehinam (manus. Papo, Sarajevo 1840)

i darso el papa sien mil desonramientos i bihlal de esto ke vamos a azer no es por matar alma h[as] v[ehalila], sino por vengar la [?] de Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18500

almaná (ebr.) f.

אלמנה

Fueron tambien i dieron besora a la mujer del shamash ke estava komo almana ke no savia del marido. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

Un dia vino almana kon su ija ande el si[nyor] rabino i le disho: ''Si tiene gusto de tomarme por djudia por el bokado de pan i paras no kero.'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18670

almena f.

שֵׁן חוֹמָה

Tres palombas van bolando i por las almenas del rey, (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18690

almendra f.

שקד; טבעת דמוית שקד

Yevo almendrikas muevas para la rezin parida. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18740

almenos/al menos adv.

לפחות, לכל הפחות, למצער

Mordu los eskuchava i se sonreiva pensando ke una yida al tsirk es komo gastar por vanidades almenos 6 frankos para sesh bilietos, ke es el gaste de la famiya para un dia entero... (Sipure Sefarad)

Mamo, ke todo el tiempo lo estava observando, le dize a Yako en djudezmo: si te demanda por el presio, arepélale almenos 300 blankos. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

18990

almorzar v.

סעד סעודת צהרים/בוקר/ערב

Si vuestro marido viene yo le dare a almorzare, (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19130

alomenos adv.

לפחות, לכל הפחות, למצער

Tyuh! - disho Danailov kon dezplazer - saves alomenos ken la merkó i ande mora? (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19700

alto adj.

גבוה, רם, נישא, מרומם, תמיר

Alto alto's komo '1 pino derecho kom'una flecha, (Blanka Flor)

Asentada 'sta Mira-i-beya en el puertal de la kaye, (Blanka Flor)

De ayi la oyo '1 su padre de altas torres de ayi arriva (Blanka Flor)

Muntanyas altas i mares ondas, yevame onde el mi kerido, (Kalendario de kantigas)

Involontariamente, a boz alta, ampeso a resitar la maksima ''Az lo ke azeras, ma pensa a su kavo'' (Sipure Sefarad)

Era una mujer alta i korpulenta i muy simp?tika. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

19850

altura f.

גובה; גבעה, תל

Oh, Dio de los sielos, patron del mundo, de las alturas, (Kalendario de kantigas)

jimnastas ke te azian detener el reflo mirando sus djugo perikolozo en las alturas (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20270

alvores m. pl.

איילת השחר, אור שחרית; מועקת ציפיה

Ke me tanya dia i noche i a la manyanika al alvor. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20320

ama/amá (t.) conj.

אך, אבל, אולם

la idea no sta mala ama, va salir el gaste de ir i vinir asta Vidin? (Sipure Sefarad)

maase en un gevir muncho i era eskarso i era moel ama tenia una mania ke si es ke avia berit mila ande kere ke fuera el ia de baldes por azerlo berit mila (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)

el moel esta espantando ama disho: por zahut dela mitsva ke vo a ir azer; el Dio me va guadrar (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)

este ya se le troko la kolor dela kara, ama, ke va azer en esto? (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20400

amado m. & adj.

אהוב

Ven kerida, ven amada, ven al bodre de la mar. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20410

amador m.

חובב, אוהב

Un sultan era muy amador de estravagansas i le plazia sintir repuestas agudas i intelijentes. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20620

amán! (t.) interj.

בקשת חנינה: רחמים!; קריאה חסרת סבלנות: הלוואי!

Aman, aman, dime ke keres, yo no me vo kon ti ni si te mueres. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20700

amaneser m.

שחר, הנץ החמה

En el kafe d'amaneser ay luzes de kolores, (Kalendario de kantigas)

Se amanseo dita perra i le enpresto su chosa para ke pariera. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20720

amaneser v.

האיר/הנץ השחר; השכים קום

otr'un poko ya va amaneser. (Djoha ke dize)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20780

amante n.

אוהב, מאהב; אהוב; ארוס; מומחה, בקיא

ansi yoran los mis ojos por ti kerida amante. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20790

amanyana/aminyana adv.

מחר

Ampesaron a naserles inyetos i inyetas i a vezes, se azia menester de dar saltikos oy ande una, amanyana ande otro, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20850

amanziarse v. refl.

ריחם, נכמרו רחמיו, חמל, התמלא חמלה

tanto yoro i esklamo asta ke se enganyo el rav i se kreo de sus avlas i se amanzeo de el (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20910

amar v.

אהב

Kisa agora el amor el me amara, (Kalendario de kantigas)

Otro te amava, yo m'enselava, el amor me armo, yo lo matava. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

20980

amargar v.

ציער, מרר

Adio, adio kerida, non kero la vida, me l'amargates tu (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21030

amargo adj.

מר, מריר; עגום; זריז, מוכשר, ערום; כינוי לקפה

La sigunda amarga komo la fiel, i la tresera boktan bok!'' (Djoha ke dize)

I la mujer primera, la ija de el haham, kedo triste i amarga de el dia de su espartir el mansevo de serka de eya. (Sipure Noraot,1885)

El berber subito se temblo, la ust(u)ra le kayo de la mano, se tapo los ojos i eksplodo en un yoro amargo, rogando al rey ke no lo mate. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21110

amargura f.

מרירות; עצב, עוגמה; מרור

A ke mire el Sh. Yit. en su afriision i su amargura, i le de grasia i mersed delantre su novio kovdisiado (Sipure Noraot,1885)

I eya, amargura a eya porke estava en su kamara sola i non avia ningun ombre; (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21200

amariyo adj.

צהוב

A la demanyana me entri a kaza. La mujer estava trezojada i amariya sidra (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21280

amasado adj.

שנלוש

te kito morena i dulse amasada kon la miel. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21340

amasar v.

לש

Amasava i amasava, la masa le kedava komo enchantada, echava mas arina i mas agua, ma la masa en lugar de arrekojerse, se le azia komo una kyolche! (Sipure Sefarad)

Ke es gips? Akeyo ke amasamos para tapar los burakos de la chinchas! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21431

amatarse v. refl.

כבה

mi fuego no se amata, (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21560

ámbar (t.) m.

מחסן, מחסן בבטן האניה

Tenia grandes ambares kon severa en diferentes portos de la Tuna i mizmo shilepes para transportar los trigos i otros sereales a la Austria i a la Djermania. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21680

ambezar v.

לימד, הורה; למד

Veni aki el mi marido vos vo ambezar un ofisio yo, (Blanka Flor)

i ayi, mi kerido ijiko, a meldar t'ambezaras. (Kalendario de kantigas)

De aki anbeze el ombre de no azer bien kon el rasha aun ke le apromete muncho presio. (Hidot de Izopeto)

I le tomaron a el melamed por embezarle ley; (Sipure Noraot,1885)

El chorbadji le ambezava los nombres de los artikolos, los presios i fin kuanto ke abashe si el mushteri se ampesa a tratar. (Sipure Sefarad)

ma ansina el padre purfiava de ambezarlo a penar i a saver el kiimet de la pará. (Sipure Sefarad)

Disho el Rav: No te vas a minhá ... a arvit?... Le respondió el karnesero: Mi padre no me ambezó nada! No me vo nunka al kal! (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21700

ambezarse v. refl.

למד

Hayrolsun! Avia a ver loke te ambezates? - le demando Yako. (Sipure Sefarad)

Me dizia tambi?n ke kuanto ke penara por ambezarsela la orasion entera, la vieja refuzava i mizmo kedava un poko ofensada, diziendole: (Sipure Sefarad)

Ansi fue ke no se izo de dies i ocho anyos ke ya se anbezo kabala(t) maasit. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21750

ambierto/ambiento adj.

רעב, מזה רעב

Esta manera azeria i el halvadji kon ti pensando ke estas ambierto. (Sipure Sefarad)

El rey le rogo ke les de abrigo i algo de komer porke estavan kansos i ambiertos, adjuntando ke por el plazer está pronto de pagar lo ke les demandaría. (Sipure Sefarad)

Oras de ikindi se torno a kaza ambierto, kanso i fatigozo. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21870

ambre f.

רעב, כפן; בולמוס, רעבון

Le dieron otro helek i se lo komio. I akeos dezdichados kedaron muertos de ambre. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

21990

ambulante adj.

נייד, נודד, נווד; רוכל

ni gozando de chikos kréditos komo lo eran los sergidjís i ambulantes, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22070

amejorar/amejorear v.

שיפר, שכלל, השביח, היטיב, טייב

La vida en los vilaetes no amijuro después de la reforma. A la kontra. La deskontentez pujava i no amenguava. (Sipure Sefarad)

Ma por dezplazer la prova no reusho, la situasion del puevlo no amijuro. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22180

amenazar v.

אִיֵּם

La madre lo gritava por esta manya i lo amenazava ke lo va mansinar al padre. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22190

amenazo m.

אִיּוּם

Kontan mizmo, ke en un paiz leshano uzavan enforkar a akeyos haraganes prononsados, ke ni el amenazo de muerte no era bastante para azerlos abokar kavesa. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22220

amenguar v.

הפחית, פיחת, המעיט, הוריד, הנמיך, דילל, החליש, השפיל; פחת, התמעט

La vida en los vilaetes no amijuro después de la reforma. A la kontra. La deskontentez pujava i no amenguava. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22410

amigo m.

חבר, רע, עמית, ידיד

A eya la desho de parto se fue a bushkar mueva amiga. (Blanka Flor)

Si vos plazia Silvana de ser vos l'amiga mia. (Blanka Flor)

Tres de la noche yo pasi kon todos mis amigos, (Kalendario de kantigas)

Yako lo saludo komo amigo viejo, le batió la espalda i le disho ke un otro mushteri, ke la tenia visto la pinturia le propozó por la mizma 500 levos. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22520

amistad/amistá f.

ידידות, רעות, חיבה

en jeneral entre yako i su djente pasavan relasiones de amistad, indemas kuando alguno reushía en un trato mas vistozo. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22550

amistozo adj.

ידידותי, לבבי; חובב

Komo tio amistozo ke era, le merkava dulsuras, lo ambezava a kortar tasmas, ke bata kon la mushta las kusturas de las charas, ke las kite del kalup, ke adjuste los pares, ke se ambeze tambien i a vender. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

22920

amor m. (Sal.)/f. (Izm./Ist.)

אהבה,חיבה; אהוב

Agujika de oro'n mano i un pendon de amor lavrando. (Blanka Flor)

Un padre ke me a kriado de amores me mantenia, (Blanka Flor)

ke por salvar a su amor se echo eya a la tormenta. (Blanka Flor)

De edad de kinze anyos empesi azer l'amor, (Kalendario de kantigas)

Kon dodje mansevikos, adelantre el mi amor. (Kalendario de kantigas)

En akea ora, komo sentir el haham padre de la novia, se tomo muncho saar, ke non keria por deskuvrir su makula; Ma en su oir la amor muncha de el mansevo kon su ija, atorgo a sus palavras, (Sipure Noraot,1885)

En lo ke estava el mansevo kon la muchacha en la kaza del rav ataron amor los dos fin ke dieronse palavra

les disho el rav a todos: agora ?? ke vozotros vos kerersh vengar de mi para morde estos mamzerim i por su amor, agora vos amostrare vuestra falsia ke no topesh lugar onde fuir (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23150

amostrar v.

הראה; הוכיח

Haskito disho ke le amostro las sinko paras i le demando ke se las de de halva. (Sipure Sefarad)

kon las paras muestras los paylachos van a komer gaynas i a mozos mos van a amostrar las trazeras! (Sipure Sefarad)

le disho: Amóstrame komo un gameo puede bolar! Si no, te vo azer kortar la kavesa! Te do tiempo una semana! (Kuentos, 1986)

En lugar de repuesta Haim kito la alguenga del papel i kon dos manos la amostro estirada por el boy entero. (Sipure Sefarad)

i les amostro la plata i meldaron las kartas, estonses se ensanyo el rey i kon grande ravia mando a yamar los negidim dela sivdad i a los grandes i vinieron a la djustisia todos (manus. Papo, Sarajevo 1840)

ke a todo lugar ke vas ke te governen kon moneda i mazon; i 500 gro' te damos, i si tu korason lo tienes temerozo i apegado kon el Sh.Yit. enel djudesmo el Dio te amostre kamino bueno i onde ke iras prosperaras (manus. Papo, Sarajevo 1840)

dos mezes antes eskrives una karta para el kon shaliah neemani el en el punto ya viene i el amostrara su vengansa de estos reshaim kon poder del Sh.Yit.siendo ya se dio gemar por el echo en los sielos (manus. Papo, Sarajevo 1840)

les disho el rav a todos: agora ?? ke vozotros vos kerersh vengar de mi para morde estos mamzerim i por su amor, agora vos amostrare vuestra falsia ke no topesh lugar onde fuir (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

23170

amostrarse v. refl.

הופיע, הראה עצמו;העמיד פנים

La ija, viendo ke el mansevo era ermozo i jantil, se amostró despuesta a tomarlo, (Kuentos, 1986)

Haim se amostro un buen balabay. El savia kitar el ojo de lo ke merkava, todo fresko i lo muhar del kunducho i la karne. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24100

anchear v.

הרחיב, הגביר

Kon el kontado ke va tomar kere anchear el echo. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24150

ancho adj.

רחב; נח לבריות

Para poder avlar mas en ancho i no estar sovre dos pies enmedio de la kaye, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24430

andar v.

הלך, צעד, פסע, התהלך; עשה בלהט

Andavos la mi nuera a parir ande vuestra madre. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24500

ande/andi adv.

איפה, היכן? לאן?; אצל

Un dia el vizino entro ande Djoha, (Djoha ke dize)

Ya se parte la linda Dina se va par' ande '1 su sinyor. (Blanka Flor)

Por abasho, por arriva, debasho la ventana ande moro yo. (Kalendario de kantigas)

A la demanda ke bushka, el djidio disho ke kere entrar ande el rey por una kestion de su propio interes. (Sipure Sefarad)

I ke me mates, mas no vo pizar por ande este maytapchi! (Sipure Sefarad)

i se akavidava mucho de azer kavod a ribi Meir en lo ke pozava ande eyos. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

el behor de la famiya lo avia dado por chirak ande un tenekedjí konosido, (Sipure Sefarad)

Pasó un mes, dos, no ay dinguna repuesta. Se fue la mujer a kesharse ande Djohá. (Kuentos, 1986)

kada nada se va a Bukuresht i a Viena ande tenia kantoras. (Sipure Sefarad)

E komo? - le dize Rahelu -ande kedo el echerio de oy, ande kedaron las ganansias de Kamondo? (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24600

andjélo /ánjel/ándjel/ándjeli/ándjel

מלאך

Ken la viya la yorava, de ver a este andjel murir (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

24910

aneya/aneyas pron.

לה, אליה/להן, אליהן

I aneya sinyora i kon el kozinero. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25160

angro (fr.) adv.

בסיטונאות

entre esta djente partikularmente se azia remarkar Mamo el shashuto, ke se avia espesializado en echos ''angro''. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25290

angustia f.

תוגה, צער, יגון, עצב, דאבה; מחנק; גועל, דחייה, רצון להקיא; בוז

de ver ver el dito ke se toparon en grande tsaar ke a la manyana tenia de ser la angustia, en akeya ora yamo el rav ribi Yosef Shraga z''l a el karselero i le rogo mucho kon darle dukados i le disho: yamame aki el shamash ke le kero dezir una palavra (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25300

angustiado adj.

עצוב, כאוב, נוגה; חרד;דחוי, בזוי, נקלה

Angustiado ke estava de los pasajes del dia i para esvachearse un poko, se disho entre si: (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25370

aní (ebr.) m. & adj.

עני, דל, רש, דלפון;רעב ללחם

Ya se izo de teres anyos lo enpeso a meldar, diziendo: no abasta ke tiene de ser ani i no tambien ke no sepa meldar. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25510

animal m.

חיה; אדם חסר מצפון

La mujer ke tenia medio kuerpo kon forma de animal (Sipure Noraot, 1885)

los ijikos admiravan las atraksiones del tsirk ande en interval de dos oras vían diferentes animales dresados (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25590

ánimo m.

עוז, אומץ

ansi es ke ya mos kitaron el kuero sin tener animo de pipitear! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25700

aniyim (ebr.) m. pl.

עניים

i hue la sivdad rebuelta kon muncho yoro i taanit tsibur i tefila i tsedaka a los aniyim, tanto ombre i mujeres i famiya: komo se va a deperder una djoya del mundo ke su par no avia (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25740

aniyo m.

טבעת

I el padre kon el ijo komo la piedra en el aniyo. (Blanka Flor)

Me espanto no le kaygan, no le kaygan los aniyos. (Kalendario de kantigas)

Dame a mi tu aniyo, ke tu nombre kavakado en el, i tu talet i tu livro de tefila. (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25900

anoche adv.

אמש, הלילה שעבר

No ay dubio ke anoche te afitaria alguna kavesa de kavra en lugar de kavesika de kodrero! (Sipure Sefarad)

Anoche estuvites noche entera riendo kon mi, i agora te vino la verguenya kon mi? (Kuentos de Yerushalayim, 1923)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

25960

anojarse (port.) v. refl.

התרגז, התכעס; נעלב

Eya me se anojo! i no solo esto: Si otra vez me vienes a estas oras - dize - te vo deshar afuera en la kaye! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26160

anshugar m.

נדוניה

'Este si[nyor] Yihya tiene sesh ijas de kazar. Ken kere tomar de eyas, i yo le ago anshugar i le do terezientos duros de kontante.'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26170

ansí adv.

כך, ככה

Dama, ansi es dever! dama, ansi es razon! (Kalendario de kantigas)

Ansi diziendo se serro los ojos i por su grande satisfaksion paso del un kenar al otro a la papasiega. (Sipure Sefarad)

Le disho el haham: Ke vinites? Respondio: Luz para el mundo, ansi i ansi me akontesio; (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Les disho a eyos: Ansi i ansi paso la koza. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

ansi es, ke a sus kuestas estavan siete krios, mujer, padre i madre viejos i una ermana ke avia kedado sin kazar. (Sipure Sefarad)

ansi es ke ya mos kitaron el kuero sin tener animo de pipitear! (Sipure Sefarad)

i le dio la paga 2 tantos i le pago el zahmet i ansi fue aziendo unos kuantos dias (manus. Papo, Sarajevo 1840)

ke ansi agora vinieron los djidios enemigos del Yeshu kon sonbaimientos i kon akometerme moneda kerian kitarme de mi ley ke esto yo muy kontente en eya i mi korason apegado kon Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26190

ansia f.

צער, סבל, ענות; דאגה, חרדה; קמצנות, אהבת בצע

Durme durme, kerido ijiko, durme sin ansia i dolor. (Kalendario de kantigas)

Durme durme ermoza donzeya, durme durme sin ansia i dolor. (Kalendario de kantigas)

Porke el korason de su padre i su madre estava yeno de ansia i suspiro. (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26290

ansina/ansine/ansín adv.

כך, ככה

I tu, aze i tu un top de oro ansina, se va riyir tu mujer!!'' (Djoha ke dize)

Torno ande los dos, les disho: ''Ansina i ansina!'' (Djoha ke dize)

No es ke el prove era bovo, o ke nada no le vinia de la mano, ma ansina kombinava, ke ''oro tokava, lodo se le azia'' persona sin kismet en la vida! El riko lo keria muncho i lo protejava. (Sipure Sefarad)

El padre lo kijo albadrar: Haskito, tu sos ijiko grande, no se avla ansina por el chorbadji! (Sipure Sefarad)

ma ansina el padre purfiava de ambezarlo a penar i a saver el kiimet de la pará. (Sipure Sefarad)

si es ansina kale aprofitado antes ke mos meta pie la konkorensia, le disho Yako. (Sipure Sefarad)

si me la tornas, yo te pago por eya 415 levos i ansina te ganas sin sudar 200 levos enteros, le diso Yako, vaday ke i a mi me revienen 100 levos de komisiona; ke dizes, buena propozision no? (Sipure Sefarad)

Kijo, no kijo, eya aboko la kavesa, ke ansina era la regla en akel zeman de ovedeser a sus parientes i para Laglaomer azieron boda. (Sipure Sefarad)

Kon el tiempo i a las ijas les sali? el mazal ansina ke los viejos kedaron solos. (Sipure Sefarad)

Ansina es, me dishe entre mi, agora veras de ke palo se aze la kuchara! (Sipure Sefarad)

I ansina la noche entera, yo batiendo i eya temblando de sar, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26380

antarí/antirí (t.) m.

גלימת גבר ואשה חסרת שרוולים; כתונת לילה גברית

Fue el moso i le merko djube i anteri. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26530

antes adv.

קודם, פעם, לפני כן

Akel Haimiko ke lo savias tu chiko - un pishpireto, se fue a la Amerika antes tres anyos, (Sipure Sefarad)

porke ya savia ke tadre o temprano, vo tornar a mi ufisio -del puevlo sali i un dia tornaría a ser lo ke era antes. (Sipure Sefarad)

ya manka por el echo 3 dias i era min'hag ke lo traiyan 3 dias antes i le davan a komer i a bever por engodrarlo i le davan libertad ke demandara loke kere le azian (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26540

antes prep.

לפני, קודם

avras de saver ke ize la konosensia kon el vekil de la kaza ke apartenia a Rafael Aftalion, un rikinión de Vidin, ke murió antes tres anyos (Sipure Sefarad)

la bivda, i eya murió antes pokos mezes. (Sipure Sefarad)

a vezes, antes de tomar alguna dechizion mas importante, komo ke se abokava para golerla. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

26970

antiyer/antiayer adv.

שלשום

Te kontare - dize Bohor, -Antiyer me estava muriendo de la dolor de un diente. No uvo remedio, kalió ke me vaya ande Memed el berberiko. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27290

anvelop (fr.) f.

מעטפת מכתבים

Si lo keres aprevar, toma el kontrato de kaza o alguna eskritura otra, mételo en un anvelop i dízile ke te lo melde, ke ya te vino repuesta de tu marido.'' (Kuentos, 1986)

Tomó un anvelop i el adereso lo izo kon puntos mas godros. ''E,'' le disho, ''va, mete un pul i échala a la posta!'' (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27340

anyadir/anyader v.

הוסיף, חיבר

I ansi era andan i engrandesien i enyadien de dia en dia, asta ke ayego a Gemara; (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27410

anyo m.

שנה

Anda por paz, ma kon tenay ke non te detadres mas de un anyo (Sipure Noraot,1885)

Danailov se aserko por ver si la pinturia yevava firma i el anyo en el kual fue echa, después se alesho i la kedo mirando kon los ojos medio serrados, (Sipure Sefarad)

Paso kuanto un anyo. Los haberes ke vinian de este vilaet eran mas de buenos. (Sipure Sefarad)

Al anyo, los parientes se fueron a Samakov porke Dona ya avia entrado en el mez i iva ser primiriza. (Sipure Sefarad)

asta ke los ermanos se lo avinieron de tom?rselos a los viejos en sus kazas un anyo Persiado i uno Daniel. (Sipure Sefarad)

i lo tenian por hen esto kada anyo kon goral a ken le kaiya el mazal i no pudieron de baldar esta gezera kon moneda de ninguna manera (manus. Papo, Sarajevo 1840)

un anyo echaron goral i kayo el goral al ijo del rav de la sivdad, i era mansevo regalado de su padre yeno de Ley i mitsvot i hasid i kumplido en todo, i pertenesia a kunplir el lugar de su padre (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27610

aogar v.

חנק; הטביע

Esto asemeja al mashal de el raton ke keria pasar el rio i la intesion dela rana era de aogarlo (Hidot de Izopeto)

I su mahashava era de aogarlo entrando en las aguas. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27660

aolgantar v.

הניח, נתן מנוחה

Grande el Dio i alavado muncho, ke non desho su mersed kon mozotros i esto sera por aolgantar muestra alma i muestra trazeria. (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27930

apanyar v.

תפס, אחז, החזיק, לפת; חטף;כינס, אסף; תיקן

A la mar yo me vo echar un peshkado vo panar, (Kalendario de kantigas)

Haskito kon ravia apanyo la furajka i yorando se torno a kaza. (Sipure Sefarad)

lo apanyo del braso i lo trusho a la butika. El kazalino kedo en las demandas, ma el chorbadji le batio la espalda i lo mando ke se vaya diziendole, ke el ijiko se trublo porke dainda es adjami. (Sipure Sefarad)

Bre negra mujer, no savesh dar kontentez, i ke keriash, ke los deshara ir a los mushteris ande los ijos de Yosefachi eske? i yo ke kedara a apanyar moshkas? El Dio es grande, ya me pagaran. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

27980

aparado adj.

מוצג, ניצב; מבליט חזהו

Kuando avrieron las puertas del ehal, kon las lagrimas en los ojos i aparada en la zará, la mujer ampeso a rogar: Dio piadozo! aze ansina, ke a mi Yomtov la dolor ke le pase i la unflasion ke le kede! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28010

aparar v.

הציג, הראה בפומבי; חידד (עפרון)

Un dia, delantre del palasio se apara un djidio endjuntos kon un hamal ke stava enkargado kon dos tinajas. (Sipure Sefarad)

atalde las manos i los pies i deshaldo ayi, i aparavos sovre los arvoles, i mira ke va ser de el: (Kuentos de Yerushalayim, 1923)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28030

apararse v. refl.

התייצב, ניצב מול, הופיע, הראה עצמו במקום גבוה, ניצב בחלון, נשען על אדן החלון

Eya se aparo delantre de los djellates i les disho: Daleldemolo a este luzio mansevo yeno de fuersas. (Sipure Sefarad)

Pishin se fue ande el grande de la yeshiva, i se aparo delantre de el. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28110

aparejar /aparijar v.

הכין, ערך, התקין

En akea ora trusheron a la novia en kaza ke aparejo el novio; (Sipure Noraot,1885)

Le aparejo a el vianda para el kamino, (Sipure Noraot,1885)

El mandradji aparejo la meza i los kombido ke koman lo ke el Dio emprezento. (Sipure Sefarad)

ya se enpeso aparejar muncho i bueno, ama no estan deshando mitsva atras ke no estan aziendo. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28480

apartar v.

הפריש, הבדיל, שמר בצד, הקדיש; הפריד, הבחין; ניתק, הרחיק; גישש באפילה; חסך

El me izo asentar i me demando kual era el diente hazino. Yo ke estava ni enbasho ni enalto de las dolores a tanto me ensatani, ke le dishe: Ke berber achileado sos si no puedes apartar de un diente hazino a un diente sano! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28520

apartarse v. refl.

הבדיל עצמו, התפלג, נפרד, נבדל; התבדל; התגרש

I kuando bushko por apartarse de eya, travo en el kon diziendo: (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28540

aparte adv.

לחוד, בנבדל, בנפרד

Sikomo era nombrado por su buen trato, aparte de los yerlis, (Sipure Sefarad)

agora ke estash alavando tanto a los paylachos i los otros djugadores en el tsirk, no es de djusto sigun ti, ke aparte de vozos los kuatro ermanos, ke vayamos a riirmos i mozos también kon tu madre? (Sipure Sefarad)

Le disho el karnesero: Bueno!, i kuando vino la ora de azer kidushín, lo tomó aparte al ijo i le kontó la estoria, (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28610

apartener/apartenir v.

היה שייך ל-, השתייך, נמנה עם

avras de saver ke ize la konosensia kon el vekil de la kaza ke apartenia a Rafael Aftalion, un rikinión de Vidin, ke murió antes tres anyos. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

28940

apegado adj.

דבוק, קשור

ke a todo lugar ke vas ke te governen kon moneda i mazon; i 500 gro' te damos, i si tu korason lo tienes temerozo i apegado kon el Sh.Yit. enel djudesmo el Dio te amostre kamino bueno i onde ke iras prosperaras (manus. Papo, Sarajevo 1840)

ke ansi agora vinieron los djidios enemigos del Yeshu kon sonbaimientos i kon akometerme moneda kerian kitarme de mi ley ke esto yo muy kontente en eya i mi korason apegado kon Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)

ke mi korason esta kunplido i apegado kon el Dio i verdadero i [kero] murir kon shema Israel (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29090

apegarse v. refl.

נדבק; דבק ב-, נקשר ל-; נדבק (שאריות אוכל לסיר)

Al mansevo se le apego su alma kon la mosa; (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29180

apena/apenas adv.

בקושי, כמעט שלא, זה אך

le disho ke Bucha esta kon shasheos i apenas si esta podiendo salir de kaza, (Sipure Sefarad)

Las charikas chikas, kon la ganansia, valian 4 groshes, yo se las di por tres, ganando apenas trenta paras. (Sipure Sefarad)

i komo la preva, Perla su mujer, le paria kada dos anyos i el grande de la mishpaha apenas avia kumplido minyan. (Sipure Sefarad)

Los musafires entraron. Apenas alkansaron a dar dos pasos ke el perro de la mandra se metió a ladrar dezesperadamente. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29470

apetite/apetito/apetit m.

תאבון, חשק, התאווּת; כשרון, נטיה; יֵצֶר

La psa Donu, kon todo ke ya avia pasado de los 85, komo buena nekochera ke era, les azia todos los apetites de los inyetos. (Sipure Sefarad)

por desert les azia hamin dulse, lup, fideyos kon leche; de las kozas de masa: filadonia, chikur, miinas, borekitas de merendjena, kizadikas de vishna i otros apetites. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29580

apiadar v.

נחלץ לעזרה, סייע ל-, עזר ל-

Kuanto mas vos arroga el rasha no kreesh en el porke apiadar a el rasha es danyo para el mundo. (Hidot de Izopeto)

Hida ke no es razon de apiadar sovre el rasha. (Hidot de Izopeto)

Apiadar sovre el rasha es ahzariyut para el tsadik. (Hidot de Izopeto)

Kon esto bushko de ti a ke te apiades de mi i ke afirmes esta misva; (Sipure Noraot,1885)

Si save meldar se apiadan de el i lo meten por haham i se mantiene. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

le disho el rav por la findriz: ke azes mi ijo? no yores i no tomes sar, el Dio ke apiadara i tus lagrimas no seran en baldes (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

29590

apiadarse v. refl.

חמל, ריחם

Se apiado sovre el i lo tomo i lo enbrujo kon su vistido i lo yevo a kaza asta ke se arrekaento. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30280

aporey adv.

לשווא, באופן מבוזבז

No sea ke sos la dunya gyuzeli or ija de Partam pasha! Mair es de famiya rika i no es de echar aporayaמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30650

apozar v.

שם, קבע, הציב, הניח; נח, קבע מקומו, ישב, התישב; עצר, עיכב; עצר את ההתקדמות; שאב, שאב מים מהבור

Komo el pasharo ke bola, apoza d'en flor en flor, (Kalendario de kantigas)

'Parese ke es rasha komo el ande kere apozar en su kaza. Deshaldo ke se veyga'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

30850

aprekantar v.

כישף, אמר לחש; הפתיע,הדהים; העריך

lo yamaremos a Morducho ke lo apregante, puede ser le pasa. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31070

aprestar v.

הועיל, היה לתועלת

Mozos los viejos, no aprestamos mas para nada! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31200

apretado adj.

לחוץ, דחוק, הדוק, מהודק; קמצן, קפוץ יד; ביישן, נחבא אל הכלים

I arrefuzaron en el muncho, ma non pudieron kon el i fueron apretados por deskuvrir a el la verdad; (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31340

apretarse v. refl.

נלחץ, כפה על עצמו מחסור והנזרות; התנסה בלחץ ומצוקה

en momentos kom'a estos a Mordu se le apretava el korason pensando komo azer para enreziar un poko esta kazika kedada del tiempo del turko, i en realidad tres tantos mas vieja de el mizmo... (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31420

aprevar v.

העמיד בנסיון; ניסה

Un dia, pensando sovre la dezventura de su ermano, al riko le vino la idea de aprevar a ver si en verdad su ermano era inkapache, or ke la suerte lo persigia. (Sipure Sefarad)

Un dia, keriendolo aprevar asta ande le va la sevara, el tio lo mando and'el arnaut de enfrente, ke le merke por sinko paras de halva. (Sipure Sefarad)

kuando la insistensia de las kriaturas se izo tema de kada dia Mordu aprevo a dezganarlos kon el ayudo de la aritmétika. (Sipure Sefarad)

Si lo keres aprevar, toma el kontrato de kaza o alguna eskritura otra, mételo en un anvelop i dízile ke te lo melde, ke ya te vino repuesta de tu marido.'' (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31430

aprezado adj. & m.

אסור, אסיר, שבוי

i desharon ayi las kadenas; i los otros ke estavan aprezados ayi vieron todo el echo i se enkantaron i no pudieron avlar (manus. Papo, Sarajevo 1840)

luego se eskrivio un ferman sovre esto kon firma de el rey i los grandes por ke los kiten de sus kazas i ke los aprezen en la karsel mal aprezados kon kadenas sin darles ni pan ni agua (manus. Papo, Sarajevo 1840)

hue el si[nyor] ala karsel i lo vido al mansevo mal aprezado, yorando sus ojos komo huentes (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31450

aprezar v.

אסר, כלא

luego se eskrivio un ferman sovre esto kon firma de el rey i los grandes por ke los kiten de sus kazas i ke los aprezen en la karsel mal aprezados kon kadenas sin darles ni pan ni agua (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31530

aprimir v.

דיכא, עינה; כפה, הכריח; השפיל, העליב

Ma esta vez sos muhrah por baldar tu veluntad i por aprimir a tu yeser kede por afirmar la misva. (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31580

aprofitar v.

הפיק תועלת

si es ansina kale aprofitado antes ke mos meta pie la konkorensia, le disho Yako. (Sipure Sefarad)

Yako era persona plaziente i zevzek, ma buen shpekulant, ke en sus dares i averes kon los eskidjís savia aprofitar siempre deshando para si la parte del león. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31680

aprometer v.

הבטיח; הציע

No konviene ke le agan bien al rasha aun ke apromete paga muncha. (Hidot de Izopeto)

De aki anbeze el ombre de no azer bien kon el rasha aun ke le apromete muncho presio. (Hidot de Izopeto)

Ansi se aklaro, ke el vezir i algunos pashas deskontentes de los postos ke okupavan, le aprometieron una grande suma de paras i el titolo de bey por ke lo degoye mientres ke lo estaria arrapando. (Sipure Sefarad)

Yo tengo un sako de muezes i vos aprometo, ke asta ke eskapa de komerselas, yo, a poder de avlarle i darle buenos konsejos, lo vo azer un mansevo penador, bueno para si i para la djente. (Sipure Sefarad)

Si le dize ''i esto es posivle'', deve de inchirle las dos tinajas kon dukados; si dize ke lo ke kont? ''es imposivle'' arishka de pasar solo kon la bolsa ke tuvo aprometido. (Sipure Sefarad)

si el dezventurado se metia a esplikar loke le afito, aprometiendo de tornar las paras kon su demaziado, Yako le respondía kon despresio: (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31710

aprometido m.

מאורש

La topada del djidio le plazio al rey i el se konvensio, ke en verdad merese la bolsa aprometida. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31730

aprontar v.

הכין, עיבד; ערך (שולחן), סידר, ארגן; ערך/סידר משהו במהירות

este savia aprontar kon muncho gusto i kon modos i maneras de mezes. (Sipure Sefarad)

la vieja i Perla se okupavan de la kaza, aprontavan el chay para el dezayuno de la famiya i gizavan lo ke el Dio emprezento. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31740

aprontarse v. refl.

התכונן, הכין עצמו,היה מוכן ל-

Sikomo estava de buena umor, se apronto para kontarle al berber el paso kon el viejo. (Sipure Sefarad)

si se ambezo por exempio, ke fulano se esta aprontando a alevantarse kon la famiya para la Fransia or otro lugar, iva, lo topava i azia el trato por todo el bien de su kaza; (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31770

apropiado adj.

מתאים, הולם; מיועד

El komando del rey se reincho i después de tiempo kada uno de los pashas se asento a governar en el vilaet ke le fue apropiado. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31790

apropiado adv.

בכוונה, במתכוון

no teniendo ufisio apropiado komo los shastres, berberes, tenekedjís i otros, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31800

apropiar v.

תאם, התאים, סיגל; הכין בכוונה; החליט

Yako le enkomendava kavé, lo alavava por su maestría i le apropiava una komisiona mas jeneroza (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

31900

aprovechar v.

הפיק תועלת, ניצל; הועיל, היה לתועלת, סייע

I mas, kefi a la ley, non aprovecha por mujer. (Sipure Noraot,1885)

un dia se hue onde el rav dela sivdad i se le echo a sus pies i yoro i se aharvo i se arrasto en basho diziendo: guay de el aya komo desho su ley santa ke se dio en Sinay i komo se hue a servir ley falsa ke no aprovecha i sus echos todos tuertos (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32320

arabá (t.) f.

עגלה, מרכבה; תכולת עגלה

lo puede pizar alguna araba, lo puede es.hamachar el tren en manevra (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32370

arabadjí (t.)

עגלון, רכב, בעל עגלה

el plazer entero para chikos i para grandes era, en alhades de enverano, kuando la plasa estava serrada, de salir en araba, djunto kon las famiyas de otros arabadjis djidyos, en los dentornos de Sofia, (Sipure Sefarad)

la kazika la avia fraguado su papú, también arabadji i era una kazika en lenyo i kirpich kon tres kamaretikas i kuzina. (Sipure Sefarad)

Mordu el arabadji morava en Dortbunar, en el golfo de la provaya de Sofía (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32420

árabo m. & adj.

ערבי; ערבית

Un día pasó al lado de mi botika un arabo kon una muchacha djudía, ke tinía la kara tapada; disho ke la kere vender i la metió en vendida.... (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

32590

araíz adv.

עד השורש

Por detras, araiz al bel, se metia algo komo un kushiniko ke se lo atava kon dos chikures por delantre, lo yamava ''el turnel''. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33210

arel (ebr.) m. [pl.: arelim]

ערל, גוי, נוכרי

maase akontesio en Roma para dar a saver las maraviyas del Sh.Yit., onde es ke avia una uzansa negra en los yevanim ke ba-avonot kada anyo matavan un djidio el dia de la paskalya de los arelim por vengansa del Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33220

arena f.

חול; אבן בכליות; זירה

La agua pasa, l'arena keda, (Kalendario de kantigas)

Entre la mar i la arena mos kresio un arvol de kanela. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33390

arepelar (port.) v.

השיג בערמה, השיג בלי תשלום; ניצל מישהו, חי על חשבון מישהו, סחט, עשק

Mamo, ke todo el tiempo lo estava observando, le dize a Yako en djudezmo: si te demanda por el presio, arepélale almenos 300 blankos. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33620

arina f.

קמח

A la manyana, tomo de la papelera el kantidad de arina ke se le azia de menester i ampeso a tomar la masa. (Sipure Sefarad)

La vieja kede enkantada: Adio, Liza! Ven ke veas ke kilipur de arina me merko tu Haim! Este boy de mujer ya me ize, ainda esto por ver esta maraviya! (Sipure Sefarad)

Liza ke mira la papelera, ke ke vea! Bati? las dos manos i entre las rizas le disho: Vava, eya tomo la papelera de gips en lugar de arina! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

33750

aritmétika f.

חשבון, אריתמטיקה

kuando la insistensia de las kriaturas se izo tema de kada dia Mordu aprevo a dezganarlos kon el ayudo de la aritmétika. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34010

arko/arkol m.

קשת (בענן), קשת (נשק), קשת (כינור); קימור, ארקדה; קולב

los tuyos tiravan flecha los del rey tiravan arko. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34080

arma f.

נשק; שלט אצולה

Deshme armas i kavayos i vestido de ombre varon. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34100

armado adj.

חמוש, מצוייד

de navios por la mar, de djente armada por la tierra. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34150

armar v.

חימש, צייד; טען את הנשק; ביצר

I si no m'e lo traigan, yo armare una grande gerra (Blanka Flor)

Armo velas i echo gancho i para Fransia la yevaron. (Blanka Flor)

Otro te amava, yo m'enselava, el amor me armo, yo lo matava. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34240

armi m.

צלי בבצל; תבשיל עגבניות באורז

Mira chodjum, sinti i vos ijikos miyos: en lugar de ir a este erremo de tsirk a mirar las trazeras de los paylachos, no es mijor de azer un shabat de alegría kon aroz i armi de gayna? (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34380

arnaút (t.) adj. & m.

אלבני, כינוי לאדם בעל שער פרא

Un dia, keriendolo aprevar asta ande le va la sevara, el tio lo mando and'el arnaut de enfrente, ke le merke por sinko paras de halva. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34680

arrankar v.

עקר, עקר מן השורש; קטף, תלש בכח, קרע, שבר

A media noche vino un leon, mauyo, echo los dientes i le arranko una kostiya de el lugar, i se la komio. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34860

arrapar v.

גילח, סיפר (תספורת); שעמם

Ansi se aklaro, ke el vezir i algunos pashas deskontentes de los postos ke okupavan, le aprometieron una grande suma de paras i el titolo de bey por ke lo degoye mientres ke lo estaria arrapando. (Sipure Sefarad)

Un dia, komo de uzo, vino el berber para arraparlo. (Sipure Sefarad)

'Toma a Yihya i yevalo al banyo i arrapalo i vistele estas ropas.'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

34995

arrasgarse v. refl.

נקרע; קרע לעצמו

Se fue por tornarse a su kaza, i era el kamino entero esklamando i arrasgandose sus vestidos, i seniza sovre su kavesa; (Kuentos de Yerushalayim, 1923)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35230

arrastar (port.) v.

גרר, סחב, סחף, משך אחריו; נשרך, נהג בעצלתים; החריב, הרס

Si keres estar sano ke estas arastando por los panaires leshos de tu kaza (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35300

arrastarse (port.) v. refl.

זחל, התרפס, השתרך, הלך בכבדות, נסחב, נגרר

un dia se hue onde el rav dela sivdad i se le echo a sus pies i yoro i se aharvo i se arrasto en basho diziendo: guay de el aya komo desho su ley santa ke se dio en Sinay i komo se hue a servir ley falsa ke no aprovecha i sus echos todos tuertos (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35390

arraviarse v. refl.

התרגז; לא עמד בדיבורו; העמיד פני כועס כדי להשתמט מחובה; נדהם מכל דבר; ייסר, הוכיח;היהמסוכסך עם

Torno i les demando otro helek porke so mas huerte ke vozotros i el ke no se kontenta me arravio kon el i lo mato. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

35630

arrebivirse v. refl.

קם לתחיה; שמח; התגבר על ביישנותו

Otro [konto], ke un ombre se arrebivio kuarenta dias despues de la muerte; (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

36160

arregalar v.

פינק, הנעים, גרם הנאה, ליטף; גילה חיבה לבן משפחה; נתן מתנה

agora el, si kere eskapar de aki, ke no goste nada, i kuando le dize mi marido ke kale ke lo arregale, mire ke no tome nada (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

36320

arreinchirse v. refl.

התמלא

El komando del rey se reincho i después de tiempo kada uno de los pashas se asento a governar en el vilaet ke le fue apropiado. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

36430

arrekavdar v.

גבה, גבה מיסים, גבה חוב;קיבל בחזרה

A la ora de su muerte, el mos desho de sava ke tengamos kudio de arrekavdar este emprestimo, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

36490

arrekemar v.

שרף; עינה, הקניט

Porke el solo siendo rekaenta a la tierra i la rekema i la seka kuanto mas si se kaza i endjentra ijos i ijas ke sierto ke ateman el mundo. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

36560

arrekojer v.

אסף, כינס, ריכז, קיבץ, קבץ, צבר, ליקט; הקהיל; הלביש, כיסה; מיזגאוויר החדר; נתקף התכווצויות בפה

Agora, disho el berber, todos estan arrekojidos ande'l vezir asperando ke les trayga la kavesa de vuestra maestad. (Sipure Sefarad)

Djustamente esto es lo ke azia arrekojer djente detras de la prosesion, (Sipure Sefarad)

Entonses su ermano entendio, ke no es en baldes lo ke dizen ''Ke korres, kuando no te korre!'', arrekojo la bolsa i de akel dia le apropio una semanada para ke se pueda mantener. (Sipure Sefarad)

Haskito kito del djamlik la makara, se la dio al kazalino i arrekojo las 30 paras, ke este era su presio. (Sipure Sefarad)

kuando azia luvia, las mujeres metían tendjeres para arrekojer la agua no sea se empapen las chergas del dyusheme (Sipure Sefarad)

Yako achetó el presio, arrekojó la moneda, le batió la espalda del mansevo i aziendole reveranses lo mando kon la pinturia (Sipure Sefarad)

Todo lo ke puedo azer yo es de arrekojervos la suma nesesaria para pagarvos el viaje i la estada de algunos días en Londra (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

36680

arrekojerse v. refl.

הצטבר; התלבש; הלך הביתה; התחתן; נאסף

despues de arekojerse a la oda, Israel el tanteladji sintio fuertes empujos. (Sipure Sefarad)

Amasava i amasava, la masa le kedava komo enchantada, echava mas arina i mas agua, ma la masa en lugar de arrekojerse, se le azia komo una kyolche! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

36890

arrelumbrar/se v./v.refl.

האיר, הבהיר, זהר, קרן; שפך אור; הואר; שימח

En esto sta viendo ke le sta arelumbrando koza d'en basho. (Djoha ke dize)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

37170

arremendar v.

תיקן, הטליא, איחה; בסיפור: השלמת פרטים לעשותו יפה ואמין

A los 70 anyos ainda estava kon sus dientes, aremendava sin entojos, lavava sus kozikas i navegava kon los krios. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

37610

arrepozarse v. refl.

נח, התרגע

En akea ora se le arrepozo su daat i alegrose su korason, kon entendiendo ke de los sielos le fueron zohe a el esto. (Sipure Noraot,1885)

Ke te paresio, ke yo no se nada! - disho el - arrepozate i kontame kon kalma todo lo ke saves sovre la echa ke estavas por azer! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

37780

arreselar v.

חשש, חשד, נרתע מפעולה

Sikomo se aserkavan las vakansas, eya se arreselava no sea ke la kriatura ampese a azer dia i vida en el porto (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

37810

arresentado adj.

מסודר, ערוך, מאורגן; מיושב, שקול, מתון; מסודר היטב במקצוע, שחייו יציבים מסודרים; דייקן; ללא רבב

su kaza, kontan, ke es un verdadero palasio arresentado kon todo lo mijor en la moda de Viena (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

37830

arresentar v.

סידר, ארגן, ערך, עבר לחיים מסודרים; הביא מישהו לחיים מסודרים; השקיע את הפסולת; יישב; חיבר, כתב

I después de la boda, por siete días les izo sheva berahot, les dio kaza a morar i los arresentó de todo lo bueno (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

37870

arresentarse v. refl.

הסתדר, הסתדר בחיים; התיישב; התמתן, נעשה מיושב; התחתן, הקים משפחה

Ni kon ruda, ni kon guezmos, el no se aresento. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38000

arresgatar v.

שחרר, חילץ, גאל, פדה

i disho: mira senyor, ya saves komo el por alkansar tu ley i por saver ke es verdad se vino el aya a servir a Yeshu por rezgatar su alma de penas de gehinam (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38060

arresivir v.

קיבל, קיבל פני, השיג

Su padre deske la vido arresevir ya la salio: (Blanka Flor)

por esto vini delantre de el, ke todo lo ke me va a dezir, murir o bivir, propio si me echas a los leones, arresivo yo sovre mi. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38140

arreskayentarse v. refl.

התחמם

Se apiado sovre el i lo tomo i lo enbrujo kon su vistido i lo yevo a kaza asta ke se arrekaento. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38250

arresponder v.

ענה, השיב; הגיב; קיים התחייבות, עמד בהתחייבות

La mama me arrespondio kon korason kemado: (Kalendario de kantigas)

Topo a la mujer, le dio shalom. La mujer de Yihya le arrespondio: ''Shalom, mi ijo, ken es este ke lo terusho aki para ke se venge mi marido de el?'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38270

arrestar v.

עצר, אסר, חבש בבית סוהר;עצר את הפעילות/ההליכה; עצר לביקורת

No kere dicho ke el vezir i los pashas fueron devista arrestados i una semana mas tadre enforkados publikamente. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38520

arretornarse v. refl.

חזר להכרה; לחוש בטוב מחדש

Ni kon agua ni kon guezmos el non se arretorno, (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38550

arretorserse v. refl.

התפתל

Yomtov djemia i se retorsia komo un kulevro. No kere dicho la nochada ke la tuvieron. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38640

arrevanar v.

זלל; בצע (לחם), חתך לנתחים, פרס פרוסות

En entrando por la meza, el pan lo arevano. (Blanka Flor)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38750

arrevatar v.

חטף, שדד, גזל, לקח בכח; טרף; חטף אות (בדיבור); חטף כמו לחמניות טריות

kon un mansevo brigante ke me pudo arrevatar. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

38870

arreventar v.

פוצץ, ניפץ; זלל בבולמוס, טָרַף

ke otr'un poko ya le iva arreventar la fyel del ijiko! Ijiko mio! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

39490

arrimar v.

נשען, נסמך על; השעין, סמך; הניח לזמן מוגבל; נתן מחסה; ערם (ערימה)

Guerfano de padre i madre, yo no tengo onde arrimar. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

39500

arrimarse v. refl.

נשען; חסה, מצא מחסה/מקלט זמני; הכין עצמו למנוחה קצרה

salvo del Alto Kriador ke en El yo me arrimo. (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

39690

arriva adv.

למעלה

Suviresh aki Silvana i suviresh aki arriva, (Blanka Flor)

el trespil ke tinia en la mano lo echo arriva i no le torno atras. (Djoha ke dize)

asigun sta aziendo la orasion, sta mirando arriva, (Djoha ke dize)

Por abasho, por arriva, debasho la ventana ande moro yo. (Kalendario de kantigas)

El Sh. Yit. me fue zohe ke me echaran de arriva una oja i me izo saver la 'havana. (Sipure Noraot,1885)

si lo komen, trayeme los guesos i los endecheramos, siendo ke este ya resivio djuzgo de arriva. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Akeya ora, kuando oyo el rey esto se dio a konoser ke el estava ande el padre i lo kazo kon una de los de arriva. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

le vino Eliya'hu 'ha-Navi z''l i le disho: Ribi, ya se resivio su tefila i la tefila del tsibur delantre del Sh.Yit. i se avlo por este echo en la yeshiva de arriva (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

39810

arrivar v.

הגיע; עגן; הצליח; קרה

Entrimientes na ke su ermano ya arriva. (Sipure Sefarad)

Le respondió Djohá: ''Estas son las simientes de las letras! En arrivando a 1'Amérika, van a kreser las letras!''. (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

39940

arrodear v.

סובב, הקיף, סבב, חג, גלגל; תעה, שוטט ללא מטרה; חיפש בכל מקום

lo tomo kon si al echo i agora lo desho ke arodee la butika endjuntos kon Davi su ijo. (Sipure Sefarad)

el no arrodeava las kalejas. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40130

arrogar v.

הפציר, התחנן, הפגיע, ביקש, התפלל

arogandole: ''Na, ya te trushimos todo!'' (Djoha ke dize)

Muncho grito, muncho chapaleo de arrogarle i nada no gano porke se atrevia en su huersa i huersa de sus ijos. (Hidot de Izopeto)

Le arrogo ke le enprestara su chosa para parir. (Hidot de Izopeto)

Kuanto mas vos arroga el rasha no kreesh en el porke apiadar a el rasha es danyo para el mundo. (Hidot de Izopeto)

Arrogo a dita bivda ke lo tomara por marido. I se kontento dita bivda a kazarse kon el. (Hidot de Izopeto)

le está arrogando al marido ke le embíe un poko de dinero, para pueder mantenerse i no ir a demandar buendades de la djente o de la komunidad. (Kuentos, 1986)

Le arrogo ke se vaiga antes ke venga el rasha de mi marido. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40200

arrojar v.

גרש, סילק; הדף, זרק, יידה, השליך, הטיל, דחה; פלט; גרש; שתה בלי להשתכר; פיטר

Este top yo lo arondjo a mi mujer, eya me lo arondja a m i. (Djoha ke dize)

Kuando non entendemos mozotros la 'havana de la halaha, eya eskrive una oja i la arroja (Sipure Noraot,1885)

Me sea la vida - se disho entre si Yomtov - ansina se bive mil anyos!'' i arrondjo el havli para sentir mas el ferah de la enveranada. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40390

arrovarse v. refl.

גנב, סיפח (השתלט על שטח)

s'arovaron todas las djoyas. (Djoha ke dize)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40450

arroz m.

אורז

Pishin le disho el mansevo al moso: ''Teraye de la komida.'' Pishin kito el moso akeyas gayinas peretas, akeya karne, akeya arros. Yihya, de ver va salir loko. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40770

artarse v. refl.

שבע, אכל לשובע; סיפקאת עצמו

no se artavan de mirarsen kon alegria, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40870

artezano m.

אומן, בעל מלאכה

Lo ke no avia en este pazar! Un urmigero de djente iva atras i adelantre entre sergis i butikas onde se podia ver todo lo bueno ke nasia en esta tierra bindicha, o ke salia de las manos maestras de sus artezanos. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

40970

artíkolo m.

מאמר; פריט; סחורה; סעיף; פרט; (בדקדוק:) תווית

Zanaachis de toda bransha propozavan sapatos i galechas; yulares i kaishes, kuedras; oyas i tinajas; artikolos de teneke asta kapandjas para ratones, mashas i strevdis. (Sipure Sefarad)

El chorbadji le ambezava los nombres de los artikolos, los presios i fin kuanto ke abashe si el mushteri se ampesa a tratar. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41120

arto adj.

שָּׁבֵעַ

la kero degoyar kon mi mano i gizarla a mi veluntad i komerla i engodrarme - muera pato muera farto - (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41200

arur (ebr.) adj.

ארור, מקולל; רשע, רמאי,נוכל

el dia diado vino el arur al maamad komo le disho el rav i izo ayi mas de loke izo de motos la otra semana delantre el rav 3 tantos a karar ke todos dieron kredito en eyo (manus. Papo, Sarajevo 1840)

salio de ayi el arur, se hue a su kaza i se enserro unos kuantos dias kon malos pensamientos en su kavesa i no salio a la kaye para ke entiendan los djidio ke ya se hue (manus. Papo, Sarajevo 1840)

un dia se alevanto el arur muy demanyana i se hue onde el rey al divan estando ayi todos los grandes de reinado (manus. Papo, Sarajevo 1840)

se alevanto ... i enpeso kon boz gritando i la yamo kon este lashon de bizayon: arura, temea, retsutsa , zona nishkahat, abasha abasho i despluma esta gaina` i abasho i se metio a desplumarla (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41230

arvid/arvit/arví (ebr.) m.

ערבית, תפילת ערבית, מעריב

Yo pasi la vuestra puerta oras de Arvit (Kalendario de kantigas)

Disho el Rav: No te vas a minhá ... a arvit?... Le respondió el karnesero: Mi padre no me ambezó nada! No me vo nunka al kal! (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41250

árvol m.

עץ, אילן

atalde las manos i los pies i deshaldo ayi, i aparavos sovre los arvoles, i mira ke va ser de el: (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

las kriaturas djugavan — a los arvoles, al eskonder or a los vizires i las ijikas saltavan a la kuedra i azivan kunikas... (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41360

arvoliko m.

שיח, עץ רך

Arvoliko de yasimin, yo lo ensembri en mi guerta, (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

41740

asará batlanim (ebr.) m.

מִנְיַן לומדים תמורת תשלום (''עשרה בטלנים)

su padre era uno de los asara batlanim, pasando su tiempo entre el midrash i las yorsayot i ansi kitava el gaste del kave i del tutun para si i para la vieja. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42240

asegún prep.

לפי, כמו, בדיוק כמו, בו ברגע ש-

asigun sta aziendo la orasion, sta mirando arriva, (Djoha ke dize)

le dieron una karta bien ordenada kon sus firmas kon buen korason i los 500 gro' en la mano i le disheron: vate en la buena ora, asegun aras, del Dio lo toparas (manus. Papo, Sarajevo 1840)

el mansevo se hue a kaza, asegun lo vieron el padre i la madre enpesaron abrasarlo i a bezarlo de la alegria (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42570

asemejansa f.

דמיון, קירבה, אנלוגיה

le disho el rav al mansevo: dame la mano, i lo kito ahuera, i le kito el vestido bueno ke tenia i le metio al suyo roto i le troko su asemejansa i le disho: vate a kaza en buena ora (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42590

asemejar v.

דמה ל-; השווה; הופיע

Vos dire un mashal a ke asemeja los ke azen havra kon los ke son mas huertes ke eyos. (Hidot de Izopeto)

Porke los ijos i las ijas asemejan a los padres. (Hidot de Izopeto)

Dize el haham vos dire un mashal ake asemeja el ombre ke akomite de azer bien a su haver i en lugar de bien le aze mal. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42690

asenderse (port.) v. refl.

נדלק, התלקח; התלהב, קיבל השראה

Esta montanya d'enfrente s'asiende i va kemando, (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42850

asentado adj.

יושב, ישוב, מיושב, עומד יציב במקומו; מסודר במקצועו

El karnesero pasó de una meza a la otra, i vido un manseviko, asentado yorando. (Kuentos, 1986)

Un día ke el estava asentado en la kavané beviendo rakí, empesó una diskusión entre los ke estavan aya asentados, (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42900

asentar v.

הושיב, יישב; ארגן; חיבר (שיר, סיפור); הותיר משקע

Asentada 'sta Mira-i-beya en el puertal de la kaye, (Blanka Flor)

El me izo asentar i me demando kual era el diente hazino. Yo ke estava ni enbasho ni enalto de las dolores a tanto me ensatani, ke le dishe: Ke berber achileado sos si no puedes apartar de un diente hazino a un diente sano!'' (Sipure Sefarad)

'Ke sepas ke el rey ke metimos ya se murio. Ven i asenta en lugar (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

le dio la mano i lo asento alado; en un kuarto de ora vinieron a la sivdad de Roma (manus. Papo, Sarajevo 1840)

kuando ya vino en la sivdad no veye sino dos o tres kazas entro en kaza le disho el baal a-bayit al moel: entre asente fin ke vienen la djente (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

42920

asentarse v. refl.

ישב, התיישב; התיישב בכל כובד משקלו; שקע בשל כובד משקלו; נפל על הכסא; פשט רגל

S'asentaron la noche kada uno en una kiushe: (Djoha ke dize)

Tomas unas kuantas avas i t'asentas en un kanton. (Djoha ke dize)

antes de todo echa tino de no asentarte ni al sol, ni al aire, (Sipure Sefarad)

Ay debasho se asentan los ke sufren de amor. (Kalendario de kantigas)

al segundo dia le disho el rav: vamos aki ala oriya dela mar a pasear ... vinieron a la eskala paseando; vino a la oriya de la mar, se kito el feredje i lo espandio en la mar i se asento enriva komo ken se asenta en kaik (manus. Papo, Sarajevo 1840)

el moel entro se asento en la kaza de la parida; la sinyora parida ke lo vido le disho: ken lo trusho aki? (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

43170

aserkarse v. refl.

התקרב, ניגש אל, הגיעאל; הראה דמיון כלשהו

Yo m'aserki al lado d'eya, la vidi yorando, (Kalendario de kantigas)

I komo aserkarse el novio serka la novia, alevanto sus manos por kitar el manto de sovre sus karas (Sipure Noraot,1885)

El rey kedo maraviyado a la vista del viejo i su bu'ho i se aserko por ver ke es lo ke azia. (Sipure Sefarad)

La viejezika se aserko de la prosesion i por su grande maraviya vido, ke el kondanado era un luzio mansevo i ke en su kara no avia ni solombra de espanto por la suerte ke lo asperava. (Sipure Sefarad)

Para riushir se aze ansina: tomas una revanada de pan i en aserkandote del halvadji la detienes kon las dos manos (Sipure Sefarad)

a la mizma manera komo Danailov, tomo la pinturia en mano, se aleshó, se aserkó, yine se alesho i demando por el presio (Sipure Sefarad)

de nuevo se aserko, otruna vez se alesho i se kedo pensando. (Sipure Sefarad)

Se aserkaron i vieron ke vinia de una kaza solitaria. Se aserkaron i batieron a la puerta. (Sipure Sefarad)

el shaliah ke hue por el mandado le disho a el rav: a mi si[nyor] haham ya se aserko el mal i no kedo ora para la ida (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

43290

asetiguar v.

ייסד, ביסס, קבע

I izieron el despozorio i asetiguaron dias pokos por azer la hupa. (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

44230

asigurar v.

ביטח, אישר, הבטיח, נתן אחריות, נתן בטחונות; שרת (נתן שרות ל-)

El patrón los asiguro ke komo mandradji ke era, ya se le topa de komer i por el dormir ke piedran kudiado, porke ya tiene bastante de kuviertas. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

44240

asigurarse v. refl.

ביטח את עצמו; השתכנע, וידא לעצמו

ma ke se aze? esta es la suerte de todo ombre ke no supo asigurarse para la vejez. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

44920

askierlik (t.) m.

שרות צבאי, משך השירות הצבאי; עבודת פרך, עבודת כפיה

si la kazo a la Bela, si eskapo Davicho el askerlik, (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

45360

asolado adj.

בודד, מבודד, גלמוד, שומם

A ke oiga a eya i non se aleshe de eya en veer sus karas, a ke non la deshe de todo asolada. (Sipure Noraot,1885)

Ken kedo solo i asolado mas ke el rav i su mujer? (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

46110

asperar v.

חיכה, המתין, ציפה; קיווה

Siete anyos lo aspero komo mujer de razo(n), (Blanka Flor)

Yo era el vuestro marido el k'asperash de la gerra! (Blanka Flor)

aspera otro amor, ke para mi sos muerta. (Kalendario de kantigas)

La munchedumbre se akayo. Todos asperavan kon ansia a ver ke fin va tomar este echo sin presedente. (Sipure Sefarad)

Le disho: Aspera fin ke peskuzo tu djuzgo. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Tomó kon él una penina, tinta i papeles; tomó una mezika i una siyika i se asentó al lado del Bet-Amishpat, i está asperando ke vengan a propozalde de eskrivir letras i demandas (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

46260

asta prep.

עד, עד ל-

lo muevo para esta kazika dezde trenta anyos para'ki, fue la agua ke su padre avia echo traer asta la kuzina (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

47040

asuvir v.

טיפס, עלה; העלה

Le trusheron la skalera, asuvio, (Djoha ke dize)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

47060

asuvirse v. refl.

רכב, עלה על סוס; העפיל, טיפס, התרומם

Lugo lo yevaron a la shara, le ataron pies i manos, i se asuvieron por ver a los arvoles. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Se asuvio ribi Yihya a la teva i enpeso a darshar. Todos los del kal kedaron enkantados de oyir lo ke esta kitando de la boka. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

47200

atado adj.

קשור, מחובר, מאוגד, צרור; מחוייב; אדוק

Delantre de si tenia un bu'ho atado a un palo. (Sipure Sefarad)

embevisimientos atados kon gastes, ke no kada famiya podía permeterse, índemas las sovrekargadas de afijamiento. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

47520

atakanar (ebr.) v.

תיקן, סידר, ערך, ייפה, טיפח, קישט, ערך בתשומת לב והקפדה, הלביש יפה

Kuando el mintirozo kontava una mintira, el komentador la eksplikava, la atakanava i la azía pasar por verdá. (Kuentos, 1986)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

47730

atar v.

קשר, חיבר, צרף, אגד, איגד; סגר עיסקה; סמך על, נתן אמון ב-

ni atar te puedes los chikures. (Sipure Sefarad)

Me 'stas mirando, me 'stas kemando, kon tus palavras me 'stas atando. (Kalendario de kantigas)

Si esto era de dia yo no atava amor. (Kalendario de kantigas)

Ansi le disho al raton oye mi ermano en mi boz i toma una kuedra i atate los pies i yo te atare en mis pies i travare detras de mi. (Hidot de Izopeto)

atalde las manos i los pies i deshaldo ayi, i aparavos sovre los arvoles, i mira ke va ser de el: (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Lugo lo yevaron a la shara, le ataron pies i manos, i se asuvieron por ver a los arvoles. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Por detras, araiz al bel, se metia algo komo un kushiniko ke se lo atava kon dos chikures por delantre, lo yamava ''el turnel''. (Sipure Sefarad)

En lo ke estava el mansevo kon la muchacha en la kaza del rav ataron amor los dos fin ke dieronse palavraמפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

48130

atemar v.

התיש, ייגע, הוציא את הנשמה; כילה, השמיד, איבד

Porke el solo siendo rekaenta a la tierra i la rekema i la seka kuanto mas si se kaza i endjentra ijos i ijas ke sierto ke ateman el mundo. (Hidot de Izopeto)

atemando el papa de pedrikear le disheron al mansevo: agora ke es tu demanda i te se ara? luego respondio ...: mi demanda es ke traigan ina gaina godra (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

48230

atensión f.

תשומת לב; התחשבות

No, le respondio el viejo, el bu'ho simboliza la saviduria i si lo kiti, es para atirar la atension de los pasantes, porke lo ke vendo yo es meoyo - buenos konsejos, konsejos buenos para la vida. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

48440

aterseado adj.

בן שלוש; משולש

En akea ora izo tefila la novia delantre el Sh. Yit. kon lagrimas aterseadas (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

48560

atinar v.

הבחין, הבדיל, הרגיש, שם לב; מצא את מה שגישש אחריו, גילה בעיניו; למד; קבע בדעתו

Sigiendo su kamino, el rey atino ke en un rinkon, alado de la djami, sovre una estera, se avia asentado un viejo de barva larga, vistido en djube, kon kauk en la kavesa. (Sipure Sefarad)

Haskito atino, ke tres semanas de sira, viernes la tadre venia su padre i tratenyendose kon el chorbadji, komo ke le metia algo en la mano. Despues de esto el chorbadji le dava la semanada de tres groshes, i Haskito endjunto kon su padre se tornava a kaza. (Sipure Sefarad)

Mamo lo atino i echo un grito de sorpreza: Mira, mira Yako! Naldo el mansevo de la pinturia de Gogumagogu. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

48590

atirar v.

משך, משך את הלב, פיתה

No, le respondio el viejo, el bu'ho simboliza la saviduria i si lo kiti, es para atirar la atension de los pasantes, porke lo ke vendo yo es meoyo - buenos konsejos, konsejos buenos para la vida. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

48595

atirado adj.

שליבו נמשך, שנפתה

atirado de estas bozes, a la butika de Yako vino i musyu Danailov, patrón de la livreria en el bulevard Dondukov, a ver si toparía algo de interesante para su kaza. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

48920

atorgar v.

הודה, הכיר ב-; התוודה; הצהיר; הבטיח; נעתר

De aki tome konsejo el ombre de no atorgar para azer bien i pensar en su mahashava a azer mal. (Hidot de Izopeto)

En akea ora, komo sentir el haham padre de la novia, se tomo muncho saar, ke non keria por deskuvrir su makula; Ma en su oir la amor muncha de el mansevo kon su ija, atorgo a sus palavras, (Sipure Noraot,1885)

Ke kon su hohma ke tenia lo hizo atorgar a ke le iziera su veluntad; (Sipure Noraot,1885)

respondieron todos los de la yeshiva i disheron: Si[nyor] de el mundo en tu mano esta el poder i la eskapadura, enpero loke rogamos todos es ke sea la eskapadura por mano del rav ribi Avraam i atorgo el Sh.Yit. kon eyos (manus. Papo, Sarajevo 1840)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

49170

atorvarse v. refl.

נבעת, חרד, דאג

I vido ke, ek, sus karas komo figura de beema, i se estremesio el novio i se aturvo (Sipure Noraot,1885)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

49250

atraksión f.

משיכה; מחזה, הצגה, שעשועים, אטרקציה

los ijikos admiravan las atraksiones del tsirk ande en interval de dos oras vían diferentes animales dresados (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

49300

atrás adv.

אחורה, מאחורי; מלפני (זמן), אחרי

el trespil ke tinia en la mano lo echo arriva i no le torno atras. (Djoha ke dize)

De vista se atorno atras i se alesho de eya. (Sipure Noraot,1885)

Komo?! Por 30 paras? La makara vale muncho mas! Korre presto i tomasela atras! (Sipure Sefarad)

Pishin yoro ribi Meir, i se bolto atras por yirse. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

entre el dia asta oras de tadre, kada uno se akitava o kon ropa, o en tornando las paras atrás. (Sipure Sefarad)

El uno se alavava de sus echas i el otro no kedava atrás. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

49860

atristarse v. refl.

הצטער, נעצב, התעצב אל לבו, נעגם

Entendio ribi Meir ke izo lokura kon eya, i se atristo muy muncho (Kuentos de Yerushalayim, 1923)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

49900

atrivir v.

העז

Muncho grito, muncho chapaleo de arrogarle i nada no gano porke se atrevia en su huersa i huersa de sus ijos. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

50090

atuendo m.

כלי, כלי מטבח; מי שמהססים להטיל עליו אחריות; סיר לילה

tenia su butika en el sentro de Bitpazar, ke siempre estava embutida de vistimienta, kalsado, atuendos de kuzina, mezas, siyas, asta mobilias (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

50420

aún adv.

עדיין, עוד, אפילו

Aun k'era '1 mi marido sinyal del mi puerpo dierash. (Blanka Flor)

Aun ke bivian en la mizma sivdad, no se avian visto por anyos, (Sipure Sefarad)

Hida ke no konviene de azer bien kon el rasha aun ke le akomite muncho presio. (Hidot de Izopeto)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

50430

aún conj.

למרות, בלי להתחשב ב-

Yo, kayadez. Ya no dishimos ke so kaprichoso, aunke senteyas me saltavan de los ojos! (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

50490

aunarse v. refl.

התאחה, התאחד

Ven kerida, mos aunaremos, i todos los dos, (Kalendario de kantigas)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

50740

autoridad f.

רשות; סמכות, אוטוריטה

Uno de los djellates se konsintio i disho, ke eyos no tienen dirito de delivrar al kondanado sin orden de las autoridades. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

50900

ava f.

שעועית, פול; פריחה מגרדת

Tomas unas kuantas avas i t'asentas en un kanton. (Djoha ke dize)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

51050

aval (ebr.) conj.

אבל

Djoha era muy prove, aval kriaturas tinia. (Djoha ke dize)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

51230

avansar v.

התקדם, קידם; השתפר; חסך

Yako konosía bien la kapachitá i las posivlidades de kada uno i no se yerrava en avansandoles las sumas demandadas. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

51550

ave f.

עוף; כינוי לאדם חסר יוזמה, כבד ומסורבל

Por ande ke se aboltara el rey via modos i maneras de frutos, zarzavat fresko; pishkado i karne; diferentes aves, asta pichones. (Sipure Sefarad)מפתח

ערך

פירוש

indeks

entrada

esplikasion

51610

avel (ebr.) m.

אָבֵל; אבלות, שבעת ימי אבל