מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי של אתר מס"ע

מספרי-סיפורים מקצועיים בישראל

עבודת דוקטורט

יואל שלום פרץ

2005

 

תקציר

פרק ראשון     מבוא

פרק שני        אוכלוסיית המספרים הכוללת בארץ

פרק שלישי    בוגרי הסדנאות של בית אריאלה

פרק רביעי     מורים ותלמידים בסדנה להכשרת מספרים של בית אריאלה

פרק חמישי    מודל טיפולוגי של אמנות ההיגוד

פרק ששי      הלב והמעיין: לימור שיפוני כמייצגת של מספרים בעלי אוריינטציה מגדרית    

פרק שביעי    שואה ותקומה: משה חרמץ כמייצג של מספרים בעלי אוריינטציה אידיאולוגית

פרק שמיני    לפענח את החיים: תולי פלינט כמייצג של מספרים בעלי אוריינטציה תרפויטית

פרק תשיעי    "מדור לדור": צילה זן-בר צור כמייצגת של מספרים בעלי אוריינטציה של העברת מסורת

פרק עשירי     סיכום

ביבליוגרפיה