חזרה לתוכן העניינים

ביבליוגרפיה

 

עברית

1.       אופיר עדי, עבודת ההווה: מסות על תרבות ישראלית בעת הזאת, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2001.

2.       אופנהיימר יוחאי, מושג הדיאלוג אצל בחטין, בקורת ופרשנות, 28, תשנ"ב, עמ' 93-107.

3.       אלכסנדר-פריזר תמר, מילים משביעות מלחם: לחקר הפתגם הספרדי-יהודי, מכון  בן  צבי והוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון,  ירושלים ובאר שבע, תשס"ד.

4.       אלכסנדר תמר וגוברין מיכל, קווים להגדרת אמנות ההצגה של המספר העממי, עיתון 77, 1985, עמ' 45-51.;

5.       אלכסנדר-פריזר תמר, מעשה אהוב וחצי: הסיפור העממי של יהודי ספרד, ירושלים ובאר-שבע, 2000.

6.       אלכסנדר תמר (עורכת), עד עצם היום הזה, הוצאת תג, רמת-גן, 1993.

7.       אלכסנדר תמר, חנינת-אללה: נוסח יהודי-תימני של סיפור סינדרלה ומקבילותיו, עד עצם היום הזה...: על אמנות ההיגוד של המספר העממי, (עורכת: ת. אלכסנדר), הוצאת תג, רמת גן, 1993, עמ' 97-126.

8.       אלכסנדר תמר, סיפורים "מהראש": על אמנות ההיגוד של המספר ועל ייחודו של הסיפור האישי שבעל-פה, רבקול: רבעון ישראלי לספרות, גליון 3, הוצאת התאחדות אגודות הסופרים במדינת ישראל, 2000.

9.       אלכסנדר תמר, דרכי התקשרות המספר העממי לקהלו: 'המלך ושלוש נשותיו', מרים סאלם מתימן מספרת, תימא, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, נתניה, תשנ"א, עמ' 113-131.

10.  אלכסנדר תמר וגוברין מיכל, קווים להגדרת אמנות ההצגה של המספר העממי, עיתון 77, 60*61, 1985, עמ' 45-51.

11.  אלשטיין יואב, פעמי בת מלך: חקרי תוכן וצורה בסיפורו הראשון של ר' נחמן מברסלב, אוניברסיטת בר אילן, 1984.

12.  אריסטו, רטוריקה, (תר' גבריאל צורן), ספרית פועלים, תל-אביב, 2002.

13.  בארת רולאן, מיתולוגיות, הוצאת בבל, תל-אביב, 1998.

14.  בובר מרדכי מרטין, בסוד שיח: על האדם ועמידתו נוכח ההוויה, מוסד ביאליק, ירושלים,1959.

15.  בוקאצ'ו ג'ובאני, דקאמרון, כרמל, ירושלים, 2000.

16.  בן-יהודה חמדה, ספורים קצרים מחיי הארץ, דפוס ציון, ירושלים תר"ץ (1930).

17.  בטלהיים ברונו, קסמן של אגדות ותרומתן להתפתחותו הנפשית של הילד, הוצאת רשפים, (1975) 1987.

18.  בירשטיין יוסל, מגדות על מגידים, דיאלוג: קבצים לתרבות הדיבור וללמודי ההבעה, מלכין יעקב (עורך), חוברת 2, הוצאת המכון הישראלי לתרבות הדיבור, הוצאת אריאל, ירושלים, 1990, עמ' 16-25.

19.  בן יהודה חמדה, בן יהודה חייו ומפעלו, הוצאת "אין זה אגדה" – בן יהודה, ירושלים, 1953 (הוצאה מחודשת מוסד ביאליק, ירושלים, 1990).

20.   בן עמוס דן, מגמות חדשות בחקר הפולקלור, הספרות: כתב עת למדע הספרות, אפריל 1975, עמ' 1-7.

21.  בסרמן לורנס (עורך), אנתולוגיה של ספרות ימי הביניים, דביר, תל-אביב, 1991.

22.   ברזלי יהושע, אילת השחר: מספר הזכרונות, אחיאסף, אודיסה, תרע"ב (1903).

23.  ברלוביץ יפה, סיפורי נשים בנות העליה הראשונה,ספריית תרמיל, משרד הבטחון, 1984.

24.  ברכט ברטולט, מעגל הגיר הקווקזי,  אור עם, תל-אביב, תשמ"ד, 1983.

25.  גולדברג לאה, אמנות הסיפור: עיונים בצורות הסיפור הקצר ובתולדותיו, ספרית פועלים, מרחביה, 1963.

26.  גריץ קליפורד, פרשנות של תרבויות, כתר, ירושלים, 1990.

27.  דביר-גולדברג רבקה, הצדיק החסידי וארמון הלויתן: עיון בסיפורי מעשיות מפי צדיקים, הקיבוץ המאוחד (ספריית הילל בן חיים), תל-אביב, 2003.

28.  דונלפ קיתר קתרינה, חנוך על-ידי ספורי מעשיות, הוצאת עת לבנות, ברלין, תרפ"ד (1923).

29.  דן יוסף, הסיפור החסידי, כתר, ירושלים, 1975.

30.  דרייפוס גוסטב ורימר יהודית, אברהם, יצחק ויעקב: אבות ובנים, הוצאת מודן, תל-אביב, 2001.

31.  וייס יוסף, מחקרים בחסידות ברסלב, מוסד ביאליק, 1974.

32.  זרובבל יעל, מות הזכרון וזכרון המוות: מצדה והשואה כמטפורות היסטוריות, אלפיים, חוברת 10, 1994, עמ' 42-67.

33.  חזן-רוקם גלית, לראות את הקולות, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, י' (תשמ"ח), עמ' 20-32; (נדפס שנית בתוך: אלכסנדר תמר (עורכת), עד עצם היום הזה, הוצאת תג, רמת-גן, 1993 עמ' 127-139)

34.  חזן-רוקם גלית, על חקר התרבות העממית: הקדמה, תיאוריה וביקורת 10, 1997, עמ' 5-13.

35.  יסיף עלי, סיפור העם העברי, מוסד ביאליק, ירושלים, 1994.

36.  יאקובסון רומן ובוגטיריוב פיור, הפולקלור כצורה מיוחדת של יצירה, בתוך: סמיוטיקה, בלשנות, פואטיקה: מבחר מאמרים, [בעריכת איתמר אבו-זוהר וגדעון טורי], אוניברסיטת תל-אביב, מכון פורטר, תל-אביב, עמ' 276-286.

37.  יאקובסון רומאן, בלשנות ופואטיקה, בתוך: סמיוטיקה, בלשנות, פואטיקה: מבחר מאמרים, [בעריכת איתמר אבו-זוהר וגדעון טורי], הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, .1986

38.  מגד אמתי, פיות ומכשפות: סיפורים מטפוריים בטיפול בילדים בסיכון, הוצאת נורד, טבעון, 2001.

39.  מוקאז'ובסקי יאן, פונקציה, נורמה וערך אסתטיים, הקיבוץ המאוחד, ספריית פועלים, תל-אביב, 1983.

40.  מילטון אריקסון, קולו של מילטון אריקסון: סיפורים מטפוריים להיפנוזה ולתרפיה, הוצאת נורד, טבעון, 1996.

41.  נוי דב, צורות ותכנים בסיפור העממי, הוצאת אקדמון, ירושלים, תשל"ט.

42.  נחמן מברסלב, תקון הלב: סיפורים, חלומות, שיחות, נוסח נבחר וערוך בידי פנחס שדה, הוצאת שוקן, ירושלים, 1981.

43.  נחמן בן שמחה מברסלב, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, כפי שהועלו על הכתב על ידי תלמידו נתן מנמירוב, מוסד הרב קוק, ירושלים, 1971.

44.  סימס לורה, דרך אחרת לדעת: עולמו של זמר אפוסים, מזרחה לשמש מערבה לירח: כתב עת לסיפורי עם ולפולקלור, חוברת 9, הוצאת מס"ע, 1997, עמ' 11-32.

45.  סתיו אריה, שירת רולן: לפיענוח הכתב הסמוי, תמוז, תל-אביב, 2000.

46.  פוחצ'בסקי נחמה, בכפר ובעבודה: ספורים, הדים, תל-אביב, תר"ץ, 1930.

47.  פוקו מישל, הטרוטופיה, הוצאת רסטלינג, תל-אביב, 2001.

48.  פורסטר א' מ', אספקטים של הרומן, ספרי דגה, תל-אביב, 1964.

49.  פרץ יואל, מספרים עממיים בתורכיה: האוטוביוגרפיה של סביט מודמי עטמן, מזרחה לשמש מערבה לירח: כתב עת לסיפורי עם ולפולקלור, חוברת 10, הוצאת מס"ע, 1997, עמ' 11-26.

50.  פרץ יואל, (עורך), מזרחה לשמש מערבה לירח: כתב עת לסיפורי עם ולפולקלור, הוצאת מס"ע, יודפת, 1996-2002.

51.  פרץ יואל, ירושלים של סיפורים, הוצאת עגור, תל-אביב, 1992.  

52.  צ'וסר ג'פרי, סיפורי קנטרברי, עם עובד, תל-אביב, 1980.

53.  צטניק ק., בית הבובות, א. לוין אפשטין-מודן, תל-אביב, 1975

54.  קיפלינג רודירד, ספר היער, תרגום: י.ל. ברוך, הוצאת אמנות, תל-אביב, 1900.

55.  רוטנברג מרדכי, שכול והאגדה החיה: לא המעשה עיקר אלא המעשייה, ידיעות אחרונות, תל-אביב, 2005.

56.  רז יעקב, שיחות מטורפות: מעשה זן, הוצאת מודן, תל-אביב, 1995

57.  רמון-קינן שלומית, הפואטיקה של הספרות בימינו, ספריית פועלים, תל-אביב, 1984.

58.  שבתאי אהרן, המיתולוגיה היוונית, הוצאת ספרי, תל-אביב, 2000,

59.  שלוש אביעזר, מי היה אותו אפלבוים?, הוצאת רחל, גינות שומרון, 1999.

60.  שמוש אמנון, דרך ארץ המשי, הוצאת אביב, תל-אביב, 2000.

 

לועזית

61.         Aarne A & Thompson S., The Types of the Folktale: Classufication and Bibliography, trans. And enl. By S. Thompson (2nd revision), Helsinki 1961.

62.         Alexander T. & Govrin M., Story-Telling as a Performing Art, Assaph: Studies in the Theatre, 5 (1990), pp. 1-34.

63.         Baker Augusta & Ellin Greene,  Storytelling Art and Technique, (2d ed.)  New York, Bowker, 1987.

64.         Bascom William R., Four Functions of Folklore, Journal of American Folklore, Vol. 67, 1954, pp. 333-349

65.         Başgöz İlhan, Turkish Hikâye-telling Tradition in Azerbijan, Iran, Journal of American Folklore 83/330, 1970, pp. 391-405.

66.         Başgöz İlhan, The Tale-Singer and his Audience: An Experiment to Determine the Effect of Different Audiences on a Hikâye Performance, Folklore: Performance and Communication, Ed. Dan Ben-Amos and K. Goldstein, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1976, pp. 142-202.

67.         Bauman Richard, Story, Performance and Event: Contextual Studies of Oral Narrrative, Cambridge-New York, 1986.

68.         Bauman Richard, Verbal Art as Performance, Waveland Press, Prospect Heights, IL, 1984.

69.         Ben-Amos Dan, Toward a Definition of Folklore in Context, Journal of American Folklore 84, 1971, pp.3-15.

70.         Ben-Amos Dan (ed.), Folklore Genres, Austin & London, 1976.

71.         Ben-Amos D. & Goldstein K. (eds), Folklore, Performance and Communication, The Hague, 1975.

72.         Berger Arthur Asa, Narratives in popular culture, media, and everyday life, Thousand Oaks: Sage Publications, 1997.

73.         Birch, Carol & Melissa Heckler (eds). Who Says? Esssays on Pivotal Issues in Contemporary Storytelling,  August House Publishers, Little Rock Ark., 1996.

74.         Birch Carol, Storytelling: Practice and Movement, Teaching Oral Traditions, John Miles Foley(ed.), Modern Language Association, New York 1998.

75.          Bion, W. R., Experiences in Groups, London: Tavistock, 1961.

76.         Blackburn Stuart H. & Ramanujan A. K. (Edit.), Another Harmony: New Essays on the Folklore of India, University of California Press, Bareley, 1986.

77.         Bordhal Vibeke, The Oral Tradition of Yangzhou Storytelling, Nordic Institute of Asian Studies. Monograph Series, No. 73, Curzon Press, Richmond, 1996.

78.         Bordhal Vibeke & Ross Jette, Chinese Storytellers: Life and Art in the Yangzhou Tradition, Ncheng & Tsui Company, Boston, 2002.

79.         Bruford Alan & Todd Natalya, The Eye Behind the Mouth: The Contribution of Visual Memory to Oral Storytelling, Orality, Literacy and Modern Media. Dietrich Scheunemann(ed.), Camden House, Columbia 1996. pp. 7-14.

80.         Cantwell Robert, When We Were Good: The Folk Revival, Cambridge University Press, 1996.

81.         Cassell, Justine, Storytelling as a nexus of change in the relationship between gender and technology: A feminist approach to software design, 1960.

82.          Chretien de Troyes, Arthurian Romaces, (Trans. W. W. Comfort), London, 1914.

83.         Ciancolo Patricia J, Folktale Variants: Links to the Never-Ending Chain, Once Upon a Folktale: Capturing the Folktale Process with Children, Gloria Blatt (ed), Teachers College Press, New York 1993, pp. 80-96.

84.         Dégh Linda, American Folklore and the Mass Media, Indiana University Press, Bloomington 1994.

85.         Dégh Linda, Hungarian Folktales: The Art of Zsuzsanna Palkó, University Press of Mississippi, Jakson, 1995.

86.         Dégh Linda, Folktales and Society: Story-telling in a Hungarian Peasant Community, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1969.

87.         Dégh Linda, Narratives in Society: A Performer-Centered Study of Narration, FF Communications No. 255, Helsinki, 1955.

88.         Dégh L. and Vazsonyi A., The Memorate and Proto-Memorate, Journal of American Folklore 87, 1974, p. 225-239.

89.         De Sevigné M., Selected letters: Madame de Sevigné, [translated with an introduction by Leonard Tancock], Penguin Books, Middlesex, 1982.

90.         Dorson Richard Mercer, (Ed.), Folklore in the modern world, The Hague, Mouton, 1978.

91.         Dundes Alan, Texture, Text, and Context, Southern Folklore Quarterly 28, 1964, pp. 251-265.

92.         Ellis Elizabeth, Whose Story Is It Anyhow?  A Storyteller Looks at the Ramifications of Borrowing Sources and Not Crediting Sources, Storytelling Magazine 10:4 (September 1998), p. 6-7.

93.         Epstein Morris, Tales of Sendebar, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1967

94.         Finnegan Ruth, Oral Traditions and the Verbal Arts: A guide to Research Practices, Routledge, London & New York, 1992.

95.         Geisler H., Storytelling Professionally, Englewood, Colorado, 1997.

96.         Georges Robert A., Towards an Understanding of Storytelling Events, Journal of American Folklore, Vol. 82, 1969, pp. 313-328.

97.         Georges, Robert A., Using Storytelling in University Instruction, Southern Folklore 50:1 (1992) pp. 3-17.

98.         Georges Robert A. and Jones Michael Owen, Folkloristics: An Introduction, Indiana University Press, Bloomington, 1995.

99.         Gibson Elizabeth, Story$Sells, Gibson Publishers, Sacramento, 1999.

100.   Geertz Clifford, The interpretation of cultures : selected essays, New York : Basic Books, 1973.

101.   Grimm, J & W, Kinder und Hausmarchen, Berlin 1816.

102.   Hale Thomas A., Griots and Griottes: Masters of Words and Music, Indiana University Press, Bloomington, 1998.

103.   Harley Bill, playing with the Wall, Who Says? Esssays on Pivotal Issues in Contemporary Storytelling, Birch, Carol, and Melissa Heckler (eds). August House Publishers, Little Rock, Ark., 1996, pp. 129-140.

104.   Hasan-Rokem Galit, Cognition in the Folktale: Aesthetic Judgments and Symbolic Structures, Studies in Hebrew Narrative Art throughout the ages, Scripta Hierosolymitana, Vol. XXVII, Publications of the Hebrew University, Jerusalem, 1978.

105.   Heflick David, How to Make Money Performing in Schools : The Definitive Guide to Developing, Marketing, and Presenting School Assembly Programs, Silcox Productions, 1997.

106.   Hever Hanan, Producing the Modern Hebrew Canon: Nation Building and Minority Discourse. New York University Press, 2002.

107.   Heywood Simon, The New Storytelling: A History of the Storytelling Movement in England and Wales, Society for Storytelling Papyrus Series No. 2.  Daylight Press, Reading, England, 1998.

108.   Hofer T. & Niedermuller P. (eds), Life History as Cultural Construction/Performance, Budapest 1988.

109.   Jansen, Eva Rudy, Singing Bowls: A practical Handbook of Instruction and Use, Binkey Kok Publications, Diever, Holland, 1990.

110.   Jung Emma & Von Franz Marie-Luise, The Grail Legend, Sigo Press, Boston (1960) 1986.

111.   Kane Alice, A Most Ingenious Paradox: The Revival of Storytelling, Lands of Pleasure, Adele M. Fasick, Margaret Johnston, and Ruth Osler (eds.), Scarecrow Press, Metuchen, NJ 1990, pp. 62-70.

112.   Kirshenblatt-Gimblett Barbara, Authenticity and Authority in the Representation of Culture, Kulturkontakt Kulturkonflikt, Ina-Maria Greverus, Konrad Köstlin & Heinz Schilling (eds.), Frankfurt am Main, 1988.

113.   Kononenko Moyle Natalie, The Turkish Ministrel Tale Tradition, Garland Publishing, New York & London, 1990.

114.   Kononenko Natalie, Ukrainian Minstrels: And the Blind Shall Sing, Armonk, New York & London, 1997.

115.   Laban, R., The Mastery of Movement on the Stage, Macdonald & Evans, London, 1950.

116.    Laban R., Principles of Dance and Movement Notation, Dance Horizons, New York 1975.

117.   Levi Strauss, C., The Structural Study of  Myth, Journal of American Folklore 68 (No. 270). P. 428-444, 1955.

118.    Lincoln, Y. S. & Guba E. G., Naturalistic Inquiry, Sage Publications, Beverley Hills, 1985.

119.   Lipman Doug, Improving Your Storytelling: Bwyond the Basics for All Who Tell Stories in Work or Play, August House Publisheres, Little Rock, 1999.

120.   Lord Bates Albert, The Singer of Tales, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1964.

121.   Lord Bates Albert, Epic Singers and Oral Tradition, Cornel University Press, Ithaca and London, 1991.

122.   MacDonald Margaret Read & Sturm Brian W., Storytellers Sourcebook : A Subject, Title, and Motif Index to Folklore Collections for Children, 1983-1999, Gale Group, 2001.

123.   MacDonald Margaret Read, The Story-Teller’s Start Up Book: Finding, Learning, Performing and Using Folktales, August House Publishers, 1993.

124.   MacDonald Margaret Read (ed.). Traditional Storytelling Today: An International Sourcebook, Fitzroy Dearborn Publishers. Chicago and London, 1999.

125.   MacNeil Jo Neil, Tales until Dawn: The World of a Cape Nreton Gaelic Story-Teller, McGill-Queen’s University Press, Kingston ans Montreal, 1987.

126.   Maguire Jack, The Power of Personal Storytelling - Spinning Tales to Connect with Others, J P Tarcher, 1998.

127.    Pihl Marahal R., The Korean Singer of Tales, Harward University Press, Cambridge, 1994.

128.   Martin Rafe, Between Teller and Listener: The Reciprocity of Storytelling, Who Says? Esssays on Pivotal Issues in Contemporary Storytelling, Birch Carol & Melissa Heckler (eds), August House Publishers, Little Rock. Ark., 1996, pp. 141-154.

129.   McCarthy William Bernard (eds.), Jack in Two Worlds: Contemporary North American Tales & Their Tellers, University of North Carolina Press, Chpel Hill & London, 1994.

130.   Medlicott Mary, By Word of Mouth: The Revival of Storytelling, Albsu, London, 1991.

131.   Mooney, Bill and David Holt, (eds.), The Storyteller’s Guide, August House, Little Rock, 1996.

132.   Olrik A., Epic Laws of Folk Narrative, The Study of Folklore, Alan Dundes (Ed.), Prentice-Hall, 1965, p. 129-141.

133.   Oring E., Folk Groups and Folklore Genre, Utah 1989.

134.   Patai Raphael, Arab Folktales from Palestine and Israel, Wayne State University Press, Detroit, 1998.

135.   Pellowski Anne, The World of Storytelling, New york & London, 1977.

136.   Pentikainen Juha, Oral Repertoire and World View: An Anthropological Study of Marina Takalo's Life History, FF Communication No. 219, Helsinki, 1978.

137.    Platton, M. Q, Qualitative Evaluation Methods, Sage Publications, Beverley Hills, 1980

138.   Price R. & Price S., Two Evenings in Saramaka, The University of Chicago Press, Chicago, 1991

139.   Propp V., Morphology of the Folktale, University of Texas Press, Austin, 1928 (rev. ed. 1968).

140.    Radin  Paul, The Trickster: A Study in American Indian Mythology, Schocken Books, New York, (1956) 1972.

141.    Ramanujan, A. K.; Dharwadker, Vinay (editor), The Collected Essays of A. K. Ramanujan, Oxford University Press, New Delhi, India; 1997.

142.    Raz Jacob, The Japanese Itinerant Storyteller: A Multivocal Function, Assaph: Studies in the Theatre, 5 (1990), pp. 34-68.

143.    Ross Ramon Royal, Storyteller, August House, 1975 (1996).

144.    Sakurai Miki, Storytelling in Japan, Storytelling Magazine, vol. 14, Issue 2, March/April 2002.

145.    Sawyer Ruth, The Way of the Storyteller, Penguin Books, Dallas, 1942 (1976).

146.    Shedlock Marie L., The Art of the Story-Teller, Dover Publications, New York, 1915 (1951).

147.    Shakespeare William, Hamlet, Prince of Denmark, University Press, Cambridge, 1999.

148.    Shakespeare William, Macbeth, Collins edition, London, 1998.

149.    Shakespeare William, The taming of the shrew, University Press, Cambridge, 2002.

150.   Sobol Joseph. The Storytellers’ Journey: An American Revival. University of Illinois Press, 1999.

151.    Stallings Fran, The Web of Silence: Storytelling’s Power to Hypnotize, The National Storytelling Journal, Spring/Summer 1988, p. 6-19.

152.    Stoler Ruth, “Storytelling.” American Folklore: An Encyclopedia, Ed. Jan Harold Brunvand, Garland, 1996.

153.    Stone Kay, Burning Brightly: New Light on Old Tales Told Today, Broadview Press, Ontario, 1998.

154.    Sturm, Brian, The Storylistening Trance Experience, Journal of American Folklore, 113, 2000, p. 287-304.

155.    Sydow C.W. von, Selected Papers in Folklore, Rosenkilde-Bagger, Copenhagen, 1948.

156.   Thompson, Stith, Motif-Index of Folk Literature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends. Rev. & enlarged ed. 6 vols. Bloomington: Indiana University Press, 1955-1958.

157.    Tedlock Dennis, Finding the canter: Narrative poetry of the Zuni Indians, University of Nebraska Press, 1978.

158.    Thompson S., The Folktale, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1946.

159.    Viv Edwards & Sienkewicz T. J., Oral cultures Past and Present, Cambridge,  Massachusetts, 1990.

160.    Walker Warren S., A Turkish Folktale: The Art of Behçet Mahir, Garland Publishing, New York & London, 1996.

161.    Wischner Claudia March, The Storytelling Experience: How Selected Contemporary Storytellers Perceive Their Art, Diss.  NYU, Ann Arbor, UMI 1991.

162.    Yang Enhong, Popular Divine Poets: Study on the Singing Tradition of 'King Gesar', Chinese Tibetology Publishing House, Beijing, 1995.

163.     Zipes Jack, Creative Storytelling: Building Community, Changing Lives, Routledge, New York, 1995.

חזרה לתוכן העניינים