חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

 

 

 

אוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה – המילון המקיף ההיסטורי

חיפוש במילון

לפי סדר אלפביתי

 

 

Trezoro de la Lengua Djudeoespanyola (ladino)

 a traves de las Epokas - Diksionario amplio istoriko

Bushkida dentro del diksionario

Segun el orden alfabetiko

 

 

 

רשום שתי אותיות או יותר של התחלת הערך

Eskrivir dos letras o mas del empesijo de la palavra

 

ערכים ראשיים

Entradas prinsipales

פירוש

תעתיק עברי

ערך

מפתח

esplikasion

transkripsión ebrea

entrada

indeks

לא, לאו

נו

no adv.

334840

השגחה, שמירה; משמרת, תור לביצוע חובה

נוביט

nobet (t.) m.

334880

שומר, זקיף, איש המשמרת

נוביטג'י

nobetchí (t.) m.

334890

נובלי ר' נוב'לי

noble cf. novle

334900

נובליזה ר' נוב'ליזה

nobleza cf. novleza

334910

ליל, נשף, מסיבת לילה, ערב תרבות/שירה וכו'

נוג'אדה

nochada f.

334920

לילה קשה מלא יסורים

נוג'אדיאה

nochadía f.

334980

חלק מן הלילה העובר בעֵירות; לילה קשה

נוג'אדיקה

nochadika

334990

לילה, ליל

נוג'י

noche f.

335000

לילה קצר העובר בסבל או במחלוקות

נוג'יזיקה

nochezika f.

335110

נובמבר

נואימב'רי

noemvri (bulg.) m.

335130

טביעה, טביעת אניה

נופ'ראז'י

nofraje (fr.) m.

335140

חבצלת מים

נופ'ארה

nofara (gr.) f.

335150

רוטב אגוזים; תבשיל בשר ברוטב אגוזים

נוגאדה

nogada f.

335160

עץ אגוז

נוגאל

nogal m.

335170

שלא נדע רע!

נוקאייאמאל!

nokayamal! interj.

335180

לילי

נוקטורנו

nokturno adj.

335190

נולו ר' נאב'לו

nolo cf. navlo

335200

נומברה ר' סומברה

nombra cf. sombra

335210

שם, כינוי, מוניטין, פרסום

נומבראדיאה

nombradía f.

335220

מכונה, נקרא, קרוי; נודע, ידוע, מפורסם

נומבראדו

nombrado adj.

335230

קריאה; כתב מינוי

נומבראמיינטו

nombramiento m.

335270

זכר, זכרון, יד זכרון

נומבראנסה

nombransa f.

335280

קרא שם, קרא בשם, נתן שם, כינה, נקב בשם; ציטט, ציין, העלה זכר

נומבראר

nombrar v.

335290

נקרא, הזדהה בשם

נומברארסי

nombrarse v. refl.

335310

שם, שם פרטי

נומברי

nombre m.

335330

רשימת שמות, מונחי מקצוע, נומנקלטורה

נומינקלאטורה

nomenklatura f.

335440

ממונה, שמונה ל-, נבחר

נומינאדו

nominado adj.

335450

נקוב (בשם)

נומינאל

nominal adj.

335460

מינה; הציע כמועמד

נומינאר

nominar v.

335470

מינוי, ייעוד

נומינאסייון

nominasión f.

335480

שמי; יחסת הנושא (נומינטיב)

נומינאטיב'ו

nominativo adj.

335490

לא

נון

non adv.

335500

אי זוגי, פרט, מספר איזוגי

נון

non m.

335520

סבתא

נונה

nona (it./gr.) f.

335540

חוסר תשומת לב, חוסר אחריות

נונקוראנסה

nonkuransa f.

335550

סבא

נונו

nono (it./gr.) m.

335560

נונו ר' נוב'ין/נוב'ינו

nono adj. cf. noven/noveno

335570

ובכן לא! לא, אז לא! (מענה למישהו המשיב בשלילה)

נונו!

nonu! adj.

335580

למרבה הצער

נוראניגרה

noranegra adv.

335590

אסון

נוראניגרה

noranegra f.

335600

נורד ר' נורטי

nord cf. norte

335650

צפוני

נורדיקו

nórdiko adj.

335660

אנטיליה

נורייה

noria f.

335670

נורמה, מידה, תקן

נורמה

norma f.

335680

רגיל, תקין, סדיר, נורמלי

נורמאל

normal adj.

335690

תקינות, נורמליות

נורמאלידאד

normalidad f.

335700

עשה לתקין, הביא לתקינות, נירמל

נורמאליזאר

normalizar v.

335710

הבאה לתקינות, נורמליזציה

נורמאליזאסייון

normalizasión f.

335720

קבע תקן, הנהיג נורמה

נורמאר

normar v.

335730

צפון

נורטי

norte m.

335740

צפון אמריקאי

נורטיאמיריקאנו

norteamerikano m. & adj.

335750

נורבגיה

נורב'יז'ייה

norvejia f.

335755

נורבגי

נורב'יז'ייאנו

norvejiano n. & adj.

335760

אנחנו; לנו

נוס

nos pron. pers.

335770

נוסח, טקסט, העתק, טיוטא, קוי מתאר

נוסאק

nosak (ebr.) m.

335780

מושג, ידיעה

נוסייון

nosión f.

335790

נוצרי

נוצרי

nosrí (ebr.) m.

335795

געגוע, נוסטלגיה

נוסטאלז'יאה

nostaljía f.

335800

הערה, רשימה, ציון; חשבון (במסעדה וכו')

נוטה

nota f.

335810

חשיבות, מעמד נכבד

נוטאבילידאד

notabilidad f.

335830

נוטאבלי ר' נוטאב'לי

notable cf. notavle

335840

המצויין; מצויין, ראוי לציון, בעל שם

נוטאדו

notado adj.

335850

לאמור

נוטאמינטי

notamente adv.

335880

רשם, העיר, באר, ציין; נתן ציון; הבחין ב-

נוטאר

notar v.

335890

מאושר ע''י נוטריון

נוטארייאדו

notariado adj.

335910

נוטריוני

נוטארייאל

notarial adj.

335920

הוציא מסמך נוטריוני

נוטארייאר

notariar v.

335930

נוטריונות

נוטארייאטו

notariato m.

335940

נוטריון

נוטארייו

notario m.

335950

נוטארייוס ר' נוטארייו

notarius cf. notario

335960

ניכר

נוטארסי

notarse v. refl.

335970

סימון, רישום, ציון, מתן ציון

נוטאסייון

notasión f.

335980

רם מעלה, נכבד, אציל, גביר, מטובי העיר; חשוב, ראוי לציון, בולט

נוטאב'לי

notavle adj.

335990

אדם נכבד ובעל מעמד בקהילה

נוטאב'לי

notavle m.

336000

נוטיפ'ייאר ר' נוטיפ'יקאר

notifiar (fr.) cf. notifikar

336010

מיודע

נוטיפ'יקאדו

notifikado adj.

336020

הודיע, הודיע בכתב, מסר הודעה/הצהרה כתובה, הודיע באופן משפטי

נוטיפ'יקאר

notifikar v.

336030

הודעה/הצהרה בכתב

נוטיפ'יקאסייון

notifikasión f.

336040

ידיעה, חדשה, הודעה; בשורה; דעה, חוות דעת; אורח חשיבה; סיפור קצר

נוטיסייה

notisia f.

336050

מוניטין, שם, פרסום

נוטוריידאד

notoriedad f.

336060

חידוש; חדשה; הודעה על ארוע חדש

נוב'ידאד/נוב'יטה

novedad/novitá f.

336070

סיפור קצר, נובלה

נוב'ילה

novela f.

336080

מחבר נובלות ורומנים

נוב'יליסטה

novelista m.

336090

נובמבר

נוב'ימברי/נוב'ימברו

novembre/novembro m.

336100

תשיעי, התשיעי

נוב'ין/ו

noven/o adj. & m.

336110

תשעים

נוב'ינטה

noventa num.

336120

תשע מאות

נוב'יסיינטוס/נוב'ישינטוס

novesientos/noveshentos num.

336130

נוב'ידאד ר' נוב'ידאד

novidad cf. novedad

336140

כלולות; תקופת ההכנות לחתונה; מעמד חתן/כלה (סמוך לחופה)

נוב'יידאד

noviedad f.

336150

כלה צעירה, זה אך נישאה; כלה נמוכה וחיננית

נוב'ייזיקה

noviezika f.

336160

חתן צעיר, זה אך נישא

נוב'ייזיקו

novieziko m.

336170

חתן/כלה; ארוס/ארוסה

נוב'ייו/נוב'ייה

novio/via n.

336180

טירון, שוליה

נוב'יסייו/נוב'יס

novisio/novis m.

336260

אציל, אריסטוקרט; אצילי

נוב'לי

novle n. & adj.

336270

אצילות/יות

נוב'ליזה

novleza f.

336280

ממתק בצורת בובה הניתן לילדים בפורים

נוב'ייקאס

novyikas f. pl.

336290

נוזוטרוס ר' מוזוטרוס

nozotros cf. mozotros

336300