חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

4020 ערך מספר

entrada numero 4020

adjorno (it.) adv.

בו ביום, באופן מעודכן

at that day, in updated manner

estar adjorno

להיות מעודכן