לאתר מס"ע

חזרה לדף הראשי
מעשה בוך
רשימת הסיפורים


שם הסיפור

The story name

מספר
הסיפור

מעשה בתלמיד חכם שמת צעיר מאוד

A scholar who died young

1

מעשה כיצד קיבל משה רבינו את התורה

Moses receiving the Law

2

מעשה במלאכים שרבו עם משה על התורה

The angels jealous of Moses

3

מעשה שפנה הקב"ה לאברהם, ליצחק וליעקב שיבקשו רחמים על ישראל ועל חטאיהם

Isaac the defender of Israel

4

מעשה ששאל הקיסר מדוע יש ריח כל כך טוב לתבשיל של שבת

Why the Sabbath meal tastes so good

5

מעשה ביוסף מוקיר שבת שקנה דג לשבת ומצא בו מרגליות

Observance of the Sabbath rewarded

6

מעשה שר' חייא התארח פעם אחת אצל איש אחד, והביאו לפניו שולחן מזהב, ששישה עשר אנשים נשאו אותו

Honor of the Sabbath rewarded

7

מעשה בחסיד שהיה לו גן יפה עם עצים מאחורי ביתו

A Pious Man (Hasid) who had Beautiful Garden behind his House

8

מעשה ברבי אליעזר שאמר: עשו תשובה יום אחד לפני מותכם

Repent one day before thy death

9

מעשה באיש אחד שבעצמו היניק את ילדו משדיו

The poor widower who suckled his infant with his own breasts

10

מעשה באשה שלא היו לה אצבעות בידיה, ובעלה לא ידע על כך כלל

Piety and modesty

11

מעשה שלא הצליחו להכעיס את הלל

The humility of Hillel

12

מעשה בגוי אחד ששאל את שמאי, כמה תורות יש ליהודים

Hillel, Shammai, the heathen and the oral Law

13

מעשה בגוי אחד שבא לשמאי ורצה להתגייר

Hillel, Shammai and the heathen who wanted to be taught the whole Torah while standing on one foot

14

מעשה בגוי שהלך מאחורי בית המדרש והקשיב לשיעורים

Hillel, Shammai and the heathen who wanted to become a high priest

15

מעשה שרבי יודא אמר: כמה יפים מעשי הגויים

The story of R. Simeon Ben Yochai

16

מעשה שהמלך דוד עליו השלום ביקש מהקב"ה לומר לו, כמה זמן הוא יחיה

King David and the angel of death

17

מעשה בתפילין של אלישע בעל הכנפים שהפכו לכנפי יונה

The miracle of the phylacteries turning into doves' wings

18

מעשה באיש אחד שנשכר לשלוש שנים אצל בעל בית אחד וביקש את שכרו, אולם הוא לא רצה לתת לו דבר

The reward of trust

19

מעשה בחסיד אחד שפדה אשה צעירה ויפה מהגויים

Judge your friend generously

20

מעשה בחסיד שצריך היה איזה דבר אצל גויה אחת

Give your friend the benefit of the doubt

21

מעשה שבת הקיסר שאלה את רבי יהושע בן חנניה, מדוע הוא כל כך מכוער

R. Joshua b. Hananiah and the emperor's daughter

22

מעשה שרבי אליעזר היה חולה, ורבי יוחנן קיים אצלו ביקור חולים

The beauty of R. Johanan

23

מעשה שהיה רבי יוחנן חולה, ותלמידיו קיימו אצלו ביקור חולים

Let your fear of God be as great as your fear of man

24

מעשה שלרב חונה (הונא) היו ארבע מאות חביות יין שהפכו לחומץ

Rab Huna and his four hundred casks of wine

25

מעשה ברבי יוסי שהתפלל בחורבה, ואליהו הנביא חיכה ליד הדלת, עד שהוא סיים את התפילה

The prophet Elijah and R. Jose

26

מעשה באבא בנימין שאמר מה לעשות, כשאחד רוצה לראות שדים

How to see demons

27

מעשה באיש ששמו בר הדיא, שהיה פותח חלומות

Bar Hadaya the interpreter of dreams

28

מעשה קרה שהמלכות אסרה ללמוד תורה

The martyrdom of R. Akiba

29

מעשה שקצב אחד מכר בשר טריפה כבשר כשר

The dishonest butchher

30

מעשה באיש אחד שהפקיד אצל אלמנה אחת מטיל זהב והיא שמה אותו בקמח, וממנו אפתה עוגה ונתנה לעני

The widow and the gold piece

31

מעשה ברבי שמעון שראה הרוג אחד בחורבה

Crime and punishment

32

מעשה ברבי שהיתה לו מנהרה בביתו, שהגיעה עד לבית הקיסר

Rabbi and the emperor Antoninus

33

מעשה שהיה פעם קיסר ששנא מאוד יהודים

The martyrdom of Keti'a

34

מעשה באשה אדוקה שהיתה מחממת כל ערב שבת את תנורה בעשבים, כדי שיחשבו שהיא מבשלת ואופה לכבוד שבת, אולם לא היה לה מאומה

The wife of R. Hanina and the miracles that occurred to her

35

מעשה ברבי חנינא שראה את בתו עצובה כל כך בערב שבת

The miracle of the vinegar which burned like oil

36

מעשה ברבי חנינא שהיו לו עזים, שעשו לאנשים נזקים גדולים

The goats which brought bears on their horns

37

מעשה באונקלוס בר קלוניקוס שרצה להתגייר

The story of Onkelos the proselyte

38

מעשה באביי ששמע קול מהשמים כל ערב שבת

Abba Umna the venesector

39

מעשה ברבי יוסי שבא לישיבה של רב אשי

The man who had no pity on his son and daughter

40

מעשה ברבי יוסי שהיה לו חמור, והוא היה משכיר אותו

The honest ass of R. Jose

41

מעשה ברבי אלעזר שהיה נותן ברצון צדקה לאנשים עניים

The charitable Eleazar of Bartota

42

מעשה ברבי ברוקה שהלך לשוק, ואליהו הנביא בא אליו

The man with the black shoes

43

מעשה באילפא ורבי יוחנן שלמדו תורה וסבלו מדוחק רב

Ilfa and Rabbi Johanan

44

מעשה ששאלו תלמידים את רבם, מדוע האריך ימים

A recipe for long life

45

מעשה ששאל רבא את רפרום, מהם המעשים הטובים של רב הונא

The good deeds of Rab Huna

46

מעשה באחותה של אשת רבי מאיר שנשבתה בין גויים

Rabbi Meir and his sister-in-law

47

מעשה שאמר הקיסר לרבן גמליאל: אלוהיכם הוא גנב

Rabban Gamliel, the rmperor and his daughter

48

מעשה בקיסר שבא אצל רבי תנחום ורצה להתגייר

Rabbi Tanhum and the den of wild beasts

49

מעשה ששאל הקיסר את רבן גמליאל: בכל מקום שמתאספים אצלכם עשרה, אלוהים נמצא תמיד אצלכם

The omnipresence of God

50

מעשה ששאל הקיסר את רבן גמליאל, האם המתים יקומו לתחייה

Resurrection not impossible

51

מעשה שבמשך חודש לא ירדו גשמים, ועל כך התפללו

Honi Ha-Me'aggel and his prayer for rain

52

מעשה בחוני המעגל שכל ימיו היה מצטער על פסוק משיר המעלות

Honi Ha-Me'aggel and seventy-years-long sleep

53

מעשה ברבי פנחס בן יאיר שהלך לשחרר שבויים

Phinehas son of Yair and the miracles he performed. Therein also the story of his remarkable ass

54

מעשה בגזלנים שלקחו את חמורו של רבי פנחס, והוא לא רצה לאכול דבר במשך שלושה ימים, כי לא לקחו מעשר מהתבואה

The ass of R. Phinehas and his extraordinary traits

55

מעשה שאמר הקיסר לרבי יהושע בן חנניה: אלוהיכם דומה לאריה

R. Joshua Ben Hananiah and the Roman Emperor

56

מעשה שהקיסר אמר לרבי יהושע: הייתי רואה ברצון את אלוהיכם

R. Joshua and the Emperor who wanted to see God

57

מעשה בקיסר שרצה להכין סעודה לאלוהים

R. Joshua and the Emperor who wanted to prepare a feast for God

58

מעשה שאמרה בתו של הקיסר לרבי יהושע: אלוהים שלכם הוא נגר

R. Joshua and the Emperor's daughter who wanted God to built a palace for her

59

מעשה שיש להזהיר אדם, שלא יזרוק לחם על הארץ

Why it is forbidden yo throw bread on the ground

60

מעשה שיש לאכול מצרור ירקות, שהגננים מאגדים

Why it is forbidden to eat vegetables before untying the bunch

61

מעשה שקרה לרב חסדאי ולרבה, שרצו לעבור את הנהר, ושרה אחת רצתה גם כן לבוא אתם

The Roman princess foiled in her magic

62

מעשה שלא ישבו מתחת למרזב בגלל שדים

Rab Ashi, the rain pipe and the demons

63

מעשה בעשיר ועני שהקב"ה שאל אותם, מדוע לא למדו תורה

The poor, the rich and the handsome on the day of judgment

64

מעשה שריש לקיש מכר את עצמו לאנשים אוכלי אדם

Resh Lakish and the cannibals

65

מעשה ברבי יוחנן שהיה הגבר היפה ביותר

Resh Lakish the robber converted to Judaism by Rabbi Johanan

66

מעשה שקרה לרבי (לרבן) יוחנן שרכב על חמור, כשיצא מירושלים

Why Nakdimon ben Gorion lost his wealth

67

מעשה ברבי עקיבא שהיה רועה צאן

The romance of Rabbi Akiba the shepherd

68

מעשה שרבי עקיבא לקח את בתו של כלבא שבוע

The wife of Rabbi Akiba disinherited by her father

69

מעשה ברבי עקיבא שהתעשר

How Rabbi Akiba became rich

70

מעשה ברבי גמדא שנתן ארבעה שילינג (זוזים) לאנשים באניה, שיביאו לו משהו מיוחד

How R. Gamda became rich

71

מעשה ברבי טרפון שהיה איש מצוין ביותר

Rabbi Tarfon and his conscience

72

מעשה שרבי חנניא הלך לחתונה של רבי שמעון בר יוחאי

Rabbi Hananiah surprises his wife

73

מעשה ברבי חמה שנסע ללמוד למשך שתים עשרה שנה

Rabbi Hama returs home after a long absence

74

מעשה ברבן יוחנן בן זכאי ששאלו אותו תלמידים מדוע הוא האריך ימים

Recipe for long life

75

מעשה ברבי חונה (הונא) שאגד עשבים עבור שכר

A Blessing come true

76

מעשה ברבי עקיבא שנשבה בין הגויים

The piety of Rabbi Akiba

77

מעשה באשתו של רבי יודא (יהודה) שהלכה לשוק וקנתה צמר וטוותה ועשתה מזה מעיל

The miracle of R. Judah

78

מעשה שאדם לא צריך לגרום לפחד בביתו

Rule not thy household with fear

79

מעשה שרבי גמליאל ורבי אליעזר שמעו קול גדול בארמון המלך ברומא

Why Rabbi Akiba laughed when his companions wept

80

מעשה ברגליו של איש אחד המובילות אותו למקום מותו

We can not escape our fate

81

מעשה שאחד ילמד תמיד את בנו אומנות

Learn a trade and trust in God

82

מעשה שקרה לבנימין הצדיק, שהיה אחראי על חלוקת צדקה

Charity delivers from death

83

מעשה במלך שנתן את אוצרותיו ואוצרות אביו לצדקה

In praise of charity

84

מעשה ברבי מאיר וברבי יודא (יהודה) שהלכו בדרך, ורבי מאיר לא רצה להתארח אצל בעל הבית בעל השם המשונה

What there is in a name, herein also of washing the hands after a meal

85

מעשה שאדם צריך ליטול ידיו לפני האוכל. אחד לא נטל ידיו ונתנו לו לאכול חזיר

Of washing the hands before the meal

86

מעשה שהמלך שאל את רבינו הקדוש, אם הוא רוצה לעשות לו אוכל מהלויתן בעולם הבא

Emperor Antoninus becomes a proselyte

87

מעשה שקרה במותו של מוכס יהודי שהיה רשע גדול

Of the wicked tax gatherer and the learned rabbi whose bodies were interchanged at the funeral. Herein also of Rabbi Simeon son of Shetah and the witches of Ascalom

88

מעשה בכהן גדול ששם מטפחת משי על ידו, כשהוא אמור היה להקריב קרבנות

Pride goes before a fall

89

מעשה ברבנים שנשלחו לאבא חלקיה, שיבקש על הגשם

Abba Hilkiah

90

מעשה ששלחו ילדים קטנים אל חנין (חנן), שיבקש על הגשם

The modesty of Hanan Ha-nehba

91

מעשה במר עוקבא שכל יום היה מניח ארבעה שילינג (זוזים) בשקע של ציר הדלת לצדקה

The considerateness of Mar 'Ukba

92

מעשה ברבי עוקבא שהיה שולח לעני אחד כל ערב יום כיפור ארבע מאות גילדן

The generosity of Mar 'Ukba

93

מעשה בנחום איש גם זו שהתעוור, ושתי ידיו היו קטועות, ושתי רגליו נעשו משותקות

Nahum ish Gamzo

94

מעשה בבן אחותו של הקיסר שרצה להתגייר

The story of Onkelos the proselyte

95

מעשה בישראל שעלו לרגל ולא היו להם מים לשתות, והגמון אחד הלווה להם שנים עשר מעיינות מים

Nakdimon ben Gorion and the twelve wells of water

96

מעשה בבנו של רבן גמליאל שהיה חולה, והוא שלח לרבי חנינא שיעשה עליו תפילה

The prayer of R. Hanina ben Dosa

97

מעשה שרבי חנינא בן דוסא רצה ללמוד תורה אצל רבי יוחנן ובנו חלה

The efficacy of R. Hanina's prayer

98

מעשה שצריך לתת מעשר כראוי

Tithes make rich

99

מעשה שאחד צריך לעמוד במה שהבטיח, כפי שאנו למדים מדוד

Keep troth. The story of the well and the weasel

100

מעשה שאדם לא יהיה בטוח בעצמו ויחזיק עצמו כנוע

The evil of pride

101

מעשה ברב חונה (הונא) שהיה לו בית מט לנפול, ובתוכו היה יין רב

Rely not upon miracles

102

מעשה ברבי (רבן) יוחנן בן זכאי שראה בחלום, שילדי אחותו אמורים לסבול נזק רב

The value of charity

103

מעשה בשלמה המלך שרצה לבנות את בית המקדש, ואסור היה לו להשתמש בברזל

Solomon and Ashmedai

104

מעשה קרה בנחש, שהיה בבית הכנסת והיה מזיק לאנשים

Rabbi Hanina and the poisonous reptile

105

מעשה ברב עמרם ששחרר הרבה נשים

The saintly Rab Amram and the beautiful woman

106

מעשה אומרים שנשים דעתן קלה עליהן והן מתפתות בקלות

Women are fickle – but not all

107

מעשה בצדיק שקילל כל יום את השטן, ופעם התחפש השטן לעני וביקש ממנו פת לחם

Pelimo and Satan

108

מעשה ברבי זירא שצם מאה תעניות, כשאמור היה לנסוע לארץ ישראל

R. Zera and his fasts

109

מעשה בהורדוס שהיה עבד ונהיה מלך

Herod the slave of the Hasmoneans who became king and R. Judah ben Bota

110

מעשה ברבי מאיר שלעג לאנשים, שעשו עבירות

Be not too sure of thyself. Story of R. Meir

111

מעשה ברבי עקיבא, שגם הוא לעג לאנשים

Be not too sure of thyself. Story of R. Akiba

112

מעשה כתוב שמצאתי איש אדוק ממאה, ואשה אדוקה לא מצאתי בכל הנשים

The daughters of R. Nahman

113

מעשה קרה בשני אחים שהיו רשעים גדולים והתחזו לנביאים

The two false prophets

114

מעשה באנשי סדום שהיה להם סדר: כשאשה הפילה, עשו לה ילד אחר

The men of Sodom and Eliezer the servant of Abraham

115

מעשה ברבי עקיבא שאמר, כי מי שמבקר חולים עושה מצווה גדולה

The virtue of visiting the sick

116

מעשה ברבי שמעון הצדיק שאמר, כי כל ימיו לא הגיע לידיו נזיר ראוי, שהיה עושה זאת לשם שמים

The cincere nazirite

117

מעשה שהיו עושים לפנים לאשה סוטה

The adulterous woman

118

מעשה שרבי נתן לילדיו ארבעה דברים כצוואה

The testament of Rabbi

119

מעשה קרה לחסיד, שנתן לעני בערב ראש השנה שילינג בשם השם

The pious man and the two spirits

120

מעשה קרה לרבי זעירי שהפקיד תיק אצל פונדקאית, והיא מתה אחר כך

Ze'iri and the dead hostess

121

מעשה קרה בתלמיד שבא אל הרבי שלו ושאל אותו, אם תפילת ערבית היא חובה או רשות

R. Gamliel deposed and R. Eleazar ben Azariah appointed his successor

122

מעשה באחד שאשתו לא הבינה את שפת בעלה

The wife who could not understand the language of her husband

123

מעשה שקרה לרבא (רבה) ששחט את רבי זירא בפורים

Raba, R. Zera and the Purim banquert

124

מעשה שרבי עשה צוואה לבניו, ובה ציווה לכבד את אמם

The death of Rabbi and his home visits on Friday nights

125

מעשה ברשע ששאל את רבי עקיבא, מדוע אנו מכבדים כל כך את השבת

Turnus Rufus and R. Akiba

126

מעשה קרה לגוי שהיתה לו אבן טובה, ששוויה שמונים אלף גילדן, וישראל היו מוכרחים לקנות אותה, והגוי לא יכול היה למכור אותה כי אביו שם את המפתח מתחת לראשו

The heathen who honored his father

127

מעשה קרה בזונה אחת שנזפה בבתה, שלא תזנה בגלוי ושתנהג כפי שהיא נהגה, שכן היו לה עשרה ילדים ומתוכם תשעה ממזרים, אבל היא לא זנתה בגלוי

The faithless wife and her illegitimate sons

128

מעשה שהביא המן למרדכי את הסוס ואת הלבוש

Mordecai and Haman

129

מעשה שקרה לחסיד אחד שעשה תפילה בשדה, והגמון ברך אותו לשלום, והוא לא ענה לו

The pious man and the governor

130

מעשה קרה לרב דימה שהכיר היטב את מלאך המוות

The burned poker and the angel of death

131

מעשה ברבי פרידה שהיה לו תלמיד עם הארץ גדול, והוא היה חייב ללמד אותו כל דבר ארבע מאות פעמים

The patient teacher

132

מעשה ברבי יוחנן שהיה יושב בפתח הדלת, היכן שנשים הלכו לטבול

The prenatal influence of a mother's thoughts

133

מעשה במלך עצום אחד שלא היו לו ילדים עם אשתו, והוא עשה תפילה גדו

The queen who gave birth to a black child

134

מעשה ברבי אליעזר שהתווכח עם החברים שלו

The excommunication of R. Eleazar ben Hyrcanus

135

מעשה בתלמיד חכם שהפליג בים עם סוחרים רבים, והסוחרים שאלו אותו על סחורתו, והם נשדדו ולא היה להם דבר, ואותו תלמיד חכם נהיה עשיר

Torah the best merchandise

136

מעשה ברבי יוסף שהיה מהלך בשדה ופגש אחד, שרצה לתת לו הרבה כסף, כדי שיבוא לגור עמו בעיר

Torah more valuable than wealth

137

מעשה בשלושה גברים שהלכו בשדה ובאו ליער בערב שבת, והיו חייבים להישאר ביער עם החיות

The pious man who was protected by a bear because he observed the Sabbath

138

מעשה ברבי יהושע שחלם שננוס נהיה חבר שלו בגן עדן

The story of Nanos who honored his father and mother

139

מעשה ברבי מאיר ששכב עם אשתו של קצב

The penitence of R. Meir

140

מעשה באלכסנדר מוקדון שביקש מעבדיו לעשות אותו אל

Alexander of Macedon and his desire to be worshiped as a god

141

מעשה ברבי טרפון שהייתה לו אם זקנה, שלא הייתה יכולה ללכת, והוא נשא אותה [על ידיו]

R. Tarfon and his old mother

142

מעשה באחד שעשה צוואה לבנו, שיקנה בשוק כל מה שיפגוש לראשונה

R. Hanina and the frog

143

מעשה באיש זקן שמצא ברחוב בחורף נחש, שהיה כמעט קפוא, והוא ריחם עליו ושם אותו בחיקו

The old man and the snake and the judgment of Solomon

144

מעשה במלך דוד ששלח את יואב, שיכבוש את העיר רבת עמון

Joab's capture of Rabbath the city of the Ammonites

145

מעשה באדם אחד ששכב עם בתולה ביום כיפור

The sinner who Was released from hell through the kaddish prayer of his son

146

מעשה ברבי חנינא שנשא אשה אחת שנתנה לו כסף רב

The Torah brings food from afar

147

מעשה באחד שירד מנכסיו ושרת אנשים עבור שכר

The story of an impoverished man whom Elijah entrusted with wealth for a period of seven years

148

מעשה ברבי יהושע שאמר: כל ימי לא ניצח אותי איש אלא אשה, נערה ונער

R. Joshua ben Hananiah discomfited by a woman a young girl and a small boy

149

מעשה ברבי שאומר, כי לאחר בוא המשיח יעשו כל ישראל הספ

The yezer ha-ra' mourned by the righteous and the wicked

150

מעשה שיצר הרע גדול אצל תלמידי חכמים מאשר אצל אנשים אחרים

The greater the man the stronger his yezer ha-ra'

151

מעשה בבחור שנכנסה בו רוח רעה

The dibbuk

152

מעשה בשמאי הזקן שאכל כל יום לכבוד שבת

The observance of the Sabbath

153

מעשה בשני יהודים שהיו הולכים והיו יודעים, שלפניהם הולך גמל הנושא שני נאדות, באחד יין ובשני שמן, והגמל עיוור בעינו האחת, ואתו הולכים שנים גוי ויהודי

The wisdom of the man of Jerusalem

154

מעשה בארבעה יהודים מירושלים שהתארחו אצל עשיר אחד. אמר אחד: לבשר שאכלנו היה טעם של כלב, והשני אמר שבעל הבית הוא ממזר, והשלישי אמר שליין היה טעם של מתים

The four men of Jerusalem and their great wisdom

155

מעשה קרה בשני בניו של רבי יוסי, שנשבו על ידי שר אחד בירושלים

R. Jose ben Kimha redeems jus two children from captivity and gets the better of their captor

156

מעשה בחסיד גדול שמת ועשה צוואה לילדים שלו, שלא יריבו, שכן הדבר מביא לשבועות רבות

Elijah and the three sons who watched in the garden

157

מעשה ברבי יודא (יהודה) חסיד שמת ברגנסבורג. רצה שומר השער לצלצל בפעמון נפל המגדל ובלע את שומר השער

The death of R. Judah Hasid and the Fallen Tower of Regensburg

158

מעשה בראש העיר רגנסבורג שהלך ברחוב ואחריו רצה כבשה שצעקה: מה מה. פגש אותו רבי יודא (יהודה) חסיד והיה צריך לומר לו, מדוע הכבשה צועקת: מה מה

R. Judah Hasid, the mayor of Regensburg and the bleating lamb

159

מעשה ברבי שמואל חסיד שאמר לגדול הדור רבי יעקב: שמי שמואל עושה הקלפים

R. Samuel Hasid poising as a parchment maker

160

מעשה ברבי שמואל החסיד שהפליג בים ושמע זעקה של נהי על היבשה

R. Samuel Hasid riding a lion

161

מעשה בשלושה כמרים שבאו אל רבי שמואל והיו יודעים לעשות מעשה כשפים

R. Samuel Hasid amazes the priest with his wonderworking

162

מעשה ברבי שמואל חסיד שעשה אריה גדול בעזרת שם, כדי שהוא יביא לו את הקמח מטחנת הקמח

R. Samuel Hasid uses the name of God to summon a lion; then he does penance

163

מעשה ברבי יודא (יהודה) חסיד שרצה לתת לבתו בעל ולא רצה לסבול, שהיא עוסקת בחובות

The story of R. Hanina, the son-in-law of R. Judah Hasid, and his adventures in the forest

164

מעשה בעשיר גדול שישב בשייאר, שהיה חותך את זקנו במספריים, ורבי יודא (יהודה) חסיד אסר זאת עליו

The man who was punished for shaving his beard

165

מעשה ברבי שמואל החסיד שבא לקלן על הריין, והיה שם מקבץ נדבות

R. Samuel Hasid and the rich mizer

166

מעשה בילד שנולד וכתוב היה 'אמת' על מצחו

R. Amitai who was born with the word emet imprinted on his forehead

167

מעשה ברבי שמואל החסיד שהלך ללמוד, ובאו אליו שלושה יהודים והם הלכו ביער ולבסוף באו לבית קטן

R. Samuel Hasid meets the prophet Jeremiah in a forest and saves three wicked men from their evil ways

168

מעשה ברבי שמואל שהתפלל בשפייאר ביום כיפורים אחד, ובא רשע אחד לבית הכנסת וירק לו בפנים

The wicked official who insulted R. Samuel Hasid and later repented and became a Jew

169

מעשה בגזירה גדולה שהייתה בשפייאר, ורבי שמואל חסיד ואשתו ביטלו אותה

R. Samuel Hasid through his prayer annuls an evul decree against the Jews of Speyer

170

מעשה ברבי יודא )יהודה( חסיד שהיה יותר מבן שמונה עשרה שנים, כשהתחיל ללמוד

R. Judah Hasid a wild youth becomes a great scholar

171

מעשה בשני בנאים שעבדו אצל יהודי אחד ברגנסבורג ואחר כך נכנסו לחדרו

R. Judah Hasud saves the Jews of Regensburg from the charge of murder

172

מעשה בדוכס אחד שנתן ליהודי מפתח לשמירה

R. Judah Hasid detecs the thieves and saves aninnocent Jew

173

מעשה בחסיד גדול אחד ממיינץ שהשאיר צוואה לבנו, שלא יעבור את הנהר ששמו דנובה

R. Eliezer son of R. Amnon learns mysteries from R. Judah Hasid and travels from Regensburg to Mayence in a brief while

174

מעשה בהגמון אחד שנסע מזלצבורג לרגנסבורג ורצה להרוג את רבי יודא (יהודה) החסיד

The bishop of Salzburg who came to Regensburg wuth the intention of killing R. Judah Hasid but was made to change his mind and finally became a Jew

175

מעשה בדוכס רב עצמה שלא עשה דבר, אלא מה שאמר לו רבי יודא (יהודה) חסיד

R. Judah Hasid advises the duke not to join king Philip of Rome in war

176

מעשה בעשיר אחד שהביא את בנו אל רבי יודא (יהודה) חסיד, כדי שהוא ילמד אותו, והוא יעץ לו להביא אותו לאחר שנה, כי באותה שנה הוא ירצה להתנצר

R. Judah Hasid Saves the son of a Rich Man from Becoming Baptized

177

מעשה ברבי יודא (יהודה) שראה מחלונו צעיר אחד רץ מהר, אז הוא שלח אחריו את התלמידים שלו להחזיק בו, שכן הוא רצה להשתמד

R. Judah Hasid Detains a Young Man until the Impulse to Become Baptized Passes

178

מעשה במשומד שבא אל רבי יודא (יהודה) ורצה לעשות תשובה

R. Judah Hasid and the Apostate

179

מעשה בשר אחד שהיתה לו בת, ולא רצה לתת אותה אלא למי שהיה עשיר כמוהו, לבסוף נתן אותה לשד

The Proud Prince Who Unwittingly Gave His Daughter in Marriage to a Demon

180

מעשה כיצד הביאו לרגנסבורג תינוק לבית כנסת כדי להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ורבי יודא (יהודה) לא רצה לאמר ברוך הבא ולא רצה לקום

Story of the Child at Whose Circumcision R. Judah Hasid Refused to Rise from His Seat

181

מעשה בילד שנולד בימי רבי יודא (יהודה) ולא ידע לדבר במשך שנים רבות ורבי יודא (יהודה) גרם לו לדבר

R. Judah Hasid Makes a Dumb Child Speak

182

מעשה באורח מצוין משפייאר שהיה אצל רבי יודא (יהודה) בלילה הראשון של פסח, ורבי יודא (יהודה) היה מאוד שמח.

R. Judah Hasid and R. Judah ben Sheneor of Speyer

183

מעשה ברבי שמואל חסיד שהלך בשדה וראה את השמים פתוחים

R. Samuel the Pious Sees the Heaven Opening

184

מעשה בשר אחד בצרפת ששלח אחר רש"י, והוא לא רצה לבוא אליו

Rashi and the Duke of Lorraine

185

מעשה בתורכים בקושטא שאמרו, כי יהודים המיתו אחד, ורצו חס ושלום לעשות גזירה

Ritual Murder Charge in Constantinople and the Acquittal of the Jews through the Sleeplessness of the Sultan

186

מעשה ברבי עקיבא שהיתה לו בבית המדרש פנינה יקרה

Story of the Humility of a Rich Man

187

מעשה בעשיר גדול שנסע מעבר לים והיה לו ממון רב והוא מת אצל בעל בית אחד והוא ציווה, שאין הוא רוצה לתת את הכסף לאף אחד אלא למי שבא עם שלוש חוכמות

The Rich Merchant of Jerusalem Who Died in a Strange Land Leaving His Fortune There and the Manner in Which His Wise Son Recovered the Same

188

מעשה ברבי שמעון הגדול ממיינץ שהיה לו בן, והגויה של שבת לקחה אותו. לבסוף נעשה הילד אפיפיור

The Jewish Child Who Was Stolen by a Servant and Later Became Pope

189

מעשה באדם שלגלג תמיד, כשמישהו נתן צדקה

God Makes the Rich Poor and the Poor Rich

190

מעשה בחסיד שהיה לו שדה אחד, ועמד שם עץ יפה, והגויים עשו בו עבודה זרה

The Pious Man Who Tempted by a Demon Living in a Tree

191

מעשה ביהודי שנתן להוליכו שולל בכוחה של עבודה זרה

Trust Not in Magic

192

מעשה במלכות שאסרה פעם אחת למול כל ילד

The Decree against Circumcision and the Birth of Rabbi Judah ha-Nasi

193

מעשה בספינה שבאה עם יהודים, שגלו מירושלים

Three Pious Jews Go

194

מעשה בחסיד שמת ונתן לבנו צוואה, שיזרוק למים כל יום חתיכת לחם

The man who obeyed his father's last will; how he fell into the water and was finally rewarded

195

מעשה ברבי ראובן שהיה לו בן יחיד, ומלאך המוות בא אליו ואמר לו: הגיע הזמן שבנך חייב למות, והוא רצה מאוד להשיא אותו

The Bride Who Saved Her Husband from the Angel of Death and Obtained a Reprieve of Seven Years

196

מעשה באשה רעה שלא רצתה, שבעלה ייתן כל כך הרבה צדקה

Story of the Avaricious Woman

197

מעשה בבחור אחד שהלך מטבריה לביתר, שכן בתולה אחת רצתה אותו מאוד

Story of the Faithless Wife

198

מעשה בשלושה אחים שהלכו ללמוד אצל שלמה המלך דברי חכמה

The Tree Brothers Who Went to King Solomon to Learn Wisdom

199

מעשה באשה אדוקה שפחדה, שהשר של המדינה שלה רוצה לקחת אותה, והיא נסעה ושמה את ממונה בתוך כד ועליו שמה דבש ונתנה אותו לאדם לשמירה

The woman who hid her gold in a jar of honey and the clever way in which King David enabled her to recover it from the dishonest man to whom she had entrusted it

200

מעשה בבן סבור (סבר) שנסע במשך חמישה עשר ימים, עד שהכניס מתחת לחופה חתן וכלה עניים

Bar Sebar and R. Shwfifon. How Their Lives Were Prolonged 200 Years

201

מעשה יפה על רבי משה מיימנו (בן מיימון) שהיה איש מצוין בתורה

202

מעשה ברבי יוסי שהייתה לו אשה רעה מרה ממוות

203

מעשה באשה רעה שרצתה לפתוח את תיבתה ולהוציא כסף, ויצא קול צעקה: הסתלקי הכסף אינו שלך

204

מעשה באחד שנסע והשאיר את אשתו אצל אחיו, שלא רצה להתנהג אתה בהגינות

205

מעשה במלך שהייתה לו בת יחידה, שמצאו אותה בשדה מתה ואמרו, שיהודים עשו זאת

206

מעשה באשה הרה שהתחשק לה לאכול ביום כיפור

207

מעשה בעוד אשה שהתחשק לה לאכול ביום כיפור

208

מעשה במלך שהיה לו בן יחיד, והוא לא נתן לו ללמוד תרבות

The man who refused to allow his son to read for the congregation on the high holidays

209

מעשה בחסיד אחד שהייתה לו פרה, והוא ניזון ממנה. כל השבוע הוא עבד אתה, ובשבת הוא נח יחד אתה. לבסוף הוא מכר אותה לגוי אחד, והיא לא רצתה לעבוד בשבת

The pious caw which refused to work on the Sabbath and the example she set

210

מעשה ביהודי מצוין שישב בפריז שבצרפת והיה תלמיד חכם גדול בקבלה ובתכונה ובפילוסופיה, כפי שאתם תקראו כאן

R. Jehiel of Paris, the Learned Bishop and the Two Demons

211

מעשה ברבי יחיאל שהדליק בשבת בערב נר שמן, שבער עד השבת הבאה

R. Jehiel of Paris and the King

212

מעשה ברבי אמנון שההגמון ממיינץ החזיק אותו יפה מאוד אולם לבסוף רצה ההגמון, שהוא יתנצר חס וחלילה

The Martyrdom of Rabbi Amnon of Mayence

213

מעשה באיש אחד שהיה כופר גדול, ולבסוף היתה לו חרטה גדולה

214

מעשה באחד שמת בק"ק (קהילת קודש) וורמס וחזר והתיישב לפני בית הכנסת

The Corps and the Torn Sleeve

215

מעשה בשלושה אנשים שנדדו ביחד ובאו ליער ותעו ונפרדו זה מזה, ואחד בא לעיר בה לא הכיר אף אחד ולא ידע, היכן יפקיד את כספו למשך השבת, ושם אותו בבור של חיטה

216

מעשה ברבי מאיר שכל ימיו היה יושב ארבע שעות ביום בבית המדרש

How R. Meir Saved R. Judah and His Family from the Death They Deserved because They Were Remiss in Almsgiving

217

מעשה בחסיד שלא היו לו ילדים וביקש מהקב"ה, שיתן לו ילדים

218

מעשה ביהודי שהלך בשדה וגזלו אותו ורצו להמית אותו גם כן, והוא אמר אל תהרוג אותי, הציפורים ילשינו עליך

219

מעשה בעשיר שהיתה לו אשה יפה, והיה רשע בעיר שהיה לו חשק רב אליה והכריח אותה, אבל היא לא רצתה

220

מעשה בחסיד שהיו לו שלוש בנות, אחת היתה גנבת, האחרת הייתה עצלנית, השלישית הייתה שקרנית

221

מעשה בשני שודדי דרכים שאמרו זה לזה: הבה נלך ונרצח אנשים

222

מעשה בעשיר שכל ימיו לא נשבע

The reward of virtue, or the story of the man who never took an oath

223

מעשה ברב אחד מצוין שהיו לו שלושה בנים, ושלשתם היו רבנים, והחסיד היה מאוד עשיר

224

מעשה ברב שהייתה לו בת יפה וידענית, ולרבנית היה אחיין שלמד היטב, והם רצו לחתן אותם

225

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבן גמליאל שרצו ללכת לארץ ישראל יון שלמי ממסכת סנהדרין

226

מעשה באחד שהיה אדוק מאוד והיה תלמיד חכם, וכל הילדים שהיו לו עם אשתו מתו

The Evil of Selfishness

227

מעשה במלך אחד עצום שהיה לו יועץ בשם קונץ

228

מעשה יפה בתלמיד חכם שישב בארץ עוץ והיה גם עשיר גדול

The rabbi whose wife turned him into a werewolf

229

מעשה בשתי נשים שילדו באותו לילה, ושני הילדים היו דומים. כשבא הלילה השלישי אחת מהן מעכה את הילד שלה והיא לקחה את הילד המת והביאה אותו לחברתה והחליפה את

230

מעשה בשלמה המלך שהיה משחק שח עם היועץ שלו

231

מעשה שיצא אדם תמיד מהאכסניה מוקדם בבוקר ויכנס לאכסניה מבעוד יום

232

מעשה בבר קפרא שהיה עשיר גדול והיה גר בעיר, ששכנה ליד הים

233

מעשה ברבי אליעזר שהיה חייב לתפוס גנבים על שקר ונהיה שוטר

234

מעשה באשה אדוקה זקנה שקמה כל בוקר מוקדם לפני השחר ואמרה תחינות

Women should not leave the synagogue during the prayer of Kedushah

235

מעשה בחסיד שהיה עני מאוד, ואליהו הנביא בא אליו ונתן לו שתי מטבעות

Elijah and the poor hasid

236

מעשה באדם שביתו היה סמוך לבית הכנסת

The man whose house was too near the synagogue

237

מעשה באיש ששאל את רבן גמליאל: היכן גר האל שלכם או היכן הוא

R. Gamaliel and the man who wanted to know where God dwells

238

מעשה במלך שהיו לו יועצים מצוינים רבים וכן שרים מצוינים רבים

The king and the hawk

239

מעשה ברב ספרא שהלך פעם אחת לטייל עם תלמידיו

The sincerity of R. Safra

240

מעשה בבחור שכל ימיו הלך אחרי החיים היפים

The bandit who undertook to speak the truth

241

מעשה באחד שמת, והוציאו אותו מקברו, והוא היה עדיין חי

The reward of virtue

242

מעשה ברבי עמרם שמת בקלן והפליג למיינץ באניה קטנה

R. Amram of Cologne and the story of his burial in Mayence

243

מעשה בבת הקיסר ששאלה את רבי יהושע, מדוע מריח תבשיל השבת כל כך טוב

the daughter of the Emperor asked Rabbi Joshua: Why is it that the food you cook for the Sabbath has a better flavor than that which you cook during the week?

244

מעשה באדם שהיה מאוד זקן

The reward of burning olive oil

245

מעשה בשרה אחת שמתה, וכשרצו לשים אותה בקבר, היא חזרה והייתה חיה

The punishment of touching the lamp on the Sabbath

246

מעשה בקיסר ששאל את רבי עקיבא: במה שונה היום הזה, יום השבת, מימים אחרים

Turnus Rufus asked Rabbi Akiba: why is this day, Sabbath day, any better than any other day?"

247

מעשה באחד שהתפלל תמיד בראש השנה וביום הכיפורים

The Man Who Refused to Allow His Son to Read for the Congregation on the High Holidays

248

מעשה ברבי מתיא בן חרש שלא נשא מימיו את עיניו אל אשה זרה

Story of R. Matya ben Harash who burned out his eyes to escape from sin

249

מעשה באחד שלא למד כל ימיו אלא מסכת חגיגה

The man who studied nothing except the treatise Hagigah

250

מעשה במלך ובמלכה שהיו שניהם שחורים, והמלכה ילדה בן שהיה לבן לגמרי

The black king and queen who had a child that was white

251

מעשה באיש זקן אחד ששתה יין בחפץ לב

The old man who could not abstain from wine

252

מעשה במלך עצום מאוד שהיה רשע גדול

Story of the wicked king Frederick who beguiled eleven of the wisest sages of Israel to drink wine with him

253

מעשה באדם אחד שרכב לבד בלילה וראה, שחיל גדול בא

Story of a man who rode alone at night and saw a whole army of dead people pulling wagons full of other dead people

254

מעשה באדם שתעה ביער

The dead man who was driven around a field which he had unjustly appropriated in life

255

מעשה בגוי אחד שהתפגר, והעבד שלו מצא אותו יושב ביער

The dead man who accosted his servant in the field

256

מעשה בחסיד שמת והשאיר ספרים יפים

The man whose library passed into strange hands after his death because he refused to land his books while he lived

257