לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1649


Il rey ke muncho madruga x2 ande la reina se huiya/fuiya x2
Topa la reina in djageta x2 kun un ispeju a su manu x2
Mirandose su 'rmuzura x2 dando loores al d'en Alto x2
Tantu luzia la kriava x2
Dos ijikos tuyos tengo x2 i dos dil rey ki son kuatro x2
Lus tuyus se echan a mi lado x2 i lus dil rey s'echan in kama x2
Lus tuyus komen in mi pierna x2 i lus dil rey komen in meza x2
Lus tuyus suvin in kavayo x2 i lus dil rey suven in mula x2
Lus tuyus visten sirmas x2 i lus dil rey visten sedas x2
Eya ki bolta la kara x2 topa al rey a su lado x2
Pardon, pardon sinyor reye x2 es-huenyo me asonyava x2
Amanyana dimanyana x2 la kavesa le kurtava x2
Anda yama padre i madre x2 ke la yoren por manzia x2

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1649

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Landarico

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

167/02

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

417

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אסתר יפת

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Yefet Ester

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Tel-Aviv

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Israel, Yerushalayim

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Kamelia Shahar

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1983

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-M8

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song