לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 417
Informante 417
Informant 417


Yefet Ester

אסתר יפת

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

417

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Israel, Yerushalayim

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1905

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

---

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Tel-Aviv

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1983

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

167

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Kamelia Shahar

שם המקליט