חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la pajina principal del Instituto Maale Adumim

Back to Main Page of Maale Adumim Institute (Ladino)

 

מכון מעלה אדומים       Instituto Maale Adumim

 

אוצר השירים של "ספרד"

El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD

SEFARAD SONG TREASURE

 

 

תצוגת השיריםSong Presentation /  / Prezentasion de los kantes

 

 

לפי סדר הקלטות

Segun el orden de enrejistramiento

By Record Order

 

 

לפי כותרות

Segun los titulos

By Titles

 

לפי שורה ראשונה

Segun la primera linia

By First Line

 

לפי סדר המידענים Segun el orden de los informantes

By Informant Order

 

 

רשימת המסורות

Lista de las tradisioss

Tradition List

 

רשימת הסוגות

Lista de los jeneros literarios

Literaly genre List

 

 

רשימת התפקודים

Lista de los fonksionamientos

Function List

 

 

שירים עם תרגום עברי Kantes kon traduksion ebrea

Songs with Hebrew Translation

 

 

שירים עם תווים

Kantes kon notas musicales

Songs with musical notes

 

חיפוש בבסיס הנתונים

  bushkida en la baza de datos / Search in the Database

 

 

אוצר השירים של "ספרד"

ד"ר אבנר פרץ

 

העלאתו של יישום "אוצר השירים" לאתר מכון מעלה אדומים והנגשתו לציבור הרחב של שוחרי הלאדינו, מסיימות עשרים שנים של עבודה מאומצת, שבמסגרתה נבנה בסיס הנתונים (תחילה כבסיס נתונים לא-מקוון ובשנים האחרונות בסיס נתונים אינטרנטי), פוענחו השירים מעל סרטי ההקלטה והוזנו הטקסטים לתוכו בכתיב סטנדרטי (השירים ממרוקו בכתיב קסטילי), הוזנו נתוני המידענים, נעשתה דיגיטציה של ההקלטות והן הוזנו במלואן (להוציא ארבעה סרטים שנעלמו ואינם) אל תוך בסיס הנתונים. עתה יוכל המשתמש לאתר באמצעות מנגנון חיפוש או לפי מפתחות המיון הראשיים, כל שיר, גם אם נותרו בזכרונו רק מלים מעטות מתוך הטקסט, להציג את השיר על המסך, להאזין להקלטה המקורית של המידען ולעקוב בו-בזמן אחרי הטקסט. בנוסף לכך מוזנים לבסיס הנתונים תרגומים ספרותיים של כל אחד מן הווארייאנטים הכלולים באוסף, מעשה ידי ד"ר אבנר פרץ. תרגומים אלה, להבדיל מתרגומים מילוליים ה"מנמיכים" את השירים, עושים עימם צדק ומציגים באור ראוי את איכותם, בעיקר במקרים שבהם מצטיינים השירים המקוריים באיכות ספרותית (כגון הרומנסות). עד כה תורגמו לעברית 1100 שירים – זהו המקבץ הגדול ביותר של תרגומים מתוך השירה העממית בלאדינו! 

במסגרת העבודה המפרכת שהשקענו במיזם בשנתיים האחרונות, חזרנו והאזנו בשקידה לכל אחד מבין 2,830 השירים והכנסנו מאות תיקונים לטקסטים המפוענחים, בדקנו מחדש את כל הכותרות ותיקנו עשרות מהן באופן המאפשר מיון טוב יותר של השירים וגרסאותיהם (וחיפוש נוח יותר). יצרנו זיקה רחבה בין האוסף שלנו לקטלוג ארמיסטד של אוסף מננדס פידאל, באמצעות השדה "מספר קטלוגי" (הנושא את הקידומת MP). לשמחתנו התברר כי קטלוג ארמיסטד מכסה לא רק את סוגת הרומנסה, ומיוצג בו חלק ניכר של רפרטואר הקאנטיגאס. כארבעים אחוז מן השירים שבאוסף שלנו (1200 שירים!) יש להם מקבילות בקטלוג ארמיסטד. בדרך זו נוצרו קשרי הצלבה בין שני האוספים החשובים בעולם של השירה העממית בלאדינו. לפני כשנה התגלתה טבלת רישום נתוני האינפורמנטים של האוסף (שנת לידה, מקום לידה שנת עליה, מקום ההקלטה, שנת ההקלטה ושם המקליט). הזנת נתונים אלה לבסיס הנתונים העצימה את חשיבותו המדעית של האוסף. היא אפשרה בין היתר הבחנה בשדה "המסורת" ברמה של עיר מוצא ולא של מדינה בלבד. בהסתמך על הנתונים האלה מתבלטת חשיבותו ההיסטורית של האוסף כמפעל הצלה של הרגע האחרון! גילוי חשוב נוסף הוא הימצאותם של מאות דפי רישום תווים של שירי האוסף. העבודה נעשתה ביזמתם של משה שאול ויואל רקם בין השנים 1981-1978 בידיה של המוזיקאית עידית אבני. בסך הכל נרשמו תווים לכארבע מאות מבין שירי האוסף. אוצר התווים היקר הזה הגיע אל מכון מעלה אדומים באדיבותו של יואל רקם. עתה יוכל המעיין באוסף למצוא גם את התווים למאות מבין השירים!

ראשיתו של האוסף הזה (אוסף הקלטות השדה הגדול מסוגו בעולם) היתה ב-1978. ביוזמתו של משה שאול ובשיתוף עם קול ישראל, נעשתה פניה למאזינים בארץ ובעולם והחלו להקליט מפיהם שירים ממורשת בית אבא. בדרך זו כיסה הפרוייקט את הקשת הרחבה ביותר של תפוצות דוברי הלאדינו. במזרח: תורכיה, ארצות הבלקן וישראל ובמערב: קהילות צפון מרוקו דוברות החכיתיה. במסגרת המפעל הזה אשר נמשך עד שנת 1985, הוקלטו מאות מידענים (חלקם מידענים מחו"ל ששלחו הקלטות למפעל) – סה"כ קרוב לשלוש מאות סרטי הקלטה ובהם 2,830 שירים. היום, מפרספקטיבה של כשלושים וחמש שנים שחלפו מאז, ניתן להעריך את חשיבותו העצומה של יוזמתו של משה שאול כמפעל הצלה של הרגע האחרון. בחינה של נתוני המידענים מלמדת כי חלקם היו ילידי המאה ה-19, רובם נולדו עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. בחלקם הגדול כבר אינם עמנו היום, אך המורשת התרבותית שנשאו בזכרונם תוותר לעד, ותשמש דורות של חוקרים ומתעניינים. העלאתו של האוסף הנדיר הזה על האינטרנט פותחת אותו בפני הציבור הרחב. אנו מקווים כי אחת התוצאות לכך תהיה הרחבתו של רפרטואר השירים המבוצעים בידי זמרים ומקהלות בכל העולם, לעומת הרפרטואר הצר, החוזר כמעט תמיד על עצמו, המוכר היום. המבצעים בהקלטות אמנם אינם זמרים מקצועיים, ויקשה לפעמים לזהות מתוך קולם המוקלט את הלחן האמיתי, אך זה רק מהווה אתגר למעבדים מוזיקליים! במקרים אחרים נכללים בין אלפי ההקלטות מבצעים מעולים בעלי חוש הבחנה מוזיקלי מעולה ואת שיריהם בוודאי שניתן לאמץ.

זוהי הזדמנות להביע מקרב לב הוקרה לאנשים שנטלו חלק בהקמתו של האוסף. ראש וראשון להם משה שאול יוזם המפעל ועימו מאות המידענים שנענו לאתגר, התגברו על עכבות שונות ודלו מזכרונם את מורשת הדורות. אחריהם באים המקליטים האלמונים והמפענחים (בהם משה שאול עצמו, קמליה שחר ז"ל, משה סביליה-שרון, גלאדיס פימיינטה זלדה עובדיה ואחרים) ואנשי מכון אריאס מונטנו במדריד שהשלימו את מתן הכותרות לשירים. מנקודה זו מתחילות עשרים שנות עבודה על הפרוייקט במסגרת מכון מעלה אדומים, ובה עסקו הגברת גלאדיס פימיינטה ומנהל המכון ד"ר אבנר פרץ. את בסיס הנתונים האינטרנטי בנה ועיצב הד"ר יואל פרץ.

תודה מיוחדת מגיעה לגברת ליליאן אלזרקי מצרפת שהודות לתרומתה הנדיבה מעזבונו של דודה המנוח שארל ישעיה אלזראקי (אזמיר 1907 – מרסיי 1993) התאפשרה העבודה בפרוייקט בשנים האחרונות.

 

El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD

Dr. Avner Perez

 

La introduksion del Trezoro de Kantes en el sitio del Instituto Maale Adumim, metiendolo a la dispozision de los utilizadores, marka la fin de vente anyos de lavoro intensivo en los kualos fraguimos una baza de datos (al empesijo una baza "off line", i estos ultimos anyos una baza de datos en internet), de los kantes de este Trezoro.  Transkrivimos los tekstos kon una ortografia estandardizada (los kantes de Maroko kon ortografia kastilyana) i los metimos en la baza; introdusimos informasiones sovre los informantes, izimos una dijitalizasion de los enrejistramientos i los metimos todos en la baza de datos (aparte de kuatro bandos ke desparesieron).

Agora el ke se interesa en este tema puede topar kualkier kante, a traves del sistema de bushkida o kon los indeksos prinsipales, mizmo si akodra solamente de  unas palavras del teksto.  Puede ver su teksto en el ekran de la komputadora, puede oyir el enrejistramiento orijinal del informante, i al mizmo tiempo segir el teksto en el ekran. Tambien puede topar una traduksion literaria en ebreo, realizada por el Dr. Avner Perez, para kada version o variante de kante ke se topa en el trezoro. Kontrariamente a las traduksiones literales ke rebashan los kantes, estas traduksiones les azen djustisia i les dan la valor ke se meresen, prinsipalmente kuando los kantes se distingen por su valor literario, komo en el kavzo de las romansas. Asta agora fueron trezladados 1110 kantes – este es el rekolyo mas grande de traduksiones de kantes en ladino!

En el kuadro del enorme lavoro ke dedikimos a este proyekto durante los dos ultimos anyos, tornimos a eskuchar kon muncha atension los 2830 kantes, i izimos sentenas de korreksiones en las transkripsiones de los tekstos; examinimos de muevo los titulos i korrijimos dezenas de eyos de manera a permitir una mijor klasifikasion de los kantes i de sus diferentes versiones (i una bushkida mas fasil). Kreimos una relasion entre muestra koleksion i el katalogo Armistead de la koleksion Menendez Pidal, a traves de la rubrika "Numero de Katalogo" (ke yeva el prefikso MP). Afortunadamente, el katalogo Armistead no kuvre solamente el jenero de las romansas, sino ke tambien una gran parte del repertorio de las kantigas. Un kuarenta por siento de los kantes de muestra koleksion (1200 kantares!) tienen un ekivalente en el katalogo Armistead. De esta forma se krearon relasiones resiprokas entre las dos koleksiones mas importantes del mundo de kantes populares djudeoespanyoles. Un anyo atras, deskuvrimos una lista kon los datos de los informantes de la koleksion (data de nasimiento, lugar de nasimiento, data de aliya, lugar de enrejistramiento, data de enrejistramiento, i nombre del enrejistrador). La introduksion de estos datos en la baza de datos enfortesio la importansia sientifika de la koleksion. Entre otras kozas permitio en la rubrika "Tradision" de azer la distinksion segun la sivdad de orijen i no solo segun el pais de orijen. En baze de estos datos, sovresale la importansia istorika de esta koleksion komo operasion de salvasion de ultimo minuto! Otro deskuvrimiento importante fue la topadura de sienes de ojas kon las transkripsiones de las notas muzikales de los kantes de la koleksion. El lavoro fue realizado en los anyos 1978-1981, por la muzisiana Idit Avni, grasias a la inisiativa de Moshe Shaul i de Yoel Rekem. En total fueron transkritos kuatrosientos kantes de la koleksion. Este presiozo trezoro de notas yego al Instituto Maale Adumim grasias a la jenerozidad de Yoel Rekem. Agora, el vizitador de la koleksion podra topar tambien las notas de unas sentenas de kantes.

El empesijo de este trezoro (esta koleksion de enrejistramientos de kampo es la mas grande del mundo de este tipo) fue en 1978. Moshe Shaul, entonses direktor del programa de radio en ladino de Kol Israel, tomo la inisiativa de azer un apelo yamando a los oyentes del programa en  Israel i en el mundo a kolaborar en el salvamiento de los kantes i otros aspektos del folklor sefaradi. La repuesta fue muy pozitiva i se empeso a enrejistrar los kantes tradisionales ke los informantes  konosian por averlos oyido en sus famiyas. De esta manera, el proyekto kuvrio el espektro mas amplio de orijin de ladino avlantes. En Oriente: Turkia, los paizes de los Balkanes i Israel; i en Oksidente: las komunidades del Norte de Maroko ke avlan haketia.


En el kuadro de este proyekto ke duro asta 1985, se enrejistraron sienes de informantes (algunos del estranjero tambien, ke embiaron sus enrejistramientos al proyekto) – en total serka de trezientas bandas de enrejistramiento inkluyendo 2830 kantes.

Oy kon la perspekiva de los kaje trenta i sinko anyos ke pasaron dezde entonses, podemos estimar la enorme importansia de la inisiativa de Moshe Shaul de realizar un akto de salvamiento de ultima ora.  El examen de los informantes mostra ke algunos de entre eyos nasieron antes de la primera gerra mundial i mizmo en el siglo 19, mientres ke la mayoria nasio antes de la segunda gerra mundial. Una gran parte de eyos ya no biven, ma la tradision kulturala ke yevavan kon eyos en sus memoria kedara siempre biva i servira a jenerasiones de investigadores i de personas interesadas.

La introduksion en el internet de esta ekstraordinaria koleksion de kantes permete de avrirla al publiko en jeneral. Esperamos ke la konsekuensia de esto sera el ancheamiento del repertorio de kantes kantados por los kantadores i los koros del mundo entero, en komparasion kon el repertorio estrecho, ke siempre se repeta, konosido oy. Es verdad ke los informantes ke fueron enrejistrados no son kantadores profesionales i ke a vezes es difisil de identifikar la verdadera melodia de los kantes enrejistrados, ma esto sera un desfio para los kompozitores ke aran sus arreglos muzikales! Por otro lado existen, entre los miles de kantes enrejistrados, munchos ke fueron kantados por informantes kon ermozas bozes i kon un muy buen talento muzikal, i seguro ke sus kantes meresen de ser adoptados.

Esta es una buena okazion para rengrasiar a las personas ke partisiparon en la realizasion de este trezoro. En primero a Moshe Shaul, el inisiador del proyekto, i kon el a los sienes de informantes ke respondieron a este desfio, surmontaron varias inibisiones i kitaron de sus memoria la tradision familial. Despues de eyos, vienen los enrejistradores anonimos i los transkriptores (entre eyos, el mizmo Moshe Shaul, Kamelia Shahar z"l, Moshe Sevilla Sharon, Gladys Pimienta, Zelda Ovadia, i otros mas), i los miembros del Instituto Arrias Montano de Madrid, ke kompletaron los titolos de los kantes. Dezde este punto, empesaron vente anyos de lavoro sovre el proyekto, realizado en el Instituto Maale Adumim, por la senyora Gladys Pimienta i por el direktor del Instituto, Dr. Avner Perez. La baza de datos de internet fue kreada i areglada por el Dr. Yoel Perez.

Devemos un agradesimiento espesial a la senyora Liliane Alazraki de Fransia. Su jeneroza donasion, proveniente del dono ke desho su tio Charles Yeshaya Alazraki  (Izmir 1907 – Marselia 1993), permitio el lavoro en este proyekto estos ultimos anyos.