רשימת המשפחות

רשימת הנושאים

רשימת המידענים

חיפוש בבסיס הנתונים

לדף פתגמים ראשי

מכון מעלה אדומים

Lista de las famiyas

Lista de los temas

Lista de los informantes

Bushkadero en la baza de datos

A la pajina prinsipal de los refranes

El instituto Maale-Adumim

Lista de las familias

Lista de los temas

Lista de los informantes

Búsqueda en la base de datos

A la página principal de los refranes

El instituto Maale-Adumim

רשימת נושאים

Lista de temas - Temas prinsipales

מפתח
נושא

indise
de
tema

tema

נושא

1

Ventura

מזל

20

Melezina, Tratamiento

תרופה, טיפול

40

Lenguas, Avla

שפות, דיבור

60

Numero

מספר

90

Hazinuras, Defektos

חלאים, מומים

110

Sentidos, Sensos

חושים

130

Puerpo

גוף

180

Animales

בעלי חיים

210

Naturaleza

טבע דומם

250

Luvia, Nieve, Pedrisko

משקעים

260

Objeto, Instrumento, Vestimienta

חפץ, כלי, בגד

310

Profesion, Ufisio

מקצוע

340

Nasion, Relijion

עדה, לאום, דת

360

Espasio, Lugar

מרחב, מקום

390

Mundo seletial

עולם אלהי

400

Mundo demoniko

עולם השדים

410

Alimentos

מאכל

430

Fiesta

חג

450

Nombre, Alkunya

שם, כינוי

470

Famiya i miembros de famiya

בני משפחה

530

Kalidades

תכונה

590

Sentimiento, Sensasion

רגש, תחושה

630

Plantas

צמחיה

660

Siklo de vida

מחזור החיים

690

Tiempo

זמן

730

Finansias i bienes

כספים, רכוש

740

Kolor

צבע

760

Espesias

תבלין

780

Diversos

שונות

900

Aksion

פעולהTemas segundarios

מפתח
נושא

indise
de
tema

tema

נושא

נושא
ראשי

tema
prinsipal

1

Ventura

מזל

v

2

buenaventura

מזל טוב

3

desdicha, desfortuna, desmazal

מזל ביש

4

suerte, destino

גורל

5

venturozo

ממוזל, בר מזל

20

Melezina, Tratamiento

תרופה, טיפול

v

21

melezina, medikeria

תרופה

22

ayuda

חוקן

40

Lenguas, Avla

שפות, דיבור

v

41

ebreo

עברית

42

avla

דיבור

43

palavra, dezir, avlar

מילה, לומר, לדבר

44

konversasion

שיחה

60

Numero

מספר

v

61

uno

אחד

62

dos

שתים

63

dos tantos

פי שנים

64

tres

שלוש

65

tres tantos

פי שלושה

66

tres i kuatro

שלוש וארבע

67

diez

עשר

68

diez tantos

פי עשרה

69

siento, sien

מאה

70

sien tantos

פי מאה

71

tredje

שלוש עשרה

72

siete

שבע

73

sinko

חמש

90

Hazinuras, Defektos

חלאים, מומים

v

91

hazinura, hazino

מחלה, חולה

92

tinya, tinyozo

חטטים, מחוטט

93

korkova, korkovado

חטוטרת, גיבן

94

sodredad, sodro

חרשות, חרש

95

tortuozidad, tuerto

עוות, מעוות

96

yaga, ferida

פצע

97

tinia, sarna

שחין

98

siego, siegez

עיוור, עיוורון

99

tikia

שחפת

100

shushunera, afito

שלשול, קלקול קיבה

101

kosho

פיסח, חיגר

110

Sentidos, Sensos

חושים

v

111

vista, ver

ראיה, לראות, מראה

112

oido, oir

שמיעה, לשמוע

113

golor, goler

ריח, להריח

114

goloriozo, parfumado

בעל ריח, ריחני

115

fediendo

מסריח, מצחין

116

apalpadura, apalpar

מישוש, למשש

117

savor, savorear, savrozo

טעם, לטעום, טעים

118

almiskle

ניחוח, בושם

130

Puerpo

גוף

v

131

kavesa, kashko

גולגולת, ראש

132

ojo, vista

עין, עינים, ראיה

133

nariz

אף

134

oreja, oido

אוזן

135

kaveyo. kaveyadura

שער

136

kara

פנים

137

gaznat

גרגרת

138

boka

פה

139

moleja, papo

זפק

140

diente, dientes

שן, שיניים

141

barva

זָקָן

142

mano

יד

143

palma

כף יד

144

braso

זרוע

145

dedo

אצבע

146

pierna

רגל

147

pie

כף רגל

148

unya

צפורן

149

tripa

בטן

150

korason

לב

151

pulmon

ריאה

152

rinyon

כליות

153

kulo

עכוז

154

ombligo

טבור

155

pulso

פרק היד

156

paladar

חיך

157

fyel

מרה

158

karkanyal

עקב

159

kola

זנב

160

elguenga

לשון

161

moko

ליחת אף, ריר אף

162

saliva

ריר, רוק

163

kuero

עור

164

keshada

לסת

165

meoyo

מוח, שכל

166

deznudo, deznudes

ערום, עירום

167

sangre

דם

168

korkova

גבנון, דבשת

169

ombro

כתף

180

Animales

בעלי חיים

v

181

azno

חמור

182

perro

כלב

183

gato

חתול

184

kavayo

סוס

185

mula

פרד

186

potro

סייח

187

kulevra

נחש

188

pasharo, ave

ציפור, עוף

189

gayo

תרנגול

190

gayina

תרנגולת

191

insektos

חרקים ורמשים

192

moshka

זבוב

193

pulga

פרעוש

194

aranya, tela de aranya, tiralanya

עכביש, קורי עכביש

195

gameyo

גמל

196

kuernos

קרניים

197

peshkado

דג

198

piojo

כינה

199

elefante

פיל

200

puerko

חזיר

201

maimon, mono

קוף

202

leon

אריה

203

griyo

צרצר

204

raton

עכבר

205

graja, kuervo

עורב

206

ala

כנף

207

pato

אווז, ברווז

208

guzano

תולעת

209

vaka, buey

פרה, פר

210

Naturaleza

טבע דומם

v

211

agua

מים

212

rio

נהר

213

muntanya

הר

214

vaye

עמק, בקעה

215

penyasko, roka

סלע

216

vidro

זכוכית

217

piedra, apedregar

אבן, לרגום

218

oro

זהב

219

alkatran, pez

זפת

220

kosmos

גרמי שמים

221

sol

שמש

222

luna

ירח

223

estreya

כוכב

224

sielo

שמיים

225

luz, arrelumbrar

אור, להאיר

226

eskuridad, eskuro

חושך, חשוך

227

mar

ים

228

polvo

אבק

229

marfil

שנהב

230

lodo, barro, kanyo

בוץ, חימר, רפש

231

migas

פירורים

232

pedaso, bokado

נתח

233

madera

קורה, בול עץ

234

mancha

כתם

235

gota, damla

טיפה, אגל

236

lago

אגם

237

stiya

שבב, קיסם

238

kuedra

חבל

239

braza

גחלים

240

chispa, senteya

גץ, גצים

241

fierro

ברזל

242

aire

אוויר, רוח

243

fuego, flama

אש, להבה, שלהבת

250

Luvia, Nieve, Pedrisko

משקעים

v

251

luvia

גשם

252

nieve

שלג

253

pedrisko

ברד

254

tormenta, tormentozo

סערה, סוער

259

oya, tendjere, kaldera

סיר, אגן, לגין

260

Objeto, Instrumento, Vestimienta

חפץ, כלי, בגד

v

261

alguja, alfinete

מחט, סיכה

262

meza

שולחן

263

ashugar, kontado, dota

נדוניה, מוהר

264

talamo

אפיריון, חופה

265

palo, baston, vara

מקל

266

fasha

חיתול

267

mortaja

תכריך

268

vestimienta, ropa, vestirse

בגד, לבוש, להתלבש

269

samara, samaron

פרווה, מעיל פרווה

270

devantal

סינר

271

kunduria

נעל

272

sapato

נעל-בית

273

fez

תרבוש

274

kandela

נר

275

shavon

סבון

276

papel

נייר

277

dedal

אצבעון

278

kasha

קופה

279

sesto

סל, טנא

280

siya

כסא

281

molino

טחנה

282

kuedra, kordon

רצועה

283

kuchiyo

סכין

284

vazo, kupa, tasa

כוס, ספל

285

chini, plato

צלחת

286

djuzdan

ארנק

287

velo

הינומה

288

kasha, baul

תיבה, קופסא

289

samovar

מיחם, סמובר

290

barril, bota

חבית

291

kama

מיטה

292

lishia

מי אפר (לכיבוס)

293

eskalera

סולם, מדרגות

294

eskalon

מדרגה

295

aza, mango

ידית

296

braga

תחתונים

297

pesunia

פרסה

298

tierra

אדמה

299

mezuza

מזוזה

300

fuzo

כישור

301

eskova, barrer

מטאטא, לטאטא

302

perde, kortina

וילון, מסך

303

savana

סדין

304

bandiera

דגל

305

tovaja

מגבת מעיל רחצה

306

redoma

בקבוק, קנקן, כד

307

barko

אוניה, ספינה

308

pendola, penina

עפרון, עט

309

oya, tendjere, kaldera

סיר, אגן, לגין

310

Profesion, Ufisio

מקצוע

v

311

haham, rabino

חכם, רב

312

ornero

אופה

313

merkader

סוחר

314

ladron

גנב

315

puta, prostituta, putanyero

זונה, רועה זונות

316

mediko, kurar

רופא, לרפא

317

dentista

רופא שיניים

318

kumardji, djugador

מהמר, קלפן

319

peshkador

דייג

320

tenekedji, fierrero

נפח, פחח

321

ministro

שר, מיניסטר

322

rovo, arrovar

גניבה, לגנוב

323

barbero, arrapadura

ספר, גלב, תספורת

324

putanyero

רועה זונות

325

morador

דייר

326

marinero

מלח, ספן, ימאי

327

avokato

פרקליט, עורך דין

328

endivino

מגיד עתידות

329

hazan

חזן

340

Nasion, Relijion

עדה, לאום, דת

v

341

djidio

יהודי

342

djentil, goy

גוי

343

turko

תורכי

344

ermeni

ארמני

345

muzulman

מוסלמי

346

kristiano

נוצרי

347

fransez

צרפתי

360

Espasio, Lugar

מרחב, מקום

v

361

mundo

עולם

362

olamaba

עולם הבא

363

este mundo

עולם הזה

364

tierra

ארץ, אדמה

365

sivdad

עיר

366

kazal

כפר

367

kuartier

שכונה

368

vezino

שכן

369

kaza

בית

370

tejado

גג

371

puerta

דלת, פתח

372

kamareta

חדר

373

reinado

ממלכה

374

rey

מלך

375

reina

מלכה

376

prizion

כלא

377

butika

חנות

378

kuzina

מטבח

379

bedakise, bili

בית שימוש

380

pozo

בור, באר

381

ventana

חלון

382

banyo

אמבטיה, מרחץ

383

pared

קיר

384

kampo

שדה

385

bedahe, enterrar

בית קברות, לקבור

386

leshania

מרחק

387

ahir

אורווה, רפת

388

kaye

רחוב

390

Mundo seletial

עולם אלהי

v

391

Dio

אלהים

392

andjel

מלאך

393

Mashiah

משיח

400

Mundo demoniko

עולם השדים

v

401

satan, diavlo

שטן

402

demonio

שד, דמון

403

ojo malo

עין הרע

410

Alimentos

מאכל

v

411

miel

דבש

412

supa

מרק

413

yagur

יוגורט

414

chorba

צ'ורבה

415

chay

תה

416

kave

קפה

417

asukar, konfit, bonbon

סוכר, סוכריה, בונבון

418

guevo

ביצה

419

masa, amasar

בצק, לישה

420

boreka

בוריקה, בוריקאס

421

gizado, gizar

בישול, לבשל

422

pan

לחם

423

fritada, friir

טיגון, לטגן

424

komida

ארוחה

425

arroz

אורז

426

pita

פיתה

427

ava

פול, שעועית

428

arina

קמח

429

vino

יין

430

Fiesta

חג

v

431

Hanuka

חנוכה

432

Purim

פורים

433

Tubishvat

ט"ו בשבט

434

Shavuot

שבועות

435

Pesah

פסח

436

Sukot

סוכות

437

Rosh ashana

ראש השנה

438

Kipur

יום כיפור

439

Simhat Tora

שמחת תורה

440

Tishabeav

תשעה באב

441

shemita

שמיטה

450

Nombre, Alkunya

שם, כינוי

v

451

nombre

שם פרטי

452

alkunya

שם משפחה

453

nombre de lugar

שם מקום

454

nombre de pais

שם ארץ

455

nombre de sivdad

שם עיר

456

nombre de kazal

שם כפר

457

fama

שם טוב

470

Famiya i miembros de famiya

בני משפחה

v

471

famiya

משפחה

472

marido i mujer

זוג

473

ombre

גבר, איש

474

mujer

אשה

475

marido

בעל

476

marido enganyado

בעל נבגד

477

marido enganyador

בעל בוגד

478

mujer enganyada

אשה נבגדת

479

mujer enganyadera

אשה בוגדת

480

bivdo, bivda

אלמן, אלמנה

481

ijo

בן

482

ija

בת

483

suegra

חמות, חותנת

484

relasiones entre suegra i nuera

יחסי חמות-כלה

485

suegro

חם, חותן

486

relasiones entre suegro i yerno

יחסי חותן-חתן

487

yerno

חתן (בעל הבת)

488

novia

כלה (חופה)

489

soltero, soltera

רווק, רווקה

490

nuera

כלה (אשת הבן)

491

parientes, djenitores

הורים

492

ninyo

ילד, ילדים

493

padre

אב, אבא

494

madre

אם, אמא

495

papu, nono

סב, סבא

496

vava, nona

סבתא

497

inyeto

נכד

498

inyeta

נכדה

499

ermano

אח

500

ermana

אחות

501

novio

חתן (חופה)

502

sovrino

אחיין

503

pariente

קרוב

504

kunyado

גיס

505

tio, tia

דוד, דודה

530

Kalidades

תכונה

v

531

bueno, bien

טוב, היטב

532

malo, malisia

רע, רוע

533

piadozo

רחמן

534

negro

רשע

535

kerido

אהוב

536

aborresido

שנוא

537

kerensiozo

חביב

538

laboriozo

חרוץ

539

haragan

עצלן

540

bovo, bovedad

טיפש, טפשות

541

riko, gevir

עשיר, גביר

542

prove, meskino, emproveser

עני, מסכן, להתרושש

543

ermozo, ermozura

יפה, יופי

544

feo

מכוער

545

naivo, boviko

תם, תמים

546

grandeza

גראנדיזה - גדולה

547

loko, tonto, lokura

משוגע, שוטה, שיגעון

548

horfento, fanfaron, gaviento

רברבן, גאוותן, יהיר

549

avaro

קמצן

550

borracho

שיכור

551

baragan

גיבור

552

godro, godrura

שמן, משמנים

553

savio, saviduria, sensia

חכם, חכמה, דעת

554

viejo, vejes

זָקֵן, זיקנה, ישן

555

verguensozo, verguensa, averguensarse

ביישן, בושה, להתבייש

556

enemigo

אוייב

557

amigo, kompania

חבר, חברה

558

dulse

מתוק

559

agro

חמוץ

560

kolgado, kolgadura, enkolgar

תלוי, תליה, לתלות

561

meskino

מסכן

562

kayente, kalor

חם, חום

563

frio

קר, קור

564

amargo

מר

565

grande, engrandeser

גדול, לגדול, לגדל

566

chiko

קטן

567

verdad, verdadero

אמת, אמיתי

568

mentira, mentir, mentirozo

שקר, לשקר, שקרן

569

derechedad

יושר, יושרה

570

baragania, fuersa

עוצמה, גבורה, כוח

571

rikeza, fortuna, enrikeserse

עושר, הון, רכוש, התעשר

572

vengansa

נקמה

573

salud, sanar

בריאות, בריא, להבריא

574

alegria, alegrarse

שמחה, לשמוח

575

kansado, kanseria, kansar

עייפות, עייף, לעייף

576

riza, riidero, riir

צחוק, לצחוק

577

yoro, yorar

בכי, לבכות

578

pensamiento, pensar

מחשבה, לחשוב

579

moral

מוסר

580

burla

לעג

581

ajeno, estranjero

זר, נוכרי

582

konveniente, konvenensia

נוח, נוחות

583

fino

מעודן, עדין, מזוכך

584

fuerte, duro

קשה

585

kolay. lijero

קל

586

reluziente

מבריק, נוצץ

587

kontente, satisfaksion

שבע רצון, שביעות רצון

588

ambriento, ambre

רעב

589

arto, artura

שבע

590

Sentimiento, Sensasion

רגש, תחושה

v

591

amistad, amor

אהבה, חיבה, לאהוב

592

odio, aborreser

שנאה, לשנוא

593

kulpa

אשמה

594

selo

קנאה

595

bendision

ברכה

596

maldision

קללה

597

esperansa, esperar

תקווה, לקוות

598

pekado, pekar

חטא, לחטוא

599

dolor, doler

כאב, ייסורים, לכאוב

600

dolor de tripa

כאב בטן

601

dolor de dientes

כאב שיניים

602

union, solidaridad

אחדות, סולידריות

603

espanto, espantar

פחד, לפחד

604

soledad

בדידות

630

Plantas

צמחיה

v

631

flores

פרחים

632

roza

ורד

633

frutas

פירות

634

nuez

אגוז

635

aviana

אילסר

636

pera

אגס

637

amora

תות

638

igo

תאנה

639

espino

קוץ

640

vedruras

ירקות

641

espinaka, pazil

תרד, פזיל

642

ajo

שום

643

sevoya

בצל

644

paja

קש, תבן

645

arvol sin frutas

עצי סרק

646

pino

אורן

647

kashka

קליפה

648

vinya

כרם

649

trigo

חיטה, תבואה

650

yerva

דשא, עשב

651

koko

קוקוס

652

pepino

מלפפון

653

ravano, ravaniko

צנון, צנונית

654

kastanya

ערמון

655

mansana

תפוח

656

bilibis

חומוס

657

apio

כרפס

658

arvol

עץ

659

kol

כרוב

660

Siklo de vida

מחזור החיים

v

661

nasimiento, parto, naser, parir

לידה, להוולד, ללדת

662

parida, prenyad, emprenyarse

יולדת, הרה, להרות

663

parido

מוליד (אב)

664

berit

ברית

665

rezin nasido

יילוד

666

sirkunsizion, moel

מילה, מוהל

667

fadas

זבד הבת

668

krio, kriar kriaturas

גידול ילדים

669

sufriensa de kriar ijos

צער גידול בנים

670

desteto

גמילה (מחלב)

671

barmisva

בר מצוה

672

despozorio

אירוסין

673

boda, kazamiento, kazar

נישואין, חתונה, נשוי, להתחתן

674

prenyado, prenyada

הריון, אשה הרה

675

divorso, kitarse

גירושין, להתגרש

676

muerte, murir, muerto, matar

מוות, למות, מת, להרוג

677

vida, bivo, bivir

חיים, חי, לחיות

678

mansevez

נעורים, עלומים

679

edad

גיל

690

Tiempo

זמן

v

691

eternidad

נצח

692

djenerasion

דור

693

anyo

שנה

694

sezon

עונה

695

primavera

אביב

696

enverano

קיץ

697

otonyo

סתו

698

invierno

חורף

699

mez

חודש

700

semana

שבוע

701

djornada

יממה

702

dia, oy

יום, היום

703

manyana

בוקר

704

mediodia

צהריים

705

tadre

ערב

706

noche

לילה

707

ora

שעה

708

minuto

דקה, רגע

709

segundo

שניה

710

madrugada, madrugar

שחר, להשכים

711

viernes

יום שישי

712

Shabat

יום שבת

713

lunes

יום שני

714

martes

יום שלישי

715

mierkoles

יום רביעי

716

amanyana

מחר

717

ayer

אתמול

718

pasado

עבר

719

avenir

עתיד

720

viernes

יום שישי

730

Finansias i bienes

כספים, רכוש

v

731

empresto, emprestar

הלוואה, להלוות

732

pago, pagar

תשלום, פרעון, לשלם

733

dinero, paras

כסף, מטבעות

734

fiado

אשראי, הקפה

740

Kolor

צבע

v

741

amariyo

צהוב

742

kolorado, al

אדום, ארגמן

743

blanko

לבן

744

preto

שחור

745

vedre

ירוק

760

Espesias

תבלין

v

761

asafran

כרכום, זעפרן

762

sal

מלח

763

pimienta

פלפל

780

Diversos

שונות

v

781

orden

סדר, סידור

782

persona

בן אדם, בריה

783

maraviya, fada

פלא, קסם

784

alma

נשמה

785

dormir

שינה, לישון, לשכב

786

esfuenyo

חלום

787

pregunta, preguntar

שאלה, לשאול

788

repuesta, responder

תשובה, להשיב

789

perdon, perdonar

סליחה, לסלוח

790

korrida, korrer

מרוצה, לרוץ

791

orina, orinar

שתן, להשתין

792

edukasion

חינוך, לימוד

793

aogado, aogarse

טבוע, לטבוע, חנק

794

deskalsado

יחף

795

sinyor, patron

אדון

796

sinyora

גברת

797

baile, bailar

ריקוד, לרקוד

798

des.henado

לא יוצלח

799

ekonomia

חסכון

800

karo

יקר

801

barato

זול

802

benefisio, provecho

רוווח, תועלת, ערך

803

kayadez, kayado, kayar

שקט, שָקֵט, להחריש

804

derecho

ישר

805

tuerto, torserse

עקום, להתעקם

806

seko

יבש

807

fresko

טרי, רענן

808

flako

רזה

809

limpio, limpieza

נקי, נקיון

810

suzio

מלוכלך, לכלוך

811

refran

פתגם

812

muncho

הרבה

813

poko

מעט

814

kartas

קלפים

815

alto

גבוה, גובה, קומה

816

basho

נמוך

817

pasensia, pasensiozo

סבלן, סבלנות

818

podrido

רקוב

819

onor, onorado, onrar

כבוד, מכובד, לכבד

820

bela

צרה

821

preokupasion, preokupar

דאגה, לדאוג

822

kortezia

נימוס

823

devda, devdor

חוב, בעל חוב

824

boz

קול

825

koraje, korajozo

אומץ, אמיץ

826

medida

מידה

828

danyo

נזק

829

palto, manto

מעיל, גלימה

830

gancho

וו, אנקול

831

leche

חלב

832

tosigo

רעל, סם

833

aroves

אחורה

834

endelantre

קדימה

835

servidor, moso, servir

משרת, לשרת

836

kaldudo

מיימי

837

yeno, inchir

מלא, למלא

838

vazio vaziar

ריק, לרוקן

839

ojada

מבט

840

molde, manera

אמצעי, שיטה

841

ormiga

נמלה

842

ambision, ambisiozo

שאפתנות, שאפתן

843

apetite

תיאבון

844

dezeo, dezear

חשק, להתאוות

845

oveja

כבש, כבשה

846

roto

שבור, מקולקל, בלוי

847

skova, barrer

מטאטא, לטאטא

848

fumo

עשן

849

kontajiozo

מדבק (מחלה)

850

sedaka, karidad

צדקה, חסד

851

despierto, despertar

ער, להתעורר

852

abandono, deshar

נטישה, לעזוב

853

mestro

מורה

854

elevo

תלמיד

855

biskocho

כעך

856

viktoria, abatir

הכרעה, נצחון, להכריע

857

detenensia, detener

עיכוב, לעכב, למהמה

858

priza, aferra, kasar

תפיסה, לתפוס, לצוד

859

lavado, lavar

רחיצה, לרחוץ

860

musafir

אורח

861

govierno, dominar

ממשלה, שלטון, למשול

862

biblia, eskritura santa

תנ"ך, מקרא, כתבי הקודש

863

dechizion, dechidir

החלטה, להחליט

864

ignorante, ignoransia

בור, עם הארץ, בורות

865

kalvedad, kalvasudo

קרחת, קרח

866

sezudo

פיקח

867

kamino

דרך

868

korto

קצר

869

rezio

חזק

870

fuente

מעיין

871

espada

חרב

872

kavo, fin, ultimo

קצה, סוף, אחרון

873

peligro, atrivir, atrivirse

סכנה, לסכן, להסתכן

874

bevida, bever

שתיה, לשתות

875

kontadero, kontar

ספירה, לספור

876

eskojida, eskojer

בחירה, לבחור

877

enkomendansa, enkomendar

הוראה, לצוות

878

erensia, legar

ירושה, להוריש

879

dezesperansa, dezesperar

יאוש, להתייאש

880

suluk, tomar suluk

נשימה, לנשום

881

reushida, reushir

הצלחה, להצליח

882

livro

ספר

883

eskupida, eskupir

יריקה, לירוק

884

siklet, siklear

דכדוך, מדוכדך, עגום

885

malkerensia, guadrar malkerensia

טינה, לשמור טינה

886

mukozo

זב חוטם

887

seguro, por seguro

בטוח, לבטח

888

duda, dudozo

פקפוק, מפוקפק

889

uzo, uzarse

הרגל, להתרגל

890

kompra, merkar

קניה, לקנות

891

djente

בריות

892

pizada, pizar

דריכה, לדרוך, לבוסס

893

paz

שלום, שלווה

894

felisidad, feliche

אושר, מאושר

895

konsuegraje, konsfuegrar

שידוך, חיתון, להשתדך

896

karakter, natura

אופי, טבע

897

konsentimiento. konsentir

הרגשה, להרגיש, לחוש

898

de buen gusto

בעל טעם טוב

899

ezetsiz

משולל טעם

900

Aksion

פעולה

v

901

fuida, fuir

בריחה, לברוח

902

arrelumbror, arrelumbrar

הארה, להאיר

903

patada, dar patada

בעיטה, לבעוט

904

ladrado, ladrar

נביחה, לנבוח

905

modrisko, modrer

נשיכה, לנשוך

906

komida, komer

אכילה, אוכל, לאכול

907

asiento, asentar

ישיבה, לשבת

908

alevantadura, alevantar

קימה, לקום

909

sensia, saver

ידיעה, מדע, לדעת

910

estudio, estudiar

לימוד, ללמוד

911

enganyo, enganyar

רמאות, לרמות

912

kortadura, kortar

חיתוך, לחתוך

913

alavansa, alavar

שבח, לשבח

914

aprovo, aprovar

הוכחה, להוכיח

915

andamiento, ir, andar

הליכה, ללכת

916

retorno, retornar

שיבה, לשוב

917

insendio, kemar

שריפה, לשרוף

918

korrida, korrer

ריצה, לרוץ

919

rekuerdo, akodrar

זכירה, לזכור

920

navigasion, navegar

שיט, לשוט

921

demanda, demandar

בקשה, לבקש

922

djuzgo, djuzgar, djuez

שפיטה, משפט, שופט, לשפוט, לדון

923

pleito, pelear, gerra

ריב, מריבה, דין ודברים, לריב, מלחמה

924

mal avlar

רכילות, לשון הרע, ללכת רכיל

925

kante, kantar

שירה, לשיר

926

arado, arar

חריש, לחרוש

927

sembradura, sembrar

זריעה, לזרוע

928

golpe, aharvar

הכאה, להכות

929

kuento, kontar

סיפור, לספר

930

kagadura, kagar

צואה, לחרבן

931

atadijo, atar

קשירה, לקשור

932

ulvido, ulvidar

שכחה, לשכוח

933

tadransa, tadrar

איחור, לאחר

934

konsejo, konsejar

עצה, לייעץ

935

grasias, rengrasiar

תודה, להודות

936

dar

נתינה, לתת

937

ayudo, ayudar

עזרה, לעזור

938

ayuno, ayunar

צום, לצום

939

topada, topar

מציאה, למצוא

940

bezo, bezar

נשיקה, לנשק

941

guadrar, guadrarse

שמירה, לשמור, להסתיר, להשמר

942

bushkida, bushkar

חיפוש, לחפש

943

kastigo, kastigar

עונש, להעניש, לייסר

944

grito, gritar

צעקה, לצעוק

945

tos, toser

שיעול, להשתעל

946

alechadura, alechar, mamar

הנקה, להניק, לינוק

947

kayida, kayer

נפילה, ליפול

948

volo, bolar

מעוף, לעוף

949

repozo, repozar

מנוחה, לנוח

950

visio, gozo, gozar

עונג, תענוג, להתענג

951

kuenta, kontar

ספירה, למנות

952

gaste, gastar

הוצאה, להוציא

953

entrada, entrar

הכנסה, להכניס, להכנס

954

keshada, keshar

תלונה, להתלונן

955

apresuransa, presto, apresurarse

מהירות, מהר, למהר

956

lavado, lavar

כביסה, לכבס

957

kuchara, kucharika

כף, כפית

958

apreto, apretar

לחץ, ללחוץ

959

djusto, djustedad

צדיק, צדק

960

karne

בשר

961

burako

חור, סדק

962

tizna

פיח

963

karvon

פחם

964

boton

כפתור

965

kriansaa, kriar

בריאה, לברוא

966

siniza

אפר

967

ganansia, ganar

רווח, להרוויח

968

pedrita, pedrer, pedrerse

הפסד, להפסיד, אבידה, לאבד, ללכת לאיבוד

969

amojado, amojar

רטוב, להרטיב

970

kal, keila

בית כנסת, קהילה

971

kavesal

כר, כרית

972

kastiyo, palasio

ארמון, טירה

973

bazar

שוק, בזאר

974

Ley

תורה

975

brusha

מכשפה

976

asperar

לחכות, ציפיה

977

pelishko, pelishkar

צביטה, לצבוט

978

eskonder, eskondidijo

מחבוא, להחביא

979

tornada, tornar

שיבה, חזרה, לחזור

980

retardamiento, retardar

דחיה, לדחות

981

piadad, apiadar

רחמים, לרחם

982

sanya, arraviar, arraviarse

כעס, לכעוס, להתרגז

983

tomar

לקיחה, לקחת

984

arrojo, echar

השלכה, לזרוק, להשליך

985

vijita, vijitar

ביקור, לבקר

986

pedo

נפיחה, לנפוח

987

abrasar, abraso

חיבוק, לחבק

988

akavidamiento, akavidar, akavidozo

זהירות, להזהר, זהיר

989

traision, traisionar

בגידה, לבגוד

990

djugete, djugar

משחק, לשחק

991

kreensia, kreer

אמונה, להאמין

992

mansevo, mansevez

צעיר, צעירות

993

azer

עשיה, לעשות

994

kapachidad

יכולת, יכול

995

kerer

רצון, לרצות

996

entendimiento, entender

הבנה, להבין

997

bostejo

פיהוק, לפהק

998

vendida, vender

מכירה, למכור

999

lavoro, lavorar

עבודה, לעבוד

1000

sekreto

סוד

1001

duda, dubiar

ספק, פקפוק, לפקפק, להטיל ספק

1002

chuflo, chuflar

שריקה, לשרוק

1003

peine

מסרק

1004

pregonero

כרוז

1005

arrazgada, arraskar

גירוד, להתגרד

1006

garon, garganta

גרון, צוואר

1007

eskritura, eskrivir

כתיבה, לכתוב

1008

meldadura, meldar

קריאה, לקרוא

1009

mudo

אילם

1010

lovo

זאב

1011

trokamiento, trokar

החלפה, להחליף, שינוי, לשנות

1012

ruvina, ruvinar

הרס, להרוס, להשחית, להחריב

1013

dal

ענף

1014

konsuelo, konsolar

ניחומים, לנחם

1015

ansia, sufrir

סבל, ענות, לסבול

1016

mal, apretamiento

מצוקה, רעה

1017

indjenio, indjeniar

תחבולה, המצאה, לתחבל

1018

esfuerso, esforsarse

מאמץ, להתאמץ

1019

kumar, kumardjear

הימור, להמר

1020

melon

מלון

1021

chuflete

משרוקית

1022

Gan Eden

גן עדן

1023

Geinam

גהינום

1024

pedante

קפדן

1025

guertelano

גנן

1026

papas

כומר

1028

azeite

שמן, שמן זית

1029

gastador

בזבזן

1030

arrekojida, arrekojer

אסיף, לאסוף

1031

pecho

חזה

1032

yaprakes

עלי גפן ממולאים

1033

arena

חול

1034

sako

שק

1035

sapatero

סנדלר

1036

shasheo, shashear

סחרחורת, לסחרר, לבלבל

1037

sospechador, sospecho

חשדן, חשד

1038

vinagre

חומץ

1039

orno

תנור

1040

estera

מחצלת

1041

gueso

עצם

1042

guerta

גן, גינה

1043

embarkamiento, embarkar

הפלגה, להפליג, לעלות על אוניה או מטוס

1044

punchada, punchar

דקירה, לדקור

1045

yerro, yerrar

טעות, לטעות

1046

negosiasion, negosiar

משא ומתן, לשאת ולתת

1047

lechuga

חסה

1048

komadre

מיילדת

1049

promesa, prometer

הבטחה, להבטיח

1050

kezo

גבינה

1051

muevo

חדש

1052

orejal

עגיל

1053

espejo

ראי

1054

manga

שרוול

1055

chapeo, bonete

כובע, מגבעת, מצנפת

1056

kuzidura, kuzir

תפירה, לתפור

1057

ropa, lana

בד, אריג, צמר

1058

treskilo, treskilar

גז, לגזוז

1059

pereshil

פטרוזיליה

1060

kampana

פעמון

1061

griyo

צרצר

1062

grego

יווני

1063

orasion, orasionar

תפילה, להתפלל

1064

kalavasa

דלעת

1065

arrebolvimiento, arrebolver, arrebolverese

היפוך, להפוך, להתהפך

1066

madrasta

אם חורגת

1067

padrastro

אב חורג

1068

konfiensa, konfiar

אמון, לתת אמון, לבטוח

1069

kuna

עריסה

1070

masa

מצה

1071

meane, meanadji

בית מרזח, מוזג

1072

kolcha

שמיכה

1073

bembriyo

חבוש

1074

kriatura

תינוק

1075

zingano

צועני

1076

mortero

מכתש, עלי

1077

aniyo

טבעת

1078

sermon, darsar

דרשה, לדרוש

1079

lampa

מנורה

1080

kamiza

כותומת, חולצה

1081

tapet

שטיח, מרבד

1083

espartision, espartir

חלוקה, לחלק

1084

kevradura

שבר

1085

djindjevres

חניכיים

1086

kuna, mesher

ערסל, עריסה, לערסל

1087

teshido, tesher

טוויה, אריגה, לטוות

1088

pena, penar

טרחה, לטרוח, להשתדל

1089

durera

עצירות

1090

asemejansa, asemejar

דמיון, לדמות

1091

klavo

מסמר

1092

sudor, sudar

הזעה, זיעה, להזיע

1093

nadar, nadadura

שחיה, לשחות

1094

pandero

תוף

1095

maniya

צמיד

1096

avlastina

פטפוט, לפטפט

1097

perla

פנינה

1098

algodon

צמר גפן

1099

ketuba

כתובה

1100

martiyo

פטיש

1101

uva

ענבים

1102

zahut, privilejio

זכות

1103

landre, epidemia

מגיפה, דבר

1104

balansa, pezo

מאזניים, משקל

1105

gezera

גזירה

1106

salvar, salvasion

תשועה, הצלה, להושיע, להציל

1107

konsensia

מצפון

1108

entrompieso, enkamparse

פח, ליפול בפח

1109

kruel, krueldad

אכזרי, אכזריות

1110

masha

צבת, מלקחיים

1111

bondad, azer bondad

טובה, לגמול טובה

1112

regalo

מתנה

1113

lavios

שפתיים

1114

molinero

טוחן

1115

sakudir, sakudimiento

לנער, ניעור

1116

bogcha

חבילה, צרור

1117

guerfano

יתום

1118

eklesia, meskita

כנסיה, מסגד

1119

tokar

לגעת, נגיעה

1120

ruido, barana

רעש

1121

eksperiensia

נסיון

1122

djoya

תכשיט

1123

eskaramiento, eskarado, eskararse

חוצפה, חצוף, להתחצף

1124

obstinasion, obstinado

עקשן, עקשנות

1125

kavra

עז

1126

plata

כסף (המתכת)

1127

korona

כתר, נזר

1128

largo

ארוך

1129

seda

משי

1130

bavajadas

שטויות

1131

redondo

עגול

1132

sereza

דובדבן

1133

shaka

בדיחה

1134

tomat

עגבניה

1135

datile

תמר

1136

limon

לימון

1137

mustacho

שפם

1138

karpus

אבטיח

1139

sekeria

צמא

1140

pestanya

ריס

1141

poyo

אפרוח

1142

desdichado

אומלל

1143

serkania, serka

קירבה, קרוב

1144

sevada

שעורה

1145

chavdar

כוסמת

1146

grasia, grasiozo, ayar grasia

חן, חינני, למצוא חן

1147

tudesko

אשכנזי

1148

orgolio. orgoliozo, enalteserse

גאווה, גאוותן, להתגאות

1149

umildad

ענווה, צניעות

1150

aldikera

כיס

1151

konoser, konosensia

להכיר, הכרות

1152

tapon, kapak

מכסה, מגופה, פקק

1153

regoldo, regoldar

פיהוק, שיהוק, לפהק, לשהק

1154

kuvo

דלי

1155

triste, tristeza

עצב, עצוב

590