לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
2826


Cuando Hamán el malo pensó d'aniquilar
A Israel amado el res hodes Adar
Lloramos, imploramos
Y a Dios te llamamos
Porque gran Dios piadoso
El grande Dios de Israel

Ordenaron tres ayunos que debíamos de hacer
Grandes, chicos y medianos todo el pueblo de Israel
Lloramos, ayunamos
Y a Dios imploramos
Porque es gran Dios piadoso
El grande Dios de Israel

Cuando Ester la reina vistióse de reinar
Y a Hashverot el malo le fue a rogar
Cautivos, vendidos, por Hamán perseguidos
Porque siempre malquiso al pueblo de Israel.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

2826

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Ester y Asuero

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

332/01

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

234

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אסטריאה לארידו

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Laredo Estrella

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Tanger

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Tanger

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1987

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

CP קופלאס

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Paralit. Purim פרה ליטורגי פורים

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song