לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1655


Yo m'alvanti un lunes un lunes pur la manyana
Tumi yo arku i mi flecha in la mi manu direcha
Ande mi hui yo a batirlo en puertas de mi namurada
Ken es ki ti avlo biju mi alma ken es ki ti avlo tantas palavra?
Es il moso del panadero ke los malos anyos aga
Arina no tengo in kaza los biskochos mi dimanda x2
Il maridu salio di la puerta ('l namurado por la vintana x2)
In medio dil kamino la tabakera s'ulvidava
Atraz el tornava en kaza in oras buenas si tupava
Ariento la kasha lo guadrava
La kasha 'stava di pimienta 'l namurado sarnudava x2
Ken es ki sarnudo biju mi alma ken es ki sarnudo biju mi vista?
Es il gato de la vizina ke los malos anyos aga
Dake 'sta yave biju mi alma dake 'sta yave biju mi vista
In oras buenas si tupava la kasha la disklavava
Asuviendo mis vizinas las d'abashu i las d'ariva
Veni miraresh un gato kon barva i mustachiko arritorsido
A la polisia la yivava trenta palos ya le dava

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1655

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

La adúltera

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

167/08

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

417

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אסתר יפת

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Yefet Ester

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Tel-Aviv

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Israel, Yerushalayim

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Kamelia Shahar

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1983

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-M3

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song